Słowo Życia

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sowo ycia. Marz ec 2011. Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa twego ( k 1,38). Rwnie nam, jak Maryi, Bg pragnie odsoni to, co pomyla dla kadego z nas, chce bymy znali nasz prawdziw tosamo. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Sowo yciaMarzec 2011

 • Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa twego (k 1,38)

 • Rwnie nam, jak Maryi, Bg pragnie odsoni to, co pomyla dla kadego z nas, chce bymy znali nasz prawdziw tosamo.

 • Czy chcesz, bym uczyni z ciebie i z twego ycia arcydzieo? zdaje si mwi Pjd drog, ktr ci wskazuj, a staniesz si tym, kto od wiekw jest w moim sercu.

 • Ja bowiem przez ca wieczno pamitaem i kochaem ciebie, wypowiadaem twoje imi. Gdy objawiam ci moj wol, objawiam ci twoje prawdziwe imi".

 • Tak wic Jego wola nie jest jakim przymusem, lecz okazaniem nam Jego mioci, Jego planu wobec nas. Jest tak wzniosa, jak sam Bg, porywajca i zachwycajca jak Jego oblicze to On sam, ktry si podarowuje.

 • Wola Boa jest zot nici, boskim wtkiem, z ktrego utkane jest nasze ziemskie i przysze ycie. Przechodzi z wiecznoci do wiecznoci najpierw w Boym zamyle, nastpnie tu na ziemi, a na koniec w Niebie.

 • Aby jednak plan Boy speni si cakowicie, Bg da mojej i twojej zgody, jak zada jej od Maryi. Tylko w ten sposb wypeni si to sowo, ktre On wypowiedzia w stosunku do mnie i do ciebie. Zatem take, jak Maryja, jestemy wezwani, by powiedzie:

 • Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa twego (k 1,38)

 • Z pewnoci Jego wola nie zawsze jest dla nas jasna. Jak Maryja, my take powinnimy prosi o wiato, aby zrozumie, czego Bg od nas da.

 • Trzeba dobrze sucha gosu w gbi serca, z pen szczeroci poradzi si jeli trzeba kogo, kto moe nam pomc. Gdy ju rozpoznamy Jego wol, chciejmy natychmiast powiedzie Mu TAK.

 • Jeli bowiem zrozumielimy, e Jego wola jest czym najwikszym i najpikniejszym, co moe zaistnie w naszym yciu, poddania si jej nie bdziemy uwaali za konieczno,

 • ale bdziemy szczliwi, e mamy moliwo j spenia, moliwo podania wedug Jego planu, aby wypeni si Jego zamys wobec nas. Jest to rzecz najlepsza, jak moemy uczyni, rzecz najbardziej rozumna.

 • Sowa Maryi Oto ja suebnica Paska s wic odpowiedzi naszej mioci na mio Boga. Sprawiaj, e jestemy zawsze zwrceni ku Niemu, w gotowoci suchania, w posuszestwie, z tym jedynym pragnieniem wypenienia Jego woli, aby stawa si zawsze takimi, jakimi nas pragnie.

 • Czasem jednak to, czego On od nas da wydaje si absurdem. Wydaje si, e byoby lepiej postpi inaczej, wolelibymy sami decydowa o naszym yciu.

 • Przychodzi nam wrcz ochota, by doradza Bogu, by Mu powiedzie co robi, a czego nie.

 • Lecz jeli wierz, e Bg jest mioci i ufam Mu, wiem, e to co przygotowuje w moim yciu lub w yciu moich bliskich, jest dla mojego i ich dobra.

 • Wic zdaj si na Niego, zawierzam Mu z ca ufnoci, poddaj si Jego woli i pragn jej caym sob, by sta si jedno z ni. Wiedzc, e kto przyjmuje Jego wol, przyjmuje Jego, obejmuje Go i karmi si Nim.

 • Musimy uwierzy, e nic nie dzieje si przez przypadek. adne radosne, obojtne czy bolesne wydarzenie, adne spotkanie, adna sytuacja w rodzinie, pracy, szkole, adne okolicznoci stanu zdrowia fizycznego lub duchowego nie s bez znaczenia.

 • Wszystko: zdarzenia, sytuacje, osoby zawiera przesanie od Boga. Wszystko przyczynia si do wypenienia planu Boego, ktry odkrywamy powoli, dzie po dniu, speniajc, jak Maryja, wol Bo.

 • Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa twego (k 1,38)

 • Jak zatem konkretnie y tym Sowem? Nasze tak dla Sowa Boego oznacza czyni dobrze, do koca, w kadej chwili t czynno, ktrej wymaga od nas wola Boa.

 • Cakowicie by w tym, co robimy, odsuwajc kad inn spraw, tracc myli, pragnienia, wspomnienia, dziaania dotyczce czego innego.

 • Wobec kadej woli Boej bolesnej, radosnej czy obojtnej moemy powtarza: niech mi si stanie wedug sowa twego albo te, jak nauczy nas Jezus w Ojcze nasz: bd wola Twoja.

 • Wypenimy w ten sposb chwila po chwili, kamyczek po kamyczku, t wspania, jedyn i niepowtarzaln mozaik naszego ycia, jak Pan od zarania wiekw przewidzia dla kadego z nas.

 • "Sowo ycia" publikowane co miesic przez Ruch FocolariTekst: Chiara Lubich, grudzie 2002. Grafika Anna Lollo we wsppracy z ks. Placido DOmina (Sycylia - Wochy) Ten komentarz do Sw ycia jest tumaczony na 96 jzykw i dialektw, dociera do kilku milionw ludzi na caym wiecie za porednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - wicej informacji na www.fokolare.pl Plik PPS jest tumaczony na wiele jzykw i dostpny na stronie www.santuariosancalogero.org Oto ja suebnica Paska, niech mi si stanie wedug sowa twego (k 1,38)