smal bouwen, ruim wonen

  • Published on
    31-Dec-2016

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>smal bouwen, ruim wonen</p><p>21 inspirerende verbouwmodellen</p><p>woonstad</p></li><li><p>3</p><p>Gent is een gezellige stad om te bezoeken, te werken, te genieten en te wonen. Wonen in de stad biedt vele voordelen: alle voorzieningen liggen op wandel- of fietsafstand. Scholen, kinderopvang, winkels, kantoren, restaurants, bibliotheken, buurthuizen en activiteiten, maar ook cultuur, sport, evenemen-ten, parken, Voor elk wat wils dus. Bovendien is er in de stad een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer beschikbaar. De nabijheid van al deze voorzieningen maakt dat gezinnen met n of zelfs zonder auto kunnen leven. Dit bespaart een grote hap uit het gezinsbudget!</p><p>Gent heeft een groot patrimonium aan typische rijhuizen, doorgaans zon 4 meter breed en niet al te diep. U vindt ze vooral in de negentiende-eeuwse gordel rond het centrum. Heeft uw huis een onprak-tische indeling? Weinig ruimte? Weinig comfort? Donkere kamers? Geen buitenruimte? De verbouw-modellen uit deze studie bewijzen dat u dat kunt veranderen.</p><p>De Stad Gent wil tonen dat zon rijhuis renoveren een haalbare uitdaging vormt. Er zijn tal van moge-lijkheden om door kleine of grote(re) ingrepen een kleine woning om te toveren tot een kwaliteitsvolle stadswoning mt voldoende licht, lucht en ruimte. Inclusief de nodige oppervlakte voor (fiets)bergingen, terrassen, speelruimte voor kinderen, rustige slaapruimten of feestjes.</p><p>Deze bundel met 21 verbouwmodellen is alvast een begin. De modellen werden ontworpen door Marijn Vanhoutte van het team Vanhoutte-Beyl ir. Architecten, laureaat van de Meesterproef 2010, een wed-strijd van de Stad Gent en de Vlaamse Bouwmeester voor pas afgestudeerde architecten. De modellen zijn creatief, vindingrijk en zeer toepasselijk voor bestaande smalle rijhuizen in Gent. </p><p>Laat u inspireren en wie weet mogen we u binnenkort welkom heten als trotse bezitter van een rijhuis in Gent? Vraag dan zeker ook naar onze premies voor verbouwen en energie.</p><p>Ik wens u veel succes met uw toekomstige verbouwproject.</p><p>Tom balthazar, schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen</p><p>voorwoord</p></li><li><p>21 verschillende verbouwmodellenIn deze brochure tonen we u 21 modellen voor verbouwingen en nieuwbouw. De modellen zijn fictief maar wel realistisch. U kunt ze dus toepassen op uw concrete woonsituatie in Gent.</p><p>U vindt een overzicht van alle modellen in de tabel op pagina 6 van deze brochure. We lichten de modellen uitgebreid toe verder in de brochure. </p><p>Elke woning heeft een perceelbreedte van 4 meter. De diepte van het hoofdgebouw en de terreindiepte variren. Deze afmetingen komen courant voor in de Gentse 19de-eeuwse gordel, zoals Ledeberg, Rabot, Sint-Amandsberg, Brugse Poort. </p><p>soort verbouwingKiest u voor een lichte of zware verbouwing, of voor nieuwbouw? Dat hangt af van de staat van de woning, uw budget en de mogelijkheid om in de woning te blijven wonen tijdens de werken. </p><p>We maken een onderscheid tussen volgende types:</p><p>lichte verbouwing: model 1, 4, 5, 10, 11, 16 en 17Voor deze verbouwingen is geen architect vereist1.Het is mogelijk dat er wel een stedenbouwkundige vergunning of een melding nodig is. Bij lichte verbouwingen blijft de trap op dezelfde plaats.</p><p>Zware verbouwing: ontwerp 2, 6, 7, 12, 13, 18 en 19Voor deze verbouwingen is een architect vereist omdat ze raken aan de constructieve elementen van de woning. Het kan gaan om het doorbreken van dragende wanden, het verplaatsen van de achtergevel, het vernieuwen en vergroten van het dak, </p><p>nieuwbouw: ontwerp 3, 8, 9, 14, 15, 20 en 21Hierbij sloopt u de bestaande woning en bouwt u een nieuwe woning.</p><p>essentile elementenWe hielden rekening met: </p><p> orinTaTie en privacyLichtinval is van cruciaal belang bij alle woningen en zeker bij kleine woningen. Daarnaast is garantie op privacy een hoog goed.We tonen zowel modellen met de achtergevel op het zuidwesten als op het noordoosten gericht. Dankzij creatieve oplossingen schijnt het daglicht telkens optimaal en diep in de woning, zonder dat de woningen glazen doorkijkhuizen worden.</p><p> aanTal slaapkamersNiet alle modellen hebben voldoende slaapkamers voor gezinnen met kinderen. De meeste modellen bieden wel de mogelijkheid om meerdere slaapkamers in te richten. Daarom staat bij sommige model-len 1 of 2 slaapkamers, of 1 tot 3 slaapkamers.</p><p> Tuin of TerrasElke model beschikt over een tuin of terras: op het gelijkvloers, op de verdieping of in het dakvolume.</p><p> bergruimTeOok in een kleine woning wil u uw fietsen, kinderwagens, boodschappentrolleys, bergen. Elk ontwerp heeft een berging om minimaal 2 fietsen te stallen.</p><p> duurzaamheidDuurzaam verbouwen of bouwen is belangrijk. Duurzaam in flexibiliteit en meegroeien, maar ook in materiaalkeuze en energiegebruik. Alle ontwerpen hebben een energiepeil van E60. Voor het warmtecomfort is het belangrijk de koude van de warme ruimten fysiek te scheiden. </p><p> kosTen-efficinTieWe maakten een volledige kostenraming voor 12 ontwerpen. Zo krijgt u een idee wat een lichte verbou-wing kost, en wat het verschil in kostprijs is tussen een zware verbouwing en nieuwbouw. De aankoop van het pand brachten we niet in rekening. </p><p>54</p><p>over de 21 modellen</p><p>1Werken en handelingen waarvoor geen architect vereist is, staan opgesomd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect (laatst gewijzigd op 29 mei 2009).</p></li><li><p>algemeen bouwreglement en andere richtlijnenDe ontwerpen moeten realiseerbaar zijn in een stedelijke context. De mogelijkheden in een stad zijn beperkter. De bouwheer of architect moet dus inventiever omspringen met de ruimte. Alle ontwerpen in deze bundel doorstaan de toets van vergunbaarheid. Gent heeft een Algemeen Bouwreglement waaraan alle projecten moeten voldoen. </p><p>Hieronder vindt u de belangrijkste regels uit het Algemeen Bouwreglement voor eengezinswoningen. </p><p> uiTsprongen in de voorgevelUitsprongen in de voorgevel worden maar toegestaan voor zover ze slechts 60 centimeter uitspringen vanaf een hoogte van 3 meter boven het maaiveld. Deze uitsprongen zijn vooral bedoeld als architec-turaal element en dus niet om stelselmatig de binnenruimte over de gehele breedte van de woning te vergroten.</p><p> garagepoorTenIn een rijwoning met een gevel van minder dan 7 meter kunnen geen garagepoorten voorzien worden. Het straatbeeld wijzigt immers drastisch en ook de sociale controle gaat er dan op achteruit. Het visu-eel contact tussen binnen en buiten valt op het gelijkvloers immers helemaal weg.</p><p> slaapkamersHet Algemeen Bouwreglement stelt dat een eerste slaapkamer minimaal 10 m2 moet bedragen, vanaf een tweede volstaat 6,5m2. Daarbij moet over heel deze minimumoppervlakte telkens een hoogte van 2,5 meter gerespecteerd worden als het nieuwbouw betreft, bij verbouwingen moet de vrije hoogte 2,2 meter bedragen. </p><p>Daarnaast zijn er ook een aantal regels die u moet naleven, afhankelijk van de context. Onder meer: </p><p> profiel van de aangrenzende woningenHet is van groot belang dat het profiel van de aangrenzende woningen correct wordt opgemeten en dat het ontwerp hier rekening mee houdt. Zonder profielen is het zeer moeilijk een project te beoordelen.</p><p> bouwdiepTe op heT gelijkvloersHet gelijkvloers kan doorgaans dieper bebouwd worden dan de verdiepingen. Toch is het belangrijk om ook op het gelijkvloers nog te beschikken over een private buitenruimte. Niet alleen voor het woon-comfort, maar ook om in het volledige bouwblok voldoende lucht en licht te scheppen, of hier en daar zelfs een boom te kunnen planten.</p><p> bouwdiepTe op de verdiepingHoofdgebouwen mogen even diep als de buur of maximum 2 meter dieper gebouwd worden, met een maximale bouwdiepte van 12 meter. Nochtans kan die maximale bouwdiepte in sommige gevallen - bij heel ondiepe percelen - niet worden toegestaan. De buren willen immers ook nog wat zonlicht binnen-krijgen of voldoende privacy hebben.</p><p> Terras op de verdiepingEen terras op de uitbouw van het gelijkvloers wordt doorgaans niet toegestaan, tenzij de buren op de verdieping ook al dieper zitten en er voldoende zichtschermen kunnen worden geplaatst. Terrassen in dakvolumes kunnen dan weer wel, voor zover ze voldoende terugspringen en volledig binnen (de 45-regel van) het dakvlak vallen (ook de balustrade).</p><p> exTra bouwlagenExtra bouwlagen worden doorgaans niet toegestaan indien de woning deel uitmaakt van een huizenrij met dezelfde hoogte. De harmonieregel is hierbij van belang. Alleen als de links of rechts aanpalende woning hoger is, kan een extra bouwlaag worden toegestaan. Bij hoge ruimten kan een herschikking van de vloeren een extra bouwlaag mogelijk maken binnen dezelfde hoogte.</p><p> dakuiTbouwenDakuitbouwen worden toegestaan, voor zover ze beperkt blijven en voldoende afstand houden van de buren. Dergelijke dakuitbouwen mogen nooit breder zijn dan de helft van de gevellengte.</p><p> Het Algemeen Bouwreglement vindt u op www.gent.be/bouwreglement. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een loket Stedenbouw en Openbaar Domein in uw buurt, of in het ac zuid, woodrow wilsonplein 1, 9000 gent. Tel. 09-266 79 50, e-mail loketsod.gent@gent.be. </p><p>premiesDe brochure Woonpremies in Gent geeft een volledig over-zicht van alle woonpremies om uw woning in Gent te renove-ren, kwalitatief, veilig, comfortabel en energiezuinig te maken.</p><p>U vindt er alle gratis adviesmogelijkheden, premies, tegemoet-komingen en belastingverminderingen van de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse en federale overheid en Eandis in terug. </p><p>U ziet in n oogopslag voor welke werken u een premie krijgt en welke premies voor nieuwbouw zijn.Maak hiervan gebruik wanneer u renoveert of een nieuwe woning bouwt.</p><p>Surf naar www.gent.be/woonpremies om de brochure te downloaden, of contacteer een woonwinkel van de Stad Gent voor een gratis exemplaar. De medewerkers van de woonwin-kels geven u graag uitleg bij de premies of helpen u met uw premieaanvraag. De contactgegevens van de woonwinkels vindt u achteraan deze brochure.</p><p>76</p><p>dienst wonen</p><p>Woonpremies in Gent Uitgave februari 2013</p><p>Beste Gentenaar,</p><p>Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet meer van te overtuigen.Maar niet alleen de plek waar uw huis staat is belangrijk. Je moet er ook kwaliteitsvol kunnen wonen. En dat staat voor comfortabel, gezond n veilig. Bovendien moet wonen ook betaalbaar zijn. We vinden het dan ook belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de initiatieven die u hierbij zelf kan nemen.</p><p>In deze brochure hebben wij voor u alle woonpremies waar u aanspraak kan op maken samengevat. Het overzicht aan tegemoetkomingen kan u helpen om uw droom waar te maken. Niet alleen eigenaars komen er voor in aanmerking. Ook voor huurdersen verhuurders bestaan er tegemoetkomingen. </p><p>Het is in ieder geval cruciaal dat u de brochure aandachtig leest. In een duidelijk overzicht ziet u welke premies u voor welke werken kan aanvragen.</p><p>In deze tijden van besparingen hebben de overheden echter ook hier enkele wijzigingen doorgevoerd. Sommige premies werden aangepast, andere werden geschrapt. Ook in de toekomst staan er nog veranderingen op til. Ik raad u dan ook aan om bij de premieverstrekker altijd de laatste stand van zaken op te vragen. Zo weet u meteen of u aan de voorwaarden voldoet. De Dienst Wonen van Stad Gent geeft u bovendien gratis woonadvies. Dat kan telefo-nisch maar u kan gewoon ook even langskomen. De medewerkers van Dienst Wonen ontvangen u graag in de woonwinkels.</p><p>Ik wens u veel succes en goede moed met het opknappen, renoveren of bouwenvan uw woning!</p><p>Tom Balthazar,schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen</p><p>Voorwoord</p><p>Regelmatige actualisatie Stad Gent actualiseert de brochure Woonpremies in Gent regelmatig. U kunt nagaan of u de meest recente versie in handen heeft door contact op te nemen met Dienst Wonen,waarvan u de gegevens op de achterzijde van deze brochure vindt. Deze brochure is uitgegeven in februari 2013.</p><p>Aanvragen premiesGraag vestigen wij ook uw aandacht op het volgende: bepaalde premies moet u vrde werken aanvragen, andere kunt u n de werken aanvragen en ook hierbij is het vanbelang dat u de premie tijdig aanvraagt.</p><p>Lees vooral ook steeds aandachtig de voorwaarden. Bij de premieverstrekker kan u het reglement opvragen.</p><p>U kunt alle woonpremies samen aanvragen, tenzij het expliciet anders staat vermeld.</p><p>U vindt alle aanvraagformulieren terug op de website www.gent.be/woonpremies.</p><p>AansprakelijkheidWij gingen heel zorgvuldig te werk bij het samenstellen van deze brochure. Toch is hetde verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid van de gegevens na te gaanbij de premieverstrekker vooraleer een beslissing te nemen, ook indien de premie uitgaatvan Stad Gent. Stad Gent is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschikt-heid van de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook.</p><p>Andere interessante tegemoetkomingenNaast de premies voor bouwen en renoveren zijn er ook nog vele andere tegemoetkomin-gen: de verzekering gewaarborgd wonen, de huurpremie, de verhuispremie, de huursub-sidie en installatiepremie, Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Dienst Wonen.</p><p>Dienst Wonen beschikt over een folder sociaal lenen. Hierin vind je informatie over sociaal lenen en de adressen en voorwaarden per sociale kredietverlener. </p><p>Groenestroomcertificaten voor fotovoltasche zonnepanelenBij het drukken van deze brochure was het nog niet duidelijk of er vanaf 2013 nog groene-stroomcertificaten zullen uitgereikt worden, en zo ja aan welk tarief. Voor meer informatie raadpleeg de website www.vreg.be</p><p>de brochure woonpremies in Gent kunt u afhalen bij de dienst wonen.wij kunnen de brochure naar u thuis opsturen indien u ze niet kunt komen afhalen. Vragen over wonen? Premies, belastingvermindering, sociale leningen, sociaal kopen, sociaal huren, huurwet, woonkwaliteit, leegstand, verwaarlozing, grote woonprojecten, studentenkamers, kot@gent, woonbeleid, studies, </p><p>Onze medewerkers staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden of om u door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten.</p><p>Contactpunten dienst wonen: </p><p>1. woonwinkel Gent Zuid Administratief Centrum Zuid (ingang blok A verdieping 1) Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 09 266 76 40 wonen@gent.be www.gent.be/woonpremies Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur</p><p>2. woonwinkel Brugse Poort - Rabot Zitdag Brugse Poort Kokerstraat 36, 9000 Gent 09 216 64 61 of 09 216 64 60 Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur</p><p> Zitdag Rabot Jozef II-straat 104-106, 9000 Gent 09 235 22 14 Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur</p><p>3. woonwinkel sluizeken - Meulestede Godshuishammeke 20, 9000 Gent 09 265 70 48 09 265 70 49 Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur</p><p>4. woonwinkel Ledeberg - Gentbrugge Langestraat 129, 9050 Ledeberg 09 232 27 99 Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur</p><p>5. woonwinkel sint-Amandsberg - oostakker Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg 09 228 89 06 09 229 27 67 Zi...</p></li></ul>