Smart Kartice

  • Published on
    19-Jun-2015

  • View
    1.950

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

SadrajSadraj..................................................................................................................................................1 Uvodni dio............................................................................................................................................2 1. Istorija...............................................................................................................................................3 2. ISO standardi....................................................................................................................................5 2.1. ISO 7816-1 propisuje materijale i njihove osobine...................................................................5 2.2. ISO 7816-2 propisuje poloaj i broj kontakata..........................................................................5 2.3. ISO 7816-3 propisuje elektrine osobine i komunikacijske protokole izmeu kartica i pripadnih itaa................................................................................................................................6 2.4. Ostali ne ISO standardi..............................................................................................................6 2.4.1. GMS.......................................................................................................................................6 2.4.2. EMV.......................................................................................................................................6 3. Elementi Smart kartica.....................................................................................................................7 3.1. Mikroprocesor...........................................................................................................................8 3.2. Memorija...................................................................................................................................8 3.3. Ulaz/izlaz...................................................................................................................................8 3.4. Izvori napajanja.........................................................................................................................9 4. Tipovi Smart kartica.......................................................................................................................10 4.1. Magnetne kartice.....................................................................................................................10 4.2. Memorijske kartice..................................................................................................................10 4.3. Optike smart kartice...............................................................................................................10 4.4. Kontaktne smart kartice...........................................................................................................10 4.5. Bez kontaktne smart kartice....................................................................................................11 4.5.1.Prednosti i mane bezkontaktnih smart kartice.......................................................................11 4.6. CombiCard..............................................................................................................................12 4.7. Super Smart Card....................................................................................................................12 5. Prednosti Smart kartica...................................................................................................................13 Zakljuak............................................................................................................................................14

1

Uvodni dioSamo ime smart kartice je kakljivo, prividno jer pod tim pojmom uglavnom se misli na mikroprocesorske kartice. Smart ili pametna zbog "inteligencije" koju prua ugraeni ip koji moe da obrauje podatke, to implicira da on prima ulazne podatke kreirane od strane ICC aplikacije i dostavlja izlazne podatke. Termin koji se koristi po standardima ISO je Integrated Circuit Card.

Slika 1. ISO ID-1 Card

Slika 2. Smart kartica koja se koristi za zdravstveno osiguranje u Francuskoj Smart kartice se mogu razvrstati u nekoliko grupa. Zavisno od ipa razlikujemo memorijske kartice i mikroprocesorske kartice. Uzimajui u obzir prenos podataka i mehanizam pristupa razlikujemo kontaktne, bezkontaktne, kombinovane kartice i super smart kartice. Smart kartica po izgledu podsjea na obinu kreditnu ili debitnu karticu. Pasivne kartice ne sadre ip, te ih ne svrstavamo u pametne kartice. Najpoznatije pasivne kartice su magnetne kartice s magnetnom trakom na stranjoj strani kao to su bankovne kartice, zdravstvene kartice... Tradicionalna kreditna ili debitna kartica uva podatke na magnetnoj traci. Ova traka je sainjena od tri staze na kojoj se uvaju podaci. Nijedna od ovih staza nema kapacitet za uvanje velike koliine podataka. S druge strane, upisani podaci podloni su spoljanim uticajima, takoe mogu biti promjenjeni, izbrisani ili oteeni, sluajno ili namjerno. Iako je ostavljena mogunost i za itanje i za upisivanje podataka, zbog nedovoljne sigurnosti i praktinih razloga upisivanje se gotovo ne koristi, tako da ovu karticu moemo nazvati samo memorijskom odnosno karticu na kojoj se podaci samo uvaju. 2

1. IstorijaIako su pametne kartice vrhunac tehnologije, od njihove pojave prolo je ve 30-ak godina. Od 1970. godine do danas vidljiv je stalan napredak u mikroprocesorskim mogunostima i rastu broja razliitih podruja njihove primjene. Glavni uzroci irenja njihove primjene su sve nia cijena (vea dostupnost) i nedovoljna sigurnost kartica s magnetnom trakom. Slijedi kratak prikaz istorije pametnih kartica, od pojavljivanja do danas: 1970. dr. Kunitaka Arimura (Japan) prvi i jedini patent konceptualne ideje pametne kartice. 1974. Roland Moreno (Francuska) - patent kartice s integrisanim sklopom (IC Card), kasnije postaje poznata pod imenom pametna kartica. 1977. tri komercijalna proizvoaa (Bull CP8, SGS Thomson, Schlumberger) poinju s razvojem pametnih kartica. 1979. Motorola za Francusko bankarstvo proizvodi prvi siguran mikroprocesor. 1982. terensko testiranje serijske memorijske telefonske kartice u Francuskoj prvi veliki ispit IC kartica. 1984. prvo uspjeno terensko testiranje ATM bankarskih kartica. 1986. Bank of Virginia i Maryland National Bank izdaju 14 000 kartica sa Bull CP8 mikroprocesorom, First National Palm Beach Bank i Mall Bank izdaju 50 000 Casio kartica svojim klijentima. 1987. razvijena prva aplikacija pametnih kartica za iroko trite Amerikog ministarstva poljoprivrede Peanut Marketing Card. 1991. pokrenut projekt First Electronic Benefits Transfer za Wyoming Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children. 1992. pokrenut nacionalni program elektronskog novanika DANMONT u Holandiji. 1993. terensko testiranje aplikacija za vieuslune pametne kartice (Rennes, Francuska), bankarska kartica (Smart Bank Card) ujedno je i telefonska (Telecarte). 1994. Europay, MasterCard i Visa (EMV) objavljuju zajedniku specifikaciju za bankarske kartice temeljene na mikroprocesoru. Njemaka poinje s izdavanjem 80 miliona serijskih memorijskih zdravstvenih kartica. 1995. preko 3 miliona korisnika mobilnih telefona sa SIM karticama. Amerikim marincima (Havaji) izdane prve od 40 000 vieuslunih pametnih kartica (MARC Cards). 1996. izdano preko milion i po VISACash bankovnih kartica za olimpijske igre u Atlanti. MasterCard i Visa sponzoriu konzorcij za rjeavanje problema interoperabilnosti pametnih kartica razvijena dva rjeenja: Java Card (Visa) i Multi-application Operating System MULTOS (MasterCard). 1998. administracija Amerike vlade (U.S. Governments General Services Administration) i Amerika mornarica (U.S. Navy) razvijaju sistem pametnih kartica s 9 aplikacija (Smart Card Technology Center, Washington DC.). Namjena centra jest demonstracija i evaluacija integracije vieuslunih pametnih kartica s drugim vrstama tehnologije u cilju otkrivanja sistema pogodnih za upotrebu u saveznoj vladi (Federal Government). Microsoft objavljuje novi Windows operativni sistem za pametne kartice. U Francuskoj poinje izdavanje zdravstvenih pametnih kartica za 50 miliona stanovnika. 1999. administracija Amerike vlade (U.S. Governments General Services Administration) uestvuje u Smart Access Common ID projektu. Smart Access Common ID Card program koristiti e federalne agencije kao standard interoperabilnu korisniku identifikacijsku karticu u svrhu omoguavanja fizikog i logikog (system/network) pristupa njihovim zaposlenima. Amerika vlada pokree Java Card vieusluni program (Washington DC.). 3

Dokumentovati noviju istoriju pametnih kartica (od 1999. do danas) nije jednostavno. Na tritu svakim danom ima sve vie rjeenja, za razliite primjene. Prihvaanje i primjena tehnologije pametnih kartica razlikuje se od zemlje do zemlje i nacionalni sistemi jo nisu kompatibilni.

4

2. ISO standardi2.1. ISO 7816-1 propisuje materijale i njihove osobine U ovom standardu su navedene sve osobine koje mora imati materijal od koga je napravljena pametna kartica kako bi bila otporna na uticaje okoline. U ove uticaje spadaju snaga UV-zraenja, temperatura, sila savijanja, snaga elektro-magnetnog polja, koliina statikog elektriciteta. Neki materijali od kojih se danas rade pametne kartice i neke njihove osobine prikazane su u Tabeli 1. Tabela 1. Materijali od kojih se izrauju pametne kartice Materijal PC PVC Ime Pretpostavljeni ivotni vijek Mehanike osobine Temperaturni raspon oC Podruja upotrebe Bioloka tetnost Cijena Visoka Poli-karbonat >10 godina Izdrljiv na hemijske agense i visoke temperature, ali osjetljiv na mehanika oteenja -40 +120 Identifikacija Nita poznato Poli-vinilin-hlorid 2-5 godina ABS acryl-butadien-styrol Oko 4 godine Teko prim