Smotra – Sadrzaj 2013

 • Published on
  05-Jan-2017

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • ZADARSKA SMOTRAASOPIS ZA KULTURU, ZNANOST I UMJETNOST

  GODINA EZDESET I DRUGA

  Urednitvo:

  Miranda Levanat-Perii Josip Lisac

  Ladislav Raduli Ante UgleiAdnan irgi

  Zvjezdan Strika

  Glavni i odgovorni urednik:

  Josip Lisac

  MATICA HRVATSKA OGRANAK U ZADRU2013.

 • SADRAJ (Brojevi Smotre oznaeni su rimskim, a stranice arapskim brojevima)

  BIBLIOGRAFIJA

  Miro Grubi Bibliografija. Razgovori, intervjui, ankete s Dragutinom Tadijanoviem (1933.-2007.) I-II 225

  IN MEMORIAM

  Vanda Babi ovjek na palubi Boke. Milou Miloeviu (Split, 4. svibnja 1920. - Dobrota, 25. travnja 2012.) u spomen I-II 249Tomislav Marijan Bilosni Svjetski Murterin Mile Skrai (Murter 1933. - Split 2013.) IV 204Ivan J. Bokovi Na vijest o smrti Joe Horvata (1915.-2012.) I-II 256Ivan J. Bokovi Na vijest o smrti Ivana Kuana (1933.-2012.) (umjesto nekrologa) I-II 259Josip Bratuli In memoriam Vesni Girardi Jurki IV 189Nikica Gili Odlazak filmskog klasika. Krsto Papi (Vuji Do, Crna Gora, 7. prosinca 1933. - Zagreb, Hrvatska, 7. veljae 2013.) III 210Sanja Holjevac U spomen. Darinko Muni (7. veljae 1942. - 22. prosinca 2012.) III 205Elvira Kati In memoriam. Petar Boduli (1929.-2012.) I-II 253Stjepan Kaurloto Nikola Lukaevi (1929.-2012.) IV 192Dubravka Koli In memoriam. Frane Ivkovi (1949.-2013.) III 219Tin Lemac In memoriam. Milivoj Slaviek (1929.-2012.) I-II 269Miranda Levanat-Perii In memoriam Zoranu Kravaru (25. svibnja 1948. - 22. lipnja 2013.) IV 211

  eljka Lovreni Jordan Jeli: In memoriam IV 187Jasenka Luli tori Olga Otri prva etnologinja u sjevernoj Dalmaciji in memoriam I-II 271Drago Mari In memoriam Goran Brajkovi IV 207Ante Mihi Govor na pogrebu Ankice Piasevoli IV 219Ivan Patar Ivo Bavevi (1925.-2013.). In memoriam IV 195Pavao Roca Drago Putnikovi (Murter, 22. VIII. 1933. - Zagreb, 25. I. 2013.) III 208Nikola Mate Roi In memoriam fra piro Marasovi IV 201Abdulah Seferovi In memoriam Borisu Guini (1946.-2013.). Majstor virtualnog prostora digitalne slike III 213Marija Staglii In memoriam. Josip Vrani (Koprivnica, 2. oujka 1923. - Hrvatski Leskovac, 26. oujka 2013.) III 215Boidar imuni Hvala Vam, dragi profesore. Nikola Ivaniin (1923.-2013.) IV 209Marko Toki Pero imunovi (Sarajevo, 21. XII. 1949. - Mostar, 15. XII. 2012.) III 203

  JURAJ BARAKOVI ETIRI STOLJEA VILE SLOVINKE

  Marko Dragi Panegirik Zadru u Vili Slovinki Jurja Barakovia III 58Saa Potonjak Vila u Vili Slovinki Jurja Barakovia III 39Teodora Vigato Povodom godinjice izdanja Vile Slovinke Jurja Barakovia III 27

 • KOMEDIJAJure Zekanovi Sudar kod mesnice Jelen I-II 175

  KRONIKAIvan Patar Jezikoslovno-pjesniki skup Domaa ri III 337

  KRONIKA KULTURNIH DOGAAJALadislav Raduli Kronika kulturnih dogaaja od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. I-II 371Ladislav Raduli Kronika kulturnih dogaaja od 1. sijenja do 30. lipnja 2013. IV 361

  MEMORABILIJETomislav Marijan Bilosni Ispovijed isuvina ovjeka I-II 211Tomislav Marijan Bilosni Ma pustite ga, to je na pjesnik IV 173Boris kifi Zadarska III 197

  OBLJETNICE: IVAN GORAN KOVAI (1913-1943), RANKO MARINKOVI

  (1913-2001), VIKTOR VIDA (1913-1960), SERAFIN MII (1913-2002),

  LUKO PALJETAK (1943)Robert Bacalja U goranskom kraju IV 13Antun Badurina U spomen o. Serafinu Miiu (1913.-2002.) IV 37Ivan Bokovi Uz dvije zaboravljene obljetnice: Ivan Goran Kovai i Ranko Marinkovi IV 9Josip Bratuli Moj profesor Serafin Mii IV 30Vjekoslav osi Otac Serafin Mii sjeanje iz Pazina i Zadra IV 53Tin Lemac Pjesni na gosparsku IV 69Sreko Liste Viktor Vida IV 15Fabijan Lovri Luko Paljetak Lucidar u pjesnikome umijeu ili Svjetlost koja traje IV 56

  Nedjeljko Mihanovi Religiozna percepcija fra Serafina Miia IV 48

  OSVRTI I PRIKAZI

  Vanda Babi O Ispovidi o ljubavi ispovijedajui ljubav! Ante Nadomir Tadi utra, Lipa moja vilo III 332Vanda Babi Boe, daj nam obinih dana! Drago Krpina, Predjesenja melankolija IV 327Tena Babi Sesar Izdanje bogato u znanstvenom smislu. Bla Tadijanovi, Svata po malo IV 263Robert Bacalja Vrijedan doprinos hrvatskoj knjievnoj historiografiji. Tihomil Matrovi, Neukrotivo svoji III 270Robert Bacalja Njegovanje zaviajnosti. Vesna Grahovac-Prai, Sanja Vrci-Mataija, Tragom like zaviajnosti IV 329Lada Badurina Krakovska ciglica: pomo Zagrebu nakon potresa koji ga je zadesio 1880. godine. Krakov Zagrebu: Album posveen stradalnicima potresa 1880. godine / Krakw Zagrzebiowi: Album powicony ofiarom trzsienia ziemi z 1880 roku I-II 314Sanja Barievi Deveti broj Tabule posveen dr. Ivanu Zoriiu, prof. emeritusu.Tabula, 9 III 244Sanja Barievi Plod dugogodinjega rada. Branka Tafra, Prinosi povijesti hrvatskoga jezikoslovlja IV 236Mate Bobanovi Tri glagoljske madrikule s biogradskog podruja. Biogradska glagoljska madrikula Bratovtine od Uznesenja Blaene Djevice Marije 1720.-1841. Madrikula Bratovtine sv. Petra i sv. Ivana Krstitelja u Tinju i Bubnjanima 1723.-1767. Glagoljska

 • madrikula Bratovtine ss. Kuzme i Damjana u Polai 1711.-1808. IV 273 Ivan J. Bokovi Svi registri Vidina knjievnog glasa. Viktor Vida, Sabrana djela I-II I-II 289Ivan Bokovi Uspjeli romansirani ivotopis. Zlatko Milkovi, Buenje IV 312eljka Brloba Gramatika promiljanja virtuoza kajkavskoga knjievnog jezika. Ignjac Kristijanovi, Gramatika horvatskoga narjeja III 230eljka Brloba Kategorijalno ustrojstvo hrvatskoga jezika. Ivo Pranjkovi, Gramatika znaenja IV 243Matej epl Uarevi i poetika minimalizma. Josip Uarevi, Knjievni minimalizam III 267Gustav ervar ibenski prostor. Ivica Poljiak, ibenik na kvadrat IV 356Gordana upkovi Sastavnice glagoljake Biblije. Vesna Badurina Stipevi, Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri III 223Vjekoslav osi Slojevito i zamreno djelo. Andrea Riccardi, Ivan Pavao II. Biografija I-II 353Vjekoslav osi Zbornik u ast Daliboru Brozoviu.Od indoeuropeistike do kroatistike IV 221Stjepan Damjanovi Hrvatski jezik i jezikoslovlje u prvoj Jugoslaviji i Banovini Hrvatskoj. Marko Samardija, Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske I-II 299Stjepan Damjanovi To je na hrvatski jezik. Radoslav Katii, Hrvatski jezik IV 227Mladen Dorkin Buenje uspomena. Kim Cuculi, Peti red, parter IV 337

  Tomislav Galovi Zbornik srednjovjekovnih humskih i bosanskih isprava Dubrovniku. Milko Brkovi, Diplomatiki zbornik srednjovjekovnih humskih i bosanskih isprava Dubrovniku III 313Sandra Hadihalilovi Zbornik Antice Menac. Struak rijeima ispunjen III 250Joa Horvat Novo o Tomau Miklouiu. Toma Mikloui zbornik radova IV 266Katarina Ivon ivot i djelo Stanislava Prepreka. Prognanik iz svijeta svjetlosti IV 333Ante Kalogjera Jasnoa i jednostavnost.Josip Farii, Geografija sjevernodalmatinskih otoka III 321Elvira Kati Pepeljuga bez kompleksa.Mirjana Mrkela, Ljubavne pjesme III 329Sanja Kneevi Asocijativni lirski bedeker. Drago tambuk, Nebo u bunaru I-II 284Sanja Kneevi Terra incognita hrvatske umjetnike minijature. Josip Bratuli, Hrvatske autorske estitke IV 293Sanja Kneevi Jedanaest drama o caru i njegovoj palai. Ivan J. Bokovi, Car na pozornici IV 309Vlado Koi Autobiografija Ivana Goluba. Ivan Golub, Obian ovjek IV 320Mate Kovaevi Fra Stanko Petrov sveenik, redovnik, knjievnik, jezikoslovac i prevoditelj. Zbornik radova Dr. fra Stanko Petrov hrvatski franjevac, jezikoslovac i knjievnik IV 270Kornelija Kuva-Levai Vano Gamulinovo mjesto u hrvatskoj prozi. Grgo Gamulin, Izabrana djela I-II 286

 • Kornelija Kuva Levai Visokokvalitetni sadraj. Ante Stama, Knjievnoteorijski fragmenti III 277Boris Kuzmi O bogatoj slavonskoj pisanoj batini. Loretana Farka, Od slovosloxnosti slavonske I-II 305Tin Lemac ari antologiziranja i nemo antologiara. Anka agar, Crta je moja prva no I-II 275Tin Lemac Era novih stvarnosti. Martina Vidai, Era gmazova I-II 278Tin Lemac Smjelo opipavanje fenomenolokog pulsa. Borben Vladovi, Kua na broju 9 III 325Tin Lemac Duhovnost bez lirike, lirika bez duhovnosti. Ivan Golub, Sija radosti IV 324Miranda Levanat-Perii Novi pristupi otvorenom kanonu hrvatske proze. Vila kiklop kauboj. itanja hrvatske proze I-II 319Miranda Levanat-Perii Podsjetnik na Svetozara Petrovia. Svetozar Petrovi, Nauka o knjievnosti IV 276Josip Lisac Izdanje o Dalmaciji. Dalmacija hrvatska rua svjetova I-II 351Josip Lisac Goranska dionica hrvatske poezije. Gorani, dvanaestero pjesnika IV 326eljka Lovreni Proeti ljubavlju i dobrotom. Ivanka Zdrili, Raskrija I-II 283Fabijan LovriMali jubilej Pridrakoga glasnika.Pridraki glasnik. I-II 368Milica Luki Prva crnogorska knjievna povijest.Istorija crnogorske knjievnosti III 289Damir Maga Znaajan prilog suvremenoj hrvatskoj geografiji.

  Radovan Pavi, Geografija Gorske Hrvatske III 319Zdenka Matek mit Izniman nain. Josip Uarevi, Knjievni minimalizam IV 357Vesna Matei Lala io, fala ti! Ivica ovani Matei Jeremija, Pue moj, to uini meni I-II 294Zef Mirdita Kruna znanstvenog stvaralatva Aleksandra Stipevia.Aleksandar Stipevi, Kultura tradicionale e Arbreshve t Zars III 293Jadranka Nerali Radoslav Buani i Trogir. Radoslav Buani, Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis III 307Stijepo Obad O tvorcu franjevakoga reda. Bernardin kunca, Franjo Asiki skladatelj Boje ljepote III 305Ivan Patar Povijesni dokument. Mate Kovaevi, Hrvatska i balkanski savezi I-II 346Ivan Pehar Velika i neprocjenjivo vrijedna knjiga. Ljubo Stipii Delmata, Anima Delmatica I-II 341ime Perii Prilog poznavanju pukog kolstva zadarskoga kraja. ime Ljubii, Puko kolstvo zadarskog kotara od 1869. do 1920. godine I-II 362ime Perii Znaajan izvor za prouavanje Ilirskih pokrajina. Lujo Matutinovi, Ogled o Ilirskim provincijama i Crnoj Gori I-II 363Ivana Petei Franjevci treoredci i glagoljica. Petar Runje, Prema izvorima II III 225Ivo Pranjkovi Zakoni od glasomirja ime Starevia.Helena Dela, Prozodija ime Starevia III 227

 • Ilija Protuer Opiran prvijenac. Ivan Branko amija, Hrvatski rjeotvornik I-II 311Ivana Rabadan-Zeki Autobiografska proza Josipa Pupaia. Josip Pupai, Moj ivot ili ivotopis raen po posmrtnoj maski jednog biveg mjeseara III 334Zdenko Radeli Vie od biografije. Dino Mujadevi, Bakari: politika biografija IV 351Zvjezdana Rados Monografija o zadarskom asopisu Iskra. Mladen Dorkin, asopis Iskra (1884-1887; 1891-1894) I-II 325Zvjezdana Rados Post scriptum Nikole Ivaniina. Nikola Ivaniin, Post scriptum I-II 328Ladislav Raduli Vrijedan prinos zadarskih sportaa svome gradu. Drago Mari, Zadarski kampaneli I-II 365Slavomir Sambunjak Interdisciplinarno djelo. Tomislav Skrai, Trubadur i njegov sluatelj IV 289Zaneta Sambunjak Najsvestranija linost hrvatskoga preporodnog razdoblja.Zbornik o Ivanu Kukuljeviu Sakcinskom III 279Anica Serdarevi A. B. imi u Stoljeima hrvatske knjievnosti.Antun Branko imi, Izabrane pjesme III 323Miljenko Stoji Rapsodija s kra. Zdravko Niki, Sime ivota vinoga I-II 292Zvjezdan Strika Vanost saborskih i sinodalnih gremija. Velimir Blaevi, Crkveni partikularni sabori i dijecezanske sinode na podruju Hrvatske i drugih junoslavenskih zemalja IV 345Nikola imi Tonin Istinski doivljaj. Ante Gregov Jurin, Luzarica IV 343

  Ivona imunov Monografija o Silbi. Otok Silba, prirodno i kulturno blago III 301Petar imunovi Vraanje duga zaviaju. Zbornik Privlako rodoslovlje I-II 296Igor ipiZadivljujua fluorescentnost Bilosnievih mrakova ili smijei li se to iz Bilosnia lice Arhimeda? Tomislav Marijan Bilosni, Ogledalo I-II 280Igor ipi Sentimentalni nostalgino-buntovni kanconijer. Nika Krpeti, Vrime recesje, gube i batudi III 327Igor ipi Dua eljna svjetlosti i istoe. Roko Dobra, Epistole IV 318Ante Tii Sakralnim nadahnuem do osmiljenog smisla. Dean Slavi, Sveta knjiga i dva pjesnika I-II 317Valter TomasDendronimi peta knjiga u nizu znanstvenih doprinosa istraivanju balkanske rumunistike Gorana Filipija.Goran Filipi, Istrorumunjske etimologije (Knjiga 5: dendronimi) I-II 308Valter TomasJo dvije knjige u nizu komparatistikih studija, rasprava i polemika akademika Tomasovia. Mirko Tomasovi, Domaa tradicija i europski obzor; Raspre i rasprave I-II 330Valter Tomas Znanstvene svatice akademika Tomasovia. Mirko Tomasovi, Miscellanea IV 303Mirko Tomasovi Amor, amor. Tomislav Bogdan, Ljubavi razlike. Tekstualni subjekt u hrvatskoj ljubavnoj lirici 15. i 16. stoljea III 253Mirko Tomasovi Dvosveana monografija o etveroosobnom pjesniku.

 • Nikica Talan, Fernando Pessoa: ivot; Fernando Pessoa: djelo IV 297Marijana Tomeli Dijalektoloki i jezinopovijesni doprinosi hrvatskom jeziku. Josip Lisac, Dvije strane medalje: dijalektoloki i jezinopovijesni spisi o hrvatskom jeziku I-II 301Ante Topi Dvojica velikana u jednoj knjizi. Stjepan Ivi Josip Hamm, Rasprave i lanci IV 252Josip Uarevi Knjiga o Ricoeurovoj hermeneutici. Jadranka Brni, Svijet teksta. Uvod u Ricoeurovu hermeneutiku III 260Denis Veki Bogat izvor tradicijske batine.Ante Tii, Zbornik starih pukih povljanskih napjeva III 273Ivica Vigato Akademik Stjepan Damjanovi i njegov Odsjek. Nova Croatica IV 258Teodora Vigato Rasuti tereti hrvatske ranonovovjekovne satire. Lahorka Pleji Poje, Zaman e svaki trud. Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku III 255Teodora Vigato Skidanje koprene sa Zoranievih Planina. Slavomir i Zaneta Sambunjak, Pod koprenom IV 284Mladen Vukovi Studija o Asanaginici. Mijo Milas, Asanaginiina domovina III 315Sanja Zubi Vrijedna monografija o toponimiji otoka Paga.Toponimija otoka Paga III 238Vedran uak Sintetski prikaz hrvatske povijesne fonologije.Iva Lukei, Zajednika povijest hrvatskih narjeja 1. Fonologija III 234

  POEZIJA

  Lidija Bajuk Pjesme I-II 141Marina apalija Mirovati III 13Roko Dobra Barjak cilja I-II 153Ernest Fier Pjesme IV 84Vinko Hajnc Pjesme IV 90Mirko Kopunovi Pjesme IV 92Stjepan Vladimir Letini Soneti IV 86Josip Lisac Biljeka o Tomislavu igmanovu I-II 159Josip Lisac Biljeka o Mirku Kopunoviu IV 96Josip Lisac Biljeka o Vojislavu Sekelju III 25Alojz Majeti Empatija estice IV 71Ljubica Mareti-Marinovi Pjesme I-II 144Tonko Maroevi Pet puta usputno III 9Vojislav Sekelj Iz ciklusa pjesama ivotopis jedne sjene III 21Zvonimir Sutlovi Pjesme IV 88Tomislav igmanov Cjelovi rascjepa I-II 154

  PRIJEVOD

  Jadranka Ani Objavljena nepoznata pripovijetka Francisa Scotta Fitzgeralda (1896.-1940.) u asopisu New Yorker I-II 161Benito Prez Galds Gospoa Perfecta IV 155eljka Lovreni O piscu IV 170Francis Scott Fitzgerald Hvala za vatru I-II 163

 • Lenka Svobodova eki pjesnik Jii ek III 191Nikica Uglei Standardni hrvatski u govoru Veloga Rata IV 171Jii ek Pjesme III 193

  PROZAAnelo Begonja Mali Jadre i Zeka I-II 170Danijela Grubii Ostavtina I-II 167Mirko Jamnicki Dojmi Dvije prie III 85Boris kifi Dva ljetna dana IV 153

  PUTOPIS

  Marin Ivkovi Andaluzija III 171Sinia Vukovi eki dani prag od praha iliti trava nad arhitravom u Leipzigu i Dresdenu I-II 189

  RADIODRAMA

  Jozo Vrki Zadnji III 177

  STUDIJE, RASPRAVE, ESEJI

  Boris Blaina Georg von Trapp: mornariki asnik, brian otac, ljubitelj glazbe I-II 52Velimir Bugarin Misionari i antropolozi u drutvenoj i kulturnoj mijeni I-II 99Lovorka orali Maja Katui Peratanin Ivan Mazarovi zapo...