SNG KIẾN KINH NGHIỆM GIO DỤC TCH CỰC PHNG em vị thnh nin bị phạm tội phn nn về cch đối xử đối của bố mẹ v trong một - -

  • Published on
    20-Feb-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 1 </p><p>S GIO DC V O TO NG NAI </p><p>n v: Trng THPT Nguyn Tri </p><p> M s:............................... </p><p>SNG KIN KINH NGHIM </p><p>GIO DC TCH CC PHNG CHNG BO LC </p><p>HC NG TRNG THPT NGUYN TRI </p><p>Ngi thc hin: TRN TH VNG NHI </p><p>Lnh vc nghin cu: </p><p>Qun l gio dc </p><p>Phng php dy hc b mn.... </p><p>Phng php gio dc </p><p>Lnh vc khc.......................................... </p><p> C nh km: </p><p> M hnh Phn mm Phim nh Hin vt khc </p><p>Nm hc: 2011 - 2012 </p><p>www.huongdanvn.com</p><p>www.huongdanvn.com</p></li><li><p> 2 </p><p>S LC L LCH KHOA HC </p><p>------------------- </p><p>I. THNG TIN CHUNG V C NHN </p><p>1. H v tn: TRN TH VNG NHI </p><p>2. Ngy thng nm sinh: 08 05 - 1982 </p><p>3. Nam, n: n </p><p>4. a ch: 7I/40 khu ph 8, phng H Nai, Bin Ho, ng Nai </p><p>5. in thoi: 0903 180 950 (NR): 0613.980237 </p><p>6. Fax: 061.3881183 E-mail: VUONGNHI08042003@yahoo.com </p><p>7. Chc v: Gio vin, B th on trng </p><p>8. n v cng tc: Trng THPT Nguyn Tri </p><p>II. TRNH O TO </p><p>- Hc v (hoc trnh chuyn mn, nghip v) cao nht: C nhn </p><p>- Nm nhn bng: 2005 </p><p>- Chuyn ngnh o to: HSP TP H Ch Minh ngnh Gio dc chnh tr </p><p>III. KINH NGHIM KHOA HC </p><p>- Lnh vc chuyn mn c kinh nghim: Ging dy mn GDCD </p><p>- S nm c kinh nghim: 06 </p><p>- Cc sng kin kinh nghim c trong 5 nm gn y: </p><p>+ ng dng Cng ngh thng tin trong ging dy mn GDCD THPT </p><p>+ Dy tch hp Gio dc Mi trng trong ging dy mn GDCD THPT </p><p>+ Vn dng phng php tho lun nhm trong ging dy GDCD 11 </p><p>www.huongdanvn.com</p><p>www.huongdanvn.com</p></li><li><p> 3 </p><p>GIO DC TCH CC PHNG CHNG BO LC HC NG </p><p>TRNG THPT NGUYN TRI </p><p>L DO CHN TI </p><p>Qu trnh hnh thnh cng ng c dn ngi Vit ng Nai ni chung, cng </p><p>nh khu vc H Nai ni ring thc cht l qu trnh hp c bi cc t di dn qua </p><p>cc thi k nn vn ho, tnh cch ca ngi ng Nai rt phong ph, sinh ng. Vi </p><p>th mnh l mt tnh cng nghip trong vng kinh t trng im vi tnh nng ng, </p><p>d tip cn vi ci mi th cng l thch thc khng nh i vi cc lnh vc kinh </p><p>t, chnh tr, x hi ni chung, lnh vc gio dc ni ring. Trc nhng din bin </p><p>phc tp ca o c hc ng, c h thng chnh quyn, d lun x hi ht sc </p><p>quan tm v chin lc, chnh sch, phng php gio dc o c hc sinh ca cc </p><p>c quan chc trch v nh trng. </p><p>ng b tnh ng Nai xc nh chin lc: i mi mnh m, ton din </p><p>gio dc - o to v pht trin nhanh ngun nhn lc cht lng cao; coi pht trin </p><p>gio dc - o to l ng lc pht trin nhanh, bn vng1. Ban Tuyn gio Tnh u </p><p> ch o thnh lp phng Cng tc chnh tr ti c quan s Gio dc v o to v </p><p>trong h thng ca ngnh vi chc nng tham mu cho gim c s ch o hot </p><p>ng gio dc o c trong hc sinh, sinh vin, cng tc chnh tr t tng trong i </p><p>ng gio vin v cn b qun l gio dc. Trn c s hnh thnh h thng dc t s </p><p>xung n cc trng. L u mi thc hin phi hp 3 mi trng gio dc vi cc </p><p>on th, t chc x hi nht l on thanh nin cng sn H Ch Minh. Cc trng </p><p> v ang thay i nhn thc v vai tr ca cng tc gio dc o c trong cn b </p><p>qun l gio dc v i ng gio vin. </p><p>Bn cnh , Tnh u cn quan tm n vic xy dng mi trng vn ha, con </p><p>ngi vn ha, tng cng qun l vn ha, u tranh chng khuynh hng phn </p><p>ng, i tru, lc hu. </p><p>Tuy nhin, Vic phi hp gia nh trng vi gia nh v cc c quan chc </p><p>nng a phng trong vic qun l hc sinh, sinh vin ngn chn tc hi ca t nn </p><p> 1 Tnh u ng Nai (2001), Vn kin i hi i biu ng b tnh ng Nai ln th VIII (nhim k 2005 2010), (lu hnh ni b), tr.61. </p><p>www.huongdanvn.com</p><p>www.huongdanvn.com</p></li><li><p> 4 </p><p>x hi cn hn ch, nht l phim nh, tr chi c tnh cht bo lc t bng, a, trn </p><p>mng Internet dn n bo lc hc ng xm hi thn th, tnh mng hc sinh trn </p><p>a bn cc huyn Xun Lc, Trng Bom, Long Thnh.. Chnh v th, vic cc </p><p>trng THPT phi nghim tc ra bin php ngn chn tnh trng bo lc hc </p><p>ng l mt vic lm cp thit. </p><p>1. BO LC HC NG V YU T NGUY C </p><p>Theo Bch khoa ton th m th bo lc hc ng c nhiu ngi coi l </p><p>tr thnh mt vn nghim trng trong nhng thp k gn y nhiu quc gia, c </p><p>bit ni cc loi v kh nh sng hay dao c s dng. N bao gm bo lc gia </p><p>cc hc sinh trong trng cng nh nhng v tn cng th xc bi hc sinh vo gio </p><p>vin ca trng. Ph bin nht l nhng bo lc t hc sinh tn cng n hc sinh l </p><p>nhng hnh vi nh kt bng nhm hm he bn b, n hip ngi nh hoc yu th, c </p><p>th l hnh vi trn lt - tin ca bn khc hoc thm ch c th do ght nhau lu </p><p>ngy nn dn n x xt nh nhau hoc nh nhau c s dng hung kh. </p><p>Bo lc hc ng nh hng n th cht, tinh thn v x hi ca nn </p><p>nhn. nh hng v th cht bao gm gy tay, gy chn; nh hng v mt tinh </p><p>thn l cc em lun lun lo lng, s st, t tng khng n nh khin cc em khng </p><p>th tp trung vo bi v, cn nh hng v mt x hi ch l cc em b nhng ngi </p><p>xung quanh nh gi khng tt v nhn phm, nhn cch. </p><p>Cc yu t nguy c dn n bo lc hc ng: </p><p>Th nht, c nhn. Cc em thc hin hnh vi bo lc c kt qu hc tp trung </p><p>bnh hoc yu. Nhng a s cc em thc hin hnh vi bo lc cho rng vn hc tp </p><p>l khng kh. Mt s thy c cho rng cc em hc yu khng phi do cc em km t </p><p>duy m do cc em khng chu chm ch hc hnh v cn ty thuc vo thy c, nu </p><p>thy c bn lnh hn cc em v c th qun l cc em th cc em hc rt tt mn hc </p><p> v ngc li. Cc em ny thch chi vi bn theo mt nhm v hay nghe li r r </p><p>ca bn trn i chi, i nh nhau. Khi c ngi xc phm n mnh, cc em s i </p><p>co v c th dn n nh nhau. Cc em khng h s nhm no trong trng, m cho </p><p>rng ngi ta thch nh nhau vi mnh th mnh chiu theo ngi ta thi. C em </p><p>cho rng mnh l n anh n ch trong trng nn khng s bt k mt ai. </p><p>www.huongdanvn.com</p><p>www.huongdanvn.com</p></li><li><p> 5 </p><p>C mt s phn bit gia cch c x ni tm v biu l. Nhng cch c x ni </p><p>tm phn nh s rt lui, c ch, lo lng, v - hoc hay chn nn. C x ni tm </p><p>c tm thy trong mt s trng hp bo lc thanh nin d vi mt s thanh nin, </p><p>chn nn i lin vi s lm dng lin tc. Bi chng him khi bc l ra ngoi, cc hc </p><p>sinh vi cc vn ni tm thng khng c ch . Nhng cch c x biu l </p><p>phn nh cc hnh ng lm li, gy hn, v hiu ng thi qu. Khng ging nh </p><p>nhng cch c x ni tm, nhng cch c x biu l gm, hay lin kt trc tip vi, </p><p>cc giai on bo lc. Nhng cch c x bo lc nh m v thng c hc khi </p><p>quan st nhng ngi khc. Cc hnh ng biu l din ra c bn trong v bn ngoi </p><p>trng hc. Bn cnh , mt s yu t c nhn khc gn lin vi nhng mc gy </p><p>hn cao. Nhng em bt u sm thng c nhng hnh ng ti hn nhng tr em c </p><p>nhng hnh ng chng x hi mun hn. IQ thp cng lin quan ti nhng mc </p><p>hung hng cao hn. Cc pht hin khc cho thy tr nam cc kh nng kh vn </p><p>ng ban u, nhng kh khn khi ch , v cc vn v c thng d on mt </p><p>hnh vi chng x hi v sau. </p><p>Th hai, mi trng gia nh. Mi trng gia nh c cho l c ng gp vo </p><p>bo lc hc ng. Qu Quyn Hin php cho rng vic phi i mt trong thi gian </p><p>di vi bo lc sng, tnh trng nghin ru ca cha m, bo lc gia nh, lm dng </p><p>th cht tr em, v lm dng tnh dc tr em dy cho tr rng cc hnh ng bo lc l </p><p>c th chp nhn. K lut th bo ca cha m i lin vi nhng mc hung hng </p><p>cao hn thanh nin. a s ba m ca cc em thc hin hnh vi bo lc l nhng </p><p>ngi lao ng chn tay, mi khi ba m cc em gp chuyn khng vui th s c ci c </p><p>v dn n nh nhau. a s cc anh ch ca cc em u ngh hc sm v i lm thu, </p><p>c ngi cn b t, cc anh ch ny lun bnh vc cc em ca mnh nn mi ln cc </p><p>em c va chm, nh nhau th nhng ngi anh ch ny u ra bnh vc v c th </p><p>nh gy thng tch cho ngi xc phm em mnh. iu ny cho thy gia nh l </p><p>nn tng c bn cc em xy dng v hnh thnh nhn cch. Khi cha m cc em </p><p>khng gng mu trong cch c x vi nhau trong sinh hot hng ngy cng nh s </p><p>quan tm khng ng cch ca anh ch i vi cc em c th lm cho cc em cm </p><p>thy li v tng hnh vi bo lc ca cc em nhiu hn. Vi iu kin nh phn </p><p>www.huongdanvn.com</p><p>http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%E1%BB%99i_t%C3%A2m&amp;action=edit&amp;redlink=1http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bi%E1%BB%83u_l%E1%BB%99&amp;action=edit&amp;redlink=1http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAnghttp://vi.wikipedia.org/wiki/Nghi%E1%BB%87n_r%C6%B0%E1%BB%A3uhttp://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1o_l%E1%BB%B1c_gia_%C4%91%C3%ACnhwww.huongdanvn.com</p></li><li><p> 6 </p><p>tch cng cho thy ph huynh quan tm n cc em khng ng cch th hin ch </p><p>ph huynh cho cc em nhng g cc em thch, nhng li khng nm r c kt qu </p><p>hc tp cng nh khng bit em chi vi nhng ai, mi khi bit cc em sai phm, a </p><p>s cc ph huynh u dng bo lc dy d cc em. iu ny cho thy cc em </p><p>thng xuyn b bo lc t gia nh, nu vn ny ko di th s nh hng nhiu </p><p>n tm l ca cc em, khng ch vy m n cn nh hng nhiu n hnh vi ca </p><p>cc em, c bit l hnh vi bo lc. Theo mt nghin cu ca b cng an th c 49% </p><p>cc em v thnh nin b phm ti phn nn v cch i x i ca b m v trong mt </p><p>iu tra khc th cho thy nhng gia nh no c hnh vi bo lc vi con ci ca h th </p><p>con ci ca h c xu hng bo lc cao hn nhng ngi con sng trong gia nh </p><p>bnh thng. Khi ph huynh bit c cc em b bo lc, th ph huynh c thi xi </p><p>gic cc em nh tr li, c ngi cn nh x hi en ra gii quyt dm, iu ny cho </p><p>thy t vn bo lc ca cc em hc sinh m chng ta khng kp thi gii quyt, th </p><p>s dn n bo lc k tip c lin quan n ngi ln. </p><p>C mt s bng chng cho thy vic tip xc vi bo lc trn v tuyn v, mt </p><p>mc nh hn, cc tr chi bo lc lin quan ti s gia tng tnh hung hn tr em, </p><p>v s hung hng ny li c th c a vo trng hc. </p><p>Th ba, mi trng ln cn. Mi trng ln cn v cng ng cng to bi cnh </p><p>cho bo lc hc ng. Cc cng ng c t l ti phm v s dng ma tu cao dy </p><p>thanh nin nhng hnh ng c x bo lc v chng li c mang vo trng hc. </p><p>Tnh trng nh ca ti tn bn cnh trng hc c pht hin gn lin vi bo lc </p><p>hc ng. Vic tn cng gio vin dng nh hay xy ra hn ti cc trng gn k </p><p>cc khu vc c t l ti phm cao. Vic tip xc vi nhng ngi bn h hng l mt </p><p>yu t nguy c cho nhng mc hung hn cao. Nghin cu cho thy rng ngho </p><p>kh v mt dn s cao gn lin vi nhng t l bo lc hc ng cao. Nhng </p><p>cuc nghin cu theo chiu dc di hn cho thy tr em phi tip xc vi bo lc </p><p>cng ng, gm c bo lc sng, trong nhng nm tiu hc c cc bn hc v gio </p><p>vin thng bo c nguy c cao v hung hn trong nhng nm cui cp. Cc bng ng </p><p>trong khu vc cng c cho l gp phn to ra cc mi trng hc ng nguy </p><p>him. Cc bng ng s dng mi trng x hi ca trng hc tuyn m cc </p><p>www.huongdanvn.com</p><p>http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C3%A8ohttp://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C3%A8ohttp://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u_theo_chi%E1%BB%81u_d%E1%BB%8Dc&amp;action=edit&amp;redlink=1www.huongdanvn.com</p></li><li><p> 7 </p><p>thnh vin v tng tc vi cc nhm i ch, vi vic bo lc bng ng c a </p><p>t bn ngoi vo trong trng hc. </p><p>Th t, mi trng hc ng. Nghin cu gn y ch ra s lin quan </p><p>gia mi trng trng hc vi bo lc hc ng. Nhng v tn cng gio vin </p><p>gn lin vi nhng ni c t l nam sinh cao, v mt t l cao hc sinh c hon </p><p>cnh kh khn. Ni chung, mt cng ng nam sinh ng, cp hc cng cao, mt </p><p>lch s cc vn v k lut cao, t l hc sinh trn gio vin cao, v mt a im </p><p> th lin quan ti bo lc trong cc trng hc. Trong hc sinh, thnh tch hc </p><p>tp lin quan nghch o vi hnh ng chng x hi. </p><p>Nh trng cng cha t chc c chng trnh phng chng bo lc hc </p><p>ng c th do nh trng khng c kh nng thc hin, v t chc c mt </p><p>chng trnh phng chng bo lc ng ngha th cn phi c iu kin v nhn </p><p>lc v ti lc. Nh trng thiu can thip n vic hc sinh nh nhau trc cng </p><p>trng, vn ny cn phi ci thin nu khng th n c th l yu t thc y </p><p>vic hc sinh n ng nh nhau trc cng trng, mi khi tan trng s nhiu </p><p>hn. Vic nh trng khng ng nht vi nhau trong x l hnh vi sai phm ca </p><p>cc em, lm cho cc em cm thy mnh b x l khng c cng bng. iu ny </p><p>c th lm cho cc em c nhiu bt ng vi thy c hn, nu vn ny khng </p><p>c gii quyt th n s lm cho mi quan h gia thy v tr ngy cng xa </p><p>cch. Theo nh thy c th vic hc sinh em hung kh n trng l rt t nhng </p><p>thc t cc em li cho rng vic hc sinh em hung kh n trng l rt </p><p>nhiu. iu ny cho thy thy c khng bit c mc trm trng v vic hc </p><p>sinh em hung kh n trng, nn t c t chc kim tra, gim st cc em v </p><p>hnh vi mang hung kh n trng, iu ny c th l yu t thc y vic hc sinh </p><p>mang hung kh n trng nhiu hn. </p><p>2. GII PHP GIO DC TCH CC PHNG CHNG BO LC HC NG </p><p>2.1. Thun li </p><p> Trng trung hc ph thng Nguyn Tri l mt trng c b dy lch s v </p><p>truyn thng hiu hc. Cht lng gio dc ton din lun c bo m, n nh </p><p>v c chiu hng ngy cng nng cao. Trng ng trn a bn dn c H Nai </p><p>www.huongdanvn.com</p><p>http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_vi%C3%AAnwww.huongdanvn.com</p></li><li><p> 8 </p><p>(gi chung). Ngi dn H Nai gc gc ch yu l nhng ngi hp c bi chnh sch di </p><p>dn ng bo Thin Cha gio gc bc b ca M - Dim nm 1954 1955. Nhng gio </p><p>dn ny sng qun c theo gio on, gii ngh th cng, rt sng o nhng cng rt c </p><p> thc gi gn tp tc qu cha t t. Cc gia nh trng tnh cm, chung l ngha, o </p><p>c truyn thng dn tc nn s gio dc gia nh vn duy tr vic gio dc con ci </p><p>nhng chun mc o c truyn thng ca dn tc, ca gia nh. V th, hc sinh </p><p>trng Nguyn Tri l nhng hc sinh c tnh, trng tnh; c l ngha, chung l ngha; t </p><p>ho v bn sc dn tc v c thc gi gn bn sc dn tc. Bn cnh , cc gio x u </p><p>c nh gio l vi chng trnh gio dc gio l, nhn bn, gi tr sng v k nng sng </p><p>bi bn, cht ch. Chnh v th, hc sinh a s l ngoan, hin, l php, bit vng li thy </p><p>c trong nh trng, l nhng ngi con ngoan, hiu tho trong gia nh. Hc sinh c </p><p>thy c nh gi l c thi tch cc v hnh vi ph hp chun mc o c x hi. </p><p>Trong mi trng hc ng, cc em knh trng thy c, nhn vin nh trng, qu mn </p><p>bn b v nhng ngi xung quanh. C s quan tm gip bn hc tp, chia s nhiu </p><p>iu trong cuc sng, lun mong mun nhng iu tt p n vi mi ngi. </p><p>Bn cnh , hc sinh cn c rn luyn, tu dng nh trng, cc t </p><p>chc chnh tr x hi, cc t chc on th trong nh trng v ngoi x hi nh: </p><p>on thanh nin cng sn H Ch Minh, Hi Lin hip thanh nin, cc em c </p><p>tinh thn on kt, tng tr, yu nc, yu ng bo, t ho v truyn thng dn </p><p>tc, v qu hng, v vng t mnh gn b, tch cc tham gia cc hot ng </p><p>phong tro, chm sc ngha trang lit s, i tng nim. </p><p> Mc d trng ng trn a bn thun li v giao thng nn s giao lu, tip </p><p>nhn vn ha mi ht sc si ng, nhng tnh cu kt cng ng khu vc ny </p><p>cn rt cao. Cc em c li sng thn i, chn tht, ci m, quan tm n cng </p><p>ng, t bi, bc i, d tha th... Hc sinh y ngoi vic c hc tp, tu dng </p><p>o c nh trng, cn chu s chi phi, iu chnh hnh vi t pha b con, </p><p>hng xm lng ging, d lun x hi. D lun x hi a bn kh mnh m, v </p><p>hnh chung to nn s c v ln cho hnh vi hp o l, tuyn dng nhng ngi </p><p>c li c x ng chun mc o c truyn thng, nhn rng c in hnh c </p><p>li sng lnh mnh, hnh vi chng chc, l php, giu ngha tnh ; ng thi, ln </p><p>www.huongdanvn.com</p><p>www.huongdanvn.com</p></li><li><p> 9 </p><p>n, khinh ght, bi tr nhng thi , hnh vi xa l vi o c truyn thng, </p><p>khng ph hp vi thun phong m tc. V vy, phn a s hc sinh y c thi </p><p>, li sng lc quan, cn c, c nhiu hoi bo, khng c biu hin s dng ma </p><p>tu. Nhiu hc sinh c phong cch sng trong sch, gin d, lnh mnh, phn u </p><p>vn ln nhng gi tr chn thin m ch thc ca cuc sng; sng c mc </p><p>ch, l tng, c nim tin vo tng lai tt p, lun ch ng xc nh tng lai </p><p>cho bn thn nhm tr thnh ngi c ch cho gia nh v x hi, gp phn xy </p><p>dng t nc. </p><p>2.2. Kh khn </p><p>Trong thi gian gn y, do s tc ng ca cn lc th trng, s du nhp </p><p>t ca vn ho cc nc, s xut hin ngy cng nhiu cc sn phm vn ho bo </p><p>lc, i tru... khin cho mt b phn nh hc sinh trng trung hc ph thng </p><p>Nguyn Tri khng trnh khi s nh hng. Trong nh trng hin nay c nhng </p><p>em thiu l php, thc chp hnh k lut km, thc phn u hc tp, tu dng </p><p>km, nghin games, thm ch c em dng v lc gii quyt mu thun... </p><p>Nguyn nhn chung no dn n nhng hin tng ny? B Chnh tr ch r: </p><p>Cng tc gio dc chnh tr t tng, gio dc truyn thng cha quan tm y . </p><p>Cha ch trng ni dung dy ngi, dy ngh, coi trng gio dc nhn cch, o c, </p><p>li sng cho hc sinh, sinh vin. T chc on thanh nin cng sn H Ch Minh, </p><p>Hi lin hip thanh nin nhiu trng khng sc tr thnh mi trng rn luyn </p><p>cho thanh thiu nin. </p><p>Th nht, gio vin ch nhim, gio vin b mn khng iu kin quan tm </p><p>n n tng hc sinh gio dc c bit, pht hin, iu chnh kp thi. Gio vin </p><p>cha thc s gng mu trong ni v lm. Vic trin khai v thc hin cc vn bn </p><p>ch o v gio dc o c mang tnh i ph. Vic nh gi o c hc sinh mt </p><p>s gio vin cha bm st vo tiu ch. </p><p>Th hai, kinh t gia nh hin nay kh pht trin, li t con nn d nung chiu </p><p>dn n li, li lao ng, ch k. Nhiu gia nh mi lo i sng kinh t m ph </p><p>mc vic gio dc con ci cho nh trng, khi con h th li cho nh trng. Quan </p><p>h hp tc, trch nhim gia gia nh v nh trng c nhng kh lng lo. </p><p>www.huongdanvn.com</p><p>www.huongdanvn.com</p></li><li><p> 10 </p><p>Th ba, nhng tc ng tiu cc t x...</p></li></ul>