Sớ Văn - Mẫu Để Điền v In Ra Giấy - ??n khung cao thƯỢng ĐẾ ngỌc hong ĐẠi thin tn. diu tr kim mẪu v cỰc thin tn. tam tng chƠn gio

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  225

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • S VN [ MU IN & IN RA GIY ]

  I O TAM K PH TA THNH TY NINH

  2012

 • 2 |

 • | 3

  S VN [ mu in v in ra giy ]

 • 4 |

 • | 5

  Mc Lc

  S VN DNG CNG TI THNH THT 91. L Tn Xun Nguyn n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. i L c Ch Tn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123. L Thng Ngun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144. Va Thi Thng Lo Qun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165. Va c Pht Quan m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186. Va c Pht Thch Ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207. Ngy Qui Thin Ca H Php . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228. Va c Quan Thnh Qun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249. L Trung Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

  10. i L Hi Yn Diu Tr Cung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2811. Va c L i Tin Trng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3012. Va c Khng Thnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3213. Va c Quyn Gio Tng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3414. L H Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3615. Va c Jsus Christ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3816. L a Thn Thnh Tin Pht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4017. S Sc, Vng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4218. S Thng Tng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4419. S Cng Cu, Tiu Tng, i Tng . . . . . . . . . . . . . . . . .4620. S Cu Gii Bnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4821. Phn u Lng S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5022. Lng S Cng c Cao-Thng-Phm . . . . . . . . . . . . . . . . .5123. Lng S Cng c Cao-Thng-Sanh . . . . . . . . . . . . . . . . .5224. Lng S Cng Cu-Huyn Tht-T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5325. S CNG SAO HI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5426. 27. O TU NAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5527. O TU N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

  S VN DNG CNG TI IN TH PHT MU 5728. S Tt Nguyn n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

 • 6 |

  29. Va c Ch Tn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6030. L Thng Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6231. L Trung Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6432. Hi Yn Diu Tr Cung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6633. L H Ngn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6834. L a Ch Thnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7035. S Sc Vng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

 • | 7

  Li Gii ThiuQuyn Ebook S Vn Mu in & In Ra Giy l kt tp

  cc mu S Vn trch ra t cc quyn sch Ch Gii S Vn v Nghi L Tm Lc. Chng ti mo mui trnh by (layout) cc mu S Vn trn kh giy: 215.9mm x 279.4mm (Letter size 8.5" x 11.0"), l kh giy ph thng hin nay gip ch o Hu d dng, tin li in cc S Vn ra giy khi cn.

  Cc mu S Vn trong ebook ny c trnh by di dng mu in (PDF Form) c th x dng theo hai phng cch sau y:

  1. Dng my vi tnh nh my trc tip in vo cc khong trng c gch di (underlined) trong mu S Vn. Sau khi in xong cc d kin cn thit, c th in trc tip ra giy.

  2. Tuy nhin, nu khng th in ngay cc d kin cn thit, c th in ra giy trc, khi cn n, trc tip in tay cc d kin thch ng ty theo nhu cu sau ny.

  Chng ti xin chn thnh by t lng bit n su xa n: Hin-Ti Quch Vn Ha tc gi quyn: Ch Gii S Vn, L-Sanh L Hng Mui tc gi quyn: Nghi L Tm Lc dy cng su tm, nghin cu, kt tp cc bn S Vn trong hai quyn sch ti liu qu gi nu trn.

  Sau cng, v t nhn bit kh nng trnh by ebook vn cn hn ch, chng ti cu mong s gp ca ch o Hu trong vic b sung, cha sai nhng thiu xt, sai lm v ni dung ca ebook, c th c, hoc gip ci tin hnh thc trnh by ng hu chng ta c c nhng mu S Vn hon ho trong tng lai. Xin vui lng gi kin xy dng vo a ch: tamnguyen351@live.com

  Trn trng,California, 05/04/2012

  Tm Nguyn

 • 8 |

 • | 9

  S VN DNG CNG TI THNH THT

 • 10 | L Tn Xun Nguyn n

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn __________ nin, Chnh ngot, S nht nht, _________ thi, hin ti ______________________ quc, ____________________ tnh, ___________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT, VN CHNG CH TIN, LIN I CHI H.

  Kim v TN XUN NGUYN N phong kh n ha, Thin

 • L Tn Xun Nguyn n | 11

  a giao tha, l oan du th, vn vt giai c hu sanh.Ch Thin phong nghim thit n trng: Hng, ng,

  hoa, tr, qu, thanh chc chi nghi thnh tm hin l.

  NGNG VNG

  V TRUNG T PH Pht h hng n Cn Ngn i c b ha Ch t Thnh th tinh anh, tng long c th, phng tha mng lnh, th Thin hnh ha, t Nhn sanh, nh tm gic ng, ha i tng thn, i ng huynh , phc hi Thng ngn Thnh c, Nghiu Thun lng dn, an c lc nghip, cng hng thnh tr thi bnh, thanh nhn hnh phc.

  Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tu

  D VN

 • 12 | i L c Ch Tn

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn ___________ nin, Chnh ngot, S cu nht, ________ thi, hin ti ______________________ quc, ______________________ tnh, _________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT, VN CHNG CH TIN, LIN I CHI H.

 • i L c Ch Tn | 13

  Kim v DNG XUN CHNH LNH, thi t iu ha, Thin a giao thi, khai ha chi nguyn, vn vt giai c pht sanh.

  Ch Thin phong nghim thit n trng: Hng, ng, hoa, tr, qu, thanh chc chi nghi thnh tm hin l.

  NGNG VNG

  V TRUNG T PH pht h hng n, Cn ngn i c, b ha ch t thun nht thin lng, ch thnh c tnh, phng tha Thnh , gio ha Nhn sanh, n nhu ha thun, l khim cung, phc hi Thng ngn Thnh c, Nghiu Thun lng dn, an c lc nghip, cng hng thnh tr thi bnh, thanh nhn hnh phc.

  Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tu

  D VN

 • 14 | L Thng Ngun

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn __________ nin, Chnh ngot, Thp ng nht, _________ thi, hin ti _____________________ quc, ____________________ tnh, ___________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT, VN CHNG CH TIN, LIN I CHI H.

  Kim v VN HI THNG NGN NGC H CUNG

 • L Thng Ngun | 15

  LINH TIU IN i khai n x cc ng linh hnCh Thin phong nghim thit n trng: Hng, ng,

  hoa, tr, qu, thanh chc chi nghi thnh tm hin l.

  NGNG VNG

  V TRUNG T PH pht h hng n, ho sanh i c, ty ngun vn hi n x ch linh hu cng hnh o, t nhn sanh. Cp Tin vng Tht t, Hu vng Cu Huyn do t tn lp thn hnh o, d hin ph mu, hiu ngha vi tin.

  Ch chin s trung thnh dng cm, v quc vong thn, d ch ton th l dn thng kh chin tranh ng thi t nn.

  Nguyn cu cc ng vong hn to c siu thng Tnh .Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tuD VN

 • 16 | Va Thi Thng Lo Qun

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn __________ nin, Nh ngot, Thp ng nht, ________ thi, hin ti _______________________ quc, ___________________ tnh, ____________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT, VN CHNG CH TIN, LIN I CHI H.

  Kim v Vng nht lng thn, chnh th c THI THNG

 • Va Thi Thng Lo Qun | 17

  LO QUN Thnh n.Ch thin phong nghim thit n Trng: Hng, ng,

  hoa, tr, qu, thanh chc chi nghi, thnh tm hin l.

  NGNG NGUYN

  c THI THNG LO QUN vn chuyn Huyn vi diu php, b ha ch t tu chn luyn tnh, o to tinh thn tr no, kin thc quang minh, tht hnh Chnh gio, ph ha Nhn sanh, nh tm gic ng, qui nht thin lng, hip ha thn i, cng hng thnh tr thi bnh, thanh nhn hnh phc.

  Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tuD VN

 • 18 | Va c Pht Quan m

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn __________ nin, Nh ngot, Thp cu nht, _______ thi, hin ti ____________________ quc, _____________________ tnh, __________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT, VN CHNG CH TIN, LIN I CHI H.

  Kim v kit nht lng thn, chnh th c QUAN M

 • Va c Pht Quan m | 19

  NH LAI Thnh n.Ch thin phong nghim thit n Trng: Hng, ng,

  hoa, tr, qu, thanh chc chi nghi, thnh tm hin l.

  NGNG NGUYN

  c QUAN M NH LAI t bi qung i, b ha ch t tr no quang minh, tinh thn mn hu, tht hnh Chnh gio, cu nhn sanh, gii thot chin tranh kh nn, vn hi trt t an ninh, cng hng thnh tr thin h thi bnh, an c lc nghip, thanh nhn hnh phc.

  Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tuD VN

 • 20 | Va c Pht Thch Ca

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn ______________ nin, T ngot, S bt nht, _______ thi, hin ti _______________________ quc, __________________ tnh, _____________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT VN CHNG CH TIN LIN I CHI H

  Kim v kit nht lng thn, chnh th c THCH CA

 • Va c Pht Thch Ca | 21

  MU NI Thnh n.Ch thin phong nghim thit n Trng: Hng, ng,

  hoa, tr,qu, thanh chc chi nghi, thnh tm hin l.

  NGNG NGUYN

  c THCH CA MU NI t bi bc i, qung i khoan hng, b ha ch t minh tm kin tnh, pht trin tinh thn, tht hnh Chnh Gio, t nhn sanh, dit tr t kh, hip nht thin lng, qui nguyn bn thin, phc hi thng c Thnh c, lc nghip u ca, cng hng thanh bnh, an ninh hnh phc.

  Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tuD VN

 • 22 | Ngy Qui Thin Ca H Php

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN NG CHI PHC NHT

  Thi duyThin vn __________ nin, T ngot, S thp nht, ______ thi, hin ti _______________ quc, ____________________ tnh, ____________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN TN.DIU TR KIM MU V CC THIN TN.

  TAM TNG CHN GIO

  TY PHNG GIO CH THCH CA MU NI TH TN.THI THNG O T TAM THANH NG HA THIN TN.KHNG THNH TIN S HNG NHO THNH TH THIN TN.

  TAM K PH TAM TRN OAI NGHIM

  THNG C NAM HI QUAN M NH LAI.L I TIN TRNG KIM GIO TNG I O TAM K PH HIP THIN I QUAN THNH QUN.GIA T GIO CH CU TH THIN TN.THI CNG TNG PH QUN PHP THIN TN.TAM CHU BT B H PHP THIN TN.THP PHNG CH PHT, VN CHNG CH TIN, LIN I CHI H.

  Kim v kit nht lng thn, hoi tng vng nim c H

 • Ngy Qui Thin Ca H Php | 23

  PHP th c chn truyn, chn hng Pht o, c thnh chnh qu, qui hi Pht v, cp k nim THNG PHM, THNG SANH, THP NH THI QUN CH THNH qui Thin.

  Ch thin phong nghim thit n Trng: Hng, ng, hoa, tr,qu, thanh chc chi nghi, thnh tm hin l.

  NGNG NGUYN

  c H PHP, THNG PHM, THNG SANH, THP NH THI QUN th c ho sanh i c, bc i cng bnh, vn chuyn huyn diu thn bt thng ging oai linh h tr b ha ch t tr no quang minh, tinh thn mn hu, tha k i ch, bo th chn truyn, tht hnh nhn ngha, t chng sanh, hip ha chng tc, Huynh nht gia, cng hng thi bnh, thanh nhn hnh phc.

  Ch t ng thnh tm khu bi, cn s thng tuD VN

 • 24 | Va c Quan Thnh Qun

  I O TAM K PH (Bt thp _______ nin)

  TAM GIO QUI NGUYN, NG CHI PHUC NHT

  Thi duyThin vn __________ nin, Lc ngot, Nh thp t nht, _________ thi, hin ti ______________________ quc, _____________________ tnh, __________________ huyn, ____________________ x, c tr Thnh Tht chi trung.

  Kim hu t th Thin n ______________________________________________________, cng ng ch Chc sc, hip d Chc vic, o hu nam n ng, qu ti in tin thnh tm trnh tu:

  HUNH KIM KHUYT NI

  HUYN KHUNG CAO THNG NGC HONG I THIN T...

Recommended

View more >