SØNDAG DEN 30. DECEMBER 2012 Vulkanologi Newton 7 DE ... ?· SØNDAG DEN 30. DECEMBER 2012 Vulkanologi…

  • Published on
    12-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Man har konstateret ca. 20 slumrende supervul-kaner p Jorden, men der kan vre flere, derendnu ikke er kortlagt, bl.a. under havets over-flade.</p> <p>Isr tre supervulkaner er i fokus: Yellowstonei USA, Campi Flegrei i Italien og Lake Toba i In-donesien.</p> <p>S sent som slutningen af 1940erne opdagededen hollandsk geolog, Rein van Bemmelen, atsen Toba p den indonesiske Sumatra, varomgivet af gamle vulkanske lag af aske. </p> <p>Sen havde et omfang p 35 gange 100 kilome-ter eller p strrelse med Fyn og mtte vreresterne af en gammel bortsprngt kmpems-sig vulkans kraterrand og dannet ved et uhyreeksplosivt vulkanudbrud fra engang i fortiden. </p> <p>Undersgelser viser, at udbrudsmngden afdet udslyngede materiale m have vret p ca.3000 km3. I dette efterr blev en undersgelsemed bidrag fra forskere p Roskilde Universitetoffentliggjort, og her blev udbruddet dateret til athave fundet sted for 73.880 r siden. </p> <p>I iskerner fra Grnland og Antarktis har for-skere fundet en strk stigning af svovlholdigeaerosoldreber i selve isen, hvilket igen betyder,at gennemsnitstemperaturen p jordkloden varfaldet med tre til fem grader celsius noglemener otte og et sdant temperaturfald er nok</p> <p>til at stte jorden ind i en ny istid. Svovldioxid-gasserne, som ved siden af vanddampen, er en afde vigtigste vulkanske gasser, omdannes til smaerosoler og nedstter derved solens varmeef-fekt. </p> <p>Nogle klimaforskere mener, at den senesteistid, kulminerede som flge af faldende tempe-raturer, der opstod ved dette vulkanudbrud.Senest har forskere fra Niels Bohr Institutet dogud fra iskerneboringer konstateret, at Toba-udbruddet ikke har medfrt en global lngerenedkling. Den har maksimalt varet 100 r.</p> <p>Kun f overlevedeDet er ogs omdiskuteret, hvor mange af voresegne forfdre, de to menneskeslgter Homo-sapiens og Homo Erectus, der overlevede.Der gisnes om s sm tal som fra 3.000 til 50.000overlevende, og hvis det er rigtigt, s betyder detigen, at over 60 pct. af jordens datidige menne-skelige befolkning uddde som flge af dettevulkanudbrud.</p> <p>Andre supervulkaner p Jorden er The LongValley i Californien, USA, Valles Caldera, NewMexico, USA, Taupo Caldera, New Zealand ogAira Caldera, Japan.</p> <p>2 Lake Toba og andreudbrud i supervulkaner</p> <p>Vulkanen Tambora p den indonesiske Sum-bawa st for Bali, prsterede i 1815 det kraftig-ste vulkanudbrud i den nyere historie. </p> <p>De verste 1.200 meter af den 4.000 meterhje vulkan blev slynget bort og pulveriseret tilhvid aske. Flammende gas og askeskyer fejedesom gldende ildtornadoer med en fart p flerehundrede kilometer i timen ud fra vulkanensitusprngte krater og drbte p f sekunder alform for levende liv - inklusiv 20.000 indbyg-gere i de nrmeste opdyrkede egne. De bev-gede sig 20-30 km ud p havet, satte ild til skibeog fik havet til at koge. 40 km fra vulkanen faldtder sten p strrelse med en knyttet nve,mens huse, trer og mennesker, kvg og altblev suget op i luften af de hvirvlende ild-storme. Eksplosionerne blev hrt p en Suma-tra mere end 2.000 km vk. Herefter fulgte enhungersnd, der krvede i tusindevis af dds-ofre. </p> <p>Ddstallet steg herefter hurtigt til over100.000 mennesker p grund af den ondartedehungersnd og koleraepedemi, der fulgte.</p> <p>Dem, der havde overlevet, strejfede rundt ikndybe askelag og var villige til at bytte deresvigtigste ejendele for en lille portion ris. Derfortaltes om forldre, som solgte deres brnfor 3 kilo ris for at overleve. Dde forbrndtelig af mennesker og dyr l langs vejene, ogmange landsbyer var forvandlet til spgelses-ruiner.</p> <p>KlimandringerUdbruddet forrsagede klimandringer grun-det svovlgasserne i luften over store dele afverden og det flgende r 1816 blev kendt somret uden sommer i Europa, hvor det sneedeog blev frostvejr i juni juli.</p> <p>I Amerika gik man med vinterfrakker midtom sommeren. Orangefarvede solnedgangekunne iagttages overalt p jordkloden. Og iIrland startede en tyfusepidemi, der krvede itusindvis af menneskeliv. Landbrugsafgrdermislykkedes og husdyr dde i Europa og USA.,hvilket igen resulterede i den vrste hungers-nd i det 19. rhundrede. </p> <p>Udbrud krvede menneskeliv</p> <p>SUPERVULKANERNavnet Supervulkan blev frste gang anvendt i enBBC-reportage i r 2000 i forbindelse med, at maninddelte vulkanudbrud i en vulkansk strrelsesskala,Volcanic Explosivitets Index, der svarer til Richterska-laen (jordsklvsskalaen). Styrkegraden i et vulkan-udbrud mles i mngden af det udslyngede ud-brudsmateriale og derved udbrudssjlens hjde. </p> <p>Denne VEIskala gr fra styrke 1 til 8 og stiger med10 grader, hver gang man gr et tal op p skalaen. </p> <p>Vesuvs udbrud i r 79 (Pompejis undergang) l pstyrke 6. Krakataus udbrud i 1883 var i samme strrelse ogmed ca. 10 kubikkilometer udbrudsmateriale.Mt. St Helens i 1980 var p styrke 5 med en sam-let udbrudsmngde p ca. 1 km3 og energien svare-de til 500 atombomber lig Hiroshimabomben. </p> <p>Grafik: Tim BarkerGrafik: Tim Barke</p> <p>Jordens tre tikkende bomber</p> <p>YellowstonesCaldera</p> <p>MONTANA</p> <p>WYOMING</p> <p>IDAH</p> <p>O</p> <p>30 km</p> <p>Pematangsiantar</p> <p>Yellowstone(USA) Campi Flegrei(Italien)</p> <p>Toba(Indonesien)</p> <p>TOBASEN</p> <p>ITALIEN</p> <p>INDONESIEN</p> <p>MIDDELHAVET</p> <p>NapoliCampi FlegreiCaldera</p> <p>Toba Caldera</p> <p>5 km</p> <p>20 km</p> <p>YellowstonesCaldera</p> <p>MONTANAMONTA</p> <p>WYOMING</p> <p>IDAH</p> <p>O</p> <p>20 km</p> <p>ITALIEN</p> <p>INDONESIENYELLOWSTONE-SEN</p> <p>Da Mount St. Helens giki udbrud i 1980 udsend-te den samme type aske,som der bliver slyngetud ved et udbrud i en su-pervulkan. Asken bestraf sm glasstumper,men selv om udbruddetser voldsomt ud, er detslet intet at regne sam-menlignet med det sce-narie, der venter, nr enrigtig supervulkan igeneksploderer. I 1980 blevder udsendt 1 km3 aske.En supervulkan udslyn-ger mindst 1.000 km3,og bjerget bliver sprngti stykker. Nr det sker, villiver overalt p Jordenblive pvirket. Foto: JackSmith/AP</p> <p>SNDAG DEN 30. DECEMBER 2012 Vulkanologi Newton 7</p> <p>DE FARLIGSTESUPERVULKANERLake Toba Caldera, Sumatra, IndonesienGik i et enormt udbrudfor 74.000 r siden medover 3.000 km3 udslyn-get udbrudsmateriale.Anses for at have vretnr ved at udrydde vo-res egne forfdre. </p> <p>Yellowstone Caldera,Wyoming, USAEksploderede for640.000 r siden med1.000 km3 udbrudsma-teriale. Den livligste ogmest omtalte supervul-kan. </p> <p>Campi Flegrei Caldera,ItalienDenne caldera ligger fkm vest for Napoli oghavde to store udbrudfor 39.000 og 12.000 rsiden med 300 km3 ud-brudsmateriale. Der bor3 mio. mennesker mel-lem Vesuv og CampiFlegrei vest for Napoli. </p> <p>Tema fortsttes E</p>