Soomaali: 2015 Summer Term (S-Term) Guide

 • View
  224

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soomaali: 2015 Summer Term (S-Term) Guide

Transcript

 • Tusmada Barmaamijka Xagaaga/Summer Term (S-Term) 2015 | Taariikhda Kama Dambaysta ah ee Codsiyada waa April 15, 2015 | 1

  -

  TAARIIKHDA KAMA DAMBAYSTA AH EE CODSIYADA WAA APRIL 15, 2015

  TUSMADA BARMAAMIJKA XAGAAGA/ SUMMER TERM

  (S-TERM) 2015

  (651-767-8110) | Discover Your Saint Paul Public Schools (651-767-8110)

  JADWALKA TUSMADAKhariirada Aaga.............................................. 2

  Barmaamijka Xiliga Xagaaga: Xulasho Wacan................................................................ 3

  Taariikhaha Barmaamijka Xagaaga........... 3

  Habka Diiwaan-Galinta.................................. 3

  Barmaamijka Xagaaga Waxyaabaha uu ka Kooban Yahay............................................. 4

  Qaanuunka Gaadiidka................................... 4

  Ku Saabsan Ardayda Fasallada 8-aad ilaa iyo12-aad................................................... 5

  Goobaha Laga Bixin Doono Fasallada Xiliga Xagaaga ee Aaag Walbo, Fasallada 8-12.................................................. 5

  Ku Saabsan Ardayda Fasallada K ilaa iyo 7-aad........................................................... 6

  CDF Freedom School.................................... 6

  U Gaar Ah Dadka Deggan Aaaga Promise Neighborhood................................. 6

  Goobaha Laga Bixin Doono Fasallada Xiliga Xagaaga ee Aaag Walbo, Fasallada K-7.................................................... 7

  BOOQO BARTA SUMMER.SPPS.ORG SI AAD U HESHID XOG DHEERAAD AH

  SAHMI OO SI WACAN U BARO DUGSIGAAGA DADWEYNAHA EE SAINT PAUL

  Descubra sus opciones escolares (651-767-8110) | Tuaj nrhiav ib lub tsev kawm ntawv uas koj nyiam rau koj

  cov me nyuam mus kawm (651-767-8110)

 • 2 | Tusmada Barmaamijka Xagaaga/Summer Term (S-Term) 2015 | Taariikhda Kama Dambaysta ah ee Codsiyada waa April 15, 2015

  MAP

  KHARI

  IRADA

  DUG

  SIYA

  DA D

  ADW

  EYNAHA

  EE

  SAIN

  T PA

  UL 2

  015-

  16K

  hari

  irad

  a X

  ulas

  hada

  Dug

  siya

  da iy

  o S

  oona

  yaas

  ha D

  ugsi

  yada

  Xaa

  fada

  Raa

  di A

  agaa

  ga

  Kha

  riira

  da k

  a so

  o sa

  ar a

  aga

  (A-F

  1/F2

  ) ee

  aad

  ku n

  oosh

  ahay

  si a

  ad u

  ga

  xula

  tid d

  ugsi

  ga d

  ookh

  aaga

  ah.

  Aag

  a S

  oona

  yaas

  ha D

  ugsi

  yada

  Xaa

  fada

  X

  adka

  Wad

  ada

  35E

  Xud

  uuda

  ha F

  1/F2

 • Tusmada Barmaamijka Xagaaga/Summer Term (S-Term) 2015 | Taariikhda Kama Dambaysta ah ee Codsiyada waa April 15, 2015 | 3

  -

  XILIGA XAGAAGA WUXUU LEEYAHAY FURSADO BADAN!

  BARMAAMIJKA XILIGA XAGAAGA (S-TERM): XULASHO WACAN

  Barmaamijka xilliga xagaaga ee Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul wuxuu sinayaa ardayda fasallada K ilaa 12-aad fursado ay kaga soo kabsadaan fasalladii dhaafay. Barmaamijka wuxuu sidoo kale kobciyaa maskaxda aradayda isla markaasna wuxuu u suurta galiyaa in ay ku qalin-jabiyaan xilligii laga rabay. Fasallo iyo nashaadaad kale ayay ardayda barmaamijka ka qayb-qaata loogu fidinayaa waxbarsho xiisa leh.

  Xog dheeraad ah ka eeg barta summer.spps.orgfb.me/SaintPaulPublicSchools

  @SPPS_News and @SPPS_SuptSilva

  August

  30 31 25 26 27 28 29

  S M T W T F S

  1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23 24

  M

  June

  28

  S T W T F S

  1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 20

  21 22 23 24 25 26 27

  29 30

  July

  26

  S M T W T F S

  1 2 3 4

  5 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 18

  19 20 21 22 23 24 25

  27 28 29 30 31

  Barmaamijka Xiliga Xagaag Doorka 1-aad (4 Usbuuc): June 15 - July 9 (Iskuul Ma jiro Maalinta Jimcaha ee 3-da bisha July )

  Barmaamijka Xiliga Xagaag Doorka 2-aad (4 Usbuuc): July 13 - August 6

  CDF Freedom Schools (6 Usbuuc ): July 13 - August 21

  TAARIIKHAHA BARMAAMIJKA XILIGA XAGAAGAXiisadaha barmaamijka xilliga xagaaga waxay bixi doonaan maalmaha Isniinta- Jimcaha, lix saacadood malin walbo. Saacadaha goobaha waa ay kala duwan yihiin. Bilaha waa

  DIIWAAN-GALINTA BARMAAMIJKA XILIGA XAGAAGA:Hadii aadan hubin in ay tahay in aad cunugaaga diiwaan-galisid, shabakada walidiinta ee Parent Portal dib uga eeg dhibcaha cunugaaga ama weydii lataliyaha iskuulka mise macalim. Hadii aad suaalo dheeri ah qabtid, ka wac waaxda waxbarshada ee Alternative Education lambarka telefoonka 651-744-8020.

  Ardayda Fasallada K ilaa iyo 8-aad: Buuxi foomka diiwaan-galinta ee buuga ku lifaaqan ka dibna boostada ku soo dir ugu dambayn 15-ka bisha April 2015.

  Ardayda Fasallada 9-aad ilaa iyo 12-aad: Waxaa diiwaan-galintaada kaala shaqaynayaa konsilaarka iskuulka. Waa in aad is diiwan-galisid ugu dambayn 15-ka bisha Aprill 2015.

 • 4 | Tusmada Barmaamijka Xagaaga/Summer Term (S-Term) 2015 | Taariikhda Kama Dambaysta ah ee Codsiyada waa April 15, 2015

  BARMAAMIJKA XAGAAGA WAXYAABAHA UU KA KOOBAN YAHAY WAA:

  Waxbarasho Fasallo laga bixin doono goobo

  munaasab ah oo ku yaala degmada Saint Paul ayay ardayda diiradda ku

  saari doonaan maadooyinka sida akhriska iyo xisaabta. Barmaamijka xiliga xagaaga waxuu leeyahay jawi ku haboon

  waxbarshada sanadka oo idil.

  Quraac iyo qado Quraacda iyo qadada waxay u yihiin lacag laaan ardayda dadoodu tahay 18 sano jir iyo wixii ka yar. Laba galin oo cunno nafaqaysan ayaa maalin

  kasto la bixin doonaa. Cunnada waxaa ka mid ah scratch entrees, salads, cunno la dubay, khudrad iyo miro

  madani ah.

  Gaadiidka Gadiidka basaska ayaa diyaar u ah inta badan ardayda ka qaadanaya barmaamijka xilliga xagaaga iskuul

  ku yaala aaga ay deggan yihiin. (Bogga 2-aad ka eeg khariirada iyo

  qawaaniinta gaadiidka).

  HeesoBarmaamijyada xilliga xagaaga 1-aad

  iyo 2-aad waxay Ilmaha fasallada 5-aad ilaa iyo 7-aad ku baran karaan qalabka heesaha lagu sameeyo. Waxay sidoo

  kale heli doonaan qalabka heesaha iyo buugaag sharaxayo habka heesaha loo sameeyo oo ay ku taba-bartaan.

  Waxbarasho LIX USBUUC ah oo ka turjumaysa baahida waxbarsho ee

  ardayga.

  Macluumaad dheeri ah ka eeg bogga 5-aad.

  Childrens Defense FundFreedom Schools

  OGOOW:In fasallada xilliga xag

  aa ay bixi

  doonaan maalmaha Isniinta

  ilaa iyo Jimcaha.

  YAA RAACAYO BASKA XILIGA BARMAAMIJKA XAGAAGA?Si ay gadiid xaq ugu yeeshaan xilliga barmaamijka xagaaga, ardayda waa in laga soo qaado laguna celiyo hal cinwaan/address. Intaas waxaa dheer in gaadiidku diyaar u yahay kaliya ardayda:

  Ardayda fasallada K ilaa iyo 4-aad, ardaydaas oo laga soo qaadi doono lana dhigi doono kaliya hadii uu cinwaanka guriga ku yaalo gudaha nawaaxiga iskuulka aagaas ka bixinaya barmaamijka xilliga xagaaga. Sidoo kale cinwaanku waa uu in kabadan nus-mayl u jiraa iskuulka bixinaya barmaamijka xilliga xagaaga.

  AMA

  Ardayda fasallada 5-aad ilaa iyo 12-aad, ardaydaas oo laga soo qaadi doono lana dhigi doono kaliya hadii uu cinwaanka guriga ku yaalo gudaha nawaaxiga iskuulka aagaas ka bixinaya barmaamijka xilliga xagaaga. Sidoo kale cinwaanku waa in uu in kabadan hal mayl u jiraa iskuulka bixinaya barmaamijka xilliga xagaaga.

  Aagaga iskuulka looga soo lugayn karo waa la sii cadeeyay/qayaxay. Khariirada sharaxaada aagaasi waxaa lagaa heli karaa xafiiska iskuul kasto.

  XUSUSNOW: Qoysasku waa in ay ilmahoodua iskuulka keenaan hadii aysan gadiid xaq u yeelan sida ku qayaxan qaanuunka. Hadii aadan hubin in ilmahaadu xaq u leeyahay gadiid inta lagu guda jiro xilliga xagaaga, fadlan ka soo wac xarunta meelaynta ardayda telefoonka 651-632-3760.

 • Tusmada Barmaamijka Xagaaga/Summer Term (S-Term) 2015 | Taariikhda Kama Dambaysta ah ee Codsiyada waa April 15, 2015 | 5

  -

  ARDAYDA FASALLADA 8-AAD ILAA IYO 12-AADDugsiga sare waa marxalad muhiim u ah ardayda oo idil. Barmaamijka xagaaga waxuu ardayda fasalka 8-aad siinayaa fursad ay hore ugu sii bilaabaan sidoo kalena ay ula sii qabsadaan dugsiga sare halka ardayda fasallada 9-aad ilaa iyo fasalka 12-aad ay si wanaagsan ugu sii dhaba qaadayaan qalin-jabinta.

  KA SOO KABASHADA FASALLADA/ KREDHITYADA KAA LUMAYArdayda fasalka 9-aad ilaa iyo kan 12-aad, oo uu ku yimid dib-dhac ilaa iyo lix fasal(kredhit) iyo wixii ka yar, waxay iska diwaan-galin karaan doorka 1-aad ama kan 2-aad ee barmaamijka Xagaaga. Hadiise dib-dhacoodu ka badan yahay lix fasal ama kiredhit waa in ay iska diwaaan-galiyaan labada dowr ee barmaamijka xagaaga 1-aad iyo barmaamijka xagaaga 2-aad si ay u soo kabsadaan dhibcaha ka lumay. Waxaa sidoo kale jira fursado badan oo kale. Fadlan la xiriir la-taliyaha ama konsilaarka iskuulka si aad u ogaatid fursadaha ugu fiican ee barmaamijyada xiliga xagaaga.

  *Caruur-hayn/Childcare ayaa laguu diyaariyay.

  HA XUSUUSNAADEEN ARDAYDA FASALKA SIDEEDAAD! In doorka 1-aad ee barmaamijka xagaaga uusan u furnanyn ardayda fasalka 8-aad. Doorka 2-aad ee barmaamijka xagaaga wuxuu ardayda siinayaa fursado ay ku dhisaan xirfadahooda maamulnimo iyo kuwa ku saabsan maadooyinka xisaabta iyo akhriska iyo hab ay isugu diyaariyaan dugsiga sare. Ardayda fasalka 8-aad waxaa u furan in ay iska diiwaan-galiyaan doorka 2-aad ee barmaamijka xagaaga ama barmaamijka CDF Freedom Schools. Waxaad isticmaali kartaan foomka diiwaan-galinta ee buugaan ku lifaaqan.

  Hadii uu Cunugaaga Dhigto Fasallada 8-12 Sanada 2014-15, Jadwalka Hoose Ka Dhex-Raadi Barmaamijka Xagaaga ee Ku Haboon.

  Barmaamijka Xagaaga 1-aadIsniinta, June 15 Jimcaha, July 9

  Iskuul Ma jiro maalinta Jimcaha ee 3-da bisha July

  Barmaa