Sosialpedagogikk bachelor

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En yrkesbasert deltidsutdanning i sosialpedagogikk over fire r. Kvalifiserer for miljfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter og sosialpedagogisk arbeid i steinerskolene. Sknadsfrist 15.april, steinerhoyskolen.no

Transcript

 • 180

  Samspill mellommennesker & omgivelser

  SOSIALPEDAGOGIKK | B A C H E L O R

  STEINERHYSKOLEN | OSLORudolf Steiner University College

 • > Sosialpedagogikk - 4-rig BachelorgradDen yrkesbaserte deltidsutdanningen gir en bachelorgrad i sosialpedagogikk og kompetanse i sosialt arbeid basert p steinerpedagogiske ideer. Den vil kvalifisere for miljfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter som gir tilbud til unge og voksne med behov for srskilt tilrettelegging og omsorg. Sosialpedagogen vil kunne ta p seg oppgaver som leder av bofellesskap, verksted eller kulturvirksomhet, og generelt utfre miljfaglig arbeid.

  Utdanningen gir kompetanse for sosialpedagogisk arbeid i steinerskolene. Sosialpedagogen vil kunne lede og gjennomfre pedagogisk-sosiale tiltak for elever som trenger et tilbud ut over vanlig undervisning og spesialundervisning, enten innenfor et klassefellesskap eller i mindre grupper. Sosialpedagogen kan virke som rdgiver i henhold til friskoleloven 3-11, og vil ogs kunne ta p seg oppgave som leder av skolefritidsordning knyttet til steinerskole.

  > KompetansemlBachelorgraden i sosialpedagogikk kvalifiserer for arbeid med barn, unge og voksne som trenger ulike former for tilrettelegging og pedagogisk eller sosial oppflging, mennesker med funksjonsnedsettelse, sosiale og emosjonelle vansker eller lrevansker i varierende grad. Yrkesutvelsen skal bygge p likeverd og respekt for enkeltmenneskets integritet og iboende verdighet. Sosialpedagogen skal kunne tilrettelegge, veilede og sttte den enkelte til kunne bruke sine evner og finne sin plass i fellesskapet. Sosialpedagogen planlegger og gjennomfrer sosiale og pedagogiske tiltak som gr over tid, men m ogs kunne samhandle og eventuelt intervenere intuitivt og situasjonsbestemt.

  Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven 9-9 (rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt). Dette sidestiller den med tilsvarende utdanninger p hyskoleniv innen helse- og sosialfag.

  > Yrkesutvelse, praksis og veiledningErfaringslring gjennom egen yrkesutvelse danner basis for studiet. Ansettelse i relevant sosialfaglig eller pedagogisk stilling er en forutsetning for opptak. I regelen vil dette vre i sosialterapeutisk virksomhet eller steinerskole. Ogs studenter med arbeidstilknytning i land utenfor Norge kan ske opptak p studiet.

  I studiet inngr 18 uker tilrettelagt og veiledete praksis: 9 uker p eget arbeidssted og 3 x 3 uker ekstern arbeidspraksis i ulike pedagogiske eller sosialfaglige

 • virksomheter. Den eksterne praksisen kan ogs legges til utlandet, til godkjente virksomheter innenfor det antroposofiske helsepedagogiske og sosialterapeutiske nettverket.

  > Fagprofil og organisering av studietBachelorgraden er organisert som en deltidsutdanning og strekker seg over fire studier. I 1.- 3. studier har studiet 67 % studiebelastning (40 studiepeong pr. r) mens 4.studier har 100 % studiebelastning (60 studiepoeng). Det siste studieret inneholder ogs en avsluttende bacheloroppgave.

  De seks hovedemnene er organisert i 16 moduler eller undervisningssamlinger to uker, normalt to samlinger per semester. De seks hovedemnene er: Idgrunnlag og metode, Miljarbeid, Pedagogikk og psykologi, Funksjonshemning i individuelt og sosialt perspektiv, Samfunnskunnskap, rettigheter og lovverk og Samarbeid og ledelse. Det teoretiske studiet baserer seg p forelesninger, selvstudium og skriftlige oppgaver, og i modulene er det lagt inn kunstnerisk-praktiske velser og prosjekter.

  13 av de 16 samlingene finner sted p Steinerhyskolen i Oslo. Tre av samlingene legges til sosialterapeutiske virksomheter. Det er ogs lagt inn jevnlige studiebesk, slik at studenten fr anledning til bli kjent med et vidt spekter av sosialpedagogikk i praksis.

  > Moduler og hovedemner

  Fordypning, kunnskapsteori og forskningsmetode, Bacheloroppgave 15 studiepoeng

  Idgrunnlag og metode, 3 x 10 stp.Introduksjon til faget og studietAntroposofisk menneskekunnskapSansning og sanseerfaring

  Pedagogikk og psykologi, 3x10 stp.Tradisjoner i utviklings-og lringsteoriSteinerpedagogikk -id og metodeUtviklingsfaser i voksen-livet, roller og oppgaver

  Funksjonsnedsettelse i individuelt & sosialt perspektiv, 3x10 stp.Utviklingshemning ogutviklingsforstyrrelseSosiale og emosjonelle vansker, lrevanskerUngdom med utviklingshemning

  Miljarbeid5 x 10 stp.Handlinger og holdinger. ProfesjonsetikkMiljskapende arbeid

  Oppvekstbetingelser: familie og fritid

  Samfunnskunnskap, lovverk og rettigheter, 15 studiepoeng

  Samarbeid og ledelse, 10 studiepoeng

  Skrivekurs. Egenutvikling i yrketKommunikasjon og veiledning

 • Les mer om studiet og opptak: www.rshoyskolen.no/sp

  Andre studietilbud ved Steinerhyskolen> Barnehagelrerutdanning - Bachelorgrad i steinerpedagogikk> Lrerutdanning - Bachelorgrad i steinerpedagogikk> Masterutdanning, deltid 3 r - Master of Education> Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv - rsstudium, 60 studiepoeng Des

  ign: V

  elaug

  Bergu

  m. Fo

  to: In

  a The

  rese K

  jita

  > OpptakskravOpptakskravet er generell studiekompetanse. Skere over 25 r uten generell studiekompetanse kan ske p realkompetansegrunnlag. I tillegg kreves arbeidstilknytning i relevant sosialfaglig eller pedagogisk stilling mellom 40 % og 70 % gjennom studiets frste tre r. Fjerde r er fulltidsstudium og krever ikke arbeidstilknytning. Godkjent politiattest leveres innen studiestart.Har du utdanning fra et annet land? Nr du sker m du dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk (norsk hyere niv eller tilsvarende).

  > KostnaderDet knyttes studieavgift til utdanningene p Steinerhyskolen. Studieavgift faktureres hvert semester sammen med semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Gjeldende satser finnes p hyskolens nettsider. Utdanningen er godkjent for sknad om stipend og ln gjennom Lnekassen.

  > Kvalifikasjon & kompetanseBachelorgrad i sosialpedagogikk vil kvalifisere for miljfaglig arbeid i sosialterapeutiske virksomheter som gir tilbud til unge og voksne med behov for srskilt tilrettelegging og opplring. I steinerskolene vil sosialpedagogen kunne lede og gjennomfre pedagogiske og sosiale tiltak for elever som trenger et tilbud ut over vanlig undervisning og spesialundervisning.

  Utdanningen er godkjent av Helsedirektoratet i henhold til kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven, som sidestiller den med tilsvarende utdanninger p hyskoleniv innen helse- og sosialfag.

  > Videre studierMed bachelorgrad i sosialpedagogikk kan man ske opptak til relevante mastergradsstudier (eks. master i sosialt arbeid og pedagogikk). Ved Steinerhyskolen kan man ske opptak til Master Programme in Waldorf Education.

  FRIST 1.MARS / 15.APRIL