Sparen voor vrije tijd!

 • Published on
  21-Jan-2016

 • View
  45

 • Download
  0

DESCRIPTION

Sparen voor vrije tijd!. Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan. . Inhoud van deze presentatie. De levensloopregeling, wat is dat? voor wie? wat kunt u ermee? hoe/hoeveel sparen? Het ABN AMRO LevensloopPlan - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Sparen voor vrije tijd!

  Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan

 • De levensloopregeling, wat is dat?voor wie?wat kunt u ermee?hoe/hoeveel sparen?

  Het ABN AMRO LevensloopPlanvoordelen van collectief deelnemensparen of beleggen?

  Hoe kunt u deelnemen?

  Stel uw vragen!

  Inhoud van deze presentatie

 • Iedereen kan deelnemen aan de levensloopregeling. Het is een wettelijk recht

  Levensloopsparen = geld opzij zetten om er later vrije tijd mee te kunnen financieren

  Levensloopsparen is alleen voor verlof. Contant opnemen is niet toegestaan

  Wat is de levensloopregeling?

 • De overheid beperkt de mogelijkheden voor vroegpensioen VUT en prepensioen niet meer fiscaal ondersteund

  De levensloopregeling is niet bedoeld als vervanger, maar hij is er wel geschikt voor!

  Levensloop biedt de werknemer flexibiliteit. Hij kan zelf balans zoeken in werk / vrije tijd

  Beter time-out dan burn-out!

  Waarom de levensloopregeling?

 • Inleg uit brutoloon, zonder loonheffing

  Ineens een flink belastingvoordeel door bijv. bonus, 13e maand of vakantiegeld in regeling te laten storten

  Pas belast bij uitkering. NB: per gespaard jaar tot 185 korting op de inkomstenbelasting!

  Bij wettelijk recht op ouderschapsverlof: ouderschapsverlofkorting van helft van het minimumloon (= korting op inkomstenbelasting)

  Levensloop = belastingvriendelijk sparen (1)

 • Levenslooprekening: geen vermogensrendementsheffingGewone spaarrekening: wel vermogensrendementsheffing

  Extra belastingvoordeel als tijdens het verlof het inkomen in een lager belastingtarief valt

  Bijvoorbeeld mogelijk in geval van eerder stoppen met werken tegen 70% van het laatstverdiende salaris

  Levensloop = belastingvriendelijk sparen (2)

 • Zorgverlof, ouderschapsverlof, studieverlof

  Sabbatical, wereldreis, zomaar even niet werken

  Tijdelijk parttime werken

  Eerder stoppen met werken

  Aanvulling op ouderdomspensioen

  Waar kan de deelnemer voor sparen?

 • Jaarlijks mag maximaal 12% van het brutojaarsalaris gespaard worden

  Wie op 31 december 2005 tussen 51 en 56 jaar was, mag meer dan 12% sparen

  Het maximum spaarsaldo bedraagt 210% van het brutojaarsalaris

  Levenslooptegoed opgenomen? Weer nieuwe spaarruimte!

  De werkgever controleert of het spaartegoed de limiet niet overschrijdt

  Maximum saldo van 210% mag worden overschredena.g.v. rente/rendement (wel inleg stoppen bij 210%)

  Levensloopsparen: de spelregels

 • Ellen is 24 jaar en verdient 1.800 bruto per maand

  Zij wil een wereldreis maken en spaart het maximum van 12%

  Zij legt per maand 216 van haar brutoloon opzij

  Na zon vier jaar* kan zij er een half jaar tussenuit met volledig salaris

  Neemt Ellen genoegen met wat minder inkomen, dan kan zij zelfs nog langer op reis

  * Afhankelijk van rente / rendementHoeveel levert sparen op? voorbeeld 1

 • Martijn wordt 40, zijn brutosalaris bedraagt 40.000

  De pensioenleeftijd is 65, maar Martijn wil met 62 jaar stoppen tegen 70% van zijn laatstverdiende loon

  Hij heeft hiervoor 3 x 28.000 = 84.000 nodig

  Uitgaande van een beleggingsrendement van 5% moet hij maandelijks 200 opzij zetten; dat is 116 netto

  Martijns extra voordeel: 22 x 185 levensloopheffingskorting= 4.070 netto (verdeeld over drie jaar)

  Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 2

 • Levensloopsparen: geld n tijd opzijzettenVergoeding extra urenSalarisVakantiegeld13e maandEindejaarsuitkeringADV-urenOverwerk urenBovenwettelijkeVakantie urenOuderschaps-verlofZorgverlofLangdurig(deeltijd) verlof(Pre) pensioenLevensloop rekeningGeldTijd

 • Gaat in overleg met de werkgever, want die moet toestemming geven

  Uitzondering: wettelijk bepaald verlof (o.a. ouderschapsverlof)

  Tijdens het verlof wordt het salaris uit het levenslooptegoed betaald

  De maanduitkering mag niet hoger zijn dan het laatste maandsalaris voorafgaande aan het verlof

  Hoe werkt verlof opnemen?

 • De levenslooprekening staat op naam van de werknemer

  De inleg wordt door de werkgever rechtstreeks gestort

  Bij opname wordt het geld via de werkgever naar de werknemer overgemaaktGeld van en naar de LevenslooprekeningsalarissalarisAOWpensioenLevenslooprekening

 • Spaarloon = sparen gericht op belastingvoordeel (geld)Levensloop = sparen voor vrije tijd

  Jaarlijkse opnieuw keuzemogelijkheid voor levensloop of spaarloon

  In beide regelingen tegelijk inleggen is fiscaal niet toegestaan

  In hetzelfde jaar uit beide regelingen opnemen mag wel

  Spaarloon: max. 613 per jaar sparen, dus beperkt belastingvoordeel

  Levensloop: hogere inleg mogelijk, meer belastingvoordeel te behalen

  Levensloop of toch spaarloon?

 • Gunstiger condities dan bij zelf treffen regeling

  Geen openings- en opnamekosten

  Geen aan- en verkoopkosten bij beleggen

  Bancair product, geen verborgen kosten

  Administratief gemakkelijk: ABN AMRO geeft saldo jaarlijks ter controle aan werkgever door

  Collectief levensloopsparen via ABN AMRO

 • Sparen, beleggen of een combinatie van beide is mogelijk

  De deelnemer bepaalt de verdeling, bijvoorbeeld 50% sparen en 50% beleggen

  Een eenmaal gekozen verdeling kan op elk moment weer worden gewijzigd

  ABN AMRO LevensloopPlan: sparen of beleggen?

 • Met ABN AMRO Levensloop Spaarrekening

  Vooral geschikt als opname binnen vijf jaar wordt verwacht

  De deelnemer loopt geen risico over verlofsaldo

  Aantrekkelijke rente, georinteerd op kapitaalmarkt

  Sparen in het ABN AMRO LevensloopPlan

 • Met ABN AMRO Levensloop Beleggingsrekening

  Vooral geschikt in geval van opname na meer dan vijf jaar

  (Beperkt) risico over het saldo, hogere rendementskansen dan bij sparen

  Het risicoprofiel van de deelnemer is te bepalen aan de hand van een vragenlijst

  Er zijn twee soorten beleggingsfondsen

  ABN AMRO Lifecycle Funds

  ABN AMRO Model Funds

  Beleggen in het ABN AMRO LevensloopPlan

 • Geschikt indien de verlofperiode verder dan tien jaar weg ligt

  De deelnemer kiest de doeldatum, aan de hand hiervan wordt het meest passende fonds gekozen

  Lifecycle Funds: mix van aandelen in ontwikkelde en opkomende markten, obligaties en onroerend goed

  Het beleggingsrisico wordt automatisch verlaagd naarmate doeldatum nadert, de deelnemer heeft hier geen omkijken naar!

  ABN AMRO Lifecycle Funds

 • Geschikt indien de verlofdatum of het spaardoel nog niet bekend is

  Bij de bepaling van het risicoprofiel staat het risico dat de deelnemer wil lopen centraal

  De deelnemer heeft de keuze uit vier Model Funds, met elk een eigen risico-rendementprofiel

  Het beleggingsrisico wordt niet automatisch verlaagd. De deelnemer kan dit zelf doen door te switchen naar een ander Model Fund

  Bij een inleg van 3.600 of meer per jaar: maatwerkbeleggen

  ABN AMRO Model Funds

 • Vanaf 300 inleg per maand Adviesgesprek om beleggingsprofiel te bepalenSelectie conform beleggingsprofiel

  Een selectie uit het aanbodMaatwerkbeleggen:keuze uit brede selectie beleggingsfondsenAandelen;ABN AMRO Global FundRolincoFidelity WorldObligaties:ABN AMRO Obligatie FundRobeco Lux-O-RenteRobeco Euro Obligatie DividendOnroerend Goed:ABN AMRO Global PropertiesRobeco Property SecuritiesLiquiditeitenABN AMRO Liquiditeiten Plus

 • Telefonische helpdesk voor alle vragen over de levensloopregeling

  Uitgebreide informatie over de levensloopregeling, beleggen en beleggingsfondsen enz.

  Regelmatig een overzicht van de Levenslooprekening

  Deskundige ondersteuning bij beleggen

  Online saldoinformatie via Internet Bankieren

  www.abnamro.nl/levensloop

  Wat biedt ABN AMRO levensloopdeelnemers nog meer?

 • U ontvangt een uitgebreid informatiepakket via de werkgever, inclusief

  informatie waarmee u uw keuze voor sparen of beleggen kunt maken

  formulieren om uw deelname te bevestigen

  Lever uw formulieren persoonlijk in bij de werkgever

  Deelnemen aan het ABN AMRO LevensloopPlan?

 • Tot zover deze presentatie...Vragen?