Sparen voor vrije tijd!

  • Published on
    21-Jan-2016

  • View
    45

  • Download
    0

DESCRIPTION

Sparen voor vrije tijd!. Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan. . Inhoud van deze presentatie. De levensloopregeling, wat is dat? voor wie? wat kunt u ermee? hoe/hoeveel sparen? Het ABN AMRO LevensloopPlan - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Sparen voor vrije tijd!Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlanDe levensloopregeling, wat is dat?voor wie?wat kunt u ermee?hoe/hoeveel sparen?Het ABN AMRO LevensloopPlanvoordelen van collectief deelnemensparen of beleggen?Hoe kunt u deelnemen?Stel uw vragen!Inhoud van deze presentatieIedereen kan deelnemen aan de levensloopregeling. Het is een wettelijk rechtLevensloopsparen = geld opzij zetten om er later vrije tijd mee te kunnen financierenLevensloopsparen is alleen voor verlof. Contant opnemen is niet toegestaanWat is de levensloopregeling?De overheid beperkt de mogelijkheden voor vroegpensioen VUT en prepensioen niet meer fiscaal ondersteundDe levensloopregeling is niet bedoeld als vervanger, maar hij is er wel geschikt voor!Levensloop biedt de werknemer flexibiliteit. Hij kan zelf balans zoeken in werk / vrije tijd Beter time-out dan burn-out!Waarom de levensloopregeling?Inleg uit brutoloon, zonder loonheffingIneens een flink belastingvoordeel door bijv. bonus, 13e maand of vakantiegeld in regeling te laten stortenPas belast bij uitkering. NB: per gespaard jaar tot 185 korting op de inkomstenbelasting!Bij wettelijk recht op ouderschapsverlof: ouderschapsverlofkorting van helft van het minimumloon (= korting op inkomstenbelasting)Levensloop = belastingvriendelijk sparen (1)Levenslooprekening: geen vermogensrendementsheffingGewone spaarrekening: wel vermogensrendementsheffingExtra belastingvoordeel als tijdens het verlof het inkomen in een lager belastingtarief valtBijvoorbeeld mogelijk in geval van eerder stoppen met werken tegen 70% van het laatstverdiende salarisLevensloop = belastingvriendelijk sparen (2)Zorgverlof, ouderschapsverlof, studieverlofSabbatical, wereldreis, zomaar even niet werkenTijdelijk parttime werkenEerder stoppen met werkenAanvulling op ouderdomspensioenWaar kan de deelnemer voor sparen?Jaarlijks mag maximaal 12% van het brutojaarsalaris gespaard wordenWie op 31 december 2005 tussen 51 en 56 jaar was, mag meer dan 12% sparenHet maximum spaarsaldo bedraagt 210% van het brutojaarsalarisLevenslooptegoed opgenomen? Weer nieuwe spaarruimte!De werkgever controleert of het spaartegoed de limiet niet overschrijdtMaximum saldo van 210% mag worden overschredena.g.v. rente/rendement (wel inleg stoppen bij 210%)Levensloopsparen: de spelregelsEllen is 24 jaar en verdient 1.800 bruto per maandZij wil een wereldreis maken en spaart het maximum van 12%Zij legt per maand 216 van haar brutoloon opzij Na zon vier jaar* kan zij er een half jaar tussenuit met volledig salarisNeemt Ellen genoegen met wat minder inkomen, dan kan zij zelfs nog langer op reis* Afhankelijk van rente / rendementHoeveel levert sparen op? voorbeeld 1Martijn wordt 40, zijn brutosalaris bedraagt 40.000De pensioenleeftijd is 65, maar Martijn wil met 62 jaar stoppen tegen 70% van zijn laatstverdiende loonHij heeft hiervoor 3 x 28.000 = 84.000 nodigUitgaande van een beleggingsrendement van 5% moet hij maandelijks 200 opzij zetten; dat is 116 nettoMartijns extra voordeel: 22 x 185 levensloopheffingskorting= 4.070 netto (verdeeld over drie jaar)Hoeveel levert sparen op? voorbeeld 2Levensloopsparen: geld n tijd opzijzettenVergoeding extra urenSalarisVakantiegeld13e maandEindejaarsuitkeringADV-urenOverwerk urenBovenwettelijkeVakantie urenOuderschaps-verlofZorgverlofLangdurig(deeltijd) verlof(Pre) pensioenLevensloop rekeningGeldTijdGaat in overleg met de werkgever, want die moet toestemming gevenUitzondering: wettelijk bepaald verlof (o.a. ouderschapsverlof)Tijdens het verlof wordt het salaris uit het levenslooptegoed betaaldDe maanduitkering mag niet hoger zijn dan het laatste maandsalaris voorafgaande aan het verlofHoe werkt verlof opnemen?De levenslooprekening staat op naam van de werknemerDe inleg wordt door de werkgever rechtstreeks gestortBij opname wordt het geld via de werkgever naar de werknemer overgemaaktGeld van en naar de LevenslooprekeningsalarissalarisAOWpensioenLevenslooprekeningSpaarloon = sparen gericht op belastingvoordeel (geld)Levensloop = sparen voor vrije tijdJaarlijkse opnieuw keuzemogelijkheid voor levensloop of spaarloonIn beide regelingen tegelijk inleggen is fiscaal niet toegestaanIn hetzelfde jaar uit beide regelingen opnemen mag welSpaarloon: max. 613 per jaar sparen, dus beperkt belastingvoordeelLevensloop: hogere inleg mogelijk, meer belastingvoordeel te behalenLevensloop of toch spaarloon?Gunstiger condities dan bij zelf treffen regelingGeen openings- en opnamekostenGeen aan- en verkoopkosten bij beleggenBancair product, geen verborgen kostenAdministratief gemakkelijk: ABN AMRO geeft saldo jaarlijks ter controle aan werkgever doorCollectief levensloopsparen via ABN AMRO Sparen, beleggen of een combinatie van beide is mogelijkDe deelnemer bepaalt de verdeling, bijvoorbeeld 50% sparen en 50% beleggenEen eenmaal gekozen verdeling kan op elk moment weer worden gewijzigdABN AMRO LevensloopPlan: sparen of beleggen?Met ABN AMRO Levensloop SpaarrekeningVooral geschikt als opname binnen vijf jaar wordt verwachtDe deelnemer loopt geen risico over verlofsaldoAantrekkelijke rente, georinteerd op kapitaalmarktSparen in het ABN AMRO LevensloopPlanMet ABN AMRO Levensloop BeleggingsrekeningVooral geschikt in geval van opname na meer dan vijf jaar(Beperkt) risico over het saldo, hogere rendementskansen dan bij sparenHet risicoprofiel van de deelnemer is te bepalen aan de hand van een vragenlijstEr zijn twee soorten beleggingsfondsenABN AMRO Lifecycle FundsABN AMRO Model FundsBeleggen in het ABN AMRO LevensloopPlanGeschikt indien de verlofperiode verder dan tien jaar weg ligtDe deelnemer kiest de doeldatum, aan de hand hiervan wordt het meest passende fonds gekozenLifecycle Funds: mix van aandelen in ontwikkelde en opkomende markten, obligaties en onroerend goedHet beleggingsrisico wordt automatisch verlaagd naarmate doeldatum nadert, de deelnemer heeft hier geen omkijken naar!ABN AMRO Lifecycle FundsGeschikt indien de verlofdatum of het spaardoel nog niet bekend is Bij de bepaling van het risicoprofiel staat het risico dat de deelnemer wil lopen centraalDe deelnemer heeft de keuze uit vier Model Funds, met elk een eigen risico-rendementprofielHet beleggingsrisico wordt niet automatisch verlaagd. De deelnemer kan dit zelf doen door te switchen naar een ander Model FundBij een inleg van 3.600 of meer per jaar: maatwerkbeleggenABN AMRO Model FundsVanaf 300 inleg per maand Adviesgesprek om beleggingsprofiel te bepalenSelectie conform beleggingsprofielEen selectie uit het aanbodMaatwerkbeleggen:keuze uit brede selectie beleggingsfondsenAandelen;ABN AMRO Global FundRolincoFidelity WorldObligaties:ABN AMRO Obligatie FundRobeco Lux-O-RenteRobeco Euro Obligatie DividendOnroerend Goed:ABN AMRO Global PropertiesRobeco Property SecuritiesLiquiditeitenABN AMRO Liquiditeiten PlusTelefonische helpdesk voor alle vragen over de levensloopregelingUitgebreide informatie over de levensloopregeling, beleggen en beleggingsfondsen enz.Regelmatig een overzicht van de LevenslooprekeningDeskundige ondersteuning bij beleggenOnline saldoinformatie via Internet Bankierenwww.abnamro.nl/levensloop Wat biedt ABN AMRO levensloopdeelnemers nog meer?U ontvangt een uitgebreid informatiepakket via de werkgever, inclusiefinformatie waarmee u uw keuze voor sparen of beleggen kunt makenformulieren om uw deelname te bevestigenLever uw formulieren persoonlijk in bij de werkgeverDeelnemen aan het ABN AMRO LevensloopPlan?Tot zover deze presentatie...Vragen?