SPISAK OBVEZNIH UDŽBENIKA ZA I. (prvi )razred školske ?· HAPPY STREET 1 ,THIRD EDITION, ACTIVITY…

  • Published on
    27-Jul-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>OSNOVNA KOLA FRAN FRANKOVI Rijeka </p><p> SPISAK OBVEZNIH UDBENIKA ZA I. (prvi )razred kolske 2018./19.g. Sukladno Konanoj odluci o izboru udbenika i pripadajuih dodatnih nastavnih sredstava </p><p>Nastavni predmet </p><p>Naziv udbenika Vrsta izdanja Autor(i) Nakladnik Cijena Komada </p><p>HRVATSKI JEZIK </p><p>P KAO POETNICA (poetnica za I.r.O) (1 dio, za uenje tiskanih slova) </p><p>Udbenik </p><p>V.Budinski,M.Dikovi,G.Ivani,S.Veronek Germadnik </p><p>Profil 55,00 </p><p> P KAO POETNICA ( poetnica za 1.r.O) (2. dio za unje pisanih slova ) </p><p>Udbenik </p><p>V.Budinski,M.Dikovi,G.Ivani,S.Veronek Germadnik </p><p>Profil 45,00 </p><p> P KAO POETNICA radna biljenica sa slovaricom (1.dio za uenje tiskanih slova) </p><p>Radna biljenica </p><p>V.Budinski,M.Dikovi,G.Ivani,S.Veronek Germadnik </p><p>Profil 34,00 </p><p> P KAO POETNICA radna biljenica za 1.r.O ( 2.dio za uenje pisanih slova) </p><p>Radna biljenica </p><p>V.Budinski,M.Dikovi,G.Ivani,S.Veronek Germadnik </p><p>Profil 34,00 </p><p>MATEMATIKA </p><p> NOVE MATEMATIKE PRIE 1.:udbenik matematike za 1.r.O </p><p>Udbenik </p><p>Darko Cindri, Sanja Polak </p><p>Profil 54,00 </p><p> NOVE MATEMATIKE PRIE 1.: radna biljenica za 1.r. O </p><p>Radna bilje. </p><p>Darko Cindri, Sanja Polak </p><p>Profil 50,00 </p><p>PRIRODA I DRUTVO </p><p>POGLED U SVIJET 1. :udbenik prirode i drutva za 1.r. O </p><p>Udbenik </p><p>S.krebelin,S.Basta, N. Svoboda Arnautov </p><p>Profil 59,00 </p><p> POGLED U SVIJET 1. : radna biljenica iz prirode i drutva za 1.r. O </p><p>Radna biljenica </p><p>S.krebelin,S.Basta, N. Svoboda Arnautov </p><p>Profil 64,00 </p><p>GLAZBENA KULTURA </p><p>GLAZBENI KRUG 1.: udbenik glazbene kulture s tri cd-a za 1.r. O </p><p>Udbenik s 3 CD-a </p><p>R. Ambru Ki, A. Jankovi, eljkica Mami </p><p>Profil 54,00 </p><p>ENGLESKI J. 1.A,B,C </p><p>HAPPY HOUSE 1. THIRD EDITION, CLASS BOOK : udbenik engleskog jezika za 1.r.O, prva godina uenja </p><p>Udbenik </p><p>Stella Maidment, Lorena Roberts </p><p>Oxford 60,00 </p><p> HAPPY HOUSE 1. THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK : radna biljenica za engleski jezik u 1.r.O, prva godina uenja </p><p>Radna biljenica </p><p>Stella Maidment, Lorena Roberts </p><p>Oxford 52,00 </p><p>RKT VJERONAUK </p><p>UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE Udbenik Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi </p><p>Glas koncila 36,00 </p><p> UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE Radna bilje. Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi </p><p>Glas koncila 23,00 </p><p> Ime i prezime uenika :_________________ Razred : 1. ___ Naruuje roditelj : __________________ Br. osobne _________________ (potpis roditelja ) </p></li><li><p>OSNOVNA KOLA FRAN FRANKOVI Rijeka </p><p> POPIS OBVEZNIH UDBENIKA ZA II. ( drugi )r. k. 2018./19.g. Sukladno Konanoj odluci o izboru udbenika i pripadajuih dodatnih nastavnih sredstava </p><p>Nastavni predmet Naziv udbenika Vrsta izdanja </p><p>Autor(i) Nakladnik Cijena KOMADA </p><p>HRVATSKI J.-KNJIEVNOST I JEZIK </p><p>MOJA STAZA 2: itanka s vie medijskim nast. materijalima </p><p>itanka </p><p>S.Centner, A.Peko, A. Pintari, L.Bakota, V. Majdeni </p><p>K 72,00 </p><p> MOJA STAZA 2. : udbenik hrvatskog jezika </p><p>Udbenik </p><p>S.Centner, A.Peko, A. Pintari, L.Bakota, V. Majdeni </p><p>K 49,00 </p><p> MOJA STAZA 2. : radna biljenica za hrv. jezik </p><p>Radna biljenica </p><p>S.Centner, A.Peko, A. Pintari, L.Bakota, V. Majdeni </p><p>K 49,00 </p><p>GLAZBENA KULT. RAZIGRANI ZVUCI 2: udbenik s viemedijskim nastav. mat. na 2 CD-a </p><p>Udbenik s 2 CD-a </p><p>Vladimir Jandraek, Jelena Ivaci </p><p>K 59,00 </p><p>MATEMATIKA </p><p>MOJ SRETNI BROJ 2. : udbenik s viemedijskim nastavnim materijalima </p><p>Udbenik </p><p>D.Miklec, G.Prtajin,Sanja Jakovljevi Rogi </p><p>K 60,00 </p><p> MOJ SRETNI BROJ 2.: radna biljenica </p><p>Radna biljenica </p><p>D.Miklec, G.Prtajin,Sanja Jakovljevi Rogi </p><p>K 59,00 </p><p>PRIRODA I DRUTVO </p><p>NA SVIJET 2. : udbenik s viemedijskim nastavnim materijalima </p><p>Udbenik </p><p>T.Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan </p><p>K 55,00 </p><p> NA SVIJET 2 : radna biljenica </p><p>Radna biljenica </p><p>T.Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan </p><p>K 59,00 </p><p>ENGLESKI JEZIK 2.A,B,C </p><p>HAPPY STREET 1 THIRD EDITION, CLASS BOOK : druga god. uenja </p><p>Udbenik </p><p>Stela Maidment, Lorena Roberts </p><p>Oxford 60,00 </p><p> HAPPY STREET 1 ,THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK : druga god.uenja </p><p>Radna biljenica </p><p>Stela Maidment, Lorena Roberts </p><p>Oxford 53,00 </p><p>RKT VJERONAUK RASTIMO U ZAHVALNOSTI </p><p>Udbenik </p><p>J.Jaki,Karolina Manda Mianovi </p><p>GK 36,00 </p><p> RASTIMO U ZAHVALNOSTI </p><p>Radna biljenica </p><p>J.Jaki,Karolina Manda Mianovi </p><p>GK 23,00 </p><p> Ime i prezime uenika :_________________ Razred : 2. ___ Naruuje roditelj : __________________ Br. osobne _________________ (potpis roditelja ) </p></li><li><p> OSNOVNA KOLA FRAN FRANKOVI Rijeka POPIS OBVEZNIH UDBENIKA ZA III. ( trei ) r. k. 2018./19.g. Sukladno Konanoj odluci o izboru udbenika i pripadajuih dodatnih nastavnih sredstava </p><p>Nastavni predmet </p><p>Naziv udbenika Vrsta izdanja Autor(i) Nakladnik Cijena KOMADA </p><p>HRVATSKI J. KNJIEVNOST I JEZIK </p><p>ZLATNA VRATA 3 : udbenik :itanka s pravopisom i gramatikom </p><p>Udbenik </p><p>Sonja Ivi, Marija Krmpoti-Dabo </p><p>K 63,00 </p><p> ZLATNA VRATA 3 : radna biljenica </p><p>Radna biljenica </p><p>Sonja Ivi, Marija Krmpoti-Dabo </p><p>K 49,00 </p><p>MATEMATIKA </p><p>MOJ SRETNI BROJ 3: udbenik s viemedijskim nastavnim materijalima </p><p>Udbenik </p><p>D.Miklec,S.Jakovljevi Rogi, G.Prtajin; S.Binder,N.Mesro Grguri, J.Veji </p><p>K 60,00 </p><p> MOJ SRETNI BROJ 3 : radna biljenica </p><p>Radna biljenica </p><p>D.Miklec,S.Jakovljevi Rogi, G.Prtajin; S.Binder, N.Mesro Grguri, J.Veji </p><p>K 59,00 </p><p>PRIR. I DRU. </p><p>EUREKA! 3: udbenik s viemedijskim nastavnim materijalima </p><p>Udbenik </p><p>S.Bakari Palika, Sanja ori </p><p>K 57,00 </p><p> EUREKA! 3 : radna biljenica </p><p>Radna biljenica </p><p>S.Bakari Palika, Sanja ori </p><p>K 68,00 </p><p>GLAZ. KULT. RAZIGRANI ZVUCI 3 : udbenik s viemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a </p><p>Udbenik s 2 CD-a </p><p>Vladimir Jandraek, Jelena Ivaci </p><p>K 57,00 </p><p>RKT VJERONAUK </p><p>ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA </p><p>Udbenik </p><p>Ivica Pain, Ante Pavlovi i drugi </p><p>KS 36,00 </p><p> ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA </p><p>Radna biljenica </p><p>Ivica Pain, Ante Pavlovi i drugi </p><p>KS 34,00 </p><p>NJEMAKI J. samo 3.C </p><p>APPLAUS!3 : udbenik sa zvunim CD-om : III.god. uenja </p><p>Udbenik s CD-om </p><p>Danica Uumli Profil 59,00 </p><p> APPLAUS! 3: radna biljenica :III.god. uenja </p><p>Radna biljenica </p><p>Danica Uumli Profil 46,00 </p><p>ENGLESKI JEZIK 3.A, B </p><p>HAPPY STREET 2 THIRD EDITION,CLASS BOOK: udbenik : III.god.uenja </p><p>Udbenik Oxford 60,00 </p><p> HAPPY STREET 2.: radna biljenica : III.god. uenja </p><p>Radna biljenica s MultiROM-om </p><p> Oxford 53,00 </p><p>ISLAMSKI VJ. ISLAMSKA ITANKA : za 3. i 4.r. </p><p>Udbenik evko Omerbai Meihat islamske </p><p>zajed. </p><p>40,00 </p><p> Ime i prezime uenika :_________________ Razred : 3. ___ Naruuje roditelj : __________________ Br. osobne _________________ (potpis roditelja ) </p></li><li><p> OSNOVNA KOLA FRAN FRANKOVI Rijeka </p><p> POPIS OBVEZNIH UDBENIKA ZA IV. ( etvrti )r. k. 2018./19.g. Sukladno Konanoj odluci o izboru udbenika i pripadajuih dodatnih nastavnih sredstava </p><p>Nastavni predmet </p><p>Naziv udbenika Vrsta izdanja </p><p>Autor(i) Nakladnik Cijena KOMADA </p><p>HRVATSKI J. KNJIEVNOST I JEZIK </p><p>MOJA STAZA 4 :itanka s viemedijskim nastavnim materijalima </p><p>Udbenik </p><p>S.Centner, A. Peko, A. Pintari, L. Bakota, V. Majdeni </p><p>K 72,00 </p><p> MOJA STAA 4: udbenik </p><p>Udbenik </p><p>S.Centner, A. Peko, A. Pintari, L. Bakota, V. Majdeni </p><p>K 49,00 </p><p> MOJA STAZA 4 : radna biljenica </p><p>Radna biljenica </p><p>S.Centner, A. Peko, A. Pintari, L. Bakota, V. Majdeni </p><p>K 49,00 </p><p>MATEMATIKA </p><p>MOJ SRETNI BROJ 4 : udbenik s viemedijskim nastavnim materijalima </p><p>Udbenik </p><p>D.Miklec,S. Jakovljevi Rogi, G. Prtajin, S. Binder, N. Mesaro Grguri, J. Veji </p><p>K 60,00 </p><p> MOJ SRETNI BROJ 4 : radna biljenica </p><p>Radna biljenica </p><p>D.Miklec,S. Jakovljevi Rogi, G. Prtajin, S. Binder, N. Mesaro Grguri, J. Veji </p><p>K 59,00 </p><p>PRIRODA I DRUTVO </p><p>NA SVIJET 4 : udbenik s viemedijskim nastavnim materijalima </p><p>Udbenik </p><p>T.Kisovar Ivanda, A. Letina, I. Nejami,I.De Zan, B.Vranje oljan </p><p>K 55,00 </p><p> NA SVIJET 4 : radna biljenica </p><p>Radna biljenica </p><p>T.Kisovar Ivanda, A. Letina, I. Nejami,I.De Zan, B.Vranje oljan </p><p>K 59,00 </p><p>GLAZ.KULTURA GLAZBENA ETVRTICA Ud. s 3 CD-a J. Sikirica,S.Stojakovi, A. Miljak PROFIL 72,00 </p><p>ENGLESKI JEZIK 4.C 2.str,jez 1.god.u </p><p>WAY TO GO 1: udbenik: 1. god. uenja </p><p>Udbenik Biserka Deba K 67,00 </p><p> WAY TO GO 1: radna bilje. : 1. godina uenja </p><p>Radna biljenica </p><p>Biserka Deba K 59,00 </p><p>ENGLESKI JEZIK 4.A,B,D 1.str.jez.4.god.u </p><p>DIP IN 4 : udbenik : 4.godina uenja </p><p>Udbenik Suzana Ban, Dubravka Blai K 67,00 </p><p> DIP IN 4 : radna biljenica :4 .god. uenja </p><p>Radna biljenica </p><p>Suzana Ban, Dubravka Blai K 59,00 </p><p>NJEMAKI JEZIK Samo 4.C </p><p>HURRA! DEUTSCH!4 : udbenik s interaktivnim CD-om : 4. god. uenja </p><p>Udbenik Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenovi Bikupi </p><p>K 60,00 </p><p> HURRA! DEUTSCH!4 : radna bilj. : 4. god. u. </p><p>Radna biljenica </p><p>Jadranka Salopek, Ljerka Tomljenovi Bikupi </p><p>K 46,00 </p><p>TALIJANSKI J. izborna nastava </p><p>VIENI CON ME 1 PIU :udb. s CD-om: I.god.u </p><p>Udbenik I. Damiani Einwalter, M. Markovi Marinkovi, N. Sironi Bonefai </p><p>K 67,00 </p><p> VIENI CON ME 1 PIU : radna bilj : I. god. uenja </p><p>Radna biljenica </p><p>I. Damiani Einwalter, M. Markovi Marinkovi, N. Sironi Bonefai </p><p>K 54,00 </p><p>RKT VJERONAUK </p><p>NA PUTU VJERE Udbenik </p><p>Ivica Pain i Ante Pavlovi KS 40,00 </p><p> NA PUTU VJERE RB Ivica Pain i Ante Pavlovi KS 30,00 </p><p>ISLAMSKI VJERONAUK </p><p>ISLAMSKA ITANKA : za 3. i 4. razred O </p><p>itanka evko Omerbai MIZ 40,00 </p><p>Ime i prezime uenika :_________________ Razred : 4. ___ Naruuje roditelj : __________________ Br. osobne _________________ (potpis roditelja ) </p></li><li><p> OSNOVNA KOLA FRAN FRANKOVI Rijeka </p><p> POSEBNI RAZREDNI ODJEL POPIS OBVEZNIH UDBENIKA ZA I. ( prvi ) r. k. 2018./19.g. Sukladno Konanoj odluci o izboru udbenika i pripadajuih dodatnih nastavnih sredstava </p><p>Nastavni predmet Naziv udbenika Vrsta izdanja </p><p>Autor(i) Nakladnik Cijena KOMADA </p><p>HRVATSKI JEZIK </p><p>SUNANI DANI 1,POETNICA, TISKANA SLOVA, </p><p>Udbenik s radnom biljenicom i slovaricom </p><p>Barka Marjanovi ALKA 125,00 </p><p> SUNANI DANI 1, POETNICA ,PISANA SLOVA </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Barka Marjanovi ALKA 65,00 </p><p>MATEMATIKA MOJ MALI MATEMATIKI SVIJET 1,I.DIO </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Biljana Basari ulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonji,urica Salamon </p><p>ALKA 95,00 </p><p> MOJ MALI MATEMATIKI SVIJET 1 ,II.DIO </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Biljana Basari ulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonji,urica Salamon </p><p>ALKA 95,00 </p><p>PRIRODA I DRUTVO </p><p>VOLIM ZAVIAJ 1 </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Nives agalj,Milica Duvnjak,Marija Petrievi </p><p>ALKA 125,00 </p><p>ENGLESKI JEZIK HAPPY HOUSE 1, THIRD EDITION,CLASS BOOK </p><p>Udbenik Stella Maidment, Lorena Roberts </p><p>OXFORD 60,00 </p><p> HAPPY HOUSE 1, THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK </p><p>Radna biljenica </p><p>Stella Maidment, Lorena Roberts </p><p>OXFORD 52,00 </p><p>RKT VJERONAUK UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE </p><p>Udbenik Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi </p><p>GK 36,00 </p><p> UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE </p><p>Radna biljenica </p><p>Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi </p><p>GK 23,00 </p><p> Ime i prezime uenika :_________________ Razred : 1. PRO Naruuje roditelj : __________________ Br. osobne _________________ (potpis roditelja ) </p></li><li><p>OSNOVNA KOLA FRAN FRANKOVI Rijeka </p><p> POSEBNI RAZREDNI ODJEL POPIS OBVEZNIH UDBENIKA ZA II. ( drugi ) r. k. 2018./19.g. Sukladno Konanoj odluci o izboru udbenika i pripadajuih dodatnih nastavnih sredstava </p><p>Nastavni predmet Naziv udbenika Vrsta izdanja </p><p>Autor(i) Nakladnik Cijena KOMADA </p><p>HRVATSKI JEZIK </p><p>SUNANI DANI 2 </p><p>itanka s udbenikom </p><p>Barka Marjanovi ALKA 125,00 </p><p> SUNANI DANI 2 </p><p>Radna biljenica </p><p>Barka Marjanovi ALKA 65,00 </p><p>MATEMATIKA MOJ MALI MATEMATIKI SVIJET 2,I.DIO </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Biljana Basari ulk, KristinaKostadinovska, Ivan Mrkonji,urica Salamon </p><p>ALKA 95,00 </p><p> MOJ MALI MATEMATIKI SVIJET 2,II.DIO </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Biljana Basari ulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonji,urica Salamon </p><p>ALKA 95,00 </p><p>PRIRODA I DRUTVO </p><p>VOLIM ZAVIAJ 2 </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Nives agalj,Milica Duvnjak,Marija Petrievi </p><p>ALKA 125,00 </p><p>ENGLESKI JEZIK HAPPY STREET 1, THIRD EDITION,CLASS BOOK </p><p>Udbenik Stella Maidment, Lorena Roberts </p><p>OXFORD 60,00 </p><p> HAPPY HOUSE 1, THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK </p><p>Radna biljenica </p><p>Stella Maidment, Lorena Roberts </p><p>OXFORD 53,00 </p><p>RKT VJERONAUK RASTIMO U ZAHVALNOSTI </p><p>Udbenik Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi </p><p>GK 36,00 </p><p> RASTIMO U ZAHVALNOSTI </p><p>Radna biljenica </p><p>Josip Jaki, Karolina Manda Mianovi </p><p>GK 23,00 </p><p> Ime i prezime uenika :_________________ Razred : 2. PRO Naruuje roditelj : __________________ Br. osobne _________________ (potpis roditelja ) </p></li><li><p>OSNOVNA KOLA FRAN FRANKOVI Rijeka </p><p> POSEBNI RAZREDNI ODJEL POPIS OBVEZNIH UDBENIKA ZA III. ( trei ) r. k. 2018./19.g. Sukladno Konanoj odluci o izboru udbenika i pripadajuih dodatnih nastavnih sredstava </p><p>Nastavni predmet Naziv udbenika Vrsta izdanja Autor(i) Nakladnik Cijena KOMADA HRVATSKI JEZIK </p><p>SUNANI DANI 3 itanka </p><p>Barka Marjanovi ALKA 125,00 </p><p> SUNANI DANI 3 Radna biljenica </p><p>Barka Marjanovi ALKA 65,00 </p><p>MATEMATIKA MOJ MALI MATEMATIKI SVIJET 3,I.DIO </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Biljana Basari ulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonji,urica Salamon </p><p>ALKA 95,00 </p><p> MOJ MALI MATEMATIKI SVIJET 3 ,II.DIO </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Biljana Basari ulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonji,urica Salamon </p><p>ALKA 95,00 </p><p>PRIRODA I DRUTVO VOLIM ZAVIAJ 3 Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Nives agalj,Milica Duvnjak,Marija Petrievi </p><p>ALKA 125,00 </p><p>ENGLESKI JEZIK HAPPY STREET 2, THIRD EDITION,CLASS BOOK </p><p>Udbenik </p><p>Stella Maidment, Lorena Roberts </p><p>OXFORD 60,00 </p><p> HAPPY HOUSE 1, THIRD EDITION, ACTIVITY BOOK </p><p>Radna biljenica </p><p>Stella Maidment, Lorena Roberts </p><p>OXFORD 53,00 </p><p>RKT VJERONAUK ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA </p><p>Udbenik </p><p>Ivica Pain, Ante Pavlovi i drugi </p><p>KS 36,00 </p><p> ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA </p><p>radna biljenica </p><p>Ivica Pain, Ante Pavlovi i drugi </p><p>KS 34,00 </p><p> Ime i prezime uenika :_________________ Razred : 3. PRO Naruuje roditelj : __________________ Br. osobne _________________ (potpis roditelja) </p></li><li><p> OSNOVNA KOLA FRAN FRANKOVI Rijeka </p><p> POSEBNI RAZREDNI ODJEL POPIS OBVEZNIH UDBENIKA ZA IV. (etvrti) r. k. 2018./19.g. Sukladno Konanoj odluci o izboru udbenika i pripadajuih dodatnih nastavnih sredstava </p><p>Nastavni predmet Naziv udbenika Vrsta izdanja Autor(i) Nakladnik Cijena KOMADA HRVATSKI JEZIK </p><p>SUNANI DANI 4 itanka </p><p>Barka Marjanovi ALKA 125,00 </p><p> SUNANI DANI 4 Radna biljenica </p><p>Barka Marjanovi ALKA 65,00 </p><p>MATEMATIKA MOJ MALI MATEMATIKI SVIJET 4,I.DIO </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Biljana Basari ulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonji,urica Salamon </p><p>ALKA 95,00 </p><p> MOJ MALI MATEMATIKI SVIJET 4 ,II.DIO </p><p>Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Biljana Basari ulk, Kristina Kostadinovska, Ivan Mrkonji,urica Salamon </p><p>ALKA 95,00 </p><p>PRIRODA I DRUTVO VOLIM ZAVIAJ 4 Udbenik s radnom biljenicom </p><p>Nives agalj,Milica Duvnjak,Marija Petrievi </p><p>ALKA 125,00 </p><p>ENGLESKI JEZIK DIP IN 4 Udbenik </p><p>Suzana Ban,Dubravkas Blai </p><p>K 67,00 </p><p> DIP IN 4 Radna biljenica </p><p>Suzana Ban, Dubravka Blaei </p><p>K 59,00 </p><p>RKT VJERONAUK NA PUTU VJERE Udbenik </p><p>Ivica Pain, Ante Pavlovi </p><p>KS 40,00 </p><p> NA PUTU VJERE Radna biljenica </p><p>Ivica Pain, Ante Pavlovi </p><p>KS 30,00 </p><p> Ime i prezime uenika :_________________ Razred : 4. PRO Naruuje roditelj : _____________...</p></li></ul>