SREDNJA KOLA IVANA METROVIA DRNI nbsp; PREVENCIJA NASILJA ... obrazovanja i svakodnevnog kolskog ivota.Vrijednosti i opi ciljevi ...

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    223

  • Download
    0

Transcript

REPUBLIKA HRVATSKA SREDNJA KOLA IVANA METROVIA DRNI K O L S K I K U R I K U L U M KOLSKA GODINA 2017./2018. Drni, rujan 2017. S A D R A J 1. U V O D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.1. Bitne odrednice nacionalnog i kolskog kurikuluma NOK-a . . . . . . . . . . . . .2 1.1.1. Odgojno-obrazovni ciljevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.1.2. Meupredmetne teme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. D O D A T N A N A S T A V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. I Z B O R N A N A S T A V A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. N A T J E C A NJ A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5. I Z V A N N A S T A V N E A K T I V N O S T I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Debatni klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Literarna sekcija uenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Grupa mladih povjesniara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..10 kolski portski klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kontrola i optimatizacija potronje energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ispitivanje elektrinih instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Sekcija mladih programera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Matematiki maraton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Sekcija mladih marketera - Gospodarski vodi grada Drnia . . . . . . . . . . . . 16 6. IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I. AKTIV JEZIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 JEZINA KVIZOMANIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 SRAZ VELIKIH UMOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 19 RADIONICA IZRADE BOOKMARKSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 MLADI KNJINIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .21 POSJET KAZALITU - GLEDANJE KAZALINE PREDSTAVE . . . . . . . 22 POSJET KINU GLEDANJE KINO PREDSTAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 II. AKTIV PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKE GRUPE PREDMETA . . . .24 I maths (ZLATNA VEER MATEMATIKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 FESTIVAL MATEMATIKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 FESTIVAL ZNANOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 OBILJEAVANJE TJEDNA STRUKOVNIH ZANIMANJA . . . . . . . . . . . .27 III. AKTIV EKONOMIJE, TRGOVINE I POLJOPRIVREDE . . . . . . . . . . . . . .28 Posjet komunalnom poduzeu RAD Drni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Smotra Vjebenikih tvrtki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Obiljeavanje 2.Europskog tjedna strukovnog obrazovanja European skills 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Posjet djelatnika HKG povodom obiljeavnje Svjetskog i Europskog tjedna novca predavanje/radionica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Posjet NP Krka Ispostava Drni predavanje/ radionica Prihvat i prijevoz posjetitelja u NP Krka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Posjet NP Krka Ispostava Drni predavanje/ radionica Strateko upravljanje nacionalnim parkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Posjet skladitima trgovina Konzum, Djelo i Tommy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Posjet poslovnoj banci i FINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Posjet raunovodstvu i arhivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Struni posjet prodavaonici boja i lakova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Struni posjet prodavaonici kemijske robe za poljoprivredu . . . . . . . . . .. . . .34 Struni posjet mesnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 IV. AKTIV DRUTVENO-HUMANISTIKE GRUPE PREDMETA . . . . . . . .36 Neobine zemlje svijeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Likovna umjetnost - Posjet izlobama tijekom kolske godine. . . . . . . . . . . . 37 Odlasci na koncerte Glazbena kola Krsto Odak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Molitva na poetku kolske godine u crkvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Posjet Podvornici 14.9.,18.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Svi Sveti 1.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Misijske aktivnosti (1 kn = 1 obrok) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Boi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Korizma 14.2.2018. ista srijeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Posjet pravoslavnoj crkvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Katolika liturgija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Planinarska grupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Aerobik za uenike i nastavnike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Edukacija i usavravanje koarkakih zapisniara i sudaca . . . . . . . . . . . . . . .44 Stolni tenis sekcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 V. AKTIV ELEKTRO I STROJARSKE GRUPE PREDMETA . . . . . . . . . . . . . 45 Kontrola i optimatizacija potronje energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7. KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 PREVENCIJA OVISNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 PREVENCIJA NASILJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ODGOVORNO PONAANJE U PROMETU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 PROFESIONALNO INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE. . . . . . . . . . . . . 49 MEDIJSKA PISMENOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 CRVENI KRI/HCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 8. KOLSKI IZLETI, POSJETI I EKSKURZIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 VUKOVAR KAO SIMBOL OTPORA OD AGRESIJE . . . . . . . . . . . . . . . . 51 JEDNODNEVNI IZLET U ZAGREB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 STRUNI POSJET SAJMU GAST SPLIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 JU Nacionalni park KRKA: HE Jaruga ili HE Krka, GIS . . . . . . . . . . 54 TERENSKA (MEUPREDMETNA) NASTAVA: HE Miljacka Rimski vojni logor Burnum, Instalacija Morske orgulje, Instalacija Pozdrav Suncu, Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 OTVORENI DAN KEMIJE KEMIJSKI ODSJEK PMF-a, ZAGREB. . . . .57 Posjet OPG-u na podruju grada Drnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Posjet vonjaku u okolici Drnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 MATURALNA EKSKURZIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 9. MATURALNI PLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 10. OBILJEAVANJE KOLSKIH SVEANOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 DANI KRUHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 SVEANA PROSLAVA BLAGDANA BOIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 SVEANO OBILJEAVANJE - DANA KOLE -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 kolski kurikulum 2017./2018. 1 1. U V O D 1.1. Bitne odrednice nacionalnog i kolskog kurikuluma NOK-a Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji odreuje sve bitne sastavnice odgojno-obrazovnog sustava od predkolskog do srednjokolskog obrazovanja. Temeljno obiljeje je prelazak na kompetencijski sustav i uenika postignua (ishode uenja) za razliku od dosadanjeg koji je iskljuivo bio usmjeren na sadraj. U NOK-u su definirane : - temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti - ciljevi odgoja i obrazovanja - naela i nain realizacije - vrednovanje uenikih postignua - vrednovanje i samovrednovanje ostvarivanja nacionalnog kurikuluma Nacionalni okvirni kurikulum prua znaajan dokument za planiranje i organiziranje rada kola, ukljuujui i izradu kolskog kurikuluma. Nastavni predmeti trebaju se povezivati meupredmetnim temama ije uvoenje slui produbljivanju predvienih sadraja, znanja i svijesti kod uenika o zdravlju, pravima, osobnoj i drutvenoj odgovornosti, drutveni-kulturnom, gospodarskom, tehnolokom i odrivom razvitku, vrijednostima rada i uenja te samopotovanju i potovanju drugih i drugaijih. Nacionalni okvirni kurikulum slui nositeljima odgojno-obrazovne djelatnosti - odgajateljima, uiteljima, nastavnicima, strunim suradnicima, ravnateljima, roditeljima, lokalnoj zajednici, agencijama, vjerskim zajednicama, udrugama, vladi, socijalnim partnerima, politikim strankama, strunim i graanskim udrugama. Kako bi kole mogle pridonijeti ostvarivanju vrijednosti ciljeva nuna je suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom. kolski kurikulum 2017./2018. 2 Prilikom izrade kurikuluma rukovodili smo se specifinostima nae kole u svrhu to kvalitetnijeg obrazovanja uenika. Naa blia i ira okolina bogata je mnogim prirodnim resursima i ljepotama iji se krajnji rezultati mogu implementirati i u nastavu. Jedan od najznaajnijih i najutjecajnijih prirodnih resursa ovog podruja je Nacionalni park KRKA. Svake godine prua i nudi vrlo vrijednu ponudu predavanja i edukativnih radionica te raznovrsnih posjeta uz strunu pratnju za predmete kao to su povijest, likovna umjetnost, kemija, biologija, tjelesni te ekonomska grupa predmeta. 1.1.1. Odgojno-obrazovni ciljevi kurikuluma: osigurati sustavni nain pouavanja uenika; poticati i unaprjeivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, drutveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima; razvijati svijest uenika o ouvanju materijalne, duhovne i povijesno-kulturne batine Republike Hrvatske te nacionalnog identiteta; promicati i razvijati svijest o hrvatskom jeziku kao bitnom imbeniku hrvatskog identiteta i sustavno njegovati hrvatski standardni jezik; odgajati i obrazovati uenike u skladu s opim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima djece; osposobiti ih za ivljenje u kolski kurikulum 2017./2018. 3 multikulturalnom svijetu, za potivanje razliitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskomu razvoju drutva; osigurati uenicima stjecanje temeljnih i strukovnih kompetencija; poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost uenika; osposobiti uenika za cjeloivotno uenje. Navedene vrijednosti i ciljevi trebaju biti povezani sa sadrajima temeljnoga obrazovanja i svakodnevnog kolskog ivota.Vrijednosti i opi ciljevi odgoja i obrazovanja koji proizlaze iz vrijednosti obvezni su za sve uitelje, nastavnike i strune suradnike u svim odgojno-obrazovnim ciklusima, podrujima i predmetima te kolskim i izvankolskim aktivnostima. 1.1.2. Meupredmetne teme Planiranje i ostvarivanje meupredmetnih ili interdisciplinarnih tema pridonosi meusobnom povezivanju odgojno-obrazovnih podruja i nastavnih predmeta u skladnu cjelinu. Nacionalni okvirni kurikulum predvia slijedee meupredmetne teme ili interdisciplinarne sadraje i/ili module: 1. Osobni i socijalni razvoj 2. Zdravlje, sigurnost i zatita okolia 3. Uiti kako uiti 4. Poduzetnitvo 5. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije 6. Graanski odgoj i obrazovanje kolski kurikulum 2017./2018. 4 2. D O D A T N A N A S T A V A Dodatni rad je poseban oblik nastave namijenjen darovitim uenicima koji u odreenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosjene rezultate ili pokazuju poseban interes za odreeni nastavni predmet. Dodatna nastava omoguit e jednako tako i uenicima maturantima stjecanje dodatnih znanja kako bi to spremnije i uspjenije pristupili ispitima dravne mature. Dodatna nastava e biti organizirana za uenike elektrotehnike - elektrotehniar, ekonomije i trgovine - ekonomist, kao i za sve ostale uenike zainteresirane za dodatnu nastavu. Plan i program dodatne nastave nalazi se u Godinjem planu i programu pojedinog nastavnika. Nastava e se organizirati tijekom drugog polugodita kolske godine 2016./2017. iz sljedeih nastavnih predmeta: NASTAVNI PREDMET PROFESOR BROJ SATI HRVATSKI JEZIK Irena Petrovi Vranjkovi 1 sat tjedno ENGLESKI JEZIK Jelena Drai 1 sat tjedno MATEMATIKA Zlata Bilandija 1 sat tjedno kolski kurikulum 2017./2018. 5 3. I Z B O R N A N A S T A V A Izborna nastava je nastava u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini nastavnog programa predmeta utvrenih nastavnim planom i programom. U koli se izvodi ukupno 26 sati izborne nastave iz slijedeih nastavnih predmeta: OPA GIMNAZIJA PREDMET RAZRED BROJ SATI PROFESOR INFORMATIKA II a 2 /70/ Marija Kisi INFORMATIKA III a 2 /70/ Marija Kisi INFORMATIKA IV a 2 /64/ Marija Kisi EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA PREDMET RAZRED BROJ SATI PROFESOR OBITELJSKI POSAO I g 2 /70/ Anita Tomi OSNOVE TURIZMA II g 2 /70/ Marko Radeljak UPRAVLJANJE PRODAJOM III g 2 /70/ Marko Radeljak MARKETING USLUGA IV g 2 /64/ Marko Radeljak ELEKTROTEHNIKA ELEKTROTEHNIAR PREDMET RAZRED BROJ SATI PROFESOR ELEKTROENERGETIKA III b 1 /35/ Dragan Vranjkovi ELEKTROENERGETIKA IV b 1 /32/ Dragan Vranjkovi ELEKTROMOTORNI POGONI IV b 2 /64/ Dragan Vranjkovi POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK PREDMET RAZRED BROJ SATI PROFESOR LJEKOVITO BILJE II h 2 /70/ Ivana Tuli Kisi ZATITA OVJEKOVA OKOLIA III h 1 /32/ Ivana Tuli Kisi PRODAVAI PREDMET RAZRED BROJ SATI PROFESOR PREZENTACIJSKE VJETINE II d 2/1 /70/35/ Ivana Juriev Jelovi UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM III d 2 /64/ Ivana Juriev Jelovi kolski kurikulum 2017./2018. 6 4. N A T J E C A NJ A Natjecanja e biti organizirana prema katalogu natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje za kolsku godinu 2017./2018. iz sljedeih nastavnih predmeta i aktivnosti: 1. HRVATSKI JEZIK 2. ENGLESKI JEZIK 3 LATINSKI JEZIK 4. MATEMATIKA 5. FIZIKA 6. KEMIJA 7. BIOLOGIJA 8. POVIJEST 9. GEOGRAFIJA 10. INFORMATIKA 11. LiDRaNo 12. PORTSKA NATJECANJA (koarka, nogomet) 13. ELEKTRO GRUPA PREDMETA 14. CRVENI KRI Uenici e takoer sudjelovati i na natjecanjima vezanima za strukovna zanimanja te e se odreeni nastavnici, u skladu s time, javiti na natjeaje koji za to budu raspisani. kolski kurikulum 2017./2018. 7 5. I Z V A N N A S T A V N E A K T I V N O S T I Izvannastavna aktivnost je onaj oblik aktivnosti koji kola planira, programira, organizira i realizira, a u koju se uenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno ukljuuje (Dravni pedagoki standard, 2008). Svrha izvannastavnih aktivnosti je razvijanje pozitivnih interesa, vrijednosti uenika te poticanje i razvijanje socijalnih vjetina. Izvannastavne aktivnosti potiu cjelovit uenikov razvoj, interese i stvaralake aktivnosti, a iskustveno uenje uenika najvie pridonosi njegovom razvoju. Rad u slobodnim aktivnostima treba biti spontan, slobodan, dinamian, raznovrstan i nije podloan ocjenjivanju te stoga na takav nain pridonosi razvitku linosti i pomae pri sprjeavanju drutveno neprihvatljivog ponaanja. S obzirom da uenici sami biraju slobodne aktivnosti vie su motivirani za sudjelovanje u njima. Kljuna osoba u osmiljavanju i provedbi slobodnih aktivnosti je nastavnik za kojeg je nuno da bude struan i da ima sve potrebne kompetencije za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi. S obzirom na vrlo ograniena financijska sredstva, nismo u mogunosti plaati vanjske suradnike, stoga smo u potpunosti usmjereni na nae djelatnike. U kolskoj godini 2017./2018. provodit e se slijedee izvannastavne aktivnosti: PROFESOR NAZIV AKTIVNOSTI BROJ SATI Jelena Loji Pokrovac Debatni klub 1 (35) sat Matea Marin Literarna sekcija uenika 1 (35) sat Marija Mazalin Grupa mladih povijesniara 1 (35) sat Ljiljana Bjegovi kolski portski klub 1 (35) sat Dragan Vranjkovi Kontrola i optimatizacija potronje energije 0.5 (18) sati Frani Damir Ispitivanje elektrinih instalacija 1 (35) sati piro Krasi Sekcija mladih programera 0.5 (18) sati Zlata Bilandija Matematiki maraton 1 (35) sat Marko Radeljak Sekcija mladih marketera - Gospodarski vodi grada Drnia 1.5 (53) sati kolski kurikulum 2017./2018. 8 NAZIV AKTIVNOSTI DEBATNI KLUB CILJ Cilj ovog projekta je razvijanje prezentacijske sposobnosti uenika, informiranje uenika o aktualnim problemima u zemlji i svijetu, razvijanje njihovih osobnih i socijalnih stavova te openito razvijanje njihovih komunikacijskih sposobnosti koje mogu koristiti trenutno u koli, kasnije na fakultetu i na poslu, ali i u privatnom ivotu. NAMJENA Aktivnost je namijenjena svim uenicima S Ivana Metrovia Drni. Namjena kolskog debatnog kluba je poticati kreativnost uenika u domiljanju argumenata i protuargumenata na postavljenu tezu; poticati uenike na strukturirano i logiki povezano izraavanje; promicanje slobodne razmjene ideja, tolerancije, te poticanje mladih na aktivno i odgovorno sudjelovanje u drutvu. NOSITELJI Jelena Loji Pokrovac, prof. CILJANA SKUPINA Uenici Srednje kole Ivana Metrovia NAIN REALIZACIJE Program rada Debatnog kluba provodit e se putem radionica i skupnih susreta lanova kluba koji se odravaju jednom tjedno (prije natjecanja ee). Na sastanku voditelj e odravati teorijska i praktina predavanja iz podruja debate dok e uenici uvjebavati svoje govornike sposobnosti i vjetine debatiranja. Uenici daju prijedloge za debatu, zajedniki odabiru jednu temu u kojoj aktivno sudjeluju. Svaki uenik dobiva povratnu informaciju ostalih sudionika i voditelja. Metode su: rasprava, diskusija, dijalog, pregovaranje, simuliranje odnosa, dramatizacija i dr. VREMENIK AKTIVNOSTI Tjedni sastanci tijekom nastavne godine DETALJAN TROKOVNIK Eventualni trokovi prijevoza na edukaciju voditelja i lanova debatnog kluba. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITNJA REZULTATA Na svakom sastanku uenici dobivaju povratnu informaciju od ostalih sudionika, a na kraju kolske godine svi sudionici procjenjuju rad voditelja, samoprocjenu provode prije i nakon provedbe projekta. Voditelj aktivnosti vodi dnevnik rada gdje kolski kurikulum 2017./2018. 9 se biljee provedene aktivnosti. Uspjenost provoenja aktivnosti vrednovat e se brojem prijavljenih uenika te praenjem uestalosti njihovih dolazaka i analizom ostvarenih zadataka. NAZIV AKTIVNOSTI LITERARNA SEKCIJA UENIKA CILJ Kroz rad ove sekcije uenici e razviti osnovne vjetine pisanog stvaralatva, upoznati i razvijati vlastite literarne mogunosti te time stvarati svoja knjievna djela. NAMJENA Potaknuti interes uenika za literarno stvaranje, poticati njihovu kreativnost i razvoj njihovih aktivnosti na kreativnim podrujima interesa za predmet Hrvatski jezik. NOSITELJI Profesorica Matea Marin CILJANA SKUPINA Grupa zainteresiranih uenika Srednje kole Ivana Metrovia Drni (20 uenika) NAIN REALIZACIJE Samostalan rad uenika pod vodstvom mentora, prezentiranje radova na kolskim priredbama i objavljivanje istih na kolskoj web stranici pod nazivom Literarni radovi. VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom kolske godine (35 kolskih sati, po jedan sat tjedno) DETALJAN TROKOVNIK Nema trokova NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITNJA REZULTATA Objava na web stranici kole i kolske priredbe. Koritenje pisanih i usmenih jezinih vjetina u svim podrujima drutvenog ivota. kolski kurikulum 2017./2018. 10 NAZIV AKTIVNOSTI GRUPA MLADIH POVJESNIARA CILJEVI Upoznati drniku glazbenu scenu 20. stoljea Istraiti zatienu batinu Upoznati se s razvojem elektrifikacije Migracije stanovnitva naeg kraja Upoznati umjetnike drnikog kraja i obrte Prikupiti foto-dokumentaciju domovinskog rata NAMJENA: Razvijati pozitivan stav prema kraju u kojem ivimo Njegovati tradiciju izrade raznih tradicionalnih predmeta Ukazati na vanosti povijesnog razvoja drnikog podruja Istaknuti utjecaje ovog kraja na iru okolinu Njegovati sjeanje na domovinski rat NOSITELJI: Marija Mazalin, profesor povijesti NAIN REALIZACIJE: istraivaki rad, uenje otkrivanjem VREMENIK: kolska godina 2017./2018., 35 sati: 1. Drnika glazbena scena u 20.om stoljeu - vokalno- instrumentalni sastavi (Tamburaki orkestar Krsto Odak, Gradski puhaki orkestar, razni folklori, klape i ostali), 6 sati 2. Migracije stanovnitva naeg kraja, 5 sati 3. Zatiena graditeljska batina Drnia, 4 sata 4. Elektrifikacija u drnikom kraju, 4 sata 5. Umjetnici drnikog kraja, 4 sata 6. Stari obrti drnikog kraja, 4 sata 7. Foto-dokumentacija domovinskog rata, 4 sata 8. Teme po izboru uenika, 4 sata TROKOVNIK: / VREDNOVANJE: Vrednovanje rada kroz prezentacije i plakate, fotografije i izvjea o provedenim aktivnostima kolski kurikulum 2017./2018. 11 NAZIV AKTIVNOSTI KOLSKI PORTSKI KLUB CILJEVI Upoznati uenike sa znaajem sportskih aktivnosti za funkcionalni i motorni razvoj cijelog organizma. NAMJENA: Potaknuti veu zainteresiranost za sportske aktivnosti, rekreaciju i konstruktivnije koritenje slobodnog vremena zbog kvalitetnijeg i zdravijeg ivota. NOSITELJI: Ljiljana Bjegovi, prof. TZK NAIN REALIZACIJE: rad u grupi, rad u paru i individualni rad u sportskoj dvorani i na vanjskim terenima VREMENIK: 1. Formiranje grupe prema zainteresiranosti (1) 2. Upoznavanje s osnovama zadanih programa (teorija) (1) 3. Pravila natjecanja i kako sudjelovati u tom radu (1) 4. Osnovna kretanja zadanog programa (2) 5. Tehnika voenja, dodavanja, hvatanja (4) 6. Primjena obraenih elemenata (4) 7. Uvjebavanje elemenata koji su loiji (4) 8. Ispravljanje tipinih greaka (2) 9. Pripreme za natjecanje odreivanje pozicija igraa (2) 10. Taktika primjena razliitih taktikih zadataka (4) 11. Osnovna pravila igre (1) 12. Igra sa zadacima (6) 13. Natjecanje unutar grupe, kole, upanije (3) TROKOVNIK: Prijevoz uenika na natjecanja VREDNOVANJE: Izrada plakata za pano NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Poboljanje kvalitete ivota i prezentacija kroz igru i natjecanja kolski kurikulum 2017./2018. 12 NAZIV AKTIVNOSTI KONTROLA I OPTIMATIZACIJA POTRONJE ENERGIJE CILJEVI Uenicima koji sudjeluju u realizaciji projekta dati dodatna znanja iz obnovljivih izvora energije i navesti ih na razmiljanje o mogunostima primjene istih u svakodnevnom ivotu. NAMJENA: Poticanje aktivnog odnosa prema ekologiji, tehnici i tehnikoj kulturi te kreativnog promiljanja poradi ostvarivanja uteda u potronji energije. NOSITELJI: Profesor Dragan Vranjkovi NAIN REALIZACIJE: Uenici etvrtog razreda smjera elektrotehniar (7 uenika) tijekom kolske godine radit e na ostvarivanju dogovorenih projekata/ inovacija u izradi modela solarnih izvora energije uz strunu pomo mentora. VREMENIK: Poetak kolske godine do kraja kolske godine, svaki drugi tjedan po jedan kolski sat. U normi rada nastavnika. TROKOVNIK: Trokovi izrade samih idejnih projekata su zanemarivi. NAIN VREDNOVANJE I KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Poticanje uenika na dodatno obrazovanje iz podruja elektrotehnike te razmotriti prijave na smotre i primjenu dobivenih rezultata u praksi. kolski kurikulum 2017./2018. 13 NAZIV AKTIVNOSTI ISPITIVANJE ELEKTRINIH INSTALACIJA CILJEVI Uenici koji sudjeluju u aktivnosti stei e uvid u dio poslova potrebnih za odravanje i ispitivanje elektrinih instalacija. NAMJENA: Uenici e osim ispitivanja nauiti raditi i procjenu dobivenih rezultata na osnovi poznavanja zakonskih normi i zakona struke kako bi se izradila potrebna dokumentacija. NOSITELJI: Profesor Damir Frani NAIN REALIZACIJE: Uenici drugog razreda smjera elektrotehniar tijekom kolske godine izvodit e ispitivanja na elektrinim instalacijama u kabinetima kole. VREMENIK: Poetak kolske godine do kraja kolske godine kroz 35 sati. U normi rada nastavnika. Upoznavanje uenika sa zakonskim normama Ispitivanje otpore izolacije Ispitivanje kratkospojne petlje kvara Ispitivanje redosljeda faza Ispitivanje FID sklopki Mjerenje otpora uzemljenja TROKOVNIK: Trokovi izrade samih idejnih projekata su zanemarivi. NAIN VREDNOVANJE I KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Poticanje uenika na dodatno obrazovanje iz podruja elektrotehnike te razmotriti prijave na smotre i primjenu dobivenih rezultata u praksi. kolski kurikulum 2017./2018. 14 NAZIV AKTIVNOSTI SEKCIJA MLADIH PROGRAMERA CILJEVI Kroz rad ove sekcije uenici e stei osnovne vjetine programiranja u programskom jeziku C. Logikim nainom razmiljanja nauit e pristupati zadanom problemu na nain da najprije dobro razumiju problem, osmisle rjeenje te na koncu implementiraju rjeenje pisanjem specifinih programa u C-u. Cilj ove sekcije je i postavljanje temelja za daljnje uenje drugih programskih jezika koji se danas ee koriste u praksi kao to su objektno orijentirani programski jezici, programski jezici namijenjeni programiranju aplikacija za web, za mobilne ureaje te baze podataka. NAMJENA: Razvijati pozitivan stav prema radu Razvijati radne navike Usvojiti nova saznanja na podruju informatike te ih implementirati u raznim situacijama. NOSITELJI: piro Krasi, dipl. ing. CILJANA SKUPINA: 6 uenika 3b razreda NAIN REALIZACIJE: razgovor, demonstracija, praktini rad na raunalu, frontalni, individualni, usmeno izlaganje VREMENIK: (18 SATI) Struktura C programa, Varijable, Funkcije, Tipovi podataka, Aritmetiki operatori, Relacijski i logiki operatori, Jednostruka i viestruka grananja, Programske petlje, Jednodimenzionalna polja, Viedimenzionalna polja, Niz znakova, Deklaracija i inicijalizacija pokazivaa, Polja i pokazivai, Pokazivai na pokazivae, Deklaracija i definicija funkcije, Argumenti funkcije, Lokalne varijable u funkcijama, Rekurzija. TROKOVNIK: / VREDNOVANJE: Vrednovanje rada kroz izvjea o provedenim aktivnostima kolski kurikulum 2017./2018. 15 NAZIV AKTIVNOSTI MATEMATIKI MARATON CILJEVI Poticati i razvijati samostalnost,samopouzdanje i kreativnost uenika. NAMJENA Uoiti korelaciju matematike s ostalim predmetima. Shvatiti da se sve u prirodi ispreplee pa tako i matematike prema kojoj uenici esto imaju averziju. NOSITELJI Profesorica matematike Zlata Bilandija CILJANA SKUPINA Uenici S. Ivana Metrovia (grupa i broj uenika se odabire s obzirom na njihove interese) NAIN REALIZACIJE Kroz 35 nastavnih sati obradit e se sljedee teme: 1. Skupovi brojeva 2. Proporcije 3. Slinost i sukladnost 4. Modeliranje 5. Stereometrija 6. Funkcija 7. Zadatci po izboru VREMENIK AKTIVNOSTI Od Rujna 2017.godine do Lipnja 2018.godine. DETALJAN TROKOVNIK - NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Uenicima pribliiti matematiku kao zanimljiv i atraktivan predmet. NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Promidba matematike kao zanimljive i sveprisutne znanosti. Uenici e kroz dodatni rad imati bolji uvid u primjenu matematike u svakodnevnom ivotu i to prezentirati na dogaanjima kao to se zlatna veer matematike, festival znanosti i slino. kolski kurikulum 2017./2018. 16 NAZIV AKTIVNOSTI SEKCIJA MLADIH MARKETERA Gospodarski vodi grada Drnia CILJEVI Kroz rad ove sekcije uenici e stei osnovne vjetine planiranja gospodarskih aktivnosti, putem kojeg e uenici nauiti kako pristupiti problemu, osmisliti te odabrati najbolje rjeenje. Cilj ove sekcije je upoznati uenike s mogunostima organizacije i bavljenja gospodarskim aktivnostima na podruju grada i okolice. NAMJENA: Potaknuti vee zanimanje za istraivanje i razvoj gospodarskih aktivnosti na navedenom prostoru. NOSITELJI: Profesor Marko Radeljak CILJANA SKUPINA: Uenici 2g, 3g, 4g NAIN REALIZACIJE: - razgovor, istraivanje na terenu, fotografiranje, anketiranje, prikupljanje info materijala, demonstracija, praktini rad, frontalni rad, individualni rad te usmeno izlaganje. VREMENIK: - formiranje grupe, postavljanje zadataka i ciljeva za uenike (2 sata) - priroda gospodarskih aktivnosti (3 sata) - mogunost pokretanja gospodarskih aktivnosti (3 sata) - proces kreiranja (3 sata) - novi pristupi gospodarskih aktivnosti (2 sata) - identificiranje prilika (2 sata) - klasificiranje gospodarskih aktivnosti (2 sata) - definiranje funkcije gospodarstva (2 sata) - odreivanje zahtjeva za pokretanjem gospodarstva (3 sata) - odreivanje karakteristika gospodarstva (5 sati) - stvaranje alternativa (2 sata) - procjena alternativa (2 sata) - daljnja poboljanja (2 sata) - strategija gospodarstva (2 sata) - izrada vodia gospodarskih aktivnosti (2 sata) TROKOVNIK: // VREDNOVANJE: Prezentiranje vodia gospodarskih aktivnosti NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Upoznavanje i promidba gospodarskih aktivnosti u koje e uenici stei bolji uvid i perspektivu. kolski kurikulum 2017./2018. 17 6. I Z V A N K O L S K E A K T I V N O S T I U gradu Drniu djeluje niz kulturno - umjetnikih i sportskih udruga i ustanova koje u velikom broju aktivno ukljuuju i uenike nae kole. Mnogobrojni uenici sudjeluju u vie udruga i ostvaruju zavidne rezultate i na dravnom nivou. S obzirom da kolu pohaa oko 55% uenika putnika koji u poslijepodnevnim satima nemaju organiziran prijevoz za Drni, oni su ukljueni u razne udruge u svojim mjestima te nastupaju u Drniu, u ibensko-kninskoj i u drugim upanijama. Svi nai uenici koji su lanovi neke od udruga nastupaju i sudjeluju u veini manifestacija koje se organiziraju u Gradu Drniu. U gradu ve dugi niz godina djeluje Osnovna glazbena kola Krsto Odak koju pohaaju ili su pohaali brojni nai uenici. Mnogi od njih su se tijekom svoga kolovanja prikljuili u Tamburaki orkestar Krsto Odak ili u Gradski puhaki orkestar Drni sa dugogodinjom tradicijom, osvojivi tako brojne dravne i meunarodne nagrade i priznanja. Na podruju grada Drnia djeluju i razne kulturno umjetnike udruge: GRADSKI ZBOR Neuma PLESNA SKUPINA Step up DRNI KUU MILJEVCI KUD SVETI ILIJA KLJACI ETNO UDRUGA PETROVO POLJE KUD PROMINA Postoje i brojne sportske udruge u kojima uenici ostvaruju zavidne sportske rezultate na natjecanjima u zemlji, ali i izvan nje: NK DOK DRNI KK DOK DRNI KARATE KLUB DRNI NK SIVERI TENIS KLUB DRNI Naposljetku je nuno navesti i vjersku udrugu Frama Drni koja okuplja brojne uenike nae kole i ukljuuje ih u razne aktivnosti kao to je volonterski rad, humanitarne koncerte, priredbe i slino. kolski kurikulum 2017./2018. 18 I. AKTIV JEZIKA NAZIV AKTIVNOSTI JEZINA KVIZOMANIJA CILJ Promicanje i zagovaranje vanosti uenja materinjeg i stranih jezika u okviru europskih integracija Razvijati suradniko uenje s ciljem to bolje interakcije meu uenicima i nastavnicima Razvijati pozitivan odnos prema znanju Razvijati pozitivne natjecateljske vjetine NAMJENA Osvijestiti uenike da je poznavanje to vie stranih jezika od iznimne vanosti u suvremenom globalnom drutvu Osvijestiti ulogu materinjeg jezika u suvremenim globalnim procesima i potrebu ouvanja istog NOSITELJI Aktiv jezika Srednje kole Ivana Metrovia CILJANA SKUPINA Uenici Srednje kole Ivana Metrovia NAIN REALIZACIJE Nastavnici e najaviti projekt i uputiti zainteresirane uenike u pravila natjecanja. Zainteresirani uenici oformit e natjecateljske skupine do 5 lanova. Kviz se sastoji od 5 setova po 10 pitanja. Kategorije pitanja obuhvaaju podruje europskih jezika. Grupe se prije poetka prijavljuju voditelju kviza koji im daje formulare za odgovore. Na pitanja se odgovara pisanim putem nakon konzultacije unutar skupine. Na kraju kviza voditelj boduje odgovore i proglaava pobjednika. Koritenje knjiga, udbenika mobitela i drugih izvora informacija nije doputeno. kolski kurikulum 2017./2018. 19 VREMENIK AKTIVNOSTI 26. rujna 2017. Europski dan jezika DETALJAN TROKOVNIK Potroni materijal potreban za organizaciju rada (papir, olovke). Nagrada za pobjednike kviza. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA Usmenim razgovorom utvrdit e se razina zadovoljstva provedenim aktivnostima. Ukoliko rezultati budu pozitivni, moe se oekivati ponavljanje iste u narednoj kolskoj godini. Uenici mogu biti nagraeni ocjenom iz aktivnosti za svoj trud. NAZIV AKTIVNOSTI SRAZ VELIKIH UMOVA CILJ Poticanje uenika na razvijanje kulture dijaloga, natjecateljskog duha, razmjene ideja i miljenja, razvijanje sposobnosti primjene steenog znanja, ukazivanje na vrijednosti i znaaj multidisciplinarnog pristupa usvajanja znanja, samovrednovanje vlastitog rada i znanja. NAMJENA Uenici e unutar ove izvannastavne aktivnosti moi na kvalitetan nain vrednovati i primijeniti znanja steena unutar redovnog formalnog obrazovanja. NOSITELJI Nositelji ove izvannastavne aktivnosti su lanovi Aktiva jezika koji e biti svojevrsni organizatori i moderatori, dok e im nastavnici ostalih predmeta sluiti kao potpora. Nastavnici koji su nositelji ove aktivnosti imaju zadatak na vrijeme prikupiti i napisati pitanja te organizirati sam dogaaj, dok e svi drugi nastavnici koji su voljni suraivati napisati po nekoliko pitanja koja se odnose na njihov predmet. CILJANA SKUPINA Svi zainteresirani uenici. NAIN REALIZACIJE Natjecanje e se odvijati u obliku kviza. Pitanja e se temeljiti uglavnom na srednjokolskom gradivu, ali e se takoer ticati i drugih uenicima bliskih tema poput sporta, popularne glazbe, filma i sl. Uenici e se natjecati unutar grupa. VREMENIK AKTIVNOSTI Kviz e se odrati 22. prosinca, posljednji dan prvog polugodita. kolski kurikulum 2017./2018. 20 DETALJAN TROKOVNIK Potroni materijal (papir). NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Ueniko samovrednovanje kao poticaj za stvaranje interesa za nastavne sadraje. NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Uenici e se, svatko u skladu sa svojim interesima i sposobnostima, u raznim situacijama koristiti znanjem steenim na ovom kvizu. NAZIV AKTIVNOSTI RADIONICA IZRADE BOOKMARKSA TJ. STRANINIKA za obiljeavanje stranica prilikom itanja tiskane knjige CILJ Razvijanje i odravanje profinjenog pristupa kulturi tiskane knjige, razvijanje mate i umjetnike kreativnosti. NAMJENA - primjena izraenih stranidbenika (bookmarksa tj. kartonia za obiljeavanje stranice u knjizi) u svakodnevnoj italakoj praksi, recikliranje (prenamjena) odbaenih plakata i prospekata koji pristiu u knjinicu, izrada poklona za itatelje promidba knjinice i itanja. NOSITELJI Voditeljica radionice - kolska knjiniarka Robertina Hrsti mag. bibl., likovni savjetnik - nastavnica likovne umjetnosti prof. Silvija Sunara evid. Prof. R. Hrsti e uvesti uenike u radionicu te nabaviti materijale i voditi proces izrade, a prof. Silvija Sunara evid likovnim e savjetima pomoi to boljem estetskom izgledu straninika. CILJANA SKUPINA Svi zainteresirani uenici NAIN REALIZACIJE Radionica e se realizirati meu lanovima izvannastavne skupine Mladi knjiniari u trajanju od tri nastavna sata, rasporeenih u tri dana nakon nastave. VREMENIK AKTIVNOSTI Poetak travnja tijekom tri nastavna dana, po jedan sat nakon nastave. DETALJAN TROKOVNIK ljepilo za papir 4 kom 5 kn X 4 = 20 kn NAIN Aktivnost e biti uspjena ukoliko rezultira izraenim kolski kurikulum 2017./2018. 21 VREDNOVANJA REZULTATA bookmarksima koji e ui u uporabu kao poklon korisnicima knjinice nastavnicima i uenicima. NAZIV AKTIVNOSTI MLADI KNJINIARI CILJ Uenici e nauiti obavljati jednostavnije strune knjinine poslove i time razviti informatoloka znanja i vjetine, a sudjelovanjem u irem krugu knjiniarevih djelatnosti u koli i izvan kole uenici e razvijati kreativnost te osjeaj solidarnosti i potrebe za sudjelovanjem u svom ambijentu, ali i u iroj zajednici u kojoj ive. NAMJENA - sudjelovanje u naruivanju (kupovina) knjinine grae - upisivanje knjine grae u inventarnu knjigu - raunalna obrada nove i stare knjinine grae - pohranjivanje i slaganje knjinine grae - uenje o naprednom pretraivanju Interneta - uenje o auriranju mrene stranice kole - fotografiranje za potrebe kolske mrene stranice - izrada Tumaa imena uenika kole za ovu k. godinu - ureenje panoa u kolskim hodnicima u vidu kolskih novina kojima se mijenja sadraj i u vidu likovno- tekstualnog obiljeavanja vanih datuma tijekom kalendarske godine - sudjelovanje u organizaciji kolske priredbe raznovrsnog sadraja za Dan kole 31. listopada NOSITELJI Robertina Hrsti, mag. bibl., knjiniarka kole CILJANA SKUPINA Uenici svih razreda poetkom nastavne godine mogu se prijaviti u sekciju (u prosjeku oko pet iz svakog razreda). NAIN REALIZACIJE Sekcija je brojna, pa se stoga rad odvija u manjim grupama iz jednog razreda i individualno. VREMENIK AKTIVNOSTI Mjesto odravanja ovisno je o pojedinoj aktivnosti, a vrijeme odravanja su slobodni sati koje pojedini uenici mogu imati zbog izbornih predmeta, sedmi sati te ponekad satovi razrednika tijekom godine. DETALJAN TROKOVNIK / kolski kurikulum 2017./2018. 22 NAZIV AKTIVNOSTI POSJET KAZALITU GLEDANJE KAZALINE PREDSTAVE CILJ Razvijanje recipijenskih sposobnosti kazalinog gledatelja, usvajanje znanja o kazalinim umjetnikim tehnikama i izrazima, razvijanje umjetnikog doivljavanja u svrhu kompleksnijeg pogleda na drutvenu zajednicu, meusobnog razumijevanja sebe i ljudi u zajednici. NAMJENA Stvaranje kazaline publike s gore navedenim ciljem. NOSITELJI kolska knjiniarka Robertina Hrsti mag. bibl., ravnatelj prof. Ivan Zeljko kao organizacijska podrka od strane kole i Davor upi, ravnatelj Pukog otvorenog uilita, strana koja financira projekt, profesori hrvatskog jezika. CILJANA SKUPINA Uenici srednje kole Ivana Metrovia NAIN REALIZACIJE U dogovoru s Pukim otvorenim uilitem koje e financirati dvije predstave tijekom kolske godine, knjiniarka e dogovoriti predstave sa renomiranim kazalinim grupama koje e gostovati u Drniu, u dvorani Glazbene kole Krste Odaka. Uenici e nakon skraene nastave sa svojim razrednicima otii u dvoranu gledati predstavu. Puko otvoreno uilite platit e honorar glumcima i ruak nakon predstave. VREMENIK AKTIVNOSTI Jedna predstava u prvom i jedna predstava u drugom polugoditu. DETALJAN TROKOVNIK - oko 5.000 kn po predstavi (5.000x2=10.000)- trokove snosi Puko otvoreno uilite, Drni NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Nastavnici hrvatskog jezika i knjievnosti provjerit e na satu hrvatskog jezika usvojeno znanje i stupanj doivljajnosti te e unijeti ocjenu u rubriku izraavanja. NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Dobrobit od praenja kazalinih predstava trebala bi se odraziti u nainu svakodnevnog ivota jer nam kazalite omoguuje i otvara pogled iz vie perspektiva nego li je naa pojedinana perspektiva na zbivanja i ljude oko sebe. Pogledom na vie likova i njihovih percepcija i ponaanja, osposobljavamo se za razumijevanje sebe i ljudi oko sebe, to je osnovna kolski kurikulum 2017./2018. 23 predispozicija za prosperitetan ivot i rad u zajednici. Meusobnim razumijevanjem smanjujemo sukobe i utroak energije i sredstava koje oni odnose, obogaujemo i osmiljavamo vlastite postupke te pogodujemo vioj razini kvalitete ivota. NAZIV AKTIVNOSTI POSJET KINU GLEDANJE KINO PREDSTAVE CILJ - razvijanje recipijentskih sposobnosti filmskog gledatelja, - usvajanje znanja o filmskim umjetnikim tehnikama i izrazima, razvijanje umjetnikog doivljavanja u svrhu kompleksnijeg pogleda na drutvenu zajednicu, meusobnog razumijevanja sebe i ljudi u zajednici. NAMJENA stvaranje filmske kino-publike s gore navedenim ciljem. NOSITELJI - kolska knjiniarka Robertina Hrsti mag. bibl. te pedagogica Anita Goreta i ravnatelj prof. Ivan Zeljko kao organizacijska podrka od strane kole, - Davor upi, ravnatelj Pukog otvorenog uilita, strana koja financira projekt. CILJANA SKUPINA Svi uenici kole NAIN REALIZACIJE u dogovoru s Pukim otvorenim uilitem Drni koje e financirati kino-predstave tijekom kolske godine, knjiniarka e pozvati uenike na kino-predstave koje e se odvijati u Dvorani Ivana Metrovia u Drniu. Uenici e predstave pohaati u veernjem terminu, a odlazit e jedan razred po projekciji, tj.za svaku projekciju besplatne karte dobit e jedan razred kole. VREMENIK AKTIVNOSTI Jednom tjedno po jedna projekcija s poetkom 18.9.2017.godine. DETALJAN TROKOVNIK trokove snosi Puko otvoreno uilite, Drni NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Razrednik e na satu razrednika u razgovoru s uenicima provjeriti dojmove i stupanj doivljajnosti vienih projekcija te odgojno-obrazovnu korist koju e proizii iz ovih posjeta. NAIN KORITENJA Dobrobit od praenja filmskih predstava trebala bi se odraziti kolski kurikulum 2017./2018. 24 OSTVARENIH REZULTATA u nainu svakodnevnog ivota jer nam film, kao i kazalite, omoguuje i otvara pogled iz vie perspektiva nego li je naa pojedinana perspektiva na zbivanja i ljude oko sebe. Pogledom na vie likova i njihovih percepcija i ponaanja, osposobljavamo se za razumijevanje sebe i ljudi oko sebe, to je osnovna predispozicija za prosperitetan ivot i rad u zajednici. Meusobnim razumijevanjem smanjujemo sukobe i utroak energije i sredstava koje oni odnose, obogaujemo i osmiljavamo vlastite postupke te pogodujemo vioj razini kvalitete ivota. II. AKTIV PRIRODOSLOVNO MATEMATIE GRUPE PREDMETA NAZIV AKTIVNOSTI I MATHS (Zlatna veer matematike) CILJ Poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje i kreativnost uenika. NAMJENA Uoiti korelaciju matematike s ostalim predmetima. Shvatiti da se sve u prirodi ispreplee, pa tako i matematika prema kojoj uenici esto imaju averziju. NOSITELJI Profesori matematike Gabrijela Malenica, Olga Nerlovi i Zlata Bilandija CILJANA SKUPINA Uenici S. Ivana Metrovia ( Grupa i broj uenika se odabire s obzirom na njihove interese nakon to se sazna tema) NAIN REALIZACIJE Sudjelovanje na zlatnoj veeri matematike razliitim aktivnostima vezanim uz temu. VREMENIK AKTIVNOSTI Prosinac 2017. godine DETALJAN TROKOVNIK Elementarni uredski pribor. Troak prijevoza uenika. NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Uenicima srednjih kola, osnovnih kola te svim posjetiteljima veeri matematike pribliiti matematiku kao zanimljiv i kolski kurikulum 2017./2018. 25 atraktivan nastavni predmet. NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA Promidba matematike kao zanimljive i sveprisutne znanosti. NAZIV AKTIVNOSTI FESTIVAL MATEMATIKE CILJ Poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, kreativnost i natjecateljski duh uenika. NAMJENA Osigurati izvankolski nain pouavanja uenika Poticati i unaprjeivati njihov intelektualni i drutveni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima Uvoditi uenike u znanstveni nain razmiljanja Osposobiti uenike za cjeloivotno uenje NOSITELJI Profesori matematike Gabrijela Malenica, Olga Nerlovi, Zlata Bilandija CILJANA SKUPINA Odabrani uenici od prvog do etvrtog razreda (u dogovoru s uenicima kroz godinu e se formirati ekipe). NAIN REALIZACIJE Sudjelovanje na festivalu matematike VREMENIK AKTIVNOSTI Svibanj 2018. godine DETALJAN TROKOVNIK Troak prijevoza uenika. Sudjelovanje uenika 200kn po ekipi. NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Uenici dobivaju pohvalnice od strane organizatora Festivala matematike. NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA Promidba matematike kao zanimljive i sveprisutne znanosti. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti na strunim aktivima te razrednim i nastavnikim vijeima za unapreenje odgojno obrazovnog rada i stjecanje znanja i vjetina uenika. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti i za promociju kolskih programa i kod objave postignua uenika i nastavnika. kolski kurikulum 2017./2018. 26 NAZIV AKTIVNOSTI FESTIVAL ZNANOSTI CILJ Poticati i razvijati samostalnost,samopouzdanje i kreativnost uenika. NAMJENA Uoiti korelaciju matematike s ostalim predmetima. Shvatiti da se sve u prirodi ispreplee pa tako i matematike prema kojoj uenici esto imaju averziju. NOSITELJI Gabrijela Malenica, Olga Nerlovi, Zlata Bilandija CILJANA SKUPINA Uenici S. Ivana Metrovia ( Grupa i broj uenika se odabire s obzirom na njihove interese nakon to se sazna tema festivala) NAIN REALIZACIJE Sudjelovanje na festivalu znanosti razliitim aktivnostima vezanim uz temu. VREMENIK AKTIVNOSTI - oujak, travanj 2018. godine DETALJAN TROKOVNIK Elementarni uredski pribor. Troak prijevoza uenika. NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Uenicima srednjih i osnovnih kola te svim ostalim posjetiteljima festivala pribliiti matematiku kao zanimljiv i atraktivan predmet. NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Promidba matematike kao zanimljive i sveprisutne znanosti. kolski kurikulum 2017./2018. 27 NAZIV AKTIVNOSTI OBILJEAVANJE TJEDNA STRUKOVNIH ZANIMANJA CILJ Poticati i razvijati samostalnost,samopouzdanje i kreativnost uenika. Prikazati i pribliiti zanimanje elektrotehnike osnovcima kroz razliite aktivnosti. NAMJENA Uoiti korelaciju matematike s ostalim predmetima. Shvatiti da se sve u prirodi ispreplee pa tako i matematike prema kojoj uenici esto imaju averziju. NOSITELJI Profesori Gabrijela Malenica, Olga Nerlovi, Zlata Bilandija i Damir Frani CILJANA SKUPINA etvrti razred elektrotehnike NAIN REALIZACIJE U tjednu strukovnih zanimanja uenici e posjetiti osnovnu kolu Antuna Mihanovia Petropoljskog. Predstaviti svoj rad kroz razliite aktivnosti i matematiki kviz. VREMENIK AKTIVNOSTI Studeni 2017.godine DETALJAN TROKOVNIK Elementarni uredski pribor. NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Uenicima osnovne kole te svim ostalim posjetiteljima pribliiti matematiku kao zanimljiv i atraktivan predmet, te zanimanje elektrotehniar predstaviti kao perspektivno i vrijedno zanimanje. NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Promidba matematike kao zanimljive i sveprisutne znanosti. Uenike osmih razreda privui i zainteresirati da razmiljaju o upisu upravo zanimanja elektrotehniar. kolski kurikulum 2017./2018. 28 III. AKTIV EKONOMIJE, TRGOVINE I POLJOPRIVREDE NAZIV AKTIVNOSTI Posjet komunalnom poduzeu RAD Drni CILJEVI AKTIVNOSTI Prepoznati vanost pitke vode za ivot prirodno bogatstvo Opisati vodne resurse Drnia i okolice Valorizirati vanost gradskog vodovoda kao poduzea Povezati na odnos prema okoliu openito sa kvalitetom vode koju pijemo Razmijeniti iskustva i osobne primjere tednje vode (iskustveno i interakcijsko uenje) Diskutirati o Europskoj povelji o vodi NAIN REALIZACIJE Posjet komunalnom poduzeu RAD Drni VREMENIK IZVOENJA Krajem 3 mjeseca na Svjetski dana voda 22. 03. 3 kolska sata CILJANA SKUPINA Uenici 1.g i 3.g razreda smjer ekonomisti, 1.d razred NAIN FINANCIRANJA 0 kn PLAN I PROGRAM U KORACIMA Predstaviti plan posjete uenicima, informirati ih, dogovoriti vrijeme posjeta, ponaanje tijekom posjeta. Samostalna priprema uenika, informiranje o temi, priprema pitanja za djelatnike komunalnog poduzea RAD. Terenski dio - obilazak komunalnog poduzea RAD, razgovor s djelatnicima. NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA STRUNOG POSJETA Obrada podataka sa terena i analiza izradom PowerPoint prezentacija, plakata ili mapa (domaa zadaa). Razgovor i razmjena iskustava. VODITELJI STRUNOG POSJETA Martina Jerkovi univ.spec.oec. i Filipa Konti, dipl. ing. kolski kurikulum 2017./2018. 29 NAZIV AKTIVNOSTI Smotra Vjebenikih tvrtki CILJEVI AKTIVNOSTI Razvijanje poduzetnikog duha i kreativnosti Osmiljavanje i predstavljanje svoje tvrtke Osmiljavanje i izrada potrebnog promidbenog materijala Razvijanje usmene komunikacije sa posjetiteljima i ostvarenje izravnih kontakata Razvijanje uenikog zajednitva i odgovornosti NAIN REALIZACIJE Odlazak na smotru Vjebenikih tvrtki VREMENIK IZVOENJA Tijekom nastavne godine u skladu s vremenikom organizacije Smotre VT-a za 2017. godinu ( oujak travanj) CILJANA SKUPINA Uenici 4g razreda smjer ekonomisti NAIN FINANCIRANJA Trokove prijevoza upanija ibensko-kninska, trokove izrade promotivnog materijala snosi kola i jednim dijelom uenici PLAN I PROGRAM U KORACIMA Uenici e tijekom veljae i oujka na satima vjebenike tvrtke osmisliti i izraditi sav potreban promidbeni materijal Izrada posebne promotivne sajamske ponude Osmiljavanje izlaganja na tandu i ppoint Odabir najboljeg tanda za predstavljanje na Smotri NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA SUDJELOVANJA NA SMOTRI Izvrenje po koracima u zadanim rokovima Osvojeno mjesto na temelju ocjena irija Ocjene prema elementima i kriterijima ocjenjivanja Izrada ppoint prezentacije analiza i razgovor o uspjenosti rada tvrtke na Smotri VT-a kroz uspjeno predstavljanje na sajmu provedba idejnog rjeenja u zadanom roku u sklopu radnog sastanka tvrtke. VODITELJI POSJETA SMOTRI Martina Jerkovi univ.spec.oec. i Marko Radeljak dipl.oec. kolski kurikulum 2017./2018. 30 NAZIV AKTIVNOSTI Obiljeavanje 2.Europskog tjedna strukovnog obrazovanja European skills 2017. CILJEVI AKTIVNOSTI Povezivanje teoretskog znanja s praksom i promocija strukovnog obrazovanja u lokalnoj zajednici NAIN REALIZACIJE Realizacija planiranih aktivnost kroz tjedan strukovnog obrazovanja VREMENIK IZVOENJA Mjesec studeni CILJANA SKUPINA Uenici 3g i 4g NAIN FINANCIRANJA kola i sredstva uenika PLAN I PROGRAM U KORACIMA -//- NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA Uenici e izraditi izvjee i prezentaciju provedenih aktivnosti. Promotivni materijal e poslati na adresu glavnog ureda u EU zaduenog za obiljeavanje 2.European skills week 2017. VODITELJ AKTIVNOSTI Martina Jerkovi univ.spec.oec. NAZIV AKTIVNOSTI Posjet djelatnika HKG povodom obiljeavnje Svjetskog i Europskog tjedna novca predavanje/radionica CILJEVI AKTIVNOSTI Cilj prema definiciji OECD podizanje razumijevanja financijskih proizvoda i sadraja te putem informacija, pouavanja i objektivnih savjeta razvijanje vjetina i samopouzdanje, kako bi mogli postati svjesniji financijskih rizika, ali i prilika za informirane odluke, te kako bi znali kome se obratiti za pomo, izgraditi prikladne stavove i reakcije, a radi poboljanja svog financijskog poloaja i dobrog upravljanja novcem NAIN REALIZACIJE Predavanje na temu Financijske pismenosti od strane strunih osoba iz HKG VREMENIK IZVOENJA 27. oujka do 2. travnja 2018. CILJANA SKUPINA 3g i 4g razred ekonomisti NAIN FINANCIRANJA 0 PLAN I PROGRAM U KORACIMA NAIN NA KOJI E SE IZVRITI Uenici e kroz predmete iz ekonomske grupe predmeta kolski kurikulum 2017./2018. 31 VRJEDNOVANJE POSTIGNUA primjenjivati steeno znanje i novine koje e im prenjeti kroz predavanje strunjaci te kroz kratke radove VODITELJ AKTIVNOSTI Martina Jerkovi univ.spec.oec. i struni djelatnici HGK NAZIV AKTIVNOSTI Posjet NP Krka Ispostava Drni predavanje/ radionica Prihvat i prijevoz posjetitelja u NP Krka CILJEVI AKTIVNOSTI Predstavljanje modela organiziranog prihvata posjetitelja NP Krka primjena teorije turizma u praksi NP Krka NAIN REALIZACIJE Odlazak u Ispostavu NP Krka predava Ivona Cvitan dipl.oec. VREMENIK IZVOENJA Mjesec sijeanj posjet e se realizirati u nastavni dan dva sata Osnova ekonomije CILJANA SKUPINA Uenici 1 razred smjer ekonomisti NAIN FINANCIRANJA 0 kn PLAN I PROGRAM U KORACIMA -//- NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA Uenik je obvezan primijeniti steena znanja kroz predmet Osnove ekonomije i ostale predmete ekonomske grupe predmeta. Uenici e napisati za domai rad osvrt na predavanje /radionicu te povezati teoriju i praksu cjelina iz Osnova ekonomije Resursi odrivi razvoj VODITELJ AKTIVNOSTI Martina Jerkovi univ.spec.oec. NAZIV AKTIVNOSTI Posjet NP Krka Ispostava Drni predavanje/ radionica Strateko upravljanje nacionalnim parkom CILJEVI AKTIVNOSTI Prikaz upravljanja NP-om kroz praktina pitanja, suradnja s nacionalnim i meunarodnim institucijama i lokalnom zajednicom NAIN REALIZACIJE Odlazak u Ispostavu NP Krka predava mr.Katia upan VREMENIK IZVOENJA Mjesec sijeanj posjet e se realizirati u nastavni dan dva sata Osnova ekonomije CILJANA SKUPINA Uenici 4g razred smjer ekonomisti NAIN FINANCIRANJA 0 kn PLAN I PROGRAM U KORACIMA -//- kolski kurikulum 2017./2018. 32 NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA Uenik je obvezan primijeniti steena znanja kroz predmet Osnove ekonomije i ostale predmete iz ekonomske grupe predmeta Uenici e napisati za domai rad osvrt na predavanje /radionicu te povezati teoriju i praksu cjelina iz Osnova ekonomije Meunarodna ekonomija Meunarodno kretanje dobara, kapitala, ljudi i usluga VODITELJ AKTIVNOSTI Martina Jerkovi univ.spec.oec. NAZIV AKTIVNOSTI Posjet skladitima trgovina Konzum, Djelo i Tommy CILJEVI AKTIVNOSTI Povezati teoretska znanja sa praksom NAIN REALIZACIJE Nastavnice i uenici odlaze pjeke do duana, posjet e trajati dva kolska sata. VREMENIK IZVOENJA Posjet e se realizirati u drugom obrazovnom razdoblju, a toan termin e se utvrditi naknadno jer ovisi o nastavnim planovima i programima, trajanje 2 kolska sata CILJANA SKUPINA Uenici 1d, 2d i 3d razreda (smjer prodavai) NAIN FINANCIRANJA 0 kn PLAN I PROGRAM U KORACIMA -//- NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA POSJETA SKLADITIMA Uenici e za zadau napisati osvrt na posjet skladitima Uenik je obavezan primjeniti steena znanja kroz predmet Poslovanje prodavaonice i kroz Praktinu nastavu. VODITELJ AKTIVNOSTI Ivana Juriev-Jelovi dipl.oec. i Filipa Konti, dipl. ing. NAZIV AKTIVNOSTI Posjet poslovnoj banci i FINI CILJEVI AKTIVNOSTI Cilj je da uenici poveu teoretska znanja s praksom. NAIN REALIZACIJE Odlazak u banku i FINU VREMENIK IZVOENJA Posjet e se realizirati u nastavni dan CILJANA SKUPINA Uenici 2g razreda smjer ekonomisti NAIN FINANCIRANJA 0 kn PLAN I PROGRAM U -//- kolski kurikulum 2017./2018. 33 KORACIMA NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA POSJETA OPG Uenik je obvezan primijeniti steena znanja kroz predmet Raunovodstvo. Uenici e za zadau napisati osvrt o posjetu financijskim ustanovama. VODITELJ AKTIVNOSTI Anita Tomi dipl.oec. NAZIV AKTIVNOSTI Posjet raunovodstvu i arhivi CILJEVI AKTIVNOSTI Cilj je da uenici poveu teoretska znanja s praksom. NAIN REALIZACIJE Odlazak u kolsko raunovodstvo i arhivu. VREMENIK IZVOENJA Posjet e se realizirati u nastavni dan CILJANA SKUPINA Uenici 1g razreda smjer ekonomisti NAIN FINANCIRANJA 0 kn PLAN I PROGRAM U KORACIMA -//- NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA POSJETA OPG Uenik je obvezan primijeniti steena znanja kroz predmet Raunovodstvo. Uenici e za zadau napisati osvrt o posjetu financijskim ustanovama. VODITELJ AKTIVNOSTI Anita Tomi dipl.oec. NAZIV AKTIVNOSTI Struni posjet prodavaonici boja i lakova CILJEVI realizirati odgojno - obrazovne ciljeve i zadae propisane strukovnim kurikulumom te nastavnim planom i programom iz predmeta Poznavanje robe, a temeljene na ishodima uenja. NAMJENA povezati teorijske nastavne sadraje s primjerima iz prakse iz nastavne cjeline Boje i lakovi razvijati suradnju, poslovnu komunikaciju i zainteresiranost za struku poboljati uinkovitost procesa uenja NOSITELJI Filipa Konti, dipl. ing. CILJANA Uenici 3.d razreda kolski kurikulum 2017./2018. 34 SKUPINA NAIN REALIZACIJE dogovor s poslovnim subjektima oko termina i naina realizacije posjete pripreme i dogovor s uenicima, podjela zaduenja realizacija posjete (fotografiranje, razgovor, razgledavanje, biljeenje i sl.) VREMENIK Veljaa, 2018. TROKOVNIK / VREDNOVANJE Vrednovanje rada kroz prezentacije i plakate NAZIV AKTIVNOSTI Struni posjet prodavaonici kemijske robe za poljoprivredu CILJEVI realizirati odgojno - obrazovne ciljeve i zadae propisane strukovnim kurikulumom te nastavnim planom i programom iz predmeta Poznavanje robe, a temeljene na ishodima uenja. NAMJENA povezati teorijske nastavne sadraje s primjerima iz prakse iz nastavne cjeline Kemijska roba za poljoprivredu razvijati suradnju, poslovnu komunikaciju i zainteresiranost za struku poboljati uinkovitost procesa uenja NOSITELJI Filipa Konti, dipl. ing. CILJANA SKUPINA Uenici 3. d razreda NAIN REALIZACIJE dogovor s poslovnim subjektima oko termina i naina realizacije posjete pripreme i dogovor s uenicima, podjela zaduenja realizacija posjete (fotografiranje, razgovor, razgledavanje, biljeenje i sl.) VREMENIK travanj, 2018. . TROKOVNIK / VREDNOVANJE Vrednovanje rada kroz prezentacije i plakate kolski kurikulum 2017./2018. 35 NAZIV AKTIVNOSTI Struni posjet mesnici CILJEVI realizirati odgojno - obrazovne ciljeve i zadae propisane strukovnim kurikulumom te nastavnim planom i programom iz predmeta Poznavanje robe, a temeljene na ishodima uenja. NAMJENA povezati teorijske nastavne sadraje s primjerima iz prakse iz nastavne cjeline Osnovne skupine prehrambene robe u trgovini razvijati suradnju, poslovnu komunikaciju i zainteresiranost za struku poboljati uinkovitost procesa uenja NOSITELJI Filipa Konti, dipl. ing. CILJANA SKUPINA Uenici 1.d razreda NAIN REALIZACIJE dogovor s poslovnim subjektima oko termina i naina realizacije posjete pripreme i dogovor s uenicima, podjela zaduenja realizacija posjete (fotografiranje, razgovor, razgledavanje, biljeenje i sl.) VREMENIK sijeanj, 2018. TROKOVNIK / VREDNOVANJE Vrednovanje rada kroz prezentacije i plakate kolski kurikulum 2017./2018. 36 IV. AKTIV DRUTVENO - HUMANISTIKE GRUPE PREDMETA NAZIV AKTIVNOSTI NEOBINE ZEMLJE SVIJETA CILJ - upoznavanje uenika s prirodno - geografskim, povijesnim, kulturnim i gospodarskim obiljejima odabranih zemalja svijeta, koje se ne obrauju u redovitoj nastavi, a istiu po nekim posebnostima - razvijanje ope kulture - razvijanje razumijevanja za posebnosti ivota u razliitim prirodnim i drutvenim uvjetima na pojedinim tokama Zemaljske kugle NAMJENA Potaknuti uenike na istraivanje injenica vezanih uz izabrane zemlje svijeta i proirivanje spoznaja o arolikosti suvremenog svijeta. NOSITELJI Profesori geografije, povijesti, politike i gospodarstva, knjiniarka te uenici II.razreda gimnazije i II.razreda ekonomske kole CILJANA SKUPINA uenici II. razreda gimnazije i II. razreda ekonomske kole NAIN REALIZACIJE - predavanje, diskusija, radionica, izrada plakata - uenici izrauju plakate o zemlji koju su izabrali i prezentiraju ostalim uenicima, postavljaju izlobu u hodniku kole VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom II. polugodita DETALJAN TROKOVNIK Potroni materijal za izradu plakata NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Analiza i prezentacija plakata NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Primjena novih spoznaja kroz nastavu geografije,povijesti i politike i gospodarstva kolski kurikulum 2017./2018. 37 NAZIV AKTIVNOSTI LIKOVNA UMJETNOST Posjet Noi muzeja (Gradski muzej Drni, Mauzolej Ivana Metrovia) Posjet izlobama tijekom kolske godine CILJ Upoznavanje uenika s fundusom muzeja, ukazivanje na vanost ouvanja spomenike batine, upoznavanje s ostavtinom Ivana Metrovia NAMJENA Neposredan kontakt uenika sa spomenutim lokacijama i likovnim djelima NOSITELJI Profesor likovne umjetnosti Silvija Sunara evid i povijesti Marija Mazalin CILJANA SKUPINA Uenici gimnazije NAIN REALIZACIJE Putovanje u organizaciji kole, uz participaciju uenika VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom kolske godine DETALJAN TROKOVNIK Ovisi o trokovima prijevoza i mogunosti participacije od strane kole NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Vrednovanje uenika kroz aktivnosti prilikom terenskog rada, analiza pojedinih likovnih djela prilikom neposrednog kontakta s istim, pismeni rad o dojmovima odrane terenske nastave (impresije uenika) NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Primjena novih spoznaja kroz nastavu, izrada prezentacija i sl. NAZIV AKTIVNOSTI KONCERTI GLAZBENA KOLA KRSTO ODAK CILJ Aktivno praenje kulturnih dogaanja u ivotnoj sredini NAMJENA Neposredni kontakt uenika s klasinim glazbenim djelima NOSITELJI Nastavnici glazbene umjetnosti CILJANA SKUPINA Uenici gimnazije NAIN kolski kurikulum 2017./2018. 38 REALIZACIJE Odlazak u glazbenu kolu Krsto Odaku Drniu VREMENIK AKTIVNOSTI Jednom mjeseno kroz cijelu kolsku godinu DETALJAN TROKOVNIK Nema trokova NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Kroz redovito odlaenje na koncerte uenici analiziraju odabrana glazbena djela, pismeno izlau dojmove i slikaju za pano NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Primjena novih spoznaja na nastavi, izrada prezentacije NAZIV AKTIVNOSTI Molitva na poetku kolske godine u crkvi CILJ Odlazak u crkvu na molitvu i zaziv Duha Sv. u sklopu cijele kole ako bude organizirano ili osobno rared po razred. NAMJENA Uenici e se na poetku nove nastavne godine susresti s Bogom i promisliti o vanosti usvajanja znanja i razvijanja kranskog ponaanja u koli i na ulici NOSITELJI Vjerouitelj CILJANA SKUPINA Svi uenici NAIN REALIZACIJE Proetat emo do upne crkve. Nakon moga nagovora zajedno emo se pomoliti i ostati u tiini u osobnom promiljanju i donoenju vanih odluka. VREMENIK AKTIVNOSTI Za vrijeme kolskog sata DETALJAN TROKOVNIK 0 kn NAIN PRAENJA I VREDNOVANJA REZULTATA Kroz usmenu pohvalu i isticanje pozitivnog ponaanja uenika koji se ponaaju primjereno te brojano vrednovanje kroz elemenat ocjenjivanja Kultura meusobne komunikacije,web kole kolski kurikulum 2017./2018. 39 NAZIV AKTIVNOSTI Posjet Podvornici 14.9.,18.11. (16.9. pad) CILJ -obiljeiti dan pada Drnia i sjeanje na rtve,branitelje -obiljeiti dan pada Vukovara i svih rtava poginulih u Domovinskom ratu. NAMJENA -Posvijestiti uenicima koliko je velika cijena slobode i stvaranje Hrvatske drave -Potaknuti uenike da rtve nikada ne smijemo zaboraviti, niti agresore,ali potaknuti da idemo u smjeru pratanja NOSITELJI vjerouitelj CILJANA SKUPINA svi uenici NAIN REALIZACIJE -Proetat emo do parka Podvornica. Nakon prisjeanja zajedno emo se pomoliti, zapaliti svijeu i ostati u tiini u osobnom promiljanju -Zajedno s ostalim graanima Drnia prema ve tradicionalnom nainu obiljeavanja sudjelovati u Koloni sjeanja od Glazbene kole do grafita Vukovar na zaobilaznici. VREMENIK AKTIVNOSTI -Za vrijeme kolskog sata (ovisno o danu i radnom vremenu) -naveer DETALJAN TROKOVNIK 10 kn svijea NAIN PRAENJA I VREDNOVANJA REZULTATA Pozitivna pohvala za sudjelovanje web kole NAZIV AKTIVNOSTI Svi Sveti 1.11. CILJ Obiljeavanje Svih Svetih kao uzora i modela naina ivota NAMJENA Uenici e promiljati o ivotu svetaca ( slubeno proglaenih,ali i onih svetih i dobrih ljudi koje su poznavali u svojem okruenju,baka ,djed,teta) NOSITELJI vjerouitelj CILJANA SKUPINA svi uenici NAIN REALIZACIJE Mimohod od crkve sv. Ante do groblja u Badnju VREMENIK AKTIVNOSTI Nakon veernje sv .Mise kolski kurikulum 2017./2018. 40 DETALJAN TROKOVNIK 0 kn NAIN PRAENJA I VREDNOVANJA REZULTATA web stranica kole NAZIV AKTIVNOSTI Misijske aktivnosti (1 kn = 1 obrok) CILJ Razvijati kod uenika osjetljivost za socijalno ugroene skupine i humanost NAMJENA Uenici e sudjelovati prema slobodnoj volji prikupljanjem 1 kn. tjedno od poetka kolske godine do kraja nastavne godine 2017./18. NOSITELJI Vjerouitelj s blagajnikom razreda CILJANA SKUPINA svi uenici NAIN REALIZACIJE Svaki tjedan blagajnik razreda e prikupljati 1.kn.tjedno od uenika koji ele sudjelovati u humanitarnoj akciji za misije don. Borisa Dabe VREMENIK AKTIVNOSTI Jedan dan u tjednu DETALJAN TROKOVNIK 0 kn NAIN PRAENJA I VREDNOVANJA REZULTATA web stranica kole NAZIV AKTIVNOSTI Boi CILJ Sudjelovanje u aktivnom ivljenju vjere u svojim upama NAMJENA Produbljivanje otajstva Kristova roenja te irenje Boine radosti NOSITELJI Vjerouitelj s ostalim zaduenima CILJANA SKUPINA Svi uenici NAIN REALIZACIJE Svaki uenik e se staviti na raspolaganje u svojoj upi prema potrebama (ienje crkve,kienje jelke,prikupljanje za karitas itd.) VREMENIK Tjedan pred Boi kolski kurikulum 2017./2018. 41 AKTIVNOSTI DETALJAN TROKOVNIK 0 kn NAIN PRAENJA I VREDNOVANJA REZULTATA web stranica kole, upe NAZIV AKTIVNOSTI Korizma 14.2.2018. ista srijeda -novano prikupljanje -Krini put -40-satno klanjanje CILJ -Prikupljanje novanih darova 1 kn 1 obrok za misije don. Borisu Dabi -Krini put -posjet Gospinoj crkvi,na istu srijedu i v.pon. na klanjanje NAMJENA -Razvijanje osjeaja brige kod uenika za ljude koji gladuju u Ugandi u Katolikoj misiji kod don. Borisa Dabe -Pobonost krinog puta,uoavanje patnje kao dijela nae stvarnosti -Odlazak u crkvu na klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentom,donosi odmor, mir, odgovore,te promiljanje o provedenim korizmenim odlukama NOSITELJI vjerouitelj CILJANA SKUPINA Svi uenici NAIN REALIZACIJE Uenici e prikupljati novani prilog prema svojim mogunostima od 10 lipa do 1 kn dnevno ili tjedno. Na istu srijedu sudjelovat na pepeljenju -Posjetiti crkve moliti krini put te razgledati umjetniku vrijednost crkava Sudjelovat e na klanjanju pred Presvetim Oltarskim Sakramentom VREMENIK AKTIVNOSTI Korizma Od 14.2. 2018. do 28.3. 2018. DETALJAN TROKOVNIK 0 kn NAIN PRAENJA I VREDNOVANJA REZULTATA Web stranica kole kolski kurikulum 2017./2018. 42 NAZIV AKTIVNOSTI Posjet pravoslavnoj crkvi CILJ Posjet drugoj vjerskoj crkvi i zajednici te razgledavanje Pravoslavne crkve NAMJENA Razvijanje dijaloga s drugim vjerskim zajednicama,uoavanje slinosti i razliitosti NOSITELJI vjerouitelj CILJANA SKUPINA Svi uenici NAIN REALIZACIJE Pohoditi Pravoslavnu crkvu razgledati ju i porazgovarati s Pravoslavnim sveenikom ukoliko to bude mogue VREMENIK AKTIVNOSTI Kroz svibanj DETALJAN TROKOVNIK 0 kn NAIN PRAENJA I VREDNOVANJA REZULTATA Web stranica NAZIV AKTIVNOSTI Katolika liturgija CILJ Posjet upnoj crkvi 2.r.upoznavanje liturgijskih predmeta i odjee NAMJENA Na terenu uenici e izbliza upoznati sve liturgijske predmete,odjeu,boje,i ciklus liturgijske godine A,B,C NOSITELJI vjerouitelj CILJANA SKUPINA Svi uenici NAIN REALIZACIJE Posjetit emo upnu crkvu VREMENIK AKTIVNOSTI Poetkom lipnja DETALJAN TROKOVNIK 0 kn NAIN PRAENJA I VREDNOVANJA REZULTATA Web stranica kole kolski kurikulum 2017./2018. 43 NAZIV AKTIVNOSTI PLANINARSKA GRUPA CILJ Druenje u grupi snalaenje u prirodi ouvanje prirode NAMJENA Stvaranje svijesti o povratku prirodi i zdravom nainu ivota. NOSITELJI Uenici, nastavnik i lanovi P.D. Promina Drni. CILJANA SKUPINA Uenici srednje kole Ivana Metrovia NAIN REALIZACIJE Pjeaenja, planinarska kola, slobodno penjanje i odravanje botanikog vrta. VREMENIK AKTIVNOSTI Kroz cijelu godinu. DETALJAN TROKOVNIK Uenika sredstva i sredstva P.D. Promina - Drni. NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Uvjerenja o zavrenoj planinarskoj koli i organiziranja planinarskih izleta i uspona. NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Obilazak planina u uem i irem dijelu Hrvatske (Promina, Svilaja, Velebit). NAZIV AKTIVNOSTI AEROBIK ZA UENIKE I NASTAVNIKE CILJ Svakodnevno vjebanje u cilju boljeg funkcioniranja zdravlja uenika i nastavnika. NAMJENA Promocija zdravog naina ivota. NOSITELJI Uenici i profesori TZK CILJANA SKUPINA Uenici i nastavnici NAIN REALIZACIJE Demonstracija i iva rije VREMENIK AKTIVNOSTI Kroz cijelu kolsku godinu DETALJAN TROKOVNIK Nema trokova NAIN Periodina mjerenja antropometrijskih karakteristika kolski kurikulum 2017./2018. 44 VREDNOVANJA REZULTATA NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Uspostava ravnotee tijela i uma te oslobaanje od stresa NAZIV AKTIVNOSTI EDUKACIJA I USAVRAVANJE KOARKAKIH ZAPISNIARA I SUDACA CILJ Edukacija i usavravanje koarkakih zapisniara i sudaca NAMJENA Sudjelovanje uenika na kolskim, upanijskim i prvenstvenim utakmicama. NOSITELJI Profesori TZK CILJANA SKUPINA Uenici srednje kole Ivana Metrovia NAIN REALIZACIJE Sudjelovanje na utakmicama i pisanje slubenih zapisnika VREMENIK AKTIVNOSTI U dogovoru s uenicima u vrijeme odravanja utakmica kroz itavu nastavnu godinu. DETALJAN TROKOVNIK Nema trokova NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Rezultati e se vrednovati kroz zadovoljstvo uenika koji su direktno sudjelovali u sportskim dogaajima NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Rezultati e se koristiti u prezentaciji kole prema vani i prema unutra i kod unaprjeenja koarke kao kolektivnog sporta. NAZIV AKTIVNOSTI STOLNI TENIS SEKCIJA CILJ Druenje u grupi Timski rad Rad na motorici tijela NAMJENA Sudjelovanje uenika na kolskom natjecanju. NOSITELJI Profesori TZK CILJANA SKUPINA Uenici srednje kole Ivana Metrovia NAIN REALIZACIJE Organiziranje vjebi i natjecanja unutar kole kolski kurikulum 2017./2018. 45 VREMENIK AKTIVNOSTI U dogovoru s uenicima kroz itavu nastavnu godinu. DETALJAN TROKOVNIK Nema trokova NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Rezultati e se vrednovati kroz zadovoljstvo uenika koji su direktno sudjelovali u sportskim dogaajima NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Rezultati e se koristiti u prezentaciji kole prema vani i prema unutra i kod unaprjeenja stolnog tenisa. V. AKTIV ELEKTRO I STROJARSKE GRUPE PREDMETA NAZIV AKTIVNOSTI KONTROLA I OPTIMATIZACIJA POTRONJE ENERGIJE CILJ Uenicima koji sudjeluju u realizaciji projekta dati dodatna znanja iz obnovljivih izvora energije i navesti ih na razmiljanje o mogunostima primjene istih u svakodnevnom ivotu. NAMJENA Poticanje aktivnog odnosa prema ekologiji, tehnici i tehnikoj kulturi te kreativnog promiljanja poradi ostvarivanja uteda u potronji energije. NOSITELJI Dragan Vrankovi, Damir Frani NAIN REALIZACIJE Uenici treeg i etvrtog razreda smjera elektrotehniar tijekom kolske godina radit e na ostvarivanju dogovorenih projekata/inovacija u izradi modela solarnih izvora energije uz strunu pomo mentora. VREMENIK AKTIVNOSTI Poetak kolske godine do kraja kolske godine. DETALJAN TROKOVNIK Trokovi izrade samih idejnih projekata su zanemarivi. NAIN VREDNOVANJA I KORITENJA REZULTATA Poticanje uenika na dodatno obrazovanje iz podruja elektrotehnike. kolski kurikulum 2017./2018. 46 7. KOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM NAZIV AKTIVNOSTI PREVENCIJA OVISNOSTI: - Zdrav za 5 - Stop ovisnosti CILJ - objasniti utjecaj i djelovanje alkohola i droga, - nauiti donositi odgovorne odluke i brinuti o zdravlju, - prepoznati i povezati utjecaj alkohola i ostalih sredstava ovisnosti na pojedinca, obitelj i zajednicu, - opisati djelovanje pojedinih supstanci na mozak i druge organe, - sastaviti listu tetnih posljedica uzimanja lijekova i drugih sredstava ovisnosti (duhan, alkohol, klaenje, kockanje) - opisati tetne posljedice kockanja i klaenja, - prepoznati imbenike koji potiu ovisnika ponaanja. NAMJENA Osvijestiti tetnost ovisnikih navika te upoznati uenike s eventualnim posljedicama do kojih dovodi odreeno ovisniko ponaanje. NOSITELJI Anita Goreta, pedagoginja; razrednici; udruga mladih Mladi u EU, djelatnici MUP-a CILJANA SKUPINA 2. razredi (2.a, 2.b, 2.g, 2.eh), 3. razredi (3.a, 3.b, 3.g., 3.cdh) NAIN REALIZACIJE Predavanja preko sata razredne zajednice nekoliko puta tijekom kolske godine; Obiljeavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti 15.11. 15.12.2017. VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom kolske godine DETALJAN TROKOVNIK / NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Uenici e primijeniti odreene spoznaje o ovisnikom ponaanju na svakodnevni ivot. NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Uenici e osvijestiti vanost voenja zdravih ivotnih navika te nauiti kako izbjegavati rizina ovisnika ponaanja kvalitetnim provoenjem slobodnog vremena. kolski kurikulum 2017./2018. 47 NAZIV AKTIVNOSTI PREVENCIJA NASILJA: Nenasilno rjeavanje sukoba Kako rei NE CILJ usvajati i razvijati socijalne vjetina, afirmacija pozitivnih ivotnih vrijednosti, razvijanje svijesti o sebi, svojim potrebama, ali i potrebama drugih, razvoj empatije, osigurati klimu nulte tolerancije na nasilje u koli NAMJENA suoavanje s postojanjem problema nesigurnosti i nasilja u koli i izvan nje, stvaranje pozitivnog ozraja-ozraja podrke i povjerenja, poticanje kvalitetne komunikacije i suradnje, pruanje informacija o kulturnim i sportskim dogaanjima u gradu, poticanje uenika da se u to veem broju ukljue u razliite oblike kvalitetnog provoenja slobodnog vremena. NOSITELJI Anita Goreta, pedagoginja; razrednici; udruga mladih Mladi u EU, djelatnici MUP-a CILJANA SKUPINA Uenici 1. razreda (1.a, 1.b,1g, 1.cd) i 3. razreda (3.a, 3.b, 3.g, 3.cdh) NAIN REALIZACIJE Radionice za uenike na temu socijalnih vjetina (samopotovanja, komunikacijskih vjetina, razvijanja kritikih stavova, donoenje vanih odluka, kontroliranje emocija), poticanje uenika na ukljuivanje u izvannastavne i izvankolske aktivnosti, sprjeavanje nasilnikih oblika ponaanja, zatita uenika i nastavnika te ostalih djelatnika kole od svih oblika nasilnikog ponaanja, VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom kolske godine DETALJAN TROKOVNIK / NAIN KORITENJA I VREDNOVANJA REZULTATA Analiza sigurnosnog stanja u koli, anketiranje uenika i nastavnika izrada panoa kolski kurikulum 2017./2018. 48 NAZIV AKTIVNOSTI ODGOVORNO PONAANJE U PROMETU CILJ prepoznati rizike s kojima se suoavaju mladi vozai (motociklizam i automobilizam) navesti rizike i posljedice koritenja alkohola i droga u prometu nauiti kako se oduprijeti pozivu alkoholiziranog vozaa na vonju NAMJENA odgovorno ponaanje u rizinim situacijama osvijestiti vanost osobne odgovornosti u drutveno- odgovornom ponaanju prema uoj i iroj okolini uspjeno analizirati rizine situacije nauiti primijeniti uspjene pregovarake vjetine u rizinim situacijama zauzimanje se za sebe NOSITELJI Anita Goreta, pedagoginja; razrednici; djelatnici MUP-a CILJANA SKUPINA Uenici zavrnih razreda maturanti (4.a, 4.b, 4.g, 3.cdh) NAIN REALIZACIJE predavanje djelatnika MUP-a u svrhu informiranja i zatite uenika u prometu VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom kolske godine DETALJAN TROKOVNIK / NAIN KORITENJA I VREDNOVANJA REZULTATA Povratna informacija od strane uenika i roditelja kolski kurikulum 2017./2018. 49 NAZIV AKTIVNOSTI PROFESIONALNO INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE CILJ Zainteresirati uenike osmih razreda za upis u programe koji se realiziraju u naoj koli, uenike potaknuti na promiljanje o mogunostima nakon zavretka srednje kole. NAMJENA Upoznavanje uenika osmih razreda osnovne kole s programima obrazovanja u naoj koli, upoznavanje uenika treih i etvrtih razreda srednje kole s mogunostima nastavka obrazovanja nakon zavrene srednje kole, informiranje uenika zavrnih razreda o fakultetima i nainima upisa na njih, informiranje o nainima i mogunostima zapoljavanja, upoznavanje uenika s aktivnostima HZZ i CISOK-a NOSITELJI Koordinator za dravnu maturu, pedagoginja, razrednici, djelatnici slube za profesionalno informiranje HZZ-a, djelatnici CISOK-a CILJANA SKUPINA Uenici 8. razreda i uenici maturanti NAIN REALIZACIJE prezentacija kole kroz tjedan strukovnih obrazovanja (zanimanja), posjet O Antuna Mihanovia Petropoljskog predavanja putem satova razrednika, roditeljskih sastanaka, suradnja sa Zavodom za zapoljavanje u podruju profesionalnog informiranja uenika zavrnih razreda VREMENIK AKTIVNOSTI Travanj, svibanj DETALJAN TROKOVNIK Sredstva za realizaciju ovog programa osigurat e kola NAIN KORITENJA I VREDNOVANJA REZULTATA Zainteresiranost uenika za nastavak kolovanja u naoj koli kolski kurikulum 2017./2018. 50 NAZIV AKTIVNOSTI MEDIJSKA PISMENOST CILJ educirati uenike o medijskoj pismenosti razviti kritiko razmiljanje NAMJENA Informirati uenike o vrstama pismenosti Upoznati uenike sa znaajkama e- pismenosti Razvijati medijsku pismenost mladih NOSITELJI Pedagoginja Anita Goreta CILJANA SKUPINA Uenici 4. razreda NAIN REALIZACIJE Predavanje i radionica za uenike VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom kolske godine DETALJAN TROKOVNIK / NAIN KORITENJA I VREDNOVANJA REZULTATA Izrada plakata na zadanu temu NAZIV AKTIVNOSTI CRVENI KRI/HCK - natjecanja i aktivnosti vezane za Crveni kri, kolsko, upanijsko i meuupanijsko natjecanje, Solidarnost na djelu, pokazna vjeba pruanja prve pomoi na Poljani i animiranje punoljetnih uenika za dobrovoljno davanje krvi CILJ Razvijanje humanosti, pomaganje drugima, animiranje uenika i primjena steenog znanja u svakodnevnim prilikama. NAMJENA Razvijanje osjeaja meunarodnog humanitarnog prava, prava ovjeka, prava djeteta i sigurnost u pruanju prve pomoi. NOSITELJI Hrvatski crveni kri, pedagog Anita Goreta, Vinka Badim i doktor/medicinska sestra CILJANA SKUPINA Uenici Srednje kole Ivana Metrovia NAIN REALIZACIJE Natjecanje u prvoj pomoi, sudjelovanje u organizaciji humanitarnih akcija, demonstracija pruanja prve pomoi na Poljani. Fotografije sa natjecanja i izvjee. kolski kurikulum 2017./2018. 51 VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom kolske godine: - sabirna akcija Solidarnost na djelu, - 08.12.2017. do 15.12.2017. Tjedan solidarnosti - 08.05.2018. Meunarodni dan Crvenog kria - obiljeavanje, - tjedan HCK natjecanja DETALJAN TROKOVNIK Trokove snosi HCK. 8. KOLSKI IZLETI, POSJETI I EKSKURZIJE NAZIV AKTIVNOSTI VUKOVAR KAO SIMBOL OTPORA OD AGRESIJE Posjet Vukovaru - Gradu heroja - graanski odgoj CILJ upoznati uenike s obranom Vukovara povijesne injenice posjet je dvodnevni upoznavanje istone Slavonije kroz povijest Planirane posjete: Vukovarska bolnica, Spomen dom Ovara, Centar Domovinskog rata, Spomen dom hrvatskih branitelja na Trpinskoj cesti, Gradski muzej dvorac Eltz, muzej Vuedolske kulture, Spomen kri NAMJENA AKTIVNOSTI ratna zbivanja u Slavoniji za vrijeme Domovinskog rata, Slavonija kroz povijest NOSITELJI Razrednici drugih razreda zajedno s profesorom povijesti, djelatnici Muzeja Vukovar, TZ - Vukovar CILJANA SKUPINA Uenici 2. razreda (2.a, 2.g, 2.b, 2.edh) NAIN REALIZACIJE metodom predavanja prikupljanje materijala kroz pisani oblik VREMENIK AKTIVNOSTI Proljee (oujak - travanj) DETALJAN TROKOVNIK Trokovnik nakon ponude agencija kolski kurikulum 2017./2018. 52 NAIN VREDNOVANJA I KORITENJA REZULTATA ocjenjivanjem uenikih istraivanja, napisanih materijala po grupama te demonstracijama na terenu, opaanjem kroz napravljenu ueniku publikaciju istraivanja, nova saznanja o kulturno povijesnoj batini kraja NAZIV AKTIVNOSTI JEDNODNEVNI IZLET U ZAGREB posjet Saboru Republike Hrvatske, Veleposlanstvu Republike Njemake i Muzeju novca CILJEVI AKTIVNOSTI Posjet saboru RH Veleposlanstvu Njemake i Muzeju novca Razvijanje tjelesnih funkcionalnih sposobnosti Poticanje suradnje i zajednitva u uenikom kolektivu Poticanje na aktivno sudjelovanje u ouvanje prirodne i kulturne batine Ponavljanje i uvrivanje ve steenog znanja o radnoj politici RH, radnom zakonodavstvu, novcu povijesti novca, meunarodnoj suradnji Republike Hrvatske i Republike Njemake NAIN REALIZACIJE Posjet Saboru RH, Veleposlanstvu Njemake i Muzeju novca VREMENIK IZVOENJA Mjesec listopad CILJANA SKUPINA Uenici 4g i 4 a, 4b i 3 cdh razreda NAIN FINANCIRANJA Vlastita sredstva uenika za prijevoz PLAN I PROGRAM U KORACIMA Predstaviti plan posjete uenicima, informirati ih, dogovoriti vrijeme posjeta, ponaanje tijekom posjeta. Samostalna priprema uenika, informiranje o temi Terenski dio - obilazak Sabora, veleposlanstva Njemake i Muzeja novca uz struno vodstvo, razgovor s djelatnicima. NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA STRUNOG POSJETA Obrada podataka sa terena i analiza izradom PowerPoint prezentacija, plakata ili mapa (domaa zadaa). Razgovor i razmjena iskustava. kolski kurikulum 2017./2018. 53 VODITELJI STRUNOG POSJETA Profesori: Martina Jerkovi, Alen Tomi, Olga Nerlovi i Ljiljana Bjegovi NAZIV AKTIVNOSTI STRUNI POSJET SAJMU GAST (SAJAM GASTRONOMIJE I TURIZMA) SPLIT CILJEVI - upoznavanje uenika s gospodarskim aktivnostima iz podruja gastronomije, turizma, vinarstva, ugostiteljstva i opremanja prostora u funkciji turizma. NAMJENA - spoznati mogunosti obogaivanja turistike ponude dalmacije i hrvatske, razmjena iskustva, unaprjeenje suradnje i ostvarivanje kontakata u svrhu budueg zaposlenja NOSITELJI Nositelj Marko Radeljak, profesori Anita Tomi i Filipa Konti CILJANA SKUPINA Uenici 1.d , 1.g, 2.g NAIN REALIZACIJE Informirati roditelje, prikupiti suglasnosti, organizirati prijevoz VREMENIK Trajanje sajma od 28.2 do 3.3.2018. (jedan dan) TROKOVNIK Troak prijevoza i ulaznica snose roditelji VREDNOVANJE Izrada plakata te predstavljanje izleta na web stranice kole kolski kurikulum 2017./2018. 54 NAZIV AKTIVNOSTI JU Nacionalni park KRKA (predavanja i edukativne radionice- terenska nastava): HE Jaruga ili HE Krka (fizika i elektrotehnika grupa predmeta) GIS Geoinformacijski sustav (fizika, geografija) CILJ Upoznavanje uenika s povijesnom izgradnjom HE Krka, prvom u Europi i drugom u svijetu Upoznati uenike sa nainom rada hidroelektrana, proizvodnjom elektrine struje i prijenosom elektrine struje Pouavanje i upoznavanje lika i djela svjetski poznatog znanstvenika Nikole Tesle Pobuivanje interesa prema prirodi i ouvanju prirode, te snalaenje u prirodi Ukazati na vanost ulaganja u obnovljive izvore energije Razvijati interesa za prirodoslovljem i energetikom, odnosno STEM podruje Poticati intelektualne raznolikosti NAMJENA Proirivanje obrazovnih sadraja, poticanje ndividualnih sklonosti i sposobnosti uenika, razvijanje zajednitva uenika te njihov socijalni razvoj. Poticanje uenika na stvaranje inovativnih ideja u tehnici i znanosti. Zainteresirati uenike za daljnje uenje fizike i tehnike, te odabir istih za svoj budui poziv. NOSITELJI Nastavnici fizike, geografije i elektro grupe predmeta kao voditelji i razrednici kao pratnja (graanski odgoj) CILJANA SKUPINA Uenici 1.a gimnazije, 1. b i 2. b elektrotehnike NAIN REALIZACIJE Na poetku kolske godine informirati uenike o terenskoj nastavi koli u prirodi. Informirati i roditelje na roditeljskim sastancima. Rezervirati termin u uredu parka. Prijevoz autobusom. kolski kurikulum 2017./2018. 55 VREMENIK AKTIVNOSTI Prema dogovoru sa voditeljima JUNP Krka, tijekom nastavne godine DETALJAN TROKOVNIK Materijalne trokove nastavnog materijala i trokove prijevoza snosi kola uz eventualnu minimalnu participaciju uenika/roditelja. Trokovnik e biti dostavljen naknadno. NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Provjera znanja na satovima, usmenim izlaganjem i razgovorom prilikom obrade novih nastavnih sadraja. U nastavi i za natjecanja iskoristiti sve vieno i naueno. Izraditi prezentacije, plakate, seminare i fotografije. Sve aktivnosti vrednovat e se prema pravilniku o ocjenjivanju. NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Rezultati vrednovanja mogu se koristiti na strunim aktivima, razrednim i nastavnikim vijeima za unapreenje odgojno obrazovnog rada i stjecanje znanja i vjetina uenika. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti i za promociju kolskih programa i kod objave postignua uenika i nastavnika. NAZIV AKTIVNOSTI TERENSKA (MEUPREDMETNA) NASTAVA HE Miljacka (fizika i elektrotehnika grupa predmeta) Rimski vojni logor Burnum (povijest) Instalacija Morske orgulje, Zadar (fizika, glazbena umjetnost) Instalacija Pozdrav Suncu, Zadar (fizika, vjeronauk) CILJ Pobuivanje interesa prema prirodi i ouvanju prirode, koristei obnovljive izvore energije Uoavati vanost bogatstva arheolokih nalazita Razvijanje interesa za prirodoslovljem i energetikom, odnosno STEM podrujem Upoznati se sa nainom rada, odnosno proizvodnje elektrine energije u skladu sa ouvanjem okolia Poticati intelektualne raznolikosti kolski kurikulum 2017./2018. 56 NAMJENA Osigurati vankolski nain pouavanja uenika Poticati i unapreivati njihov intelektualni i drutveni Uvoditi uenike u znanstveni nain razmiljanja i odgajati ih za ispravan odnos prema prirodi, ovjekovoj okolini Odgajati i obrazovati uenike u skladu s opim kulturnim civilizacijskim vrijednostima, Osigurati uenicima stjecanje temeljnih (opeobrazovnih) i strunih kompetencija iz podruja prirodoslovlja, povijesti, vjerona Osposobiti uenike za cjeloivotno uenje NOSITELJI Nastavnici fizike, povijesti, vjeronauka i elektro grupe predmeta kao voditelji i razrednici kao pratnja (graanski odgoj) CILJANA SKUPINA Uenici 3.a gimnazije, 3. b i 4. b elektrotehnike NAIN REALIZACIJE Na poetku kolske godine informirati uenike o terenskoj nastavi koli u prirodi. Informirati i roditelje na roditeljskim sastancima. Rezervirati termin u uredu parka. Prijevoz autobusom. VREMENIK AKTIVNOSTI Tijekom rujna ili listopada 2017. DETALJAN TROKOVNIK Materijalne trokove nastavnog materijala i trokove prijevoza snosi kola uz eventualnu minimalnu participaciju uenika/roditelja. Trokovnik e biti dostavljen naknadno. NAIN VREDNOVANJA REZULTATA Provjera znanja na satovima, usmenim izlaganjem i razgovorom prilikom obrade novih nastavnih sadraja. U nastavi i za natjecanja iskoristiti sve vieno i naueno. Izraditi prezentacije, plakate, seminare i fotografije. Sve aktivnosti vrednovat e se prema pravilniku o ocjenjivanju. NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Rezultati vrednovanja mogu se koristiti na strunim aktivima, razrednim i nastavnikim vijeima za unapreenje odgojno obrazovnog rada i stjecanje znanja i vjetina uenika. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti i za promociju kolskih programa i kod objave postignua uenika i nastavnika. kolski kurikulum 2017./2018. 57 NAZIV AKTIVNOSTI OTVORENI DAN KEMIJE KEMIJSKI ODSJEK PMF-a, ZAGREB (1 dan) CILJEVI Posjetom manifestaciji pod nazivom Otvoreni dan kemije koja e se odrati u zgradi Kemijskog odsjeka PMF-a u Zagrebu, uenici e moi prisustvovati predavanjima i radionicama koje su prilagoene njihovom uzrastu kako bi svijet kemije mogli doivjeti na jedan zanimljiv nain. Kao i prethodnih godina, bit e organizirane radionice iz fizikalne, analitike, organske i biokemije u suvremeno opremljenim laboratorijima. Budui meu uenicima ve godinama postoji velik broj onih koji pokazuju afinitet prema prirodnim fakultetima, birajui biologiju i kemiju na dravnoj maturi, a svoj interes dokazuju postizanjem izvrsnih rezultata iz tih predmeta, kako u nastavi, tako i redovito na natjecanjima, ovo je jedinstvena prilika da se upoznaju s onim to ih eka u bliskoj budunosti. Na ovaj nain emo popularizirati nastavu biologije i kemije, omoguiti irenje osnovne kulture iz prirodnih predmeta te iznad svega jo vie potaknuti interes prema izboru i studiranju prirodnih znanosti. Korelacija s obrazovnim sadrajima iz nastave biologije, fizike, matematike. NAMJENA: Osposobljavanje uenika za samostalno izvoenje praktinog dijela nastave kemije i primjenu steenih znanja i vjetina u svakodnevnom ivotu. NOSITELJI: Svi zainteresirani uenici gimnazijskog usmjerenja te maturanti ekonomije i elektrotehnike. Marija Ramljak, prof. biologije i kemije voditeljica izleta. Profesori u pratnji, prema preporuci ravnatelja. NAIN REALIZACIJE: Prijevoz s odreenom putnikom agencijom, prema prethodno dogovorenom planu i programu. Kod povratka, realizirati prezentaciju i napraviti plakat o navedenom dogaaju i objaviti izlet na web stranici kole. Timski rad uenika sa zastupljenou metode razgovora, demonstracije, pisanja, crtanja i praktinih radova, prema uputama nastavnika. kolski kurikulum 2017./2018. 58 VREMENIK: Jednodnevni izlet, travanj 2018. TROKOVNIK: Uenika sredstva i sredstva kole, roditelji, donacije VREDNOVANJE: Prema pravilniku o ocjenjivanju NAIN KORITENJA OSTVARENIH REZULTATA Posjetom ovoj popularnoznanstvenoj manifestaciji, potaknuti interes za istraivaki rad i razvijati prirodnoznanstvenu kulturu uenika. Demonstracijska metoda i timski rad osiguravaju interdisciplinarni pristup nastavnim sadrajima, kod uenika potie razvoj socioloko odgojnih vrijednosti, ekoloku svijest, to e u konanici potaknuti znatielju uenika i razvijati interes za prirodne predmete. NAZIV AKTIVNOSTI Posjet OPG-u na podruju grada Drnia CILJEVI Cilj je da uenici poveu teoretska znanja sa praksom NAMJENA povezati teorijske nastavne sadraje s primjerima iz prakse, razvijati zainteresiranost za struku i poboljati uinkovitost procesa uenja; NOSITELJI Profesori Anita Tomi, Ivana Tuli Kisi i Damir Topi CILJANA SKUPINA 1.g, 1.d, 2.h, 3.dh NAIN REALIZACIJE - dogovor s poslovnim subjektima oko termina i naina realizacije posjete, dogovor s uenicima VREMENIK Posjet e se realizirati u nastavni dan, trajati e dva kolska sata TROKOVNIK 0 kn VREDNOVANJE Vrednovanje rada kroz prezentacije i plakate kolski kurikulum 2017./2018. 59 NAZIV AKTIVNOSTI Posjet vonjaku u okolici Drnia CILJEVI Cilj je da uenici poveu teoretska znanja sa praksom NAMJENA povezati teorijske nastavne sadraje s primjerima iz prakse, razvijati zainteresiranost za struku i poboljati uinkovitost procesa uenja; NOSITELJI Ivana Tuli Kisi ing.mag. CILJANA SKUPINA Uenici 2 H razreda smjer poljoprivredni gospodarstvenik NAIN REALIZACIJE Odlazak s uenicima osobnim automobilom do vonjaka VREMENIK Posjet e se realizirati u nastavni dan, trajati e dva kolska sata TROKOVNIK 0 kn VREDNOVANJE Uenik je obvezan primijeniti steena znanja kroz predmet Voarstvo Uenici e imati za zadau napisati osvrt na posjet vonjaku. NAZIV AKTIVNOSTI M A T U R A L N A E K S K U R Z I J A CILJ upoznati uenike s kulturno-povijesnim znamenitostima odabrane destinacije putovanja; upoznavanje kulturnih i religijskih vrijednosti; povezivanje razliitih kulturnih sadraja (povijesti, umjetnosti, knjievnosti); razvijati snalaenje u nepoznatim sredinama; razvijati grupnu dinamiku i povezanost izmeu sudionika. NAMJENA AKTIVNOSTI razvijati osjeaj potivanja i uvaavanja razliitih obiaja i kultura drugih zemalja; razvijati multikulturalnost; razvijati osjeaj zajednitva i pripadnosti; poticati socijalizaciju, razvijati samokontrolu i osjeaj kolski kurikulum 2017./2018. 60 odgovornosti za sebe i druge. NOSITELJI Ravnatelj, razrednici, uenici i njihovi roditelji te odabrana turistika agencija. CILJANA SKUPINA Uenici 3a, 3b, 3g i 2edh NAIN REALIZACIJE prema programu putovanja ponuenom od agencije za maturalna putovanja; odabir destinacije putovanja na satovima razrednog odjela i roditeljskim sastancima; sklapanje ugovora s agencijom za odabrano maturalno putovanje. VREMENIK AKTIVNOSTI Lipanj 2018. godine DETALJAN TROKOVNIK Roditelji uenika snose trokove ekskurzije u cijelosti s tim da su od strane agencije ponueni razliiti oblici plaanja. NAIN VREDNOVANJA I KORITENJA REZULTATA razgovor s roditeljima i uenicima nakon povratka; dojmovi uenika i roditelja; prezentacija fotografija s putovanja. 9. MATURALNI PLES NAZIV AKTIVNOSTI MATURALNI PLES CILJ Njegovati tradiciju okupljanja i druenja uenika i profesora; Podrati uenike u samostalnim aktivnostima planiranja i organiziranja ovakvog dogaaja; Razvijati samopotovanje i pripadnost koli kao zajednici. NAMJENA Sveani maturalni ples vaan drutveni dogaaj koji je sastavni dio tradicije. NOSITELJI Maturalni odbor, ravnatelj, pedagog, razrednici i uenici CILJANA SKUPINA Uenici zavrnih razreda 4.a, 4.b, 4.g, 3.cdh NAIN REALIZACIJE Okupljanje maturanata, njihovih pratnji i profesora u koli te predstavljanje maturanata na gradskom trgu Poljana kolski kurikulum 2017./2018. 61 Odlazak maturanata i profesora na maturalni ples Suradnja svih nositelja i zajedniki rad na sveukupnim pripremama VREMENIK AKTIVNOSTI Svibanj 2018. godine DETALJAN TROKOVNIK Trokove restorana, fotografa i glazbenog sastava snose roditelji uenika, a dio sredstava e se nastojati osigurati raznim sponzorima i donacijskim sredstvima. NAIN VREDNOVANJA I KORITENJA REZULTATA Zadovoljstvo uenika, roditelja i profesora. 10. OBILJEAVANJE KOLSKIH SVEANOSTI NAZIV AKTIVNOSTI DANI KRUHA Dani zahvalnosti za plodove zemlje CILJEVI upoznati uenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha) pribliiti im blagovanje kruha i narodne obiaje pouiti mlade o kruhu kao izrazu ivotne i duhovne snage upoznati uenike sa etvenim i ostalim obiajima svoga zaviaja upoznati uenike s autohtonim i/ili starim vrstama voa i drugim plodovima zemlje (povre, itarice, gljive, ljekovito i zainsko bilje) upoznati uenike sa zastupljenou i nainima ouvanja pojedinih vrsta (izgled sjemena, nain i vrijeme sadnje i vegetacijski ciklus) ukazati na vanost zdrave prehrane i prednosti ekoloke poljoprivrede NAMJENA Razviti pozitivan odnos prema vrijednostima nacionalne i prirodne batine. NOSITELJI Silvija Sunara prof., Anita Tomi dipl. oec., prof., Filipa Konti, dipl. ing., Ivana Tuli Kisi, dipl. ing., Veronika Kosor, dipl. kateheta, Matea Marin prof. kolski kurikulum 2017./2018. 62 CILJANA SKUPINA Uenici kole NAIN REALIZACIJE U kolskim prostorima postavljaju se izlobe plodova zemlje ueg zaviaja, kruha i krunih proizvoda, razliitog sjemenja te starih alata koji su se koristili ili se jo koriste u obradi zemlje i pripremi kruha. Postavljaju se izlobe uenikih radova (likovne, literarne i dr.) i rezultati istraivanja; npr. zastupljenost razliitih vrsta itarica u prehrani stanovnitva dalmatinskog kraja, autohtone biljne vrste, prehrana stanovnitva i prehrambene navike kroz povijest, poljodjelske kulture i njihov uzgoj, odnos prema kruhu i plodovima zemlje te mnogobrojne druge aktivnosti. Izlobene prostore obilaze roditelji uenika i njihovi gosti. VREMENIK Listopad 2016. godine TROKOVNIK / VREDNOVANJE Prezentacija radova u prostoru kole - zadovoljstvo svih sudionika i samovrednovanje. NAZIV AKTIVNOSTI SVEANA PROSLAVA BLAGDANA BOIA CILJEVI AKTIVNOSTI Sveano obiljeavanje blagdana Boia - ukazati na vanost i ulogu obiteljskog odgoja - motiviranje uenika da se osobno ukljue u ivot i rad kole - razvijati uzajamno potovanje i timski rad - promicati svijest o potrebi meusobne pomoi i suradnje, tolerancije i potivanja razliitosti - poticati osobno stvaralako izraavanje - kroz ples i glazbu oslobaati uenike u govoru i pokretu kako bi bili samosvjesni, hrabri i sigurni u sebe te se uspjeno prezentirali i bili sigurni u javnim nastupima. - razvijati temeljna znanja i pozitivna stajalita prema umjetnikom stvaralatvu i izraavanju - otkrivanje i poticanje posebnih sklonosti, sposobnosti i kreativnosti - promicati glazbu i utjecati na unaprjeivanje glazbene kulture - razvijati kod uenika svijest o ouvanju duhovne i povijesno-kulturne batine RH - njegovanje zajednitva i osjeaja pripadnosti zajednici. kolski kurikulum 2017./2018. 63 NAIN REALIZACIJE Rad u skupinama, rad u paru i individualni rad, suradnja izmeu razreda, suradnja sa skupinama izvannastavnih aktivnosti. VREMENIK IZVOENJA - prosinac 2017. godine CILJANA SKUPINA Proslava Boia za sve uenike, nastavnike i osoblje kole. NAIN FINANCIRANJA // PLAN I PROGRAM U KORACIMA -- NAIN NA KOJI E SE IZVRITI VRJEDNOVANJE POSTIGNUA Odaziv roditelja i lokalne zajednice, zadovoljstvo sudionika i samovrednovanje. VODITELJ AKTIVNOSTI Robertina Hrsti, knjiniarka; Veronika Kosor, dipl. kateheta, Anita Goreta, pedagoginja; Martina Jerkovi, univ.spec.oec. i Josipa Barii dipl.ing. NAZIV AKTIVNOSTI SVEANO OBILJEAVANJE - DANA KOLE - CILJ Izbor i nagraivanje najboljih uenika i nastavnika NAMJENA Obiljeavanje Dana kole javnom manifestacijom u Domu kulture u dvorani Ivana Metrovia NOSITELJI Ravnatelj, pedagoginja, lanovi NV i uenici CILJANA SKUPINA Uenici Srednje kole Ivana Metrovia NAIN REALIZACIJE provoenje ankete meu uenicima i nastavnicima, odabir voditelja, izrada plakata, pozivnica, izrada sinopsisa planiranje i uvjebavanje programa (glazbeno - scenskog) kolski kurikulum 2017./2018. 64 VREMENIK AKTIVNOSTI krajem svibnja 2018. godine DETALJAN TROKOVNIK Potroni materijal potreban za organizaciju rada, trokovi zakuske NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA Rezultati ankete

Recommended

View more >