SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI - ?· Predsjednik Školskog odbora: ... Prevencija nasilja preko Interneta..... 111 Prevencija nasilja u intimnim vezama (Milijarda ustaje

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • SREDNJA STRUKOVNA KOLA VINKOVCI

  STANKA VRAZA 15, 32100 VINKOVCI

  KLASA: 602-03/17-01/01

  URBROJ: 2188-49-01-17-564

  Vinkovci, 29.9.2017.

  Temeljem lanka 44. Statuta Srednje strukovne kole Vinkovci, kolski odbor na svojoj

  sjednici 29. 9. 2017. donio je

  ODLUKU

  prihvaa se GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

  za kolsku godinu 2017./2018.

  Predsjednik kolskog odbora:

  Mijo Juki, prof.

 • SADRAJ 1.OPI PODACI O KOLI .................................................................................................................................................. 1

  2.UVJETI RADA .................................................................................................................................................................... 2

  2.1.Nastavna sredstva i pomagala .......................................................................................................................... 2

  2.2.Radionika oprema ............................................................................................................................................... 2

  2.3. Plan i program investicija za kolsku godinu 2017./2018. ................................................................. 5

  3. UENICI ............................................................................................................................................................................. 6

  3.1. Broj uenika po programima u razredima (k.god. 2017./2018.): .................................................. 6

  3.2. Uenici s tekoama u razvoju ......................................................................................................................... 8

  3.3. Popis razreda i razrednika ................................................................................................................................ 9

  4.DJELATNICI USTANOVE ........................................................................................................................................... 10

  4.1.V.d. Ravnatelj ........................................................................................................................................................ 10

  4.2.Struni suradnici ................................................................................................................................................. 10

  4.3.Nastavnici - k.god. 2017./18. ....................................................................................................................... 10

  4.4.Ostali djelatnici: ................................................................................................................................................... 13

  5.ORANIZACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA............................................................................................... 14

  5.1.Organizacija smjena ........................................................................................................................................... 14

  5.2.Nastavni planovi programa zanimanja ...................................................................................................... 15

  Sektor: Gimnazijski program ................................................................................................. 15

  Sektor: Turizam i ugostiteljstvo ............................................................................................. 16

  Sektor: tekstil i koa................................................................................................................ 20

  Sektor: Osobne usluge ............................................................................................................ 23

  Sektor: Ostale usluge .............................................................................................................. 25

  Sektor: Ostale usluge .............................................................................................................. 26

  Sektor: Programi za uenike s tekoama u razvoju ............................................................ 27

  5.3.Izborna nastava ................................................................................................................................................... 28

  5.4.Dodatna nastava .................................................................................................................................................. 29

  5.5.Dopunska nastava ............................................................................................................................................... 29

  5.6.Izvannastavne aktivnosti ................................................................................................................................. 29

  5.7.Izvankolske aktivnosti .................................................................................................................................... 29

  5.8.Individualne konzultacije s roditeljima ..................................................................................................... 31

  5.9.Individualne konzultacije s uenicima ....................................................................................................... 32

  6.ZADUENJA DJELATNIKA KOLE ......................................................................................................................... 33

  6.1.Plan i program rada razrednika .................................................................................................................... 60

  6.2.Popis tema za sat razrednika ......................................................................................................................... 61

  6.3.Godinji plan i program rada ravnatelja/ravnateljice ......................................................................... 65

  6.3Godinji plan i program rada strune suradnice pedagoginje ....................................................... 67

  6.4.Godinji plan i program rada strune suradnice psihologinje ......................................................... 73

  6.5.Godinji plan i program rada strune suradnice knjiniarke ......................................................... 82

  7.GODINJI KALENDAR ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA .............................................................................. 86

  7.1.Godinji kalendar rada kole 2017./18. .................................................................................................... 88

 • 7.2.Kalendar izrade i obrane Zavrnog rada ................................................................................................... 90

  7.3.Kalendar pomonikih ispita za razdoblje od lipnja 2017. do oujka 2018. .............................. 92

  7.4.Kalendar polaganja ispita Dravne mature u 2017./18. kolskoj godini .................................... 94

  7.5.Kalendar polaganja razlikovnih ispita (nastavak obrazovanja) ...................................................... 96

  8.PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA....................... 97

  8.1.Kalendar kulturnih i javnih djelatnosti kole .......................................................................................... 97

  8.2.Natjecanja ............................................................................................................................................................... 98

  8.3.Humanitarne aktivnosti ................................................................................................................................... 99

  8.4.Plan zdravstveno socijalne zatite uenika ....................................................................................... 100

  8.5.Profesionalno informiranje i usmjeravanje .......................................................................................... 102

  8.6.kolski preventivni program....................................................................................................................... 103

  PROJEKTI U SKLOPU KOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA ...................................... 106

  Uenici uitelji ivotnih vjetina ............................................................................................. 106

  Uiti kako uiti ................................................................................................................................ 108

  Obiljeavanje mjeseca ovisnosti ............................................................................................. 109

  Obiljeavanje Meunarodnog dana tolerancije ................................................................ 110

  Prevencija nasilja preko Interneta ......................................................................................... 111

  Prevencija nasilja u intimnim vezama (Milijarda ustaje) ............................................. 112

  Obiljeavanje 11 tjedna psihologije ....................................................................................... 114

  Obiljeavanje Dana ruiastih majca .................................................................................... 115

  Grafiti........ .................................................................................................................................. 116

  RAD S UENICIMA S TEKOAMA U RAZVOJU .................................................................. 117

  Plan i program rada strunih suradnika s uenicima s tekoama u razvoju ...... 118

  8.7.Plan provedbe graanskog odgoja............................................................................................................ 121

  8.8.Comenius projekti ........................................................................................................................................... 128

  9.PLAN STRUNOG USAVRAVANJA I OSPOSBLJAVANJA .......................................................................... 129

  9.1.Struno usavravanje u koli....................................................................................................................... 129

  9.2.Planovi rada strunih vijea ........................................................................................................................ 129

  Plan i program rada strunog aktiva hrvatskog jezika ................................................................. 131

  Plan i program rada strunog aktiva stranog jezika ...................................................................... 135

  Plan i program rada strunog aktiva matematike, fizike i informatike ................................. 137

  Plan i program rada strunog aktiva grupe drutvenih predmeta .......................................... 139

  Plan i progam rada strunog aktiva turizma i ugostiteljstva ...................................................... 142

  Plan i program rada strunog aktiva tekstila i koe ....................................................................... 145

  Plan i program rada strunog aktiva ostalih i osobnih usluga................................................... 147

  9.3.Rad s pripravnicima ........................................................................................................................................ 149

  10.PLAN RADA KOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA .......................................................................... 151

  10.1.Plan i program rada kolskog odbora .................................................................................................. 151

  10.2.Plan i program rada Nastavnikog vijea ............................................................................................ 152

  10.3.Plan i program rada Razrednog vijea ................................................................................................. 154

  10.4.Plan i program rada Vijea uenika ....................................................................................................... 155

  10.5.Plan i program rada Vijea roditelja ...................................................................................................... 157

  11.IZVJEE O RADU U KOLSKOJ GODINI 2016./2017. ............................................................................ 159

 • 1

  1. OPI PODACI O KOLI

  Naziv kole: Srednja strukovna kola Vinkovci

  ADRESA ( mjesto, ulica i broj) VINKOVCI, Stanka Vraza 15

  Broj i naziv pote: 32100 VINKOVCI

  Telefon : 032/354-618 tajnica, 032/354-901-ravnateljica 032/354-900- pedagoginja/psihologinja

  Fax: 032/354-618

  E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-vk.skole.hr

  IBAN HR1923400091100171171

  Matini broj: 0334740

  ifra ustanove: 16-088-507

  upanija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

  Broj uenika 499

  Ukupan broj djelatnika 92 Nastavnika 74 Strunih suradnika 4

  Administrativno-tehnikog osoblja 4 Pomonog osoblja 10 v. d. Ravnateljica kole: Eva Tomaevi, dipl.ing.

 • 2

  2. UVJETI RADA

  2.1. Nastavna sredstva i pomagala

  -raunala /90/ -pisai /14/ -prijenosno raunalo /3/ -projektora /32/ -televizora /9/ -grafoskopa /21/ -videokamera /1/ -videorekordera /7/ -periodni sustav elemenata /3/ -elektrooprema /1/ -reg.transformatora /4/ -mikroskopa /2/ -frekvencioni metar /1/ -osciloskop /1/ -wat metar /4/ -pokretne baterije za struju /8/ -digitalna vaga /1/ -fotokopirni aparat -radio kazetofon 3 -interaktivna ploa/5/

  2.2. Radionika oprema

  3. u radionici tekstila -strojevi za ivanje /37/ -stroj za pletenje /1/ -prea za fiksiranje /1/ -generator na paru /1/ -omekiva vode /1/ -elektro-parni kotao /1/ -parna glaala /2/ -prea za presvlaenje gumba /1/ -glaala /4/ -valjci za peglanje -stroj za trikanje /1/ -lutke /10/

  4. u radionici za frizere -partner kolica za frizere /1/ -praonik za kosu /4/ -hauba /1/

 • 3

  -genius usisava za kosu /1/ -stolica za brijanje -radne fotelje sa hidraul.pump./5/ -klimazon /1/

  5. u radionici konobara, kuhara i slastiara -barski kofer s priborom /1/ -kolica za flamiranje /1/ -kolica za posluivanje /1/ -friteza /2/

  -rotilj /1/ -el.tednjak /4/ -aparat za kavu -mjea pia -mikser veliki -kompresor za slastice -pekarska penica -rashladna vitrina /2/ -zamrziva /2/ -mesoreznica

  -hladnjak /2/ -mesoreznica inox -rashladna vitrina /3/ -ledomat /2/ -preklopni toster -konvecijska pe /2/ -postolje ovoteno s vodilicama -gastronorm posuda inox s rukama -planetarna mjealica za tijesto -zamrziva,statino hlaenje s ventilatorom /2/ -perilica za ae -hot dog aparat fimar -cafe aparat poluautomtski -grijana vitrina, 3nivoa slaganja -pult za blagajnu ra-vit -toplovodna kupka -staklena polica zakrivljena -ormar poliar na zakljuavanje /3/

  -stolovi ugostiteljski /10/ -reg.blagajna -radni pult s ladicama -mikrovalna /2/ -grijala za hranu, set /2/ -posluavnik za pivo /3/ -steinbach set posua -dick satara -clatronic multipraktik -moulinex mikser /3/ -tefal kuhinjski stroj

 • 4

  -steinbaach set posua large /4/ -posluavnici -salamoreznica -runi mikser, motor os-300 -mjealica za tijesto -reza povra -perilica za tanjure -nosa za porcionirane tanjure -salamander elektrini -kolica sa 3 inox police -komplet posua -mlinac...

Recommended

View more >