SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI - ?· Predsjednik Školskog odbora: ... Prevencija nasilja preko Interneta..... 111 Prevencija nasilja u intimnim vezama (Milijarda ustaje ...

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    221

  • Download
    2

Transcript

SREDNJA STRUKOVNA KOLA VINKOVCI STANKA VRAZA 15, 32100 VINKOVCI KLASA: 602-03/17-01/01 URBROJ: 2188-49-01-17-564 Vinkovci, 29.9.2017. Temeljem lanka 44. Statuta Srednje strukovne kole Vinkovci, kolski odbor na svojoj sjednici 29. 9. 2017. donio je ODLUKU prihvaa se GODINJI PLAN I PROGRAM RADA za kolsku godinu 2017./2018. Predsjednik kolskog odbora: Mijo Juki, prof. SADRAJ 1.OPI PODACI O KOLI .................................................................................................................................................. 1 2.UVJETI RADA .................................................................................................................................................................... 2 2.1.Nastavna sredstva i pomagala .......................................................................................................................... 2 2.2.Radionika oprema ............................................................................................................................................... 2 2.3. Plan i program investicija za kolsku godinu 2017./2018. ................................................................. 5 3. UENICI ............................................................................................................................................................................. 6 3.1. Broj uenika po programima u razredima (k.god. 2017./2018.): .................................................. 6 3.2. Uenici s tekoama u razvoju ......................................................................................................................... 8 3.3. Popis razreda i razrednika ................................................................................................................................ 9 4.DJELATNICI USTANOVE ........................................................................................................................................... 10 4.1.V.d. Ravnatelj ........................................................................................................................................................ 10 4.2.Struni suradnici ................................................................................................................................................. 10 4.3.Nastavnici - k.god. 2017./18. ....................................................................................................................... 10 4.4.Ostali djelatnici: ................................................................................................................................................... 13 5.ORANIZACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA............................................................................................... 14 5.1.Organizacija smjena ........................................................................................................................................... 14 5.2.Nastavni planovi programa zanimanja ...................................................................................................... 15 Sektor: Gimnazijski program ................................................................................................. 15 Sektor: Turizam i ugostiteljstvo ............................................................................................. 16 Sektor: tekstil i koa................................................................................................................ 20 Sektor: Osobne usluge ............................................................................................................ 23 Sektor: Ostale usluge .............................................................................................................. 25 Sektor: Ostale usluge .............................................................................................................. 26 Sektor: Programi za uenike s tekoama u razvoju ............................................................ 27 5.3.Izborna nastava ................................................................................................................................................... 28 5.4.Dodatna nastava .................................................................................................................................................. 29 5.5.Dopunska nastava ............................................................................................................................................... 29 5.6.Izvannastavne aktivnosti ................................................................................................................................. 29 5.7.Izvankolske aktivnosti .................................................................................................................................... 29 5.8.Individualne konzultacije s roditeljima ..................................................................................................... 31 5.9.Individualne konzultacije s uenicima ....................................................................................................... 32 6.ZADUENJA DJELATNIKA KOLE ......................................................................................................................... 33 6.1.Plan i program rada razrednika .................................................................................................................... 60 6.2.Popis tema za sat razrednika ......................................................................................................................... 61 6.3.Godinji plan i program rada ravnatelja/ravnateljice ......................................................................... 65 6.3Godinji plan i program rada strune suradnice pedagoginje ....................................................... 67 6.4.Godinji plan i program rada strune suradnice psihologinje ......................................................... 73 6.5.Godinji plan i program rada strune suradnice knjiniarke ......................................................... 82 7.GODINJI KALENDAR ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA .............................................................................. 86 7.1.Godinji kalendar rada kole 2017./18. .................................................................................................... 88 7.2.Kalendar izrade i obrane Zavrnog rada ................................................................................................... 90 7.3.Kalendar pomonikih ispita za razdoblje od lipnja 2017. do oujka 2018. .............................. 92 7.4.Kalendar polaganja ispita Dravne mature u 2017./18. kolskoj godini .................................... 94 7.5.Kalendar polaganja razlikovnih ispita (nastavak obrazovanja) ...................................................... 96 8.PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA....................... 97 8.1.Kalendar kulturnih i javnih djelatnosti kole .......................................................................................... 97 8.2.Natjecanja ............................................................................................................................................................... 98 8.3.Humanitarne aktivnosti ................................................................................................................................... 99 8.4.Plan zdravstveno socijalne zatite uenika ....................................................................................... 100 8.5.Profesionalno informiranje i usmjeravanje .......................................................................................... 102 8.6.kolski preventivni program....................................................................................................................... 103 PROJEKTI U SKLOPU KOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA ...................................... 106 Uenici uitelji ivotnih vjetina ............................................................................................. 106 Uiti kako uiti ................................................................................................................................ 108 Obiljeavanje mjeseca ovisnosti ............................................................................................. 109 Obiljeavanje Meunarodnog dana tolerancije ................................................................ 110 Prevencija nasilja preko Interneta ......................................................................................... 111 Prevencija nasilja u intimnim vezama (Milijarda ustaje) ............................................. 112 Obiljeavanje 11 tjedna psihologije ....................................................................................... 114 Obiljeavanje Dana ruiastih majca .................................................................................... 115 Grafiti........ .................................................................................................................................. 116 RAD S UENICIMA S TEKOAMA U RAZVOJU .................................................................. 117 Plan i program rada strunih suradnika s uenicima s tekoama u razvoju ...... 118 8.7.Plan provedbe graanskog odgoja............................................................................................................ 121 8.8.Comenius projekti ........................................................................................................................................... 128 9.PLAN STRUNOG USAVRAVANJA I OSPOSBLJAVANJA .......................................................................... 129 9.1.Struno usavravanje u koli....................................................................................................................... 129 9.2.Planovi rada strunih vijea ........................................................................................................................ 129 Plan i program rada strunog aktiva hrvatskog jezika ................................................................. 131 Plan i program rada strunog aktiva stranog jezika ...................................................................... 135 Plan i program rada strunog aktiva matematike, fizike i informatike ................................. 137 Plan i program rada strunog aktiva grupe drutvenih predmeta .......................................... 139 Plan i progam rada strunog aktiva turizma i ugostiteljstva ...................................................... 142 Plan i program rada strunog aktiva tekstila i koe ....................................................................... 145 Plan i program rada strunog aktiva ostalih i osobnih usluga................................................... 147 9.3.Rad s pripravnicima ........................................................................................................................................ 149 10.PLAN RADA KOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA .......................................................................... 151 10.1.Plan i program rada kolskog odbora .................................................................................................. 151 10.2.Plan i program rada Nastavnikog vijea ............................................................................................ 152 10.3.Plan i program rada Razrednog vijea ................................................................................................. 154 10.4.Plan i program rada Vijea uenika ....................................................................................................... 155 10.5.Plan i program rada Vijea roditelja ...................................................................................................... 157 11.IZVJEE O RADU U KOLSKOJ GODINI 2016./2017. ............................................................................ 159 1 1. OPI PODACI O KOLI Naziv kole: Srednja strukovna kola Vinkovci ADRESA ( mjesto, ulica i broj) VINKOVCI, Stanka Vraza 15 Broj i naziv pote: 32100 VINKOVCI Telefon : 032/354-618 tajnica, 032/354-901-ravnateljica 032/354-900- pedagoginja/psihologinja Fax: 032/354-618 E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-vk.skole.hr IBAN HR1923400091100171171 Matini broj: 0334740 ifra ustanove: 16-088-507 upanija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA Broj uenika 499 Ukupan broj djelatnika 92 Nastavnika 74 Strunih suradnika 4 Administrativno-tehnikog osoblja 4 Pomonog osoblja 10 v. d. Ravnateljica kole: Eva Tomaevi, dipl.ing. 2 2. UVJETI RADA 2.1. Nastavna sredstva i pomagala -raunala /90/ -pisai /14/ -prijenosno raunalo /3/ -projektora /32/ -televizora /9/ -grafoskopa /21/ -videokamera /1/ -videorekordera /7/ -periodni sustav elemenata /3/ -elektrooprema /1/ -reg.transformatora /4/ -mikroskopa /2/ -frekvencioni metar /1/ -osciloskop /1/ -wat metar /4/ -pokretne baterije za struju /8/ -digitalna vaga /1/ -fotokopirni aparat -radio kazetofon 3 -interaktivna ploa/5/ 2.2. Radionika oprema 3. u radionici tekstila -strojevi za ivanje /37/ -stroj za pletenje /1/ -prea za fiksiranje /1/ -generator na paru /1/ -omekiva vode /1/ -elektro-parni kotao /1/ -parna glaala /2/ -prea za presvlaenje gumba /1/ -glaala /4/ -valjci za peglanje -stroj za trikanje /1/ -lutke /10/ 4. u radionici za frizere -partner kolica za frizere /1/ -praonik za kosu /4/ -hauba /1/ 3 -genius usisava za kosu /1/ -stolica za brijanje -radne fotelje sa hidraul.pump./5/ -klimazon /1/ 5. u radionici konobara, kuhara i slastiara -barski kofer s priborom /1/ -kolica za flamiranje /1/ -kolica za posluivanje /1/ -friteza /2/ -rotilj /1/ -el.tednjak /4/ -aparat za kavu -mjea pia -mikser veliki -kompresor za slastice -pekarska penica -rashladna vitrina /2/ -zamrziva /2/ -mesoreznica -hladnjak /2/ -mesoreznica inox -rashladna vitrina /3/ -ledomat /2/ -preklopni toster -konvecijska pe /2/ -postolje ovoteno s vodilicama -gastronorm posuda inox s rukama -planetarna mjealica za tijesto -zamrziva,statino hlaenje s ventilatorom /2/ -perilica za ae -hot dog aparat fimar -cafe aparat poluautomtski -grijana vitrina, 3nivoa slaganja -pult za blagajnu ra-vit -toplovodna kupka -staklena polica zakrivljena -ormar poliar na zakljuavanje /3/ -stolovi ugostiteljski /10/ -reg.blagajna -radni pult s ladicama -mikrovalna /2/ -grijala za hranu, set /2/ -posluavnik za pivo /3/ -steinbach set posua -dick satara -clatronic multipraktik -moulinex mikser /3/ -tefal kuhinjski stroj 4 -steinbaach set posua large /4/ -posluavnici -salamoreznica -runi mikser, motor os-300 -mjealica za tijesto -reza povra -perilica za tanjure -nosa za porcionirane tanjure -salamander elektrini -kolica sa 3 inox police -komplet posua -mlinac za kavu aristarco -sterilizator zidni uv za 10 noeva -planterna mjealica za tijesto /1/ -parnokonvekcijska penica /1/ -brzi ohlaiva /1/ -tednjak /1/ u radionici soboslik.li.i autolakirera -builica stupna /1/ -kompresor /1/ -brusilica i potolj /1/ -pokretni stalak za lakiranje /1/ -master prica /1/ u radionici za elektro-zanimanja i strojarstvo -metrel MA 4852-AC/DC regulac /8/ -good will GDS-806c 8CE9 -voltcraft 7202 -lemna stanaica vakum -stalak za lemljenje -trof.regulac.transformator u kuitu -gar.glor 3644 za strojare -builica stupna -kabina za zavarivanje -fischer set robo /4/ -digitalni eksperimetator -programator -pretvara 230v -bascom 8051 *program kolski* -minipin test ploica smd -mikroskop digitalni -infra crvena lemna stanica 5 2.3. Plan i program investicija, investicijskog i tekueg odravanja te plan opremanja kole za kolsku godinu 2017./2018. U program investicija, investicijskog i tekueg odravanja te plan opremanja kole uvrtena su natjeaji za izgradnja hale za praktinu nastavu i sportske dvorane Red. broj Opis i vrsta radova Planski iznos ukupno potrebnih sredstava u kunama 1. Sanacija krova 300 000, 00 kn 2. Izgradnja hale s radionicama 11 000 000, 00 kn 3. Izgradnja portske dvorane 22 000 000, 00kn 4. Obnova informatike opreme 20 000, 00kn 5. Obnova opreme za rad s uenicima s tekoama (izrada specifine uionice prilagoene tekoama uenika) 30 000, 00 kn 6. Obnova informatike opreme (laptopi za dodatne aktivnosti i sadraje nastave) 35 000kn 7. Klima ureaji za uionice koje nisu opremljene klima ureajima. 40 000 kn Sva oekivana novana sredstva su iz prorauna upanije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Europskih fondova te donacija. 6 3. UENICI 3.1. BROJ UENIKA PO PROGRAMIMA U RAZREDIMA (k.god. 2017./2018.): TROGODINJA ZANIMANJA JMO Zanimanje 1. razred 2. razred 3. razred UKUPNO Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Frizer - - - - 1 17 1 17 Ukupno - - - - 1 17 1 17 TROGODINJA ZANIMANJA klasini model obrazovanja Zanimanje 1. razred 2.razred 3.razred UKUPNO Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Kroja - - 0,5 5 0,4 9 0,9 14 Kuhar 1 20 1 17 1 18 3 55 Slastiar 0,5 6 0,4 7 0,4 7 1,3 20 Konobar 1 16 0,6 15 0,6 14 2,2 45 Frizer 1 24 1 13 - - 2 37 Liilac soboslikar - - - - 0,3 6 0,3 6 Autolakirer 0,5 7 0,5 6 0,3 7 1,3 20 Ukupno 4 73 4 63 3 61 11 197 TROGODINJA ZANIMANJA programi za uenike s tekoama u razvoju Zanimanje 1. razred 2.razred 3.razred UKUPNO Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Pomoni kuhar i slastiar TES 1 4 1 8 1 4 3 16 Pomoni soboslikar i liilac TES - - 1 3 - - 1 3 Ukupno 1 4 2 11 1 4 4 19 ETVEROGODINJA ZANIMANJA Zanimanje 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred UKUPNO Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Broj odjela Broj uenika Modni tehniar - - 1 24 1 14 1 25 3 63 Turistiko-hotelijerski komercijalist 1 24 1 28 1 27 2 31 5 110 Turistika gimnazija 1 24 1 23 1 22 1 26 4 95 Ukupno 2 48 3 75 3 63 4 82 12 268 7 TABLICA PRIKAZA BROJA UENIKA I RAZREDNIH ODJELA Razredi Broj odjela po razredu Ukupan broj uenika Broj ponavljaa Ukupan broj uenika u posebnim odjelima Nacionalne manjine 1. razred 7 125 3 4 0 2. razred 9 149 1 11 0 3. razred 8 144 1 4 0 4. razred 4 82 0 0 0 UKUPNO 28 500 5 19 0 8 3.2. UENICI S TEKOAMA U RAZVOJU Uenici s tekoama u razvoju mogu se u naoj koli obrazovati za zanimanje pomoni kuhar i slastiar ili pomoni soboslikar-liilac ili kao integrirani uenici u redovitom razrednom odjelu. kolske godine 2017./2018. prvi razred (1.g) u zanimanju pomoni kuhar i slastiar upisalo je 4 uenika, drugi razred (2.i) istog zanimanja pohaa 8 uenika, a zanimanja pomono soboslikar liilac (2.h) 3 uenika, a trei razred (3.h) zanimanja pomoni kuhar i slastiar 4 uenika. to je ukupno 19 uenika u posebnim odjeljenjima. Teorijski dio nastave prilagoen je uenicima kroz stvaranje posebnih programa, dok se praktina nastava realizira u kolskoj radionici gdje su tog dana iskljuivo uenici s potekoama u razvoju. Kroz razne aktivnosti predmetni nastavnici nastoje to uspjenije ukljuiti uenike u rad kole. Osim uenika s tekoama u razvoju koji se obrazuju po posebnom programu, u koli imamo i uenike s odreenim potekoama kojima je Sluba za drutvene djelatnosti Ureda Dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji u predmetu ''utvrivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja'' donijela rjeenje prema kojem se ueniku odreuje kolovanje po primjerenom modelu obrazovanja (modelu potpune odgojno-obrazovne integracije uz primjenu prilagoenog nastavnog programa ili modelu potpune odgojno-obrazovne integracije uz individualizaciju postupaka i sl.) U prvi razred upisalo se 7 uenika s tekoama, 2 u zanimanju slastiar, 3 u zanimanju kuhar i 2 u zanimanju frizer U drugom razredu imamo 8 uenika s tekoama, 1 u zanimanju konobar, 2 u zanimanju slastiar, 3 u zanimanju kuhar, 1 u zanimanju frizer i 1 u zanimanju autolakirer, U treem razredu imamo 9 uenika integriranih u redovan razred, u zanimanju turistiko hotelijersko komercijalist 1 uenika, slastiar (1), konobar (1), kuhar (3), soboslikar (2) i kroja (1). Ukupno je 24 uenika s tekoama integrirano u redovan razred. Tijekom kolske godine nastojat emo ostvariti to vie razgovora strunog suradnika-pedagoga i psihologa sa uenicima s potekoama u razvoju kao i provoenje kreativnih radionica u suradnji s razrednikom. 9 3.3. POPIS RAZREDA I RAZREDNIKA Razred Zanimanje Razrednik Zamjenik razrednika Broj uenika 1.a Turistika gimnazija Marijana Trutin Helena Voda 24 1.b Turistiko hotelijerski komercijalist Darija Kosteli Livija Pribani 24 1.c Konobar Adriana urakovi Nevenka Bionda 16 1.d Kuhar Eva Juri Karmela Galekovi 20 1.e Frizer Ana uljevi Matea Klari 24 1.f Slastiar Autolakirer Boris Divjak Elizabeta Gvozden 13 1.g Pomoni kuhar i slastiar Ivan Marinko Lidia Lei 4 2.a Turistika gimnazija Ivana Petrievi Kristina Culek 23 2.b Modni tehniar Ljubica Kolarevi Iva Mikovi 24 2.c Turistiko hotelijerski komercijalist Tanja Pajtak Sanja Sorko 28 2.d Konobar Slastiar Klara Sivonji Tanja Pajtak 22 2.e Kuhar Lidia Lei Boo Pavlovi 17 2.f Frizer Martina Mihin Branka Dumeli 13 2.g Autolakirer kroja Kristina Culek Ivana Bazina Aniki 11 2.h Pomoni soboslikar-liilac Melita Matijevi Martin Marinko 3 2.i Pomoni kuhar i slastiar Nevenka Bionda Mijo Juki 8 3.a Turistika gimnazija Kornelio Gori Miljenka Vujeva 22 3.b Modni tehniar Lovorka Tkali Duli Iva Mikovi 14 3.c Turistiko hotelijerski komercijalist Ankica ivi Helena Voda 27 3.d Konobar Slastiar Marija Gerovac Eva Juri 21 3.e Kuhar Maja Vidi Ankica ivi 18 3.f Frizer JMO Branka Dumeli Darija Kosteli 17 3.g Soboslikar-liilac Autolakirer Kroja Elizabeta Gvozden Boris Divjak 21 3.h Pomoni kuhar i slastiar Ivan Marinko Eva Tomaevi 4 4.a Turistika gimnazija Miljenka Vujeva Kornelio Gori 26 4.b Modni tehniar Mirela Luburi Ivan Lonar 25 4.c Turistiko hotelijerski komercijalist Mirjana Jaki Vlatka Pam 16 4.d Turistiko hotelijerski komercijalist Vlatka Paneni Mirjana Jaki 15 UKUPNO 500 10 4. DJELATNICI USTANOVE 4.1. V.d. Ravnatelj Ime i prezime Zanimanje 1. Eva Tomaevi Vritelj dunosti ravnatelja 4.2. Struni suradnici Ime i prezime Zanimanje 1. Marica Andrievi - pedagog 2. Stefanie Jade Horvat - psiholog 3. Jelena Feri - knjiniarka - nastavnica hrvatskog jezika 4. Tena Papiga -knjiniarka 4.3. NASTAVNICI - k.god. 2017./18. Red. broj Ime i prezime Nastava u k.god.2017./2018. 1. Ivica Ljubek - vjebe u kuharstvu 2. Jasenka Juranovi - njemaki jezik 3. Zlata Kopi - njemaki jezik 4. Martin Marinko - politika i gospodarstvo 5. Mirjana Mikinac - vjebe u tekstilu 6. Verona vaganovi - praktina nastava u tekstilu 7. Ivan Marinko - politika i gospodarstvo 8. Ana arevi - vjebe u tekstilu 9. Jadranka Mikovi - vjebe u tekstilu 10. Boo Pavlovi - nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture 11. Branka Dumeli - struni predmeti u frizerstvu 12. Nada Suac - vjebe u tekstilu 13. Mijo Juki - tjelesni odgoj i zdravstvena kultura 14. Elizabeta Gvozden - struni predmeti u tekstilu - kemija - obilazak praktine nastave 15. Branka Rimac - nastavnik praktine nastave 16. Ankica ivi - struni predmeti u ugostiteljstvu 17. Sanja Sorko - engleski jezik 11 18. Tanja Pajtak - hrvatski jezik 19. Helena Voda - hrvatski jezik 20. Tatjana Aleri - raunalstvo 21. Nevenka Bionda, - struni predmeti u ugostiteljstvu 22. Eva Juri. - struni predmeti u ugostiteljstvu 23. Ljubica Kolarevi, - struni predmeti u tekstilu i odjei 24. Lidia Lei, - struni predmeti u ugostiteljstvu 25. Josipa Bobovec, - praktina nastava u frizerstvu 26. Miljenka Vujeva, - struni predmeti u ugostiteljstvu 27. Ivana Petrievi, - hrvatski jezik 28. Livija PribaniKatarini, - engleski jezik 29. Marijana Trutin, -njemaki jezik -talijanski jezik 30. Mirela Luburi, - hrvatski jezik 31. Mirjana Jaki, - struni predmeti u ugostiteljstvu 32. Marijana Matoevi, - praktina nastava u frizerstvu 33. Lovorka Tkali Duli, - struni predmeti u tekstilu i odjei 34. Ruica oi, - praktina nastava kod slastiara 35. Melita Matijevi, - struna praksa kod soboslikara- liioca 36. Hrvoje Blainkov, - ugostiteljsko posluivanje 37. Ivana Pauli, - hrvatski jezik 38. Mario Janocik, - vjebe u kuharstvu 39. Marija Bonjak, - vjebe u kuharstvu 40. Darija Kosteli, - matematika 41. Meri Tomi, - informatika 42. Biljana Bjelajac, - zemljopis 43. Kristina Culek, - vjeronauk 44. Vlatka Paneni, - vjeronauk 45. Mirna Dovhanj - engleski jezik 46. Sandra Ber, - engleski jezik 47. Maja Vidi, - struni predmeti 48. Marija Gerovac, - matematika 49. Elvira Macan, - fizika 50. Kornelio Gori, - povijest 51. Iva Mikovi, - struni predmeti u tekstilu i odjei 12 52. Ana Sankovi, - psihologija 53. Ana uljevi, -kemija 54. Ivan Lonar, -tjelesna i zdravstvena kultura 55. Nikola Dujmovi, - raunalstvo 56. Adriana Elizabeth urakovi, - matematika 57. Mirjana Buranji, - struni predmeti u tekstilu 58. Antonela Markovi - engleski jezik 59. Boris Divjak, - povijest 60. Ivana Bazina Aniki, -politika i gospodarstvo, struni predmeti 61. Alisa Hoteter, -njemaki jezik 62. Martina Mihin, -hrvatski jezik 63. Velimira Antinac, -hrvatski jezik 64. Klara Sivonji, -praktina nastava u ugostiteljstvu 65. Tomislav Veseli -struni predmeti u graditeljstvu 66. Sanja Merc, -likovna umjestnost 67. Ante Matani -fizika 68. Stefanija iak -engleski jezik 69. Ines Minga -sociologija 70. Karmela Galekovi -struni predmeti u turizmu i ugostiteljstvu 71. Ana Vuger -informatika, raunalstvo 72. Branka Lovri -engleski jezik, njemaki jezik 13 4.4. Ostali djelatnici: Administracija Red. broj Ime i prezime 1. Sonja Osreki, tajnica 2. Anastazija Primorac, voditelj raunovodstva 3. Mira Ivanievi, administrator 4. Boica iri, raunovodstveni referent Tehniko i pomono osoblje Red. broj Ime i prezime 1. Antun Milii, domar kuni majstor 2. Duan Mihajlovi, elektrotehniar 3. Bernarda Mati, spremaica 4. Slavica Salak, spremaica 5. Jurka Milii, spremaica 6. Eva Franji-pelac, spremaica 7. Nada Rajkovi, spremaica 8. Anamarija Klari, spremaica 14 5. ORANIZACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA 5.1. Organizacija smjena U Srednjoj strukovnoj koli Vinkovci obrazuje se ak 763 uenika koji su rasporeeni u 39 razreda. Koliina razreda i programa predstavlja kompleksnost pri organizaciji nastavnog procesa. Zbog kompleksnosti i nedostatka uionica nastava se odvija u dvije smjene. Prva smjena poinje u 7:10 kada poinje 0. sat, a zavrava u 13:55 zavravanjem 7. sata. Druga smjena poinje u 12:20 kada poinje 0. sat, a zavrava u 19:05 kada zavrava 7. sat. Svaki uenik zbog specifinosti programa ima dva rasporeda R1 i R2. Organizacija nastave prema R1 rasporedu U prvoj smjeni su uenici u zanimanjima u podruju ugostiteljstva (turistika gimnazija, turistiko-hotelijerski komercijalist, konobar, slastiar, kuhar). U drugoj smjeni su uenici zanimanja u podruju tesktila (modni/odjevni tehniar, kroja), zanimanja u podruju ostalih usluga i osobnih usluga Organizacija nastave prema R2 rasporedu U prvoj smjeni su uenici zanimanja u podruju tesktila (modni/odjevni tehniar, kroja), zanimanja u podruju ostalih usluga i osobnih usluga U drugoj smjeni su uenici u zanimanjima u podruju ugostiteljstva (turistika gimnazija, turistiko-hotelijerski komercijalist, konobar, slastiar, kuhar). 15 5.2. Nastavni planovi programa zanimanja koja se izvode u Srednjoj strukovnoj koli Vinkovci Sektor: Gimnazijski program Turistika gimnazija Trajanje programa: 4. godine r.b. Nastavni predmet 1.r 2.r 3.r 4.r 1. Hrvatski jezik 4 4 4 4 2. Strani jezik 1 3 3 3 3 3. Strani jezik 2 2 2 2 2 4. Povijest 2 2 2 2 5. Etika/vjeronauk 1 1 1 1 6. Geografija 2 2 2 2 7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2 8. Matematika 4 4 4 4 9. Kemija 2 2 - - 10. Biologija 2 2 - - 11. Psihologija - 2 - - 12. Politika i gospodarstvo - - 2 - 13. Sociologija - - - 2 14. Likovna umjetnost 2 - - - 15. Informatika 2 2 - - 16. Osnovne ekonomije 2 - - - 17. Osnove daktilografije na raunalu 1 - - - 18. Poslovni strani jezik 1 1 - - 19. Poslovno dopisivanje u turizmu - 1 - - 20. Turistika kultura - 2 2 - 21. Hotelsko poslovanje - - 2 - 22. Kulturno povijesna batina u funciji turizma - - 2 - 23. Poslovanje turistikih agencija - - - 2 24. Marketing u turizmu - - - 2 25. Destinacijski menadment - - - 2 Izborni modul 1 26. Strani jezik iii. - - 2 2 27. Uvod u odnose s javnou - - 2 - 28. Odnosi s javnou u profitnim i neprofitnim organizacijama - - - 2 Izborni modul 2 29. Poslovni strani jezik i. - - 2 2 30. Osnove raunovodstva - - 2 - 31. Statistika - - - 2 Ukupno sati 32 32 32 32 Napomena: u 3. razredu uenici imaju mogunost odabira jedan od ponuenih izbornih modula i izborni modul se nastavlja u 4. razredu 16 Sektor: Turizam i ugostiteljstvo Turistiko hotelijerski komercijalist Trajanje programa: 4. godine Red.br. PREDMET RAZRED I. II. III. IV. 1. Hrvatski jezik 3 3 3 3 2. Povijest 2 2 - - 3. Politika i gospodarstvo - - 2 - 4. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2 5. Etika/ Vjeronauk 1 1 1 1 6. Strani jezik I 3 3 3 3 7. Strani jezik II 3 3 2 2 8. Gospodarska matematika 3 3 2 2 9. Raunalstvo 2 2 - - 10. Poslovna psihologija s komunikacijom - - 2 - 11. Biologija s higijenom i ekologijom 2 - - - 12. Turistiki zemljopis - - 1 1 13. Povijest hrvatske kulturne batine - - 2 - 14. Gospodarsko pravo - 2 - - 15. Poslovno dopisivanje 1 1 - - 16. Raunovodstvo i kontrola - - - 2 17. Statistika - - 1 - 18. Knjigovodstvo - - 2 2 19. Organizacija poslovanja poduzea u ugostiteljstvu 2 2 2 2 20. Osnove turizma 2 - - - 21. Promet i putnike agencije - - - 2 22. Marketing u turizmu - - - 2 23. Recepcijsko poslovanje - - - 2 24. Poznavanje robe i prehrana 2 2 - - 25. Ugostiteljsko posluivanje 2 3 3 3 26. Kuharstvo (sa slastiarstvom) 3 4 4 4 Praktina nastava 3 3 3 3 Struna praksa 182 182 182 - 17 Sektor: Turizam i ugostiteljstvo Kuhar-klasini model obrazovanja Trajanje programa: 3 godine ZAJEDNIKI DIO R.br. NASTAVNI PREDMET 1.razred 2.razred 3.razred 1. Hrvatski jezik 3 3 3 2. Povijest 2 - - 3. Politika i gospodarstvo - - 2 4. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 5. Etika/Vjeronauk 1 1 1 POSEBNI STRUNI DIO R.br. NASTAVNI PREDMET 1.razred 2.razred 3.razred 6. Strani jezik I 2 2 2 7. Strani jezik II 2 2 2 8. Gospodarska matematika 2 2 2 9. Raunalstvo 2 1 10. Povijest hrvatske kulturne batine 2 11. Biologija s higijenom i ekologijom 1 2 12. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzea 2 2 13. Osnove turizma 2 14. Poznavanje robe i prehrana 2 2 2 15. Ugostiteljsko posluivanje 2 16. Kuharstvo 7 7 8 Praktina nastava 280 sati 280 sati 256 sati Struna praksa 182 sata 182 sata ---- 18 Sektor: Turizam i ugostiteljstvo Konobar-klasini model obrazovanja Trajanje programa: 3 godine ZAJEDNIKI DIO R.br. NASTAVNI PREDMET 1.razred 2.razred 3.razred 1. Hrvatski jezik 3 3 3 2. Povijest 2 - - 3. Politika i gospodarstvo - - 2 4. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 5. Etika/Vjeronauk 1 1 1 POSEBNI STRUNI DIO R.br. NASTAVNI PREDMET 1.razred 2.razred 3.razred 6. Strani jezik I 3 3 3 7. Strani jezik II 2 2 3 8. Gospodarska matematika 2 2 2 9. Raunalstvo 2 1 - 10. Povijest hrvatske kulturne batine - - 2 11. Biologija s higijenom i ekologijom 2 - - 12. Poslovna psihologija i komunikacija - 2 - 13. Osnove turizma 2 - - 14. Turistika geografija Hrvatske - 2 - 15. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzea - 2 2 16. Marketing u turizmu - - 1 17. Kuharstvo - 2 - 18. Ugostiteljsko posluivanje 5 5 6 19. Poznavanje robe i prehrana 2 1 1 Praktina nastava 280 sati 280 sati 256 sati Struna praksa 182 sata 182 sata - 19 Sektor: Turizam i ugostiteljstvo Slastiar-klasini model obrazovanja Trajanje programa: 3 godine ZAJEDNIKI DIO R.br. NASTAVNI PREDMET 1.razred 2.razred 3.razred 1. Hrvatski jezik 3 3 3 2. Povijest 2 - - 3. Politika i gospodarstvo - - 2 4. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 5. Etika/Vjeronauk 1 1 1 POSEBNI STRUNI DIO R.br. NASTAVNI PREDMET 1.razred 2.razred 3.razred 6. Strani jezik I 2 2 2 7. Strani jezik II 2 2 2 8. Gospodarska matematika 2 2 2 9. Raunalstvo 2 1 - 10. Povijest hrvatske kulturne batine - - 2 11. Biologija s higijenom i ekologijom 1 2 - 12. Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzea - 2 2 13. Osnove turizma 2 - - 14. Poznavanje robe i prehrana 2 2 2 15. Ugostiteljsko posluivanje - 2 - 16. Slastiarstvo 7 7 8 Praktina nastava 280 sati 280 sati 256 sati Struna praksa 182 sata 182 sata ---- 20 Sektor: tekstil i koa Modni tehniar-eksperimentalni program Trajanje programa: 4 godine Opeobrazovni modul Nastavni predmeti 1.r 2.r 3.r 4.r G T G T G T G T T V T V T V T V Hrvatski jezik 140 4 - 140 4 - 105 3 - 96 3 - Strani jezik 70 2 - 70 2 - 70 2 - 64 2 - Povijest 70 2 - 70 2 - 70 2 - - - - Vjeroanuk/etika 35 1 - 35 1 - 35 1 - 32 1 - Geofrafija 70 2 - 35 1 - - - - - - - TZK 70 2 - 70 2 - 70 2 - 64 2 - Matematika 105 3 - 105 3 - 105 3 - 96 3 - Fizika 70 2 - 70 2 - - - - - - - Kemija 70 2 - 70 2 - - - - - - - Poltika i gospodarstvo - - - - - - - - - 64 2 - Ukupno 700 20 - 665 19 - 455 13 - 416 13 - Posebni strukovni dio Obavezni strukovni modul Nastavni predmeti 1.r 2.r 3.r 4.r G T G T G T G T T V T V T V T V Tehnologija proizvodnje Razvoj proizvoda - - - 70 1 1 - - - - - - Tehnoloki procesi - - - - - - 70 1 1 - - - Organizacija proizvodnje - - - - - - - - - 64 - 2 Konstrukcijsko oblikovanje Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda 105 1 2 - - - - - - - - - Konstrukcija modnih proizvoda 70 1 1 70 - 2 70 - 2 - - - Modeliranje i gradiranje Meodeliranje modnih proizvoda - - - - - - 105 1 2 96 1 2 Raunalno modeliranje i gradiranje - - - - - - 70 1 1 64 - 2 Izrada modnih proizvoda Materijali u tekstilu 70 1 1 70 1 1 - - - - - - Izrada modnih proizvoda 140 4 140 4 210 6 192 6 Modno poslovanje Modna tvrtka - - - - - - 70 1 1 64 1 1 Raunalstvo 35 1 35 1 - - - - - - Ukupno 420 3 9 385 2 9 595 4 13 480 2 13 21 Izborni strukovni modul Nastavni predmeti 1.r 2.r 3.r 4.r G T G T G T G T T V T V T V T V Nove tehnologije Bojadisanje i tisak - - - 70 1 1 - - - - - - Suvremene tehnologije - - - - - - 70 1 1 - - - Raunalno oblikovanje modnih proizvoda - - - - - - - - - 128 1 3 Moda Modni dizajn - - - 70 1 1 70 1 1 - - - Modni projekt - - - - - - - - - 128 1 3 Kostimografija Modni stilovi - - - 70 1 1 70 1 1 Kostimografski projekt - - 128 1 3 Tradicija Tradicijsko odijevanje i tekstilne rukotvorine - - - 70 1 1 70 1 1 - - - Tradicijski projekt - - - - - - - - - 128 1 3 Poslovne komunikacije Poslovna komunikacija - - - 70 1 1 - - - - - - Marketing - - - - - - 70 1 1 - - - Marketinki projekt - - - - - - - - - 128 1 3 Ukupno - - - 70 1 1 70 1 1 128 1 3 *** Napomena. U drugom razredu polaznici biraju jedan od pet ponuenih izbornih modula i pripadajue nastavne predmete; 2 sata u drugom i treem razredu i 4 sata u etvrtom razredu. 22 Sektor: Tekstil i koa Kroja-klasini model obrazovanja Trajanje programa: 3 godine NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati I. r. II.r. III. r. Hrvatski jezik 3 3 3 Strani jezik 2 2 2 Povijest 2 - - Politika i gospodarstvo - 2 - Etika / Vjeronauk 1 1 1 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 Struni raun 2 2 - Raunalstvo 2 - - Tehnologija proizvodnje odjee - 2 - Konstrukcija odjee - 3 3 Tekstilni materijali 2 - - Estetika 2 1 - Praktina nastava 14 14 21 U K U P N O 32 32 32 23 Sektor: Osobne usluge Frizer-klasini model obrazovanja Trajanje programa: 3 godine I.ZAJEDNIKI DIO Red. br. Nastavni predmet Tjedni broj sati 1.r. 2.r. 3.r. 1. Hrvatski jezik 3 3 3 2. Strani jezik 2 2 2 3. Povijest 2 - - 4. Vjeronauk/Etika 1 1 1 5. Politika i gospodarstvo - 2 - 6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 7. Matematika 2 2 - 8. Raunalstvo - - 2 9. Biologija 2 - - 10. Dermatologija - - 1 UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 14 12 11 II.POSEBNI STRUNI DIO Red. br. Nastavni predmet Tjedni broj sati 1.r. 2.r. 3.r. 11. Primijenjena kemija 2 1 2 12. Frizerstvo s estetikom i vlasuljarstvom 2 2 2 13. Vjebe iz frizerstva 3 3 3 14. Praktina nastava 14 17 17 UKUPNO STRUNI DIO 21 23 24 SVEUKUPNO 35 35 35 STRUNA PRAKSA 182 182 - 24 Sektor: Osobne usluge Frizer-JMO Trajanje programa: 3 godine Predmet Broj sati 1.razred 2.razred 3.razred tjedno godinje tjedno godinje tjedno godinje Opeobrazovni dio Hrvatski jezik 3 105 3 105 3 96 Strani jezik 2 70 2 70 2 64 Etika/vjeronauk 1 35 1 35 1 32 Povijest 2 70 Politika i gospodarstvo 2 70 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 35 Struno - teorijski dio obavezni Matematika u struci 2 70 1 35 1 32 Tehnologija frizerstva 1 35 2 70 2 64 Poznavanje materijala 1 35 1 35 2 64 Raunalstvo 2 70 Psihologija komunikacije 1 35 1 35 Dermatologija 1 32 Estetika i umjetnost 1 32 Zdravstveni odgoj 1 35 Struno - teorijski dio izborni Tjelesna i zdravstvena kultura 1 35 1 35 1 32 Ekologija 1 35 Nauka o ovjeku 1 35 Matematika u struci 1 35 1 32 Manikiranje 1 35 Ljekovito bilje 1 35 Vlasuljarstvo 1 35 Dekorativna kozmetika 1 35 Tradicijske frizure 1 35 Praktini dio Tehnoloke vjebe 1 35 2 70 2 64 Praktina nastava u koli (max) 325 200 96 Praktina nastava u radnom procesu (min) 540 630 640 25 Sektor: Ostale usluge Liilac-soboslikar-klasini model obrazovanja Trajanje programa: 3 godine I.ZAJEDNIKI DIO Red. br. Nastavni predmet Tjedni broj sati 1.r. 2.r. 3.r. 1. Hrvatski jezik 3 3 3 2. Strani jezik 2 2 2 3. Povijest 2 - - 4. Vjeronauk/Etika 1 1 1 5. Politika i gospodarstvo - 2 - 6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 7. Matematika 2 2 2 8. Raunalstvo - - 2 UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 12 12 12 II.POSEBNI STRUNI DIO Red. br. Nastavni predmet Tjedni broj sati 1.r. 2.r. 3.r. 9. Liilaki materijali 2 - - 10. Ustrojstvo liilakih radova - - 2 11 Ukrasne tehnike - 2 2 12. Risanje s osnovama bojenja 2 2 - 13. Lliilaki i soboslikarski radovi 2 2 2 14. Praktina nastava 16 16 16 UKUPNO STRUNI DIO 22 22 22 SVEUKUPNO 34 34 34 STRUNA PRAKSA 182 182 35* *Sati za izradu zavrnog rada 26 Sektor: Ostale usluge Autolakirer - klasini model obrazovanja Trajanje programa: 3 godine I.ZAJEDNIKI DIO Red. br. Nastavni predmet Tjedni broj sati 1.r. 2.r. 3.r. 1. Hrvatski jezik 3 3 3 2. Strani jezik 2 2 2 3. Povijest 2 - - 4. Vjeronauk/Etika 1 1 1 5. Politika i gospodarstvo - 2 - 6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 7. Matematika 2 2 2 8. Raunalstvo - - 2 UKUPNO ZAJEDNIKI DIO 12 12 12 II.POSEBNI STRUNI DIO Red. br. Nastavni predmet Tjedni broj sati 1.r. 2.r. 3.r. 9. Liilaki materijali 2 - - 10. Ustrojstvo liilakih radova - - 1 11 Ukrasne tehnike - 2 2 12. Risanje s osnovama bojenja 2 2 - 13. Autolakirerski radovi 2 2 3 14. Praktina nastava 16 16 16 UKUPNO STRUNI DIO 22 22 22 SVEUKUPNO 34 34 34 STRUNA PRAKSA 182 182 35* *Sati za izradu zavrnog rada 27 Sektor: Programi za uenike s tekoama u razvoju Pomoni kuhar i slastiar TES Trajanje programa: 3 godine Red. br. Nastavni predmet 1. razred 2. razred 3. razred 1. Hrvatski jezik 3 3 3 2. Etika i kultura 1 1 1 3. Politika i gospodarstvo - 1 1 4. Matematika 3 3 3 5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 6. Tehnologija zanimanja 3 3 3 Ukupno 12 13 12 7. Sat razrednika 1 1 1 8. Vjeronauk/etika 1 1 1 9. Struna praksa 14 14 14 Ukupno 28 29 28 Sektor: Programi za uenike s tekoama u razvoju Pomonisoboslikar i liilac TES Trajanje programa: 3 godine Red. br. Nastavni predmet 4. razred 5. razred 6. razred 1. Hrvatski jezik 3 3 3 2. Etika i kultura 1 1 1 3. Politika i gospodarstvo - 1 1 4. Matematika 3 3 3 5. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 6. Tehnologija zanimanja 3 3 3 Ukupno 12 13 12 7. Sat razrednika 1 1 1 8. Vjeronauk/etika 1 1 1 9. Struna praksa 14 14 14 Ukupno 28 29 28 28 5.3. Izborna nastava Nastavni predmet 2.razred 3.razred 4.razred tjedno grupe tjedno grupe tjedno grupe Matematika u struci 1 2 1 4 0 0 Tradicijske frizure 0 0 1 1 0 0 Dekorativna kozmetika 0 0 1 1 0 0 Manikiranje 1 1 0 0 0 0 Modni dizajn/Tradicijsko odijevanje 0 0 2 2 0 0 Modni projekt 0 0 0 0 4 2 Strani jezik 3 0 0 2 1 2 1 Uvod u odnose s javnou 0 0 2 1 0 0 Odnosi s javnou u profitnim i neprofitnim organizacijama 0 0 0 0 2 1 Oblikovanje na raunalu 0 0 1 1 0 0 Modni dizajn 2 2 0 0 0 0 29 5.4. Dodatna nastava U Srednjoj strukovnoj koli Vinkovci prema pravilniku odrava se i dodatna nastava za uenike koji ele znati vie/ za uenike koji se pripremaju na natjecanja te za uenike koji su prijavili ispite dravne mature. Organizacija dodatne nastave detaljnije je objanjena kroz kolski kurikulum. Ove kolske godine odravat e se dodatna nastava iz : Matematike za 4. b, 4.a, 4.c i 4.d razred Hrvatskog jezika za 4.a , 4.c i 4.d razreda Hrvatskog jezika za 4.b 5.5. Dopunska nastava Kako i dodatna nastava i dopunska nastava predviena je za uenike koji ele poboljati svoj uspjeh u koli ili nadoknaditi predznanje s kojim su doli iz osnovne kole. Organizacija dopunske nastave detaljno je objanjena kroz kolski kurikulum. Ove kolske godine odrat e se dopunska nastava iz : Matematika za uenike 1.b razreda Matematika za uenike 2.a i 2.c razreda 5.6. Izvannastavne aktivnosti kola je osim obrazovna i odgojna ustanova. Kako bi u potpunosti mogla potaknuti ostvarivanje potencijala uenika vano je omoguiti uenika sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima. U skladu s tim, u koli se izvode slijedee izvannastavne aktivnosti: Recitatorska skupina Dramska skupina Izrada zlatoveza Odbojka Izvannastavne aktivnosti detaljnije su opisane u kolskom kurikulumu. 5.7. Izvankolske aktivnosti U izvankolskim aktivnostima uenicima imaju priliku upoznati sebe u svom zanimanju u budunosti obilazei razne tvornice i obrte u Hrvatskoj. 30 Osim posjeta vezanih za struku, uenici kroz terensku nastavu ue i o povijesnoj i kulturnoj batini Hrvatske, sudjeluju u razliitim kulturnim manifestacijama i humanitarnim aktivnostima. Samo neke od planiranih izvankolskih aktivnosti su: - Obilazak Interliber sajma 2017. godine - Strune ekskurzije u podruju strojarstva - Posjet Tehnikom muzeju - Terenska nastava iz povijesti - Terenska nastava iz geografije - Struni seminari za frizere - Strune ekskurzije u podruju tekstila - Strune ekskurzije u podruju ugostiteljstva Detaljnije informacije o izvankolskim aktivnostima moete pronai u kolskom kurikulumu koje su posloene prema aktivima i zanimanjima. 31 5.8. Individualne konzultacije s roditeljima Razred Raspored R1 Raspored R2 1.a Petak 9:40-10:25 Ponedjeljak 16:40-17:25 1.b Petak 9:40-10:25 Ponedjeljak 15:50-16:35 1.c Utorak 13:10-13:55 Ponedjeljak 13:10-13:55 1.d Srijeda 11:30-12:15 Petak 14:00-14:45 1.e etvrtak 11:30-12-15 Utorak 15:50-16:35 1.f Utorak 14:00-14:45 etvrtak 14:00-14:45 1.g Ponedjeljak 12:20-13:05 Ponedjeljak 12:20-13:05 2.a Srijeda 10:40-11:25 Petak 14:50-15.35 2.b Ponedjeljak 15:50-16:35 etvrtak 11:30-12:15 2.c Srijeda 11:30-12:15 Ponedjeljak 16:40-17:25 2.d Ponedjeljak 9:40-10:25 Ponedjeljak 14:50-15.35 2.e Srijeda 10:40-11:25 Ponedjeljak 14:50-15:35 2.f etvrtak 8.50-9:35 Srijeda 14:00-14:45 2.g etvrtak 14:00-14:45 etvrtak 11:30-12:15 2.h Ponedjeljak 14:00-14:45 etvrtak 9:40-10:25 2.i Ponedjeljak 10.40-11:25 etvrtak 14:50-15.30 3.a Utorak 10:40-11.25 Ponedjeljak 14:50-15:35 3.b Srijeda 14:00-14:45 Ponedjeljak 9:35-10:25 3.c Ponedjeljak 8:50-9:35 Srijeda 12.20-13:05 3.d etvrtak 10:40-11.25 Srijeda 14:00-14:45 3.e Ponedjeljak 11.30-12:15 Srijeda 15:50-16:35 3.f Utorak 15:50-16.35 etvrtak 12.20-13:05 3.g Ponedjeljak 16:40-17:25 Srijeda 11:30-12.15 3.h Ponedjeljak 12:20-13:05 Ponedjeljak 12:20-13:05 4.a Petak 9:40-10.25 Petak 15:50-16:35 4.b etvrtak 15:50-16.35 Ponedjeljak 9:30-10:25 4.c Ponedjeljak 9:40-10:25 etvrtak 17:30-18:15 4.d Utorak 8:50-9:35 etvrtak 15:50-16.35 32 5.9. Individualne konzultacije s uenicima Razred Raspored R1 Raspored R2 1.a Utorak 9.40-10.25 etvrtak 17:30-18:15 1.b Ponedjeljak 14:00-14:45 Poedjeljak 11:30-12:15 1.c Utorak 13:10-13:55 Ponedjeljak 13:10-13:55 1.d etvrtak 11:30-12.15 Petak 14.50-15.35 1.e Ponedjeljak 14:50-15:35 etvrtak 08:50-9:35 1.f Utorak 14:00-14:45 etvrtak 14:00-14:45 1.g Ponedjeljak 11:30-12:15 Ponedjeljak 11:30-12:15 2.a Ponedjeljak 10.40-11.25 Utorak 14:00-15:35 2.b Srijeda 15:50-16:35 Srijeda 9:40-10:25 2.c etvrtak 9:40-10:25 etvrtak 11:30-12:15 2.d Utorak 9:40-10:25 etvrtak 16:40-17:25 2.e etvrtak 12:20-13:05 Srijeda 14:50-15:35 2.f Ponedjeljak 15:50-16:35 Ponedjeljak 10:40-11.25 2.g Petak 12:20-13:05 Utorak 14:00-14:45 2.h Utorak 16:40-17:25 Utorak 9:40-10:25 2.i Petak 11:30-12.15 Srijeda 14:00-14:45 3.a etvrtak 11:30-12:15 Utorak 14:00-14:45 3.b Srijeda 14:00-14:45 Ponedjeljak 9:35-10:25 3.c etvrtak 9:40-10:25 Utorak 14:50-15:35 3.d Ponedjeljak 10:40-11:25 Petak 14:00-14:45 3.e Utorak 11:30-12:15 etvrtak 16:50-17:25 3.f Utorak 14:00-14:45 Petak 08:00-08:45 3.g Ponedjeljak 13:10-13:55 Ponedjeljak 14:00-14:45 3.h Ponedjeljak 11:30-12:15 Ponedjeljak 11:30-12:15 4.a Srijeda 8:50-9:35 etvrtak 14:00-14:45 4.b Ponedjeljak 15:50-16:35 Srijeda 10:40-11:25 4.c Ponedjeljak 9:40-10:25 etvrtak 17:30-18:15 4.d etvrtak 14:00-14:45 Srijeda 9:40-10:25 33 6. ZADUENJA DJELATNIKA KOLE 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6.1. Plan i program rada razrednika Svaki razredni odjel ima svoga razrednika. Razrednik je struni voditelj razreda i razrednog vijea. DJELATNOST RAZREDNIKA IZVAN RAZREDNOG ODJELA -Voenje razredne dokumentacije -Pripremanje sjednica RV -Pisanje svjedodbi na kraju kolske godine -Evidentiranje popravaka i sreivanje administracije nakon popravnih ispita DJELATNOST RAZREDNIKA U RAZREDNOM ODJELU -Upoznavanje uenika s odredbama kunog reda -Upoznavanje uenika s nainom opravdavanja sati -Upoznavanje uenika s rasporedom sati -Upoznavanje uenika s nastavnim predmetima -Biranje razrednog rukovodstva -Ocjenjivanje vladanja na polugoditu i na kraju kolske godine -Analiziranje uspjeha i vladanja uenika -Redovito tjedno opravdavanje izostanaka uenika -Razgovor o temama koje su predloili uenici -Rjeavanje aktualnih problema tijekom kolske godine INDIVIDUALNI RAD S UENICIMA -Organiziranje individualnih razgovora s uenicima -Organiziranje rada s uenicima kod kojih su uoeni problemi u radu ili u vladanju -Razgovor s uenikom na njegov zahtjev -Poticanje uenika na razvijanje individualnih stvaralakih sposobnosti -individualni razgovori pri izricanju pedagokih mjera RAD S RODITELJIMA -Odrati najmanje tri roditeljska sastanka tijekom kolske godine (na 1. roditeljskom sastanku dogovoriti s roditeljima nain opravdavanja izostanaka, upoznati roditelje s kriterijima za ocjenjivanje i vladanje, upoznati roditelja s Pravilnikom o nainu praenja i ocjenjivanja uenika, Pravilnikom o kriterijima izricanja pedagokih mjera te kunim redom) -Odrati izvanredni roditeljski sastanak ukoliko se ukae potreba -Redovito odravati tjedne sastanke s roditeljima -Pozivati roditelje na individualne razgovore u cilju rjeavanja uenikovih problema ili -poticanja njegove darovitosti SURADNJA S PEDAGOGOM i PSIHOLOGOM KOLE -U suradnji s pedagogom i psihologom rjeavati tee uenike probleme (slab uspjeh ili poremeeno ponaanje uenika uslijed razliitih problema) -Zajedno s pedagogom i psihologom organizirati radionice za uenike 61 6.2. POPIS TEMA ZA SAT RAZREDNIKA 1. razredi Teme Graanski odgoj 1. Biranje razrednog rukovodstva 2. Ekologija u naem gradu 3. Zatita potroaa 4. Prava djeteta 5. Naini rjeavanja sukoba mirnim putem 6. Upoznavanje uenika s promjenama u pravilnicima 7. Volontiranje i dobrovoljni rad 8. Demokratska drava 9. Osobni identitet i samopotovanje 10. Socijalne vjetine i drutvena solidarnost Zdravstveni odgoj Modul 1 (ivjeti zdravo) 1. Prehrambeni stilovi 2. Nova kola- izazovi i odluke koje donosimo 3. Vrijednosti izbora ivotnog stila Modul 2 (prevencija nasilnikog ponaanja) 4. Prevencija nasilja u razliitim okolnostima 5. Neprimjerene pojavnosti u koli i okolini Modul 3 (prevencija ovisnosti) 6. Alkohol, cigarete i droge-utjecaj pojedinca obitelj i zajednica 7. Rizina ponaanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i karijeru Modul 4 (spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje) 8. Razvijanje vjetina potrebnih za odgovorno spolno ponaanje 9. Komuniciranje u vezi 10. Medijski prikaz spolnosti Ostale teme 1. Upoznavanje s novim predmetima, nastavnicima i rasporedom sati 2. Pravilnik o elementima i kriterijima izricanja pedagokih mjera, Pravilnik o praenju i ocjenjivanju uenika 3. Pomozimo uljepati svoju kolu 4. Kako pravilno uiti? 5. Sprjeavanje nasilja u razliitim okolnostima 6. Svi sveti dan kada mislimo na one kojih nema 7. Moj stav prema religiji 8. Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje 9. Analiza ocjena na kraju 1. polugodita 10. Nova kola izazovi i odluke koje donosimo 11. Vrijednosti izbora ivotnoga stila 12. Kako razviti svoju kreativnost? 13. Kako se snalazim u svome buduem zanimanju? 14. to itamo? 15. Prijateljstvo 16. Moja obitelj 17. Razredni problemi 18. Analiza uspjeha na kraju nastavne godine 62 2.razredi Teme Graanski odgoj 1. Biranje razrednog rukovodstva 2. Pravila ponaanja 3. Komunikacijske vjetine 4. Razvijanje zdravstvenih navika 5. Pravna drava (zakonodavna, sudska i izvrna drava) 6. Europska unija 7. Europski i svjetski sustav zatite ljudskih prava 8. Volontiranje i humanitarni rad 9. Obitelj temeljne drutvene zajednice 10. Suradnja i grupni rad Zdravstveni odgoj Modul 1 (ivjeti zdravo) 1. Dodaci prehrani 2. Posljedice uzimanja lijekova po mentalno zdravlje 3. Kako koristim slobodno vrijeme Modul 2 (Prevencija nasilnikog ponaanja) 4. Neprimjerene pojavnosti u koli i okolini 5. Kultura kole Modul 3 (Prevencija ovisnosti) 6. Kockanje i klaenje adolescenata rizici i anse 7. Utjecaj medija i vrnjaka na koritenje sredstava ovisnosti Modul 4 (Spola/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje) 8. Razvijanje vjetina potrebnih za odgovorno spolno ponaanje 9. Spolno/rodno nasilje i nasilje u vezama Ostale teme 1. Upoznavanje s novim predmetima, nastavnicima i rasporedom sati 2. Pravilnik o pedagokim mjerama, Pravilnik o praenju i ocjenjivanju uenika 3. Pomozimo uljepati svoju kolu 4. Osobna higijena zatita reproduktivnog zdravlja 5. Svi sveti dan kada mislimo na one kojih nema 6. Moj stav prema religiji 7. Analiza ocjena na kraju 1. polugodita 8. Nova kola izazovi i odluke koje donosimo 9. Slobodno vrijeme 10. Obiaji moga zaviaja 11. Kako razviti svoju kreativnost? 12. Kako se snalazim u svome buduem zanimanju? (graanski odgoj) 13. to itamo? 14. Prijateljstvo 15. Moj posjet kazalitu 16. to oekujem u treem razredu 17. Analiza uspjeha na kraju nastavne godine 63 3.razredi Teme Graanski odgoj 1. Biranje razrednog rukovodstva 2. Ekologija u naem gradu 3. Moj odnos prema humanitarnom radu 4. Pozitivni i negativni utjecaji medija 5. Dan ovjekovih prava 6. Dan planeta zemlje 7. Moral i moralno ponaanje 8. Povelja o Zemlji Zdravstveni odgoj Modul 1 (ivjeti zdravo) 1. Pravilna prehrana kod poveanih umnih i tjelesnih napora 2. Donoenje ivotnih odluka u razliitim ivotnim situacijama 3. Planiranje budunosti Modul 2 (Prevencija nasilnikog ponaanja) 4. Prevencija nasilja i nasilnikih ponaanja u razliitim okolnostima u vezi, sportu 5. Neprimjerene pojavnosti Modul 3 (Prevencija ovisnosti) 6. Alkohol i promet 7. Utjecaj sredstava ovisnosti na drutveni i profesionalni ivot te karijeru 8. Prevencija rizinih ponaanja-maturalno putovanje Modul 4 (Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponaanje ) 9. Razvijanje vjetina potrebnih za odgovorno spolno ponaanje 10. Brak, roditeljstvo i obitelj 11. Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava 12. Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina Ostale teme 1. Pravilnik o nainu praenja i ocjenjivanja uenika 2. Ljeto je iza nas, na poetku smo nove kolske godine 3. Kako razumijemo i uvaavamo druge 4. Mjesec knjige 5. Svjetski Dan tednje 6. Dan spomena na mrtve 7. Prevencija nasilja i nasilnikog ponaanja u razliitim okolnostima (primjereno ponaanje) 8. Seksualno zdravlje i najei seksualni problemi mladih 9. Tema po elji uenika 10. Luksuz 11. U emu sam kreativan, to stvaram? 12. Moji planovi za budunost/Kako napisati ivotopis i zamolbu za posao? (graanski odgoj) 13. Moje elje, moja oekivanja(graanski odgoj) 64 4.razredi Teme Graanski odgoj 1. Pravo na zdrav okoli i odriv razvoj 2. Sjeanje na Vukovar 3. Izazovi odrastanja i sazrijevanja 4. Promiskuitet mladih 5. Moemo li poboljati ivot mladih u Vinkovcima 6. Odgovornosti samostalnog ivota 7. Zapoljavanje/studiranje Zdravstveni odgoj Modul 1 (ivjeti zdravo) 1. Informacije o zdravlju i njihova kritika interpretacija (oglaavanje i marketing) 2. Viedimenzionalni model zdravlje Ostale teme 1. Izbor razrednog rukovodstva 2. Matura 3. Maturalna zabava 4. Fakultet 5. Izostanci 6. Ocjene 7. Uspjeh 8. Razmiljati pozitivno 9. Trudnoa 10. Iskrenost 11. Pravo na 12. Administracija 13. Zavrni ispit 14. Pisanje elaborata 15. Dravna matura 16. Odgovorno ponaanje 17. Odgovorno ponaanje na pragu punoljetnosti 18. to poslije srednje kole? 19. Budunost i novi izazovi 20. Kako sebe vidim za 5 10 godina? 21. Moja uloga u drutvu u kojem ivim 22. Iz kole u radni vijek, mirovinu 23. Uspjeh na kraju 65 6.3. Godinji plan i program rada ravnatelja/ravnateljice SADRAJ PROGRAMA RADA VRIJEME REALIZACIJE BROJ SATI 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA -Plan rada ravnatelja -Godinji plan rada kole -Financijski plan kole -Planiranje aktiva, seminara i rada s roditeljima -Izrada plana opremanja kole Rujan 175 2. PRAENJE I ANALIZA REALIZACIJE PLANOVA I PROGRAMA RADA KOLE -Analiza izvrenih radova, s ciljem njihova unapreenja -Analiza rada na polugoditu i uspjeha na kraju kolske godine - Praenje rada tajnitva, raunovodstva i administracije Tijekom kolske godine 40 40 100 3. ORGANIZACIJA RADA U KOLI - Organizacija rada upisnih komisij - Organizacija rada inventurnih komisija - Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispit - Organizacija izrade i obrane zavrnog rada te dravne mature - Organizacija i priprema natjecanja( kolskih, upanijskih, dravnih) Tijekom kolske godine 40 20 60 200 50 4. RAD S RODITELJIMA I UENICIMA -Individualni i grupni rad s roditeljima i uenicima -Nazonost na satu razrednika i roditeljskim sastancima -Rad s Vijeem roditelja -Rad s Vijeem uenika Tijekom kolske godine 100 30 20 20 5. RAD U STRUNIM TIJELIMA -Sjednice Nastavnog vijea -Sjednice razrednih vijea -Sastanci strunih aktiva Tijekom kolske godine 40 50 20 6. ADMINISTRATIVNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE KOLE -Izrada financijskog plana -Izdavanje odluka i rjeenja -Tjedna i godinja zaduenja nastavnika -Usklaivanje zakonskih akata Rujan Tijekom kolske godine 10 75 80 50 66 7. PEDAGOKO-INSTRUKTIVNI I SAVJETODAVNI RAD -Suradnja sa nastavnicima i strunim suradnicima na nabavci suvremene opreme i pomagala koja slue za unapreivanje odgojno obrazovnog procesa i poboljanja standarda u izvoenju nastave -Posjet nastavi-uvid u sve oblike nastave i pripremanje za uvid te razgovor s nastavnikom Tijekom kolske godine 100 150 8. SURADNJA SA UOM I IROM LOKALNOM ZAJEDNICOM -Suradnja sa upanijskim uredom za Drutvene djelatnosti -Suradnja sa uredom dravne uprave za Drutvene djelatnosti -Suradnja sa Agencijom za odgoj i obrazovanje -Suradnja sa Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih -Suradnja sa Obrtnikom komorom i obrtnicima Tijekom kolske godine 205 9. STRUNO USAVRAVANJE -Osobno struno usavravanje -Praenje strune, pedagoke, menaderske literature Tijekom kolske godine 100 67 6.3 Godinji plan i program rada strune suradnice pedagoginje Podruje rada Cilj Zadatci Sadraj Oblici i metode rada Suradnici Vrijeme/broj sati Ishodi 1. Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Kvalitetna priprema, organiziranje rada i ravnomjerno rasporeivanje poslova i zadaa tokom godine -sudjelovati u izradi kolskog kurikuluma i godinjeg plana i programa rada kole k. god. 2017./2018. -odrediti prioritetne zadae za iduu kolsku godinu -planirati struno usavravanje -programirati i planirati rad s nastavnicima poetnicima -godinji plan i program rada kole -izrada godinjeg I mjesenog plana i programa rada strunog suradnika-pedagoga -izrada statistikog izvjea o odgojno-obrazovnom radu kole u kolskoj godini 2016./2017. -prikupljanje i valorizacija programa rada strunih aktiva -prikupljanje i valorizacija izvedbenih planova i programa -planiranje strunog usavravanja nastavnika -programiranje uvoenja poetnika u odgojno-obrazovni rad -individualni rad -timski rad -kritiko miljenje -prouavanje pedagoke dokumentacije -psihologinja -ravnatelj -nastavnici -uenici Kolovoz Rujan Tijekom godine 130 sati -identificirati odgojno-obrazovne potrebe -planirati rad s uenicima, roditeljima i nastavnicima -isplanirati i kreirati sadraje i metode rada -predloiti teme na sjednici Nastavnikog vijea i strunim vijeima -predloiti struno usavravanje u koli 68 2. Rad s uenicima Podrka uenicima u uspjenom odrastanju i sazrijevanju i pomo uenicima pri postizanju boljih rezultata u uenju Rad s uenicima s posebnim potrebama -primijeniti pedagoke kriterije pri formiranju razrednih odjela -ispitati potrebe i oekivanja uenika -prikupiti podatke -raditi na prevenciji nepoeljnih pojava u ponaanju uenika -pouavati uenike efikasnim tehnikama uenja -jaati komunikacijske i socijalne vjetine -Identificirati i pruiti podrku uenicima s tekoama i nadarenim uenicima -sudjelovanje u Upisnoj komisiji -formiranje razrednih odjela -upis uenika prijelaz iz drugih kola - prijelaz uenika iz razreda u razred unutar nae kole -prihvat uenika 1. razreda -prihvat novo upisanih uenika - pedagoke radionice -savjetodavni rad: -s uenicima ponavljaima, sa smetnjama u uenju, u ponaanju, sa zdravstvenim smetnjama, socijalno ugroenim uenicima - rad s uenicima s posebnim potrebama -sastanci s razrednicima -sociometrija -Vijee uenika -individualni rad -rad u skupini -individualni rad -rad u skupini -individualni rad -prikupljanje -psihologinja -ravnatelj -razrednici -uenici, -roditelji Rujan tijekom nastavne godine 400 -osmisliti instrumentarij voenja razgovora s uenikom -pripremiti teme za rad, ukljuiti u ivot i rad kole kroz konkretne sadraje -koristei suvremene metode pouavanja razvijati kod uenika samopouzdanje -upoznati i analizirati socijalne, emocionalne i materijalne uvjete u kojima ive uenici -upoznati razrednu dinamiku -pripremiti edukacijske materijale -istraiti i provoditi nove spoznaje u radu s uenicima 3. Rad s roditeljima Suradnja s roditeljima i starateljima kako bi se stvorila kvalitetna komunikacija radi -raditi na stvaranju kvalitetne komunikacije i suradnje -informiranje o koli/programima -poticati i sudjelovati u rjeavanju problema -prijam i upoznavanje roditelja ili staratelja novo upisanih uenika -predavanje za roditelje prvih razreda -savjetodavni rad s roditeljima uenika -individualni -rad u skupini -razgovor -predavanje -pedagoke radionice -razrednici -nastavnici -psihologinja -roditelji -CZSS -centar za prevenciju ovisnosti Rujan Tijekom godine -izraditi edukacijske materijale 69 boljeg razumijevanja i pomoi uenicima -prikupljati informacije (obiteljska i socijalna anamneza) -pouavati o problemima odrastanja adolescenata -raditi na prevenciji pojava ovisnosti i neprihvatljivog ponaanja ponavljaa, uenika s osobnim problemima, sa smetnjama u uenju, sa zdravstvenim tekoama i socijalno ugroenim -suradnja sa starateljima, te odgajateljima u djejim domovima -predavanje na Vijeu roditelja -predavanje na roditeljskim sastancima 200 -voditi individualne i skupne razgovore -educirati u pedagokim radionicama -voditi pedagoku dokumentaciju o suradnji 4. Rad s nastavnicima Osmiljavanje suvremenog didaktiko metodikog ostvarivanja odgojno-obrazovnog procesa. Podrka i poticaj nastavnika u uspjenoj primjeni suvremenih metoda rada te obogaivanje komunikacijskih vjetina. -Upoznati nastavnike poetnike s programom stairanja -upuivanje na znaenje pravilne komunikacije s uenicima, razrednicima i suradnicima -pomo u pripremanju za nastavu -pomo razrednicima u voenju pedagoke dokumentacije -poticati, sudjelovati i pratiti uvoenje inovacija u nastavu -pomo razredniku poetniku - ukazivanje na specifinosti razrednikih poslova i brige o uenicima -program stairanja pripravnika -sastanci s voditeljima strunih vijea -predavanja -pedagoke radionice -programi strunog usavravanja -sastanci s razrednicima -individualni rad -rad u skupini -timski rad -rjeavanje problema -razgovor -nastavnici -razrednici -ravnatelj -psihologinja -lanovi Povjerenstva za kvalitetu Tijekom stairanja Tijekom godine -kritiki prosuditi rad pripravnika -educirati u pedagokoj radionici nastavnike, pripravnike o uinkovitim tehnikama komuniciranja -predloiti suvremene i uinkovite metode rada koje nastavnik moe primijeniti u praksi 70 -koordinirati rad strunih vijea -poticati na struno usavravanje -rad u Povjerenstvu za kvalitetu -pedagoke radionice 300 5. Suradnja s ravnateljem U svrhu zajednikog djelovanja i unapreivanja odgojno-obrazovnog rada kole poticati kvalitetnu komunikaciju i razvijati suradnju -inicirati suradnju -sudjelovati u zajednikim aktivnostima i projektima Program Nastavnikog vijea GPP praenje i analiza neposrednog rada u nastavnika sudjelovati u zajednikim aktivnostima i projektima sudjelovanje u radu razrednih vijea, strunih aktiva, nastavnikog vijea informiranje ravnatelja o specifinim problemima uenika, nastavnika i roditelja koordinacija i provedba poslova oko zavrnih ispita, popravnih ispita, predmetnih, dopunskih i razlikovnih ispita -individualni rad -timski rad -razgovor -analiza -svi sudionici u odgojno-obrazovnom procesu -voditelji smjena -nastavnici -psihologinja Tijekom godine 50 -suraivati u izradi GPP i kolskog kurikuluma -suraivati u kritikom unapreenju kole -analizirati ostvarene odgojno-obrazovne rezultate -predloiti mjere za poboljanje 6. Suradnja s vanjskim institucijama Kvalitetno komunicirati i suraivati Suraivati na zajednikim projektima i istraivanjima Inicirati suradnju Savjetovati se kontinuirano s viom savjetnicom AZOO za strune suradnike pedagoge Suradnja s Uredom dravne uprave, AZOO, ASOO Suradnja s CZSS Suradnja s Policijskom postajom Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Psihologinja Nastavnici Ravnatelj Uenici Roditelji Vanjski suradnici -individualni rad -timski rad -suradnja Tijekom godine Tijekom godine -ukljuiti se u struna usavravanja prema katalogu AZOO -ukljuiti vanjske suradnike u rad kole prema potrebi 71 Pratiti ostvarenje aktivnosti Suradnja s osnovnim i srednjim kolama Tijekom godine 50 -prosuditi o uspjehu suradnje 7. Odgojno-obrazovna postignua pojedinca, razrednih odjela i kole Stei uvid u razinu odgojno-obrazovnih postignua pojedinca, razrednih odjela i kole te predloiti strategije za unaprjeenje -pratiti odgojno-obrazovna postignua tijekom kolske godine -analizirati odgojno-obrazovna postignua -predlagati primjenu novih strategija i metoda rada za poboljanje -informirati NV, Vijee roditelja o odgojno-obrazovnim postignuima -pratiti postignua pojedinaca, grupa -suraivati sa strunim vijeima -suradnja s nastavnicima -program Nastavnikog -razredna vijea -Vijee uenika -Vijee roditelja -struna vijea -razrednici -voditelji strunih vijea -ravnatelj -psihologinja -individualni rad -rad u paru -timski rad -analiza statistika obrada podataka Kraj 1. polugodita 80 Kraj kolske godine Tijekom godine 100 -izraditi obrasce za razrednike -procjena postignua uenika -prikupiti podatke za analizu -izraditi izvjee o odgojno-obrazovnim postignuima -suraivati sa strunim vijeima -predloiti mjere za unapreenje 8. Pedagoka dokumentacija i statistika Evidentirati odgojno-obrazovni rad Kreirati upitnike i materijale za uenike, roditelje i nastavnike -prikupljati pedagoku dokumentaciju -napraviti obrasce -prikupljati podatke za statistiku obradu -kontinuirani pregled razrednih knjiga (tijekom nastavne godine) -voenje razvojno-pedagoke dokumentacije -prikupljanje podataka za statistiku obradu -psihologinja -ravnatelj -individualni rad -timski rad Rujan Listopad Lipanj Tijekom godine 80 -poznavati pedagoku dokumentaciju -redovito voditi dokumentaciju -koristiti osmiljene edukacijske materijale u neposrednom radu s uenicima, roditeljima i nastavnicima 9. Struno usavravanje Unaprijediti rad strune suradnice pedagoginje, razvijanje profesionalnih kompetencija -sudjelovati u strunom usavravanju -praenje strune literature - aktivno sudjelovati u radu upanijskih i meuupanijskih vijea -sudjelovanje u usavravanju u koli i izvan kole, upanijska i meuupanijska vijea prema planu i programu usavravanja -struni suradnici AZOO -predavanja, radionice -prouavanje strune literature Prema katalogu strunih skupova -diskutirati o zadanim temama i sadrajima -sudjelovati u osmiljavanju i provedbi 72 - sudjelovati u organiziranim oblicima strunog usavravanja za strune suradnike -praenje strune literature -suradnja sa strunjacima i ustanovama vezanim za odgojno-obrazovni sustav 200 zajednikih projekata -povezati struna vijea u koli -primijeniti steena znanja 10. Socijalna i zdravstvena zatita Preventivno djelovanje u cilju poboljanja kvalitete uenikog zdravlja pravovremeno otkrivanje problema -sudjelovati u provoenju zdravstvenog odgoja -suraivati s lijenicima Zavoda za javno zdravstvo ( cijepljenje uenika) -pratiti zdravstveno stanje uenika i reagirati ako dolazi do promjena koje mogu utjecati na ostanak u naim programima/zanimanjima -prikupljanje i analiza podataka o socijalnim prilikama uenika -pomo uenicima u zadovoljavanju socijalno zatitnih potreba -provoenje zdravstvenog odgoja u suradnji s razrednicima -suradnja s lijenicima -suradnja s roditeljima, razrednicima i djelatnicima CZSS -razrednici -lijenici -roditelji -djelatnici CZSS -timski rad Tijekom godine 80 -koristiti edukacijske materijale u radu s razrednicima i uenicima -pomoi uenicima u ostvarivanju zdravstvene i socijalne zatite -uvaavati i zastupati prava uenika 11. Vrednovanje i samovrednovanje rada Ostvariti planirane zadae -voditi dnevnik rada -samovrjednovati rad, unositi promjene, -osmisliti instrumente za provjeru kvalitete rada -plan i program rada strune suradnice pedagoginje -individualni rad -analiza -sinteza -individualno -drugi struni suradnici Tijekom godine 90 -napisati izvjee o svom radu i procijeniti postignue Ukupno: 1760 sati Struni suradnik pedagog Marica Andrievi, prof. 73 6.4. Godinji plan i program rada strune suradnice psihologinje POSLOVI I ZADACI Cilj Zadae Ishodi Metode i oblici rada Suradnici Vrijeme i br. sati 1. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I REALIZACIJA RADA KOLE 120 Sudjelovanje u izradi godinjeg plana i programa rada kole Kvalitetno se pripremati i programirati rad Izrada GPP Izrada kolskog kurikuluma Odreivanje ciljeva i prioritetnih zadaa za k.god. 2017./18. Plan strunog usavravanja Izrada kolskog preventivnog programa Pomo pri analizi rezultata rada u proloj kolskoj godini Identificirati odgojno obrazovne potrebe Planirati rad s uenicima, roditeljima i nastavnicima Isplanirati i kreirati sadraje i metode rada Predloiti teme na sjednici NV za struno usavravanje u koli Individualni rad Timski rad Kritiko miljenje Prouavanje pedagoke dokumentacije ravnatelj, pedagog pedagog, nastavnici tajnik pedagog razrednici ravnatelj pedagog kolovoz, rujan tijekom prvog polugodita rujan, listopad tijekom godine rujan lipanj, srpanj, kolovoz Sudjelovanje u izradi kolskog kurikuluma -provoenje projekta uenici uitelji Izrada i programa rada strunog suradnika psihologa Izrada kolskog preventivnog programa prevencija nasilja u vezama mladih prevencija nasilja preko Interneta uenje emocionalnih i socijalnih vjetina prevencija ovisnosti kako uiti Planiranje rada za uenike s tekoama u razvoju testiranje uenika s tekoama u razvoju dijagnostiki intervjui pomo nastavnicima pri pisanju planova i programa z uenike s tekoama. Priprema dokumentacije za izradu prilagoenih programa Sudjelovanje u izradi plana i programa stairanja pripravnika Sudjelovanje u izradi prijedloga plana i programa rada razrednika Sudjelovanje u organizaciji i provoenju upisa uenika u prvi razred 74 2.STATISTIKI PODACI NA POETKU I NA KRAJU KOLSKE GODINE 80 Sudjelovanje u prikazu statistikih podataka Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i Uredu dravne uprave Evidentirati odgojno obrazovni rad. Kreirati upitnike, skale i materijale za uenike, roditelje i nastavni proces. Prikupljati pedagoku dokumentaciju, kreirati obrasce, unoenje promjena, prikupljanje podataka za statistiku obradu. Kreiranje obavijesti za uenike, nastavnike i roditelje. Poznavanje pedagoke dokumentacije. Individualni rad Timski rad pedagog, ravnatelj rujan, lipanj 3. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA 100 Praenje ostvarivanja nastavnih planova i programa Stei uvid u razinu odgojno obrazovnih postignua pojedinca, razrednih odjela i kole te predloiti strategije za unaprjeenje Stei uvid/pratiti odgojno obrazovna postignua tijekom kolske godine. Analizirati odgojno obrazovna postignua. Osmiljavati i pratiti primjenu i vrednovati nove strategije zapoboljanje odgojno obrazovnih postignua. Pratiti postignua pojedinaca, grupa. Suraivati sa strunim vijeima u koli. Koordinirati aktivnosti Povjerenstva za kvalitetu. Izraditi obrasce za razrednike. Procjena postignua uenika. Prikupljanje podataka za analizu. Izrada izvjea o odgojno obrazovnim postignuima uenika. Suraivati sa strunim vijeima i kritiki prosuivati, provesti SWOT analizu, izraditi akcijski plan za unaprjeenje i razvojni plan Individualni rad Rad u paru Timski rad Kritiko promatranje Analiza Statistika obrada podataka pedagog, nastavnici pedagog, razrednici tijekom godine lipanj-kolovoz kraj polugodita, nastavne i kolske godine tijekom godine Prisustvovanje nastavi prema potrebi s ciljem praenja rada pojedinih uenika i/ili uitelja Pregled pedagoke dokumentacije prema potrebi Praenje popravnih ispita i dopunske nastave Praenje i analiza izostanaka uenika Prikupljanje i analiziranje podataka o uspjehu uenika na kraju prvog polugodita, na tromjesjeju te na kraju nastavne i kolske godine Prisustvovanje sjednicama Razrednih i Nastavnikih vijea Praenje ostvarivanja kolskog kurikuluma 75 4. RAD S UENICIMA na individualnoj i / ili skupnoj razini od pripreme, realizacije do evaluacije rada 400 Utvrivanje stanja uenika na podruju : akademske kompetencije, intelektualne razvijenosti, sklonosti za uenje: slabih i jakih strana, emocionalnog razvoja i osobina linosti, socijalnih vjetina i znaajki ponaanja, obrazovne okoline, kolske/razredne klime, posebnih potreba Podrati uenike u uspjenom odrastanju i sazrijevanju. Poticati na postizanje kolskog uspjeha. Primijeniti pedagoke kriterije pri upoznavanju uenika prvih razreda Pomoi u odabiru mogunosti nastavka obrazovanja Potaknuti na odabir zdravih stilova ivljenja. Upuivati na moralne vrijednosti i Ispitati potrebe i oekivanja uenika. Prikupiti podatke. Raditi na prevenciji nepoeljnih pojava u ponaanju uenika. Pouavati uenike efikasnim tehnikama uenja. Provoditi pedagoke radionice. Jaati komunikacijske i socijalne vjetine. Identificirati i pruiti podrku uenicima sa specifinim tekoama Identificirati, podrati i pratiti nadarene uenike. Profesionalno informirati uenike. Osposobiti za prepoznavanje i definiranje konkretnog problema, ovladati postupcima/ tehnikama rjeavanja problema. Osmisliti instrumente voenja razgovora s uenikom. Pripremiti teme za rad, razviti raspravu (zakljuiti), ukljuiti u ivot i rad kole kroz konkretne sadraje. Predstaviti se kao osoba koja je podrka i pomo u prevladavanju problema odrastanja. Individualni rad Rad u skupini Timski rad Prouavanje dokumentacije uenika Rjeavanje problema Pedagoke radionice Oluja ideja Otvoreno i iskustveno uenje i pouavanje Savjetovanje Pedagog Razrednici ravnatelj pedagog tijekom godine tijekom godine tijekom godine Savjetodavni rad s uenicima 1.Individualni i / ili grupni savjetodavni rad s uenicima - uenici koji pokazuju emocionalne ili potekoe u socijalnim odnosima - uenici koji ponavljaju razred - uenici koji imaju velik broj izostanaka - uenici s poremeajima u ponaanju - uenici kojima je potrebna pomo u uenju 2. Primjena i provoenje razliitih akademskih i bihevioralnih intervencija usmjerenih na poboljanje uenja i ponaanja 3. Individualni i /ili grupni savjetodavni rad s uenicima s tekoama u razvoju Intervencije na razini kole/razreda u vrhu poboljanja uvjeta uenja i prilagodbe na kolsku okolinu Provoenje individualnog i grupnog treninga vjetina uenja, socijalnih vjetina i komunikacijskih vjetina Primjena intervencijskih mjera u kriznim situacijama Provoenje pedagokih radionica 76 Prevencija 1.Rad na programima kojima se gradi pozitivan odnos uenika s vrnjacima i odraslim osobama prevencija nasilja, prevencija nasilja u mladenakim vezama 2.Rano otkrivanje potencijalnih akademskih deficita i/ili tekoa u uenju te odreenih emocionalnih ili potekoa u socijalnim odnosima 3.Poticanje sigurne i podravajue okoline za uenje (kroz preventivne programe protiv nasilja, uenja uvaavanja razliitosti uenika i slino) humanitarne aktivnosti Ukljuiti uenike u humane aktivnosti. Koristei suvremene metode pouavanja razvijati samopouzdanje i interes kod uenika za pedagoke teme. Upoznati i analizirati socioemocionalne i materijalne uvjete u kojima ive uenici. Upoznati razrednu dinamiku primjenom sociometrije, educirati razrednike i izraditi sociogram. Pripremiti edukacijske materijale Istraiti i provoditi nove spoznaje u radu s uenicima. pedagog pedagog razrednici razredna vijea HZZZ VU tijekom godine Rujan Listopad tijekom godine tijekom godine Tijekom godine Rad s uenicima s tekoama u razvoju i uenicima s primjerenim oblikom kolovanja: - prepoznavanje uenika s tekoama u razvoju - psihologijsko testiranje uenika s tekoama u razvoju - dijagnostiki intervju - voenje dokumentacije za uenike s tekoama u razvoju - voenje radionica i projekta podrka u ponaanju/uenju za uenike s tekoama u razvoju i uenike u posebnim odgojno obrazovnim skupinama - odravanje razrednih vijea kako bi uputili razredno vijee u tekoe uenika - praenje izrade primjerenog plana i programa za uenike s tekoama - Profesionalno informiranje uenika Sudjelovanje u radu Vijea uenika 77 5. RAD S RODITELJIMA 300 Utvrivanje stanja uenika provoenjem anamnestikog intervjua Kvalitetno komunicirati i suraivati s roditeljima. Stvarati potrebno ozraje za zdrav rast, razvoj i napredak uenika. Upuivati i educirati djelotvornim roditeljskim/odgojnim postupcima. Raditi na stvaranju kvalitetne komunikacije i suradnje. Informirati o koli, programima i zanimanjima. Poticati i sudjelovati u rjeavanju problema. Prikupljati informacije (obiteljska i socijalna anamneza). Isticati vanost obitelji u ivotu adolescenta. Pouavati o problemima odrastanja adolescenta. Raditi na prevenciji pojava ovisnosti i neprihvatljivog ponaanja. Izraditi edukativne materijale. Voditi individualne i skupne razgovore. Educirati pedagokim radionicama. Voditi pedagoku dokumentaciju o suradnji. Analizirati uinkovitost suradnje. Individualni rad. Rad u skupini. Razgovor Predavanje Pedagoke radionice Rjeavanje problema Savjetovanje Pedagog Razrednici Ravnatelj tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine Individualni i / ili grupni rad savjetodavni rad s roditeljima na temu kolskog uspjeha djece, njihova ponaanja u koli, prevencije ovisnosti i sl. Intervencija odnosno rad s roditeljima na promjenama u podruju prepoznatih tekoa Upoznavanje roditelja s mogunostima njihova djeteta i zahtjevnosti programa koji pohaaju Suradnja s roditeljima prilikom provedbe pedagokih mjera Obrazovanje roditelja o vjetinama roditeljstva i tehnikama discipliniranja; strategijama suoavanja s rizinim ponaanjima. Sudjelovanje u radu Vijea roditelja. Odravanje predavanja na roditeljskim sastancima: 1. Adolescencija, promjene u ponaanju i promjena okoline za prve razrede srednje kole 2. Odgoj u obitelji/roditeljski stilovi za druge razrede srednje kole. 3. Vrijednost kole za tree razrede 4. to poslije srednje kole za etvrte razrede. 6.RAD S NASTAVNICIMA 200 Utvrivanje stanja uenika prikupljanjem anamnestikih podataka Raditi na osmiljavanju suvremenog didaktiko metodikog ostvarivanja odgojno Poticati, sudjelovati i pratiti uvoenje inovacija u nastavu. Pruiti pomo u programiranju nastavnih sadraja. Neposrednim uvidom u odgojno obrazovni proces predloiti suvremene i uinkovite nastavne strategije, oblike i Rad u skupini Timski rad Individualni rad Pedagog Ravnatelj tijekom godine Individualni i / ili grupni rad savjetodavni rad s nastavnikom/icima u razumijevanju razvojnih potreba uenika te dogovori o najboljim nainima pruanja podrke ueniku u svladavanju specifinih tekoa 78 Pomo nastavnicima koji rade s djecom s potekoama u razvoju obrazovnog procesa. Poticati i podravati nastavnike u uspjenoj primjeni suvremenih metoda rada te obogaivanju komunikacijskih vjetina. Sudjelovati u uvoenju u rad nastavnika pripravnika vezano za rad s uenicima s tekoama i/ili ostalim specifinostima. Koordinirati rad strunih vijea. Pruiti podrku i pomo razrednicima. Voditi pedagoke radionice za nastavnike/razrednike. Poticati kreativan pristup odgojno obrazovnom procesu. Poticati na struno usavravanje. Pruiti strunu pomo i podrku nastavnicima. metode rada koje nastavnik moe primijeniti u praksi. Provesti strukturirani intervju s nastavnikom. Educirati u pedagokoj radionici Razgovor Reflektirajue uenje i pouavanje Pedagoke radionice Edukativna predavanja Oluja ideja Rjeavanje problema Razrednici tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine Pripremanje za neposredni odgojno-obrazovni rad Pomo nastavnicima u voenju pedagoke dokumentacije Intervencija - Obrazovanje nastavnika o -primjeni strategija uenja i pouavanja; -tehnikama voenja razreda i upravljanja ponaanjem; -pristupima u radu s uenicima s posebnim potrebama; -prevenciji kriznih stanja i reakcijama na krizu - Posjet nastavi - Rad s nastavnicima na promjenama u podruju prepoznatih tekoa uenika - Razvijanje strategije individualizacije u pouavanju u svrhu optimalnog uenikovog napredovanja Praenje strunog usavravanja nastavnika i provoenje strunog usavravanja nastavnika iz podruja psiholokih tema. 7. SURADNJA S RAVNATELJEM KOLE 50 Suradnja s ravnateljem u svezi planiranja, praenja realiziranja i vrednovanja odgojno- obrazovnog procesa Kvalitetno komunicirati i suraivati u srhu zajednikog djelovanja i unaprjeivanja odgojno obrazovnog rada kole Inicirati suradnju Sudjelovati u zajednikim aktivnostima i projektima Suraivati pri izradu GPP kole i kurikuluma kole Suraivati u kritikom promiljanju i unaprjeivanju kulture kole Individualni rad Timski rad Razgovor Analiza Kritiko razmiljanje Oluja ideja Pedagog tijekom godine tijekom godine Suradnja s ravnateljem s ciljem unapreivanja odgojno-obrazovnog rada i poboljanja standarda u izvoenju nastave Suradnja s ravnateljem u vezi uenika s teim prepoznatim tekoama- emocionalnim, u podruju socijalnih odnosa, poremeaja ponaanja 79 8. SURADNJA S VANJSKIM INSTITUCIJAMA 50 Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Kvalitetno komunicirati i suraivati Inicirati suradnju. Suraivati na zajednikim projektima i istraivanjima. Savjetovati se kontinuirano sa savjetnicom AZOO-a za strune suradnike psihologe. Pratiti ostvarenje aktivnosti. Ukljuiti se u struna usavravanja u AZOO. Stvoriti povoljne uvjete za provoenje vanjskih PP. Prosuditi o uspjehu suradnje. Kritiko prosuivanje. Individualni rad Timski rad Suradnja Kritiko promiljanje Oluja ideja. Pedagog Nastavnici Ravnatelj Uenici Roditelji tijekom godine tijekom godine tijekom godine Suradnja s Uredom dravne uprave, Agencijom za strukovno obrazovanje te Agencijom za odgoj i obrazovanje Suradnja s Policijskom postajom Suradnja s Obrtnikom komorom Suradnja sa Zavodom za zapoljavanje Suradnja s Domom zdravlja i Zavodom za javno zdravstvo Suradnja sa osnovnim i srednjim kolama u okruenju 9. ISTRAIVANJE I RAZVOJNI PROGRAMI 100 Pomo nastavnicima u uvoenju inovacija u nastavu Istraiti znakovite pojave i aspekte odgojno obrazovnog rada. Prikupiti relevantne podatke. Analizirati podatke. Prezentirati rezultate. Temeljem dobivenih rezultata predloiti mjere poboljanja. Pratiti provedbu mjera poboljanja. Postaviti hipoteze, osmisliti instrumente. Definirati potrebe kole. Napraviti plan daljnjeg djelovanja. Voditi projekte. Vrednovati zakljuke. Individualni rad. Rad u skupini i paru. Istraivanje. Statistika obrada podataka. Nastavnici Pedagog SV psihologa tijekom godine tijekom godine tijekom godine Rad na samovrednovanju kole Praenje i realizacija PP Istraivaki rad (razliite ankete, upitnici) Provoenje projekata u kojima je psiholog nosilac Koordiniranje vanjskih programa u koli Humanitarne aktivnosti 10.UPIS UENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE KOLE 80 Postupci u aplikaciji upisi.hr Unaprijediti postupak upisa u prvi razred. Raditi na promociji zanimanja kole. Voditi rad upisnog povjerenstva. Organizirati promotivne aktivnosti. Uredna upisna dokumentacija. Pripremljeni materijali za upisno povjerenstvo. Individualni rad. Rad u skupini. Pedagog Predstavnici strunih aktiva Tijekom godine Kraj godine 2. polugodita Evidencija uenika na upisima Organizacija upisnih postupaka u koli Voenje dijela na web stranici koji se odnosi na upise 80 Suradnja s osnovnim kolama Voditi web stranicu za upise. Europski tjedan strukovnog obrazovanja. Organizirati i voditi roditeljske sastanke za roditelje i uenike osmih razreda. Pripremljeni materijali za roditeljske sastanke. Dovoljan broj uenika na upisima u prve razrede. PPT (prezentacije, video prikazi) Promotivni materijali. Razrednici prvih razreda Carnet Travanj 2018. Lipanj i srpanj i rujan 2018. Sudjelovanje u organizaciji sajma srednjih kola Osnivanje upisnog povjerenstva i organizacija njegovog rada Provjeravanje dostavljene dokumentacije 11. OSOBNO STRUNO USAVRAVANJE 200 Sudjelovanje i prisustvovanje na strunim vijeima, seminarima, konferencijama, verificiranim edukacijama ( u organizaciji i/ili s preporukom AZOO, MZO, DPH, Komore..) Unaprijediti rad strune suradnice psihologinje i razvijati profesionalne kompetencije Sudjelovati u strunom usavravanju. Aktivno sudjelovati u strunom usavravanju. Planirati psiholoku literaturu. Pratiti aktualnosti i dogaanja u gradu i upaniji. Konzultirati se s viom savjetnicom i/ili prosvjetnom inspektoricom. Rasprava o zadanim temama i sadrajima. Sudjelovanje u kreiranju i provedbi zajednikih projekata. Povezati struna vijea u koli. Integrirati steena znanja. Identificirati uzroke i posljedice pojedinih pojava u koli. Individualni rad Timski rad Suradnja Rasprava Pedagoke radionice Predavanja Psiholozi drugih srednjih kola u gradu. lanovi MSV psihologa. Voditeljica MSV psihologa strunih suradnika srednjih kola tijekom godine tijekom godine tijekom godine Praenje inovacija putem literature i interneta Sudjelovanje u radu razliitih sekcija i udruga Sudjelovanje u radu strunih tijela kole Izvankolski struni rad ( lanak za Vukovarsko-srijemski uitelj) 12. VREDNOVANJE I SAMOVREDNOVANJE RADA 90 Provjera realiziranih zadataka planiranih godinjim planom i programom Optimalno realizirati zadae. Voditi web stranicu pedagoko psiholokog kutka Samovrjednovati rad. Supervizija, unositi promjene, osmisliti instrumente za vrednovanje i samovrednovanje kvalitete rada. Kreirati upitnike za uenike, roditelje i nastavnike. Argumentirati dokazima izvjee o radu kole. Individualni rad Timski rad Oluja ideja Swot analiza Povjerenstvo za kvalitetu tijekom godine Kritiki osvrt ravnatelja, pedagoga i ostalih na rad 81 13. VOENJE DOKUMENTACIJE O RADU 10 Pisanje dnevnika rada Optimalno realizirati zadae Voditi Dnevnik rada, pratiti mjesenu realizaciju. Samovrjednovanje vlastitog rada. Napisati izvjee o svom radu, argumentirati svoj rad i procijeniti postignue. Individualni rad. Voenje dokumentacije. Swot analiza. Osobno Tijekom godine UKUPNO: 1780 sati Struna suradnica psihologinja: Stefanie Jade Horvat 82 6.5. Godinji plan i program rada strune suradnice knjiniarke RUJAN Broj sati upoznavanje uenika prvih razreda s knjinicom i oblicima rada u knjinici upis novih lanova u knjinicu i izrada novih kartica planiranje kulturnih sadraja za novu kolsku godinu 9.-18.9. Vinkovake jeseni smotra folklora 21.9. Meunarodni dan mira Dani kruha praenje novih kataloga nakladnika i novih izdanja praenje nove strune, pedagoke i metodike literature suradnja s drugim kolskim knjinicama narudba strune pedagoke literature suradnja s razrednicima svih razreda prouavanje prirunika za samovrednovanje 90 50 10 10 LISTOPAD pripremanje uenika za samostalno koritenje raznih izvora znanja upoznavanje uenika s rasporedom grae na policama oformljivanje itateljskog kluba obrada novih asopisa statistika koritenja knjine grae 4.10. Svjetski dan zatite ivotinja 15.10. Mjesec hrvatske knjige 16.10. Svjetski dan hrane Dani Josipa i Ivana Kozarca susreti s knjievnicima 25.10. Meunarodni dan kolskih knjinica sudjelovanje na strunim aktivima kolskih knjiniara pregled novije strune literature rad na novom programu za kompjutersku obradu grae prouavanje prirunika za samovrednovanje suradnja s razrednicima svih razreda 80 40 30 20 6 STUDENI pedagoka pomo pri realizaciji nastavnih sadraja, slobodnih i izvannastavnih aktivnosti rad s uenicima na samostalnim istraivakim radovima upute za pisanje referata izvoenje nastavnih sati u itaonici posudba lektire i strune literature 80 83 evidencija koritenja knjine grae u knjinici i evidencija posudbe knjine grae obiljeavanje znaajnijih datuma i obljetnica 18.11. Dan sjeanja na Vukovar 20.10. Svjetski dan djece 25.10. Meunarodni dan solidarnosti s palestinskim narodom koncerti, predavanja, izlobe suradnja s Gradskom knjinicom i itaonicom Vinkovci, Gradskim muzejom i galerijom suradnja s Matinom slubom suradnja s voditeljima strunih aktiva sudjelovanje na gradskom aktivu kolskih knjiniara priprema za upanijski aktiv knjiniara praenje nove strune literature i asopisa pomo nastavnicima u izvoenju pojedinih nastavnih sati izborom odreene literature ili AV grae 55 30 3 PROSINAC svakodnevni rad s uenicima u itaonici priprema za kompjutersku obradu knjiga i ostale knjinine grae kompletiranje strunih asopisa u godita 10.12. Dan ljudskih prava pravo na itanje Boi u djelima hrvatskih knjievnika Boina priredba upanijski aktiv kolskih knjiniara suradnja s drugim kolskim knjinicama praenje nove pedagoko-metodike literature izvjetaj o stanju knjininog fonda do 31.12. izvjetaj o ostvarenju planova za tekuu godinu 60 50 10 SIJEANJ rad s uenicima u razrednoj zajednici naruivanje novih asopisa za tekuu godinu reklasifikacija grae evidencija posudbe i koritenja knjine grae ureenje panoa knjinice u suradnji s voditeljem aktiva hrvatskog jezika obiljeavanje vanijih datuma dogovor o daljnjem radu u knjinici nabava nove grae 27.1. Meunarodni dan sjeanja na Holokaust sudjelovanje na sjednicama Nastavnog vijea samovrednovanje 20 70 20 30 84 VELJAA sluenje primarnim i sekundarnim izvorima znanja posudba lektire statistika posudbe grae u knjinici rad s uenicima na prigodnoj izlobi za Valentinovo 21. 2. Meunarodni dan materinskog jezika suradnja s nastavnicima u slobodnim aktivnostima suradnja s Matinom slubom i Gradskom knjinicom suradnja s Razvojnom slubom NSK priprema i izvoenje nastave u knjinici i itaonici 80 60 20 OUJAK rad s uenicima na posudbi knjine grae pedagoka pomo uenicima i nastavnicima Dani hrvatskoga jezika 22.3. Svjetski dan zatite voda 27.3. Svjetski dan kazalita aktiv kolskih knjiniara suradnja s drugim kolskim knjinicama suradnja s predmetnim nastavnicima u provedbi nastavnih sadraja izvoenje seminara u knjinici i itaonici rad u strunom aktivu hrvatskog jezika 80 40 20 20 8 TRAVANJ rad s uenicima: posudba lektire i strune literature, obrada zadanih tema obrada AV grae i periodike evidencija posudbe grae u knjinici za tekui mjesec 7.4. Svjetski dan zdravlja prigodna izloba i posjet Sajmu zdravlja u Vinkovcima 23.4. Hrvatski i svjetski dan knjige i autorskih prava 22.4. Dan planeta Zemlja suradnja s drugim kolskim knjinicama Proljetna kola kolskih knjiniara suradnja s ravnateljem u vezi tekuih poslova u knjinici 60 40 40 20 10 SVIBANJ redovni rad s uenicima: posudba, pomo u izradi referata i samostalnih radova pojaan rad s maturantima 3.5. Svjetski dan slobode tiska razduivanje knjiga maturantima 90 50 85 izrada statistike za zavrne razrede mjesena i godinja te razredna posudba Festival glumca odlazak na predstave suradnja s Matinom slubom aktiv kolskih knjiniara suradnja s nastavnicima izrada Godinjeg izvjea kole samovrednovanje 31. 5. Svjetski dan nepuenja 10 10 LIPANJ zavretak posudbe za uenike, potraivanja za povratom knjiga, razduivanje uenika - sumiranje rada s uenicima i nastavnicima provoenje djelomine revizije izrada statistike za sve razrede 5.6. Svjetski dan zatite okolia sudjelovanje na sjednicama Nastavnog vijea izrada Godinjeg izvjea kole 80 30 30 20 8 SRPANJ sumiranje rezultata rada u knjinici za ovu kolsku godinu sreivanje svih statistika i dnevnika rada izvjetaj raunovoi o materijalnom stanju knjininog fonda, prinovama, donacijama i vrijednosti fonda sreivanje inventarnih knjiga sreivanje plaenih rauna sreivanje i kompletiranje asopisa zavretak kompjuterske obrade grae sreivanje plakata, tematskih mapa i materijala pripremanih kroz godinu za prigodne izlobe godinji izvjetaj o radu kolske knjinice 40 20 20 86 7. GODINJI KALENDAR ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA Odluka o poetku i zavretku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora uenika osnovnih i srednjih kola za kolsku godinu 2017./2018. 87 88 7.1. Godinji kalendar rada kole 2017./18. GODINJI KALENDAR RADA KOLE u k. god. 2017./2018. DATUM VRIJEME DOGAANJE 15.9.2017. Vinkovake jeseni 19.9.2017. U 17:00 Roditeljski sastanak za sve prve razrede 22.9.2017 U 14:00 Prosudbeni odbor Do 22.9.2017. Odrati roditeljske sastanke za sve razrede 6.10.2017. U 14:00 RV prvih razreda: Uenici s tekoama u razvoju Do 13.10.2017. Razrednici obavijestiti uenike o Pravilniku o izradi i obrani zavrnog rada Do 20.10.2017. Objava tema za zavrni rad (na oglasnoj ploi) Do 31.10.2017. Dostaviti popis uenika i tema koje su odabrali za zavrni rad u pedagoki 3.11.2017. U 14:00 Razredna vijea za 1. razrede 10.11.2017. Interliber Do 10.11.2017. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja i razlikovni ispiti) 20.11. do 24.11.2017. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja i razlikovni ispiti) Do 24.11.2017. Predaja prijava za obranu pisanog dijela zavrnog rada (zimski rok) Do 8.12.2017. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja i razlikovni ispiti) Od 11.12. do 15.12.2017. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja i razlikovni ispiti) Od 11.12. do 15.12.2017. Odrati roditeljske sastanke 21.12.2017. Sjednice razrednih vijea 27.12. 2017. do 12.1.2018. Zimski odmor 15.1.2018. Poetak 2. polugodita Do 16.1.2018. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja i razlikovni ispiti) 18.1. i 19.1.2018. Praktini dio Zavrnog rada (zimski rok) Od 22.1. do 26.1.2018. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja i razlikovni ispiti) Do 2.2.2018. Predaja pisanog dijela zavrnog rada (zimski rok)-predaje mentor 5.2.2018. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja i razlikovni ispiti) 9.2.2018. Prosudbeni i Ispitni odbor 13.2.2018. Obrana pisanog dijela zavrnog rada (zimski rok) 15.2.2018. Prosudbeni odbor 16.2.2018. Podjela svjedodbi (za uenike koji su polagali zavrni rad u zimskom roku) Od 19.2. do 23.2.2018. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja i razlikovni ispiti) Do 5.3.2018. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja) Od 12.3. do 16.3.2018. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja) 31.3.2018. Zadnji dan prijave za obranu zavrnog rada (ljetni rok) Od 29.3. do 6.4.2018. Proljetni praznici Do 12.4.2018. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja) Od 16.4. do 20.4.2018. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja) Travanj 2018. Promocija strukovnog obrazovanja: roditeljski sastanci za uenike i roditelje osmih razreda 89 30.4.2018. Zadnji dan predaje potvrda za odraenu praksu (kod uenika koji polau razliku predmeta) Do 4.5.2018. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja) 22.5.2018. Zadnji dan nastave za zavrne razrede 22.5.2018. Razredna vijea za zavrne razrede i Nastavniko vijee Od 21.5. do 25.5.2018. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja) Od 28.5. do 4.6.2018. Dopunski rad za uenike zavrnih razreda 30.5.2018. Maturalna zabava Od 1.6. do 5.6.2018. Praktini dio Zavrnog rada Do 1.6.2018. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja) 8.6.2018. Zadnji dan predaje pisanog dijela Zavrnog rada (ljetni rok)-predaje mentor Od 11.6. do 15.6.2018. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja) Od 18.6. do 20.6.2018. Obrana pisanog dijela Zavrnog rada 15.6.2018. Kraj nastavne godine za 1.,2. i 3.a,3.b, 3.c razred 21.6.2018. Prosudbeni odbor 18.6.2018. Razredna vijea za 1., 2. i 3.a i 3.b, 3.c razred 21.6.2018. Podjela svjedodbi za uenike zavrnih razreda 21.6.2018. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja) Od 26.6. do 6.7.2018. Dopunski rad za uenike 1., 2., i 3.a, 3.b te 3.c razreda Od 2.7. do 6.7.2018. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja) 9.7.2018. Razredna vijea i Nastavniko vijee nakon dopunskog rada 10.7. 2018. Podjela svjedodbi za 1., 2., i 3.a, 3.b te 3.c razreda 10.7.2018. Predaja prijava za popravne, predmetne i razredne ispite (jesenski rok) 10.7.2018. Predaja prijava za razlikovne ispite (nastavak obrazovanja) 10.7.2018. Predaja prijava za obranu Zavrnog rada (jesenski rok) 16. i 17.8.2018. Praktini dio Zavrnog rada (jesenski rok) Do 20.8.2018. Predaja pisanog dijela Zavrnog rada (jesenski rok)-predaje mentor Od 21.8. do 23.8.2017. Popravni ispiti za sve Od 21.8. do 23.8.2017. Razlikovni ispiti (nastavak obrazovanja) 24.8.2018. Razredna vijea za sve razrede i Nastavniko vijee 30.8.2018. Obrana pisanog dijela Zavrnog rada 30.8.2018. Prosudbeni odbor 31.8.2018. Podjela svjedodbi o zavrnom razredu (za uenike koji su polagali zavrni ispit na jesenskom roku) 31.8.2018. upisi u druge, tree i etvrte razrede donoenje potvrda o odradi ljetne praktine nastave 90 7.2. Kalendar izrade i obrane Zavrnog rada OPE ODREDBE Zavrni rad se sastoji od izrade rada i obrane rada. Vremenik izrade i obrane rada donosi kolski odbor na prijedlog ravnatelja kole do 30. rujna za tekuu kolsku godinu. Vremenik sadri rokove za izbor tema, izradu i predaju zavrnog rada, rokove obrane zavrnog rada te datum uruivanja svjedodbi o zavrnom radu. IZRADBA ZAVRNOG RADA Teme za zavrni rad, u suradnji s nastavnicima struke nositeljima tema, donosi ravnatelj do 20. listopada za sve rokove u tekuoj kolskoj godini na prijedlog strunih vijea. Teme mogu biti i prijedlozi uenika ako su u skladu s ciljevima i zadaama nastavnog programa prema kojemu se uenik obrazovao. Uenici teme za zavrni rad biraju najkasnije do 31. listopada tekue kolske godine. Uenik obavlja izradu rada pod strunim vodstvom nastavnika struke mentora tijekom zadnje nastavne godine obrazovanja. Uenik je duan pisani dio izrade, koju je prihvatio mentor, predati u urudbeni zapisnik kole najkasnije deset dana prije obrane rada: - Do 24.11.2017. za zimski rok kolske godine 2016./2017. - Do 31.3.2018. za ljetni rok kolske godine 2017./2018. - Do 10.7.2018. za jesenski rok kolske godine 2017./2018. Izrada se sastoji od uratka koji moe biti projekt, praktini rad s elaboratom, sloeniji ispitni zadatak ili drugi slini uradak usklaen s programom. Izradom se moe smatrati uradak s kojim je uenik sudjelovao na izlobi inovacijskih radova u zemlji ili inozemstvu tijekom svoga srednjokolskog obrazovanja ili uradak kojim je uenik osvojio prvo, drugo ili tree mjesto na dravnom natjecanju iz struke. IZRADA PRAKTINOG DIJELA ZAVRNOG RADA ZIMSKI ROK: OD 18.1. DO 19.1.2018. (kolska godina 2016./2017.) LJETNI ROK: OD 1.6. DO 5.6.2018. JESENSKI ROK: OD 16.8. DO 17.8. 2018. OBRANA ZAVRNOG RADA Obrani rada moe pristupiti uenik koji je uspjeno zavrio srednjokolsko obrazovanje i iju je izradu rada mentor prihvatio i za nju predloio pozitivnu ocjenu. Uenik prezentira rad u obliku obrane pred povjerenstvom. Obrana u pravilu traje do 30 minuta. Obrana se provodi pred povjerenstvom kojega ine predsjednik te dva lana iz redova nastavnika struke od kojih je jedan mentor. 91 Povjerenstvo potvruje prijedlog: a) ocjene izrade na prijedlog mentora odreenog uenika; b) ocjene obrane; c) opeg uspjeha iz izrade i obrane zavrnog rada. ROKOVI ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA Uenik predaje pisani rad mentoru: - Do 2.2. 2018. za zimski rok kolske godine 2016./2017. - Do 8.6.2018. za ljetni rok kolske godine 2017./2018. - Do 20.8.2018. za jesenski rok kolske godine 2017./2018. ROKOVI ZA OBRANU RADA - ZIMSKI ROK: 13.2.2018. -LJETNI ROK: od 18.6. do 20.6. 2018. -JESENSKI ROK: 30.8.2018. OCJENA ZAVRNOG RADA Izrada, obrana te opi uspjeh, koji je aritmetika sredina izrade i obrane rada, ocjenjuje se ocjenama: odlian (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2), nedovoljan (1). Uenik koji je ocijenjen iz izrade rada ocjenom nedovoljan (1) ne moe pristupiti obrani rada, ve se upuuje na ponovnu izradu s izmijenjenom temom. Uenik koji je iz izrade ocijenjen prolaznom ocjenom, a iz obrane rada nedovoljnim, na sljedeem roku ponavlja obranu bez ponavljanja izrade. Uenik koji je prijavio obranu, ali nije pristupio ne ocjenjuje se. Prosudbeni odbor utvruje konanu ocjenu izrade, konanu ocjenu obrane, te opi uspjeh iz izrade i obrane zavrnog rada za svakog uenika na prijedlog Povjerenstva na temelju Poslovnika o radu Prosudbenog odbora i Povjerenstva za obranu zavrnog rada. 8. IZDAVANJE SVJEDODBI - za ZIMSKI ROK svjedodbe e biti izdane 16. veljae 2018. godine. - za LJETNI ROK svjedodbe e biti izdane 21. lipnja 2018. godine - za JESENSKI ROK svjedodbe e biti izdane 31. kolovoza 2018. godine; 92 7.3. Kalendar pomonikih ispita za razdoblje od lipnja 2017. do oujka 2018. Uenici koji se obrazuju u zanimanjima po JMO modelu imaju mogunost polagati pomoniki ispit nakon zavravanja srednjokolskog obrazovanja. U skladu s tim kola sudjeluje u provedbi pomonikih ispita. Vremenik provedbe pomonikih ispita odreuje Agencija za strukovno obrazovanje. 93 94 7.4. Kalendar polaganja ispita Dravne mature u 2017./18. kolskoj godini Ljetni rok 95 Jesenski rok 96 7.5. Kalendar polaganja razlikovnih ispita (nastavak obrazovanja) U skladu s Pravilnikom o uvjetima i nainima nastavka obrazovanja za viu razinu kvalifikacije i statutu Srednje strukovne kole Vinkovci, uenici trogodinjih zanimanja kuhar, konobar, slastiar te kroja imaju mogunost nastavka obrazovanja u Srednjoj strukovnoj koli Vinkovci. Uvjet je prijava na natjeaj i prosjek ocjena vei od 3,5 za sve tri godine kolovanja. Uenici u zanimanjima kuhar, konobar i slastiar obrazovanje mogu nastaviti za zanimanje turistiko hotelijerski komercijalist dok u zanimanju kroja obrazovanje mogu nastaviti u zanimanju modni tehniar. U kolskoj godini 2017./2018. obrazovanje je odluilo nastaviti dva uenika u zanimanju konobar za zanimanje turistiko hotelijerski komercijalist te jedna uenica u zanimanju kroja za zanimanje modni tehniar. Uenici prvu godinu nastavka obrazovanja polau predmete razlike za prve tri godine obrazovanja za zanimanje u kojem nastavljaju obrazovanje. Nakon polaganja razlikovnih ispita imaju mogunost prikljuivanja etvrtom razredu te su tada redovni uenici kole. Vremenik prijave i odravanja ispita Prijava Do 10.11.2017. Ispiti Od 20.11. do 24.11.2017. Prijava Do 8.12.2017. Ispiti Od 11.12. do 15.12.2017. Prijava Do 16.1.2018. Ispiti Od 22.1. do 26.1.2018. Prijava Do 5.2.2018. Ispiti Od 19.2. do 23.2.2018. Prijava Do 5.3.2018. Ispiti Od 12.3.2018. do 16.3.2018. Prijava Do 12.4.2018. Ispiti Od 16.4. do 20.4.2018. Prijava Do 4.5.2018. Ispiti Od 21.5. do 25.5.2018. Prijava Do 1.6.2018. Ispiti Od 11.6. do 15.6.2018. Prijava 21.6.2018. Ispiti Od 2.7. do 6.7.2018. Prijava 10.7.2018. Ispiti Od 21.8. do 23.8.2018. 97 8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA 8.1. Kalendar kulturnih i javnih djelatnosti kole Sadraj Nositelji aktivnosti Mjesec Meunarodni dan pismenosti knjiniarke prof. hrvatskog jezika 8.rujan 2017. Meunarodni dan mira knjiniarke 21. rujna 2017. Obiljeavanje Europskog dana jezika struni aktivi jezika 26. rujna 2017. Europski dan jezika Aktiv stranog jezika Svjetski dan uitelja Ravnatelj, nastavnici kole 5.Listopad 2017. Obiljeavanje Dana neovisnosti uenici i nastavnici povijesti 8.listopad 2017. Dani kruha dani zahvalnosti za plodove zemlje aktiv ugostiteljstva i tekstila Listopad 2017. Mjesec hrvatske knjige knjiniarke Rujan 2017. Dan Ujedinjenih naroda knjiniarke prof. hrvatskog jezika 24.Listopad 2017. Meunarodni dan kolskih knjinica knjiniarke prof. hrvatskog jezika 26.listopada 2017. Predstavljanje kole u Hrvatskom kolskom muzeju Nastavniko vijee Od 8. do 19.studenog 2017. Mjesec borbe protiv ovisnosti Pedagoka sluba 15.studenog do 15.prosinca 2017. Meunarodni dan tolerancije knjinjiarke psihologinja prof. hrvatskog jezika 16.studenog 2017. Dan sjeanja na Vukovar uenici i nastavnici povijesti 18.studenog 2017. Veer matematike Aktiv matematike Prosinac 2017. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a Zavod za javno zdravstvo Pedagoginja Psihologinja 1.prosinca 2017. Meunarodni dan prava ovjeka knjiniarke 10.Prosinca 2017. Obiljeavanje Boia i boinih blagdana nastavnici hrvatskog jezika vjerouitelji Prosinac 2017. Europski tjedan strukovnog obrazovanja Nastavniko vijee, vijee uenika Od 9. do 15. prosinca 2017. Meunarodni dan obiljeavanja sjeanja na rtve holokausta knjiniarke prof. hrvatskog jezika 27.sijenja 2018. Tjedan psihologije Pedagoka sluba veljaa 2018. Valentinovo uenici i nastavnici kole 14.veljae 2018. 98 Milijarda ustaje-borba protiv nasilja nad enama i djevojicama Pedagoka sluba Nastavnici TZK 14.veljae 2018. Meunarodni dan materinjeg jezika nastavnici hrvatskog jezika 21. veljae 2018. Dan ruiastih majca-Dan borbe protiv meuvrnjakog nasilja Pedagoka sluba 28. veljae 2018. Dan ena knjiniarke 8.oujka 2018. Prigodno ureenje kole za Uskrs uenici i razrednici Oujak, travanj 2018. Svjetski dan voda knjiniarke prof. hrvatskog jezika 22. oujka 2018. Svjetski dan zdravlja Pedagog , psiholog 7.travnja 2018. Dan planeta Zemlje Nastavnica geografije, aktiv matematike, aktiv povijesti 22. travnja 2018. Svjetski dan Crvenog kria Voditelj ogranka mladei CK, uenici 8.svibnja 2018. Dan kole (Dan otovorenih vrata) Uenici i nastavnici kole 28.travnja 2018. Svjetski dan nepuenja i svjetski dan porta Nastavnici TZK, uenici 31.svibnja 2018. Svjetski dan zatite okolia Nastavnica geografije 5.lipnja 2018. Izbor najboljeg uenika kole Uenici i NV Lipanj 2018. Izloba uenikih radova Uenici struni uitelji Lipanj 2018. 8.2. Natjecanja Uenici Srednje strukovne kole Vinkovci svake godine sudjeluju na natjecanjima u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Osim toga, uvoenjem novih eksperimentalnih programa sve su prisutniji i na natjecanjima koja organizira Agencija za odgoj i obrazovanje. Na natjecanjima u organizaciji ASOO ove godine sudjelovat e uenici u zanimanjima: frizer, (discipline: 1. muka frizura; 2. enska frizura kuhar (discipline: 1. pripremanje menu-a; 2. priprema hladnog slanog izloka) konobar, (disciplina: posluivanje menu-a i pripremanje barskih mjeavina) slastiar, (disciplina: pripremanje hladnog slatkog izloka) turistiko-hotelijerski komercijalist (predstavljanje turistike destinacije) kroja (discipline: 1.modna kolekcija krojaa; 2.izrada odjevnog predmeta) soboslikar-liilac Na natjecanjima u organizaciji AZOO ove godine sudjeluju uenici na natjecanju iz hrvatskog jezika, matematike, povijesti i geografije. U skladu s tim slijedi detaljnije objanjenje prema natjecanjima. 99 Osim natjecanja u sklopu ASOO i AZOO uenici sudjeluju i na meunarodnim manifestacijama i natjecanjima kao i na upanijskim i kulturnim manifestacijama i natjecanjima. Vie o natjecanjima moe se pronai u kolskom kurikulumu. 8.3. Humanitarne aktivnosti Uenici i nastavnici Srednje strukovne kole Vinkovci sva godine ukljueni su u razliite humanitarne aktivnosti. Ove kolske godine u planu su slijedee aktivnosti: 1. Humanitarna akcija 1000 radosti U Adventsko vrijeme nastavnici vjeronauka u suradnji s Hrvatskim Caritasom provode humanitarnu akciju pod nazivom 1000 radosti. Nastavnici uenicima prodaju narukvice. Cijena narukvica nije odreena. Uenici po mogunostima odvajaju za narukvice. Prikupljeni novac treba se donirati u Hrvatski Caritas. Meutim, u razgovoru s uenicima prole kolske godine, uenici su iskazali elju da se novac donira u obliku namirnica uenicima kole kojima je to potrebno. U skladu sa eljom uenika postupak emo zadrati i za ovu kolsku godinu, razrednici svih razreda trebaju izdvojiti uenike koji bi bili pogodni za humanitarnu akciju te e se tim uenicima za advent donirati namirnice. Na taj nain uenici kole omoguiti e ljepi Boi i onima koji si to moda nisu mogli omoguiti. . 2. Plastinim epovima do skupih lijekova I Srednja strukovna kola Vinkovci pridruila se projektu Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske u sakupljanju plastinih epova. Cilj projekta je da se od plastinih epova registrira nova djelatnost u sklopu ve osnovane Zadruge Halycanum. Zadruga je osnovana s ciljem poticanja drutveno-socijalnog poduzetnitva. Udruga okuplja volontere koji bi zajedno s lanovima zadrugarima sortirali i reciklirali skupljene plastine epove u cilju nastanka novog proizvoda. Prodajom tih proizvoda i/ili reciklirane sirovine sufinancirali bi nabavku skupih lijekova za lijeenje tekih malignih bolesti u sluaju kada to ne financira HZZO. U Srednjoj strukovnoj koli Vinkovci djelatnici i uenici vrijedno i marljivo sakupljaju plastine epove. 3. Humanost na djelu Pomoi nekome znai pomoi samome sebi. Tako je u koli ove kolske godine osmiljen projekt u koji je uloeno malo truda i puno dobre volje te se tako nastoji uenike teih socijalnih situacija uiniti sretnima. Za blagdan Sv. Nikole odluili smo napraviti male poklone za nae prijatelje iz kole, koje emo kroz nekih 2 tjedna kupovati i donosit 100 kod razrednica razreda ukljuenih u projekt.. Uiniti dobro djelo, neto je najljepe. Stoga bi bilo lijepo da se uenici ee ukljuuju u ovakve humanitarne programe i tako nekome prirede ljepe blagdane, i najvanije od svega, uljepaju poneki moda i obini kolski dan 4. Volonteri-uenici frizeri Majstorice, strune uiteljice frizerstva svake kolske godine potiu uenike treih razreda na volonterske aktivnosti koja se iskazuje kroz suradnju sa Centrom za rehabilitaciju djece s potekoama u razvoju Mala Terezija, starakim domom te Djejim domom sv. Ana. Na taj nain uenike se potie na humanost i solidarni rad. Osim prakse i rada uenika, drue se s korisnicima, upoznaju ih i zajedno sudjeluju u razliitim aktivnostima. Svake godine uenici budu oduevljeni ovakvim aktivnostima. Prema tome aktivnost e se odrati i ove kolske godine. 8.4. Plan zdravstveno socijalne zatite uenika 1. Cijepljenje maturanta Podruje rada: cijepljenje maturanata Svrha aktivnosti: prevencija bolesti Korisnici: uenici zavrnih razreda Vrijeme rada: cijepljenje e tijekom prvog polugodita obaviti lijenice Zavoda za javno zdravstvo Vinkovci, a organizaciju kola Evaluacija: praenje zdravlja maturanata obavit e Zavod za javno zdravstvo 2. Predavanja o spolno prenosivim bolestima uenicima prvih razreda Podruje rada: edukativna predavanja o spolno prenosivim bolestima Svrha aktivnosti: upoznavanje s posljedicama rizinih spolnih odnosa Korisnici: uenici prvih i drugih razreda Vrijeme rada: veljaa, oujak, ovisno o dogovoru sa Zavodom za javno zdravstvo Vinkovci Evaluacija: Rasprava s uenicima nakon predavanja, evaluacijski listi 101 3. Obiljeavanje dana borbe protiv AIDS-a Podruje rada: edukativna predavanja o AIDS-u i spolno prenosivim bolestima. Predavanja se odravaju kroz suradnju sa Zdravstveno veterinarskom kolom dr. Andrije tampara. Uenici zdravstvene kole dolaze u nau kolu kako bi odrali predavanja za nae uenike. Svrha aktivnosti: Obiljeavanje dana borbe protiv AIDS-a, upoznavanje uenika s posljedicama rizinog spolnog ponaanja Korisnici: uenici drugih razreda Vrijeme rada: 1. prosinca 2017. Evaluacija: Rasprava s uenicima nakon predavanja, evaluacijski listi 102 8.5. Profesionalno informiranje i usmjeravanje S uenicima zavrnih razreda svake godine provodi se profesionalno informiranje i savjetovanje. Profesionalno informiranje i savjetovanje provodi se kroz: Individualne radionice Pedagoke radionice na temu budunosti i profesionalnog usmjeravanja za uenike etverogodinjih strukovnih programa i gimnazijskog programa Sat razrednika kada uenici ue kako napisati ivotopis i zamolbu za posao Vrijeme: Prvo polugodite Korisnici: preteno uenici zavrnih razreda Svrha aktivnosti: priprema za trite rada Evaluacija: Broj zaposlenih uenika 103 8.6. kolski preventivni program Cilj kolskog preventivnog programa Smanjivati interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i prevencija svih oblika neprihvatljivog ponaanja. ISHODI 1. Pripremiti uenike za rjeavanje osobnih problema i prihvaanje odgovornosti za sebe i druge. 2. Razvijanje pravilnog prosuivanja i samokritinosti: a. formiranje osobnog stava prema uporabi sredstava ovisnosti; b. razvijati vjetine interpersonalne komunikacije; c. ukljuivanje u izvannastavne aktivnosti; d. afirmacija sporta kao zdravog naina ivota; e. njegovati zajednitvo, prijateljstvo i suradnju. 3. Razvoj samopouzdanja i samopotovanja. 4. Izgraivati osjeaj zadovoljstva sobom. SADRAJ, METODE I AKTIVNOSTI Sadraji kolskog preventivnog programa integrirani su u redovitu nastavu, sate razrednika i izvannastavne aktivnosti. Za uspjeno provoenje programa vaan je timski rad, suradnja nastavnika, uenika, roditelja, skrbnika i ostalih suradnika. Aktivnosti s uenicima 1. Planirane za sve uenike 2. Za rizine skupine uenika 3. Za uenike s tekoama u razvoju - Informativna predavanja - Radionice za razvijanje socijalnih vjetina (u okviru sata razrednika) - Sudjelovanje u aktivnostima kole - Edukacija uenika- formiranje stava o neprihvaanju ovisnikog i neprihvatljivog ponaanja Aktivnosti s roditeljima i skrbnicima: - Individualni: savjetodavni i konzultativni rad s roditeljima - Poticanje uspjenog roditeljstva 104 Aktivnosti za nastavnike - Savjetodavni rad s nastavnicima kroz individualni i grupni rad u traenju efikasnih metoda rada s uenicima koji imaju problema s ovisnou, neprihvatljivim oblikom ponaanja, te emocionalnih i zdravstvenih tekoa - Tematska predavanja za nastavnike na sjednicama nastavnikih i razrednih vijea - Pomo u adaptaciji na kolu i postizanju promjena u podruju prepoznatih tekoa OPERATIVNI PROGRAM RADA NA PREVENCIJI RIZINIH PONAANJA AKTIVNOSTI VRIJEME METODE I SREDSTVA Praenje uspjeha i izostanaka Tijekom godine Promatranje i sustavno praenje, razgovor, analiza, pedagoka dokumentacija Metode uspjenog uenja-radionice za uenike prvih razreda Rujan, listopad Radionice Identifikacija uenika s neprilagoenim i neprihvatljivim ponaanjem Tijekom godine Razgovor, biljeenje, analiza Individualni razgovori s uenicima koji imaju problema u uenju, ponaanju, adaptaciji Tijekom godine Razgovor, evidencija, protokol Savjetodavni rad (grupni) s uenicima koji imaju identine probleme (uenje, izostanci) Tijekom godine Radionice, didaktiki materijal Poticanje uenika na rekreativno bavljenje sportom, sudjelovanje na natjecanjima Tijekom godine Sportske aktivnosti, pripreme i odlasci na natjecanja Sigurnost na drutvenim mreama- obiljeavanje dana sigurnosti na Internetu Veljaa Radionice i ppt Humanitarne aktivnosti Solidarnost na djelu Boini sajam Listopad Prosinac Tijekom godine Radionice, ukljuivanje u aktivnosti Sati razrednika- razvijati socijalne vjetine, samopotovanje, odgovornost, vjetine komunikacije Tijekom godine Edukativne radionice Sati razrednika formiranje stavova o neprihvaanju sredstava ovisnosti (droga, alkohol, cigarete) Tijekom godine Predavanje, razgovor, debate, ppt prezentacije 1. razredi kako uiti, ovisnost, vrnjako nasilje, nasilje preko Interneta Veljaa, oujak, travanj Pedagoke radionice 105 2. razredi nasilje u vezama mladih, ovisnost o modernim medijima, socijalne i komunikacijske vjetine (empatija, suradnja, potivanje tuih i vlastitih prava) 3. i 4. razredi ovisnost o kockanju, profesionalno informiranje i usmjeravanje Prevencija od HIV/AIDS-a Prosinac Predavanja predstavnika ZZJZ Savjetodavni rad s roditeljima uenika rizinog ponaanja Tijekom godine Uvid u obiteljsku situaciju, razgovor, analiza Edukacijska predavanja na roditeljskim sastancima: 1. Adolescencija, promjene u ponaanju i promjena okoline za prve razrede srednje kole 2. Odgoj u obitelji/roditeljski stilovi za druge razrede srednje kole. 3. Vrijednost kole za tree razrede 4. to poslije srednje kole za etvrte razrede. Empatija Stilovi voenja razrednog odjela Listopad Studeni Razgovor, ppt prezentacije ( NV i RV) Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Tijekom godine Ankete, predavanja prema dogovoru Suradnja s Centrom za prevenciju i lijeenje ovisnosti i drugim vanjskim suradnicima. Tijekom godine Predavanja, konzultacije 106 PROJEKTI U SKLOPU KOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA Uenici uitelji ivotnih vjetina Naziv aktivnosti, programa i/ ili projekta Uenici uitelji ivotnih vjetina Voditelji Nastavnik - voditelj Stefanie Jade Horvat Marica Andrievi Suradnici Razrednici treih razreda Vremensko razdoblje Tijekom kolske godine 2017./2018. Planirani broj sati 30 Uenici Broj uenika 10 uenika izravnih sudionika Svi uenici sudionici na radionicama Razredi Ovisi o rasporedu i dogovoru s razrednicima Detaljan opis predvienih aktivnosti Vrnjaka skupina koja sudjeluje u provedbi pedagokih radionica Uenici esto iskazuju neprimjerene oblike ponaanja, ne uvaavaju primjedbe nastavnika ili strunih suradnika nego vie prava daju svojim vrnjacima. U vrijeme adolescencije prijateljstva su najvanije zbog ega je vano iskoristiti tu spoznaju. Uenici veu vanost pridaju meusobnom uenju, uenju jednih od drugih, vrnjakim skupinama. Ukljuivanjem uenika u provedbu pedagokih radionica uimo uenike socijalnim i komunikacijskim vjetinama. Osim toga potiemo ih da nauene vjetine pokazuju drugima te na taj nain irimo krug obuhvaenih uenika. Cilj aktivnosti i potrebe uenika (zato su uenicima vane odabrane aktivnosti) -uenje na temelju iskustva, razmjena iskustva i uenja -pozitivni primjeri za uenike -stvaranje pozitivnog ozraja izmeu uenika i klime Ishodi uenja (ishodi koje oekujete od uenika nakon provedene aktivnosti) Uenici e nauiti komunikacijske vjetine (raspravljat e o nainima rjeavanja sukoba, poticat e ih se na suradnju, timski rad, aktivno sluanje). Uenicima e se pribliiti socijalne vjetine (poticat e ih se na empatiju). Odgovornosti nositelja aktivnosti i vanjski nositelji (organizacije s kojima suraujete) Organizacija prikaldnih aktivnosti za uenike. Nain realizacije aktivnosti Aktivnost je namijenjena svim uenicima Srednje strukovne kole Vinkovci. U aktivnost bi se ukljuili uenici koji bi sudjelovali u izradi pedagokih radionica koje bi sami uz pomo psihologa/pedagoga provodili uenicima prvih i drugih razreda. Na taj nain omoguili bi meu ueniku razmjenu znanja. Vremenik aktivnosti kolska godina 2017./2018. 1. Oformiti grupe koje e provoditi pedagoke radionice u listopadu 2017. godine 107 2. Napraviti raspored provoenja radionica sa razrednicima tijekom listopada i studenog 2017. godine. Teme radionica: a) komunikacijske vjetine i asertivno rjeavanje sukoba b) spolno odgovorno ponaanje u vezama mladih c) priprema za budunost 3. Provoditi radionice do kraja kolske godine Nain vrednovanja aktivnosti Interes uenika Fotografije Samoiskaz uenika Analiza na radnom sastanku nakon odranog tjedna Trokovnik Trokovi za radionice. 108 Uiti kako uiti Naziv aktivnosti, programa i/ ili projekta Uiti kako uiti Voditelji Nastavnik - voditelj Marica Andrievi Stefanie Jade Horvat Suradnici Razrednici prvih razreda Vremensko razdoblje Listopad 2017. Planirani broj sati 1 sat po svakom razredu Uenici Broj uenika 140 Razredi Prvi razredi Detaljan opis predvienih aktivnosti Radionice na temu kako kvalitetno uiti Cilj aktivnosti i potrebe uenika (zato su uenicima vane odabrane aktivnosti) Upoznavanje uenika prvih razreda. Upoznavanje uenika s obavezama i oekivanjima srednje kole te kvalitetnim nainima uenja i organizacije vremena. Ishodi uenja (ishodi koje oekujete od uenika nakon provedene aktivnosti) Primjena novih strategija uenja kao to su izrada umnih mapa, stvaranje saetaka, vaenje kljunih rijei. Uenje s razumijevanjem i povezivanje novih i starih sadraja za uenje. Odgovornosti nositelja aktivnosti i vanjski nositelji (organizacije s kojima suraujete) Organizacija radionica Provedba radionica Nain realizacije aktivnosti U svakom razredu odrat e se jedna radionica na temu kako kvalitetnije ueniti. Radionice e se odrati tijekom prvog tjedna u listopadu. Vremenik aktivnosti Od 1.10. do 10.10.2017. Nain vrednovanja aktivnosti Reakcije uenika. Broj negativnih ocjena na kraju polugodita Trokovnik Nema trokova. 109 Obiljeavanje mjeseca ovisnosti Naziv aktivnosti, programa i/ ili projekta Obiljeavanje mjeseca ovisnosti Voditelji Nastavnik - voditelj Stefanie Horvat, psihologinja Marica Andrievi, pedagoginja Suradnici Razrednici MUP Vremensko razdoblje Studeni, prosinac 2017. Planirani broj sati Jedan sat po svakom raazredu (28 sati) Uenici Broj uenika Svi uenici Razredi Svi razredi Detaljan opis predvienih aktivnosti Osmiljavanje radionica na temu prevencije ovisnosti. Izrada rasporeda provedbe radionica. Provoenje radionica u svim razredima u suradnji s razrednicima. Cilj aktivnosti i potrebe uenika (zato su uenicima vane odabrane aktivnosti) Uenicima su potrebne informacije o novim ovisnostima, stvaranje svijesti o tome to sve moe vladati nad naim ivotom. Razmiljanje o posljedicama ovisnosti. Informacije o moguim drugim aktivnostima. Ishodi uenja (ishodi koje oekujete od uenika nakon provedene aktivnosti) Uenici e meusobno razgovarati o iskustvima ovisnosti. Uoit e neke od posljedica koje nisu ranije prepoznali. Meusobno e pozitivno utjecati jedni na druge. Poticat e jedni druge u aktivnostima koje smanjuju ovisnost (zdrav nain ivota). Odgovornosti nositelja aktivnosti i vanjski nositelji (organizacije s kojima suraujete) Osmiljavanje i tijeko radionica Izrada rasporeda radionica Komunikacija s razrednicima oko provoenja radionica Nain realizacije aktivnosti Radionice za vrijeme sata razredne zajednice Radionice u kolskoj knjinici. Povezivanje s klubom itatelja Povezivanje s uenicima uiteljima ivotnih vjetina Vremenik aktivnosti Studeni i prosinac 2017. Mjesec ovisnosti obiljeava se od 15. studenog do 15. prosinca Nain vrednovanja aktivnosti Aktivnost uenika u radionicama Rezultati na anketama Samoiskazi uenika Fotografije Trokovnik Troak za materijale za radionice. 110 Obiljeavanje Meunarodnog dana tolerancije Naziv aktivnosti, programa i/ ili projekta Meunarodni dan tolerancije Voditelji Nastavnik - voditelj Marica Andrievi Stefanie Jade Horvat Suradnici Razrednici Melita Matijevi Iva Mikovi Forum za slobodu odgoja Vremensko razdoblje 16.11.2017. Natjeaj Oboji svijet od 4.9. do 27.10.2017. Planirani broj sati 2 sata Uenici Broj uenika 50 Razredi Drugi razredi 3.g Uenici zanimanja liilac soboslikar Uenice zanimanja modni tehniar Detaljan opis predvienih aktivnosti Likovna radionica Izloba radova Pedagoke radionice na temu tolerancije. Cilj aktivnosti i potrebe uenika (zato su uenicima vane odabrane aktivnosti) Poticanje meusobne tolerancije i meusobnog potovanja izmeu uenika. Uenici trebaju nauiti potivati meusobne razliitosti. Ishodi uenja (ishodi koje oekujete od uenika nakon provedene aktivnosti) Kvalitetnij meuvrnjaki odnosi. Smanjenje meuvrnjakog nasilja. Smanjenje nasilja usmjerenog prema odreenim kategorijama (rod, vjerska pripadnost, seksualna orijentacija i sl. ) Odgovornosti nositelja aktivnosti i vanjski nositelji (organizacije s kojima suraujete) Organizacija izrade radova (Melita Matijevi i Iva Mikovi) Organizacija izlobe Organizacija radionica (pedagoginja i psihologinja) Nain realizacije aktivnosti 1. Provesti likovne radionice za vrijeme nastave na temu Obojimo svijet arenim bojama tolerancije 2. Najbolje radove prijaviti na natjeaj do 27.10.2017. 3. U drugim razredima i 3.g razredu za vrijeme sata razredne zajednice odrati radionicu na temu tolerancije i prihvaanja razliitosti. Radionice odravati 16.11.2017. 4. U holu napraviti izlobu svih radova nastalih povodom odabira najboljih radova za natjeaj zajedno s radovima uenika Tehnike kole Ruera Bokovia. Vremenik aktivnosti Listopad, studeni Nain vrednovanja aktivnosti Fotografije, iskaz uenika Trokovnik Troak za likovnu radionicu Troak za radionice. 111 Prevencija nasilja preko Interneta Naziv aktivnosti, programa i/ ili projekta Prevencija nasilja preko interneta Voditelji Nastavnik - voditelj Stefanie Jade Horvat Pedagoginja Marica Andrievi Suradnici Razrednici prvih razreda Nastavnici informatike MUP Vremensko razdoblje Tijekom kolske godine 2017./2018. (6.veljae 2018.) Planirani broj sati 10 Uenici Broj uenika 100 Razredi Uenici prvih razreda Detaljan opis predvienih aktivnosti Uenici sve vie koriste Internet no nisu racionalni pri njegovoj upotrebi. Tonije razvoj mozga oteava uenicima planiranje vremena i spoznaju oko racionalnog koritenja zbog ega su adolescenti podloni rizinim ponaanjima. U skladu s tim sve vie koriste Internet u negativne svrhe, nisu svjesni kako stvari na internetu ostaju na internetu kao niti vremena koje provode na internetu. Cilj aktivnosti i potrebe uenika (zato su uenicima vane odabrane aktivnosti) 1. Pobudi svijest kod uenika o koritenju interneta. 2. Potaknuti uenike da razmiljaju o posljedicama svog ponaanja na internetu. 3. Omoguiti im da razmotre pozitivne i negativne strane interneta. Ishodi uenja (ishodi koje oekujete od uenika nakon provedene aktivnosti) 1.Uenici e razlikovati prednosti i nedostatke interneta. 2. Nauiti e kako se sigurnije ponaati na internetu. 3. Razmiljat e o posljedicama svog negativnog ponaanja na internetu. 4.Razvit e informatiko komunikacijske vjetine. Odgovornosti nositelja aktivnosti i vanjski nositelji (organizacije s kojima suraujete) Organizacija prikaldnih aktivnosti za uenike. Nain realizacije aktivnosti Aktivnost e se ralizirati kroz sate razredne zajednice Teme radionica: 4. Prednosti i nedostaci koritenja Interneta 5. Sigurno ponaanje na Internetu 6. On line igrice i adolescencija Vremenik aktivnosti Tijekom sijenja i veljae 2018. godine Nain vrednovanja aktivnosti Interes uenika Fotografije Samoiskaz uenika Analiza na radnom sastanku nakon odranog tjedna Trokovnik Trokovi za radionice. 112 Prevencija nasilja u intimnim vezama (Milijarda ustaje) Naziv aktivnosti, programa i/ ili projekta Prevencija nasilja u intimnim vezama (Milijarda ustaje) Voditelji Nastavnik - voditelj Stefanie Jade Horvat Pedagoginja Marica Andrievi Suradnici Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture Razrednici odabranih razreda Pedagoginja Tehnike kole Ruera Bokovia i uenici navedene kole. Vremensko razdoblje Tijekom kolske godine 2017./2018. Radionice o prevenciji nasilja u intimnim vezama tijekom prosinca i sijenja. Milijarda ustaje, ples uenika (14. veljae 2018.) Planirani broj sati 10 Uenici Broj uenika 100 Razredi Uenici drugih razreda 1.c, 2.d, 2.h, 3.d, 3.e, 3.g, 3.f, 4.b, 4.c, 4.d Detaljan opis predvienih aktivnosti Uenici u adolescenciji prvi put stupaju u intimne veze i odnose. esto nemaju s kim razgovarati o tome osim s prijateljima. Nisu upoznati s tim kako se ponaati prema drugoj osobi. Neki nastoje zadrati svoja prava, ali pri tome ne potuju prava druge osobe te iskazuju nasilno ponaanje. Uenike je vano pouiti osobinama kvalitetne veze i odnosa. Svjedoci smo sve veeg broja razvoda, obiteljskog nasilja. Znanje o zdravoj vezi i zdravim nainima ponaanja, pomoi e uenicima da jednog dana ostvare kvalitetnu vezu sa svojim partnerom. Uz radionice o prevenciji nasilja u mladenakim vezama planira se i odrati aktivnost pod nazivom Milijarda ustaje. Milijarda ustaje odnosi se na aktivnost u kojoj se borimo protiv nasilja nad enama i djevojicama. Svake godine 14.2. u razdoblju od 12 do 14 sati u vie od 207 zemalja ustaje se plesom protiv nasilja. Plee se koreografija na pjesmu Break the Chain (prekini lanac). Uenici e nakon radionice i edukativnog predavanja uvjebati ples sa nastavnicima iz tjelesne i zdravstvene kulture. Ples e plesati u kolskom holu. U aktivnosti e sudjelovati zajedno i uenici Tehnike kole Ruera Bokovia u Vinkovcima (kole s kojom djelimo kolsku zgradu) kako bi u ustanku sudjelovalo to vie uenika i kako bi u to veem broju proirli poruku kako nasilje nije dozvoljeno. Cilj aktivnosti i potrebe uenika Spoznaje o osobinama kvalitetne veze. irenje poruke u kojoj se ne prihvaa nasilje usmjereno prema enama i djevojicama. 113 (zato su uenicima vane odabrane aktivnosti) Poticanje uenika na stvaranje odnosa meusobnog potovanja u intimnim vezama. Ishodi uenja (ishodi koje oekujete od uenika nakon provedene aktivnosti) Uenici e razlikovati kvalitetnu od nasilne veze. Objasnit e osobine kvalitetne veze. Pobudit e svijest o pravima druge osobe. Uenice e se poticati i na razvoj komunikacijskih i socijalnih vjetina. Uenici e kroz ples i zabavne aktivnosti preuzeti poruku kako nasilje nije prihavtljivo i nauiti kako reagirati u situaciji doivljavanja nasilja u intimnoj vezi. Odgovornosti nositelja aktivnosti i vanjski nositelji (organizacije s kojima suraujete) Organizacija prikaldnih aktivnosti za uenike. Organizacija plesa u holu i aktivnosti Milijarda ustaje. Medijiski pokriti aktivnost. Nain realizacije aktivnosti Aktivnost e se ralizirati kroz pedagoke radionice i organizaciju Milijarda ustaje. Dvije pedagoke radionice u svakom razredu za vrijeme sata razredne zajednice ili tjelesne i zdravstvene kulture. Nakon radionica uenici e uvjebavati koreografiju na pjesmu Break the Chain pod nastavom tjelesne i zdravstvene kulture. Ples e uenici zajedno s uenicima Tehnike kole Ruera Bokovia plesati u holu 14.2. u meusmjeni. Na nastavnikom vijeu obje kole potrebno je donijeti odluku kako e se zbog aktivnosti taj dan u meusmjeni skratiti 6. i 7. sat za 15 minuta kako bi dobili 30 minuta za odravanje aktivnosti. Vremenik aktivnosti Tijekom prosinca, sijenja i veljae 2018. godine Nain vrednovanja aktivnosti Interes uenika Fotografije Samoiskaz uenika Medijski prikaz aktivnosti Trokovnik Trokovi za radionice. 114 Obiljeavanje 11 tjedna psihologije Naziv aktivnosti, programa i/ ili projekta Obiljeavanje 11 tjedna psihologije Voditelji Nastavnik - voditelj Stefanie Jade Horvat Suradnici Ana Sankovi, nastavnica psihologije Psiholozi u drugim srednjim kolama u Vinkovcima Vremensko razdoblje Veljaa 2018. Planirani broj sati 10 Uenici Broj uenika 70 Razredi Ovisi o rasporedu i dogovoru s razrednicima Detaljan opis predvienih aktivnosti Sastanak psihologa u svrhu dogovora aktivnosti povodom desetog tjedna psihologije. Organizacija aktivnosti tako da se svaki dan tjedna dogaa jedna od aktivnosti kojoj su predstavnici psiholozi u srednjim kolama. Aktivnosti e se odrati u velikoj upanijskoj vijenici. Cilj aktivnosti i potrebe uenika (zato su uenicima vane odabrane aktivnosti) Upoznavanje sa psihologijom. Meusobno druenje strunih suradnika i uenika. Poticanje vanosti psihologa u zajednici. Prepoznavanje potrebe psihologa kod uenika. Poticanje uenika na veu suradnju s psiholozima u koli. Ishodi uenja (ishodi koje oekujete od uenika nakon provedene aktivnosti) Uenici e uvidjeti kolika je svakodnevna primjena psihologije. Uvidjet e vanost suradnje sa kolskim psihologom. Dobit e dodatne informacije u razumijevnju vlastitog ponaanja. Odgovornosti nositelja aktivnosti i vanjski nositelji (organizacije s kojima suraujete) Organizacija prikaldnih aktivnosti za uenike. Koordinacija tjedna. Nain realizacije aktivnosti Odravanje prikaldnih radionica, aktivnosti i predavanja za uenike. Prema interesu uenika ukljuivanje uenika uitelja ivotnih vjetina u aktivnosti i radionice. Grupne rasprave za uenike u marginaliziranim skupinama (ekonomskim, financijskim, socijalnim, obiteljskim, uenici s tekoama u razvoju i slino) Vremenik aktivnosti Veljaa 2017. Nain vrednovanja aktivnosti Interes uenika Fotografije Samoiskaz uenika Analiza na radnom sastanku nakon odranog tjedna Trokovnik Trokovi za radionice. 115 Obiljeavanje Dana ruiastih majca Naziv aktivnosti, programa i/ ili projekta Dan ruiastih majica Voditelji Nastavnik - voditelj Stefanie Horvat, psihologinja Marica Andrievi, pedagoginja Suradnici Kristina Culek, nastavnik vjeronauka Razrednici Vremensko razdoblje Veljaa 2018. Planirani broj sati 10 Uenici Broj uenika Svi uenici Razredi Svi razredi Detaljan opis predvienih aktivnosti Organizacija aktivnosti povodom obiljeavanja Dana ruiastih majca, prevencija meuvrnjakog nasilja. Odravanje radionica na temu prevencije meuvrnjakog nasilja od strane pedagoginje i psihologinje u dogovoru s razrednicima tijekom sijenja i veljae. Izrada plakata u knjinici tijekom veljae na temu STOP MEUVRNJAKOM NASILJU. Predavanje iz pozitivne psihologije za lanove vijea uenika. Cilj aktivnosti i potrebe uenika (zato su uenicima vane odabrane aktivnosti) Uenike je potrebno poduavati meusobnom potovanju i tolernaciji unato razliitostima. Odgoj za nenasilje Ishodi uenja (ishodi koje oekujete od uenika nakon provedene aktivnosti) Uenici e moi prepoznati nasilna ponaanja na primjerima Uenici e nauiti kako reagirati u situaciji kada netko doivljava nasilje od strane vrnjaka Uenici e nauiti kako nenasilno rjeavati sukobe Uenici e uoiti kako se njihova miljenja mogu razlikovati te da je to bogatstvo, a ne nedostatak. Odgovornosti nositelja aktivnosti i vanjski nositelji (organizacije s kojima suraujete) Organizacija aktivnosti. Koordinacija suradnika Plan radionica Promicanje nenasilnog ponaanja i nulte tolerancije na nasilje Nain realizacije aktivnosti Aktivnosti e se realizirati u skaldu s interesom uenika i suradnika. Vremenik aktivnosti Sijeanj, veljaa, oujak 2018. Nain vrednovanja aktivnosti Iskazani interes uenika Fotografije Iskazi uenika o aktivnostima Obiljeavanje aktivnosti i idue godine Trokovnik Troak e biti naknadno dostavljen 116 Pedagoka sluba: Stefanie Jade Horvat, psihologinja Marica Andrievi, pedagoginja Naziv aktivnosti, programa i/ ili projekta Grafiti Voditelji Nastavnik - voditelj Stefanie Horvat Suradnici Marica Andrievi Tena Papiga Melita Matijevi Iva Mikovi Vremensko razdoblje Oujak, travanj 2018. Planirani broj sati Dva puta po 4 sata Uenici Broj uenika Prvi krug 40 uenika Drugi krug 15 uenika Razredi Svi razredi Detaljan opis predvienih aktivnosti Oglasnom knjigom obavijetavaju se uenici o odravanju aktivnosti Grafiti. Aktivnost se odrava u suradnji s ostalim srednjim kolama u Vinkovcima. Uenici (ekipe) koje se prijave na natjecanje u prvom krugu izvlae svoju temu. Teme su poruke i misli mudraca o ivotu i meusobnim odnosima, toleranciji i prihvaanju. U oujku se ekipe okupljaju i izrauju svoje grafite. Odabiru se tri ekipe koje su prezentirale najbolje svoju temu koristei likovne sposobnosti. Odabrane ekipe sudjeluju u natjecanju s uenicima ostalih srednjh kola u pjeakoj zoni koji e se odrati krajem travnja. Za organizaciju zajednikog natjecanja zaduena je pedagoginja ekonomske kole Cilj aktivnosti i potrebe uenika (zato su uenicima vane odabrane aktivnosti) Kreativno izraavanje i promiljanje. Ishodi uenja (ishodi koje oekujete od uenika nakon provedene aktivnosti) Uenici e moi: kreativno izraziti svoj doivljaj teme, suraivati i razvijati timske vjetine. Odgovornosti nositelja aktivnosti i vanjski nositelji (organizacije s kojima suraujete) Organizacija natjecanja u koli u suradnji sa nositeljima aktivnosti u kolama s kojima se dijeli kolska zgrada Nain realizacije aktivnosti U kolskom holu i u pjeakoj zoni u Vinkovcima Vremenik aktivnosti Oujak, travanj 2018. Nain vrednovanja aktivnosti Izvjee uenika, radovi uenika Trokovnik Trokove pokriva Grad Vinkovci 117 RAD S UENICIMA S TEKOAMA U RAZVOJU Uenici s tekoama u razvoju mogu se u naoj koli obrazovati za zanimanje pomoni kuhar i slastiar ili pomoni soboslikar-liilac ili kao integrirani uenici u redovitom razrednom odjelu. kolske godine 2017./2018. prvi razred (1.g) u zanimanju pomoni kuhar i slastiar upisalo je 4 uenika, drugi razred (2.i) istog zanimanja pohaa 8 uenika, a zanimanja pomono soboslikar liilac (2.h) 3 uenika, a trei razred (3.h) zanimanja pomoni kuhar i slastiar 4 uenika. to je ukupno 19 uenika u posebnim odjeljenjima. Teorijski dio nastave prilagoen je uenicima kroz stvaranje posebnih programa, dok se praktina nastava realizira u kolskoj radionici gdje su tog dana iskljuivo uenici s potekoama u razvoju. Kroz razne aktivnosti predmetni nastavnici nastoje to uspjenije ukljuiti uenike u rad kole. Osim uenika s tekoama u razvoju koji se obrazuju po posebnom programu, u koli imamo i uenike s odreenim potekoama kojima je Sluba za drutvene djelatnosti Ureda Dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji u predmetu ''utvrivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja'' donijela rjeenje prema kojem se ueniku odreuje kolovanje po primjerenom modelu obrazovanja (modelu potpune odgojno-obrazovne integracije uz primjenu prilagoenog nastavnog programa ili modelu potpune odgojno-obrazovne integracije uz individualizaciju postupaka i sl.) U prvi razred upisalo se 7 uenika s tekoama, 2 u zanimanju slastiar, 3 u zanimanju kuhar i 2 u zanimanju frizer U drugom razredu imamo 8 uenika s tekoama, 1 u zanimanju konobar, 2 u zanimanju slastiar, 3 u zanimanju kuhar, 1 u zanimanju frizer i 1 u zanimanju autolakirer, U treem razredu imamo 9 uenika integriranih u redovan razred, u zanimanju turistiko hotelijersko komercijalist 1 uenika, slastiar (1), konobar (1), kuhar (3), soboslikar (2) i kroja (1). Ukupno je 24 uenika s tekoama integrirano u redovan razred. Tijekom kolske godine nastojat emo ostvariti to vie razgovora strunog suradnika-pedagoga i psihologa sa uenicima s potekoama u razvoju kao i provoenje kreativnih radionica u suradnji s razrednikom. Uenici s tekoama zahtijevaju dodatan rad kako bi im se omoguio napredak. Ove kolske godine do poetka nastave prikupili smo dokumentaciju od uenika koji su upisali prvi razred kroz suradnju sa osnovnim kolama. Tijekom prva dva tjedna uenici integrirani u razrede dolazili su na individualni intervju i psihologijsko testiranje u pedagoku slubu kod psihologinje. Nakon toga psihologinja e (6. listopada 2017.) odrati razredna vijea za razrede u kojima su integrirani uenici s tekoama u kojima je upoznala razredno vijee sa specifinostima svakog od uenika te na taj nain omoguila nastavnicima pisanje primjerenog plana i programa za svakog od uenika. Primjereni plan i program za uenike s primjerenim oblikom kolovanja nastavnici moraju predati do 30.10. tekue kolske godine. On se predaje za svako polugodite na nain da se na kraju prvog polugodita rad analiza uspjeha i postignua svakog od uenika te na temelju analize pie plan i program za drugo polugodite. Na taj nain pratimo uspjeh uenika. Osim obrazovnog praenja uenika i podrke u radu, o uenicima s tekoama u razvoju brinemo se i kroz individualna savjetovanja te pedagoke radionice namijenjen iskljuivo uenicima s tekoama u razvoju. 118 Plan i program rada strunih suradnika (pedagoga i psihologa) s uenicima s tekoama u razvoju NAZIV AKTIVNOSTI - PODRUJE CILJ ISHOD NOSITELJI I SURADNJA METODE I OBLICI VREMENIK VREDNOVANJE (praenje, postignuti rezultati) Poznavanje zakonskih i pravnih propisa vezanih uz rad s uenicima koji imaju tekoe u radu i razvoju Pedagog/psiholog e u praksi primijeniti zakonske i pravne propise vezane uz rad s uenicima koji imaju tekoe u radu i razvoju Pedagog Psiholog Metoda razgovora Metoda pisanja Predavanje po potrebi tijekom cijele kolske godine Sudjelovanje u radu kolskog povjerenstva u identifikaciji uenika s tekoama u radu i razvoju Rad s uenicima Individualni rad pedagoga/psihologa s uenikom Utvrivanje odgojno-obrazovnih potreba, strategija podrke, prouavanje uenike dokumentacije Suradnja s roditeljima Upoznavanje roditelja s planom aktivnosti za pruanje pomoi djetetu u uenju Upoznavanje roditelja s primjerenim oblikom obrazovanja (ukoliko je potreban) Upoznavanje roditelja s individualnim odgojno-obrazovnim planom i programom Izvjeivanje roditelja o rezultatima rada s djetetom Pedagog/psiholog e utvrditi obrazovna postignua, odgojne potrebe te potrebne prilagodbe za uenike s tekoama u radu i razvoju Pedagog/psiholog e izvijestiti roditelje uenika s tekoama o rezultatima rada s uenikom, planom aktivnosti za pruanje pomoi u uenju, prijedlogom primjerenog oblika obrazovanja i IOOP-om za pojedine nastavne predmete Pedagog, Psiholog Roditelji po potrebi tijekom cijele kolske godine 119 Suradnja s lanovima kolskog povjerenstva Izrada IOOP-a Praenje realizacije i evaluacija IOOP-a Pedagog/psiholog e suraivati s lanovima kolskog povjerenstva na izradi, realizaciji i evaluaciji IOOP-a Pedagog, lanovi kolskog povjerenstva Usmeno izlaganje Grupni rad Individualni rad Rad u paru po potrebi tijekom cijele kolske godine Suradnja unutar kole Suradnja s ravnateljem Redovito izvjeivanje ravnatelja o svim vanim informacijama vezanim uz rad s uenicima s tekoama u radu i razvoju Suradnja s razrednim vijeem Pruanje strune i savjetodavne pomoi lanovima RV-a Struno usavravanje na temu rada s uenicima u tekoama u radu i razvoju Suradnja s uiteljskim vijeem Struno usavravanje na temu rada s uenicima u tekoama u radu i razvoju Pedagog/psiholog e redovito izvijeivati ravnatelja, razredno i nastavniko vijee o svim vanim informacijama vezanim za rad s uenikom s tekoama u radu i razvoju Pedagog/psiholog e pruati strunu i savjetodavnu pomo lanovima RV i NV u izradi, realizaciji i evaluaciji IOOP-a Pedagog/psiholog e organizirati struno usavravanje za lanove RV i NV o temama rada s uenicima s tekoama u radu i razvoju Pedagog, Psiholog, Ravnatelj, Razredno vijee, Nastavniko vijee po potrebi tijekom cijele kolske godine Suradnja s Uredom dravne uprave Slubom za drutvene djelatnosti Dostava dokumentacije iz postupka utvrivanja primjerenog oblika kolovanja ukoliko je potrebno Poslovi upisa u srednje kole uenika s tekoama u razvoju Pedagog/psiholog e Uredu dravne uprave dostavljati pedagoku dokumentaciju i traene informacije o uenicima s tekoama u radu i razvoju- ukoliko bude potrebno Pedagog/Psiholog, Ured dravne uprave po potrebi tijekom cijele kolske godine Suradnja s vanjskim suradnicima Suradnja s Centrom za socijalnu skrb Pedagog/psiholog e prema potrebi suraivati s razliitim vanjskim suradnicima (davati informacije i potrebna izvjea) Pedagog/Psiholog, po potrebi tijekom cijele kolske godine 120 Suradnja sa psiholozima, defektolozima, logopedima... Suradnja s udrugama osoba s tekoama u razvoju Suradnja s medicinskim osobljem Suradnja sa asistentima pomonicima u nastavi Centar za socijalnu skrb, Medicinsko osoblje, Psiholog, defektolog, logoped... Udruge osoba s tekoama, Asistenti u nastavi Voenje i briga o cjelokupnoj pedagokoj dokumentaciji tijekom rada s uenicima s tekoama u radu i razvoju Pedagog/psiholog e voditi i brinuti o cjelokupnoj pedagokoj dokumentaciji tijekom rada s uenicima s tekoama u radu i razvoju Pedagog/Psiholog po potrebi tijekom cijele kolske godine 121 8.7. Plan provedbe graanskog odgoja Graanski odgoj ukljuen je u srednjokolsko obrazovanje kao obavezan dio meu predmetnih sadraja, kroz sate razrednika te izvannastavne aktivnosti. Obuhvaa est dimenzija: 1. Ljudskopravna dimenzija 2. Politika dimenzija 3. Drutvena dimenzija 4. Meukulturalna dimenzija 5. Gospodarska dimenzija 6. Ekoloka dimenzija U skladu s odredbama Agencije za odgoj i obrazovanje graanski odgoj uveden je u planove i programe nastavnika u kolskoj godini 2017./2018. Koordinatorica zaduena za provedbu graanskog odgoja Ivan Marinko napravio je plan provedbe meupredmetne korelacije u fondu od 20 sati. Veliki broj razreda i programa predstavlja kompleksnost u organizaciji meupredmetne nastave, zbog ega je izuzetno vana dobra organizacija. U skladu s tim, svaki predmetni nastavnik morao je u svoj planu i programu obuhvatiti i teme graanskog odgoja. U prilogu nalazi se sveukupni obuhvat tema u graanskom odgoju prema predmetima, dok je kod koordinatorice u arhivi raspored tema prema svakom razredu i nastavniku. Osim kroz meu predmetnu nastavu graanski odgoj provodi se i unutar sata razrednika (ukupno 5 sati) prema predvienim temama za plan rada razrednika to je detaljnije objanjeno u prijedlogu tema za sat razrednika. Takoer, provedba se planira i kroz kolski preventivni program gdje se ukljuuje i pedagoka sluba te kolski kurikulum u kojem su opisane izvannastavne i izvankolske aktivnosti koje ukljuuju dimenzije iz graanskog odgoja. 122 Obuhvaene teme: Aktiv Hrvatskog jezika Razred Predloene teme Kurikularna dimenzija Broj sati Prvi razred D. Cesari: Vagonai N. op: Kud bih vodio Isusa Hasaganica G. Orwell: ivotinjska farma Sofoklo: Antigona Srednjovjekovni spomenici pismenosti V. Nazor: Cvrak D. Cesari: Vagonai Hrvatska srednjovjekovna knjievnost Cervantes: Don Quijote Petar Preradovi: Rodu o jeziku Nikola op: Kud bih vodio Isusa Marko Maruli: judita Marin Dri: Dundo Maroje, Skup S. Kolar: Breza Javni govor Ljudsko pravna Drutvena dimenzija Gospodarska dimenzija Politika dimenzija 5 1.l M. Radi: Zipka hrvatskog jezika A. Mihanovi: Hrvatska domovina N. Ivelji: Kapljica s Plitvica R. Fulghum: Sve to trebam znati 6 Drugi razredi M.A.Reljkovi: Satir iliti divji ovik Hrvatski narodni preporod Hrvatski jezik od 16. Do kraja 18. st. I.Gunduli (Osman, Dubravka) Moliere: krtac F.M. Dostojevski: Zloin i kazna N.V. Gogolj: Kabanica V. Novak: Posljednji Stipani P. Hektorovi: Ribar i ribarsko prigovaranje ivot kao igra Biblija J. Kozarac: Tena I. Maurani: Smrt Smail age engia Kulturoloka dimenzija Politika dimenzija 5 Drugi razred - ugostitelji Humanizam (Dante, Boccaccio, Cervantes, Shakespeare) Romantizam (sinteza Goethe, Byron, Poe) Drutvena, ljudsko pravna dimenzija, Kulturoloka Gospodarska Politika dimanzija 4 2.m i 2.l A.B. imi: Himnos D.Tadijanovi: Ogledalo sree G. Krklec: Proljee u Zagrebu D. Cesari: Oblak Z. Balog: Genetski programer Ljudsko pravna Drutvena dimenzija Gospodarska dimenzija 5 Trei razred Hrvatski narodni preporod G. Flaubert: Gospoa Bovary N.V. Gogolj: Kabanica F.M. Dostojevski: Zloin i kazna A.enoa: Budi svoj Balzac: Otac Goirot K.. alski i Perillustris ac generosus Cintek H.Ibsen: Nora I. Kozarac: uka Begovi F.Kafka: Preobraaj A.B. imi: Ruak siromaha A. Camus: Stranac M. Krlea: Povratak Filipa Latinovia C. Baudelaire: Albatros, Cvjetovi zla V.Vidri: Pejza I Ljudsko pravna Drutvena dimenzija Gospodarska dimenzija Politika dimenzija 5 123 Funkcionalni stilovi hrvatskog standardnog jezika J. Katelan: Tvrava koja se ne predaje D. Cesari: Balada iz pregraa S.A. Jesenjin: Pjesma o kuji Z. Balog: Boga i svijeta etvrti razred F.Kafka: Preobrazba A.Camus: Stranac Leksiko posuivanje i leksiki purizam M. Krlea: Gospoda Glembajevi Kulturoloka Ljudsko pravna dimenzija 5 Aktiv Matematike i fizike Razred Predloene teme Kurikularna dimenzija Broj sati Prvi razredi Problemi prvog stupnja (postotni raun) Linearne funkcije Ogranienje brzine u prometu Pretilost Vanost rada u drutvu (mehaniki rad) Gospodarska dimenzija Drutvena dimenzija 1 1.l Primjena novanih vrijednosti Gospodarska dimenzija 1 Drugi razredi Eksponencijalna funkcija Jednostavni kamatni raun Mjerne jedinice tednja energije Zatita od zraenja (radioaktivnost) Gospodarska dimenzija Ekoloka dimenzija 1 2.l i 2.m Izraun dnevne i mjesene potronje kuanstva Gospodarska dimenzija 1 Trei razredi Kamatni raun Postotni raun Varijacije Obraun plae Pravokutni trokut Gospodarska dimenzija 1 etvrti razredi Pojam devize i teajne liste Gospodarska dimenzija 1 Aktiv Stranog jezika Razred Predloene teme Kurikularna dimenzija Broj sati Engleski jezik Njemaki jezik Talijanski jezik Prvi razredi Rick's family Annalisa blog London Inside the White House Free time (Hobbies) Saving Money St. Patrick's Families/Relatives Generation Gap A god job Identity The wall Little Hero Ein Sommer in Dubrovnik Land Sprache Herkunft Deine Stadt, Meine Stadt: Anjas Mail an Leute und ihre Sprachen und Lnder Essgewohnheiten Berufe im Gastgewerbe Anjas Schule Zutaten-Beilagen Kalbshaxe bayrisch Jahreszeiten-Monate-Tage Ljudskopravna dimenzija Drutvena dimenzija Meukulturalna dimenzija 4 Drugi razredi Habitat-My enviromment Going green School Das deutsche Schulsystem Das kroatische Schulsystem Computer und Internet Generi alimentari: cereali, frutta Ljudskopravna dimenzija Drutvena dimenzija 4 124 Bloy post Careers City living An extraordinary place to eat Cooking verbs The news The flignt atendant who lost his cool Multicultural London Nature Health Desert Island Unfallort: Landstrae Angebote und Anzeigen Beim Arzt Die Hauptmahlzeiten Ferien-Urlaub Im Kaufhaus Kalbshaxe bayrisch Verdura, erbe aromatiche Carne, modi di preparazione Chi perde non mangia l Verifica della compresione Meukulturalna dimenzija Ekoloka dimenzija Trei razred Health Nature Desert Island Living story Hope for the future Health and safty at work Applying for a job Willkommen in Kroatien! Kartoffelsuppe mit Lauch In pizzeria In farmacia Verifica della compresione In banca Il pollo nella cucina regionale italiana Ljudskopravna dimenzija Drutvena dimenzija Meukulturalna dimenzija 5 etvrti razred Rural Tourism Attractions and events-Alcatraz On tour Photoventures Going green Careers Contenuti, servizi e attrezzature alberghiere Prenotazione telefonica Comunicazione telefonica Previsioni del tempo Patrimonio culturale Ljudskopravna dimenzija Drutvena dimenzija Meukulturalna dimenzija 5 Aktiv Drutvene grupe predmeta Predmet Razred Predloene teme Kurikularna dimenzija Broj sati Vjeronauk Prvi Monoteistike religije Posebnost kranstva u odnosu na druge religije Biblija u ivotu kranstva Navjetaj kraljevstva Boijeg Ljudsko pravna dimenzija Kulturoloka dimenzija 4 1.l Biblijski govor o Bogu Ljudsko pravna dimenzija Kulturoloka dimenzija 5 Drugi U potrazi za vrjednotama Jedna crkva u mnotvu crkava-prema puno zajednitvu Dobrovoljstvo kao oblik opeljudskog i kranskog sluenja Slaviti ivot u crkvenom zajednitvu i slavljima Mladi ovjek u hodu prema slobodi i zrelosti Dobrovoljstvo kao oblik opeljudskog i kranskog sluenja Ljudsko pravna dimenzija Kulturoloka dimenzija 4 Trei Vrednovanje ovjeka kao mukarca i ene Obitelj u Bojem naumu Odgovorno roditeljstvo Ljudsko pravna dimenzija Kulturoloka dimenzija 3 etvrti Etika poslovanja Briga za okoli Ekoloka, dimenzija Drutvena dimenzija Ljudskopravna dimenzija 2 Povijest Prvi Politika i drutvena struktura Mezopotamije Egipat-bogovi, vjera i obiaji Sparta i Atena Rimska republika Politika dimenzija Ljudsko pravna dimenzija Drutvena dimenzija 4 125 Dananji Hrvatski prostor u doba Grka i Rimljana Razvoj moderne Hrvatske: Ban I. Maurani Politiki pokret, stranke u Hrvatskoj u 19. I 20. St Hrvatska u sastavu drave SHS Grka u starom vijeku Rim u starom vijeku Europa u usponu, feudalizam Apsolutne monarhije Gospodarska dimenzija Drugi Uzroci, tijek i irenje reformacija Institucije i simboli hrvatske dravnosti Vjera, crkva i drava od 4. Do 11. Stoljea Drutveni i gospodarski uspon Europe Politika dimenzija Ljudsko pravna dimenzija Drutvena dimenzija Gospodarska dimenzija 4 Trei Postanak i razvoj SAD-a Francuska revolucija Kapitalizam i socijalizam Politiki pokreti u RH uoi 1. svjetskog rata Uspon SAD-a do svjetske sile Graanska kultura od romantizma do moderne Faizam, nacizam i militarizam Domovinski rat i stvaranje samostalne drave RH Bakreno doba Suvremena umjetnost Barok Secesija Politika dimenzija Ljudsko pravna dimenzija Drutvena dimenzija Gospodarska dimenzija 2 Psiho -logija Drugi Predrasude i diskriminacija Ljudskopravna i drutvena dimenzija 2 Trei Predrasude i diskriminacija Donoenje odluka Ljudskopravna i drutvena dimenzija 2 Likovna umje tnost Prvi Komunikacija: osjetilno doivljavanje svijeta Ljudsko pravna dimenzija 1 Estetika i umjetnost Trei Neverbalna komunikacija: -drutvo i prerasude -trendovi -bonton i odijevanje -nacionalna umjetnost, specifinosti hrvatske umjetnosti Drutvena dimenzija 3 Geogra-fija Prvi Vulkani i potresi Padinski procesi Voda na zemlji Tlo Troenje stijena i padinski procesi Led na Zemlji Klima i biljni pokrovi Gospodarska dimenzija Ekoloka dimenzija 2 Drugi Migracije u prolosti Rasni, etniki i religijski sastav stanovnika Kakvoa okolia Europska unija Globalizacija i identitet Prostorno kretanje stanovnitva u Hrvatskoj i svijetu Populacijska politika u Hrvatskoj i svijetu Vode na kopn Zatiena priroda Hrvatske Kulturno-povijesno naslijee Migracije stanovnitva Hrvatske Gospodarska dimenzija Ekoloka dimenzija 2 Trei Ekoloki problemi i odrivi razvoj Razlike u razvijenosti Drutvene posljedice nejednakog razvoja Europska unija Turizam Jadranko more Stanovnitvo Hrvatske Turizam kao vodea gospodarska djelatnost u Hrvatskoj Politika dimenzija Gospodarska dimenzija Ekoloka dimenzija 2 etvrti Stanovnitvo Hrvatske Politika dimenzija 2 126 Turizam Prirodni i drutveni imbenici turizma u Hrvatskoj Turizam Slavonije i Baranje Gospodarska dimenzija Ekoloka dimenzija Politika i gospodarstvo Drugi i Trei razred Politika i javnost Politika i religija Sloboda vjeroispovijesti Ljudska prava Politika dimenzija Drutvena dimenzija 4 Aktiv Tjelesne i zdravstvene kulture Razred Predloene teme Kurikularna dimenzija Broj sati Prvi Povijest sporta Kinezioloka aktivnost kao osnovna biopsihosocijalna potreba ovjeka Vanost i ciljevi bavljenja sportom Utjecaj tjelesnog vjebanja na rast i razvoj Drutvena dimenzija 2 Drugi Znaaj sporta u odgoju djece Utjecaj tjelesnog na rast i razvoj adolescenata Kinezioloka aktivnost-utjecaj na prevenciju zdravlja Pravilna prehrana Drutvena dimenzija 2 Trei Pravilna prehrana (pretilost) Utjecaj kinezioloke aktivnosti na regulaciju tjelesne teine Drutvena dimenzija 2 etvrti Tjelesno vjebanje kao prevencija od stresora Sportska aktivnost i njihovi utjecaji na prihvatljivo drutveno ponaanje Drutvena dimenzija 2 Aktiv Ostalih i osobnih usluga Razred Predloene teme Kurikularna dimenzija Broj sati Trei Toplinska izolacija fasada Materijali i alati koji se koriste za zavrno lakiranje metalne povrine Tendencije u modernoj arhitekturi Svrha posebnih raunalnih podova ienje i pranje prostora od boje Recikliranje guma Ekoloka dimenzija 3 Aktiv Tekstila Razred Predloene teme Kurikularna dimenzija Broj sati Drugi Narodne nonje Hrvatske Tehnoloki proces krojenja-priprema materijala Ekoloko zbrinjavanje tekstilnog otpada Gospodarska dimenzija 4 Trei Recikliranje Haljine za razliite prigode Ekologija i moda Crtanje odjee i modnih dodataka na temu ekologija Drutvena dimenzija Ekoloka dimenzija 3 etvrti Prikupljanje ideja za tradicijski projekt odjevni predmet Kulturoloka dimenzija 2 127 Aktiv Turizam i ugostiteljstvo Razred Predloene teme Kurikularna dimenzija Broj sati Prvi Znaaj ekologije, ekoloki pokret kod nas i u svijetu Ekoloka dimenzija 1 Drugi Opa deklaracija i ljudskim pravima Minimalni uvjeti za smjetajne objekte iz skupine Hoteli Znaaj ekologije, ekoloki pokret kod nas i u svijetu Svakodnevni struni sastanak Drutvena dimenzija Gospodarska dimenzija Ekoloka dimenzija 2 Trei Cilj i zadaa poreza na dodanu vrijednost Trovanje hranom Osnovne funkcije marketinga Makrookruenje poduzetnika Segmentacija trita Statistike slube u RH Doek prihvat i smjetaj gostiju Drutvena dimenzija Gospodarska dimenzija 4 etvrti Hrvatske batinske vrijednosti-Nobelovci i znanstvenici svjetskog glasa Marketinko komuniciranje Podjela i kategorizacija ugostiteljskih objekata Vrste gostiju Kuhinja kao dio kulture: Hrvatske nacionalne kuhinje Razgovor o prodaji jela i pia Drutvena dimenzija Gospodarska dimenzija 8 Koordinator: Ivan Marinko 128 8.8. Comenius projekti 1. Leonardo da Vinci Prijenos inovacija (TOI) StEvtA U razdoblju od 02. do 06. prosinca 2012. godine etverolana radna skupina nae kole sudjelovala je na prvom sastanku partnera u projektu Leonardo da Vinci Prijenos inovacija (TOI) StEvtA u Espoou, Finska. Cilj je projekta izraditi tri cjeline strukovnih predmeta slijedei principe odreivanja ECVET bodova, a koje bi pojednostavile mobilnost uenika kroz europske obrazovne sustave. Naime, strukovni uitelji te poslovni ljudi odredit e razine potrebnih znanja, vjetina i kompetencija koje bi trebale biti zajednike svim sudionicima projekta. Tako bi, primjerice, uenici iz podruja strojarstva nakon odraene zajednike jedinice trebali imati ista znanja, vjetine i kompetencije i na taj nain bili ravnopravni u svim obrazovnim sustavima u Europi. Iz nae kole u izradi cjelina sudjelovali su: Melita Matijevi, za podruje graditeljstva, Ruica oi, za podruje ugostiteljstva, Antun Babi, za podruje strojarstva te Livija Pribani-Katarini kao koordinatorica projekta. Tijekom sastanka lanovi radne skupine radili su s kolegama sustrunjacima na odreivanju zajednikih tema i obrazovnih ishoda, a imali su i priliku posjetiti strukovne radionice te usporediti naukovanje naih i finskih uenika." Projekt se nastavlja i ove kolske godine kada su predviena putovanja na sastanke u Francusku, Estoniju i Potrugal, a tijekom sastanaka uenici e imati mogunost upoznati obrazovne sustave navedenih zemalja u Europskoj Uniji. 2. Struna praksa u Kenzingenu U sklopu dugogodinje suradnje gradova prijatelja Kenzingena, Savezna Republika Njemaka i Vinkovaca, Republika Hrvatska uenici Srednje strukovne kole su boravit e i ove kolske godine u gradu Kenzingenu tijekom srpnja 2018. godine, kako bi odradili ljetnu praktinu nastavu. Ideja obavljanja praktine nastave u Kenzingenu se rodila u svibnju 2014. godine kada su obrtnici iz Vinkovaca boravili na gospodarskom sajmu u Kenzingenu. Tada je na prijedlog prof. Mirne abari dolo do realizacije ideje da uenici Srednje strukovne kole borave nekoliko tjedana u Kenzingenu, odrade praktinu nastavu te na taj nain steknu jedno novo iskustvo, upoznaju se sa nainom rada i novim tehnologijama te pri tome naue njemaki jezik i upoznaju pokrajnu Baden.. kolske godine 2014./2015. obrtnici su bili jako zadovoljni, i impresionirani znanjem i sposobnostima, spremnosti na rad, zalaganjem i svime onim to su uenici ostvarili u obavljanju posla. Obrt HWK je bio tako zadovoljan te su trojica uenika u zanimanju instalater grijanja i klimatizacije dobila priliku ostati jo dodatnih mjesec dana i zaraditi se ljetni deparac. Uenici su imali radno vrijeme kao i ostali zaposlenici, gotovo svakodnevno su bili na terenu, a u slobodno vrijeme nije izostao na poziv na neko druenje ili rotilj. Uenici su se krasno uklopili u radno okruenje. 129 9. PLAN STRUNOG USAVRAVANJA I OSPOSBLJAVANJA 9.1. Struno usavravanje u koli Djelatnici kole e se kontinuirano tijekom kolske godine usavravati kroz: kolektivno usavravanje u koli kolektivno usavravanje van kole i individualno usavravanje Kolektivno usavravanje u koli podrazumijeva aktivno sudjelovanje u radu strunog aktiva, u radu Nastavnikog vijea, te u radu ostalih odgojno-obrazovnih aktivnosti vezanih uz struno osposobljavanje. Predviene teme za kolektivno struno usavravanje u koli su: 1.) Rad s uenicima s tekoama (vrijeme: rujan i listopad) 2.) Poslovi razrednika struno usavravanje za pripravnike (vrijem: rujan) Osim kroz struna usavravanja kroz Nastavnika vijea, nastavno osoblje usavrava se i kroz sastanke unutar Strunih aktiva o emu je detaljnije objanjeno u planu i programu rada svakog strunog aktiva. Kolektivno usavravanje van kole podrazumijeva sudjelovanje na seminarima koje organiziraju AZOO i ASOO prema Katalogu strunih skupova na meuupanijskoj i dravnoj razini, te sudjelovanje na upanijskim aktivima. Individualno usavravanje podrazumijeva sustavno praenje strune literature, pedagoke literature, prouavanje kolskih zakona i pravilnika i drugo, redovno praenje novosti web stranicama AZOO i ASOO. Prijedlog tema za pedagoko psiholoko individualno usavravanje: 1. McTavich, S. (2013). ivotne vjetine za tinejdere: 225 pripremljenih aktivnosti za usvajanje zdravih ivotnih navika, Zagreb: Naklada Kosinj. 2. Vizek Vidovi, V. (2001). Psihologija obrazovanja, Jastrebarsko: Naklada Slap. 3. Matijevi, M., Radovanovi, D. (2011). Nastava usmjerena na uenika, Zagreb: kolske novine. Individualni planovi strunog osposobljavanja nastavnika nalaze se u arhivi kole u dosjeima zaposlenika. 9.2. Planovi rada strunih vijea U Srednjoj strukovnoj koli Vinkovci nastavnici su podijeljeni u struna vijea kako bi se poboljala kvaliteta cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa. U strunim vijeima organizirano djeluju nastavnici istog predmeta ili skupine srodnih predmeta. 130 Struna vijea se bave planiranjem i programiranjem obrazovno-odgojnog rada, usuglaavanjem nastavnih planova i programa te elemenata ocjenjivanja, odreuje se korelacija izmeu razliitih predmeta i sadraja nastave kako bi se izbjeglo preklapanje istog ili slinog sadraja, predlaganjem rasporeda nastavnika po nastavnim predmetnima, razredima i razrednim odjelima, razmjenom iskustava, pripremanjem i realizacijom strunog usavravanja nastavnika, mjerama za unaprjeenje rada, praenjem inovacija, planiranjem nabavke nastavnih sredstava i pomagala u cilju osuvremenjivanja nastave, odabirom udbenika i prirunika te druge pomone literature, kao i pripremanjem za razliite aktivnosti u koli (natjecanja, priredbe, izleti)... Svako struno vijee vodi i predsjedava sastancima predsjednik strunog vijea koji se bira na razdoblje od godinu dana. U koli su formirana sljedea struna vijea: Vijee hrvatskog jezika Mirela Luburi Vijee stranih jezika- Alisa Hoteter Vijee matematike, fizike, kemije i informatike- Marija Gerovac Vijee tekstila- Lovorka Tkali Duli Vijee osobnih i ostalih usluga- Melita Matijevi Vijee ugostiteljstva- Eva Juri Vijee grupe drutvenih predmeta Kornelio Gori, Sastanci strunih vijea odravaju se po potrebi, a najmanje dva puta u polugoditu. Svako struno vijee ima svoj plan i program rada koji slijedi u nastavku. 131 Plan i program rada strunog aktiva hrvatskog jezika Aktiv ine nastavnice hrvatskoga jezika te struni suradnici u nastavi. Svrha Aktiva: skrb o nastavi knjievnosti programiranje godinjeg plana praenje i vrednovanje uenika ukazivanje na vanost njegovanja vrednota materinjeg jezika ukazivanje na vanost komunikacijskih sposobnosti uenika briga o izvannastavim aktivnostima uenika sudjelovanje na natjecanjima izrada kolskih projekata planiranje kulturnih sadraja u suradnji s knjinicom posjeivanje kazalita... VODITELJICA AKTIVA: Mirela Luburi LANICE AKTIVA: Ivana Petrievi, Helena Voda, Tanja Pajtak, Mirela Luburi, Ivana Pauli, Velimira Antinac ( trenutno na bolovanju ) Martina Mihin STRUNI SURADNIK: Jelena Kadoi (rad u knjinici , na bolovanju), Tena Papiga (knjinica ) RASPODJELA SATI: Ivana Petrievi: 1. d ,2.a , 3.a , 2.i , 4.a +dodatna nastava Helena Voda: 1.a, 1.b ,1.c , 3.h ,3.c, 4.d.+ dodatna nastava Tanja Pajtak: 1.g, 2.c, 2.d , 4.c + dodatna Mirela Luburi: 1.f , 3.b +dodatna Ivana Pauli : 1.f , 3.b +dodatna Martina Mihin : 2.f, 2.g, 2.e, 3.d, 3.g,3 e AKTIVNOSTI: recitatorska skupina: Ivana Petrievi dramska skupina: Mirela Luburi, Tanja Pajtak, Martina Mihin Godinjak: knjinica dodatna nastava: Ivana Petrievi, Mirela Luburi , Helena Voda, Tanja Pajtak, Ivana Pauli Klub itatelja: Mirela Luburi, , kolegice iz Aktiva projekt No s Andersenom, Dan jabuka, Europski dan jezika, Meunarodni dan materinskog jezika, Projekt Ibsen: Helena Voda Europski dan jezika: Mirela Luburi, Ivana Petrievi, Helena Voda 132 Lidrano: sve lanice Aktiva ureenje panoa :Martina Mihin natjecanja: Ivana Petrievi, Helena Voda, Mirela Luburi, Ivana Pauli obilazak kulturnih ustanova i obiljeavanje vanih datuma: sve lanice Aktiva posjet kazalitu/izlobama: sve lanice Aktiva Interliber: sve lanice Aktiva Advent u Vinkovcima: Tanja Pajtak , Mirela Luburi DETALJNA RALAMBA AKTIVNOSTI: Planovi i programi jedinstveni udbenici za sve u gimnaziji, etverogodinjim i trogodinjim zanimanjima. Ujednaeni nastavni planovi i programi, nastavnice imaju mogunost prilagoavanja u razredima. SADRAJ AKTIVNOSTI CILJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI Donoenje Plana i programa rada Aktiva Kvalitetan program uz uvaavanje svih lanica Aktiva Poetak kolske godine Sve lanice Aktiva, pisana izrada voditeljica Mirela Luburi Dogovor oko udbenika Ujednaenost koritenja grade Poetak kolske godine Sve lanice Aktiva Dogovor oko planova i programa rada Ujednaenost primjene plana i programa u nastavi Poetak kolske godine Sve lanice Aktiva Elementi ocjenjivanja Ujednaeni elementi Poetak kolske godine Sve lanice Aktiva 133 Priredbe, izlobe, susreti, natjecanja SADRAJ AKTIVNOSTI CILJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI Boina predstava Poticati kreativnost i stvaralaki rad uenika, njegovanje govornog izraavanja Prosinac Mirela Luburi, Tanja Pajtak,dramska skupina Dani Josipa i Ivana Kozarca Njegovanje tradicijske kulture Listopad Ivana Petrievi i recitatorska skupina Sudjelovanje na natjecanju iz hrvatskoga jezika Pokazati znanje na natjecanju Prema nadnevku odravanja Ivana Petrievi, Helena Voda, Mirela Luburi, Ivana Pauli, uenici koji pokau interes i dobre rezultate Sajam knjiga Interliber Pogledati novosti na sajmu, mogunost povoljnije kupnje knjiga, upoznati rad i znaaj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Prema nadnevku odravanja Zainteresirani uenici, sve lanice Aktiva Sudjelovanje na Lidranu Njegovanje pisanog i govornog izraavanja Prema nadnevcima odreenih natjecanja Ivana Pauli (novinarski izraz), Helena Voda, Ivana Petrievi i ostale lanice Aktiva ukoliko bude zaintersiranih uenika Odlazak na kazaline predstave (Hrvatsko narodno kazalite u Osijeku, Gradsko kazalite Joza Ivaki) Upoznavanje sa scenskom umjetnosti i plesom Dva-tri puta godinje Zainteresirani uenici, sve lanice Aktiva Svjetski dan uitelja (ureenje panoa) Pokazati da je rad uitelja prepoznat kao jedan od najvanijih za razvoj drutva 5. listopada 2017. Sve lanice Aktiva Dan jabuka Promicanje zdravstvenih kvaliteta; simbol fizike, kulturne i genetske raznolikosti 20. listopada 2017. Helena Voda i uenici itateljski klub Poticati ljubav prema itanju, raspravama, poticati izraavanje vlastitog stava Jednom mjeseno Mirela Luburi u suradnji s knjinicom, mogue gostovanje ostalih lanica Aktiva sa svojim uenicima 134 Projektna nastava SADRAJ AKTIVNOSTI CILJ AKTIVNOSTI VRIJEME REALIZACIJE NOSITELJI AKTIVNOSTI No s Andersenom Poticanje itanja, razvijanje stvaralakih sposobnosti, njegovanje likovnog i literarnog izriaja Helena Voda Edukativno stihovlje M.A. Relkovia Poticanje itanja Ivana Petrievi Europski dan jezika Poticati uenje jezika, promicati viejezinost u svrhu veeg meukulturnog razumijevanja 26. rujna 2017. Mirela Luburi, Ivana Petrievi, Helena Voda, u suradnji s Aktivom stranih jezika USAVRAVANJE LANICA AKTIVA: a) INDIVIDUALNA STRUNA USAVRAVANJA praenje najnovije strune literature, asopisa i novih udbenika izrada individualnih operativnih i izvedbenih planova i programa posjet knjievnim veerima, kino i kazalinim predstavama b) SKUPNA USAVRAVANJA SASTANCI AKTIVA U KOLI pet u kolskoj godini (po potrebi i vie) SASTANCI Z UPANIJSKOGA STRUC NOG VIJEC A u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, podrunica Osijek; 2-3 tijekom kolske godine MEUZ UPANIJSKI AKTIVI I SEMINARI u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljuju se na web stranici Agencije za odgoj i obrazovanje. Voditeljica Strunoga vijea hrvatskoga jezika Mirela Luburi 135 Plan i program rada strunog aktiva stranog jezika U Srednjoj strukovnoj koli Vinkovci obrazuju se uenici u trogodinjim ili etverogodinjim programima za razliita podruja rada: strojarstvo, elektrotehnika, ugostiteljstvo i turizam, tekstil, osobne i ostale usluge, te turistika gimnazija. Nastava stranih jezika izvodi se u specijaliziranim uionicama koje se opremaju svake godine novim sadrajima. U koli se ue tri strana jezika: njemaki, engleski i talijanski jezik. Uenici svih podruja rada imaju prvi strani jezik (engleski ili njemaki) dva ili tri sata tjedno. Osim toga, jo po jedan ili dva sata tjedno engleskog, talijanskog ili njemakog jezika imaju kuhari, slastiari i konobari na izbornoj nastavi ili kao drugi strani jezik. Profesori: Engleski jezik: Mirna abari, Livija Pribani, Sanja Sorko, Sandra Ber, Antonela Markovi, Stefanija iak, Branka Lovri Njemaki jezik: Zlata Kopi, Jasenka Juranovi, Alisa Hoteter Talijanski jezik: Marijana Trutin Plan i program aktiva stranih jezika obuhvaaju: Rujan: izrada godinjih planova i programa podjela satnice, zaduenja nastavnika nabava nastavnih sredstava i pomagala obiljeavanje Dana europskih jezika (putovanje u inozemstvo) Listopad: motiviranje uenika za rad obiljeavanje Dana kruha obiljeavanje mjeseca knjige (Dani Josipa i Ivana Kozarca) zidne novine Studeni: ukljuivanje uenika na natjecanje Znanost mladima aktualna jezina pitanja (korelacija s hrvatskim jezikom) testiranja uenika Prosinac: zakljuivanje ocjena, Razredna i Nastavna vijea analiza uspjeha uenika obiljeavanje boinih i novogodinjih blagdana Sijeanj: upanijski i republiki aktivi izvjea i diskusije lanova aktiva sa seminara dopunska i dodatna nastava Veljaa: individualno usavravanje nastavnika sudjelovanje na natjecanjima stranih jezika 136 Oujak: sudjelovanje u pripremi obiljeavanja Uskrnjih blagdana timski rad uenika optereenost i rastereenje uenika Travanj: obiljeavanje Dana planete Zemlje govorne vjebe pomo slabijim uenicima Svibanj: Razredna i Nastavna vijea zakljuivanje ocjena maturantima Lipanj: usvojenost nastavnog gradiva na kraju nastavne godine mjere za eventualno poboljanje rada u iduoj kolskoj godini Razredna i Nastavna vijea Aktiv stranih jezika sastaje se jednom mjeseno, a po potrebi i ee. Sadraji i teme predvieni su programom rada, no obuhvatit e se i aktualna problematika vezana uz strane jezike, kao i uz hrvatski jezik, metodiku jezinog odgoja i obrazovanja i kolstva openito. Posebna pozornost obratit e se odgojnoj komponenti iz koje esto proizlaze rezultati obrazovanja. Takoer e se vie pozornosti obratiti nadarenim uenicima ukljuujui ih u natjecanja na kolskoj i upanijskoj razini. Voditelj aktiva: Alisa Hoteter 137 Plan i program rada strunog aktiva matematike, fizike i informatike U kolskoj godini 2017./2018. aktiv matematike, fizike i informatike ine: - nastavnice gospodarske matematike i matematike u struci: Eva Tomaevi, Darija Kosteli, Adriana urakovi, Matea Klari i Marija Gerovac, - nastavnik fizike: Ante Matanovi. - Nastavnici informatike i raunalstva: Tatjana Aleri, Meri Tomi, Nikola Dujmovi i Ana Vuger STRUNO USAVRAVANJE LANOVA AKTIVA a) INDIVIDUALNA STRUNA USAVRAVANJA praenje najnovije strune literature, asopisa i novih udbenika izrada individualnih operativnih i izvedbenih planova i programa b) SKUPNA USAVRAVANJA SASTANCI AKTIVA U KOLI etiri u kolskoj godini (po potrebi i vie) SASTANCI UPANIJSKOGA STRUNOG VIJEA u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, podrunica Osijek 2 3 tijekom kolske godine MEUUPANIJSKI AKTIVI I SEMINARI u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta objavljuju se na web stranici Agencije za odgoj i obrazovanje. TERMINI REDOVITIH SASTANAKA SU SLJEDEI: 1. rujan 2017. 2. sijeanj 2018. 3. srpanj 2018. 4. kolovoz 2018. TEME O KOJIMA E SE RAZGOVARATI NA AKTIVIMA SU: 1. Dogovor o provoenju inicijalnih ispita znanja 2. Planovi za izvoenje dodatne i dopunske nastave 3. Minimalni standard u nastavi matematike 4. Dogovoriti metodologiju prevladavanja praznina u znanju kod pojedinih skupina uenika 5. Analiza dravne mature 2017. 6. Raspored obilazaka nastave unutar strunog aktiva 7. Analiza obilazaka nastave unutar strunog aktiva 8. Slaganje i odravanje panoa koji bi trebao popularizirati matematiku i fiziku meu uenicima 9. Dogovori oko pripremanja radionice za dan pada grada Vukovara (18. prosinac) 10. Osmiljavanje i dogovaranje zanimljivih zadataka za Veer matematike (prosinac) 11. Analiza rezultata rada na kraju 1. polugodita 12. Organiziranje kolskog natjecanja iz matematike za uenike 1. i 2. razreda obrtnikih zanimanja, te 1., 2. i 3. razreda turistike gimnazije (veljaa) 13. Pripremanje i dogovori oko izlaganja prezentacije uenicima povodom Valentinova (14. veljae) 138 14. Pripremanje i dogovori za prezentaciju i radionicu povodom Dana broja (14.oujka) 15. Pripremanje i dogovori za provedbu meunarodnog natjecanja Klokan bez granica (oujak) 16. Pripremanje detalja za radionicu povodom Dana planeta Zemlje (22. travnja) 17. Pripremanje i dogovori za prezentaciju i radionicu povodom Dana sporta (25. svibnja) 18. Analiza rada na kraju kolske godine 19. Podjela sati za kolsku godinu 2018./2019. 20. Analiza i usklaivanje nastavnih planova i programa za kolsku godinu 2018./2019. 21. Dogovoriti elemente i kriterije ocjenjivanja za kolsku godinu 2018./2019. Ovaj e plan biti dopunjen ukoliko se tijekom kolske godine pokae potreba za rjeavanjem nekih nepredvienih problema. Voditelj aktiva: Marija Gerovac, prof. 139 Plan i program rada strunog aktiva grupe drutvenih predmeta AKTIV DRUTVENE GRUPE PREDMETA INE: Ana Sankovi, mag. psihologije izvodi nastavu psihologije Sanja Merc, magistra slikarstva, izvodi nastavu likovne umjetnosti i estetike i umjetnosti Ivan Marinko, dipl. politolog predstavnik sindikata, razrednik te izvodi nastavu etike, politike i gospodarstva te uvoda u odnose s javnou Martin Marinko, dipl. politolog izvodi nastavu politike i gospodarstva i etike Kristina Culek, dipl. teolog razrednica, izvodi nastavu vjeronauka Vlatka Paneni, dipl. teolog razrednica, izvodi nastavu vjeronauka Kornelio Gori, mag. edu. filozofije i povijesti razrednik, izvodi nastavu povijesti Boris Divjak, mag. povijesti razrednik, izvodi nastavu povijesti Biljana Bjelajac, dipl. prof. zemljopisa - turizmolog izvodi nastavu geografije i turistike geografije -Mijo Juki, profesor tjelesnog odgoja - izvodi nastavu tjelesne i zdravstvene kulture -Boo Pavlovi, profesor tjelesnog odgoja - izvodi nastavu tjelesne i zdravstvene kulture -Ivan Lonar, profesor kineziologije - izvodi nastavu tjelesne i zdravstvene kulture -Kristina Pavlovi, mag. kineziologije - izvodi nastavu tjelesne i zdravstvene kulture PLAN RADA AKTIVA izrada izvedbenih i operativnih planova i programa izrada kolskog kurikuluma analiza upisnih rezultata uenika prvih razreda vezanih za drutvenu grupu predmeta praenje i analiza ostvarenja programa i realizacije plana nastave (mogua poboljanja) analiza uspjeha na kraju prvog polugodita i na kraju kolske godine analiza realizacije nastavnih sati na kraju prvog polugodita i na kraju kolske godine struno usavravanje nastavnika dogovor o udbenicima za slijedeu kolsku godinu organiziranje strunih ekskurzija obiljeavanje vanih datuma tijekom kolske godine poboljanje materijalnih uvjeta (opremiti uionice potrebnim nastavnim pomagalima) suradnja s upravnim organima kole priprema izvjea - samovrednovanje 140 napredovanje nastavnika tekui organizacijski poslovi u koli raspodjela sati po predmetima AKTIVNOSTI LANOVA AKTIVA TIJEKOM KOLSKE GODINE terenska nastava Stazama Josipa Kozarca'' (Otok Bonjaci Gradite) prof. Biljana Bjelajac terenska nastava iz geografije: Srijem (Ilok) prof. Biljana Bjelajac terenska nastava iz povijesti akovo Biljana Bjelajac kreativna radionica vjerouitelji Kristina Culek i Vlatka Paneni projekt Kumstvo u misijama vjerouitelji Kristina Culek i Vlatka Paneni priprema za natjecanje iz vjeronauka: Vjeronauna olimpijada vjerouiteljica Vlatka Paneni izrada adventskog vijenca u prostorima kole vjerouitelji Kristina Culek i Vlatka Paneni vjeronauna olimpijada: kolsko, upanijsko i nadbiskupijsko natjecanje obiljeavanje Dana vjerskih sloboda (27. sijenja) vjerouiteljica Kristina Culek projekt ,,epovima do lijekova'' vjerouiteljica Kristina Culek Dan ruiastih majica-vjerouiteljica Kristina Culek humanitarna akcija: Doi, vidi, pomogni vjerouiteljica Vlatka Paneni radionica Valentinovo vjerouiteljica Vlatka Paneni Boina akademija priredba (dramska skupina, Udruga DAR obitelji s djecom autizma, Medicinska kola Osijek) u koli i u Domu sv. Ana vjerouiteljica Vlatka Paneni ispraaj maturanata (dodjela svjedodbi) vjerouiteljica Vlatka Paneni terenska nastava iz povijesti - Vuedol - mag. edu. Kornelio Gori terenska nastava iz povijesti Trakoan mag. povijesti Boris Divjak terenska nastava iz povijesti Vinkovci (obilazak grada) mag. edu. Kornelio Gori; mag. povijesti Boris Divjak priprema za natjecanje iz povijesti - mag. edu. filozofije i povijesti Kornelio Gori i mag. povijesti Boris Divjak kolsko natjecanje iz povijesti - mag. edu. filozofije i povijesti Kornelio Gori i mag. povijesti Boris Divjak obiljeavanje Dana sjeanja na Vukovar (18. studeni) - mag. edu. filozofije i povijesti Kornelio Gori i mag. povijesti Boris Divjak 141 obiljeavanje Dana sjeanja na holokaust (27. sijenja) - mag. edu. filozofije i povijesti Kornelio Gori i mag. povijesti Boris Divjak rukomet (djevojke i djeaci) prof. tjelesnog odgoja Boo Pavlovi odbojka (djevojke) prof. tjelesnog odgoja Mijo Juki kros (djevojke i djeaci) prof. kineziologije Ivan Lonar nogomet (djevojke i djeaci) prof. kineziologije Ivan Lonar atletika (djevojke i djeaci) prof. kineziologije Ivan Lonar STRUNO USAVRAVANJE LANOVA AKTIVA individualna struna usavravanja praenje najnovije strune literature, asopisa i novih udbenika izrada individualnih operativnih i izvedbenih planova i programa SKUPNA USAVRAVANJA SASTANCI AKTIVA U KOLI etiri u kolskoj godini (po potrebi i vie) SASTANCI UPANIJSKOG STRUNOG VIJEA u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje MEUUPANIJSKI AKTIVI I SEMINARI- u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta objavljuju se na web stranici Agencije za odgoj i obrazovanje Voditelj aktiva: Kornelio Gori, mag. edu. filozofije i povijesti 142 Plan i progam rada strunog aktiva turizma i ugostiteljstva lanovi aktiva turizma i ugostiteljstva su: Ivica Ljubek, VKV kuhar, struni uitelj mentor Mirjana Mikinac, strukovni uitelj mentor Ana arevi, strukovni uitelj mentor Branka Rimac, strukovni uitelj savjetnik Ankica ivi, dipl.ing.prehrambene tehnologije, profesor savjetnik Nevenka Bionda, dipl.ing.prehrambene tehnologije, profesor savjetnik Eva Juri, dipl.ing.prehrambene tehnologije, profesor mentor Lidia Lei, dipl.ing.prehrambene tehnologije, profesor mentor Miljenka Vujeva, dipl. oec., profesor mentor Mirjana Jaki, dipl.oec., profesor mentor Ruica oi, stru.bacc.oec., majstor slastiar, strukovni uitelj mentor Hrvoje Blainkov, majstor natkonobar Mario Janocik, majstor kuhar Marija Bonjak, majstor kuhar Maja Vidi, struna specijalistica ekonomije Klara Sivonji, struna prvostupnica ekonomije Karmela Galekovi,sveuilina prvostupnica ekonomije Plan i program rada aktiva turizma i ugostiteljstva u kolskoj godini 2017./2018. Godinji plan i program aktiva turizma i ugostiteljstva za k.god.2017./2018. rujan listopad Usvajanje godinjeg plana i programa aktiva Izrada izvedbenih i operativnih planova i programa Organizacija praktine nastave u ugostiteljskim objektima (obilasci) Rad s nastavnicima pripravnicima Sudjelovanje na Gospodarskom sajmu povodom Vinkovakih jeseni Odlasci na jednodnevne ekskurzije u ugostiteljske objekte u Osijek ili Zagreb u sklopu strunih predmeta Zlatna konica 2017.,Virovitica ; Struno predavanje o medu i radionice : slatka, slana, topla i hladna jela na bazi meda (16.09.2017.) Priprema za odlazak i odlazak na europsko natjecanje AEHTA u _____ Priprema tema za zavrni rad Odlazak na Interslast Tuheljske toplice Prigodno obiljeavanje Dana vegetarijanstva (1.10.) Prigodno obiljeavanje Dana jabuka Struno usavravanje nastavnika na sastanku aktiva; tema: Mikroorganizmi u hrani, predava Nevenka Bionda Prigodno obiljeavanje Svjetskog dana hrane (16.10.) Pripreme i rad s uenicima za Camelia cup (17. i 18. 10.2017. Kraograd) Dani kuhara (20.10.) studeni Tijek i realizacija nastave strukovnih sadraja Suradnja s ugostiteljskim objektima u kojima uenici odrauju praktinu nastavu 143 prosinac Organizacija Palainkijade u koli - za sve uenike iz ugostiteljskih zanimanja Promocija zanimanja kuhar, konobar, slastiar, turistiko-hotelijerski komercijalist te smjera Turistika gimnazija po osnovnim kolama Struno usavravanje nastavnika na sastanku aktiva; tema: Ukrasi od tiino mase; predava Daliborka Radojevi Izrada i prodaja prigodnih boinih ukrasa i slastica Odlazak na Advent u Zagrebu Organizacija i sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima (volontiranje u socijalnoj samoposluzi, izrada kolaa za djeji dom Sveta Ana i/ili Mala Terezija ) Organizacija boinog domjenka u koli Izvjea sa sudjelovanja na strunim seminarima Organiziranje odlaska lanova aktiva u tvornicu Kandit Osijek ili Zveevo Poega (ili u proljetnim mjesecima, ako se ne uspije u ovom periodu) Zavretak prvog obrazovnog razdoblja sijeanj veljaa Realizacija teorijske i praktine nastave iz strukovnih sadraja Organizacija i provedba zavrnog ispita u zimskom roku Organizacija i provedba kolskog natjecanja iz daktilografije, te priprema za odlazak na meuupanijsko natjecanje Organizacija i provedba kolskog natjecanja iz Kuharstva Organizacija i provedba kolskog natjecanja iz Slastiarstva Organizacija i provedba kolskog natjecanja iz Ugostiteljskog posluivanja Organizacija i provedba kolskog natjecanja iz Recepcijskog poslovanja Organizacija i provedba kolskog natjecanja iz Predstavljanja turistike destinacije Organizacija i provedba kolskog natjecanja iz Poslovanja turistike agencije Organizacija i sudjelovanje na Kupu barmena u upanji Priprema i odlazak na regionalno natjecanje Gastro uenika ugostiteljsko- turistikog zanimanja Sudjelovanje na meuupanijskom natjecanju iz daktilografije oujak travanj Organizacija i sudjelovanje na Sajmu zdravlja u Vinkovcima Organizacija i sudjelovanje na kuharskom kupu Zlatna jabuka u Vinkovcima Struno usavravanje nastavnika na sastanku aktiva; tema: Izrada figurica od fondana Organizacija strunih posjeta u cilju edukacije uenika iz strukovnih sadraja (Osijek, Zagreb) Pripreme i rad s uenicima za Camelia cup Odlazak na Sajam turizma u Zagrebu Sudjelovanje na natjecanju Metro junior chef, Zagreb, Sisak Sudjelovanje na natjecanju Zlatni orah, Orahovica Priprema i odlazak na dravno natjecanje GASTRO (ako se ostvari plasman na meuupanijskom natjecanju) Priprema i sudjelovanje na Sajmu poslova Promocija zanimanja Dani otvorenih vrata Organizacija i provedba radionica sa kuharima iz Podravke Zlatko Sedlari i Anelko Levani Sudjelovanje na Pelarskim danima Odlazak u posjetu s uenicima u mlinsku industriju Prijava projekta na natjeaj : Turistike kulture za 2018. godinu Svibanj lipanj Provedba strune ekskurzije u cilju edukacije uenika na Festival Hrane i vina u Zagrebu Odlazak na Smotru uenika s tekoama u razvoju Organizacija i obiljeavanje Svjetskog dana vina (27.5.) Priprema i sudjelovanje na maturalnoj zabavi 144 Priprema i sudjelovanje na manifestaciji Rimski dani, u organizaciji TZ grada Vinkovaca, te Noi muzeja Sudjelovanje na Smotri uenikih zadruga Pregled rada aktiva u prethodnom razdoblju Plan upisa u slijedeu kolsku godinu Organizacija i provedba zavrnog ispita Teaj daktilografije za nastavnike Priprema za kraj nastavne godine Upisi u prvi razred srpanj kolovoz Realizacija upisa uenika u prvi razred Planiranje zaduenja nastavnika strunih predmeta za slijedeu kolsku godinu Produna nastava i popravni ispiti Realizacija praktine nastave u ugostiteljskim objektima - ljetna struna praksa Maturalna ekskurzija uenika zavrnih razreda Podjela svjedodbi o zavrenom razredu Upisi u drugi, trei i etvrti razred Izvjee o radu aktiva Voditeljica aktiva: Eva Juri 145 Plan i program rada strunog aktiva tekstila i koe lanovi Aktiva su: 1. Lovorka Tkali Duli-voditelj aktiva 2. Ljubica Kolarevi 3. Iva Mikovi 4. Mirjana Buranji 5. Elizabeta Gvozden 6. Jadranka Mikovi-voditelj radionice 7. Nada Suac 8. Branka Rimac 9. Ana arevi 10. Mirjana Mikinac 11. Verona vaganovi GODINJI PLAN I PROGRAM AKTIVA TEKSTILA za k.god.2017/2018. Vremensko razdoblje: tijekom godine Aktivnosti: sastanci lanova aktiva jednom mjeseno ili po potrebi organizacija predvienih aktivnosti struno usavravanje Cilj aktivnosti: razvijanje suradnje, odgovornosti, korektnosti, samokritinosti i kreativnosti u radu s uenicima Namjena aktivnosti: oslonac u realizaciji svih aktivnosti tekstilne struke AKTIVNOSTI STRUNOG AKTIVA TEKSTILA Izvannastavne aktivnosti 1. Mladi Manekeni 2. Tjedan cjeloivotnog uenja Izrada zlatoveza Izvankolske aktivnosti 1. Ekskurzija u Zagreb posjet Tehnikom muzeju 2. Ekskurzija na Dane odjee 3. Posjet tvornici Hemco 4. Maturalna ekskurzija Natjecanja 1. Dravno natjecanje Dani odjee 146 Kulturne manifestacije 1. Dan kravate 2. Zavrna revija modnih tehniara 3. Rimski Dani 4. Vinkovake jeseni ( sajam i modna revija) 5. Fashion night, modna revija 6. Sve se aje okupie 7. Etno revija 8. Modne revije, tijekom godine promocija zanimanja Aktivnost zadruge Vridne ruke u koje je ukljuen aktiv tekstila 1. Izrada i prodaja prigodnih darova za dan Svetog Nikole 2. Svjetski dan zdravlja 3. Pelarski sajam 4. Boini i novogodinji sajam 5. Sajam poslova 6. Uskrnji sajam Projekti 1. Dan zaljubljenih, izrada i prodaja prigodnih darova 2. Aktivnosti vezane uz promociju zanimanja Nositelj aktivnosti: aktiv tekstila Navedeni plan i program aktiva je za kolsku godinu 2017./2018. lanovi aktiva svojim prijedlozima i suradnjom doprinose radu aktiva. Predsjednik aktiva je duan redovito izvjeivati ravnatelja kole o radu aktiva. Voditelj aktiva: Lovorka Tkali Duli, dipl. in. 147 Plan i program rada strunog aktiva ostalih i osobnih usluga kolska godina: 2017./2018. Naziv aktivnosti: plan rada aktiva osobnih usluga: frizeri, ostalih usluga: liilac-soboslikar i autolakireri Voditelj aktivnosti: Melita Matijevi ing. Vremensko razdoblje: tijekom godine Broj lanova aktiva: 7 nastavnika Melita Matijevi, ing. graevine Tomislav Veseli, dipl.ing. Branka Dumeli, dipl.ing. Ana uljevi, dipl.ing. Marijana Matoevi Josipa Bobovec Elizabeta Gvozden, ing. Planirani broj sati: broj sati ovisi o potrebi aktiva Aktivnosti: sastanci lanova aktiva organiziranje jednodnevnih strunih ekskurzija promoviranje zanimanja : frizer, liilac-soboslikar i autolakirer organizacija praktinih zadataka za liilac-soboslikar i autolakirer struno usavravanje kontakti sa obrtnicima organizacija kolskog i dravnog natjecanja uenika frizera i soboslikara -liioca humanitarni rad frizera posjet Vinkovakom vodovodu i kanalizaciji Cilj aktivnosti: razvijanje suradnje, odgovornosti, stjecanja kritinosti i samokritinosti u radu s uenicima uspjeno organiziranje natjecanja, unaprjeenje nastave (teoriske i praktine) , provedba kontrolnih i pomonikih ispita Namjena: Pomo u realizaciji svih aktivnosti vezanih uz rad frizera, soboslikara- liioca i autolakirera 148 Nositelj aktivnosti: aktiv osobnih usluga: frizera i aktiv ostalih usluga: soboslikara- liioca i autolakirera Nain realizacije aktivnosti: izrada izvedbenih i operativnih programa izrada plana i programa praktine nastave u koli i kod obrtnika planiranje strunog usavravanja organizacija kolskih natjecanja pripreme za regionalno natjecanje pripreme za dravno natjecanje provedba kontrolnih ispita u drugim razredima izrada kolskog kurikuluma organizacija ureenja kole promocija deficitnih zanimanja unutar aktiva priprema izvjea za Godinjak i javnost praenje i analiza ostvarenja programa pripreme za pomoniki ispit organiziranje jednodnevnih strunih ekskurzija suradnja sa obrtnicima provoenje vrednovanja i samovrednovanje nastavnika odlasci uenika frizera u Centar za rehabilitaciju Mala Terezija i Djeji dom Sv. Ana Vremenik aktivnosti: - jednom mjeseno tijekom kolske godine Nain vrednovanja i nain koritenja rezultata vrednovanja: evaluacijski listi za lanove aktiva Detaljan trokovnik aktivnosti : Veina aktivnosti ne zahtjeva dodatne trokove, veinu trokova pokrije novac predvien za nastavni materijal a ako sredstva nisu dovoljna trokove pokrije kola. Voditeljica aktiva: Melita Matijevi ing. 149 9.3. Rad s pripravnicima Uvoenjem novih zanimanja otvara se prostor za zapoljavanje mladih pripravnika kako u radni odnos kako u obliku strunog osposobljavanja za rad. Pripravnici su pod posebnom skrbi ravnateljice, tajnice i strune slube (pedagoginje i psihologinje). U nastavku je prikazan osnovni plan i program svakog pripravnika. Uz osnovni plan i program za pripravnike su organizirane individualne konzultacije u pedagokoj slubi kako bi ih to bolje osposobili za rad. SADRAJ RADA NOSITELJ OSTVARENJA PROGRAMA VREMENSKA RAZRADA Ustav Republike Hrvatske Opa deklaracija o ljudskim pravima Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju Konvencija o pravima djeteta Nacionalni okvirni kurikulum Zakonski i podzakonski akti iz podruja srednjeg kolstva u Republici Hrvatskoj (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, Zakon o strukovnom obrazovanju, Dravni pedagoki standard) Statut kole ravnatelj tajnik Poetak pripravnikog staa 1. Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojno-obrazovnom sustavu kolske obveze i prava nastavnika ravnatelj pedagog Poetak pripravnikog staa 2. Upoznavanje s godinjim planom i programom rada kole te kolskim kurikulumom pedagog psiholog Poetak pripravnikog staa 3. Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadraja -Nastavni plan i program iz matematike -Izrada osobnog operativnog plana i programa mentor Poetak pripravnikog staa 4. Upoznavanje s nainom voenja pedagoke dokumentacije Pravilnik o sadraju i obliku svjedodbi i drugih javnih isprava te pedagokoj dokumentaciji i evidenciji u kolskim ustanovama E-dnevnik, Dnevnik rada Matina knjiga ostala dokumentacija pedagog mentor Poetak pripravnikog staa 5. Organiziranje, pripremanje i izvoenje odgojno-obrazovnog rada: dnevne pripreme za sate teorijske nastave hospitiranje na satima mentora ravnatelj mentor tijekom kolske godine 150 samostalno izvoenje nastave izvoenje nastave uz prisutnost povjerenstva za praenje pedagog savjetnik 6. Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima: upoznavanje sa dunostima i obvezama razrednika prouiti popis svih zadaa razrednika tijekom godine mentor pedagog tijekom kolske godine 7. Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udbenike i strune literature te drugih izvora znanja mentor pedagog tijekom kolske godine 9. Komunikacija s uenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa: upoznavanje s funkcijom ravnatelja i pedagoga upoznavanja pripravnika sa pravima i obvezama roditelja upoznavanje s obvezom profesionalnog, humanog i pedagogijskog komuniciranja s uenicima mentor pedagog psiholog tijekom kolske godine 10. Upoznavanje pripravnika s obvezom stalnog strunog usavravanja kroz sudjelovanje u radu strunih tijela kole sudjelovanje u radu strunih skupova u koli i izvan nje, osobito onih namijenjenih pripravnicima sudjelovanje u radu strunih aktiva mentor ravnatelj pedagog tijekom kolske godine 11. Analiza i samovrjednovanje postignua ostvarenih u odgojno-obrazovnom procesu te ukupnog osobnog rada. mentor, pedagog s pripravnikom kraj pripravnikog staa 151 10. PLAN RADA KOLSKOG ODBORA I STRUNIH TIJELA 10.1. Plan i program rada kolskog odbora Sjednice kolskog odbora Srednje strukovne kole Vinkovci odravaju se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli i statutom kole, kada se javljaju pitanja vezana uz ovlasti kolskog odbora. kolski odbor: - imenuje i razrjeuje ravnatelja - daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u koli - donosi Statut i ope akte kole na prijedlog ravnatelja - donosi godinji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvravanje - donosi kolski kurikulum na prijedlog Nastavnikog vijea i ravnatelja - daje osnivau i ravnatelju prijedloge i miljenja o pitanjima vanim za rad i sigurnost u koli - predlae osnivau promjenu djelatnosti i donoenje drugih odluka vezanih uz osnivaka prava - odluuje o upuivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti - odluuje o zahtjevima radnika za zatitu prava iz radnog odnosa - odluuje o albama protiv rjeenja kolskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom odreeno drukije - donosi financijski plan, polugodinji i godinji obraun na prijedlog ravnatelja - osniva uenike klubove i drutva - odluuje o uporabi dobiti u skladu s osnivakim aktom i ovim Statutom - odluuje samostalno o stjecanju, optereivanju ili otuivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima ija je vrijednost od 100.000,00 do 200.000,00 kuna - odluuje, uz suglasnost osnivaa, o stjecanju, optereivanju ili otuivanju nekretnina i pokretne imovine te investicijskim radovima ija je vrijednost vea od 200.000,00 kuna - bira i razrjeava predsjednika i zamjenika predsjednika kolskog odbora - predlae promjenu naziva i sjedita kole - predlae statusne promjene - predlae ravnatelju mjere poslovne politike kole - razmatra rezultate obrazovnog rada - razmatra predstavke i prijedloge graana u svezi s radom kole - obavlja druge poslove odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli, kao i drugim propisima, ovim Statutom i drugim opim aktima kole. 152 10.2. Plan i program rada Nastavnikog vijea Sadraj rada Vrijeme realizacije Nositelj Nain praenja ostvarivanja plana i programa 1. Priprema za poetak kolske godine -podjela predmeta, formiranje turnusa -imenovanje razrednika -planiranje i programiranje nastave -pripremanje nastave -formiranje strunih aktiva -upisne aktivnosti -kolski kurikulum te godinji plan i program -oslobaanje od nastave TZK VII. VII. IX,X. VII.,IX. IX. VI.-IX. IX. ravnateljica satniarka pedagoginja psihologinja voditelji aktiva uvid u godinje zaduenje nastavnika zapisnici sa izvjetaja o upisu uvid u godinji plan i program rada kole i kolski kurikulum. 2. Praenje nastavnog i izvannastavnog rada -analiza ostvarivanja Godinjeg plana i programa rada kole -analiza odgojno obrazovnih postignua -izricanje odgojnih mjera -razmatranje molbi i albi uenika -formiranje povjerenstava za popravne, razlikovne, razredne ispite, zavrni rad i analiza rada tijekom godine Pedagoginja, psihologinja ravnateljica kolski odbor satniarka razrednici prikaz analize na sjednicama NV zapisnici sa sjednice NV i RV 3. Struno usavravanje nastavnika -nove metode i oblici rada, praenja i ocjenjivanja u funkciji napredovanja uenika -pripremanje nastavnika za neposredan rad s uenicima (svrha, nain, elementi)-didaktiki podsjetnik - analiza postignua u nastavi i izvannastavnim aktivnostima kontinuirano ravnateljica pedagoginja, psihologinja pedagoginja psihologinja voditelj strunih aktiva zapisnici sjednica NV i Strunih aktiva 153 -kolektivno usavravanje na nastavnikom vijeu (rad s uenicima s tekoama u razvoju, ishodi uenja i Bloomova taksonomija) -prevencija ovisnosti (projekt Zdrav 5) -kola bez nasilja (prevencija nasilja u mladenakim vezama, prevencija vrnjakog nasilja i prevencija nasilja preko Interneta) -samovrjednovanje u funkciji kvalitete XII., V i VI. i VIII. mjesec tijekom godine tijekom godine pedagoginja psihologinja pedagoginja psihologinja vanjski suradnici Povjerenstvo za kvalitetu Planovi usavravanja nastavnika kolski kurikulum Izvjetaj o samovrjednovanju 154 10.3. Plan i program rada Razrednog vijea Razredno vijee ine svi nastavnici koji izvode nastavu u odreenom razrednom odjelu. Razredno vijee raspravlja i odluuje o strunim pitanjima razreda, brine o uspjenom ostvarivanju ciljeva odgoja i obrazovanja u razrednom odjelu i u tu svrhu surauje s razrednikom, brine o ostvarivanju nastavnog plana i programa, predlae izlete i ekskurzije razrednog odjela, izrie pedagoke mjere za koje je ovlateno, surauje s roditeljima i skrbnicima uenika, sudjeluje u utvrivanju okvirnog vremenika pisanih provjera znanja Razredno vijee sazivat e se najmanje 4 puta godinje, a po potrebi i ee. Na sjednicama e se raspravljati o sljedeim pitanjima: Analiza upisa uenika broj uenika upisanih u pojedini obrazovni program Nastavni plan i program ostvarivanje plana graanskog odgoja i obrazovanja Analiza uspjeha uenika na kraju nastavne i na kraju kolske godine Razgovori o pojedinim uenicima po potrebi i razgovori sa roditeljima Pedagoke mjere sprjeavanja i prijedlozi za iznalaenje rjeenja problema koji je u pozadini uenikovog problematinog ponaanja Pedagoke mjere poticanja Analiza smotri i natjecanja razreda ili pojedinih uenika Analiza kulturnih, portskih i javnih djelatnosti razreda 155 10.4. Plan i program rada Vijea uenika Vijee uenika ine svi predstavnici 28 razrednih odjela u koli. Vijee uenika raspravlja o pitanjima bitnima za odgojno-obrazovni proces i ivot kole. Sadraj programa rada Vrijeme realizacije -Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika -Prava i obveze uenika -Pravilnik o ocjenjivanju uenika -Prijedlozi i miljenje o mjerama poticanja i sprjeavanja uenika -Disciplina u razredu- kako je poboljati -kolski kurikulum - Humanitarne akcije - Samovrjednovanje kola - Analiza stanja u koli -Prijedlozi za promjene u naoj koli - Organiziranje Norijade i maturalne zabave Listopad, 2017. Prosinac, 2017. Veljaa, 2018. Travanj, 2018. 156 VIJEE UENIKA KOLSKA GODINA 2017./2018. Razred Predstavnik Zamjenik predstavnika 1.a Helena Kneevi Antonija Spaji 1.b Magdalena trangar Nika Sui 1.c Tomsilac Zagorac Stjepan Budii 1.d Mato Marui Nikola Masla 1.e Gabriela Sabljak Petra Cegledi 1.f Lucija Garvanovi Matej Petrievi 1.g Julijana Kesegi Natalija Ban 2.a Petra tiler Iva Plavi 2.b Lana Franji Marina Juki 2.c Idora Ilii Toni Petrievi 2.d Laura Ivanko Anela eli 2.e Franjo Bonjak Dominik Paa 2.f Valenitna Lui Mihaela Grgi 2.g Josip Jermi Gabrijel Cindri 2.h Matej Marini Gabrijel Gudiek 2.i Eva Barii Ivan urevi 3.a Antonija Krajinovi Ante Siladi 3.b Irena Ivanko Sara Smoli 3.c Paola Debeli Luka Marijanovi 3.d Bruno Budim Magdalena Kunevi 3.e Ivan Pliveli Martina Bebi 3.f Magdalena Puak Marija Grizelj 3.g Nikola Slaviek Domagoj Kirin 3.h Martina Bera Irena Ili 4.a Tea Zalaj Ivana Burger 4.b Sandra Ljubi Ana Lajtman 4.c Matea Klari Domagoj Sabljakovi 4.d Sara Sudar Valentina Petrii 157 10.5. Plan i program rada Vijea roditelja Vijee roditelja ine svi predstavnici roditelja uenika 28 razredna odjela. Vijee roditelja raspravlja o pitanjima znaajnim za ivot i rad kole te daje miljenja i prijedloge: - u svezi s prijedlogom i realizacijom kolskog kurikuluma i godinjeg plana i programa rada - u svezi s radnim vremenom kole, poetkom i zavretkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada - u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, portskih natjecanja i kulturnih manifestacija - u svezi samovrjednovanja kole Sadraj programa rada Vrijeme realizacije 1. - Izbor predsjednika i zamjenika - Upoznavanje s kunim redom i ostalim aktima kole - Upoznavanje roditelja sa kolskim kurikulumom. - Upoznavanje roditelja s godinjim planom i programom rada kole. 2. -Analiza rada uenika na kraju 1.polugodita, -pedagoke mjere -Predavanje na odabranu temu -Samovrjednovanje 3. -Analiza u svezi s vladanjem i ponaanjem uenika u koli i izvan nje -Natjecanja uenika -Eventualne pritube na obrazovni rad -Mjere za unaprjeenje odgojno-obrazovnog rada, uspjeha uenika u obrazovnom radu, izvankolskim i izvannastavnim aktivnostima. Rujan , 2017. Veljaa 2018. Travanj, svibanj 2018. 158 LANOVI VIJEA RODITELJA Razred Vijee roditelja 1.a Nives Tadi impf 1.b Dario Andri 1.c Ivana Zagorac 1.d Jelena Majstorovi 1.e Gordana Jakopovi 1.f Milica Keina 1.g Ana Stojanovi 2.a Antonija tiler 2.b Vlado Kampi 2.c Dina Mari 2.d Anastazija Dadi 2.e Mirjana Konevski 2.f Natalija Rimac 2.g Katica Cindri 2.h Gudiek Snjeana 2.i Katica Jambrec 3.a Marina Petrovi 3.b Zrinka Hrvojevi 3.c Ivanka Huseinovi 3.d Vlasta Ambrenac 3.e Suzana Kovai 3.f Janja Puak 3.g Ljubica Vukoja 3.h Mirjana Bera 4.a Roman Karl 4.b Marina Lajtman 4.c Davor Klari 4.d Katarina Brajkovi 159 11. IZVJEE O RADU U KOLSKOJ GODINI 2016./2017. Tijekom kolske godine 2016./2017. nastavni plan i program rada u potpunosti je realiziran, kao i broj nastavnih sati. Struna vijea, u kojima organizirano djeluju nastavnici istog predmeta ili skupine srodnih predmeta, odravala su se redovito, kao i sjednice Nastavnikog vijea te razrednih vijea. Nastavniko vijee na svojim sjednicama raspravljalo je o realizaciji nastavnog plana i programa, mjerama unapreenja rada, kao i o izostancima uenika. Usvojilo je kolski kurikulum koji je napravila Pedagoka sluba u suradnji s lanovima Strunih aktiva. esto se raspravljalo o izostancima uenika te su se davali prijedlozi kako ih smanjiti. Nastavniko vijee pratilo je i sve novine u kolskom sustavu, predstavljene su izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjokolskom odgoju i obrazovanju, pravilnik o izvanuionikoj nastavi, promjene u kunom redu, etikom kodeksu i statutu. Razredna vijea su za teme imala realizaciju nastavnih sati i nastave u radnom procesu kao i nabavku i koritenje novih nastavnih sredstava za poboljanje kvalitete rada. Na sjednicama razrednih vijea takoer se raspravljalo o izradi planova i programa, meupredmetnoj korelaciji, izostancima, samovoljnom naputanju nastave i socijalnom statusu pojedinih uenika. Od 2014./2015. kolske godine u nastavni proces je i uveden i graanski odgoj, te su nastavnici dogovarali nain ostvarivanja plana i programa. Uenici Srednje strukovne kole Vinkovci svake godine na upanijskim/ meuupanijskim/dravnim natjecanjima koja organizira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ostvaruju zapaene rezultate. Nakon prologodinjih 6 osvojenih dravne medalje, ove godine jedno od prva tri mjesta na dravnim natjecanjima osvojilo je ak 10 uenika. U podruju elektroinstalatera na dravno natjecanje plasirao se uenik Hrvoje Peroli koji je osvojio drugo mjesto uz podrku svojih mentora Zdenke Krsnik Vinkovi i eljka agara. U podruju graditeljstva i osobnih usluga uspjean je bio uenik imun Gaparovi koji je u disciplini soboslikar-liilac osvojio drugo mjesto zajedno sa svojom mentoricom Melitom Matijevi. Na dravno natjecanje montera suhe gradnje plasirao se i uenik Marin ukovi Jakopec koji je zajedno sa svojim mentorom Igorom Kneeviem pokazao zavidno znanje. U podruju ugostiteljstva na dravno natjecanje Gastro plasirale su se uenice Veronika Murat s mentoricom Marijom Bonjak u disciplini pripremanje hladnog slanog izloka, Matea Klari s mentoricom Majom Vidi u disciplini predstavljanje turistikog mjesta-destinacije, Daniela Huseinovi s mentoricom Mirjanom Jaki u disciplini poslovanje putnike agencije te Maja Macokati s mentoricom Nevenkom Bionda u disciplini pripremanje hladnog slatkog izloka. Svi uenici bili su iznimno uspjeni na natjecanju, a posebno bi istaknuli uspjeh uenice Maje Macokati koja je osvojila prvo mjesto i donijela nam prvu zlatnu medalju. Zlatnu medalju donijela je i uenica s dravnog natjecanja frizera koje se odralo u naoj koli. Na dravno natjecanje plasirale su se uenice Laura 160 Masla i Matea Vorgi s mentoricom Josipom Bobovec u disciplini muka frizura, te Ena Dojder i Jelena olak s mentoricom Marijanom Matoevi u disciplini enska frizura. Uenica Laura Masla osvojila je prvo mjesto, Matea Vorgi drugo mjesto i Jelena olak drugo mjesto. Tako smo na dravnom natjecanju frizera osvojili ak tri medalje, jednu zlatnu i dvoje srebrne. Uspjene su bile i uenice u podruju tekstila i koe na dravnom natjecanju Dani odjee. Uenica Marina Harhaj s mentoricom Ivom Mikovi u disciplini modni tehniar osvojila je tree mjesto, a uenica Kristina ivkovi s mentoricom Nadom Suac prvo mjesto u disciplini kroja. Na dravno natjecanje plasirala se i uenica Anamarija Salopek s mentoricom Tamara epo i pokazala zavidno znanje. Ove godine izuzetno smo ponosni i na uspjeh uenica programa turistike gimnazije na natjecanju Europa u koli. One su svojim uspjehom pokazale da se u koli puno ulae i u strukovni dio, ali i u opeobrazovni dio. Uenica Maja Miti s literarnim radom na temu: Zamisli kako e Europa izgledati 2027.godine! osvojila je prvo mjesto. Uenica Tea Zalaj s literarnim radom na temu: Jedinstvo Europe-san nekolicine i nada mnogih! takoer je osvojila prvo mjesto. Mentorica uenicama je nastavnica hrvatskog jezika Ivana Petrievi. Kako bismo udovoljili zadatku odgoja uenika i osim kognitivnog razvoja, brinuli i o njihovom socijalnom i emocionalnom razvoju, u koli se provodio niz aktivnosti poput obiljeavanja vanih prigodnih datuma; sudjelovanja uenika na razliitim priredbama kao to su to smotra Dani kruha, Sajam zdravlja; novinari su marljivo radili na lokalnoj radio-postaji i takoer pripremili na kolski list Struker koji je od prole kolske godine i u digitalnom obliku; frizeri volonteri i ove su godine uljepali tienike djejeg i starakog doma; uenici su odlazili na strune ekskurzije; bavili se portom u naem kolskom portskom klubu Obrtnik. Intenzivno smo radili i na kolskom preventivnom programu, obiljeili mjesec ovisnosti, realizirali aktivnost milijarda ustaje, tjedan psihologije i ostale planirane aktivnosti. Stalno struno usavravanje pravo je i obveza svih ukljuenih u odgojno-obrazovni proces. Nastavnici su pohaali strune skupove, ovisno o financijskim mogunostima kole i ponudi strunih skupova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (nastavnici opeobrazovnih predmeta) i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (nastavnici strukovnih predmeta). Ponosni smo to je u naoj koli veliki naglasak na cjeloivotnom obrazovanju i usavravanju. kola je u proloj kolskoj godini bili ukljuena u projekte Programa za cjeloivotno obrazovanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Ove kolske godine imali smo sljedee projekte: 1. Leonardo da Vinci Prijenos inovacija (TOI) StEvtA- posjet Espoou, Finska i Francuskoj- Cilj je projekta izraditi tri cjeline strukovnih predmeta slijedei principe odreivanja ECVET bodova, a koje bi pojednostavile mobilnost uenika kroz europske obrazovne sustave. Iz nae kole u izradi cjelina sudjelovali su: Melita Matijevi, za podruje graditeljstva, Ruica oi, za podruje 161 ugostiteljstva, Antun Babi, za podruje strojarstva te Livija Pribani-Katarini kao koordinatorica projekta. 2. Grad prijatelj Kenzing - Uenici Srednje strukovne kola Vinkovci u gradu Kenzingu boravili su od 3.7.2015. do 29.7.2015. kako bi odradili praktinu nastavu. Praksu su odraivali uenici u zanimanju kuhar, elektroinstalater, zanimanju frizer te strojarskim zanimanjima. Uz uenike na putu su bili i nastavnica njemakog i engleskog Mirna abari te ravnateljica Marija Suni. Ovaj projekt uenicima je omoguio upoznavanje s nainom radom u Njemakoj, a uenicima u strojarskim zanimanjima ponuen je i predugovor kojim se uenicima garantira posao kada zavre kolovanje. Cilj projekta je vea zapoljivost uenika i pripremanje uenika na zapoljavanje izvan Republike Hrvatske. Srednja strukovna kola Vinkovci u k.god. 2016./2017. brojila je 770 uenika rasporeenih u 39 razrednih odijela. Obrazovala je uenike u ak 22 zanimanja u 6 razliitih podruja rada(ugostiteljstvo i turizam,strojarstvo, elektrotehnika, tekstil i koa, graditeljstvo, ostale i osobne usluge), a od 2013. godine upisujemo i uenike u zanimanju turistika gimnazija. Budui da imamo razliite vrsteprograma (etverogodinji, trogodinji klasini, trogodinji JMO, program a uenike s tekoama, gimnazijski) organizacija nastave zna biti vrlo sloena, ali uz zalaganje i spremnost nasuradnju svih naih nastavnika, organizacija i izvedba nastave su na vrlo dobroj razini. Uenicima nastojimo pruiti opeobrazovno znanje i omoguiti im stjecanje strunihkompetencija koje su suvremene i pomau u razvoju gospodarstva. Prednosti nae kole jesu na vrijeme i kvalitetno napravljen kolski kurikulum i godinji plan i program rada kole, vrlo dobro planiranje nastave, pouavanja i uenja, dobar nastavni proces, izvrsna organizacija vjebi i praktine nastave, briga o uenicima, posebno uenicima s tekoama, kvaliteta procesa praenja i ocjenjivanja uenika, provoenje svih vrsta ispita u skladu sa zakonskim propisima, izvrsni uspjesi na natjecanjima i sudjelovanje na meunarodnim natjecanjima, vrlo dobri materijalno tehniki uvjeti za izvoenje nastave, postavljeni prioriteti u koritenju financijskih resursa i financiranje iz vlastitih izvora, velik broj mentora i savjetnika, naglasak na cjeloivotnom obrazovanju, sudjelovanje u brojnim EU projektima, kvalitetno rukovoenje kolom, dobri meuljudski odnosi i suradnja sa lokalnom zajednicom. U posljednje dvije godine radili smo i puno vie na kolskom preventivnom programu. Nastojalo se u svakom razredu odrati po tri radionice od strane pedagoke slube. Poveali smo broj vanjskih predavaa te broj individualnih konzultacija to se vidi u meuljudskim odnosima meu uenicima. Osim toga, usmjerili smo se i na uenike s tekoama u razvoju. Pedagoka sluba nastojala je pripremiti nastavnike za sve vei broj uenika s tekoama i uputiti ih u tekoe uenika. Vie smo poticali struno usavravanje nastavnika i unutar kolektiva na Nastavnikom vijeu i izvan kolektiva na upanijskim strunim vijeima. 162 Neke od tekoa s kojima se jo uvijek susreemo su nedovoljno dobar sustav nadziranja aktivnosti iz kolskog kurikuluma to planiramo poboljati. Potrebno je ojaati sustav kontrole kvalitete nastavnog procesa i unaprijediti kvalitetu nastavnog procesa, poboljati program za pruanje podrke polaznicima u uenju, nastaviti raditi na opremanju kole nastavnim sredstvima i traenju financijskih sredstava kroz projekt za izgradnju hale s radionicama. Opremljenost kole postii e se i sektorskim usmjeravanjem, to se eli postii na nain da uenici, nastavnici i oprema zanimanja iz podruja strojarstva, elektrotehnike i graditeljstva preu u Tehniku kolu Ruera Bokovia. Prelazak uenika i nastavnika ostvaren je 31.8.2017.

Recommended

View more >