Srednja strukovna škola ?· Temeljni dokument za izradu Školskog kurikuluma je Nacionalni okvirni kurikulum u ... PREVENCIJA NASILJA PREKO INTERNET

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    218

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Srednja strukovna kola Vinkovci </p><p>kolski kurikulum 2014./2015. </p><p>"Da bi pokrenuo svijet prvo mora pokrenuti sebe." </p></li><li><p> SREDNJA STRUKOVNA KOLA VINKOVCI STANKA VRAZA 15, VINKOVCI Na osnovi lanka 44. Statuta Srednje strukovne kole Vinkovci, kolski odbor na sjednici odranoj 15.9.2014. </p><p>donio je </p><p>KOLSKI KURIKULUM </p><p>Srednje strukovne kole Vinkovci </p><p>za k.god. 2014./2015. Predsjednik kolskog odbora: Ravnateljica: Tatjana Aleri, prof. Marija Suni, prof. _____________________________________ ______________________________________ </p><p>http://www.ss-strukovna-vk.skole.hr/Foto/sss_logo_400x400.gif</p></li><li><p>1 </p><p>UVODNE NAPOMENE Odgoj i obrazovanje u koli ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i kolskog kurikuluma. </p><p>Temeljni dokument za izradu kolskog kurikuluma je Nacionalni okvirni kurikulum u kojem su definirane temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, zatim ciljevi odgoja i obrazovanja, naela i sadraj odgojno-obrazovnih podruja, vrjednovanje uenikih postignua te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma. </p><p>kolski kurikulum odnosi se na naine na koje kole implementiraju Nacionalni okvirni kurikulum uzimajui u obzir odgojno-obrazovne potrebe i prioritete uenika i kole te sredine u kojoj kola djeluje. kolski kurikulum se odnosi na ponudu izbornih nastavnih predmeta, realizaciju dodatne i/ili dopunske nastave, projekte kole/ razreda/skupine uenika, ekskurzije, izlete, izvannastavne i izvankolske aktivnosti. CILJ KOLSKOG KURIKULUMA: -Izgradnja jedinstvenog profila kole -Izgradnja individualnog koncepta kole -Vidljivost konkretne povezanosti zajednice uitelja i zajednice uenika ZADACI KOLSKOG KURIKULUMA kolskim kurikulumom se utvruju: </p><p>Aktivnosti, programi i/ili projekti za koje se definiraju: - Ciljevi - Namjena - Nositelji i njihova odgovornost - Naini realizacije - Nain vrjednovanja i nain koritenja rezultata vrjednovanja - Vremenici - Detaljni trokovnici </p><p> NOSITELJI AKTIVNOSTI IZRADE I DONOENJA KOLSKOG KURIKULUMA kolski kurikulum donosi kolski odbor do 15. rujna tekue kolske godine na prijedlog Nastavnikog vijea, a za organizaciju i pripremu zaduen je ravnatelj. JAVNOST RADA kolski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i ueniku u pisanom obliku. Smatra se da je kolski kurikulum dostupan svakom roditelju i ueniku u pisanom obliku ako je objavljen na mrenim stranicama kole. </p></li><li><p>2 </p><p>PODRUJA KURIKULUMA 1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U izvannastavne aktivnosti uenici se ukljuuju ovisno o vlastitim sklonostima, eljama, interesima i talentima. One su prilika za pokazivanje kreativnosti i smisla za stvaralatvo, kako uitelja koji ih organiziraju, tako i uenika koji u njima sudjeluju. Izvannastavne aktivnosti mogu pomoi usmjeriti energiju uenika na pozitivan nain, promovirajui zdrave i drutveno prihvatljive naine ponaanja i provoenja slobodnog vremena. 2. IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI Uenik moe biti ukljuen u izvankolske aktivnosti, a one se odnose na izlete, ekskurzije i druge aktivnosti koje su iskljuivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. 3. NATJECANJA UENIKA Na natjecanjima sudjeluju uenici koji se kao pojedinci ili lanovi odreene skupine istiu znanjem, vjetinama ili sposobnostima u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja. Provoenje natjecanja uenika strukovnih kola u obrazovnim sektorima/podsektorima i strukovnim predmetima na svim razinama koordinira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a za natjecanja iz opeobrazovnog dijela predmeta zaduena je Agencija za odgoj i obrazovanje. 4.KULTURNA I JAVNA DJELATNOST I OSTALE ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI Kulturna i javna djelatnost kole realizira se kroz posjeivanje ili prireivanje kulturno-umjetnikih priredbi, literarnih veeri, izlobi te obiljeavanjem znaajnih datuma. 5. PROGRAMI I PROJEKTI kola moe biti ukljuena u provedbu programa i/ili projekata koji za cilj imaju unaprijediti odgojno-obrazovni proces kroz rad sa uenicima i/ili nastavnicima. 6. DODATNA NASTAVA U skladu sa lankom 34. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli osim redovne nastave u koli se izvodi dodatna nastava koja ima za cilj potaknuti uenike koji u odreenom programu ili nastavnom predmetu ostvaruju natprosjene rezultate ili pokazuju poseban interes za odreeni nastavni predmet. Dodatna nastava omoguava uenicima da to vie zadovolje svoje interese i elje te im omoguava promoviranje osobnih i zajednikih uspjeha i rezultata kako njih samih tako i njihovih mentora i kole u cjelini. 7. DOPUNSKA NASTAVA Osim dodatne nastave u osnovnoj i srednjoj koli izvodi se i dopunska koja ima za cilj omoguiti uenicima da nadograde svoja dosadanja znanja i budu uspjeni u svladavanju gradiva. </p></li><li><p>3 </p><p>SADRAJ </p><p> 1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI ............................................................................................ 7 </p><p>RECITATORSKA SKUPINA ....................................................................................................................... 8 LITERARNA GRUPA ................................................................................................................................ 10 ZIDNE KOLSKE NOVINE ..................................................................................................................... 11 NOVINARSKA AKTIVNOST ................................................................................................................... 12 IZRADA WEB STRANICE ....................................................................................................................... 14 RADIONICE U KNJINICI ....................................................................................................................... 15 IZLOBA RADOVA (SOBOSLIKAR, AUTOLAKIRER) ................................................................... 16 VOLONTERI UENICI FRIZERI ........................................................................................................ 17 CRVENI KRI ............................................................................................................................................. 18 PROLJETNA KOLA FIZIKE .................................................................................................................. 20 ODBOJKA - MLADII ............................................................................................................................. 21 KOARKA - MLADII ............................................................................................................................ 22 RUKOMET - MLADII ........................................................................................................................... 23 NOGOMET - MLADII ............................................................................................................................. 24 </p><p>2. IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI ............................................................................................. 25 </p><p>ORGANIZACIJA I PROVEDBA PRIGODNIH DOMJENAKA U KOLI I IZVAN KOLE ZA POZNATE I NEPOZNATE KORISNIKE USLUGA. ........................................................................... 26 STRUNA EKSKURZIJA UENIKA ZANIMANJA TURISTIKO HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST ....................................................................................................................................... 27 STRUNA EKSKURZIJA DRUGIH RAZREDA .................................................................................. 28 ADVENT U ZAGREBU I POSJET HRVATSKOM SABORU ............................................................ 29 STRUNA EKSKURZIJA VARADIN I DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA ............................. 30 EKSKURZIJA U SARAJEVO LATINSKA UPRIJA ........................................................................ 31 MATURALNA EKSKURZIJA uenika 3.f i 3.g razreda ................................................................. 32 MATURALNA EKSKURZIJA .................................................................................................................. 33 VIEDNEVNA EKSKURZIJA uenika 2.b i 2.d razreda ................................................................ 34 TRODNEVNA EKSKURZIJA UGOSTITELJA DRUGIH RAZREDA .............................................. 35 VIEDNEVNA EKSKURZIJA UENIKA ETVRTIH RAZREDA .................................................. 36 MATURALNA EKSKURZIJA uenika 3.a i 3.b razreda ................................................................ 37 STRUNA EKSKURZIJA- POSJET GRADILITU U VINKOIVCIMA ILI BLIOJ OKOLICI .. 39 STRUNA EKSKURZIJA:......................................................................................................................... 40 - posjet tvornici lokomotiva Gredelj Zagreb .................................................................................. 40 - posjet ljevaonici uro akovi Slavonski Brod ......................................................................... 40 - posjet Tehnikom muzeju u Zagrebu ............................................................................................ 40 STRUNA EKSKURZIJA:......................................................................................................................... 42 - posjeta tvornici SAME DEUTZ-FAHR u upanji ........................................................................ 42 - posjet tvornici UNIDAL u Vinkovcima .......................................................................................... 42 - posjet radionici H Vinkovci ............................................................................................................. 42 POSJET VINKOVAKOM VODOVODU I KANALIZACIJI .............................................................. 44 TERENSKA NASTAVA- Kopaki rit .................................................................................................. 45 POSJET SAPONIJI OSIJEK ...................................................................................................................... 46 STRUNI SEMINAR ZA UENIKE FRIZERE ZAGREB .............................................................. 47 STRUNA EKSKURZIJA- SAJAM ZA FRIZERE U ARENI ZAGREB ........................................... 48 MATURALNA I STRUNA EKSKURZIJA -MEUNARODNI FRIZERSKI FESTIVAL .......... 49 </p></li><li><p>4 </p><p>STRUNI POSJET TVORNICI PODRAVKA U KOPRIVNICI ..................................................... 50 POSJET FESTIVALU OKOLADE I SLASTICA U ZAGREBU ....................................................... 51 PELARSKI DANI VUKOVARSKO SRIJEMSKE UPANIJE, SLASTICE OD MEDA .............. 53 BUDIMPETA - MUZEJ I TVORNICA MARCIPANA ...................................................................... 54 OBILAZAK TURISTIKOG SAJMA U BEOGRADU /ZAGREBU .................................................. 55 POSJET SAJMU ENOGASTRONOMIJE U ZAGREBU ...................................................................... 56 POSJET VINARIJI I VINSKOM PODRUMU U BARANJI-KNEEVI VINOGRADI/ILOKU ILI MANDIEVCU KRAJ AKOVA ............................................................................................................. 57 JEDNODNEVNI POSJET SALONU VJENANICA ATELIER STEFANIE .............................. 58 JEDNODNEVNA EKSKURIZIJA TEKSTILACA NA MODNU REVIJU ........................................ 59 EKSKURZIJA TEKSTILNE STRUKE NA DRAVNO NATJECANJE DANI ODJEE 2015. U AKOVEC ..................................................................................................................................................... 60 EKSKURZIJA TEKSTILACA (TVORNICA HEMCO) ........................................................................ 61 TERENSKA NASTAVA IZ POVIJESTI ................................................................................................ 62 STRUNA EKSKURZIJA U UN-ovo SJEDITE U BEU ................................................................ 63 EKO-ETNO VODI ................................................................................................................................ 64 </p><p>3. NATJECANJE UENIKA .......................................................................................................... 67 </p><p>KOLSKO NATJECANJE IZ HRVATSKOGA JEZIKA ....................................................................... 68 KOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE U ORGANIZACIJI MZO za etverogodinje razrede ......................................................................................................................................................... 69 KOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE U ORGANIZACIJI MZO za trogodinje razrede ......................................................................................................................................................... 70 KOLSKO NATJECANJE IZ RAUNALSTVA ZA ETVEROGODINJA ZANIMANJA .......... 71 KOLSKO NATJECANJE IZ RAUNALSTVA ZA TROGODINJA ZANIMANJA ..................... 72 MEUUPANIJSKO I DRAVNO NATJECANJE IZ RAUNALSTVA - INFOCUP.................. 73 NATJECANJE IZ DAKTILOGRAFIJE .................................................................................................... 74 AEHT, europsko natjecanje uenika turistikih i ugostiteljskih zanimanja (kuhar, slastiar) od 17. - 22. 11. 2014. u Beogradu .................................................................................. 75 GASTRO natjecanje uenika slastiara i kuharstva u pripremi hladnog slatkog izloka, hladnog slanog izloka i pripremanje menu-a (kolsko, regionalno i dravno natjecanje) .................................................................................................................................................. 77 ZLATNI ORAH MEUNARODNO NATJECANJE SLASTIARA U ORAHOVICI ................ 78 ZLATNA JABUKA kuharski kup i natjecanje kuhara i slastiara u Vinkovcima u organizaciji Hrvatskog kuharskog saveza ...................................................................................... 79 INTERSLAST meunarodno natjecanje i kongres slastiara .............................................. 80 SMOTRA RADOVA UENIKA S TEKOAMA U RAZVOJU 2014. ........................................... 81 SMOTRA UENIKIH ZADRUGA ........................................................................................................ 82 DRAVNO NATJECANJE ELEKTROINSTALATERA /ELEKTROMONTERA ....................... 83 DANI ODJEE 2015- natjecanje uenika u disciplinama modna revija krojaa i/ili odjevnih tehniara, odjevni tehniar i kroja ............................................................................... 84 ETNO NATJECANJE ................................................................................................................................. 85 NATJECANJE UENIKA FRIZERA (KOLSKO I REGIONALNO) .............................................. 86 ORGANIZACIJA I PROVEDBA KOLSKOG I DRAVNOG NATJECANJA U ZANIMANJU SOBOSLIKAR-LIILAC .......................................................................................................................</p></li></ul>