Sretan Božić i blagoslovljena Nova 2017. ?· Ne srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce koje još kuca, srce živo. Najveći broj ljudi umire od bolesti srca. Od zakrčenja krvnih žila, na

  • Published on
    04-Feb-2018

  • View
    224

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>GOdite XLiii. BOi, 2016. BROJ 3</p><p>Glasilo svetita i upe Gospe sinjske</p><p>Sretan Boi i blagoslovljena Nova 2017. godina</p></li><li><p>Glasnik Gospa Sinjska, Glasilo Svetita i upe Gospe Sinjske Izlazi povremeno s doputenjem crkvenih i redovnikih poglavara</p><p>Izdava: Franjevaki samostan Sinj Fratarski prolaz 4, 21 230 Sinj Tel. 021/707 010 ili 825 019 - Fax: 021/ 707 020 www.gospa-sinjska.hr e-mail: gospa.sinjska.svetiste@gmail.com</p><p>Glavni i odgovorni urednik: fra Petar Klape</p><p>Urednitvo: fraGabrijel Jurii, fraPetar Klape, fra Perica Masla, fraAntonio Mravak, fra Lukica Vojkovi</p><p>Naslovna stranica: Isusovo roenje, slika u crkvi Gloria in excelsis (Palestina)</p><p>Posljednja stranica: Sveano zavjetovanje fratara u godini 300. obljetnice krunjenja Slike udotvorne Gospe Sinjske</p><p>Grafiko oblikovanje: Silvio Druei</p><p>Tisak: Jafra-print d.o.o., Solin</p><p>iro raun: Franjevaka provincija Presvetog Otkupitelja - Franjevaki samostan Sinj 2330003-1100061215 - Splitska Banka - Sinj</p><p>Devizni raun: 34400-620-21-7031-1035142 - Splitska Banka - Sinj</p><p>Cijena: 10 kn</p><p>Isusovo roenje budi nadu izmorenom ovjeanstvu .............................................................1</p><p>Deset misli o Bojem milosru ..................................................................................................3</p><p>Prvi tovatelji Gospe Sinjske .......................................................................................................6</p><p>300. obljetnica krunjenjaslikeGospeSinjske .........................................................................10</p><p>Ljetopis svetita i upe ...............................................................................................................14</p><p>Sinjski Mirakul uzagrebakomLisinskom ......................................................................22</p><p>Predstavljanje prvopriesnika ...................................................................................................23</p><p>Zdravo Okrunjena ......................................................................................................................24</p><p>Poli su u Nebesku domovinu ...................................................................................................26 Fra Vladimir Tadi ............................................................................................................26 Fra Mate Markota ..............................................................................................................27</p><p>Raspored svetih misa u boinomvremenu u crkvi Gospe Sinjske ....................................27</p><p>Raspored Boinoga blagoslova obitelji ..................................................................................28</p><p>Nove knjige ..................................................................................................................................29</p><p>tovatelji svojoj Gospi ................................................................................................................29</p><p>Sadraj</p></li><li><p>GOSPA SINJSKAGlasilo svetita i upe Gospe sinjskeGodite XLIII. Boi, 2016. Broj 3</p><p>ISuSovo roenje budI nadu Izmorenom ovjeanStvu</p><p>Dragi tovatelji udotvorne Gospe Sinjske! Toliki ljudi u dana-njem svijetu osjeaju da ne mogu sami prebroditi tekoe i opasno-sti. Treba im netko vei i snaniji u iju e ruku staviti svoju ruku, trebaju ruku koja se s Neba prua prema njima da im prui nadu i da ih spasi. Ta ruka je Isus novoroe-ni u Betlehemu, ruka koju je Bog pruio ljudskom rodu da ga izvue iz ivog pijeska beznaa i postavi na stijeg svoje Ljubavi i da ga spasi od dubokog zla ukorijenjenog u povijesti ovjeanstva.</p><p>Najjednostavnije i najdragocjenije u boinoj noi je upravo obnova nade, mira i ljubavi. Svetko-vina Boia zanosnom svetopisamskom porukom ponovno budi nadu na dogaaj koji zauzima sredi-nje mjesto u ljudskome ivotu, da je jedini dogaaj koji je doista nov i otkupljuje ovjeka.</p><p>Mi krani koji svetkujemo Boi narod smo mira, pravde i ljubavi. U ovjeanstvu koje gubi te vrijednosti gubi se osjeaj za ivotom redanjem sva-kodnevnih dogaaja, koji su samim time i prolazni, kratkotrajni i bez ozbiljne budunosti.</p><p>Upravo zato mi, koji slavimo Boi, imamo zahtjevno poslanje spaavanja svojih suvremenika od beznaa - svojim svjedoenjem, svojim navijeta-njem, svojom radou, svojim ivotom, jer drutvo bez nade, bez ivota gubi vlastite korijene i vlastitu povijest i upada u otuenje i oaj.</p><p>Boi ulijeva neizmjernu hrabrost svima onima koji se barem malo prepuste njegovu vjenom iznenaenju i radosti.</p><p>Zato ovoga Boia nemoj-mo se obeshrabriti. Pronaimo mir u novoroenom Isusu, ako ne oekujemo da e monici da-nanjeg svijeta naem strastve-nom i nesigurnom traenju dati svjetlo, jer to nije put kojim nas Gospodin spaava. Novoroeni Bog nas osloboa od zla i budi nadu u novi ivot.</p><p>Bez Boga ljudi danas ive zbijeni i stijenjeni, opskrbljeni raznim informaci-jama kao nikada prije, no uza sve to su tako esto stranci jedni drugima, bez potpore iskrenoga zajed-nitva i razmjene misli i ivota.</p><p>Od onog trenutka kada je Sin Boji postao ovjekom i nastanio se meu ljudima, nijedan se ovjek ne treba osjeati samim i naputenim. Svaki ovjek koji vjeruje i prihvaa puninu boine istine preporoen je, jer sigurno moe ustvrditi: Bog je sa mnom.</p><p>Iako je svjetlo Kristovo zapaljeno prije dvije tisue godina, i ovog Boia postavlja se pitanje nije li moda danas jo puno vie beznaa, tame i mra-ka i nije li moda danas jaa tmina za ovjeka, nego ona u boinoj noi? A zato je to tako? Zato je ovjek dananjice upao u beznae? Sebi je dozvolio dugotrajnu odijeljenost od Boga. Zar ve dugo ne pokuava da se natjee s Bogom i postavi na njegovo mjesto, da odluuje to je dobro a to zlo, da bude </p><p>1</p></li><li><p>gospodar ivota i smrti. Odgovor koji je Bog dao u novoroenom Isusu na ovjekov vapaj za mirom beskrajno nadilazi nae ljudsko oekivanje. Sam Bog u novoroenom Djetetu vinuo se do solidarnosti koja nije samo ljudska, ve i boanska. Samo Bog koji je ljubav i ljubav koja je Bog mogao je izabrati da nas na taj nain spasi i izbavi iz svakog beznaa.</p><p>Roenjem Isusovim Bog je zapalio u svijetu veliko svjetlo milosti, radosti, slobode i mira, prav-de i ljubavi, ali jo uvijek djeluje i tama grijeha, alosti, ropstva i boli. Naa vjera tapka u tami, naa je nada napastovana malodujem, naa se ljubav gubi u potocima svakidanje boli. Stoga tajna Boia daje odgovora - ne samo svjetlost, nego i no, ne samo no, ve i svjetlost. Na ovom je svijetu istinita svjetlost, istinita je i no. Boi je svjetlo u noi koje obasjava svaku tamu ivota.</p><p>Dragi tovatelji udotvorne Gospe Sinjske, ovoga Boia obratimo se svetoj Nazaretskoj Obitelji Isusu, Mariji i Josipu u betlehemskoj talici.</p><p>O sveta Nazaretska Obitelji, koja poznaje go-rue probleme dananjega ovjeanstva, koja pozna-je tekoe nae domovine Hrvatske, koja poznaje </p><p>slabosti naih gradova i mjesta, naih hrvatskih obitelji, nae mladei, nae djece, nas odraslih, na-ih starih nauite nas vjerovati da mir Boji moe izmiriti sve, zacijeliti nae rane i unititi nae gri-jehe. Nauite nas da jedino ljubav Boja na ivot moe uiniti novim, ljepim i boljim u ovom svijetu beznaa.</p><p>Marijo i Josipe, pomozite nam da ovoga Boia poput vas otvorimo svoja srca velikom Bogu koji je postao malo Dijete u vaoj obitelji.</p><p>O novoroeni Isuse, sveti Josipe i Marijo, po-mozite nam da svatko od nas bolje shvati svoj po-ziv i osobnu odgovornost u svjetlu boinog doga-aja. Pomozite naim oevima i majkama da im na prvom mjestu bude brak i obitelj. Pomozite nam da u ovom svijetu beznaa gradimo civilizaciju mira, zajednitva i ljubavi.</p><p>Vama, dragi tovatelji udotvorne Gospe Sinj-ske, kao i svima vama, ljudi dobre volje, neka je blagoslovljen blagdan Isusova roenja.</p><p>Svima sretan Boi!</p><p>Fra Petar Klape, gvardijan i upravitelj Svetita</p><p>Jaslice u crkvi Gospe Sinjske</p><p>2</p></li><li><p>deSet mISlI o bojem mIloSru</p><p>na poetku: Da tebe nije...Da tebe Boe nije, niega ne bi bilo... </p><p>Ali kad sve ve jest, i kad ti jesi, kako je uope mogue postaviti ovakvo pita-nje, pa makar bilo i samo retoriko... Moda je mogue zato to je zlo tako jako, da zamrauje tebe i tvoj sjaj u ovoj dolini suza, i da se ve ini - da si ti odustao... No, mi znamo i vjerujemo: Da tebe, Boe, nije, vode bi nas potopile, bujice bi nas odnijele! Da tebe, Boe, nije - zlo bi nas nadvladalo. Ali ne e i ne moe: jer ti si milosrdan i dobrota je tvoja od koljena do koljena nad onima koji se u tebe uzdaju!</p><p>1. Milosre je MilostDosta ti je moja milost - svjedoi sveti Pa-</p><p>vao o tvojoj rijei koja nije reena samo njemu, nego i svakom od nas. Tvoje nam je milosre, Boe, donijelo milost, okupalo nas milou, nadahnulo nas milou, osvijetlilo nas milou, osnailo nas milou, blagoslovilo nas milou... I zato potpisuje-mo onu: Sve je milost Boja, a jednako tako i onu: Milost je sve to nam treba, da bismo s ove zemlje dosegli radost neba.</p><p>Ako je tako i ako je milosre milost, kako da ne budemo radosni to smo upali u milost i kako da nas ne boli svaka ljudska ne-milost, jer je ona nemilosrdnost i opreka tvojoj milosti. Ne-milost rui i pogruje sliku Boju u ovjeku, koji je stvoren na sliku tvojega milosra, i milou i milosrem se uzdie k tebi.</p><p>Stoga i molimo svakoga dana: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u due nae, da mi, koji smo po anelovu navjetenju spoznali utjelovljenje Krista Sina tvoga, po muci njegovoj i kriu, k slavi uskrsnua privedeni budemo.</p><p>2. Milosre je srceMilosrdno srce - suoblieno Mi-</p><p>losrdnomu. Ne srce kameno, nego srce od mesa. Srce osjetljivo, srce </p><p>koje jo kuca, srce ivo. Najvei broj ljudi umire od bolesti srca. Od zakrenja krvnih ila, na koje je legla masnoa. Natalo-ilo se ono beznaajno, obini kamenac. Sve ono to moljac grize i ra rastae. Sklerokardia. Okamenjeno srce. Sobom zabav-</p><p>ljeno. Srce koje se slui drugima, a ne slui drugome, srce koje se slu-</p><p>i zakonom, a ne dobru po zakonu, koje se poziva na pravo da zaboravlja </p><p>pravednost, srce koje je zaboravilo vlastitu duu pa vie nita ne osjea za duu blinjega.</p><p>Milosre je omekiva srca. Iskazati milosre sebi i blinjemu znai omekati srce svoje i srce bli-njega. A za to je nuno uzeti omekiva: Isusovu rije u Evanelju. Njegovu prisutnost u zajednici. Njegovu neizrecivu blizinu u otajstvu. I zatim svako-ga dana ili barem kad nas oko srca stegne, skruena srca prizvati u pomo: Isuse blaga i ponizna srca, uini srce moje po srcu svome! I jo k tome: Slatko srce Marijino, budi nae spasenje!</p><p>3. Milosre je blagoKraljevstvo je Boje kao zakopani biser i malo </p><p>ga tko prepoznaje meu kamenjem na njivi svoga ivota, uz put i meu trnjem... A taj Boji biser naj-vee je blago to ga ovjek na novome svijetu moe imati. Blago darovano ne da ga sakrijemo, nego da ga svima pokaemo, da mu se svi iskreno uzraduju. Blago radosti koje nitko ne moe ukrasti!</p><p>Gdje si? Toliko smo puta uli to pitanje! Gdje sam? Pa valjda tamo gdje je srce moje. Isus veli: Gdje ti je blago tamo je srce tvoje. Blago moje, </p><p>3</p></li><li><p>srce moje - gdje si, kod koga si? Jesi li na svome mjestu ili si negdje gdje ti mjesto nije i gdje ne e nai sreu!</p><p>O da onoga dana bez straha ujemo utjene rijei: Doite blagoslovljeni Oca mojega, jer oglad-njeh i dadoste mi jesti, oednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dooste k meni.</p><p>4. Milosre je Mjera</p><p>ivot nam se sveo na raunicu. Htjeli bismo da ona bude zbrajanje i mnoenje, a ne dijelje-nje i oduzimanje. Boja raunica, meutim, posve je drugaija: U njoj se dobiva dijelei i zasluuje gubei. Na Veliki Petak oitovala se mjera Bojega milosra. Na zavretku liturgijskih obreda, u nas se pjeva, psalam 135: Ispovjedajte se Gospodinu jer je dobar, a odgovor iza svakog zaziva uvijek je isti: Jer je preveliko milosre njegovo! Bez mjere, iznad svake mjere, milosre je njegovo. I upravo je to bezmjerje mjera Bojeg milosra.</p><p>Pa kad nas Isus poziva da se uskladimo s mje-rom njegova boanskoga milosra, onda je dosta da se sjetimo one prispodobe o duniku kojemu je oproteno 10.000 talenata i naloga da opratamo ne 7, nego 70x7 puta svome blinjemu koji nas je uvijedio i kojega smo isto toliko puta uvrijedili. Jer, mjerom kojom mjerimo i nama e se mjeriti.</p><p>U zahvalnici Tebe Boga hvalimo, na kraju uvijek molimo: Boe, tvome milosru nema mje-re i tvoje je dobrote beskrajno blago. Premilostivome tvome Velianstvu zahvaljujemo na svim udijeljenim dobroinstvima i molimo: ne uskrati svoga milosra onima koje si svojom smru i ukrsnuem otkupio.</p><p>5. Milosre je put</p><p>Isus ree da je on put. Put u ivot. Istiniti put u ivot. Put milosra. Put oprotenja, put spasenja, put pomirenja. Isus nikome nije naredio da podie spomenike, nabavlja umjetnika djela ili gradi ve-lebna zdanja. Nije ni zabranio, ali to za njega nije presudno. Prije bi se moglo rei da je beznaajno. Svatko tko je to uinio i ime svoje zabiljeio, primio je svoju plau, ve ovdje, od ljudi. I gotovo. Ali je zato pozvao da se poe za njim, njegovim putom. Putom otvorene, istinite rijei, dobroga djela, za-jednitva i nadasve milosra. Jer njegov je put: biti blagovjesnikom siromasima, proglasiti sunjima </p><p>osloboenje, vratiti vid slijepima, na slobodu pu-stiti potlaene - i tako proglasiti Godinu milosti Gospodnje.</p><p>On je proao zemljom upravo tim putem, navjeujui radosnu vijest o kraljevstu Bojem, izgonei zloduhe i ozdravljajui bolesne u dui i ti-jelu, te svi bijahu zaneseni njegovim naukom i dje-lima. I pozvao je one koji mu vjeruju da pou istim putem... A nai puti - njegov su put ili su stramputice. I nije li vrijeme da se opet vratimo molitvi i pjesmi: ivot Boji due nae puni na-dom vjenog sjaja, ni smrt nije od nas jaa, kad nas ljubav s Bogom spaja. Putom kojim Krist je proo cesta nek tvoja vodi, tad e srea bit bez kraja, cilj tvoj bit e rajski dvori.</p><p>6. Milosre je s/Milovanje</p><p>Milosre je dragost. Dragost je milina. A mili-na je milovanje rijeima i djelima. Tko zaboravi na milovanje zaboravio je i na smilovanje i milosre je daleko od njega... Jer milosre nije odmicanje u daljinu, ono je primicanje, prigibanje i podizanje, milosre je zagrljaj milosrdnog oca kojemu se izgu-bljeni i naeni sin ponovo preputa kao u ona doba kad je bio maleno dijete u naruju oevu.</p><p>Milovanje nam je prijeko potrebno kao i milina kojom kruh svagdanji mirie, kojoj otisak ostaje na jastuku, kojoj odjek traje dugo... dugo... Da bi-smo ponovo nauili biti ljudi, mi nemilosrdni jedni drugima u ludosti svojih nagnua. I zato se uvijek nanovo treba vratiti molitvi Davidovoj (Ps 51): Smiluj mi se, Boe, po milosru svome i po velikom smilovanju svome izbrii moje bezakonje... Vrati mi radost svoga spasenja i uvrsti me duhom spremnim!</p><p>7. Milosre je pogleD</p><p>Bog te vidio! - toliko puta uh. I vjerujem da me vidi. Poput Mateja, kojega pogleda, smilova mu se i zavoli ga. Pogled je silno moan. Milo-srdan pogled oslobaa i podie. Boji milosrdni pogled spaava. Nai pogledi, esto nemilosrdni, zarobljavaju i ponizuju. A onaj koji je milosrdna pogleda i srca veli: Ne sudite da ne budete sueni! Ne sudite ni mislima, ni rijeima, ni djelima, ni pogledima.</p><p>to ja to vidim? to mi to vidimo? Hvalimo se da vidimo odozgor, i odozdol i sa strane. I neto malo u vremenu. Ali ne vidimo iznutra, ne vidimo iz sutra, ne vidimo iz due, ako kroz nas ne gleda </p><p>4</p></li><li><p>onaj koji jedini vidi. Iz svake zamislive dimenzije. Stoga je na mjestu...</p></li></ul>

Recommended

View more >