Sta Je Neto Dohodak

 • Published on
  24-Feb-2018

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Sta Je Neto Dohodak

  1/3

  1. Sta je neto dohodak?

  2. Koje su osnovne karakteristike javnih rashoda?

  3. Koje su slabosti neposrednih poreza?4. Poreska stopa definicija i vrste

  5. Sta su reali

  !. " koji# oblici#a se javlja vi$estruko oporezivanje?%. Koji su najzna&ajniji nefiskalni ciljevi oporezivanja?

  '. (ntida#pinske carine

  ). *bjasni klauzulu najve+e povla$tenja ili klauzulu najpovla$+enije nacije?1,. Ko#ercijalni javni zaj#ovi?

  11. -abroj stati&ka budetska na&ela?

  /isli# da su bile i ekono#ske i prohibitivne carine al nisa# siurnaa0 i jos dva

  pitanja ne #ou da se sjeti# ..

  a ovo je s kolokvija

  aspad brettonvoodsko siste#a0konvertibilni# valuta#a s#atraju se one valute koje ispunjavaju slijedece uvjete0

  novcana #asa0 kvazi novac0 transverabilne valute. devize0 reportni posao0staflacija0 vrste klauzula0 klauzula klizne skale0 devizne berze0psiholoska teorija

  inflacije0navedi najvaznije vrste pasivnih bankarskih poslova0 sta su neutralni

  bankarski poslovi...

  -abroj funkcije novca0 $ta su klirin$ke valute0 tri varijante teorije tro$kova0 vrste

  zlatne klauzule0 opisni oblik klizne skale0 vrste depozita0 klauzula arancije te&aja0

 • 7/25/2019 Sta Je Neto Dohodak

  2/3

  $ta je akreditiv0 objasni teoriju inflatorno jaza

  *vo je bilo u februaru def. neto dohodak0 koje su osnovne karakteristike javnih rashoda0vrste naplate poreza0 poreska stopa def. i vrste0 u koji# oblici#a se javlja visestruko

  oporezivanje0 vrste carina s obziro# na cilj njihovo uvodjenja0 antida#pinske carine0

  ko#ercijalni javni zaj#ovi0navedi #etode upisa javno zaj#a0 def. #oratorij0 koje porezeubraja#o u sinteticke poreze na prihode0 funkcije novca0 def. devizni tecaj u uvjeti#a

  zlatno standarda0 sta je uovor o kreditu s pravne tacke ledista0 objasni teoriju

  inflatorno jaza0 navedi sustinu teorije inflacije troskova i 3 varijante0 posljedica inflacijena proizvodni razvoj i zaposlenost0 devalvacija i revalvacija0 u#jerena latentna inf.0

  akreditiv i vrste0 vrste zlatne klauzule0 robna klauzula0 #odeli e#isije novca0 vrste

  bankarskih poslova0 robna klauzula vrste...

 • 7/25/2019 Sta Je Neto Dohodak

  3/3

  -abroj funkcije novca0 $ta su klirin$ke valute0 tri varijante teorije tro$kova0 vrste zlatne

  klauzule0 opisni oblik klizne skale0 vrste depozita0 klauzula arancije te&aja0 $ta je

  akreditiv0 objasni teoriju inflatorno jaza. o je ono &ea sa# se uspjela sjetiti iz rupe

Recommended

View more >