STATEN Efterår 2010

 • Published on
  15-Mar-2016

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studiebladet for Statskundskab p Syddansk Universitet

Transcript

 • 3

  Leder: Jagten p det uperfekte menneske

  Speltbrd, ingefrsmoothies, sparerprer,rygeforbud, yogaflip, koffeinfri kaffe, cykelmani, artyfarty kunst, avantgardemusik,caff latteholdninger, veggiemad, fair tradeprodukter og kologisk bomuld. Alle disse erelementer, der udgr detmoderne, velfungerendeog korrekte menneske. Men hvad er det korrektemenneske?Blivermanetbedremenneskeproportioneltmedhvormangeingefrsmoothies,mandrikker?IdettenummerafSTATENharvisatosforatgravelidt dybere i fnomenet, der udgr det umodernemenneske med andre ord, den nye outsider.Hvordanoplevermennesker,der leverpkantenafsamfundet,egentligtilvrelsen?Findesdernegativesiderafdetmodernesamfundsbestrbelserpdetperfekte og korrekte liv? Og er man ikke et mereoprigtigtmenneske,nrman ikkeprverpat leveoptilsamfundetsnormer?Dettenummers temaartikler forsgeratbelyse forskellige aspekter af modpolen til det velfriserendeog glatpolerede liv. Forhbentligt kan dette nummers tema stte nogle tanker i gang og f Jer til

  aktivt at tage stilling til, om der findes en rigtigmdeatlevelivetp.Dererdognting,derperdefinitionervelfungerende og rigtigt, og det er statskundskab! Et nytsemestererskudtigang,ogdetbetydernyearrangementerognaturligvisden frste FUSfest. STATENharsomaltidvretpplettenograpporteretomalt,derervrdatrapportereom.Vi, somnye redaktrer, glderos til at fodre jermed aktuelle, sjove og spndende artikler forfremtiden.Medcitronmne idenenehndogetglasafdengode halvandenliters Rivercola i den anden, nskerviJeretfabelagtigtsemester.Jereshengivneredaktrer,LeaOutzenogTinaVestergaard

  Knuds Korner 4 DFer: Fordi jeg er ordblind 6

  RUSTUREN 2010 7 Forelser Bag Facaden 8-9 Fattigdom i Danmark 10-11

  De Nye Outsidere 13

  Vi er jo bumser for helvede 14-16 Eksistentielle Grntsager 17 Christoffer Guldbrandsen 18-19 Rygerne trkker nazistkortet 22-23 FUS-FEST 24-25 Frysepizza smagstest 26-27

  3

 • 4

  Nuhvorviallesammenersfattige,atviikkeharrdtilskirejsertilAlperneellersolferie til Saint Tropez, s vil KnudsKorner lbende kommemedgode rdtil,hvordanvikanftingenetilathngesammenalligevel.IdennelillespaltevilKnudsKornerforsgeatsttefokuspmad.Madernemligglidecremetihanshverdag, som hjlper til at f tingene til at kresomsmurt.Maderhansmeditation.Hanspassion.Hansmuse.Nu hvor temaet i bladet er outsidere, s er detnrliggendeatskriveomfattigmad.Trodsmanerenkonomiskoutsider,serderalligevelgoderdat hente. Fattig mad kan nemlig vre sundt ognrende men samtidigt ogs smage fantastisk.Fattigmadernemlig ikkeskedeligt,sommangeellersviltro.Jegvil tageudgangspunkt i suppe!Suppedervisgu alt for sjldent. Suppe er ellers genialt. Detsmager godt, er knaldsundt og mtter hysteriskeffektivt.Enaffiduserneernemligvand.Vandharfor nylig vist at have en slankende effekt, da dethjlpertilatmttehurtigere.Etgodtkostrdkanderforvre,atdrikkeetglasvand frduspisereftersom det har en slankende effekt. Alternativtkanduogsflgemineopskrifteroglavetosunde,billigeogvelsmagendenemmesupper!Retternekoster ikkemereend15kronerper stykoggivermadtiltomennesker.Mankanselvflgeligogs lave til flere omgange og fryse retten ned,eftersomdetkanvresvrtatkbehalveklhoveder.En suppe krver tid, omsorg og krlighed.Givermanensuppedissetreingredienser,kandetumuligtggalt!Alternativt kanman ogs bruge flgende ingredienser:

  Knuds Korner

  4 4

  Af Knud Hvilsted

  Fremgangsmde:Skraldogrens.Hakdetheleigrovestykker,gemevt.etparbroccolibuketter.Olieiengryde,svitshurtigtgrntsagerne,tilstvandogbouillon,ladsuppenkogei1520minutterunderlg.Smideventueltsuppenienblenderellerbrugenstavblender.Tilsteventueltlidtvand,hvisdenerlidtfortyk.Kogkortdegemtebroccolibuketteroglgsompyntptoppen.Voila!Dukannunydeengodbroccolisuppe.

  Fremgangsmde:Skraldogrens.Skrklityndestrimler.Hakkartoflerogporrerigrovestykker.Olieiengryde,svitshurtigtgrntsagerne,tilstvandogbouillon,ladsuppenkogeica.30minunderlg.Smideventueltsuppenienblenderellerbrugenstavblender.Fjerndoglaurbrblandendeinden.Voila!Dukannunydeengodhvidklssuppe.Ermanenbigspender,kanmanmed fordelkbelidt bacontern eller riste et par stykker gammeltbrd(skretitern)penpandeilidtsmroghvidlg,ogsharmannoglelkrecroutonersomekstratoppingtilenafdetosupper..Mums!

  Alternativ1200gramkartoflerEnhalvbroccoli(300gram)1lg1fedhvidlg1spskrapsolie7dlvand1grntsagsbouillonSaltogpebereftersmagogbehag.

  Alternativ2200gramkartofler100gramporrer400gramhvidkl1spskrapsolie1spsktrrettimian23laurbrbladeEngrntsagsbouillon6dlvand

 • Nyt fra instituttet Personalia

  VibekeNormannAndersen,fratrdtsominstitutleder,15.augustChristianRanvigChristensen,ansatsomfagligvejleder,23.augustHenrikB.LindboLarsen,ansatsomph.d.stipendiat,1.september(harkontorpDIIS)NielsLachmann,ansatsompost.doc,1.septemberJrnHenrikPetersenkand.1.augustfejre40rsjubilumvedOdense/SDUPeterDahlerLarsenkand.1.septemberfejre25rsjubilumistatenstjenesteogvedSDU

  Udgivelser

  Albk,Erik,DavidNicolasHopmann&ClaesdeVreese.Kunstenatholdebalancen.Dkningaf folketingsvalgkampe i tvnyhedernepDR1ogTV219942007.Odense:SyddanskUniversitetsforlag

  Christensen,Jacob.TheStateoftheRight:SwedenandDenmark.Paris:FondapolDahlerLarsen Peter. DefiningQuality in Evaluation I: Penelope Peterson, Eva Baker&

  BarryMcGaw,eds.InternationalEncyclopediaofEducation.Oxford:ElsevierEmmenegger,Patrick.GenderingInsidersandOutsiders:LabourMarketStatusandPrefer

  encesforJobSecurityRECWOWEWorkingPaperSeries2010(2)Klitgaard,MichaelBaggesen&PeterMunkChristiansen.BehindtheVeilofVagueness.The

  SuccesandFailureofInstitutionalReformsJournalofPublicPolicy30(2):183200RoedererRynning,Christilla&CarstenDaugbjerg. Power LearningorPathDependency?

  InvestigatingtheRootsoftheEuropeanFoodSafetyAuthorityPublicAdministration88(2):315330

  Rynning,Sten.FromBottomUptoTopDownTransformation:MilitaryChange inFranceinTerryTerriff,FransOsinga&TheoFarrell,eds.ATransformationGap?AmericanInnovationsandEuropeanMilitaryChange.PaloAlto:StanfordUniversityPress

  Bevillinger

  PatrickEmmeneggerharfetenpost.doc.bevillingp840.000kr.fraFSE KlausPetersenharfet6.294.000kr.fraFKKtilprojektetVelfrdsstatenssprogogbegre

  ber

  5

 • 6

  Vi har p STATEN stillet os selv flgendesprgsml: Hvorfor er der s f ungemennesker,derstrved,atdestemmerpDanskFolkeparti?Denmestalmindeligereaktionblandtungeer,atdet ikkeerenverden,deselvvillebeskftigesigmedellerkunneforstillesignogenunder50rville.DerforharSTATENidenneomgangspurgtKimWelcher,formandforDFU iOdense, der tller ca. 35medlemmer,hvorforhan ligenetopharvalgtDanskFolkeparti.Vimdteham pBaresso iRosengrdcenteret tilensnak.Hvorforhardu valgtat stemmepDansk folkeparti?Deter fordi, jegerordblind,ogda jeggik iskole,var der ingen hjlp at hente fra den davrenderegering (SRregeringen, red.).De gjorde ikkenokforathjlpesdannoglesommig.Mendeter jokundenandenblokduudelukker,hvorforspecifiktDF?Danmarkhavdeogsenaltforslsetudlndingepolitik, og dette ville jeg ogs gerne gre nogetved.FlerdudigmisforstetsomDFUer?Mangegange,forjegharvenner,dererindvandrere,f.eks.noglebosnieresomjegervoksetopsammenmed. Jeg ville have det fintmed, at der eksempelvis kom 1000 indvandrere ind i landet omret, men de skulle virkelig vre engagerede ogvelkvalificerede. Sdannogle somdigogmig,dervirkeliggernevilhaveenfamilie.ErdetertabublandtungeatvreDFUer?Jegharaldrig lagt skjulpdet,mendetharogskostet venskaber og karakterer i skolen. Der erogsmange ungeDFere, der har fet trusler, sderfor vil de ikke st ved det. Nr folk tager enflyer,nrvidelerdemudpgaden,serdesigofteoverskulderen,indendestikkerdenilommen,forattjekke,atderikkeernogen,derserdet.

  Ja,detertydeligtatdevenstreorienteredelrerehargivetmiglaverekarakterer..

  DFer: Fordi jeg er ordblind

  Karakterer?Ja,detharvrettydeligt,atdevenstreorienteredelrerehargivetmig laverekaraktererpgrundafmin politiske holdning. Jeg har fet 7 for nogleopgaver,somheltsikkertvarmerevrd.ErderdeleafDFspolitik,duikkeerenigi?Ja, jegmener ikke,atamterneskullevreblevetnedlagt!Alts,dumener,atder ikkeskullevregennemfrtkommunesammenlgninger?Nej,amterneskullebareikkevrenedlagt.Frvarderstyrpdet,nusejlerdetfuldstndig.HvilkentypemenneskererDFUere?Det er meget blandet, vi har en jurastuderende,SOSUer, en mbelslger (han peger p sig selv,red.),enmiliogja,SOSUer.Viermegetblandede.Hvorliggerdinloyalitetisamfundethenne?Mitfdreland,kongehusetogdetdanskefolk!

  6

  Af Abbi Moreno og Camilla Green

 • 7

  Rusturen2010varibundoggrundenvildtur.Medkamprb,drligtvejrogtutoreri stewardessekostume fik vi skudt turengodtigang.Forventningernevarhje,ogikkenokmedatdeblev indfriet vi fikmereendforventet.Ligefrastartenfikvinemligetindtrykaf,hvadweekendenvillebydep.Vistartedehurtigtmed aktivitetslb, som inkluderede human bodybowling,evolutionslegoglabyrint.Konkurrencegenetblev tilslebetogblev idengradholdtved ligeresten af weekenden. Blandt andet p natlbet,hvor mrket skabte rammer for en adfrd, sommskeikkevillehavesetnormaludforudefrakommende.Hvor normalt er det for eksempel lige atspisekarrysild fraenandenskropogatmalkekirsebrvingennemhandsker?Efternatlbetblevvibeordret til at iklde os vores medbragte hvidelagner, s vi kunneholdeden traditionsrige togafest.Det varen rigtig god fest,hvor folkgavdengaspdansegulvet,ogfestedetildenlysemorgenja,noglefikikkeengangsetdyner,mentutorerneskullenoksrgeforvikomop;pdetpunkterenmegafon yderst effektiv. Lrdagen gik med fodboldturnering(fordemderikkesovrusenud)medkopperforjnene,hvorhold2vandt,ogBenjamin

  fik indfrt ordet

  TUMULT. Senere startede et quizshow styret afLiderligeLennart+makker storsvedende,homofobiske og fra Jylland. Quizzen kulminerede i enekstrem jahatsleg,hvordeltagerneblevudsat forbodytequila, klamme madshakes, og et (lidt for)strktselspark.Herefter fikdeltagerne servereten makrelitomatret, hvor Emal i overlegen ogmlorienteretstilspisteopogvandteniPodNano.Omaftenenblevkonkurrencevindernenvnt,hvorhold 3 vandtdetmesteogoeconerne (heldigvis)ikke vandt. Aftenens f