Statisticki bilten decembar 2014

  • Published on
    02-Sep-2015

  • View
    224

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapoljavanje i nezaposlenost u Kantonu Sarajevo decembar/prosinac 2014 godine.

Transcript

<ul><li><p>BILTEN STATISTIKI PREGLED </p><p>DECEMBAR/PROSINAC 2014. GODINE </p><p>Sarajevo, januar/sijeanj 2015. godine </p></li><li><p>BILTEN </p><p> 2 </p><p>SADRAJ Zapoljavanje i nezaposlenost u Kantonu Sarajevo decembar/prosinac 2014 godine.......................................................4 </p><p>Tabela 1: Stanovnitvo, zaposlena lica i registrovana nezaposlena lica u KS...................................................................5 </p><p>Tabela 2: Zaposlenost ukupno Kanton Sarajevo, opine............................................................................................. 6 </p><p>Tabela 3: Zaposlenost prema klasifikaciji djelatnosti Kanton Sarajevo....................................................................6 </p><p>Tabela 3.1: Zaposlenost u F BiH po kantonima..........................................................................................................7 </p><p>Grafikon 1 ................................................................................................................................................................................ 8 </p><p>Grafikon 2 ................................................................................................................................................................................ 8 </p><p>Tabela 3.2 : Stanovnitvo, zaposlena lica i registrovana nezaposlena lica u KS...........................................................8 </p><p> Grafikon 3:.........................................................................................................................................................................9 </p><p>Tabela 3.3 : Zaposlenost u Kantonu Sarajevo prema podacima Federalnog zavoda PIO/MIO po podrujima i odjeljcima SKD .......................................................................................................................................................................... 10 </p><p> Tabela 3.4 : Zaposlenost u Kantonu Sarajevo prema podacima Federalnog zavoda PIO/MIO po opinama.............12 </p><p>Posredovanje Javne ustanove Sluba za zapoljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo ........................................................ 13 </p><p>Tabela 4 : Kanton Sarajevo, opinski biroi...............................................................................................................13 </p><p>Tabela 5 : Ukupno, uee ena, indexi ............................................................................................................................... 13 </p><p>Registrovana nezaposlenost u KS ............................................................................................................................................... 13 </p><p>Tabela 6 : Ukupno Kanton Sarajevo, opinski biroi ............................................................................................................ 13 </p><p>Tabela 7 : Registrovana nezaposlena lica u Kantonu Sarajevo ( opinski biroi, pol i kvalifikacija) .............................. 14 </p><p>Grafikon 4 :............................................................................................................................................................................ 15 </p><p>Grafikon 5 :........................................................................................................................................................................... :15 </p><p>Grafikon 6 :........................................................................................................................................................................... :15 </p><p>Grafikon 7:............................................................................................................................................................................. 15 </p><p>Grafikon 8:............................................................................................................................................................................. 16 </p><p>Grafikon 9:............................................................................................................................................................................. 16 </p><p>Grafikon 10: .......................................................................................................................................................................... 16 </p><p> Grafikon 11: ........................................................................................................................................................................... 17 </p><p>Grafikon 12: .......................................................................................................................................................................... 17 </p><p>Grafikon 13: .......................................................................................................................................................................... 18 </p><p>Grafikon 14: .......................................................................................................................................................................... 18 </p><p>Grafikon 15: .......................................................................................................................................................................... 19 </p><p>Grafikon 16: .......................................................................................................................................................................... 19 </p><p>Registrovana nezaposlenost u KS: .............................................................................................................................................. 20 </p></li><li><p> DECEMBAR/PROSINAC 2014. GODINE </p><p> Page 3 </p><p>Tabela 8: Ukupno, uee ena, indexi............................................................................................................................... 20 </p><p>Tabela 9 : Stepen strunog obrazovanja ............................................................................................................................. 20 </p><p>Grafikon 17: .......................................................................................................................................................................... 20 </p><p>Grafikon 18: .......................................................................................................................................................................... 20 </p><p>Registrovana nezaposlenost: ...................................................................................................................................................... 21 </p><p>Tabela 10: Demobilizirani branioci, lanovi porodica poginulih branilaca, ratni vojni invalidi, ostali invalidi opinski biroi ............................................................................................................................................................................ 21 </p><p>Tabela 11: Demobilizirani branioci, lanovi porodica poginulih branilaca, ratni vojni invalidi, ostali invalidi stepen str. obrazovanja, pol ................................................................................................................................................................ 21 </p><p>Tabela 12: Registrovana nezaposlenost opinski biroi, uee ena ,indexi .............................................................. 22 </p><p>Tabela 13: Registrovana nezaposlenost i zapoljavanje u KS ......................................................................................... 22 </p><p>Tabela 14: Pregled broja izdatih radnih dozvola stranim dravljanima i licima bez dravljanstva prema stepenu strunog obrazovanja i polu.................................................................................................................................................... 22 </p><p>Posredovanje u zapoljavanju: ................................................................................................................................................... 23 </p><p>Tabela 15: Uee ena , indexi. Ponuda radne snage prema evidenciji biroa za zapoljavanje .............................. 23 </p><p>Promjene u evidenciji:......................................................................................................................................................23 </p><p>Socijalna sigurnost nezaposlenih lica:.................................................................................................................................... 24 </p><p> Tabela 16: Korisnici novane naknade i zdravstvenog osiguranja: ........................................................................... 24 </p><p>Tabela 17: Korisnici novane naknade i zdravstvenog osiguranja, stepen strunog obrazovanja i polna struktura ................................................................................................................................................................................... 24 </p><p>Tabela 18: Pregled broja korisnika prava po osnovu lana 31. dokup staa -PIO/MIO prema stepenu strunog obrazovanja i polu.................................................................................................................................................................... 25 </p><p>Grafikon 19 :..........................................................................................................................................................................25 </p><p>Grafikon 20 :..........................................................................................................................................................................25 </p><p>Grafikon 21 :..........................................................................................................................................................................26 </p><p>Grafikon 22: ..........................................................................................................................................................................26 </p><p>Grafikon 23: ..........................................................................................................................................................................26 </p><p>Prilozi.....................................................................................................................................................................................27 </p><p>Izvor podataka i metodoloka objanjenja: ................................................................................................................................ 82 </p><p>Adresar: ......................................................................................................................................................................................... 83 </p></li><li><p>BILTEN </p><p> 4 </p><p>Zapoljavanje i nezaposlenost u Kantonu Sarajevo </p><p>decembar/prosinac 2014. godine </p><p>Zaposlenost </p><p> Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u novembru/studenom 2014. godine na podruju Kantona Sarajevo bilo je zaposleno 126.064 radnika, to je u odnosu na ukupan broj zaposlenih u oktobru/listopadu 2014. vie za 194 radnika ili 0,15%. </p><p>Posredovanje u zapoljavanju U decembru/studenom 2014. godine sa evidencije Slube za zapoljavanje Kantona Sarajevo - Sarajevo zaposleno je 1.326 lica; VSS-469, VS-14, </p><p>SSS-465, NSS-2,VKV-4, KV-272 ,PKV-1 i NKV-99 to je za 22 lica vie u odnosu na prethodni mjesec. Odjave sa evidencije nezaposlenih </p><p> U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapoljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (zapoljavanje, nejavljanje, penzionisanje, preseljenje, itd), brisano je 2.601 lice ili 3,64% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, to je za 391 lice vie u odnosu na novembar/studeni 2014. godine. Prijave na evidenciju nezaposlenih Tokom decembra/prosinca 2014. godine na evidenciju Slube prijavljeno je 1.965 lica ili 158 lica vie u odnosu na novembar/studeni 2014. godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih lica 1.708 je strunih lica ili 86,92% i 257 nestrunih lica ili 13,08%. Najvei broj novoprijavljenih nezaposlenih lica evidentiran je u biroima Novi Grad (508 ili 25,59%), Novo Sarajevo (336 ili 17, 09%), Ilida (327 ili 16,64%) i Centar (218 ili 11,09%) . Nezaposlenost U Kantonu Sarajevo na evidenciji Slube krajem decembra/prosinca registrovano je 71.415 nezaposlenih lica, to je za 636 lica ili 0,89% manje u odnosu na novembar/studeni 2014.godine. Udio nezaposlenih ena u istom mjesecu je 42.769 odnosno 59,89%. Najvei broj registrovanih nezaposlenih lica evidentiran je u opinama Novi Grad (19.927 ili 27,90%), Ilida (11.654 ili 16,32 %), Novo Sarajevo (8.610 ili 12,06%) i Centar ( 7.755 ili 10,86%). Uee strunih lica u ukupnom broju nezaposlenih iznosi 50.614 ili 70,87%, od ega sa VSS 8.224 ili 11,51%, VS 852 ili 1,19%, SSS 21.565 ili 30,20%, VKV 391 ili 0,55% i KV 19.582 ili 27,42% a nestrunih 20.801 ili 29,13%, od ega NKV 20.066 ili 28,10% PKV 381 ili 0,53 i NSS 354 ili 0,50%. Broj nezaposlenih lica koja prvi put trae zaposlenje, u ukupnom broju registrovanih, je 27.523, odnosno 37,54%. Od toga je strunih lica 17.539 ili 63,72%, a nestrunih 9.984 ili 36,27%. </p><p>Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u navedenom periodu uee demobiliziranih branilaca iznosi 8.048 ili 11,27%, ratnih vojnih invalida 818 ili 1,15%, lanova porodica poginulih branilaca 1.011 ili 1,42% i ostalih invalida (civilne rtve rata, kategorizovana omladina) 1.106 ili 1,54%. </p><p>Socijalna sigurnost nezaposlenih </p><p> Novanu naknadu, u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapoljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, u decembru/prosincu 2014. godine koristilo je 2.533 lica ili 3,55% od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih. Broj korisnika novane naknade manji je za 258 lica ili 9,24% u odnosu na prethodni mjesec. U istom mjesecu novanu naknadu, osim evidentiranih nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, koristilo je i 26 lica sa podruja opina koje ne pripadaju Kantonu Sarajevo. </p><p> Zdravstveno osiguranje u decembru/prosincu koristilo je 53.302 nosioca osiguranja ( 74,64% od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih) i 24.378 lanova domainstava. Broj korisnika prava na zdravstveno osiguranje (nosioca osiguranja) manji je za 171 lice ili 0,32% u odnosu na novembar/studeni 2014. godine. </p><p> Pravo na uplatu doprinosa za PIO/MIO - dokup staa na osnovu lana 31. Zakona o posredovanju u zapoljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u decembru/prosincu 2014. godine koristilo je 172 lica: 8 sa VSS, 5 sa VS, 34 sa SSS, 4 lica sa NSS, 5 lica sa VKV strunom spremom, 55 lica sa KV spremom i 61 lice sa NKV strunom spremom. </p><p>Zapoljavanje stranaca </p><p>U decembru/prosincu 2014. godine Sluba je izdala 118 radnih dozvola stranim dravljanima i licima bez dravljanstva i to: 75 za lica sa VSS, 3 za lica sa VS, 29 za lica sa SSS, 1 za lica sa NSS, 3 za lica sa KV strunom spremom, 6 za lica sa PKV strunom spremom i 1 za lica sa NKV strunom spremom. </p></li><li><p> DECEMBAR/PROSINAC 2014. GODINE </p><p> Page 5 </p><p>Stanovnitvo, zaposlena lica i registrovana nezaposlena lica u KS 1 </p><p> Tabela 1: </p><p> STANOVNITVO...</p></li></ul>