Steel stairs

  • Published on
    24-Oct-2015

  • View
    368

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arhitektonske konstrukcije

Transcript

<ul><li><p>Vertikalne PJEAKE komunikacije 4 Lagana METALA stepenita </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>Katedra za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju graenja </p><p> Predmet: Arhitektonske konstrukcije 3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p> Metalna stepenita </p><p> Metalna lagana stepenita se izvode od gotovih unaprijed izvedenih elemnata. Montaa se vri na objektu uz pripremljene eme veza. </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>Metalna stepenita </p><p>Izvode se u objektima sa posebnim zahtijevima kao to su: </p><p> velika vrstoa i trajnost, mala teina, mala opasnost od oteenja, to manje tlocrtne povrine i potreba za prozranou prostora (to manje zasjenjivanja) </p><p>Osnovni elementi metalnog stepenita </p><p> tetive izraene od ploa elinog lima ili normalnih profila leini podloci ( ugaonici ili drugaijeg presjeka) privreni ili oslonjeni na tetive sistemom varenja ili uz pomo vijaka za oslanjanje gazita gazita, nastupnice, izvedene od rebrastog, brazdastog ili perforiranog i reetkastog limenih ploa u obliku saa, te drugog materijala (kamen, drvo, staklo..) elementi podesta detalji veze stepeninog kraka i podesta i meupodesta, ograda </p></li><li><p>- Izrauju se od metalnih profila i limova - Metalni proizvodi: ipkasti elik, plosnati elik, elini limovi, eline cijevi, eline uadi, </p><p>elini nosai i proflirani tapovi raznih oblika poprenog presjeka. </p><p> ipkasti elik debljina 2,5. mm (kvadratni i okrugli) plosnati elik irina 10-240 mm debljina10-45 mm, elina uad eline cijevi (okrugle, kvadratne, pravokutne) valjani elini profili (IPN, jednokrani/raznokrani, UPN, </p><p>IPC, HEA, HEB i dr.) </p><p>Proizvodi za izradu metalnog stepenita </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 Metalni proizvodi za tetive, za dijelove nastupa, ogradu i meusobne veze: </p></li><li><p> Metalni elementi: samostalni, pojaani ili u kombinacijama - ploni, vareni i sastavljeni profili </p><p>TETIVE METALNOG STEPENITA </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Mogune izvedbe gazita metalnog stepenita (presjek i tlocrt) od: elinih traka, elinih profila, valjanih profila , puni presjeci od valjanih profila, lomljene i kontinuirane eline trake i u kombinaciji sa drvetom , kamenom, staklom.. </p><p>IZVEDBE GAZITA metalnog stepenita </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>Meusobni odnosi, gazinih ploha i tetiva mogui oblici i nain veze ( vjeanjem, varenjem, vijcima) </p><p>varenjem vijcima </p><p>konzolana </p></li><li><p>Meusobni odnosi, gazinih ploha i tetiva mogui oblici i nain veze ( vjeanjem, varenjem, vijcima) </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>naborane (sloenija izvedba) </p></li><li><p>Karakteristike stepenika </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Dimenzije i mogue varijante naslanjanja i veze gazine povrine sa tetivom </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Ograda stepenita </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Veza elinog profila,tetive - detalji sidrenja u armirani beton: zid, pod, strop </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>1. Detalj sidrenja metalne tetive u ab meuspratnu konstrukciju - strop a.) izlomljena, savijena tetiva b.) preko L profila usidrenog u ab konstrukciju c.) preko eline papue usidrene u ab konstrukciju d.) previjena tetiva sidrenje na elo ab konstrukcije, konzolno gazite </p><p>Metalno nalijeue stepenite </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p> sa drvenim gazitem </p><p> sa metalnim gazitem </p><p>DETALJI sidrenja tetive </p><p> a.) </p><p>b.) </p><p> d.) </p><p> c.) </p></li><li><p>DETALJ 2. 2. Detalj sidrenja metalne tetive u ab meuspratnu konstrukciju - pod a.) preko metalne ploe usidrene u pod b.) preko metalne papue usidrene u pod </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>DETALJI sidrenja tetive (donji) </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Protupoarna zatita metalnih tetiva vatrosigurnim oblogama </p><p>Podesti od metalne konstrukcije i u kombinaciji sa armiranim betonom </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Tipologija stepenita </p><p>ravno zavojito spiralno </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>1. Otvoreno metalno stepenite sa konzolnim gazitem </p></li><li><p>2. Zatvoreno metalno stepenite sa drvenim gazitem i elom </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Jednokrako metalno stepenite sa umetnutim gazitem </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p> tetive metalni U profili 180 mm gazita metalne mreaste reetke ograda nosai za rukohvate i horizontalne ipke metalne cijevi 48,3 x 3,2 mm </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>Jednokrako metalno stepenite sa umetnutim gazitem </p><p>GORNJI I DONJI DETALJ OSLANJANJA i sidrenja </p></li><li><p>Jednokrako metalno stepenite 1. L profil za sidrenje i vezu tetive sa gredom podesta 2. gazita od dve L profila 3. Nosa gazinih profila 4. tetiva U profil 5. nosa ograde 6. rukohvat i horizontalne ipke ograde </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>1. tetiva profil </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>Jednokrako nalijeue metalno stepenite </p></li><li><p> Konzolno metalno stepenite </p><p>1. sa srednjom tetivom i konzolnim gazitem </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>Konzolno metalno stepenite 2. sa tetivom na jednoj strani </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>Konzolno, naborano metalno stepenite </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>Dvokrako metalno stepenite </p></li><li><p>1. Holm Steg Flachstahl 100/10 mm, lasergeschnitten Flansch Flachstahl 100/10 mm, mit Steg verschweit 2. Trittstufe Riffelblech 3 mm, zweifach gekantet 3 . Hartgummischeibe 30 mm 4 . Podest- und Deckenanschluss Stahlprofil T 140/140 mm 5. Flachstahlsttze 40/12 mm 6. Stahlrohr 40 mm 7. Edelstahlseil 4 mm </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p><p>Dvokrako sa naboranom tetivom </p></li><li><p>Schnitte Mastab 1 : 20 39 Steigungen, 180/260 mm, Laufbreite 1.100 mm 1. Treppenstufe Flachstahl 20 mm Verschraubung 4x M12 2. Treppenwange Stahlhohlprofil 200/100/8 mm 3. Flachstahl 25 mm 4. Stahlprofil L 110/65/8 mm 5. Wandaufbau Gipskarton 2x 12,5 mm Schalldmmung Mineralwolle 100 mm Mauerwerk 240 mm Gipskarton 12,5 mm 6. Handlauf Flachstahl 90/10 mm 7 . Abstandhalter Flachstahl 90/50/10 mm 8 . Brstung Stahlhohlprofil 90/90/6 mm mit 2x Stahlblech 3 mm </p><p>Konzolno metalno stepenite </p><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 </p></li><li><p>Arhi</p><p>tekt</p><p>onsk</p><p>i fak</p><p>ulte</p><p>t, U</p><p>nive</p><p>rzite</p><p>t u S</p><p>araj</p><p>evu </p><p>ARH</p><p>ITEK</p><p>TON</p><p>SKE </p><p>KO</p><p>NST</p><p>RU</p><p>KC</p><p>IJE </p><p>3 Baus, U.; Siegele, K.: Holztreppen Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, db das buch, Stuttgart-Mnchen, 2001. Baus, U.; Siegele, K.: Stahltreppen Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, db das buch, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1998. Ching, F. D. K.: Building Construction Illustrated, John Wiley&amp;Sons, Inc., New Jersey, USA, 2008. Deplazes, A. (ed.): Constructing Architecture - Materials, Processes, Structures, Birkhuser, Basel, Switzerland, 2005. Habermann, J. K.: Staircases, Design and Construction, Birkhuser, Basel, 2003. McMorrough, J.: Materials, structures, and standards, Rockport Publishers, USA, Inc., 2006. Merkblatt 155 "Innentreppen aus Stahl", Stahl-Informations-Zentrum, Dsseldorf, 2006. Merkblatt 255 "Aussentreppen aus Stahl", Stahl-Informations-Zentrum, Dsseldorf, 2006. Merkblatt 355 "Entwurfshilfen fr Stahltreppen", Stahl-Informations-Zentrum, Dsseldorf, 2006. Podhorsky, Ivo: Nosive konstrukcije II, Udbenik za studij arhitekture, Golden marketing-Tehnika knjiga, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2007. Tardozzi, B.: Predavanja kolegija Arhitektonske konstrukcije 2, Uvod u arhitektonske konstrukcije stubita: Osnovni pojmovi, elina stubita, Drvena stubita; Masivna stubita, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2006. </p><p>Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37</p></li></ul>