Steg 1 - Mötet VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

  • View
    38

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VERSION 1, JUNI 2010. Steg 1 - Mtet VR VISION FR ARBETSMILJN OCH HUR VI KOMMER DIT. FYRA STEG FR BTTRE ARBETSMILJ ARBETSPLATSENS METOD FR ARBETSMILJUTVECKLING. Syfte och ml med steg 1. FLJA UPP OCH UTVRDERA VRT ARBETSMILJ- ARBETE. RUTINER FR VRT ARBETSMILJARBETE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

STEG 1 VR VISION FR ARBETSMILJN

Steg 1 - MtetVR VISION FR ARBETSMILJN OCH HUR VI KOMMER DIT FYRA STEG FR BTTRE ARBETSMILJARBETSPLATSENS METOD FR ARBETSMILJUTVECKLINGVERSION 1, JUNI 2010Detta r en powerpoint-version av presentationen Steg 1 - Vision .

Syftet med den r att du ska kunna anvnda den vid era mten, antingen i dess helhet eller fr att hmta enstaka bilder ur. Huvudsaken r att du knner dig komfortabel med och vljer de bilder du ska visa, inte hur mnga bilder du visar.

Vi har ltit speakertexterna vara kvar, inte fr att du frvntas lsa dem innantill fr din grupp utan fr att de kan ge inspiration till hur du kan anvnda bilderna.

1Syfte och ml med steg 1VR VISION FR ARBETSMILJN OCH HUR VI KOMMER DITFLJA UPP OCH UTVRDERA VRTARBETSMILJ-ARBETERUTINER FR VRTARBETSMILJARBETE

HUR R VR ARBETSMILJOCH VAD BEHVER VI GRA?ARBETSMILJARBETE I VARDAGENSyftet med steg 1 r att du och din arbetsgrupp tillsammans ska komma fram till vad ni tycker r viktigast fr en god arbetsmilj. Det som r viktigast blir er vision fr er arbetsmilj. Ni ska sedan tillsammans bestmma vad ni behver gra fr att nrma er visionen.

Mlet r att formulera er vision fr arbetsmiljn samt aktiviteter fr att nrma er visionen.

2

?Varfr r visionen viktig?Ett idealtillstnd att strva mot

En vgvisare i beslutsfattandeSyftet med en vision r att ha ngot att strva mot, ett idealtillstnd som man kanske aldrig helt och fullt kan n, men som kan vara en vgvisare fr oss nr vi ska fatta beslut. Utan en vision, en riktning man bestmt sig fr att g i, kan man frestas ta genvgar i vardagen. P kort sikt fungerar genvgarna kanske, men de leder inte mot visionen.

3

Det hr hnder i steg 1UNDERSKA HUR VI VILL HA DETSKAPA VISIONVLJA AKTIVITETER FR ATT N VISIONENFRBEREDA UNDERSKNING AV ARBETSMILJNFRBEREDELSERARBETE P MTETInfr mtet i steg 1 ska du och dina medarbetare frbereda er genom att fundera ver hur ni vill ha er arbetsmilj. Detta grs genom att var och en rangordnar ett antal arbetsmiljfaktorer i en checklista. Du sammanstller rangordningarna fre mtet.

Utifrn sammanstllningen samtalar ni p mtet om vad som r viktigast fr er nr det gller arbetsmiljn. Det som r viktigast fr er blir er vision fr er arbetsmilj.

Nsta punkt p mtet r att samtala kring och bestmma vad ni konkret ska gra fr att uppn eller i vart fall nrma er visionen.

Innan ni skiljs t ska du g igenom vad som ska gras infr mtet i steg 2. Var och en ska underska arbetsmiljn p er arbetsplats med hjlp av en checklista.

Vi kommer nu att grundligt g igenom de olika delarna av steg 1.

4

P mtetInledning Varfr bry sig om arbetsmiljn?Introduktion till 4-stegsmetoden

Dagens arbetePresentation av arbetet i steg 1Formulering av visionen hur vill vi ha det?Aktiviteter fr att nrma oss visionenFrberedelser infr steg 2

Vad hnder efter mtet?Fortsatt arbete med vision och tgrderUnderskning av arbetsmiljn

(ca 30 minuter) (ca 2 timmar 20 min)

(ca 10 minuter)Nu r det dags fr det frsta mtet. I presentationen Praktiska tips i vnstermarginalen p 4-stegsmetodens startsida kan du lsa om hur du p olika stt kan underltta fr deltagarna att kunna vara s delaktiga som mjligt i arbetet p mtet.

Hr ser du ett frslag till agenda fr frsta mtet med ungefrliga tidsangivelser. Utifrn denna planering tar mtet 2,5 3 timmar att genomfra.

Du kan lgga upp mtet p annat stt om du vill och lgga till ytterligare innehll. Men vi rekommenderar att du genomfr samtliga moment i agendan, eftersom de bygger p varandra och fr att kommande mten och steg hnvisar till dem.

5

Resonera kring rangordningen

Sen r det dags fr er att tillsammans ta fram en vision fr er arbetsmilj. Vad r viktigast fr att arbetsmiljn ska bli bra? Brja med att visa den sammanstllning du gjort av era rangordningar av arbetsmiljfaktorerna i dokumentet Resultat hur vill jag ha det?. Vad tycker ni om den sammanlagda rangordningen? Ger den en bra bild av hur ni vill ha er arbetsmilj?

r samsynen stor om vad som r viktigast kan ni utg frn de hgst rangordnade faktorerna, frslagsvis de tre hgst rangordnade. Om sikterna dremot r mera delade, br ni brja med att diskutera igenom varje faktor och vad den konkret innebr fr er. Drefter kan ni g vidare och enas om vilka av faktorerna som ni ska bygga er vision p.

6

Formulera visionen

Formulera sedan er vision med hjlp av de faktorer ni valt ut. Visionen ska knnas lockande och vrd att arbeta med. Tanken r ju att ni ska arbeta fr att nrma er visionen.

Den vision ni kommer fram till skriver ni in under fliken Vision i samlingsdokumentet Vrt arbetsmiljarbete, som du hittar i vnstermarginalen p 4-stegsmetodens frstasida. Dokumentet Vrt arbetsmiljarbete kommer vi att terkomma till mnga gnger. Det r dr ni successivt bygger upp er dokumentation om ert arbetsmiljarbete.

7Tips p visionsformuleringarArbetsmiljn p vr arbetsplats/i vr organisation/namnet p organisationen ska prglas av- (rubriken p den hgst rangordnade faktorn)- (rubriken p den nst hgsta " " )- (rubriken den drefter hgsta " " ).Hos oss r (rubriken hgst rangordnade), (rubriken nst hgst rangordnade) samt (rubriken drefter hgst rangordnade) viktigast fr att arbetsmiljn ska vara god i vr verksamhet.eller Om ni har svrt att hitta en bra formulering kan ni anvnda er av ngot av de frslag som du ser p bilden.

8

Vad behver vi gra fr att nrma oss visionen?

Nsta punkt p mtet r att ni tillsammans ska resonera kring och komma fram till vad ni konkret ska gra fr att nrma er visionen. Vad behver gras? De aktiviteter ni kommer verens om skriver ni in i under fliken Handlingsplan i Vrt arbetsmiljarbete. Vid detta mte behver bara bestmma vad som ska gras, inte vem som ska gra det eller till nr. Det terkommer vi till i steg 2.

I och med detta s r arbetet kring visionen avslutat fr denna gng.

9Vad handlar steg 2 om?HUR R VR ARBETSMILJ OCH VAD BEHVER VI GRA?VR VISION FR ARBETSMILJN OCH HUR VI KOMMER DITFLJA UPP OCH UTVRDERA VRT ARBETSMILJ-ARBETERUTINER FR VRT ARBETSMILJARBETE

GENOMFRANDEARBETSMILJARBETE I VARDAGENSteg 2 kommer att handla om vad ni tycker fungerar bra respektive mindre bra i er arbetsmilj och vad ni tycker ska tgrdas. Som frberedelse ska du och medarbetarna gra en underskning av era arbetsfrhllanden med hjlp av checklistan Hur r det idag?. Checklistan hittar du i vnstermarginalen p webbsidan fr steg 2.

10

Kan ngra frgor tas bort?

Tcker frgorna in alla delar av vr arbetsmilj?G igenom checklistan med arbetsgruppenS hr fyller man i checklistan!

P mtet i steg 1 gr du igenom checklistan med gruppen. Finns ngot i er arbetsmilj som inte tcks in av checklistan eller ngra omrden/frgor inte r relevanta? Lgg till eller ta bort frgor om det behvs.

Visa hur man fyller i checklistan. Fr varje frga ska man ange om man anser att det frgan handlar om fungerar bra eller inte. Fr snt som man inte tycker fungerar bra ska man grna ge exempel p vilket stt det inte fungerar.

11Vad sger arbetsmiljreglerna om

De olika delar av arbetsmiljarbetet som 4-stegsmetoden tar upp terfinns i arbetsmiljreglerna.

12Det skall finnas en arbetsmiljpolicy som beskriver hur arbetsfrhllandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara fr att ohlsa och olycksfall i arbetet skall frebyggas och en tillfredsstllande arbetsmilj uppns.Arbetsmiljpolicyn skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. AFS 2001:1, 5

Det vi i 4-stegs-metoden kallar vision fr arbetsmiljn motsvarar delar av en arbetsmiljpolicy

vision fr arbetsmiljn och tgrder fr att komma dit?Det skall finnas en arbetsmiljpolicy som beskriver hur arbetsfrhllandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara fr att ohlsa och olycksfall i arbetet skall frebyggas och en tillfredsstllande arbetsmilj uppns. Arbetsmiljpolicyn skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

I arbetsmiljlagstiftning och freskrifter anvnds begreppet arbetsmiljpolicy. Detta begrepp motsvaras delvis av det vi i 4-stegsmetoden kallar fr vision respektive tgrder fr hur man kommer dit. Senare i 4-stegsmetoden kommer vi att fylla p med mer av det som brukar ing i begreppet arbetsmiljpolicy.

ven om lagstiftningen bara stller krav p en skriftlig arbetsmiljpolicy om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten, rekommenderar vi att alltid skriftligt dokumentera visionen, men framfr allt att tillsammans resonera fram den.

13

SlutFYRA STEG FR BTTRE ARBETSMILJARBETSPLATSENS METOD FR ARBETSMILJUTVECKLINGD var vr genomgng klar av steg 1 i 4-stegsmetoden, Vr vision av arbetsmiljn och hur vi kommer dit.

Om du har frgor angende hur du ska arbeta med steg 1 i din arbetsgrupp s kan du frhoppningsvis f hjlp av funktionerna Vanliga frgor och Frga experten. Du r dessutom alltid vlkommen att kontakta vra rdgivare.14