Steg for Steg

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informasjonsbrosjyre

Transcript

 • Steg for StegET UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR UTVIKLE BARNS

  SoSIALe KoMPetANSe

  steg_for_steg_brochure_2008.indd 9 15/05/08 13:50:06

 • Steg for Steg

  Vold, mobbing og andre former for negativ sosial atferd bekymrer mange i barnehagen, skolen og i samfunnet generelt. Forsker og professor Terje Ogden ved Atferdssenteret som er knyttet til Universitetet i Oslo uttaler: Det vanligste problemet i skolemiljet er manglende hensyn og omtanke for hverandre. Han hevder ogs at skoler som lykkes i skape et godt lringsmilj er skoler som arbeider systematisk med utvikling av elevenes sosiale kompetanse.

  Steg for Steg er et undervisningsopplegg for bruk i barnehagen og p 1.-7. rstrinn i grunnskolen. Hovedmlet med Steg for Steg er fremme og utvikle barns sosiale kompetanse, forebygge aggressiv atferd og motvirke vold. Sosial kompetanse er bygget opp av sosiale og emosjonelle ferdigheter som kan lres og trenes p samme mte som andre ferdigheter. De m gjres synlige i ord og handlinger, stttes og anerkjennes av jevnaldrende og voksne for utvikles. Dette er et systematisk arbeid der frskolelreres og lreres innsats og fantasi er av-gjrende for resultatet.

  Gjennom arbeid med SteG for SteG Skal barn bli bedre til :

  forst og komme overens med andre gjennom gjenkjenne egne og andres flelser lse samspillproblemer ved stoppe opp, finne mulige lsninger, vurdere lsningene, gjre et valg og an-

  vende sosiale ferdigheter nr de handler mestre sinne, hndtere aggresjon, roe seg ned og lse samspillproblemer. Det er lov bli sint, men det er

  ikke rettferdig og skaper bare nye problemer hvis en lar det g ut over andre.

  Ved hjelp av undervisningsopplegget Steg for Steg kan hjemmet, barnehagen, skole og SFO samarbeide om verdier og normer som er viktige for barnas sosiale utvikling. Lreplanverket for Kunnskapslftet vektlegger at det tilhrer skolens oppgaver arbeide med sosial kompetanse.

  Steg for Steg er pedagogisk og metodisk godt tilrettelagt og lett bruke. Samtidig er det forskningsbasert og med dokumentert effekt. Det er internasjonalt anerkjent og tilpasset norske forhold.

  steg_for_steg_brochure_2008.indd 2 15/05/08 13:49:30

 • SoSIAL og eMoSJoNeLL KoMPetANSe lre for liVet

  forholde seg til andre mennesker hrer til det viktigste barn lrer. P alle arbeidsplasser og i de fleste situ-asjoner i livet kreves det evner og ferdigheter i sosial samhandling. En gruppe barn eller elever med godt utviklet sosial og emosjonell intelligens har strre muligheter til arbeide konsentrert med lring. Steg for Steg utgjr et komplement til hjemmets oppdragelse og forebygger problematferd. Det gir barn bedre muligheter til inkluderes i fellesskapet. Steg for Steg er med p skape et godt milj og bidrar til bedre trivsel og psykisk helse hos barn i barnehage og skole.

  SoSial komPetanSe Handler om:

  Samarbeide: Kunne dele, hjelpe, flge beskjeder og regler.Empati: Se en sak fra andres perspektiv og forst hvordan andre har det, vise omtanke og respekt

  for andres flelser og synspunkter, innlevelse og medflelse.Positiv selvhevdelse: Kunne hevde egne meninger og rettigheter p en tydelig og positiv mte. Ta initiativ, pre-

  sentere seg og kunne st imot gruppepress.Selvkontroll: Kunne bringe flelser under tankemessig kontroll. Beherske seg og handle positivt selv-

  hevdende.Ansvarlighet: Holde avtaler, vise respekt for andres eiendom og arbeid.

  SteG for SteG lrer barna en ProblemlSninGSmetode

  Hva er problemet?

  Hvilke lsninger kan du tenke deg?

  Velg en lsning og prv den. Hjelper det? Hvis ikke, prv en ny.

  SteG for SteG lrer barna meStre frUStraSjoner oG Sinne

  Hva fler du?

  Ro deg ned. Trekk pusten rolig. Tenk positivt.

  Ls problemet Steg for Steg.

  StoPP

  tenk

  G

  StoPP

  Vent

  G

  steg_for_steg_brochure_2008.indd 3 15/05/08 13:49:31

 • HvordAN?

  HVordan brUkeS SteG for SteG?

  Mange liker starte med sang eller et dukkespill. Det er viktig starte positivt med en aktivitet som passer til barnas alder og som de liker vre med p. S forteller frskolelreren eller lreren om en sosial situasjon fra en av fotoplansjene. Tanken er at barna skal sette seg in i situasjonen til barna p bildet og komme med tanker om temaet og lsninger til problemet. Barna vurderer lsningene, velger en lsning og legger en plan for hva som br gjres. Her drftes gjerne hvilke sosiale ferdigheter som er viktig bruke i den aktuelle situasjonen.

  Til slutt prves lsningen i et rollespill. Den voksne m vise ferdighetene som skal brukes og forsterke barnas ferdigheter gjennom oppmerksomhet og ros. Like viktig er det at voksne gjentar og selv bruker ferdighetene og strategiene og er gode rollemodeller. Hvis arbeidet med Steg for Steg skal f betydning ut over samlingsstund, skoletimer og annen planlagt og strukturert aktivitet i barnehage og skole, er det viktig med oppflging i etterkant av leksjoner og repetisjoner p senere tidspunkt. Foreldre og SFO-ansatte m engasjeres i et samarbeide med barnehagen og skolens personale. Frskolelrere og lrere m bruke enhver anledning til knytte tema fra Steg for Steg leksjonene til hverdagsaktivitetene. Overfring til praksis er selve hemmeligheten for lykkes i arbeidet med utvikle barns sosiale kompetanse gjennom bruk av Steg for Steg.

  imPlementerinG

  Jo mer Steg for Stegs strategier blir brukt, jo mer vil barna ta dem til seg og bruke dem. Steg for Steg er et fo-rebyggende opplegg der ideer og strategier blir til gode vaner. Mange velger la Steg for Steg utvikle seg ut fra den enkelte medarbeiders initiativ og engasjement. Dette kan vre en god start, men vi har erfart at barnehager og skoler som knytter bruk av Steg for Steg til forpliktende planer og setter av tid og ressurser til drftinger, nr mlene de har satt seg for bruk av Steg for Steg.

  Foreningen PROSOSIAL kan gi rd og veiledning til barnehager og skoler om Steg for Steg. Vi er flere erfarne kursholdere som gjerne arrangerer kurs for barnehager og skoler som nsker det. Les om oss p www.prososial.no

  steg_for_steg_brochure_2008.indd 4 15/05/08 13:49:34

 • Steg for Steg 1-6 r for BArNeHAgeNUnderViSninGSPakken for brUk i barneHaGe inneHolder:

  Personalveiledninger med omfattende beskrivelse av opplegget, kopieringsoriginaler, forslag til gjennomfring og informasjonsbrev til foreldrene

  32 plansjer med veiledning til leksjonene, rollespill og forslag til oppflgingsaktiviteter p baksiden Stoffdukkene Den impulsive hvalpen og Den rolige sneglen Hjerter CD med sanger p norsk Plakater (Problemlsning Steg for Steg og Nr du blir sint ls det Steg for Steg) Ertepose

  Steg for Steg Barnehagen NOK 3500,-

  steg_for_steg_brochure_2008.indd 5 15/05/08 13:49:50

 • Steg for Steg for SKoLeN 1.-4. trINN og 5.-7. trINNHVilken UnderViSninGSPakke Skal brUkeS?

  Undervisningsmateriellet i pakkene er tilpasset elevenes alder p skolens rstrinn. Det er viktig starte med den pakken og de leksjonene som svarer til barnas alder. Hvis du begynner med Steg for Steg p hyere rstrinn er det viktig merke seg at det er spesielle repetisjonsleksjoner man br gjennomg frst.Dette er beskrevet utfrlig i lrerveiledningen.

  UnderViSninGSPakken for brUk i Skole, 1.-4. trinn inneHolder:

  Lrerveiledninger med omfattende beskrivelse av opplegget, kopieringsoriginaler, forslag til gjennomfring og informasjonsbrev til foreldrene

  56 plansjer med veiledning til leksjonene, rollespill og forslag til oppflgingsaktiviteter p baksiden DVD-plate til bruk p foreldremter og til opplring av lrere CD med sanger p norsk Plakater (Problemlsning Steg for Steg og Nr du blir sint ls det Steg for Steg)

  UnderViSninGSPakken for brUk i Skole, 5.-7. trinn inneHolder:

  Lrerveiledninger med omfattende beskrivelse av opplegget, kopieringsoriginaler, forslag til gjennomfring og informasjonsbrev til foreldrene

  49 plansjer med veiledning til leksjonene, rollespill og forslag til oppflgingsaktiviteter p baksiden DVD-plate til bruk p foreldremter og til opplring av lrere CD med sanger p norsk Plakater (Problemlsning Steg for Steg og Nr du blir sint ls det Steg for Steg) Steg for Steg-boks

  Steg for Steg 1.-4. trinn NOK 3500,-

  Steg for Steg 5.-7. trinn NOK 3500,-

  steg_for_steg_brochure_2008.indd 6 15/05/08 13:49:56

 • PLAKAter og KortlabYrintPlakater

  Gjennom tverrkulturelle underskelser vet vi at mennesker uttrykker flelser som glede, sorg, sinne, overraskelse, redsel og avsky med svrt like ansiktsuttrykk. Plakatene er et supplement til materiellet for barnehagen og for 1.-4. trinn i skolen. De anbefales brukt i forbindelse med leksjonene i empati.

  P hver plakat finnes det over 100 forskjellige barneansikter. Et stort ansikt viser den flelsen det arbeides med p plakaten. Plakatene kan henges p veggen i barnehyde s barna selv kan flge labyrintsporet. De starter med det store ansiktet og flger sporet med tilsvarende ansiktsuttrykk til et bilde av en ting som kan ha framkalt flelsen.

  Serien bestr av seks plakater i A3 strrelse. Det er bde gutter og jenter p plakatene. Tegningene viser ogs hvor ulike vi ser ut.

  Finn barn som: er glade er lei seg er sinte er overrasket er redde fler avsky

  HUmrkortene

  Humrkortene er et supplement til Steg for Steg 1-6 r, Barnehagepakken og Steg for Steg 1.-4. trinn.

  Kortene viser barn som er glade, lei seg, sinte, overrasket, redde og viser avsky. Tegningene er svrt uttrykksful-le, og kortene kan brukes som alminnelige spillkort og til samtaleopplegg om flelser, ansiktsuttrykk og kropps-sprk. Spillet gir samtidig barna en mulighet til oppve den vanskelige kunsten sette ord p hvilke flelser som knytter seg til det fysiske flelsesuttr