STÖD FÖR PEDAGOGISK UTVECKLINGSDIALOG

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Att f alla pedagogiska situationer att expandera fr alla involverade genom att rigga den sociala och rumsliga situationen s att lrande och utveckling mjliggrs hos svl beskare/deltagare som medarbetare. Att stdja/bist barn, unga och beskare i processen att vara med och skapa ett meningsfullt sammanhang av sitt besk oavsett utgngslge. (KASAM) Att ha gldje och std i att vi kan ta std av kollegor, barn och beskare i arbetet med att utveckla verksamheten.

Transcript

 • STD FR PEDAGOGISK UTVECKLINGSDIALOGav Carina Ostenfeldt, initiativtagare, konceptansvarig och projektledare

  Att f alla pedagogiska situationer* att expandera fr alla involverade genom att rigga den sociala och rumsliga situationen s att lrande och utveckling mjliggrs hos svl beskare/deltagare som medarbetare. Att stdja/bist barn, unga och beskare i processen att vara med och skapa ett meningsfullt sammanhang av sitt besk oavsett utgngslge. (KASAM) Att ha gldje och std i att vi kan ta std av kollegor, barn och beskare i arbetet med att utveckla verksamheten.

  *Som pedagogisk situation definieras de situationer och verksamheter som bygger p mediering. Det vill sga situationer dr det finns en dialog och socialt samspel och dr man tillsammans exempelvis utforskar en frga, ett mne, dilemma eller utmaning. I dialogen och mtet utvecklas barnets/beskarens/medarbetarens tnkande, frdigheter och mjlighet att fullflja sitt livsprojekt. En pedagogisk situation kan sledes finnas i pedagogiska program, i utstllningar, i en rehabiliteringsprocess liksom i projektgruppens lrande under arbetsprocessen. Definiera grna vad ni menar med en pedagogisk situation och dess kriterier.

  MODELLENS FUNKTIONER Dokumentation Process- och erfarenhetsdialog Resultat och kvalitetskriterier

  PERSPEKTIV OCH ID BAKGRUNDEn filosofi fr tillgnglighet det salutogena museet FN:s barnkonvention Salutogent grundperspektiv Sociokulturellt synstt p lrande och utveckling

  DOKUMENTATION

  Innehll: Punktrubriker fr att beskriva Innehll, Process, Resultat och Utvecklingsmjligheter.Syfte: Att dokumentera pedagogiskt program, pedagogisk process, resultat och utvecklings-mjligheter i arbetet med olika pedagogiska situationer.

  PROCESS- OCH ERFARENHETSDIALOG

  Innehll: Frgor som stdjer samtal om planering, genomfrande och utveckling av olika pedagogiska situationer enligt definition ovan. Syfte: Att definiera vad en pedagogisk situation r och dess kriterier. Att i alla pedagogiska situationer skapa ett ttt duggregn av gyllene gonblick fr alla oavsett funktionsmjlighet. Genom: Dialog/samtal och kontinuerlig dokumentation, som utgr frn gruppens och verksamhetens behov.

  RESULTAT- OCH KVALITETSKRITERIER

  Innehll: Frgor som stdjer samtal om resultat, explorativa strategier, utmaningar och prospektiva aspekter Syfte: Frankra och utveckla grundperspektiven En filosofi fr tillgnglighet, ml och resultat. Ge gemensam plattform och ta fram gemensamma kvalitetskriterier och utvecklingsuppgifter. Genom: Dialog/samtal om och kontinuerlig dokumentation av konceptets grundid och genomfrande.

  2

  3

  1

 • DOKUMENTATION AV PROCESS, RESULTAT OCH UTVECKLINGSMJLIGHETER

  InnehllA Beskrivning av det pedagogiska programmet: Titel, mnesbakgrund- berttelsen som ger sammanhanget, Mlgrupp, Tidstgng, Materialbehov, FrberedelserB Beskrivning av den pedagogiska processen: Upplgg och Genomfrande vilka moment ingr och dess frankring i grundperspektivet En filosofi fr tillgnglighetC Beskrivning av: Resultat av processen efter valda kvalitetskriterier och Prospektiva aspekter

  1

 • PROCESS- OCH ERFARENHETSDIALOG

  Utgngspunkt: Strka Knslan Av SAmmanhang (KASAM) och Medierat lrande och utveckling Bygger p Aaron Antonovsky och Lev Vygotskij begrepp

  Meningsfullt (Emotionellt)Motivationsskapande handlar om vad som knns vrt att engagera och investera din och andras tid liv/i? Varfr ska du/ni gra detta? Att vara delaktig i att aktivera den inre motorn.

  Vad innebr det fr dig/er/beskaren i er verksamhet/uppdrag?Vad behvs fr att skapa detta?Hur skapar man delaktighet? Allts en mjlighet att skriva in sin egen utveckling vad vill barnet/beskaren med sitt besk och med det som man fr vara med om hos oss?Hur skapas rimliga ml men ven utmaningar?

  Hanterligt (Subjektivt)Handlar om att ha tillgng till de resurser som behvs fr att hantera/klara av situationen/uppdraget.Vilka r dessa? Finns de att tillg?Hur tillgnglig r situationen?

  Vad innebr det fr behver dig/er/beskaren i er verksamhet/uppdrag? Vad behvs fr att skapa detta? Hur bemter vi och vr verksamhet det som nnu inte riktigt kan hanteras utan behver lras? Hur stdjer vi ls-ningen av de kognitiva konflikter som kan uppst fr oss sjlva/beskaren/barnet? Hur sker mediering/samspelet mellan personal, beskare/ barn i dessa situationer?

  Begripligt (Kognitiv)Handlar om frstelse och gripbarhet. Att information upplevs som strukture-rad och tydlig. Att det finns frutsg-barhet kring grundlggande frgor som exempelvis, vad man ska f vara med om? Vad r uppgiften? Vad ska uppns? Hur ska man/vi gra?

  Vad innebr det fr behver dig/er/beskaren i er verksamhet/uppdrag? Vad behvs fr att skapa detta? Hur blir/r vi/verksamheten lyhrda fr barnens/beskarens olika referens-ramar, behov och funktionsmjligheter? Hur underlttar vi processen fr att begripliggra?

  n att brja med att organisera den sociala situationen och samspelet i exempelvis programupplggn att rikta verksamheten s som pedagogiskt program, arbetsprocess och s vidare mot utvecklingszonen.

  n tydliga ramar- och frutsgbarhetn retrospektiva sammanfattningar var r vi i processen/situationen?

  n sjlvknnedom hur fungerar jag som pedagog/medarbetare och s vidare? Vilka erbjudande om olika stt att lra och vara finns hr?

  n yttre struktur ssom rum, material och planering av upplgg.Vad finns att tillg, skapa och vad behvs?

  n att stdja frmgan att planera, pbrja, genomfra och avsluta en uppgift. Vad behver vi/barnet/beskaren fr att lyckas med denna uppgift?

  n kunskap att lra ut specifika frdigheter. Ge inre redskap, allts tankar, ord och begrepp.n systematisering av material och innehll som man arbetar med.

  n belastningsbalans genom att arbeta med coopingstrategier, va uthllighet och att stanna i uppgiften.

  n sjlvreglering genom att spegla och stta ord knslan och situationen, d skapas frstelse fr det egna beteendet och fr hur det kan pverka situationen. n att fokusera och hantera svrigheter. Genom att lyfta fram resurser och frmgor hos individ och grupp. n scaffholdning verlmning av ans-varet fr uppgiften/arbetet till barnet/beskaren eller medarbetarna sjlva.

  n att utg frn vardagsbegrepp och vardagserfarenhet exempelvis pminner uppgiften dig/oss om ngot?n explorativa strategier och beteende vad leder till vidare ge upptckter osv.?

  n att underltta bryggning genom att ta in barnets/arbetsgruppens/beska-rens livsvrld Hur skulle du kunna gra det? ta fram exempel.

  n angelgenhetsgrad utg frn vad som definierats som viktigt just nu? Vad finns intresse och lust? Hur skulle du/vi gra d?

  n internalisering genom en process som ger inre stuktur som modeller och sprk.n att ge hopp och framtidstro ge-nom framtblickande/prospektiva aspekter.n empowerment egen makt.

  Genom: Genom: Genom:

  2

 • Generaliseringar och prospektiva perspektiv

  n Var har varit meningsfullt?n Vad ligger utmaningen i nsta steg?n Vad fr erfarenheter och lsningar skapade lust, intresse och hopp?

  3

  Id och konceptansvarig Carina Ostenfeldt

  Retrospektiv sammanfattning nytillkomna och tidigare erfarenheter

  n Vad gjorde arbetet/upplgget hanter-ligt?n Vilka lsningar fungerade?n Vad kan vi ta med oss?

  Framgngar, motgngar, svrigheter

  n Vad fungerade och varfr?n Vad fungerade inte, vad kan vi gra p annat stt?

  FN:s Barnkonvention:Barnets bsta och barnets rtt till liv och utveckling

  Salutogena faktorer och medierat lrande: Begriplig? Upplevelse av: struktur, ordning, klarhet

  Tillgnglighet:Breda, inkluderande och demokratiska lsningar

  FN:s Barnkonvention:Barnets rtt att f sina rttigheter tillgodosedda, 31 och 23

  Salutogena faktorer och medierat lrande: Hanterlig? Upplevelser av: Att resurser och hopp att klara av situationen

  Tillgnglighet:Mngfunktionalitet och Funktions-utveckling

  FN:s BarnkonventionBarnets rtt till inflytande

  Salutogena faktorer och medieratlrande: Meningsfullhet? Upplevelse av: Delaktighet och sammanhang

  Tillgnglighet:Frigrande lsningar

  RESULTAT

  KVALITETSKRITERIER har fljande varit nrvarande? Fyll grna i egna kriterier