Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk www.yvonnevankemenade.nl

  • Published on
    08-Jun-2015

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> Dia 1 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Een visie op zorg Yvonne van Kemenade Zorggroep Eerstelijn Naaldwijk www.yvonnevankemenade.nl </li> <li> Dia 2 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Opbouw 1.Porter &amp; Teisberg 2.Medisch specialistische zorg 3.Huisartsenzorg 4.Huisarts &amp; Medisch specialist 5.Hoe nu verder ? 6.Actualiteit: Cooperatievorming Vlietland </li> <li> Dia 3 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 1.Porter &amp; Teisberg: waar gaan we het over hebben? Niet over Amerikaanse gezondheidszorg Maar over de ideen van Porter die ons aanzetten tot </li> <li> Dia 4 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 </li> <li> Dia 5 </li> <li> Porter en Teisberg: Kern Systeem van value based competition Waarde wordt toevoegd voor de patint Toegevoegde waarde: in kleinste organisat. eenheid: arts patint relatie Leidt tot verbetering: kwaliteit, efficiency etc. Voor iedereen win-win situatie </li> <li> Dia 6 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Porter . Geeft geen oplossing, maar hoopt op verandering in manier van denken. Besef onderdeel uit te maken van een proces (value chain). </li> <li> Dia 7 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Porter . Dit is het begin van een procesniet het einde. </li> <li> Dia 8 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Porter en Teisberg 1.Focus toegevoegde waarde patint 2.Concurrentie op resultaten 3.Volledige zorgproces, medische conditie 4.Hoge kwaliteit, minder kostbaar 5.Meer ervaring, vergroot leereffect, schaal&gt;, efficiency (expertteams) 6.Regionaal/nationaal ipv lokaal 7.Informatie = fundamenteel 8.Innovatie belonen </li> <li> Dia 9 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Dus...... - Focus - Excellent zijn op je unieke waarde </li> <li> Dia 10 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Enkele discussiepunten Porter/1: Fragmentatie zorgaanbod i.p.v. continum van zorg: Specialisatie aandoening vs rest in lokaal ziekenhuis (duur) Hospitals exist for a reason. Comorbiditeit bij ouderen &amp; wie cordineert de zorg? </li> <li> Dia 11 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Enkele discussiepunten Porter/2: Preventieve zorg en eerstelijn? Betrokkenheid patint bij eigen zorg proces (ook leefstijl en compliance e.d.) ? Zegt niets over hoe en bekostiging / financile prikkels </li> <li> Dia 12 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 2. Medisch specialistische zorg Hedendaagse 21 ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20 ste eeuwse organisatievorm. </li> <li> Dia 13 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Observaties ziekenhuis- zorg </li> <li> Dia 14 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Observaties ziekenhuiszorg.. Gedrag: cultuur &amp; motivatie Organisatie-graad: vergroting Bestuurlijk: relatie bestuur m.s. Doelen/Inhoud zorg: specialisatie, samenwerking binnen/buiten muren </li> <li> Dia 15 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Dus Door ontwikkeling van de ziekenhuisorganisatie / medisch specialistische zorg </li> <li> Dia 16 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Wat te doen ? Te breed: ziekenhuizen bieden alles aan i.p.v. keuzen Te smal: georganiseerd interventies/ vakgroepen i.p.v. integrale zorgcirkel Te lokaal: focus lokale bevolking i.p.v. regionaal/nationaal. </li> <li> Dia 17 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Dus.........? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar zit de toegevoegde (patienten) waarde? Betekent Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig &amp; veilig) </li> <li> Dia 18 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Segmenten van zorg: Acute/spoedzorg Planbare zorg routine complex Chronische zorg Topklinische zorg Topreferente zorg (UMCs) Meerw patinten: Bereikbaarheid/ toegankelijkheid (fysiek/ lokaal) Gespecialiseerde centra: ervaring, volume, efficiency (franchise) Integrale zorgproces Innovatie &amp; ontwikkeling Uitkomst- indicatoren vs wat wil de patint? </li> <li> Dia 19 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Grote veranderingen realiseren met kleine stapjes </li> <li> Dia 20 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Kleine stapjes richting.....? Meerjarenbeleid ASz: segmenten en klantenperspectief, visie-ontw. Denken in toegevoegde waarde patient: DBC, IGZ, CQ indexen . P &amp; C cyclus: o.a. indicatoren, productie/kosten, klantonderz.e.d. Business units (vakgroepen?) Zorgpaden/zorgprocessen Transmurale zorg en ketenzorg </li> <li> Dia 21 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 3. Huisartsenzorg Hedendaagse 21 ste eeuwse techniek/zorg wordt geleverd in een 20 ste eeuwse organisatie, structuur en management. </li> <li> Dia 22 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Observaties huisartsenzorg 1. Gedrag: persoonlijk betrokken, cultuur: enthousiasme, vrijwilligheid en betrokkenheid 2. Organisatiegraad: van kleinschaligheid naar vergroting (veel eilandjes) 3. Doelen/Inhoud zorg: van generalisme &amp; allround naar specialisatie, bv chronische (keten)zorg </li> <li> Dia 23 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Dus Door ontwikkeling van de huisartsenzorg/ huisartsenorganisatie </li> <li> Dia 24 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Wat te doen ? Te breed: huisartsen bieden alles aan i.p.v. keuzen Te smal: GOED/HOED/groepspraktijken (samenwerking 1ste 2 de lijn) i.p.v. integrale zorgcirkel Te lokaal: focus lokale bevolking i.p.v. regionaal/nationaal. </li> <li> Dia 25 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Dus.........? Differentiatie Keuze maken Doen waar je goed in bent Daar waar groei in zit Waar zit toegevoegde waarde patient? Betekent Segmenteren en (zorg)processen Onderscheidend vermogen (vaardig, aardig &amp; veilig) Organiseren &amp; massa creren </li> <li> Dia 26 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Segmenten huisartsen zorg Acute zorg / spoed Planbare zorg Chronische zorg Palliatieve zorg (Preventie) Poortwachter Zorgverlener (generalisme vs specialisme) Regisseur </li> <li> Dia 27 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Kleine stapjes richting? .. Coperatievormings tendens Verandering positie/machtsbalans regio Ontwikkeling regionale zorg &amp; onderst: DM, COPD, EDC Maar??: Persoonlijke betrokkenheid? Verloskunde, Apotheek, 06 11 en later 112 i.p.v. gewoon langsgaan Kwaliteitsverlies voor de patint verbet. diabetes e.d. Versnippering zorg rondom patint </li> <li> Dia 28 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 4. Huisartsen &amp; Specialist Specialisten Zorg: -Na verwijzing -Zorg: proces-onderdeel, specialist -Ziekte-insteek, kortdrnd Organisatie &amp; gedrag: -Institutie -Samenwerking -Over- geprofessionaliseerd Huisartsen Zorg -Prtwachter, broodheer 2de lijn -Zorg: rondom proces, regisseur, generalist -Patient-insteek, langdr contact Organisatie &amp; gedrag: -Dicht bij burger -Versnippering -Aan het professionaliseren </li> <li> Dia 29 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 5. Hoe nu verder? Beleid: Verschuiving zorg: vraag en behandeling Opschaling zorg: 2 naar 1 en acad naar perifeer Doel: Allemaal: beste zorg voor patint (wat toeg waarde?) Dus: Zorg rondom patinten organiseren Af van 1ste en 2de lijn, denken: diabeteszorg e.d. (vloeiende lijnszorg) onafhankelijk, wie wat waar doet Verschuiving specialist - generalist </li> <li> Dia 30 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Hoe verder. 1. Positionering en visievorming 2. Proces van organisatie &amp; gedragsveranderingen (comminucatie!): Maar strijd om de eerstelijn!: financin vs kwaliteit van zorg Alles zelf doen (financiele motieven) Uitbesteden aan meest professionele aanbieder (kwaliteit van zorg) Cultuur/zachte kant: leren samenwerken en afstemmen Ieders competenties beter benutten, complementair Elkaar respecteren Met elkaar in gesprek blijven (bellen ipv e-mailen!) Professionalisering organisatie Samen verder, win-win situatie Binding/Betrokkenheid creren!!!!!! </li> <li> Dia 31 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Discussiepunten Toegevoegde waarde: ten koste van???: - tw van specialisatie gaat ten koste van integrale benadering patient (huisarts) - tw medische aandoening/integrale zorgcirkel vs Integrale patientenbenadering, ook ikv comorbiditeit Toegevoegde waarde = uitkomst van iets, gerelateerd aan doel - tw op verschillende niveaus, andere doelen </li> <li> Dia 32 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Welke niveau? Toeg. waarde Vrager/patAanbiederMicroIndividueelArts-patient Meso Groep pat/diagn categorieen Instellingsniveau Macro Landelijk pat organ. Gezondheidszorg- niveau Nw econo- mie Maatschappelijk Maatschap- pelijk niveau </li> <li> Dia 33 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 6. Actualiteit: Coperatievorming Vlietland Deelnemers Coop (7 leden, 74% belang)): DSW 3 Verpleeg-&amp;verzorgingshuizen Specialisten en medewerkers Vlietland Coperatie huisartsen ???? (26%) Doel: betrokken partijen zonder winstoogmerk gaan samenwerken en investeren in kwalitatief regionale (keten) zorg </li> <li> Dia 34 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Coop. Vlietland Reden/Oorzaak: financieel Stand van zaken: Verhuizing nieuwbouw 1-1-2009 Overeenstemming tussen deelnemers Samenwerkingsovereenkomst getekend Samen 18,5 miljoen investeren Streven voor 1 juli 2009: Oprichting Cooperatie en nw regionale bestuurlijke structuur Vlietland gerealiseerd (BV) Geen overname! (zelfstandigheid leden) Formele procedures VWS, CS, NZa NMa e.a.: afronding voor 1 juni 2009 </li> <li> Dia 35 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 c Ziekenhuis: Stichting wordt BV Stichting: ontbreken van eigenaar met eigen belang Coperatie fungeert als Holding Coperatie 100% eigenaar en enig aandeelhouder ZH- BV Coperatieleden in collectief zeggenschap ivv ledenraad (AVA) Raad van Commissarissen </li> <li> Dia 36 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Beoogde structuur 7 Cooperatie leden, AVA (74%=18,5 mln): DSW (40%) V&amp;V (3) MS &amp; personeel Huisartsen ??? (26%=6,25 mln 7 Cooperatie leden, AVA (74%=18,5 mln): DSW (40%) V&amp;V (3) MS &amp; personeel Huisartsen ??? (26%=6,25 mln Cooperatie als holding Cooperatiebestuur = RvC Alg dir Coop = vz RvB Vlietland Cooperatie als holding Cooperatiebestuur = RvC Alg dir Coop = vz RvB Vlietland Vlietland BV (was Stichting Vlietland) Vlietland BV (was Stichting Vlietland) R.v.C. </li> <li> Dia 37 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Meerwaarde cooperatie-model? Governance (Toezicht): - Belangen van leden - Correctie achterban Besturing (RvB-ms): - Externe druk leden op interne keuzen en bedrijfsvoering Integrale zorg: - Positieve impuls regionale ketenzorg Meer gelijk gerichte belangen </li> <li> Dia 38 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Voordelen Patienten: Dicht bij huis: versterking regionale zorg Toegevoegde waarde: kwal. verhoging, ketenzorg, integrale zorg en contin. Sluit aan bij toekomstige vraagontwikkeling: vergrijzing, co- morbiditeit &gt; Zorgaanbieders: Behoud regionale zorgaanbod totale keten incl zh Wederzijdse betrokkenheid, belang en afstemming keten Zicht/dicht op kwaliteit van zorg in de keten Zorgverzekeraar: Behoud regionale ziekenhuis, 70% DSW verzekerden = invloed beleid Kwaliteit van (keten)zorg &amp; efficiency Belangrijker speler op regionale vlak (itt landelijke verzekeraars) </li> <li> Dia 39 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Kritiekpunten Marktwerking: concurrentie vs samenwerking Gescheiden rollen marktpartijen Keuzevrijheid patienten Belang verzekeraar vs belang zh: (kosten vs kwaliteit) Motie Schippers (dec 2008): verzekeraars mogen geen aanbieders overnemen (tenzij beperkte periode) Amerikaanse toestanden (HMO) s Kaiser Permanente NZa: Aanmerkelijke marktmacht? Misbruik AM? Mededingingswet </li> <li> Dia 40 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 Verandering roept weerstand op. Onder druk wordt alles vloeibaar! </li> <li> Dia 41 </li> <li> Stolteleergang 5 februari 2009 </li> </ul>