story board hukum dm.ppt

 • Published on
  04-Feb-2018

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  1/20

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  2/20

  HUKUM D M

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  3/20

  HUKUM D M

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  4/20

  FIKIRKAN DI MANAKAH SILAPNYA?

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  5/20

  FIKIRKAN DI MANAKAH SILAPNYA?

  Siapamakan dan siapa kena makan?

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  6/20

  FIKIRKAN DI MANAKAH SILAPNYA?

  Bolehkah kedai melakukan perbuatan 'menjual'

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  7/20

  FIKIRKAN DI MANAKAH SILAPNYA?

  Sudah tiada lagi orang yang boleh mencuci ke?Pusatpula yang kena 'mencuci'

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  8/20

  FIKIRKAN DI MANAKAH SILAPNYA?

  ke atas ataupun terhadap?

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  9/20

  FIKIRKAN DI MANAKAH SILAPNYA?

  Siapa yang kena jahit?

  atau sedang menunggu untuk dijahit?

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  10/20

  FIKIRKAN DI MANAKAH SILAPNYA?

  Siapa yang kena perhati dan siapa yang memerhati

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  11/20

  FIKIRKAN DI MANAKAH SILAPNYA?

  Menara Memerhatikan Polis atau Polis Yang Menjadi Pe

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  12/20

  FIKIRKAN DI MANAKAH SILAPNYA?

  Tidak boleh bezakan 'imbuhan' atau 'kata sendi'?

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  13/20

  D

  *unsur yang diterangkan*subjek ayat yang diterangkan

  *perkara yang diterangkan

  M

  *unsur yang menerangkan

  subjek*penerangan tentangsubjekperkara

  berkenaan!

  HUKUM D M

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  14/20

  Perhatikan penerangan di ba"ah ini#

  HUKUM D M

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  15/20

  $leh itu%pisang emasmenepati hukum DM.

  *Perkataan di belakang(emas) menerangkan perkataan yang hadirsebelumnya (jenis pisang).

  Pisang emasatau emas pisang?Melalui perkataan di atas% kita ingin menerangkan je

  'entang apakah yang ingin diterangkan?

  (pakah yang ingin kitamenerangkantentang pisang

  Pisang

  )enis Emas

  HUKUM D M

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  16/20

  $leh itu%sos cilimenepati hukum DM.

  *Perkataan di belakang (cili) menerangkanperkataan yang hadir sebelumnya(perisa/jenis pisang).

  Sos ciliatau

  cili sos?

  Melalui perkataan di atas, kita ingin menerangkan jenis

  'entang apakah yang ingin diterangkan?

  (pakah yang ingin kitamenerangkantentang soste

  sos.

  )enis Cili

  HUKUM D M

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  17/20

  rasa +ahasa Malaysia #,-benda- diikuti -si.at-/

  -Rumah saya

  -Kereta baru-Bebla ikan-!ampu kereta-Buku teks

  -Kereta Prtn-"dea baru

  rasa +ahasa 0nggeris #,-si.at- diikuti -benda-/

  -#aya rumah (my huse)

  -Baru kereta (ne$ %ar)-"kan bebla (&sh ball)-Kereta lampu (%ar lamp)-'eks buku (tet bks)

  -Prtn kereta (prtn %ar-Baru idea (ne$ idea)

  HUKUM D M

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  18/20

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  19/20

 • 7/21/2019 story board hukum dm.ppt

  20/20

  1ota :Hukum D2M bermaksud hukum tentang 3ara kata2kata

  disusundiatur supaya dapat membentuk .rasa namayang lengkap

  dan sempurna!

  4D5 yang dimaksudkan ialah unsur yangditerangkansubjek

  ayatperkara yang diterangkan!

  Manakala 4M5 pula bermaksud unsur yangmenerangkan subjek!

  Dalam penulisan% gaya bahasa Melayu baku

  mengutamakansubjekperkara!

  Kemudian diikuti oleh penerangan tentangsubjekperkara

  berkenaan!

  Hal ini berbe6a dengan gaya bahasa 0nggeris! +ahasa