STRUKTURA I OPSEG UPISA UČENIKA U I. RAZRED ?ka gimnazija 1 16 Geografija engleski i Digitalni nastavni materijali. Učenje programiranja. Prilika za sportaše

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>STRUKTURA I OPSEG UPISA UENIKA U I. RAZRED SREDNJIH KOLA ZA KOLSKU GODINU 2015./2016.</p><p>trajanje esti nastavni predmet Strani jezici koji seNAZIV KOLE ZANIMANJE/PROGRAM obrazovanja broj vana za nastavak ue u koli kao POSEBNI UVJETI I MOGUNOSTIAdresa i telefon u godinama uenika obrazovanja obvezni</p><p>1 2 3 4 5 6 7</p><p>NADBISKUPSKA KLASINA GIMNAZIJA klasina gimnazija 4 104 Biologija engleski i Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika,s pravom javnosti njemaki jezik Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.Zagreb, Voarska cesta 106 Kandidati za duhovna znanja upisuju se izravno.tel. 46 80 425 Motivacijski razgovor s uenikom i roditeljem.</p><p>ENSKA OPA GIMNAZIJA DRUBE opa gimnazija 4 78 Biologija engleski i njemaki jezik Upisuju se samo djevojke. Intervju prije upisa s uenicama i roditeljima.SESTARA MILOSRDNICA s pravom Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika,javnosti Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.Zagreb, Gundulieva ul. 10 Minimalan bodovni prag: 60 bodovatel.: 48 30 248SRPSKA PRAVOSLAVNA OPA opa gimnazija 4 24 Biologija engleski jezikGIMNAZIJA "KANTAKUZINA-KATARINA njemaki jezikBRANKOVI" s pravom javnostiZagreb, Sveti Duh 122tel. 48 52 871ISLAMSKA GIMNAZIJA DR. AHMEDA opa gimnazija 4 25 Biologija engleski jezik, njemaki jezik, Minimalan bodovni prag: 56 bodovaSMAJLOVIA arapski jezik Provjere znanja engleskoga jezika kojeg uenici nisu uili u O, a eljeli bi ga upisati kao prvi strani jezik odrat e se 01 07. 2015. u 11 sati.Zagreb, Prilaz Safvet_bega Baagia 1tel.: 61 31 057PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA opa gimnazija 4 20 Biologija 1. str. jezik - engleski jezik Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika,s pravom javnosti 2. str. jezik - njemaki jezik Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.Zagreb, Ul. Andrije Hebranga 21 kolarina iznosi 33.500,00 kn godinje.tel. 48 52 142 Provjera znanja iz engleskog jezika, kojeg uenici nisu uili u O, a eljeli bi ga upisati kao prvi strani jezik odrat e se 7.7.2015. u 9: 00.</p><p>Izborni predmet: Etika.OPA PRIVATNA GIMNAZIJA opa gimnazija 4 40 Likovna kultura engleski jezik i Obavezno testiranje, pisanje kratkog eseja i razgovor.Zagreb, Petrinjska 7/1 njemaki ili talijanski jezik On line imenik. Isanje domaih zadaa i uenje u koli.tel. 48 16 063</p><p>upravni referent 4 20komercijalist 4 20</p><p>PRIVATNA KLASINA GIMNAZIJA klasina gimnazija 4 48 Biologija 1. strani jezik: engleski, njemaki ili obavezan test sposobnosti i razgovor kandidata s lanovima ispitnog povjerenstva.s pravom javnosti francuskiZagreb, Harambaieva ul. 19tel. 23 00 325GIMNAZIJA I EKONOMSKA KOLA ekonomist 4 36 Tehnika kultura 1. str. jezik: engleski ili njemaki Uvjet za upis u sve programe: Prethodni razgovor s roditeljem i uenikom te potvrivanje obostrane namjere upisa prema uvjetima upisa i cijeniBENEDIKTA KOTRULJEVIA Izborni: njemaki, engleski, francuski, kolarine. Potpisivanje predugovora za upis u ljetnom upisnom roku od 11. do 21. 7. 2015., a u jesenskom upisnom roku od 03. do 04.09. 2015.s pravom javnosti talijanski ili panjolski Dostava upisnica i potrebne lijenike dokumentacije: 13.-17.07. 2015. (ljetni upisni rok) i 03.-04.09. 2015. (jesenski upisni rok)Zagreb, Sveti Duh 129 Uvjet za upis u program ekonomist: potvrda lijenika kolske medicinetel. 37 00 742 opa gimnazija 4 60 Biologija 1. str. jezik: engleski ili njemaki</p><p>2. str. jezik - njemaki, engleski,francuski, talijanski ili panjolski</p><p>farmaceutski tehniar 4 24 Fizika 1. str. jezik: engleski ili njemaki Uvjet za upis: svjedodba lijenika specijaliste medicine rada.fakultativni: njemaki, engleski, francuski,talijanski ili panjolski</p><p>PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ekonomist 4 30 Biologija engleski jezik i njemaki jezikKOLA KATARINA ZRINSKI kolarina iznosi 26.700,00 kn godinje.Zagreb, Selska cesta 119 Provjere znanja engleskoga jezika kojeg uenici nisu uili u O, a eljeli bi ga upisati kao prvi strani jezik odrat e se 1. 7. 2015.tel. 36 95 588 ekonomska gimnazija - eksperimentalni program 4 15 engleski jezik i njemaki jezik</p><p>kolarina iznosi 28.700,00 kn godinje.Provjere znanja engleskoga jezika kojeg uenici nisu uili u O, a eljeli bi ga upisati kao prvi strani jezik odrat e se 1. 7. 2015.</p><p>opa gimnazija 4 15 engleski jezik i njemaki jezikopa gimnazija(dvojezina nastava) 10 engleski jezik i njemaki jezik kolarina iznosi 28.700,00 kn godinje.</p><p>Provjere znanja engleskoga jezika kojeg uenici nisu uili u O, a eljeli bi ga upisati kao prvi strani jezik odrat e se 1. 7. 2015.Predmeti koji se izvode na stranome jeziku: povijest, informatika, matematika, geografija i likovna umjetnost.</p><p>ZAGREBAKA UMJETNIKA GIMNAZIJA opa gimnazija 4 15 Likovna kultura 1. strani jezik: engleski Poeljno javno izloeni radovi uenika.s pravom javnosti modnis stilist 4 10 2. strani jezik: njemaki Provjera likovnosti i motivacije 01. 07. 2015. u 10:00.Zagreb, Amrueva ul. 10 dizajner unutranje arhitekture 4 10 Obveza plaanja kolarine.tel. 098 350 968, 48 55 585LINigra - PRIVATNA KOLA hotelijersko-turistiki tehniar 4 30 Likovna kultura 1. strani jezik - engleski jezik kolarina iznosi 30.000,00 kn godinje.s pravom javnosti 2. strani jezik - njemaki jezik ili Provjere znanja engleskoga jezika kojeg uenici nisu uili u O, a eljeli bi ga upisati kao prvi strani jezik odrat e se 1. 7. 2015. u 10:00Zagreb, Ulica Gjure Szabe 4 talijanski jezik Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika,tel.: 37 79 593 opa gimnazija 4 15 Biologija 1. strani jezik - engleski jezik Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Informatike (vrijedi za sve programe)</p><p>2. strani jezik - talijanski jezik</p><p>II. DIO: SREDNJE KOLE GRADA ZAGREBA kojima je osniva pravna ili fizika osoba</p><p>II. DIO: SREDNJE KOLE GRADA ZAGREBA iji su osnivai pravne ili fizike osobe</p><p>1 8.6.2015</p></li><li><p>STRUKTURA I OPSEG UPISA UENIKA U I. RAZRED SREDNJIH KOLA ZA KOLSKU GODINU 2015./2016.</p><p>trajanje esti nastavni predmet Strani jezici koji seNAZIV KOLE ZANIMANJE/PROGRAM obrazovanja broj vana za nastavak ue u koli kao POSEBNI UVJETI I MOGUNOSTIAdresa i telefon u godinama uenika obrazovanja obvezni</p><p>1 2 3 4 5 6 7</p><p>II. DIO: SREDNJE KOLE GRADA ZAGREBA kojima je osniva pravna ili fizika osoba</p><p>jezina gimnazija 4 15 1. strani jezik - eng.2. strani jezik - njem. ili tal.</p><p>PRIVATNA UMJETNIKA GIMNAZIJA umjetnika gimnazija 4 40 Glazbena kultura engleski i talijanski jezik Preduvjet za upis je obostrani potpis Ugovora o kolovanju nakon razgovora uenika s ravnateljicom i upisnim koordinatorom tijekom kojegas pravom javnosti medijski tehniar 4 24 engleski jezik se uoava interes za kulturne i umjetnike sadraje.Zagreb, Gundulieva ul. 55 kolarina iznosi 29.500,00 kn za kolsku godinu 2015./2016. i ukljuuje organizaciju redovne , dopunske i dodatne nastave, rad utel. 48 34 137, 84 54 640 radionicama, ulaznice za posjete scenskim predstavama, muzejima, galerijama, kulturnim spomenicima i kulturnim institucijama u Zagrebu, koje</p><p>kola organizira kao dio nastavnog procesa.Iznos kolarine mogue je platiti u ratama prema dogovoru s upravom kole.Provjera znanja engleskog jezika, za uenike koji ga nisu uili u osnovnoj koli, odrat e se 6.7. 2015. u 10 h uprostorijama kole u Gundulievoj 55.</p><p>PRIVATNA JEZINO-INFORMATIKA jezina gimnazija 4 16 Biologija engleski, njemaki i talijanski jezik kolarina u visini od 30.000 kn godinje za sve programe.GIMNAZIJA "SVIJET" s pravom javnosti opa gimnazija 4 16 Biologija engleski i njemaki jezik jezikZagreb, Maksimirska cesta 88 web dizajner 4 16 Geografija engleski jezik Dokument koji je uvjet za upis: lijenika svjedodba specijaliste medicine rada. Zdravstvene kontraindikacije za ova zanimanja navedena sutel. 48 73 957 Jedinstvenome popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjokolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje kole.PRIVATNA GIMNAZIJA I ekonomist - novi strukovni kurikulum 4 16 Biologija engleski jezik Kod prijave za upis kandidat prilae potvrdu nadlenoga kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti za ovo zanimanje.EKONOMSKO-INFORMATIKA KOLA Zdravstvene kontraindikacije za ova zanimanja navedena su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjokolskih programa uFUTURA s pravom javnosti svrhu upisa u I. razred srednje kole (objavljen je na (www.mzos.hr).Zagreb, Budakova ul. 1d Digitalni nastavni materijali. Prilika za sportae. Priprema i polaganje ECDL ispita za stjecanje meunarodno priznatog certifikata.tel. 48 28 571, 098/92 74 009 kolarina iznosi 27.500,00 kn godinje.</p><p>tehniar za raunalstvo - novi strukovni 4 18 Geografija Lijenika svjedodba specijaliste medicine rada.kurikulum Android programiranje za mobilne ureaje. Digitalni nastavni materijali.</p><p>Priprema i polaganje ECDL ispita za stjecanje meunarodno priznatog certifikata.kolarina iznosi 30.000,00 kn godinje.</p><p>prirodoslovno-matematika gimnazija 1 16 Geografija engleski i Digitalni nastavni materijali. Uenje programiranja. Prilika za sportae.njemaki jezik Priprema i polaganje ECDL ispita za stjecanje meunarodno priznatog certifikata.</p><p>kolarina iznosi 22.000,00 kn godinje.PRIVATNA GIMNAZIJA "DR. ASL" Program meunarodne gimnazije na engleskom 4 20 hrvatski jezik Uvjet je znanje engleskog jezika da uenik moe pratiti nastavu na engleskom jeziku.s pravom javnosti jeziku - Cambridge International School napredni njemaki jezik (8. god. Uenja) Uenici biraju jedan od ponuena 4 druga strana jezika.Zagreb, estine, Dedii 102 napredni talijanski (8. god. uenja) Nema bodovnog praga.tel. 46 11 007 poetni francuski (1. god. Uenja)</p><p>I. SREDNJA INFORMATIKA KOLA tehniar za raunalstvo 4 60 Tjelesna i zdravstvena engleski jezik kolarina iznosi 33.000,00 kn godinje. Mogua obrona otplata i popusti.s pravom javnosti kulturu Provjere znanja engleskoga jezika kojeg uenici nisu uili u O, a eljeli bi ga upisati kao prvi strani jezik odrat e se 3. 07. 2015. u 10:00Zagreb, Vrhovec 48 Uvjet ua upis: lijenika svjedodba specijaliste medicine rada. Popis zdravstvenih zahtjeva nalazi se u Jedinstvenom popisu zdravstvenihtel. 61 85 659 kontraindikacija srednjokolskih programa u svrhu upisa u I. Razred srednje kole (objavljen na www.mzos.hr)PRIVATNA GIMNAZIJA I TURISTIKO- opa gimnazija 4 10 Biologija engleski, njemaki, talijanski, latinskiUGOSTITELJSKA KOLAJURE KUPREAKZagreb, Ljubijska ul. 82tel. 29 87 539, 098/28 32 99 ekonomist 4 8 Povijest engleski, njemaki, talijanski Uvjet za upis: potvrda nadlenoga kolskog lijenika o zdravstvenoj sposobnosti (za zanimanja ekonomist, hotelijersko-turistiki tehniar, turistiko-</p><p>turistiko hotelijerski komercijalist 4 10 hoteijerski komercijalist, konobar, prodava i mesar), a lijenika svjedodba specijaliste medicine rada (za zanimanja kuhar i pekar).hotelijersko-turistiki tehniar 4 8 Zdravstvene kontraindikacije za ova zanimanja navedena su u Jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjokolskih programa ukuhar 3 10 svrhu upisa u I. razred srednje kole (objavljen je na (www.mzos.hr).konobar 3 5prodava IG 3 5mesar IG 3 5pekar IG 3 5</p><p>GLAZBENA KOLA BRKANOVI glazbenik - pripremna naobrazba 2 10 Prijamni ispit.Zagreb, Trg kralja Tomislava 18 glazbenik - program srednje kole 4 10tel. 099/6782 415PRIVATNA SPORTSKA I JEZINA Jezina gimnazija 4 15 Tjelesna i zdravstvena engleski jezik , njemaki jezik. Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz Hrvatskoga jezika,GIMNAZIJA FRANJO BUAR Jezina gimnazija (odjel za sportae) 4 15 kultura talijanski Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Informatike (Infokup)Zagreb, Ul. Nikole Tesle 14 Uvjet za upis je sklapanje ugovora o kolovanju. Provjera znanja iz engleskog jezika odrat e se 1.07. 2015. u 10,00 sati.</p><p>kolarina iznosi 33.300,00 kn godinje.GLAZBENA KOLA VANJA KOS glazbenik - pripremna naobrazba 2 26 Pripremna naobrazba: glazbenik teoretiar, glazbenik klavirist, glazbenik harmonika, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik saksofonist,Sesvete, Varadinska 57 glazbenik truba, glazbenik klarinetist, glazbenik violist, glazbenik violinist, glazbenik violonelist, glazbenik kontrabasist, glazbenik udaraljka,tel. 098/561 656 glazbenik orgulja, glazbenik harfist, glazbenik pjeva</p><p>Prijemni ispit provjere sluha, glazbenog pamenja i ritma: 01. i 02. 07. / 26. i 27.08. 2015. od 10.00 -12.00 sati.glazbenik - program srednje kole 4 26 Program srednje kole: glazbenik teoretiar, glazbenik klavirist, glazbenik harmonika, glazbenik gitarist, glazbenik flautist, glazbenik saksofonist,</p><p>glazbenik truba, glazbenik klarinetist, glazbenik violist, glazbenik violinist, glazbenik violonelist, glazbenik kontrabasist, glazbenik udaraljka,glazbenik orgulja, glazbenik harfist, glazbenik pjevaPrijemni ispit iz temeljnog predmeta struke 01.07. 2015./ 26.08. 2015. od 10-12h, a prijemni ispit iz solfeggia 02.07. i 27.08.2015. od 10-11 h.Uvjeti za upisi odreeni su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. Razred srednje kole.Jednokratna upisnina iznos 210,00 kn, a godinja kolarina 18.000,00 kn (obrono 10 mj./1.800,00 kn ili 12 mj./ 1.500,00 kn)</p><p>GLAZBENA KOLA "MUZIKI ATELJE" glazbenik - pripremna naobrazba 2 12Harambaieva 14 glazbenik - program srednje kole 4 12</p><p>2 8.6.2015</p></li><li><p>STRUKTURA I OPSEG UPISA UENIKA U I. RAZRED SREDNJIH KOLA ZA KOLSKU GODINU 2015./2016.</p><p>trajanje esti nastavni predmet Strani jezici koji seNAZIV KOLE ZANIMANJE/PROGRAM obrazovanja broj vana za nastavak ue u koli kao POSEBNI UVJETI I MOGUNOSTIAdresa i telefon u godinama uenika obrazovanja obvezni</p><p>1 2 3 4 5 6 7</p><p>II. DIO: SREDNJE KOLE GRADA ZAGREBA kojima je osniva pravna ili fizika osoba</p><p>095 91 02 412</p><p>GIMNAZIJA MARUL opa gimnazija 4 18 Biologija engleski i njemaki kolarina iznosi 29.500,00 kn godinje.Zagreb, Vodnikova 12 jezina gimnazija 4 18 engleski jezik i njemaki jezik Provjere znanja stranog jezika kojeg uenici nisu uili u O, a eljeli bi ga upisati kao prvi strani jezik odrat e se 02. 7. 2015. u 9:00 sati (engl.tel. 48 77 800 jezik), a 02.07. 2015. u 10:00 (njemaki jezik)GLAZBENA KOLA "BONAR" glazbenik - pripremna naobrazba 2 10 Pripremna naobrazba: glazbenik klarinetist, glazbenik saksofonist, glazbenik oboist, glazbenik truba, glazbenik pjeva, glazbenik teoretski smjer,Zagreb, Ul. Drage Gervaisa 13 glazbenik udaraljka, glazbenik harfist.tel. 091 56 81 435 U prvi pripremni razred srednje kole upisuju se kandidati koji nisu pohaali osnovnu glazbenu kolu. Kandidatima se vrednuju i boduju sposobno-</p><p>sti i darovitost na osnovi rezultata prijemnog ispita koji obuhvaa: provjeru glazbenog sluha, glazbenog pamenja i glazbenog ritma, a zaglazbenika pjevaa i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodno izboru. Pravo upisa u I. pripremni razred srednje kole imaju uenici do navrenih15 godina ivota. Iznimno, za...</p></li></ul>