Struyen.Com -âN thù kiếm lục cổ long

 • Published on
  18-Dec-2014

 • View
  44

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TingAnhShop.Com - Cung Cp Phn mm v Video hc ting Anh. (TiengAnhShop.Com) Bn mun mua hosting hoc VPS, Domain vi gi r nht, hy tham kho cc coupon m gim gi ti HOSTINGAZ.INFO -- HostingAZ.info ......................... Bn mun c truyn tiu thuyt, ngn tnh, truyn teen, truyn kim hip, truyn kinh d, truyn tin hieepj, truyn tnh yu, ......nghe sch ni audio book online Hy truy cp ngay hm nay: STruyn.Com - Struyen.Com ....................... Hc ting Anh bng ting Anh Truy cp Ngay EngLishVT.Com

Transcript

 • 1. n Th Kim Lc C Long To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net C Long n Th Kim Lc Cho mng cc bn n c u sch t d n sch cho thit b di ng Ngun: http://vnthuquan.net/ To ebook: Nguyn Kim V. MC LC Hi 01 Hi 02 Hi 03 Hi 04 Hi 05 Hi 06 Hi 07 Hi 08 Hi 09 Hi 10 Hi 11 Hi 12 Hi 13 Hi 14 Hi 15 Hi 16 Hi 17 Hi 18
 • 2. n Th Kim Lc C Long To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net Hi 19 Hi 20 Hi 21 Hi 22 Hi 23 Hi 24 Hi 25 Hi 26 Hi 27 Hi 28 Hi 29 Hi 30 Hi 31 Hi 32 Hi 33 Hi 34 Hi 35 Hi 36 Hi 37 Hi 38 Hi 39 Hi 40 Hi 41 Hi 42 Hi 43
 • 3. n Th Kim Lc C Long To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net Hi 44 Hi 45 Hi 46 Hi 47 Hi 48 Hi 49 Hi 50 Hi 51 Hi 52 Hi 53 Hi 54 Hi 55 Hi 56 Hi 57 Hi 58 Hi 59 Hi 60 C Long n Th Kim Lc Dch gi: Thng Lan Hi 01 Ngi o Trng Gi lnh x tht da nh dao ct, tng n my dy c cun chp ln nhau... Bn b Bt Hi sng bin m, t t ni tip ph ln gnh ...
 • 4. n Th Kim Lc C Long To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net Rp!.... Mt t sng nho ln, y chic bum p vo ghnh pht ln mt ting kh khan, ct bum gy lm i tt ra theo sng nc. Mt bin en ngm vt le ln hai nh ngi ngi nh hai v sao lp lnh di ng ln lan vo b bin. Nu c ai cht thy nht nh s cho l i mt ca Thn Bin bo hiu cho nhn gian bit trc cn thnh n ca phong b.. Nhng khng, hai m sng cao dn khi st n b, v khi t sng cao nht tt xung, hin ra mt ngi vn o trng, tc la xa ph vai ng thng mnh ln, i mt ngi chiu sng... Thanh trng kim v en ng nh c nm cht trong bn tay trng mut, nhiu ng gn xanh rn ni ln cun cun, bc l ni lc ca k cm gm v ng thi cng ni ln rng gia sng bin mun trng dn dp, ngi y bng lng b tt c nhng g trn ci i ny, ch tr thanh trng kim y m thi! R rng ngi o trng l k b m thuyn, nhng khng bit t ni u v t lc no, nm cht thanh gm vt sng nc vo b... Chn t ln bi ct cha c my bc, thn nh ngi y vng lo o, nhng ch thong qua, ngi o trng ng thng mnh ln mt cch vng vng, tia mt nh hai v sao chiu thng. Hn va i va mc trong lng ra mt ti vi du, t trong hn ly ra mt tm a v nhiu hng ch ghi chi cht. Hn xem qua v cun li cho vo ti cn thn, va i va lm bm: - Lao Sn... Phi Hc Mn Thanh Hc Liu Tng... Hn c bc u khng mi vt chung quanh, nhng l lm sao, nu c ai em thc ra o du chn ca hn, chc chn s kinh ngc v cng, v mi bc cch nhau ng y mt thc by tc, khng bc no x xch mt ly! C nh th, hn thng n Phi Hc Mn. Phi Hc Mn, mt trang tri di chn Lao Sn nm chn min ng L. N l mt c nghip, mt tng phi v lm, c dng ln bi bn tay ca Thanh Hc Liu Tng, mt nhn vt thnh danh sut bn mi nm m Thp Tht Hc Tro, Ha Hc Chng v Hc V Chm c thin h mnh danh l Tam Tuyt, mt ci tn chn ng giang h. Mt tri x sau rng ni, ngi o trng khng mau khng chm, bc i vn ng y mt thc by tc, thng vo Phi Hc Mn, u tc vn la xa qui di..... Hai cnh ca g tht dy sn mu chi ng cht im m. Ngi o trng bc thng qua cng mt lt vi khung ca . Nu khng , c th ngh rng ti khung ca ngi y bc qua, ch khng ai tng tng c rng knh lc t bc i ca hn lm cho khung ca kin c y trc ra mt cch qu d dng.
 • 5. n Th Kim Lc C Long To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net Bn trong, di hng c th, c nhiu thanh nin i hn, c l l m lc s gi ca, thy tnh hung d thng, cng ng pht ln v cng h hc mm kinh ngc... Nh khng cm thy vic lm ca mnh gy ra khinh ng, ngi o trng c bc u ti trc mt m i hn v dng li ni bng mt cch chm ri t t: - Liu Tng u? Gi hn ra y! Ting ni tng ting mt r rng lm, nhng ngi nghe vn thy l, y nh ngi ni c g chn trong c hng lc pht m, mt ging ni khc thng. m i hn c l l cao th Phi Hc Mn, v c l bnh thng h cng l tay kit lit, nhng lc by gi, lc ngi o trng xut hin, h bng m ra ti mt, h l mt ra hiu cho nhau v chm rt lui. - Chuyn g m kinh hong th? Ting qut nh chung ging, lm cho m i hn ang ht hi tht lui vt quay mnh li. Mt lo gi mc cm bo, ru tc bc ph ng sng trc b thn. Mt trong m i hn ci u run ry: - S phu..... S ph hy xem... qu...! - Ni by! Lo gi tc bc cau my ry t, nhng nh mt ng ta cng hi sng st trc trng thi d k ca ngi o trng. Tuy nhin, vn cn ng phong ca k ho hng, lo gi tc bc vng tay c to v ung dung: - Bng hu l ai? Chng hay c chuyn chi qu bc n t mn? Ngi o trng bc tng bc mt v ct ging ni l lng: - ng l Liu Tng? Thanh Hc Liu Tng ng l lo gi tc bc, ng ta vn gi v n tn: - Vng, Liu Tng chnh l lo phu! Ngi o trng kh gt u: - Tt, tut kim ra! Liu Tng nhng mt: - Bng hu v h Liu ny c th on ra sao? Ngi o trng tr li t mt: - Khng! Liu Tng nhch mi ci: - Vn khng tng quen bit, li khng c on th, th ti sao mi gp nhau li i so kim? Ngi o trng lnh lng: - Th ai bo ng thnh danh mt bc v s?
 • 6. n Th Kim Lc C Long To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net Liu Tng vn li: - Chng l nhng nhn vt thnh danh trong chn v lm, cc h cng u cng quyt u c sao? Mi im n ci k d, ngi o trng p tng ting mt: - ng, nhm danh nhn trong v lm hiu chin, l mc ch ca ta n min ng ny vy! Sc din d k, pht m li cng k d, cng thm nt ci qui l, ngi o trng qu l mt k khc thng. Mt lung n lnh chy di trong xng sng, nhng Thanh Hc Liu Tng vn nga mt ci ha h: - Ly sc ca mt mnh, hng thin h v lm khiu chin, bng hu... bng hu nh ni a y ch? Sc mt ca ngi o trng vn lnh nh bng, hn ni tng ting mt: - Tut kim ra! L mt k thnh danh hip ngha v cng l mt ngi m v lm n mt tn sng, s vic xy ra tuy rng v c nhng d sao s khinh ln cng khng dung th c. Thanh Hc Liu Tng kh lic ra sau, lp tc mn h hi h dng binh kh. Mn binh kh hi c v l thng, n l mt cp cn ngn, trn u ging nh bn tay p khum khum nm mng l ra y nh mng hc. Cp Hc Tro ny gip Liu Tng danh dy giang h, nhng hin ti trc mt trng hung l lng do mt nhn vt l lng mang li, lm cho u Hc Tro trn tay h Liu cht thy rung rung. Tro theo ch Thp, mt tay quy ngang, mt tay trm hn xung, Liu Tng gn ging: - Tr Thp Tht Hc Tro ra, trong ny cn tng n Hc V Chm chuyn nh vo huyt o, xin bng hu hy lu cho! Trc ht ni r ch diu dng ca mn binh kh c mn ca mnh, thm ca ngi lnh t Phi Hc Mn khng mun m thm chim ly thng phong, ng l con ngi chnh i. V m u bng chiu thc Thp T Gi bc l y kh lc tin c th cng, thi c th th, h Liu gio u mt th cc k p mt. Tia mt nhn nh xoi vo cp Hc Tro, ngi o trng kh gt g: - Nghe Trung Nguyn gn y thm mi ba mn binh kh l lng, khng d chm chin ln u khi n min ng gp ngay mt mn! - Xin mi! Kh gt ln mt ting, Liu Tng vt thay i chiu thc tro bn tri a ra trc, tro bn phi ko ra sau, chn tri hi co, chn phi dui thng lt mnh ti nhanh nh gi cun. Ngi o trng vn ng thng mnh nh tr, chng nhng trng kim khng rt ra khi v, m i mt li sp lim dim nh mt nh s nhp nh.
 • 7. n Th Kim Lc C Long To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net o lun hn mi bn, bao nhiu ln dm nh tn cng nhng thy t th d k ca ngi o trng lm cho Liu Tng cha dm ra ta.. Mn m hon ton ph xung, vng trng ri nh mp m, ngi o trng vn bt ng nh mt bng ma rn rn... Vng trn cao rng ca Liu Tng lm tm m hi. Hng cao Phi Hc Mn h hc mm quan st, tng nhp tim p mnh, khng kh ng li nng n. Thnh lnh, Liu Tng h ln mt ting nh x mn m, hai tay tro nhong cha mt. Thn nh Liu Tng va di ng, bng ngi o trng cng cng mt lc chp ln. Hai bng ngi nh nhp mt vo nhau xt thng ln nh ngn php thng thin v t t dt ra ri xung. Liu Tng trn trng i mt, mt ng mu ngay gia Tam Tinh chy di xung sng mi, rc thng mt ng ti rn, thng bng nh si ch cng di. Ch mt chp mt, rut gan theo mu tro ra, Liu Tng t t bt nga. Thanh trng kim trn tay ngi o trng hi chc nghing xung t, mu tng git nh xung rng rng. Nhng k ng ngoi, kho mt trng nh mun rch ra v kinh d. H u l hng cao Phi Hc Mn, v cng u l bc thnh danh trong thin h min ng L. Th m, khng mt ai thy kp ngi o trng s dng chiu th g, c n vic tut kim ra khi v bao gi, h cng khng nhn thy. Ch n khi hai bng ngi dang ra v dng li th mi hay rng s ph ca h t thng, v iu kinh d hn ht l li nh ca ngi o trng ch c mt kim thi, m li l mt kim rc thng bng nh thc k. o cp mt nh in lnh qua khp mt vng, ngi o trng chm chp tra gm vo v v quay mnh i thng ra ngoi, thn thi ung dung nh lc i v, v mi bc ng y thc by tc. - c tc, tr mng cho thy ta! Ting tht r ln cc k bi thit, mt trong hng cao Phi Hc Mn nhn mnh phng vt theo. Tip lin theo bn ngi na, cng trong hng i t ca Liu Tng cng mt lt p r.. C nm ngi nh mt rc v au thng, v cm hn quyn chng cng mt lc p thng vo ngi o trng. Cng lc ca h cc k thm hu, tuy khng th ni l nht nh trong vng ng L, nhng c trui rn cng phu ti Phi Hc Mn, c nm ngi nhp li knh phong cun ti nh nc v b. Ngi o trng vn ung dung i ti, thanh trng kim chm chp rt ra khi v v long ngc ra sau. Mt ting r rp ln, nm ngi cao Phi Hc Mn ng nga ra sau nht lot.
 • 8. n Th Kim Lc C Long To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net Khng th nhn thy kp, mt ng kim a ra sau lng, nhng l lm sao cng mt lc, li t ra nm ng, v tht l ngoi sc tng tng ca mi ngi, nm ngi cao Phi Hc Mn mi ngi u b mt nht kim ng ngay gia trn, rch thng mt ng xung rn y nh ci cht ca Liu Tng. Ngi o trng vn tng bc mt i lun khng h quay li, mu t mi kim r xung tng git theo ng. Tt c mn Phi Hc Mn u cm thy nh chn mnh mm nhn, khng mt ai nhc c bc no. Tuy ni l tng bc nhng ch thot ci, ngi o trng vt ra ngoi mi trng, v y nh khng nghe thy ting r, y nh khng h hay bit ng sau thm nm mng la i. Hn va i va rt cun giy ra lm nhm: - Mng by thng mi: Thanh Hc Liu Tng. Mng tm thng Mi: Song Hon Triu S Hng. Mng chn thng Mi: Bt Tin Kim L Thanh Phong. Mng mi thng Mi: Bt Th Phin Kim i Phi. Mi mt thng Mi: T Nam Bch Tam Khng..