Studia podyplomowe ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA podyplomowe ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA MODUŁ…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Studia podyplomowe YWIENIE CZOWIEKA I DIETETYKA

MODU NAZWA PRZEDMIOTU

LICZBA GODZIN

PUNKTY

ECTS WYKADY/WICZ./SEM.

Y

WIE

NIE

CZ

O

WIE

KA

Fizjologia ywienia czowieka 35 4

Bromatologia 10 2

Patofizjologia 5 1

Planowanie i ocena ywienia 20 3

SUMA 70 10

D

IET

ET

YK

A

Podstawy dietetyki 45 4

Psychodietetyka 15 2

Dietetyka pediatryczna 12 1

ywienie sportowcw 10 1

Zioa przyprawowe i lecznicze w dietetyce 10 1

ywno niekonwencjonalna 10 1

SUMA 102 10

NO

WO

CZ

ES

NA

GA

ST

RO

NO

MIA

-

ME

TO

DY

PR

OD

UK

CJ

I,

WY

PO

SA

E

NIE

I

PR

OJ

EK

TO

WA

NIE

Nowoczesne metody sporzdzania potraw 25 3

Projektowanie i wyposaenie zakadw ywienia zbiorowego 25 3

Obsuga konsumenta 20 2

Higiena ywienia zbiorowego 10 2

SUMA 80 10

NO

WO

CZ

ES

NE

M

ET

OD

Y

TE

CH

NO

LO

GII

Y

WN

O

CI

Nowe trendy w przetwrstwie i przechowalnictwie ywnoci 25 2

Ocena jakoci ywnoci 20 2

Higiena i toksykologia ywnoci 25 3

Znakowanie ywnoci 3 1

Systemy zapewniania jakoci ywnoci 10 1

Zarzdzanie i marketing w gospodarce ywnociowej 5 1

SUMA 88 10

POZA

MODUEM

Metodyka nauczania przedmiotw zawodowych 10 1

SUMA 10 1

CZNA

SUMA 350 41