Studia podyplomowe ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA podyplomowe ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA MODUŁ…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Studia podyplomowe YWIENIE CZOWIEKA I DIETETYKA </p> <p>MODU NAZWA PRZEDMIOTU </p> <p>LICZBA GODZIN </p> <p>PUNKTY </p> <p>ECTS WYKADY/WICZ./SEM. </p> <p>Y</p> <p>WIE</p> <p>NIE</p> <p>CZ</p> <p>O</p> <p>WIE</p> <p>KA</p> <p>Fizjologia ywienia czowieka 35 4 </p> <p>Bromatologia 10 2 </p> <p>Patofizjologia 5 1 </p> <p>Planowanie i ocena ywienia 20 3 </p> <p> SUMA 70 10 </p> <p> D</p> <p>IET</p> <p>ET</p> <p>YK</p> <p>A </p> <p>Podstawy dietetyki 45 4 </p> <p>Psychodietetyka 15 2 </p> <p>Dietetyka pediatryczna 12 1 </p> <p>ywienie sportowcw 10 1 </p> <p>Zioa przyprawowe i lecznicze w dietetyce 10 1 </p> <p>ywno niekonwencjonalna 10 1 </p> <p> SUMA 102 10 </p> <p>NO</p> <p>WO</p> <p>CZ</p> <p>ES</p> <p>NA</p> <p>GA</p> <p>ST</p> <p>RO</p> <p>NO</p> <p>MIA</p> <p> - </p> <p>ME</p> <p>TO</p> <p>DY</p> <p> PR</p> <p>OD</p> <p>UK</p> <p>CJ</p> <p>I, </p> <p>WY</p> <p>PO</p> <p>SA</p> <p>E</p> <p>NIE</p> <p> I </p> <p>PR</p> <p>OJ</p> <p>EK</p> <p>TO</p> <p>WA</p> <p>NIE</p> <p>Nowoczesne metody sporzdzania potraw 25 3 </p> <p>Projektowanie i wyposaenie zakadw ywienia zbiorowego 25 3 </p> <p>Obsuga konsumenta 20 2 </p> <p>Higiena ywienia zbiorowego 10 2 </p> <p> SUMA 80 10 </p> <p>NO</p> <p>WO</p> <p>CZ</p> <p>ES</p> <p>NE</p> <p> M</p> <p>ET</p> <p>OD</p> <p>Y </p> <p>TE</p> <p>CH</p> <p>NO</p> <p>LO</p> <p>GII</p> <p> Y</p> <p>WN</p> <p>O</p> <p>CI </p> <p>Nowe trendy w przetwrstwie i przechowalnictwie ywnoci 25 2 </p> <p>Ocena jakoci ywnoci 20 2 </p> <p>Higiena i toksykologia ywnoci 25 3 </p> <p>Znakowanie ywnoci 3 1 </p> <p>Systemy zapewniania jakoci ywnoci 10 1 </p> <p>Zarzdzanie i marketing w gospodarce ywnociowej 5 1 </p> <p> SUMA 88 10 </p> <p>POZA </p> <p>MODUEM </p> <p>Metodyka nauczania przedmiotw zawodowych 10 1 </p> <p> SUMA 10 1 </p> <p>CZNA </p> <p>SUMA 350 41 </p>