Studiranje u Koreji - ekof.bg.ac.rs ? Jedanaesta ekonomska sila sveta udo na reci Han Pedeset miliona

  • Published on
    17-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Studiranje u KorejiMaster i doktorske stipendijeVlade Republike Koreje Jedanaestaekonomskasila svetaudo na reci HanPedeset milionastanovnikaDa li ste znali? Posle Korejskog rata (1950-53), Koreja se razvila za veoma kratko vreme i postala jedna od vodeih ekonomija sveta. Iz Koreje dolaze neke od najveih svetskih firmi: Samsung, Hyundai, LG, KIA, POSCO. Koreja je bila domain Olimpijskih igara 1988. godine i FIFA svetskog fudbalskog kupa 2002. godine. Koreja je prva zemlja u Aziji koja je bila domain samita G20, odnosno samita grupe 19 najrazvijenih zemalja i Evropske unije. Stopa nezaposlenosti u Koreji je samo 3,6%. Koreja ima jedan od najrazvijenih sistema javnog prevoza na svetu. Korejski filmovi, muzika i serije su veoma rasprostranjeni i ine tzv. Korejski talas, koji je popularan svuda u svetu. U Koreji je stopa pismenosti preko 99%. U Koreji se troi vie od 7.000 $ na obrazovanje po osobi. Korejska hrana se smatra jednom od najzdravijih na svetu. Koreja je jedna od religiozno najtolerantnijih zemalja sveta. Korejsko pismo se nalazi pod zatitom UNESCO-a kao Pamenje sveta i jedno je od najlakih za uenje. Da li se istovremeno moguprijaviti za vie programa?Kako da studiramu Koreji?2017 Global Korea Scholarship (GKS)stipendija Vlade Republike Korejeza postdiplomske studijeLetnje koleStudentske razmene Osnovne studije (BA)Master studije (MA)Doktorske studije (PhD) Master studije (MA)Doktorske studije (PhD) Stipendije Vlade KorejeStipendije Vlade KorejeStipendije pojedinanih univerzitetaStipendije pojedinanih univerzitetaAko se prijavljuje za stipendiju VladeKoreje (GKS) NE MOE se istovremenoprijaviti za stipendiju nekog pojedinanoguniverziteta koji je ukljuen u GKS program.Ako se prijavljuje za stipendiju nanekom od pojedinanih univerzitetaili ve ima diplomu sa nekog od njih, onda nisi u mogunosti da se istovremeno prijavi za stipendiju Vlade Koreje(GKS), poto e biti diskvalifikovan. GKSPOJEDINANI UNIVERZITETIKonana objava rezultata na sajtu Study in Koreai obavetavanje ambasade Koreje oprimljenim kandidatimaJUN 2017Posle drugog kruga selekcije, dokumentacija sedalje alje na izabrane fakultete u Koreji na trei krug selekcijeMAJ 2017Nakon prvog kruga selekcije, ambasada alje dokumentacijuodabranih kandidata u Koreju na drugikrug selekcije koji vri NIIEDAPRIL 2017Nakon prikupljanja dokumenata kandidataambasada Koreje poziva kandidate naintervju i vri prvi krug selekcijeMART 2017Kako da se prijavim za GKSstipendiju?Ambasada Republike Koreje u Srbiji raspisujekonkurs za GKS stipendiju i objavljuje nasajtu i FB straniciPovratna avionska kartaMesena stipendija u iznosu od 900.000 KRW Jeziki kurs u roku od godinu dana Puna kolarina za master ili doktorske studije Zdravstveno osiguranje tokom boravka u Koreji Dodatni bonusi za izuzetne rezultate tokom studijaFEBRUAR 2017GKSGKSGKSta je sve pokriveno GKSstipendijom?Koji su uslovi i ta jo trebada znam o GKS stipendiji?A kakve su stipendijepojedinanih univerziteta? Student je dravljanin Republike Srbije i ima manje od 40 godina starosti Zavrava studije do polaska u Koreju sa prosekom studija preko 8,0 Ima svu potrebnu dokumentaciju koja se zahteva konkursom Student pohaa kurs korejskog jezika godinu dana i ostvaruje najmanje nivo 3 na TOPIK testu Student se seli na svoj fakultet gde e pohaati master ili doktorske studije u svojoj oblasti u trajanju od 2, odnosno 3 godine U poslednjoj fazi studija, student pie master ili doktorski rad i nakon uspene odbrane dobija diplomu iz svoje oblasti i okonava program. Student je proao sve krugove selekcije, primljen je na fakultet i u jeziki centar u Koreji Dobio je vizu i avionsku kartu Spreman je za polazakUslovi za prijavuUslovi za prijavuOdlazak u KorejuOdlazak u KorejuStudijeStudijeZavrni radZavrni radLogoInstitucijeNaziv institucijeSeulski narodni univerzitethttp://en.snu.ac.kr/index.htmlAkademija za korejske studijehttp://intl.aks.ac.kr/englishKorejski institut za razvojhttps://www.kdischool.ac.kr/onbuk narodni univerzitethttp://www.chungbuk.ac.kr/site/englishPusanski narodni univerzitethttp://english.pusan.ac.kr/uPNU_homepage/en/default.aspeu narodni univerzitet KAIST univerzitethttp://intl.jejunu.ac.kr/http://www.kaist.edu/html/en/index.htmlosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijemaster idoktorske studijemaster idoktorske studijeProgram uponudiLinkSvaki univerzitet ima svoja pravila, pa je najbolje da seinformie na njihovim veb stranama!LogoInstitucijeNaziv institucije Program uponudiLinkosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeosnovne,master idoktorske studijeKorjo univerzitethttp://www.korea.edu/Jonse univerzitethttps://www.yonsei.ac.kr/en_sc/Hanguk univerzitet za meunarodne studijehttp://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/Konkuk univerzitethttps://www.konkuk.ac.kr/do/Eng/Index.doHanjang univerzitethttp://www.hanyang.ac.kr/web/engIhva enski univezitethttps://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/Kjunghi univerzitethttp://www.khu.ac.kr/eng/index.jspSogang univerzitethttp://wwwe.sogang.ac.kr/...pojedinani univerziteti Kakva su iskustvanaih studenata u Koreji?Ja sam Jelena i radila sammaster iz sociologije na Akademiji zakorejske studije, u okviru GKS programa.Uslovi su odlini, ali su i izazovi veliki.Koreja ima puno toga da ponudi,i iskustva koja ete stei su neprocenljiva.Svima preporuujem da se prijave.Jelena(Akademija za korejske studije)Ono to me jeprivuklo da apliciram zadravnu stipendiju korejske vlade,pored mogunosti da nastavim svojuistraivaku djelatnost na polju fizike najednom od najboljih korejskih univerziteta, je moja elja da upoznam ovu daleku zemlju,njenu kulturu, mentalitet i jezik. Koliko god biostresan proces apliciranja i prikupljanja sveneophodne dokumentacije, nagrada koja slijedizaista sve opravdava. Ne mogu da sakrijem svojeoduevljenje i zahvalnost to mi se pruila jednaovakva prilika da ostvarim svoj san, i da na nekinain doprinesem povezivanju svoje zemljeCrne Gore i Republike Koreje. Svimstudentima koji se pripremaju daapliciraju elim puno sree.Vidimo se u Junoj Koreji!Milenka(Kjunghi univerzitet)U septembru 2015. godinezapoeo sam master studije u oblastimedija i komunikologije na Jongnam(Yeungnam) univerzitetu u Kjongsanu.Moj utisak je da korejski obrazovni sistemmnogo zahteva od studenata, ali i mnogo prua.Profesori sa kojima sam saraivao su strunjaci usvojim oblastima sa dugogodinjim meunarodnimiskustvom, vrlo posveeni radu sa studentima.Nastavni program je savremen i raznovrsan, aprisustvo velikog broja meunarodnih studenatami je pomoglo da steknem globalnu perspektivu,to je kljuno za svakoga ko se bavi drutvenimnaukama. Najvei izazov je bio sluati predavanjana korejskom, a to je postao i najlepi oseajpostignua kada sam shvatio da i to mogu.edomir (Jongnam univerzitet)KGSP je jedinstvenamogunost da nastavite svojekolovanje ne nekom od brojnihuniverziteta u Koreji i oplemenite svojepoznavanje ljudi i Sveta. Takoe, odluka dakonkuriete za KGSP stipendiju e verovatnobiti i najznaajnija odluka koju ste do sada imalida donesete o vaoj budunosti. Odlazak uKoreju preko ovog programa je privilegija kojavam moe doneti mnogo koristi ali zateva ioprez. KGSP nije samo egzotina avantura zanemirne due i svetske putnike ve je topre svega izazov za one linosti koje suodlune u svojoj nameri da se usavravajutrei i preskaui prepone u jednojdrugaijoj, bogatoj i sloenoj kulturi.Nemanja(Korejski institut za razvoj) Doleteh u Junu Koreju2016. godine zahvaljujui ovojfenomenalnoj stipendiji. Trenutno uBusanu, konkretnije - Busan Universityof Foreign Studies - zajedno sa 39 KGSPkandidata koji dolaze iz razliitih zemalja sveta,uim korejski jezik to predstavlja veliki izazov.Misliti na korejskom, a ne na srpskom ili engleskom,trenutni je cilj koji razvijam. Uslovi na Univerzitetusu odlini, a Busan je prelep grad. Nakon uspenozavrenog kursa korejskog jezika, selim se u samcentar Seula, na Dongguk University, gde me ekamaster i predavanja na korejskom na odseku zaAdvertising & Public Relations. Dajem sve odsebe da to bre nauim jezik, te naalostslobodnog vremena nema suvie, ali uvekdovoljno za, s vremena na vreme,inspirativnu etnju u prirodi, ili zanimljivrazgovor sa novim prijateljima.Zorana(Donguk univerzitet)Stipendija koji nudikorejska vlada je jedinstvenaansa da se steknu nova i neobinaiskustva uz vrhunsko akademskoobrazovanje. Ali, uz sve interesantno ivelikoduno to ova stipendija nudi ide i onarealistina strana obrazovanja u Koreji: prevelikakoliina informacija, visok broj asova i pravila,jedan od najteih jezika na svetu i ma kolikojedan studentski program bio namenjen izvoenjuasova na engleskom jeziku definitivno bi se zateklisa nekoliko na korejskom jeziku. Ova stipendijazahteva spremne radne navike, malo slobodnogvremena, ogromnu motivaciju i ljubav kaneobinoj korejskoj kulturi i podostarazumevanja i tolerancije. kolstvo se upotpunosti razlikuje od evropskog ilizapadnjakog uopte, te je pomaloteko privii se na brz i hijerarhijskinain obrazovanja.Nina(Korjo univerzitet)Te 2015. godine, utrenutku kada sam odluio danastavim studije u inostranstvu, elja zaizazovom, ali i sueljavanjem sa sopstvenimJA, bie presudna da, neko kasnije, daljeobrazovanje i nastavim u Zemlji jutarnjeg mira,a o kojoj sam pre dolaska malo ta znao. Nakonuenja korejskog jezika i priprema za sam master inakon beskrajno mnogo tekih, ali i jo vie prelepihiskustava kroz koje sam se bolje upoznao sakorejskom kulturom, ali i kulturama mnogih drugihzemalja, mogu da kaem da svako ko eli da nauineobian jezik i stekne kvalitetno obrazovanje,upozna Junu Koreju i stekne nove prijateljeza ceo ivot, a odlui se za ovaj program,donee najbolju odluku.Tomislav(Kukmin univerzitet)Za totalne poetnike oko svegavezanog za Koreju jedini savet koji imam je:budite spremni da pomerate svoje granice svakodnevno!Za mene lino, KGSP program je verovatno jedno odnajintenzivnijih iskustava u ivotu. Tempo kojim se ovde radije drugaiji od svega na ta smo navikli u Srbiji. Upravo sutaj tempo i nivo posveenosti poslu elementi koji ovajprogram pretvaraju u izuzetnu priliku za napredak,kako u akademskom tako i u profesionalnom smislu.Kajem se jedino to nisam ranije saznao za KGSP.Miroslav(Korjo univerzitet)Dola sam u Koreju2005. preko Korejske fondacije dauim jezik godinu dana. Kasnije sam upisalamaster i doktorat na Akademiji za korejske studijei zavrila sve 2014. godine. Za mene je sve to, od ivota udomu do organizacije samostalnog ivota, bilo novo iskustvoi moram priznati ne uvek prijatno. U to vreme jo uvek nijebilo toliko mnogo stranaca pa je i snalaenje bilo neto tee.Profesori nisu uvek znali ta bi sa nama, to se posebno odnosina master i doktorski program. Naravno, kasnije sam se naviklana sve to i sada, jedanaest godina kasnije, kad pogledam na tajstudentski ivot, mislim da je bilo jedno izvanredno iskustvokoje mi je u mnogome promenilo nain razmiljanja,ojaalo me i dalo mi priliku da upoznam mnogezanimljive ljude iz celog sveta.Mila(Akademija za korejske studije)Moj san je bio da doemu Koreju i studiram ovde i to samuspela zahvaljui KGSP programu.Trenutno sam veoma srena jer ivimsvoj san, asovi korejskog su veomaefektivni, obrazovanje je vrhunsko, ivotu Koreji je zabavan i iskustva sunezaboravna. Ukoliko elite da dobijetevisoko obrazovanje i iskusite ivot uKoreji ovo je pravi izbor za Vas.Sreno!Darinka(Konkuk univerzitet)Poruka od ambasadoraKoreje u SrbijiZovem se Milica, i u Koreju samdola 2014. godine preko KGSP programa. Prvagodina je bila stvarno divno iskustvo za mene, dobilasam priliku da upoznam i ivim i delim sve potekoe i radostisa ljudima iz celog sveta. Drutvo ljudi koji su u istoj poziciji jeumnogome olakalo taj prvi prelaz, i dalje navikavanje na korejskistil ivota. Nakon godinu dana poloila sam TOPIK, i krenula namaster studije u Seul. Prolo je godinu i po dana i moram priznatida je bilo prilino teko, jer je korejski nain studiranja skrozdrugaiji. Ali i pored svih potekoa i uenja, ne bih menjalaovo iskustvo ni za ta. Za one koji se ne plae izazovai koji su spremni da idu u nepoznato, uvekpreporuujem ovu stipendiju.Milica(Konkuk univerzitet)Veoma mi je drago to sam u prilici da pozovem studente iz Srbije da nastavesa svojim studijama u Koreji. Kao zemlja sa bogatom i jedinstvenom kulturom, a takodje i kao jedna odnajinovativnijih zemalja na svetu (Bloomberg innovative index 2015-2017),Koreja ima puno toga da ponudi studentima iz Srbije, koji su u potrazi zaobogaujuim iskustvima i akademskim razvojem. Koreja je uvek meunajbolje rangiranim zemljama u sferi obrazovanja i akademskih postignua,kao i razvojnih istraivanja u raznim disciplinama. Iz svih ovih razloga, brojmeunarodnih studenata nastavlja da se poveava svake godine i premapodacima iz 2016. godine vie od 100.000 stranih studenata studira u Koreji,od kojih su 63.000 na programima postdiplomskih studija. Za one koji su zainteresovani, korejska vlada i korejski univerziteti imaju uponudi niz stipendiranih programa. Konkretno, program korejske vlade(GKS), koji je pod pokroviteljstvom Nacionalnog instituta za meunarodnoobrazovanje (NIIED) prua punu sistematsku podrku i finansiranje vaihstudija u Koreji.Nadamo se da e ova broura pruiti korisne informacije za mnoge srpskestudente zainteresovane da svoje kolovanje nastave u Koreji.Ju De ong YOO Dae-jongAmbasador Republike Korejeu Republici Srbiji Kako i gde da saznam vie?Dobro doli!Obavetenja o zvaninom konkursu za stipendije Vlade Republike Korejeobjavljujemo svake godine na zvaninoj internet i Facebook stranici ambasadeRepublike Koreje u Beogradu. Takoe na ovim stranicama se moete informisati i o svim predstojeimkulturnim dogadjajima i aktivnostima ambasade Republike Koreje u Beogradu.Za sve nedoumice, pitanja i zahteve moete nam se obratiti putem mejla ilitelefonom.koreaemb.rs@mofa.go.kr011 3674 225 Embasy of theRepublic of Koreahttps://www.facebook.com/koreanembassyserbia/http://srb.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/ser/main/index.jspmailto:koreaemb.rs@mofa.go.krPage 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10