STUDIU GEOTEHNIC PARCURI EOLIENE ZEPHYR ț ș GEOTEHNIC PARCURI EOLIENE ZEPHYR 1 2, Com. Dorobanțu și Nicolae Bălcescu, Jud. Constanța Cele două studii geotehnice au fost realizate

  • Published on
    07-Feb-2018

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>STUDIU GEOTEHNIC PARCURI EOLIENE ZEPHYR 1 &amp; 2, Com. Dorobanu i Nicolae Blcescu, Jud.Constana</p><p>Celedoustudiigeotehniceaufostrealizatepentruconstruciaa46centraleeoliene,grupatendouparcurieoliene (ZEPHYR1 20 turbineeoliene,ZEPHYR2 26 turbineeoliene) .Turbinele suntgrupate pe o suprafa de circa 75km2 din extravilanul comunelor Nicolae Blcescu i Dorobanu,judeulConstana.</p><p>Studiul se bazeaz pe investigaii geotehnice de teren (foraje geotehnice, sondaje deschise,prospeciunigeoelectrice iseismice) i investigaiigeotehnicede laboratorpeprobedepmnt iderocprelevatedinforajeleexecutate.</p><p>Forajeleauavutadncimeacuprins ntre6,00mi45,00m,adncimilefiinddictatedecotelede apariie a rociidebaz compact i confirmarea acesteiapeminim5m (reprezentat n zondeformaiunea isturilor verzi) sau de limitarea adncimii forajelor la 45m n cazul n care nu sainterceptatrocadebaz.</p><p>La realizarea forajelor geotehnice sau folosit instalaiilemecanice Beretta T41, Beretta T44,BerettaT46.Forajeleaufostrealizatensistemrotativuscatpnlantlnireastratuluiderocpentruaasigurameninerea strii naturale, ctmai puin deranjate a loessului.Dup interceptarea rocii, safolositfluiddeforajpentrurcireasapelor.</p><p>ForezaBerettaT41laparculeolianZephyr1</p></li><li><p>Probelenetulburate au fostprelevate din forajele geotehnice cu ajutorul prelevatoarelor cupereisubiricareasiguroderanjareminimastructuriinaturaleapmntului.Deoareceloessulesteunpmntmacroporicsensibillaumezireacruistructurpoatefidistruslaprelevare,estedeosebitdeimportantforareanuscatiprelevareaprobelorntuuricupereisubiricuocursdeprelevaredemaximum40cm.</p><p>Amplasarea forajelor raportat la harta de raionare pa baza tasrii totale la umezire ateritoriuluiRomniei</p><p>Sondajele deschise cu prelevare de monolii au fost executate cu scopul de a compararezultateleanalizelordelaboratorpeprobeleprelevatedinforajefadecelenetulburateprelevatedinsondaj.</p><p>Rezultateleobinute nurmacercetriloranterioarepeamplasamentesimilareauartatcseproducanumitetulburri ntimpulprelevriiprobelor,chiari ncazulutilizriicorecteatuurilorcuperei subiri. Frecarea ntreprob ipereii tuului, rezultat n timpulprelevrii i laextragerea n</p></li><li><p>laboratoraacesteia,produceunefectnedoritdendesareaprobeidepmnt.Deaceea,estenecesaroreferinpentruastabiligraduldetulburarelaprelevareaprobei.Calibrareaefectuluidetulburaresafcutpentruprezentulstudiugeotehnicprincompararearezultatelorncercrilordelaboratorgeotehnicpe probe de pmnt prelevate din sondaje deschise de pe amplasamente din zon, sub form demonolii,pentrucarenuapareefectuldendesare.</p></li><li><p>nbazainvestigaiilordeterenrealizatepelocaiileturbineloreoliene,semenioneazcstratulderocdebaz(istverde)ademonstratimportanteneuniformitiattdinpunctdevederealdegradriinsuprafaaacestuiactiacoteideinterceptare,aceastaputndsvariezeicupeste2mpeamprentafundaieiuneiturbineeoliene.</p></li><li><p>Suprafaarocii,descoperitntimpulexecuiei,nurmarealizriispturiipentrufundaii</p><p>GraduldeintegritatearociiRQD(Rockqualitydesignationindex)estecuprinsntre0%i94%.ClasificarearocilornfunciedeRQDpropusdeDeere(1968)ncadreazrocapeamplasamentulstudiatdelafoarteslablafoartebun.LaevaluareaindiceluiRQDsafolositformula:</p><p>uicarotierulaavansaredeadancimealungimecmcarotelorlungimea</p><p>RQD &gt;= 10 </p></li><li><p>Coloanforatnroc</p><p>Caurmareainvestigaiilorefectuate,nfielesinteticealeforajelorsuntprezentatevalorileindicilorgeotehniciialeparametrilormecaniciaipmnturilorobinuipeprobelerecoltate.</p></li><li><p>Prospectiuneageoelectricaderezistivitatemasoaravariatiialerezistivitatiielectriceasoluluisisubsolului,aplicandcurentielectriciprinintermediulunorelectrozi.Dateleastfelachizitionatesuntprocesate,rezultatulfiindmaterializatprinreprezentarigraficedevariatiearezistivitatiiodatacuadancimea.Pesectiunilecreatesepotevidentialimiteintresolsidiferiteumpluturi,solfundament,informatiiceajutalaintelegereamaidetaliataaconditiilorlitologicealesubsolului.</p><p>Valorilederezistivitateinregistratevariazadela12mpanala1200m,valorilemicifiindbuniindicatoripentrudepozitesedimentareneconsolidate(loess,argila,etc)si/sauumedepecandcelemariindicandexistentaunorcorpurimasive,consolidatesauformatiunidesist.</p><p>Seismica de refractie este o metoda geofizica de investigare a solului si subsolului bazata pe undele seismice generate de la suprafata. Datele achizitionate sunt procesate cu ajutorul software-urilor specializate si interpretate, rezultand modele de viteza si grosimi de strate specifice pentru natura stratelor interceptate. </p><p>Valoriledevitezavariazaintre2005000m/s,valorilemicifiindunindicatorpentrusedimentudesineconsolidate,valorilemediicaracterizandzonealteratesidetrecere,valorilemariindicandzonemasivederoca.</p><p>OdiscutiedeansamblusepreteazapentruaprezentadatelerezultateinurmaprospectiuniiseismicedinzonaDorobantu.Datelegeologicedisponibiledinzonaindicaprezentauneisituatiigeologicenormalepentruzonacercetata.Pentrutoatelocatiilemasuratevaloriledevitezasuntsimiliare.SinguradiferentaafostintalnitalalocatiaDBW42undevaloriledevitezanudepasescvaloareade1500m/s.Acestfaptconducelaideeacaunstratconsolidatdesedimentesauderocaduranuafostintalnitdeprospectiuneaseismicadatoritavitezelorfoartemiciinstratuldeloessexistentsiargila.</p><p>Restulprofilelorseismiceindicaexistentauneilimiteintreloess/argilasicalcarsaudepozitemetamorficedesist.TotodatalaDBW22afostintalnitaofracturademicidimensiunipeprofilulA.Fracturaaparelaaproape20metriinadancimesicontinuapanaaproapede50metri.</p><p>Sepropunevariantafundriidesuprafadoaracoloundestratulderocsagsitnforajepnla5msubcotaterenuluinatural.Fundareadirectsevarealizadirectperoccompactsaupeperndinpiatrspart,dupndeprtareastratuluiderocputernicalterat.</p><p>Pentruamplasamentelencarefundamentulstncosaparelaadncimidepeste5m,inndseamadeprezenansuprafaastratuluideloesssensibillaumezire,demrimeaicaracterulsolicitrilortransmisedeturnlanivelulfundaiilor,caicondiiilestricteprivindtasrileacceptabile,seimpunesoluiadefundareindirect,pepiloiconduicubazanstratuldeisturiverzi(depindorizontulputernicfisurat)sauntrunstratcarevaasiguraocapacitateportantcorespunztoare</p></li></ul>