Studium Podyplomowe Dietetyka i Planowanie Ż ?· Dietetyka i Planowanie Żywienia Uzyskane kwalifikacje:…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Studium Podyplomowe</p> <p>Dietetyka i Planowanie ywienia</p> <p>Uzyskane kwalifikacje:</p> <p> otrzymanie wiedzy z zakresu prawidowego ywienia czowieka zdrowego i chorego w rnych okresach rozwojowych i warunkach ycia; </p> <p> nabycie umiejtnoci tworzenia programw ywnociowych dla osb indywidualnych i wybranych grup. Okrelanie zasad prawidowego ywienia w zalenoci od oczekiwa;</p> <p> po ukoczeniu studium suchacze nabywaj praktyczn umiejtno dokonywanie oceny potrzeb ywnociowych rnych grup spoecznych oraz prowadzenie zaj profilaktycznych majcych na celu popraw zdrowia; poprzez czenie proponowanych praktyk z realizacja programu </p> <p>teoretycznego tworzone s postawy zwizane z promowaniem zdrowego stylu ycia. </p> <p>W programie:</p> <p> towaroznawstwo podstawy dietetyki metodyka planowania ywienia dietetyka pediatryczna ywienie kliniczne higiena ywnoci aspekty zdrowotne ywienia dietetyka wybranych grup spoecznych zagroenia zdrowotne ywnoci jako produktw ywieniowych sztuka zarzdzania personelem psychologiczne aspekty rozmowy z klientami</p> <p>Liczba godzin wykadowych i wicze ok. 250 godzin w tym 50 godzin praktyk. </p>