SUKUK (Kira Sertifikaları)

 • Published on
  12-Jan-2016

 • View
  165

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SUKUK (Kira Sertifikalar). NSAN 2008. 1. Arka Fon: ounluu Sukuk ile ina edilmekte olan Saadiyat (Mutluluk) Adas (B.A.E. Abu Dhabi). Sukuk Nedir?. Sertifika, vesika, enstrman anlamlarna gelen Sakk kelimesinin ouludur (1). (1) Tekil: (Sakk) oul: (Sukuk). 2. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • *SUKUK(Kira Sertifikalar)Arka Fon: ounluu Sukuk ile ina edilmekte olan Saadiyat (Mutluluk) Adas (B.A.E. Abu Dhabi)NSAN 20081

 • *Sertifika, vesika, enstrman anlamlarna gelen Sakk kelimesinin ouludur(1) .(1) Tekil: (Sakk) oul: (Sukuk)Sukuk Nedir?Not: Sunumda okuyucularn faizsiz finansman modellerini bildii varsaylmtr.2

 • *Asya ve Krfez lkelerinin para piyasalarnda bono ve tahviller iin Senet kelimesi kullanlmakta iken slami Finansman kaynakl bonolara ise Sukuk denilmektedir. (rnek: rdn Senedat ve Sukuk Borsas)3

 • *Varlk senedi veya menkul kymetletirilmi varlk eklinde de isimlendirilecek Sukuklar, dier senetlerden farkl olarak varla dayanmak zorundadr.(2)(2) Securitized Assets4

 • *Bono - SukukGeleneksel Finans Piyasalarslami Finans PiyasalarSukukBono5(Bor Senedi)(Kira Senedi)

  Borca Dayal Sertifika

  Varla Dayal Sertifika

 • *Asya ve Krfez piyasalarndaki Senet ve Sukuk ayrmnn temel gstergesi Sukuklarn varlk temelli olmasdr. 6

 • *Nakit ve/veya ticari faaliyet d kredi kullanmnn yaplmad faizsiz bankaclk modelinde, Kredi (Fon) kullandran kurum kaynan nereye aktardn bilmek zorundadr.Sukuk sisteminin ileyii de bu ekildedir. hra edilen btn sertifikalarn temelinde gerek bir ticari iliki ve gzle grlebilir maddi bir gereklik istenmektedir.7

 • *Uluslararas para piyasalarnda giderek byyen faizsiz bankaclk iin Sukuk ihrac nemli bir gelir kayna olmutur.8

 • *SUKUK BENZERLERSukuk sistemini anlamak iin ncelikle VDMK ve GOS sistemlerini bilmek gerekmektedir.** Devlet kontroll, Yap - let Devret modeli de Sukuk konusu yaplabilir. (B.O.T.)9

  Varla Dayal Menkul Kymet

  Gelir Ortakl Senetleri

 • *Varla Dayal Menkul Kymethralarn kendi ticari ilemlerinden domu alacaklarnn karlnda, ihra edebilecekleri kymetli evrak olarak tanmlanabilir. Ksaca, Menkul Kymetletirme(3) uygulamasnn alacakllara dayal bir ekli olarak tretilmitir.(3) Sekritizasyon10

 • *Bu modelde geleneksel mevduat kredi iliki deimitir. Ksaca, VDMK modelinde sre u ekilde ilemektedir:VDMK ihrac kaynak firma ile balar. Kaynak firma alacak portfyne sahip olan taraftr.

  2. Kaynak firma daha sonra bu portfy zel amal kuruma SPV(4) satar ve/veya transfer eder. SPV ise portfy menkul kymete dntrr ve yatrm bankalar da bu kymetlerin yatrmclara satlmasna araclk eder.

  3. lem srasnda sigorta irketleri ve derecelendirme kurulular da devreye girerler.(4) SPV: Special Purpose Vehicle: zel Amal Kurum11

 • *Varla Dayal Menkul Kymetler, tamamen deninceye kadar, karln oluturan alacaklar ve/veya duran varlklar, baka bir amala tasarruf edilemez, rehin edilemez, teminat gsterilemez, haczedilemez. SPK mevzuatna 1992 ylnda giren VDMK temel olarak aadaki alacak trlerine mahsuben ihra edilebilir:Konut kredileri Tketici kredileri Finansal Kiralama alacaklarhracat ilemlerinden doan alacaklar Senede bal alacaklar (Portfyde yer alan)12

 • *Gelir Ortakl Senetleri Kamu kurum ve kurulularna ait olan, baraj, kpr, karayolu, elektrik santrali, demiryolu, deniz ve hava liman gibi projelerden elde edilecek gelirlere, gerek ve tzel kiilerin ortak olmas iin karlacak senetlerdir. 13

 • *Senetlerde hukuki olarak gelir ortakl ibaresi gemesine ramen, senetler deiken faizli bir tahvil zellii tamaktadrlar. Bu senetler istenildii an nakde evrilebilir ve genellikle veya be yl vadelidirler. Kamuya ait olan altyap tesislerinin mlkiyeti ve iletmesi ile ortaklk senedi alanlarn hibir ilgisi yoktur. Senet sahipleri sadece senedin gelirlerine sahiptir.14

 • *Temel hedefi altyap yatrmlarna devlet btesi dnda kaynak aktarmak olan Gelir Ortaklnn dier amalarn; Dk Enflasyonda, Sabit Faizli Devlet Tahvillerinin Hazineye ykledii faizi azaltmak, Faizli model ile almayan tasarruf sahiplerinin yastk alt varlklarn ekonomik sistemle uyumlatrmak ve Sermaye Piyasasna yeni bir enstrman eklemek olarak sralayabiliriz.15

 • *Gelir Ortakl Senedi - Sukuk FarkBenzerliiReel ekonomi iinde ve Proje bazl olurlar.Somut nitelikte olan byk altyap ve styap projelerinde kullanrlar. Devlete taahht edilen enflasyon orannn zerinde gelir salama garantisi riski mevcuttur. Eer enflasyon ve faiz oranlar drlmezse, senet satn alanlara taahht edilen reel gelirin gerekletirilebilmesi iin, bu hizmetlerin (kpr, elektrik) fiyatlarna zam yaplmas gerekmektedir.16

 • *Gelir Ortakl Senetlerinin Ksa Serveni:2 Aralk 1984: Boaz Kprs gelir ortakl senetleri halka arzedildi. 10 milyar lira tutarndaki senetler bir saat iinde tkendi.

  1 Ocak 1985: Keban Baraj gelir ortakl senetlerinin tantm ve sat kampanyasna baland. 7 Ocak'ta sata karlacak senetlerin satndan salanacak 40 milyarlk gelir 2. Boazii Kprs'nn finansmannda kullanlacak.

  7 Ocak 1985: Sata karlan 40 milyar lira tutarndaki Keban Baraj gelir ortakl senetleri kapld. Yars leye kadar tkendi. Gurbetiler senetlere byk ilgi gsterdi. Gnn ilk saatlerinde Frankfurt'ta 2 milyar liralk senet satld. Gelir ortakl senetlerinin A tertibi 3, B tertibi 5 yl sreli. Senetler, Babakanlk Toplu Konut ve Kamu Ortakl daresi tarafndan sata sunuldu. 17

 • *12 Mays 1985: kinci Boaz Kprs yapm szlemesi imzaland. Kpr bir Japon firmasna ihale edildi.

  12 ubat 1986: 60 milyonluk Boaz Kprs ve Keban Baraj gelir ortakl senetleri, faizin belirsizliine ramen bir gnde satld.

  16 Haziran 1986: Bir trende konuan Babakan zal, Keban ve Boaz Kprs gelir ortakl senetlerinin satndan 200 milyar lira gelir elde edildiini belirterek, Karakaya, Atatrk Baraj ve 13 projenin bu gelirle hzlandrldn aklad.

  29 Temmuz 1986: B tertibi Boazii Kprs - Keban Baraj gelir ortakl senetleri sat byk ilgi grd. yl vadeli senetler 500 bin adet 100 bin liralk, 60 bin adet 500 bin liralk ve 20 bin adet 1 milyonluk kprlerden oluuyor.Gelir ortakl senetlerinin ihracnda, Babakanlk Toplu Konut ve Kamu Ortakl daresi Bakanl, zel Amal Kurum SPV gibi almaktadr. 18

 • *3 Temmuz 1988: Fatih Sultan Mehmet Kprs trenle ulama ald. Temeli, 25 Mays 1985'te atlan kpr, planlanan tarihten 7 ay nce ve 3 yldan ksa sre iinde bitirildi. Trk - Japon ibirliiyle yaplan kpr, evre yollar hari 183 milyar 300 milyon liraya mal oldu.

  3 Ocak 1990: Babakanlk Toplu Konut ve Kamu Ortakl daresi Bakanl, Trkiye'nin tm termik ve hidroelektrik santrallerinin, Birinci Boazii ve Fatih Kprs'nn brt gelirine endeksli 2 yl vadeli gelir ortakl senetlerini sata kard.

  19 Mart 1990: Toplu Konut ve Kamu Ortakl daresi elektrik ve kpr gelirlerine endeksli, 1 yl vadeli E tipi 100 milyar liralk gelir ortakl senedini sata kard.Bu kronoloji Fatih Sultan Mehmet Kprsnn byk bir ksmnn Gelir Ortakl Senetleri yolu ile Finanse edildiini gstermektedir.19

 • *KMLER IKARIR?2003 ylnda 8 milyar US$dan az olan Sukuk piyasas byklk olarak 2007 yl ortalarnda 50 milyar US$ seviyelerine gelmitir. Sukuk Sertifikalar temel olarak Devlet veya Byk Kurumsal hralar olmak zere iki kaynaktan ihra edilir. Sukuk Sertifikalarn ihra eden balca iki grup mevcuttur, bunlar Gneydou Asya ve Krfez lkeleri olarak sralanabilir. Bunun yannda Almanya gibi Avrupa lkelerinin de 2004 ylnda Sukuk ihracnda bulunduu grlmektedir. (5) (5) ngiltere de mevzuat dzenlemelerinin ardndan 2008 yl ierisinde Sukuk ihracnda bulunacaktr.20

 • *Kaynak: Islamic Finance Information Service Sukuk Database. IFIS21Libor: London Interbank Offered Rate: 6 aylk oranlar alnmtr. (Libor 6m.)

  hra eden lkelkehra TarihiMiktar (mn)OranMalezya Global Sukuk MalezyaOcak-02 600 US$Libor + 0.95 Bahreyn Hkmeti BahreynMays-03 250 US$Libor + 0.60 slam Kalknma BankasKreselAustos-03 400 US$Libor + 0.12 Katar HkmetiKatarEyll-03 700 US$Libor + 0.40 Dubai Global Sukuk B.A.E.Kasm-04 1000 US$Libor + 0.45 Saxony-Anhalt Eyalet VarlklarAlmanyaOcak-04 100 EURLibor + 1.00 Pakistan Uluslararas Sukuk Co. PakistanOcak-05 600 US$Libor + 2.20

 • *Kaynak: Islamic Finance Information Service Sukuk Database. IFIS22B.A.E: Birleik Arap Emirlikleri

  hra eden Kurumlarlkehra TarihiMiktar (mn)OranStandard Chartered Bank MalezyaAralk-04 100 US$ Durrat Al Bahrain Sukuk BahreynOcak-05 152 US$ Libor + 1,25 (3 Ay)The Commercial Real State Sukuk KuveytMays-05 100 US$ Libor + 1,25 (6 Ay)Rantau Abang Capital Sukuk MalezyaMart-06 2029 MYR4,91 sabit The Nakheel Group B.A.E.Aralk-06 3520 US$ 6,35 sabit Dubai Ports Authority B.A.E.Ocak-06 3500 US$ 7,13 10,13 Daar International Sukuk S.ArabistanTemmuz-07 1000 US$ Libor + 1.94 (3 Ay)Aldar Properties B.A.E.ubat-07 2530 US$ 5,77 sabit

 • *TOPLAM SUKUK HRACI (US$ mn.)Kaynak: IFIS 2008 (Islamic Finance Information Service)23

  Yl20002001200220032004200520062007Kurumsal Sukuklar3365301804.5375.73111.35924.52647.099Devlet Sukuklar02508001.1801.4797072.2724.400Toplam Sukuk hrac3367809805.7177.21112.06526.79851.499

 • *DNYADA SUKUKKaynak: IFIS, Sukuk in 2007, OutlookNOT: Alm-Satma konu olmayan Sukuklarn ok kullanlmas sebebi ile Malezyann oran yksektir.24

  Grafik8

  0.57

  0.12

  0.02

  0.04

  0.23

  0.02

  Sayfa1

  Malezya57%

  Suudi Arabistan12%

  Bahreyn2%

  Dier lkeler4%

  Birleik Arap Emirlikleri23%

  Pakistan2%

  Sayfa1

  Sayfa2

  Sayfa3

 • *SUKUK EKLLERhra, projeyi balatmadan nce kuraca zel amal kurum SPV ile kaynak toplar. Projenin ilanlar internet veya medya yolu ile ilgilenenlere duyurulur. Projenin ayrntlar, biti sresi ve getirisi bu duyurunun ierisinde mevcuttur. Kurumun mevcut bilanosunun varlklarnda yer alan kredi modelinin kazan hakk yatmcya satlr. Sukuk ihracnda bulunan kurum bu yol ile ikinci bir fon imkan salam olur. SPV bu modelde de araclk ilemlerini yerine getirmektedir. Bu model eksik projelerin tamamlanmas iin de kullanlabilir. 25

  PROJE BAZLI SUKUK

  VARLIA DAYALI SUKUK

 • *SUKUK TRLERhra edilen tm sertifikalarn tr ne olursa olsun, artnamesinde, sermaye tr, getiri oran, sresi ve slami kurallara(6) uygunluu belirtilmek zorund

Recommended

View more >