summary MIM

  • Published on
    03-Apr-2015

  • View
    2.867

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>IBONG MANDARAGIT CHAPTER 1 Nangangalahati na ang 1944, nanghihina na ang mperyong Hapones 3 taong pagtitiis sa gutom, sakit, at kalupitan ABRL at MAYO ng 1942-umagsak ang Bataan at Korehidor 3 gerilyero MANDO, KARYO, MARTN TATA MATYAS matandang nakatira sa 1 dampa sa paanan ng -undok sa Sierra Madre; dating re-olusyonaryo; 70 taon Mga 4 na -uwan na mula noong dating pagpunta ni Mando sa ku-o ni Tata Matyas. May retrato nina Rizal at Bonifacio sa -ahay ni T.M. Nakuha ng Hapon ang kuwartel sa Sampitan Mula sa nfanta, ang mga "supplies ay ma-ilis na ikinakalat sa mga gerilya sa Timog at Gitnang Luson, hanggang sa ilang lugar sa Ka-isayaan. Daing na talakitokhapunan nila Nagsilsil-ing pansamantalang tigilan o ku-lihan ng mga pinag-uusig ng -atas at ng mga nag-uusig la-an sa mga kaaway ng kalayaan. Pagkakataong pumunta si Mando kina Tata Matyas: a) 1st- 1 taon ng mahigit, may "guia o patnu-ay -) 2nd &amp; 3rd 4 -uwan ng nakaraan, naghatid ng 1 mahalagang kalatas sa mga katulong na gerilyero sa kapatagan at umakyat muli sa Sierra Madre pagkatapos. Mga isyung napag-usapan: ang kadahupan ng tulong na tinatanggap mula sa mga simpatisador, dalita ng taong-ayan, kaluwagan ng mga kola-orador Ugali na ng tao maim-ot at mapanarili NOL Berlin, Alemanya, 1887 FL Ghent, Belhika, 1891 SMOUN "ang -agong Makia-elo Rizal -inaril noong 1896 sa Bagum-ayan Bonifacio namatay sa re-olusyon noong 1897 MANDO 24 taong gulang Sisirin ang kayamanan ni Simoun kung -ata pa si Tata Matyas 1872, sa Cavite GOMBURZA CHAPTER 2 5 gatang na sinaing + daing tanghalian/hapunan nila "Ang madilim na ga-i'y siyang nagsisilang ng maningning na umaga. TATA MATYAS "Walang malalim na dagat na hindi magagawang sisirin. TATA MATYAS 1898 Naisip ni Tata Matyas na sisirin ang ka-ang-akal ni Simoun ngunit di niya to nagawa Ma-u-uting Kamay gerilya tulad ni Mando Ngayon na ang panahon upang sisirin ang kayamanan ni Simoun Pagsuko tanda ng patriotismo Di salapi at armas lang ang susi ng tagumpay kundi tapang at giting Pagkatapos ng gera gagamitin ang yaman KATAKSLAN kahinaan ng tao "Ang pangyayari ang lumilikha ng taksil kung panong ang pagkakataon din ang gumagawa ng -ayani Tata Matyas Tatsulok o tungko ng ka-ayanihang Pilipino: RZAL, MABN, BONFACO RZAL ang martir at diwang patnu-ay na nagtaas ng uri at dangal ng kayumanggi BONFACO ang lakas at tapang na lumagot sa tanikala at -umuklod sa -ayan upang maging totohanang -ansa MABN utak na -umalangkas ng Unang Repu-lika Ang kadakilaan ng 1 -ayani'y di sarili niyang lu-os. Para sa -anal at matayog na layunin lang gagamitin ang kayamanan ni Simoun CHAPTER 3 3 gerilyero palayo ng Sampitan makarating sa pangkalahatang kuta ng mga gerilya sa nfanta Mga daan na pwedeng daanan nina Mando: 1.Bulakan malayo lalo na kung manggagaling sa timog ng Luson 2.Lagunapagsapit sa Longos o Santa Maria puro -urol at gu-at na 3.Rizalsa Baras at Tanay makauusad na sa nfanta Mohong -ato may inisyal ng propyetariong nagaari ng part eng -undok, agrimensor na nagsukat ng -undok lamang ang nakarating sa -undok. "Pagka ang aso'y namihasang mi -usal at kadenaMartin "Oras na matanggal ang -usal, ang unang kinakagat ng aso'y ang nagpangaw sa kanya.Mando -aya-as, niyogpagkain nila limatikgumagapang at sumisisid sa katawan, lumilikha ng sugat at nagpapadaloy ng dugo Hiling ni Martin: 1 piniritong manok " " Mando: kamang walang niknik -ahay na -ato BLBD "Ang kasamaan at ka-utiha'y nasa pagkahuli o di pagkahuli. Masama ka sa sandaling ikaw ay mapikot, ma-uti ka ha-ang hindi nahuhulog sa lam-at.Karyo "Ang tao'y dapat klasihin sa kanyang tunay na pagkatao, hindi sa pa-alat; kung panong ang isada'y kinaklase sa laman at hindi sa kaliskis.Martin HUNYANGO - mapagsamantala MARTN naging gerilyero para iligtas ang sarili KARYO1 lehitimong pro-insyano paghihiganti para sa asawa na ni-rape at sa -ayan Si Mando, may pam-ihirang lakas ng katutu-o, ehersisyo at pag-aaral ng karate KASTA-NYOGalmusal; pirapirasong laman ng niyog na iniihaw tulad ng mais, 20 pesos isang putol Laman ng ulo n gliderpulos na a-o Ang walang -ayag ay di lalaki CHAPTER 4 DON SEGUNDO MONTERO palalong Monte ng Maynila at Nueva Ecija; asendero, produktor, komersiyante, kola-orador DONYA JULA asawa ni Don Segundo DOLLY anak ng mga Montero ANDOY palayaw ni Mando ALEJANDRO PAMNTUAN utusan ng mga Montero; 21 years old Walang sahod li-an sa pagkain at kakaunting allowance sa pag-papaaral sa kanya likas na matimpi at di palasagot NAY ni ANDOY dating la-andera ng Montero AMA naging tsuper Tinawag ni Montero si Andoy na: TUNGGAK hindi yumukod sa Hapones, HPONG TULOG hindi nag-aral ng Niponggo, PANGOD ANG ULO, HANGAL sinuplong ni Don Segundo sa Kempetai si Andoy Takot mawala ang status quo Don Segundo pinagpalit ang dangal ng pagkatao sa may takdang pag-i-igayloo- ng kaaway Sa gu-at, nakituloy sa -ahay ng magasawang matanda sina Mando KAMOTENG KAHOY/KASABA pagkain ng dukha noong panahon ng giyera pamalit sa tinapay at kanin "May Hapon katum-as ng "May asuwang o "May tulisan PAGSOZONA "EVL EYE lalaking may suklo- na -ayong sa ulo at -utas ang tapat ng mata; espiyang tumutulong sa mga Hapon, sinasa-ing mga tauhan ng Makapili 2 gerileyerong naghiganti sa Hapon: pinugutan ng ulonilagay/tinuhog sa kawayan katawan isina-it ng patiwarik sa sanga ng 1 punongkahoy CHAPTER 5 Bayan ng Kalayaan gerilyang disiplinado Sumusunod sa ka-isera, ang -ayan ng Diliman at 2nd mati-ay na kuta ng Hapones sa lalawigan, Buhangin at Ma-atomay Hapon din Kalumpang gerilyang Kalampag Hinarang sila Mando ng 2 gerilyero Sila'y maka-Pilipino sa i-a-aw ng lahat. Paninindigan nina Mando ay naaayon sa katwiran at katarungan "Ang panlulupi ay panlulupig sa anomang hugis at paraan, maging sa -ias ng sandata, o nge negosyo o ng relihiyon. Magat Gerilyang displinado 1 para sa lahat, lahat para sa 1 MAGAT hepe ng gerilya sa Kalayaan Mga klase ng gerilya: a) talagang gerilya na kalayaan ng -ayan -) -antay-salakay c) mga sariling kapakanan lamang ang nasa isip/ maghugas kamay d) pusakal, maka-Am/ salungat sa pag-a-ago e) taksil kumakampi sa mananalo Sa alin pa mang la-anan, ang ti-ay ng loo- at moral ng -aya'y makapupong ma-isa kaysa -aril at punglo PAMUNUANG-BAYAN, TAONGBAYAN, GERLYA 2 -isera, kaka-it na sangkap: silindrong tanso, deposito ng oksiheno, 2 pares ng -otas na goma CHAPTER 6 PASKO NG 1944 hu-ad, ulila, matamlay Blackout kung ga-i Madalang ang mga tao lang restaurant at -ar sa Santa Cruz at Escolta ang -ukas upang magsil-i sa mga sundalo at si-ilyang Hapones. BLACK MARKET Talipapa Mga kagamitang "slightly used at "genuwain at "istesaid mga gulay at -ungangkahoy: kangkong, kamote, sitaw, sigarilyas at talong mga pagkaing patak-uhin mga lumang kagamitan mga gamot; "panacea-lunas sa lahat ng sakit ng tao Kasta niyog (kastanyas at niyog) inihaw na niyog May mga gamot na ipinadadala ang mga Amerikano para sa mga gerilya. Ang mga lumalantad sa -lack market ay ang mga ahente lamang na nangungumisyon. Ang RP (Repu-lic of the Philippines) ay naging RP (Rich and Poor) RUBO 1 magsisigarilyo, dating tsuper ng hukom ginulpi dahil sa -intang na tumulong sa gerilya Uso ang paghingi at pag-igay ng lagay Nagdaang Oktu-re dumating na ang huk-o ng li-erasyon sa Leyte papuntang Pangasinan at naghahanda para sa Luson - tagsalat noong Kapaskuhan ng 1944. CHAPTER 7 PASTORmagsasakang katiwala ni Don Segundo Engkargado sa asyenda Montero 41 taong gulang, kapatid ng ina ni Andoy sasakay ng trak sa Azcarraga(Recto Ave.) sa malapit sa Divisoria 1 -uwan: lumuluwas ng Maynila si Pastor upang dalhan ng -igas at i-ang kailangan sa -ukid ang mag-anak na Montero 2 sako ng -igas, 1 tangkal ng manok, 1 -uslong itlog na sariwa, -um-ong ng gatas ng kala-aw na puro, 1 malaking kala-asa PUR anak ni Pastor, 19 taong gulang nakapagpapaganda kay Puri ang malinis at tahimik na -uhay nalok ni Don S. si Pastor na patirahin na sa -ahay nila sa Maynila si Puri: a) pag-aaralin sa 1 kolehiyo -) patuturuang tumugtog ng piyano c) i-i-ili ng lahat ng kailangan at-p. Bilin ng ina wag pa-ayaan ni Puri ang ama "Sa panahon ng giyera, nag-a-ago ang halaga ng maraming -agay, na-a-ago ang mga pinagkaugalian PASTOR Ang pagkatalo ng USAFFE ay nag-unga ng re-olusyon. Hapon, Alemanya, talya, nagalsa la-an sa mayayamang -ansa: Amerika, nglatera Nakatiwangwang ang asyenda ni Don Segundo Hindi inalok si Pastor na pagod ng pagkain o tu-ig samantalang si Koronel Moto ay pinangalagaan, inalok ng inumin at pagkain. Kung nagging katulad ni Puri si Dolly marahil ay nasakal na ni Pastor si Puri o nakipagtuos kay Moto Bilin ni Montero: piliting makadala ng 4 na sakong -igas Tawag ni Don S. kay Andoy: -ar-aro,ingrate Ang atis ay hindi namumunga ng -alim-ing. CHAPTER 8 Aalis si Koronel Moto para sa kanyang misyon na iniutos galling Tokyo Naghanda ng "merrienda-cena ang pamilya Montero para kay Koronel Moto at ayudante nito Hindi nawawalan ng pagkaing pangmagharlika ang mga Montero dahil sa: a) tagatustos mula sa -lack market -) marunong silang mag-ayad ng ma-uting halaga regalo sa Koronel tanda/kati-ayan ng tapat na pakikisama Sinalu-ong ni Don Segundo ang Huk-ong Hapones -ago sakupin ang Open City Samahang Monte-Moto: Tungkulin ng Koronel mangalap ng mga panustos sa kanilang huk-o -uhat din sa sonang nasa ilalim ng kanilang hurisdiksiyon magtamasa ng saganang aliw mga -a-ae (kasama na sina Dolly at Lili-eth), alak, kagamitan Montero isang sanay na mangangalakal yaman at status sa lipunan nagging katiwalang tagapamili sa opisina ng Hapones Madalas magpunta sa mga nightclu- sina Montero at Moto Parang VP ang turing sa kanila: sasalu-ungin ng mismong manager at ihahatid sa reser-adong silid; manager ang maghahatid sa automo-ile 2 primera klaseng hostess tatlu-tatlong ser-idor daladalawang -ote ng pinakamahusay na alak Hindi pwedeng umalis ang isang entertainer hanggat hindi pa tinutugtog ng orkestra ang "Home Sweet Home sa mga unang oras ng umaga. Hindi makatanggi ang may-ari o ang mga hostess: Maaaring pasarhan ang nightclu- at mawala ang negosyo LLBETH isang mestisang Amerikano Kano-ama, Sam-uwanggenya-ina kai-igan ni Dolly maputi, malusog, mai-igin sa layaw at kasayahan sekretarya pri-ado ni Moto tumigil ng pag-aaral at nagpakasal sa 1 -inatang a-yador na Amerikano asawa sumama sa USAFFE sa Bataan, ha-ang si Lili-eth ay naiwan sa apartment sa Pasay Moto -ina-alak pakasalan si Dolly may rehearsal para sa honeymoon sang locket na may larawan niya ang i-inigay ni Dolly kay Moto Paglu-og ng araw nakikita ni Moto ang paglu-og ng pag-asa ng imperyong Hapones Nagharakiri o sepuku si Koronel Moto sa kanyang tinitirhan sa Daytoa Avenue(Roxas -lvd. ngayon) CHAPTER 9 galing sa -ayan ng Kalayaan sina Mando Tinalunton nila ang tuwirang lagusan sa -undok patungo sa -ay-ay-dagat. Ang nilalaman ng papel na hawak ni Mando: a) pinagtalaan niya hinggil sa ilang -anggit sa Fili tungkol sa pook na tinitirhan ni Padre Florentino at sa lugar na pinaghagisan ng ka-ang--akal ni Simoun -) mapa ni Tata Matyas kung saan at paano matatagpuan ang lugar na iyon pook isang tagong -aryo sa la-asan ng -ayan sa Quezon, ang Atimonan o kalapit nito; 40 km mula sa ku-o ni Tata Matyas kinakatakutan ang pook na ito at umano'y may multong lumala-as sa ga-i gumuho,sira ang tahanan ni Padre Florentino Hindi marunong lumangoy si Martin Nakum-insi sina Martin at Karyo na sisirin ang ka-ang--akal dahil: a) walang mawawala sa kanila kung himdi mahanap ang ka-ang--akal ni Simoun; kung palarin, silang tatlo na ang pinakaswerteng tao -) may panahon sila at kagamitan sa pagsisid Kailangan nila ng: pagkain, -angka, lu-id, palakol - pagitan ng Mau-an at Atimon &gt; o pantukoy ni Kapitan Pugot sa paniniwala ng mga magsasaka hindi hinayaang makadalaw ang mga -a-ae sa mga nakakulong Kapitan Pugot dapat ay na-ilanggo o silya elektrika dahil sa pagkampi sa kaaway noong panahon ng Hapon ABANATA 51 si Mando ay may pusong "mailap maraming manliligaw si Dolly tulad nina Pong Tua-son, pangulo ng Bachelors Clu- at Kongresistang taga-Bisaya at -alo Pumunta si Dolly sa tanggapan ng Kampilan upang kausapin si Mando tungkol kay Pong Dumating si Puri kasama si Magat at ikinwento ni Puri kay Mando ang pangyayari sa asyenda Puri tumakas sa civilian guard at nagdaan sa -atalan at palihim na umalis sa likod ng -ahay. pinagmalas ni Dolly si Puri. Tiningnan niya ang mga katangian nito: maamo ang mukhang hapis, may pisnging kayumanggi, mapungay ang mga matang malalim, katutu-o ang kulot na malagong -uhok, manipis ang la-i, -uhay ang di-di-, husto ang ha-a at -ilog ng mga -isig ABANATA 52 ang class daw ng tao ang nagpapakita ng totoong katangian niya Galit si Dolly kay Puri, kasi she destroyed date with Mando Sa-i ni Mando, pinsan daw niya si Puri pero nagdoudou-t si Dolly nagusap si Dolly at Puri a-out education, mothers and finding the right hus-and mas maraming pagkakataon umunlad ang mga nakapag-aral Di hinahanap ng pro-insyana ganun.. pagktao at hindi gawain ang -asehan kelangan ng asawa para mafulfill needs nyo sanay na sa hirap "matutong mamaluktot sa makitid na kumot hindi daw popogreso kasi ayaw ng pag-a-ago ng mga taga-aryo kahit gusto umunlad, hindi kaya kasi walang resources walang law na nag-a-awal yumaman nagiging suwail ang -ata dahil sa nanay inisip ni Dolly na inggit lang sa kanila si Puri sa-i ni Puri wala daw siyang kaiingitan kasi nanay ang nagpalaki sa kanila, hindi yaya ABANATA 53 A nagtampo na si Dolly kasi hindi natuloy yung date nila, ayaw na makipagkita kay Mando Bumalik si Mando sa kanyang opisina, mas importante naman daw ang lakad kasama ang dalaga. Nagtungo ang dalwa sa tahanan ni Mando. Nadatnan nila si Tata Matyas at Dr. Sa-io. Mayamaya ay dumating na rin si Magat at Danoy. Mainit ang dugo ni Danoy. Mahinahon naman si Mando. Nangako si Dr. Sa-io na tutulong siya upang mailigtas sina Pastor Nagrekalmo kasi si Danoy na -ingi ang -atas. sinalaysay ni Puri ang lahat. Nagtungo daw si Kap. Pugot sa ka-isera at -umalik na may kasama ng nilitar. Naisip nila na Si don Segundo ang may plano ng pagsunog at tumulong sina Go-. Do-lado at Hen. Bayoneta. Nahihirapan daw si Dr. Sa-io na makuha nag asyenda. Marami kasing pulitikong asendero at walang laman ang kaang -ayan Dapat daw ay -i-ilhin na lamng ng Freedom University ang asyenda. Ang pro-lema ay ayaw makipagugnayan ng may- ari. Sina-i daw ni Don Segundo na may milyonaryong dayuhang tumawad na. Hinala ni Dr. Sa-io ay si Son Tua. Dinahilan ni Dr. Sa-io na -awal mag may- ari ng lupa ang dayuhan li-an lang kung ginagamit siyang dummy. Sina-...</p>