Sunu 2018 BETONARME I - mmf2.ogu.edu. ?· Beton, beton sınıfları, mekanik özellikleri, davranı…

 • Published on
  17-Sep-2018

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 1

  Sunu Ders Notlar

  BETONARME IESKEHR 2018

  ESKEHR OSMANGAZ NVERSTESMHENDSLK MMARLIK FAKLTES

  naat Mhendislii Blm

  Ahmet TOPU

 • nsz

  Deerli rencilerim,

  Betonarmeyi anlayabilmek, kalc bilgiler edinebilmek, ders ve sonras baarl olabilmek iin: Derslere devam etmenizi, dinlemenizi,Ders kitaplar ve nemli ynetmeliklerin gncellenmi olanlarn temin etmenizi,Gnderme yaplan kaynaklar ders sonras mutlaka okumanz, yorumlamanz, arkadalarnz ve retim yesi ile konuyu tartmanz,zlm rnekleri ders sonras satr-satr ve yazarak tekrar zmenizi, eksiklerinizi belirleyerek gidermenizi, Ezberden iddetle kanarak sorgulayc ve yorumlayc olmanz,Karnza kan her inaat zenle gzlemenizi,Mesleinize ynelik her kayna, zaman ierisinde, ktphanenize eklemenizi,Bilgisayar kullanm becerinizi gelitirmenizi, uygulamada youn kullanlan en az bir Analiz-Betonarme yazlmn zaman kaybetmeden renmenizi,naat sektrndeki gelimeleri, meslek yaamnz boyunca, gnbirlik izlemenizi, internetten srekli yararlanmanz,

  neririm.

  Eer bir yntem, bir zm size ok karmak bir biimde sunuluyorsa, bu problemin karmaklndan deil, sunann aklnn karklndan kaynaklanmaktadr.Hardy Cross

  Hayal gc bilgiden daha gldrAlbert Einstein

  Hepimiz ayn derecede bilgeveya eit derecede aptalz.Albert Einstein

  renmenin bedeli:

  nceden renenler indirimli fiyattan renirOtoriteden renenler zgrlk bedeliyle renir Deneyerek renenler etiket fiyatndan renirHayattan renenler gecikme zammyla renir Hayattan da renemeyenler boa gitmi hayatlaryla renirlerArthur Miller

  Siz nasl renmek istersiniz?

  Ne kadar bilirsen bil; sylediklerin karndakinin anladkadardr.Mevln Celaleddin-i Rumi

  Dn, dnle gitti cancazm! Bugn yeni eyler sylemek lazm.Mevln Celaleddin-i Rumi

  Der Mensch hrt nur, was er verstehtnsan sadece anladn duyarGoethe

  Albert Einstein Charlie Chaplin'e: "Siz byk bir adamsnz, sizi herkes anlyor, size herkes hayran." der.Chaplin Einstein'e: "Siz daha byksnz, sizi kimse anlamyor ama yine de hayranlar." der.

  Bildiini bilenin, arkasndan gidiniz.Bildiini bilmeyeni, uyandrnz.Bilmediini bilene, retiniz.Bilmediini bilmeyenlerden, kanz.Konfys

  One of Einstein's colleagues asked him for his telephone number. Einstein reached for a telephonedirectory and looked it up. "You don't remember your own number?" the man asked, startled."No," Einstein answered. "Why should I memorize something I can so easily get from a book?

  2Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

 • Ders : 1514x6339 BETONARME I (3+2), Kredi:4, AKTS:6 (Reinforced Concrete I, ECTS:6)nart: Yap statii I dersini alm olmak (neri)Derslik: M4 A217retim yesi: Prof. Dr. Ahmet TOPU Oda: M4-A201, Tel.: 0 222 239 37 50/3210, E-Posta: ogu.ahmet.topcu@gmail.com , nternet: http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

  Devam:Yoklama yaplmayacak, herkes devaml saylacaktr. Ancak, baarl olabilmeniz iin devam etmeniz nerilir.

  Snavlar ve arlklar:Yaryl ii snav: %30, Yaryl sonu snav: %70Normal retim ve 2. retimin snavlar ayn gn, ayn saatte, ayn sorularla yaplacak ve deerlendirme ortak olacaktr.Snavlarda kitap ve notlar aktr.Gncel renci belgesi olmayanlar snava alnmaz!

  Telafi/mazeret snavlar:Yazl olarak yaplacak telafi/mazeret snavlarnda renci tm konulardan sorumlu olacaktr.

  Snav sonularna itiraz:Eskiehir Osmangazi niversitesi nlisans Lisans retim ve Snav Ynetmeliinde belirtilen yol izlenir.

  Kaynaklar (Reading List):1. Celep, Z., (2013). Betonarme Yaplar, T, stanbul.2. Doangn, A. (2016). Betonarme Yaplarn Hesap ve Tasarm, Birsen Yaynevi, stanbul.3. Ersoy, U., zcebe, G. (2016). Betonarme, Evrim Yaynevi, stanbul.4. Berktay, , Betonarme I. Tama gc ve kesit hesaplar, MO yayn, 2003, Ankara5. Ersoy, U., zcebe, G. , Tankut, T. (2010). Reinforced Concrete, ODT, Ankara.

  Tablolar(Tables):6. Aydn, M. R., Akgn, . R., Topu, A. (1991). Betonarme Kolon Tablolar, Eskiehir.7. Bakr, E., Bakr, A., R. (1986). Kolon ve Perde Donat Tablolar, (Tama Gc Yntemi), Ankara.

  nemli Ynetmelikler (National Codes):8. TS 498 (1997). Yap Elemanlarnn Boyutlandrlmasnda Alnacak Yklerin Hesap Deerleri, TSE.9. TS ISO 9194 (1997). Yaplarn Projelendirilme Esaslar-Tayc Olan ve Olmayan Elemanlar-Depolanm malzemeler-Younluk, TSE.10. TS 500 (2000). Betonarme Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar, Trk Standardlar Enstits.11. TS 708 (2016). elik-Betonarme iin-Donat elii, Trk Standardlar Enstits.12. TS EN 206(2014), Beton, zellik, performans, imalat ve uygunluk, Trk Standardlar Enstits.13. TS 13515(2014), TS EN 206:2014 n uygulamasna ynelik tamamlayc standard,Trk Standardlar Enstits.14. Deprem Blgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Ynetmelik, 2007, Bayndrlk Bakanl.15. Trkiye Deprem Blgeleri Haritas, Yerleim Birimleri ve Deprem Blgeleri, 1996. Bayndrlk Bakanl.16. TS 6164(1988). Betonarme projelerinin izim ve tanzimi kurallar-Genel, TSE

  Dier:Yap Statii I dersini almadysanz veya devamsz kaldnzsa bu dersi almamanz nerilir. Gncel ynetmelikleri zamannda temin etmeniz ve hesap makinenizi her ders yannzdabulundurmanz yararnzadr. Gncel ders notlarn http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu adresinden indirebilirsiniz.

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 3

  nerilen Ders kitaplar

  Devam, snavlar, itiraz, kaynaklar, ynetmelikler, dier

  Recommended corse book

  Betonarme teori ve uygulamas ynetmelik bamldr. Derste skaynetmelik maddelerine deinilecektir. Snav ve projelerinizdeynetmeliklere uygun zm retmek zorundasnz.

  Ynetmelikleri anlamak kolay deildir. Derste ad geen ynetmelikmaddelerini okumanz, yorumlamanz, tekrar okumanz ve tekraryorumlamanz neririm.

 • Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 4

  Bu derste ne renilecek?

  neri:Gncel ders notlarn http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu/ indirerek derslerde yannzda bulundurunuz. Ders notunun ayns snfta projektr ile sunulacaktr. Derstesunuyu izleyiniz, okumaya almaynz, sadece anlatlanlar dinleyiniz. Gerekirse, ders notlarnn zerine kk notlar ekleyiniz. lenen konuyu ders sonrasokuyunuz, dinlediklerinizi pekletiriniz, eksiklerinizi gideriniz.

  Betonarme I in konular:imento, agrega, su, karm(zet bilgiler)Beton, beton snflar, mekanik zellikleri, davranelik, elik snflar, mekanik zellikleri, davranKiriler, davran, tama gc, snr deerler, boyutlandrma, izimKolonlar, davran, snr deerler, boyutlandrma, izim

  Betonarme II nin konular:Yaplarn snflandrlmasTayc sistem seimiNerelere kiri, kolon, deme konur? Boyutlar nasl seilir?Kalp plan hazrlanmas, izimiDzensizliklerYapya etkiyen ykler, yk analiziDemeler, deme tipleri, modelleme, snr deerler, analiz, izimTemeller, temel tipleri, modelleme, analiz, izim

 • 5

  erik

  By the end of this module students will be able to:Know material properties Understand the behaviour of concrete.Understand the behaviour of concrete members.Learn how to design and draw the concrete members.Use the related national codes.

  erik:

  Dersin amac, betonarme elemanlarn davrann ve tasarm ilkelerini kavratmaktr. erik yledir: imento, su, agrega, beton,karm, bakm, katk maddeleri hakknda zet bilgiler. Beton ve donat eliinin mekanik zellikleri, beton ve elik snflar.Bzlme, snme etkisi. Betonarme davran, tama gc varsaymlar. Yap gvenlii. Betonarme kolonlar ve kolon tipleri, sargdonatsnn nemi. Betonarme kiriler, kiri tipleri. Basit eilme etkisindeki kirilerin davran, tama gcnn belirlenmesi,boyutlandrma, minimum koullar (Trk Standardlar). Kesme dayanm ve donats. Eksenel basn ve iki eksenli eilmee alankolonlar, minimum koullar, boyutlandrma.

  Content:

  The main aim of the course is to introduce the behaviour and design principles of reinforced concrete members. Content of thecourse is as follows: Summary of Cement, water, aggregates, concrete mixture, admixtures. Mechanical properties of concrete andreinforcing steel. Mechanical behaviour of concrete. Assumptions for limit state design. Safety factors for material and loads.Reinforced concrete short columns, types of columns, importance of binder. Reinforced concrete beams, types of beams,behaviour of the beam in pure bending. Capacity and design of the beam, minimal conditions (National Codes). Shear strength andreinforcement. Axially and eccentrically loaded columns, minimal conditions. design of columns.

  Dersin renciye kazandraca beceriler: Malzemeyi tanmaBetonun davrann anlamaBetonarme elemanlarn davrann kavramaKolon ve kirilerin tasarm ve izim ilkeleri bilgisilgili Trk Standardlar bilgisi

  Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu

 • Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 6

  Beton yaklak olarak 5000 yldr bilinmektedir. Betonarmenin balang tarihi ise 1850 yldr. Betonarme vazgeilmez yap malzemesi olmutur. Tm dnyada yap malzemesiolarak ncelikle kullanlmaktadr. Dnyada kii bana ylda yaklak 0.5 m3 , Trkiyede 1.2 m3 beton tketilmektedir.

  Betonarme neden bu denli kabul grmtr? zde nedenler aadaki gibi sralanabilir:stenilen her eklin verilebilmesiBasn dayanmnn yksek olmasAna malzemesi olan imento, elik ve suyun yerel temin edilebilmesiYerel imkanlarla retilebilmesiNitelikli elemana fazla gereksinimi olmamasl toleransnn yksek oluu (1-2 santimlik kalp hatas sorun yaratmaz)retim iin fazla enerji gerektirmemesiEkonomik olmasHemen hi bakm gerektirmemesiUzun mrl olmasYangna dayankl olmas.Su, rutubet ve asitli ortama dayankl olmas

  Enerji gereksinimine aklk getirilirse; 1 m3 elik retmek iin yaklak 50 birim enerji gerekirken ayn miktarda beton retmek iin 4 birim enerji gerekir.

  Tanmlar:

  Beton: imento, agrega (kum, akl, krmata), su ve gerekirse kimyasal katk maddelerinin bilinli karmndan oluan kompozit bir malzeme; yapay bir tatr. Beton hamuruya iken plastik olmasna, istenilen eklin verilmesine karn 10 saat iinde katlaarak zamanla sertleir ve yksek basnca dayankl duruma gelir.Betonarme: Beton yksek basn gerilmesine dayankl olmasna karn ekme kuvvetine hemen hi dayanamaz. Bu zrn gidermek iin beton ierisine, ekme blgelerine,elik ubuklar konur. Oluan bu malzemeye betonarme denir. elik betona rastgele deil, bilinli yerletirilmek zorundadr. Betonarme dersi elik ubuklarn nereye, ne kadar,nasl yerletirileceini retir.Betonarme yap: Tayc elemanlar(kolon, kiri, deme, temel) betonarme olarak ina edilen yap.Birdkm yap: Kolon, kiri, deme gibi elemanlar antiyede(yap inaat alannda) iskele ve kalp yaplarak ayn anda bir btn olarak betonlanan yap.ndkm yap: Kolon, kiri, deme gibi elemanlar fabrikada ayr ayr betonlanan, antiyeye tanarak monte edilen yap.Prefabrik yap = ndkm yap. nretimli yap.Hazr beton: Beton santralnda hazrlanan, antiyeye tanarak yerine dklen beton.antiye betonu: antiyede karlarak yerine dklen beton.Yerinde dkme beton: antiyeye getirilerek yerine dklen hazr beton veya antiyede karlarak yerine dklen beton.ngermeli eleman: Betonlama ncesi elik ubuklarna ekme kuvveti uygulanm, betonu dklp sertleince kuvveti sfrlanm, basn gerilmesi altnda olan prefabrikeleman.Ardgermeli eleman: Klfl elik ubuklar yerine yerletirilip betonlanan, beton sertletikten sonra elik ekme ubuklarna antiyede gerilme uygulanan eleman.

  imento hamuru, imento erbeti, har, beton ve betonarme gibi, uygulamada ska kullanlan deyimler arasndaki fark da zetlemekte yarar vardr:

  MENTO + AZ SU MENTO HAMURU (kuru)MENTO + OK SU MENTO ERBET (akc)MENTO + NCE KUM+SU HARMENTO + AGREGA (kum, akl, krmata)+SU BETONMENTO + AGREGA (kum, akl, krmata)+SU+ELK BETONARME

  GR: Genel bilgiler, tanmlar

 • Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 7

  BETON

  MENTO+AGREGA+SU BETON

  1 m3 beton yaklak (hacim olarak) 1 m3 beton yaklak (Ktle olarak) 2400 kg

  %10 imento, 300 kg imento%70 agrega (kum, akl, krmata), 800 kg Kum+1100 kg akl, krmata%20 su 200 lt su

  ve ayrca % 0.5-5 kadar hava ierir. Belli amaca ynelik olarak, rnein kvam ayar iin, katk maddesi de eklenebilir. Ancak, katk maddesi imento arlnn genelde %0.5- 2 si kadardr.

  Beton yapay bir tatr. Dayanm asndan taa ok benzer. Basn dayanm yksek, ekme dayanm ok dktr.

  imentonun grevi; su ile reaksiyona girerek, agrega tanelerinin evresini kaplamak, taneler arasndaki boluklar doldurmak ve bunlar birbirine balayarak kaynatrmaktr.

  Kullanm amac farkl imentolar retilmektedir. Avrupa Birlii (AB) uyum almalar erevesinde Trk Standardlarnda hzl bir yenilenme yaanmaktadr. imento, beton veelik retimi ile ilgili Standard deiiklikleri buna rnek olarak verilebilir.

  Yeni imento standard TS EN 197-1:2012 Genel imentolar Bileim, zellikler ve Uygunluk Kriterleri 2012 banda yrrle girmitir

  TS EN 197-1:2012 standardnda imentolar be ana tip ile adlandrlmaktadr:CEM I Portland imentoCEM II Portland-kompoze imentoCEM III Yksek Frn cruflu imentoCEM IV Puzolanik imentoCEM V Kompoze imento

  imentonun ana hammaddesi klinkerdir. CEM I %95-%100 klinkerden retilir ve portland imentosu adn alr. Dierleri (CEM II, CEM III, CEM IV ve CEM V) klinkere, yksekfrn crufu, puzolan (tras), uucu kl, silis duman gibi katklar eklenerek retilirler. Bu nedenle CEM I dndaki imentolarn, katk maddesi ve miktarna bal olarak, oksayda farkl tipleri vardr. TS EN 197-1:2012 de 27 farkl imento tanmlanmtr. Bunlar aadaki izelgede zetlenmitir.

  MENTO - TS EN 197-1:2012

  Bu deerler yaklaktr, bir fikir edinmek iin verilmitir

 • Ahmet TOPU, Betonarme I, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 8

  Ana tipler imento tipi ve iareti erii (ktlece % olarak)

  CEM I Portland imento CEM I 95-100 klinker

  CEM II

  Portland-Cruflu imento

  CEM II/ A -S 80-94 Klinker + 6-20 Yksek Frn crufu CEM II/ B -S 65-79 Klinker + 21-35 Yksek Frn crufu

  Portland-Silis Dumanl imento

  CEM II/ A -D 90-94 Klinker+ 6-10 silis duman

  Portland-Puzolanl imento

  CEM II/ A -P 80-94 Klinker + 6-20 doal puzolan CEM II/ B-P 65-79 Klinker + 21-35 doal puzolan CEM II/ A -Q 80-94 Klinker + 6-20 doal kalsine puzolan CEM II/ B -Q 65-79 Klinker + 21-35 doal kalsine puzolan

  Portland-Uucu Kll imento

  CEM II/ A -V 80-94 Klinker + 6-20 silisli uucu kl CEM II/ B -V 65-79 Klinker + 21-35 silisli uucu kl CEM II/ A - W 80-94 Klinker + 6-20 kalkersi uucu kl CEM II/ B - W 65-79 Klinker + 21-35 kalkersi uucu kl

  Portland-pimi istli imento

  CEM II/ A -T 80-94 Klinker + 6-20 pimi ist CEM II/ B -T 65-79 Klinker + 21-35 pimi ist

  Portland-Kalkerli imento

  CEM II/ A -L 80-94 Klinker + 6-20 kalker CEM II/ B -L 65-79 Klinker + 21-35 kalker CEM II/ A -LL 80-94 Klinker + 6-20 kalker CEM II/ B -LL 65-79 Klinker + 21-35 kalker

  Portland-Kompoze imento

  CEM II/ A -M 80-94 Klinker + 6-20 cruf, silis duman, puzolan, uucu kl, ist, kalker CEM II/ B -M 65-79 Klinker + 21-35 cruf, silis duman, puzolan, uucu kl, ist, kalker

  CEM III Yksek Frn Cruflu imento

  CEM III/ A 35-64 Klinker + 36-65 Yksek Frn crufu CEM III/ B 20-34 Klinker + 66-80 Yksek Frn crufu CEM III/ C 5-19 Klinker + 81-95 Yksek Frn crufu

  CEM IV Puzolanik imento CEM IV/ A 65-89 Klinker+11-35 silis duman, puzolan, uucu kl CEM IV/ B 45-64 Klinker+36-55 silis duman, puzolan, uucu kl

  CEM V Kompoze imento CEM V/ A 40-64 Klinker+18-30 Yksek Frn crufu+18-30 puzolan, uucu kl CEM V...