Suport Curs Fonduri Europene 2

  • Published on
    05-Dec-2015

  • View
    218

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR)

1.LEGISLAIA INTERNAIONAL I NAIONAL N DOMENIU

LEGISLAIE EUROPEAN

1.Comisia Comunitatii Europene - Regulamentul Comisiei(CE)nr.1.828/2006 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentul Consiliului(CE) nr.1.083/2006 de stbilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul social European si Fondul de coeziune si a Regulamentului (CE) nr.1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regionala.

2.Comisia Europeana - Ghid pentru determinarea corectiilor financiare care trebuie facute cheltuielii cofinantate din fondurile structural sau din fondul de coeziune pentru neconformarea cu regulile achizitiei publice.

3. Comisia Europeana - Linii directoare privind metodologia comuna de evaluare a sistemelor de management si control in statele membre (perioada de programare 2007 2013).

4.Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul Consiliului (UE) nr.2.012/2002 de instruire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene.

5. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul Consiliului (CE) nr.1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agicol pentru Dezvoltarea Rurala (FEADR).

6. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul Consiliului (CE) nr.1.083/2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abordare a Regulamentului (CE) nr.1.260/1999.

7.. Consiliul Uniunii Europene - Decizia Consiliului (UE)nr.162/2007 de instituire a unui instrument financiar de protectie civila.

8. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul nr. 1080/2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

9. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul nr. 1081/2006 privind Fondul Social European

10. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul nr. 1082/2006 privind cooperarea teritoriala europeana

11. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune

12. Consiliul Uniunii Europene - Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/702/EC, referitoare la liniile strategice comunitare privind coeziunea

13. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul 397/2009, de modificare a Regulamentului 1080/2006Regulamentul 396/2009, de modificare a Regulamentului 1081/2006

14. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul 1083/2006, prevederi generale cu privire la Instrumentele Structurale

15. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul 284/2009, de modificare a Regulamentului 1083/2006

16. Consiliul Uniunii Europene - Regulamentul 1084/2006, referitor la Fondul de CoeziuneLegislatia nationala n domeniul gestionarii fondurilor structurale

HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004)

HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30.07.2004)

HG nr. 1200/2004 pentru constituirea, organizarea si functionarea Comitetului national de coordonare a procesului de pregatire pentru gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 702/04.08.2004)

HG nr. 1115/2004 privind elaborarea n parteneriat a Planului National de Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004)

LEGEA nr. 315 privind dezvoltarea regionala n Romnia ( MO nr. 577 / 29.06.2004)

HG 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, (M.O. nr. 269/31.03.2005)

Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

HOTARRE nr.170 din 09.03.2005 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

HG 1269/205 pentru modificarea si completarea HG nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Legea nr. 200/2005 privind aprobarea OUG nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

Hotarrea de Guvern nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private

Legea nr. 500/2002 a finantelor publice

Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale

Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea OG nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate Romniei si a fondurilor de co-finantare aferente, modificata si completata prin OG nr. 6/2002

Acte normative care reglementeaz modul de organizare i inere a contabilitii

(Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

(Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificrile i completrile ulterioare.

( Ordinul Nr. 1917 din 12 decembrie 2005 emis de Ministerul Finanelor Publice. ( Ordinul Nr. 2169 din 26 iunie 2009 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.917/2005*, emis de Ministerul Finanelor publice. Cuprinde n principal contabilitatea operaiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultur i alte fonduri.

(Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii. ( Ordinul nr. 71 din 22 ianuarie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2012 emis de Ministerul Finanelor Publice i publicat n Monitorul Oficial nr. 63 din 29 ianuarie 2013. Aprob Normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2012, prevzute ntr-o anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

( Legea 279/2011 pentru modificarea i completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 12 decembrie 2011. Reglementeaz, n cazul institutiilor publice contractele de achiziii publice.

( Legea 178 din 1 octombrie 2010 a parteneriatului public-privat. Reglementeaz modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat ce are ca obiectiv public proiectarea, finanarea, construcia, reabilitarea, modernizarea, operarea, ntreinerea, dezvoltarea i transferul unui bun sau serviciu public, dupp caz.

( Ordonana nr. 26/2000 cu privire la asociaii si fundaii publicat n Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000. Se aplic n cazul instituiilor sanitare organizate ca asociaii sau fundaii.

( Ordinul 1286 din 1.10.2012 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat. Aprob Reglementrile contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat.

( Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanele publice (Legea 500/2002 actualizata pn la data de 6 septembrie 2012) stabilete principiile, cadrul general i procedurile privind formarea, administrarea, angajarea i utilizarea fondurilor publice, precum i responsabilitile instituiilor publice implicate n procesul bugetar.

2.PROCESUL DE FINANARE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

2.1. MECANISMELE UE N ACORDAREA FONDURILOR EUROPENE

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR)

( Obiectivele principale vizeaz:

( ameliorarea competitivitii agriculturii i silviculturii prin sprijinirea restructurrii, dezvoltrii i inovaiei;

( ameliorarea mediului i a spaiului rural, prin sprijinirea gestionrii terenurilor;

( ameliorarea calitii vieii n mediul rural i promovarea diversificrii activitilor economice.

( Pentru a beneficia de acest instrument financiar, fiecare stat membru trebuie s prezinte un plan strategic naional, care include: evaluarea detaliat a situaiei economice, sociale i ecologice, precum i posibilitile de dezvoltare; strategia de dezvoltare n conformitate cu orientrile strategice ale Comunitii pentru politica de dezvoltare rural; prioritile tematice i teritoriale de dezvoltare rural, precum i o list cu programele de dezvoltare rural.

( Fiecare program de dezvoltare rural acoper o perioad cuprins ntre 1 ianuarie 2007 i 31 decembrie 2013.

Fondul European pentru Pescuit (FEP)

( A nlocuit, ncepnd cu 1 ianuarie 2007, Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului;

( Finaneaz Politica Comun n domeniul pescuitului, avnd o linie bugetar distinct de 4,963 miliarde de euro pentru Uniunea European.

Fondurile Structurale (FS)

( Servesc la implementarea politicii regionale europene.

Fondul Social European (FSE)

( Este principalul instrument al politicii sociale europene i are ca principal misiune mbuntirea modului n care funcioneaz piaa muncii n diferite ri i reintegrarea omerilor pe piaa muncii.

( Constituie instrumentul de implementare a Strategiei europene privind ocuparea forei de munc i finaneaz trei tipuri de aciuni: formarea profesional, reconversia profesional i msuri ce conduc la crearea de locuri de munc.Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)

( Deine cea mai mare pondere n cadrul Fondurilor Structurale

( Are ca principal misiune reducerea disparitilor interregionale la nivelul UE.

( Sprijinul FEDR se refer la: modernizarea i diversificarea structurii economice a statelor membre i a regiunilor prioritare; ocrotirea mediului; modernizarea infrastructurii de baz n domeniile transporturi, telecomunicaii, reele energetice, mediu, alimentare cu ap; extinderea capacitilor instituionale ale administraiilor publice, centrale i regionale, n desfurarea interveniilor structurale i de coeziune.( FEDR se concentreaz asupra a trei aspecte prioritare: inovare i economia cunoaterii; mediu i prevenirea riscurilor; acces la serviciile de transport i telecomunicaii de interes economic general.

( Domeniile sprijinite de FEDR sunt grupate n jurul a trei axe: dezvoltarea de actiiti economice i sociale transfrontalire; stabilirea i elaborarea cooperrii transnaionale, inclusiv cooperarea bilateral ntre regiunile maritime; consolidarea eficacitii politicii regionale, prin promovarea i cooperarea interregional, prin realizarea de activiti de conectare n reea i prin schimburi de experien ntre autoritile regionale i locale.

Fondul de Coeziune (FC)

( A fost creat prin Tratatul de la Maastricht (1992) pentru a finana acele proiecte privind dezvoltarea infrastructurilor de mediu i transport n statele membre care nregistreaz un produs naional brut per locuitor sub 90% din media comunitar.

( Are drept principal obiectiv consolidarea coeziunii economice i sociale la nivelul ntregii Comuniti, n vederea promovrii dezvoltrii durabile, n special n domenii ce vizeaz dezvoltarea reelei de transport transeuropean i protecia mediului nconjurtor.

Fondul European de Adaptare la Globalizare (FEAG)

( A aprut ca o consecin a Raportului Comisiei Europene din 20 octombrie 2005, intitulat Valorile europene ntr-o lume globalizat

( Va aciona n direcia asistrii financiare a lucrtorilor dislocai de pe piaa muncii, ca urmare a incapacitii unor sectoare de activitate de a face fa competiiei extinse.

( Prin intermediul acestui fond se vor finana anual reinseria i reciclarea profesional a aproximativ 35.000-50.000 de lucrtori afectai de efectele globalizrii.

LIFE+ Instrumentul Financiar pentru Mediu 2007-2013

( Este noul instrument financiar al politicii comunitare de mediu, avnd un buget de 2,143 miliarde de euro pentru actuala perioad de programare. Acest program este structurat pe trei componente strategice:

( LIFE+ Natur i biodiversitate;

( LIFE+ Politic i guvernare n materie de mediu;

( LIFE+ Informare i comunicare.

( Instrumentul ofer n prezent finanare doar celor 27 de state membre.

Instrumentul Financiar de Protecie Civil (IFPC) 2007-2013

( Asigur asisten financiar n situaiile de urgen, de tipul catastrofelor naturale, atentatelor teroriste (inclusiv n cazul terorismului chimic, biologic, radiologie i nuclear) i accidentelor tehnologice, radiologice sau de mediu.

( Are drept scop facilitarea cooperrii interstatale pentru a preveni i a reduce efectele generate de situaiile de criz, precum i de a mbunti gradul de pregtire al cetenilor Uniunii Europene privind capacitatea de rspuns la situaiile de urgen.

( Scopul acestui instrument const n instruirea autoritilor naionale de protecie civil i dotarea acestora cu echipamentul logistic necesar pentru a interveni n rezolvarea situaiilor de criz, precum i n mbuntirea sistemelor de detectare i avertizare a dezastrelor i dotarea factorilor de decizie cu acestea, astfel nct s se faciliteze intervenia n timp util, n vederea reducerii pagubelor.

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE)

( A fost creat n anul 2002 ca urmare a inundaiilor care au afectat Frana, Germania, Austria i Republica Ceh.

( Avnd drept principal obiectiv exprimarea solidaritii Uniunii Europene fa de populaia statelor membre sau n curs de aderare care a fost afectat de un dezastru natural major, acest fond acioneaz n conformitate cu urmtoarele dou criterii:

La nivel naional, pierderile estimate nsumeaz 3 miliarde de euro (n preurile anului 2002) sau depesc 0,6% din venitul naional brut.

La nivel regional, pierderile estimate nu ating valoarea de 3 miliarde de euro, dar afecteaz cea mai mare parte a populaiei i au un impact negativ major i de durat asupra stabilitii economice a regiunii respective i/sau asupra condiiilor de via a populaiei. Asistena anual alocat sub incidena acestui criteriu nu poate depi 7,5% din suma prevzut anual pentru acest fond (adic 75 milioane de euro).

( Aciunile eligibile pentru a primi sprijin financiar prin intermediul Fondului de Solidaritate al Uniu...