Suport de Curs. Drept Civil Obligatii ID

  • Published on
    22-Jun-2015

  • View
    131

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vechiul Cod Civil

Transcript

Universitatea Nicolae Titulescu BucuretiFacultatea de DreptDREPT CIVILTeoria general a obligaiilor- suport de curs pentru nvmntul la distan -2!"#iectivele cursului i criteriile de evaluare a cunotinelorA. Obiectivele cursului$uportul de curs pre%entat n rndurile ce urmea% se adresea% studenilordin nvmntul universitar la distan & avnd ca 'inalitate e(plicarea principalelorinstituii ale Dreptului civil teoria general a obligaiilor. )ucrarea este conceput pentru a trata aspectele 'undamentale ale dreptuluicivil & teoria *eneral a o#li*aiilor+ ast'el nct studeni s-i nsueasc noiunile itermenii de specialitate, -ursul de 'a i propune. 1. $ anali%e%e instituiile 'undamentale ale dreptului civil & teoria *eneral a o#li*aiilor i cone(iunile e(istente ntre ele/2.$ transmit studenilor in'ormaiile necesare pentru interpretarea iaplicarea corecte a le*ii civile/ .$transmitstudenilor cunotineledeDrept civil &teoria*enerala o#li*aiilor+ necesare nele*erii celorlalte parti ale dreptului civil i 'ormrii unor #unispecialiti n domeniu/!.0#ordarea instituiilor dreptului civil & teoria *eneral ao#li*aiilor n strnsle*turcu1urisprudena-urii 2uropeneaDrepturilor "mului+ a-urii-onstituionale+ a3naltei -uri de-asaiei 4ustiie+ precumi aaltor or*ane 1udiciare,-on'orm 'iei disciplinei+ competenele speci'ice acesteia sunt. -unoaterea din punct de vedere tiini'ic a coninutului normelor civile *enerale+ precum i a 1urisprudenei re'eritoare la aplicarea acestora/ 3nele*erea instituiilor o#li*aiilor din dreptul civil/ 3nsuirea unui mod de *ndire lo*ico-1uridic corect/ 3nele*ereacorelaiilor e(istententrenormeledi'eritelor institutii ale dreptului civil & teoria *eneral a o#li*aiilor/ 2(plicarea instituiilor o#li*aiilor din dreptul civil/ 2(plicarea i interpretarea normelor civile/ 2(plicarea corelaiilor ntre institutiile dreptului civil/ 2(plicarea i nele*erea soluiilor pentru pro#lemele aprute n practic/ 5nterpretarea corect a normelor civile/ Formarea unei atitudini po%itive 'a de tiina dreptului civil/ De%voltarea a#ilitilor de *ndire 1uridica/ "#inuina de a interpreta corect normele civile i aplicarea sistematic a acestora,$uportul de curs este structurat n mai multe capitole+ corespun%atoare institutiilor teoriei *enerale a o#li*aiilor a dreptului civil,3nsuirea temeinic a Dreptului civil &teoria *eneral a o#li*aiilor - presupune+ pe ln* activitile didactice pro*ramate+ un e'ort consistentdin partea studenilor n ceea ce privete studiul individual pe #a%a #i#lio*ra'iei minime o#li*atorii recomandate n pre%enta lucrare,De asemenea+ 'iecare student are o#li*aia ntocmirii+ n 'iecare semestru+ a unui re'erat+ caresai#cao#iect tratareaunei instituii sautemedincadruldisciplinei, 6e'eratul nu poate avea mai puin de ! pa*ini i nici mai mult de 27 de pa*ini i tre#uie s ai# elemente de ori*inalitate, Depunerea re'eratului se va 'ace cel mai tr%iu la ultimul tutorial, 8entru a nu e(ista nclcri ale le*islaiei drepturilorde autor+ studenii vor pre%enta odat cu lucrarea i o declaraie pe proprie rspunderecnuauadusatin*erenormelor 1uridicecareprote1ea%dreptul de autor, $uportul de curs redat n rndurile urmtoare tre#uie completat prin studierea #i#lio*ra'iei o#li*atorii, ". Evaluarea0precierea nivelului de pre*tire a studenilor se reali%ea% ast'el.1.Evaluarea parial+ prin intermediul uneilucrri decontrol pro*ramate con'orm calendarului disciplinei 9al doilea tutorial:,2. Evaluarea final+ prin e(amen la s'ritul 'iecrui semestru, 2(amenul este scris+ iar notarea se 'ace de la ! la !, $ta#ilirea notei'inale va avea loc n 'elulurmtor.1. 6spunsurile la e(amen ;rila de evaluare pentru e(amen cuprinde.1. Un su#iect teoretic+ care tre#uie tratat analitic/2. !? teste scurte care pot cuprinde i aplicaii practice,C%PRI&'%nitatea $e (nvare nr. 1CO&TRACT%L CA I)VOR DE O"LI#A*II CIVILE@!, -onsideraii *enerale privind o#li*aiile civile!, Noiune2, 2lementele raportului 1uridic o#li*aional@2, -ontractul, De'iniie i clasi'icare@=, 3ncAeierea contractelor!, 8reci%ri preala#ile2, "'erta de a contracta=, 0cceptarea o'ertei?, Bomentul i locul ncAeierii contractului@?, 2'ectele contractului!, 8rincipiile e'ectelor contractului2, 8rincipiul 'orei o#li*atorii=, 5revoca#ilitatea contractului?, 8rincipiul relativitii e'ectelor contractului7, $tipulaia pentru altul 9contractul n 'olosul unei tere persoane:;, $imulaia@7, 2'ectele speci'ice contractelor sinala*matice!, 2(cepia de nee(ecutare a contractului2, 6e%oluiunea i re%ilierea=, 6iscul contractului@;, Test@C, Bi#lio*ra'ie speci'ic%nitatea $e (nvare nr. 2+APT%L ,%RIDIC CA I)VOR DE O"LI#A*II@!, Faptul 1uridic licit ca i%vor de o#li*aii!, >estiunea intereselor altei persoane2, 8lata nedatorat=, 3m#o*irea 'r 1ust cau%@2, 6spunderea civil delictual & rspunderea pentru 'apta proprie!, 8re1udiciul!,!, Noiune, 8re1udiciul patrimonial i pre1udiciul moral!,2, -ondiiile reparrii pre1udiciului!,=, 8rincipiile reparrii pre1udiciului!,?, 6epararea prin ecAivalent a pre1udiciului2, Fapta ilicit2,!, Noiune2,2, -au%ele care nltur caracterul ilicit al 'aptei pre1udicia#ile=, 6aportul de cau%alitate dintre 'apta ilicit i pre1udiciu?, Dinovia?,!, Noiunea i structura vinoviei?,2, Formele i modalitile vinoviei?,=, -apacitatea delictual 9discernmntul:?,?, -au%ele care nltur vinovia@=, Test@?, Bi#lio*ra'ie speci'ic%nitatea $e (nvare nr. R-'P%&DEREA PE&TR% +APTA ALTEI PER'OA&E@!, 6spunderea prinilor pentru 'apta copiilor!, 6e*lementare2, Domeniul de aplicaie al art, ! alin, 92: -, civ,=, -ondiiile rspunderii prinilor=,!, -ondiiile *enerale ale rspunderii prinilor=,2, -ondiiile speciale ale rspunderii prinilor?, 2'ectele rspunderii prinilor pentru 'apta copiilor minori@2, 6spunderea institutorilor pentru 'aptele elevilor i a arti%anilor pentru 'aptele ucenicilor!, 6e*lementare2, Domeniul de aplicaie=, -ondiiile rspunderii?, 2'ectele rspunderii institutorilor i a arti%anilor@=, 6spunderea comitentului pentru 'apta prepusului!, 6e*lementare2, Domeniul de aplicare=, -ondiiile rspunderii comitentului pentru 'apta prepusului?, 2'ectele rspunderii?,!, 2'ectele rspunderii comitentului n raporturile dintre comitent i victima pre1udiciului?,2, 2'ectele rspunderii comitentului n raporturile dintre comitent i prepus, 6e*resul comitentului@?, 6spunderea pentru pre1udiciile cau%ate de animale!, 6e*lementare2, Domeniul de aplicaie=, -ondiiile rspunderii, -au%ele e(oneratoare de rspundere?, 2'ectele rspunderii@7, 6spunderea pentru ruina edi'iciului!, 6e*lementare2, Domeniul de aplicaie=, -ondiiile rspunderii, -au%ele e(oneratoare de rspundere?, 2'ectele rspunderii@;, 6spunderea pentru pre1udiciile cau%ate de lucruri n *eneral!, 6e*lementare2, Domeniul de aplicaie=, -ondiiile rspunderii, -au%ele e(oneratoare de rspundere?, 2'ectele rspunderii@C, Test@E, Bi#lio*ra'ie speci'ic%nitatea $e (nvare nr. !E+ECTELE O"LI#A*IILOR@!, 2(ecutarea n natur a o#li*aiilor 9e(ecutarea direct:!, 8lata 9e(ecutarea voluntar n natur a o#li*aiilor:2, 2(ecutarea silit n natur a o#li*aiilor@2, 2(ecutarea prin ecAivalent a o#li*aiilor 9e(ecutarea indirect:!, -onsideraii *enerale2, -ondiiile acordrii de desp*u#iri2,!, 2numerare2,2, 8unerea de#itorului n ntr%iere2,=, -onvenii cu privire la rspundere=, 2valuarea desp*u#irilor=,!, Boduri de evaluare=,2, 2valuarea 1udiciar=,=, 2valuarea convenional, -lau%a penal=,?, 2valuarea le*al@=, Drepturile creditorului asupra patrimoniului de#itorului!, -onsideraii *enerale2, 0ciunea o#lic 9su#ro*atorie sau indirect:2,!, Noiune2,2, -ondiiile e(ercitrii aciunii o#lice=, 0ciunea revocatorie 9paulian:=,!, Noiune=,2, -ondiiile e(ercitrii aciunii revocatorii@?, Test@7, Bi#lio*ra'ie speci'ic%nitatea $e (nvare nr. .TRA&'/I'I%&EA0 TRA&'+OR/AREA 1I 'TIEREA O"LI#A*IILOR@!, Transmisiunea o#li*aiilor!, -esiunea de crean2, $u#ro*aia personal 9su#ro*aia n drepturile creditorului prin plata creanei:@2, Trans'ormarea o#li*aiilor!, Novaia2, Dele*aia@=, $tin*erea o#li*aiilor!, 2numerarea modurilor de stin*ere a o#li*aiilor2, -ompensaia=, -on'u%iunea?, Darea n plat7, 6emiterea de datorie;, 5mposi#ilitatea 'ortuit de e(ecutare@?, Test@7, Bi#lio*ra'ie speci'ic%nitatea $e (nvare nr. 2O"LI#A*II CO/PLE3E 4 O"LI#A*IILE 'OLIDARE@!, Noiunea de o#li*aie solidar@2, $olidaritatea activ 9ntre creditori:!, Noiune2, 2'ecte@=, $olidaritatea pasiv 9ntre de#itori:!, Noiune2, 2'ecte@?, Test@7, Bi#lio*ra'ie speci'ic%nitatea $e (nvare nr. 5#ARA&TAREA O"LI#A*IILOR@!, De'iniie i clasi'icare@2, Fide1usiunea!, Noiune, Feluri2, 2'ecte=, $tin*erea 'ide1usiunii@=, >arania real mo#iliar re*lementat de )e*ea nr, FFG!FFF@?, >a1ul 9amanetul:@7, 5poteca!, De'iniie, Feluri2, -aracterele *enerale ale ipotecii 9convenionale sau le*ale:@;, 8rivile*iile, De'iniie i natur 1uridic@C, Dreptul de retenie@E, Test@F, Bi#lio*ra'ie speci'ic%nitatea $e (nvare nr. 1CO&TRACT%L CA I)VOR DE O"LI#A*II CIVILECu6rins7@!, -onsideraii *enerale privind o#li*aiile civile!, Noiune2, 2lementele raportului 1uridic o#li*aional@2, -ontractul, De'iniie i clasi'icare@=, 3ncAeierea contractelor!, 8reci%ri preala#ile2, "'erta de a contracta=, 0cceptarea o'ertei?, Bomentul i locul ncAeierii contractului@?, 2'ectele contractului!, 8rincipiile e'ectelor contractului2, 8rincipiul 'orei o#li*atorii=, 5revoca#ilitatea contractului?, 8rincipiul relativitii e'ectelor contractului7, $tipulaia pentru altul 9contractul n 'olosul unei tere persoane:;, $imulaia@7, 2'ectele speci'ice contractelor sinala*matice!, 2(cepia de nee(ecutare a contractului2, 6e%oluiunea i re%ilierea=, 6iscul contractului@;, Test@C, Bi#lio*ra'ie speci'icObiectivele unitii $e (nvareDup studiul acestei uniti de nvare vei reui sH. de'inii i s clasi'icai contractul/ identi'icaiaspectele privind ncAeierea contractelor 9o'erta de a contracta+ momentuliloculncAeieriicontractului:/ pre%entai e'ectele contractului+ precum i e'ectele speci'ice contractelor sinala*matice,81. Consi$eraii generale 6rivin$ obligaiile civile1. &oiune3n sens lar*+ prin o#li*aie civil se desemnea% raportul 1uridic o#li*aional 9numitiraport de o#li*aii:+ adic un raport 1uridic civiln care su#iectulactiv 9numit creditor:poate pretinde su#iectului pasiv 9numit de#itor: s dea+ s 'ac ori s nu 'ac ceva,3nsensrestrns+ prinobligaiecivilnele*emnumai laturapasivaraportului 1uridico#li*aional+ adicndatorireasubiectului pasival raportului juridicdeaaveao anumit conduit, corespunztoare dreptului de crean corelativ, care poate consta n a da, afacesauanufacecevai care, ncazdenevoie, poatefi impusprinforacoercitiv a statului,2. Ele9entele ra6ortului :uri$ic obligaionalSubiecteleraportului 1uridic o#li*aional pot 'i att persoanele 'i%ice+ ct ipersoanele 1uridice,Coninutulraportului 1uridic o#li*aional este'ormat dindreptul decreance aparinecreditorului i dino#li*aia9ndatorirea: corespun%toaredreptului respectiv+care incum# de#itorului,Obiectulraportului 1uridic o#li*aional+ conceput caaciuneasaua#steniunea concret la care este ndatorat de#itoruli ndreptit creditorul+ poate consta n a da+ a 'ace sau a nu 'ace ceva ce ar 'i putut s 'ac su#iectul pasiv n lipsa o#li*aiei asumate,82. Contractul. De;iniie eierea contractelor1. Preci?ri 6realabile8rin ncAeierea contractuluise nele*e reali%area acorduluide voin alprilorasupra clau%elor contractuale,2. O;erta $e a contracta2Definiie, "'ertadeacontractarepre%intpropunerea'cutdeopersoann vederea ncAeierii unui anumit contract, atur juridic, -a natur 1uridic+ o'erta de a contracta este un act 1uridic unilateral,3n s'rit+ mai tre#uie distins ntre o'erta cu termen i o'erta 'r termen,Condiiile de validitate a o'ertei de a contracta sunt urmtoarele.- s 'ie o mani'estare de voin real+ neviciat+'cut cu intenia de a produce e'ecte1uridice9spree(emplu+ nuconstituieo'ertdeacontracta. opropuneredea contracta'cutnscopdecurtoa%ie+ opropunerecarenueste'erm+ opropunere ecAivoc etc,:/- s 'ie precis i complet+ adic s cuprind toate elementele ce pot 'i luate n considerare pentru ncAeierea contractului,!evocarea intempestiv a ofertei de a contracta, 6etra*ereao'ertei naintedee(pirareatermenului prev%ut no'ertsau+ dup ca%+ nuntrul Itermenului re%ona#ilI are caracterul unei revocri intempestive+ punndu-sepro#lemarspunderii civileao'ertantului pentrupre1udiciul su'erit dedestinatarulo'ertei+ desi*ur numai nmsurancareacestadinurmaveanvedereacceptarea o'ertei,0adar+ le*ea recunoate e(istena dreptului o'ertantului de a revoca o'erta 9art,=C -,com,:+ ns revocarea intempestiv a o'erteiconstituie o e(ercitare a#u%iv a acestuidrept+ ast'el nct atra*e rspunderea civil delictual, Bai mult+ n 'uncie de mpre1urrile concrete ale speei+ instana ar putea lua n considerare i posi#ilitatea uneireparri nnaturapre1udiciului su'erit dedestinatarul o'ertei+ cear nsemnatocmaipronunarea unei Aotrri care s in loc de contract,Delimitarea ofertei de a contracta de antecontract, "'erta de a contracta nu tre#uie con'undat cu promisiunea de a contracta 9denumit i antecontract:, . Acce6tarea o;ertei8rinacceptareao'ertei senele*erspunsul ncaresemani'estacordul cu o'erta primit,0cceptarea poate s 'ie e(pres 9scris sau ver#al: ori cAiar tacit+ n msura n care este nendoielnic,0cceptarea o'erteide a contracta este tot un act 1uridic unilateral+ce tre#uie s ndeplineasc+ pe ln* condiiile *enerale de validitate+ i urmtoarele cerine.- s concorde cu o'erta 9dac acceptarea depete+ condiionea% sau limitea% cuprinsul o'ertei+ nu mai este vor#a despre acceptarea o'ertei iniiale+ ci de o contrao'ert:/- s provin de la persoana creia i-a 'ost adresat 9dac o'erta a 'ost adresat pu#licului+ acceptareapoatesprovindelaoricepersoancaredoretesncAeie contractul:/- s intervin nainte ca o'erta s 'i devenit caduc ori s 'i 'ost revocat,!. /o9entul eierii contractului3oiune, Bomentul ncAeierii contractului esteacelacndacceptareantlnete o'erta+ 'ormndu-se ast'el acordul de voin,"nc#eierea contractului ntre prezeni, 3ncAeierea contractului ntre pre%eni 9prile sunt de'a: nuridicnici opro#lemnprivinamomentului ncAeierii contractului+acesta 'iind momentul la care s-a reali%at acordul de voin,"nc#eierea contractului prin telefon, -u ipote%a ncAeierii contractului n condiiile n careo'ertantul i acceptantul o'ertei sunt unul npre%enaceluilalt esteasimilatisituaia n care contractul se ncAeie prin tele'on,"nc#eierea contractului prin coresponden, 3n ca%uln care contractulse ncAeie prin coresponden 9scrisoare+ tele*ram+ tele(+ 'a( etc,:+ e(ist un decala1 o#iectiv ntre momentulemiteriio'erteiiacela alacceptrii+ast'elnct apar di'icultisu# aspectulsta#ilirii concreteamomentului ncaresepoateapreciaco'ertadeacontractase ntlnete cu acceptarea acesteia,8entru aceast ipote% au 'ost propuse mai multe sisteme 9teorii:.- n sistemul emisiunii 9al declaraiunii:+ se consider c momentul ncAeieriicontractului este acela cnd destinatarul o'ertei i-a mani'estat acordul cu o'erta primit+cAiar dac nu a comunicat acceptarea sa o'ertantului,- n sistemul e(pedierii acceptrii+ se consider c momentul ncAeierii contractuluieste acela cnd acceptantula e(pediat rspunsulsu a'irmativ+ cAiar dac acesta nu a a1uns la cunotin o'ertantului+ ceea ce repre%int un nea1uns,- n sistemul recepiei acceptrii de ctre o'ertant...