Suport de Curs Psihoterapie

 • Published on
  01-Mar-2018

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  1/246

  CAPITOLUL I. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: coninutul

  activitilor.

  1.1. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: conceptecheie.

  !I"....................................#1.$. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: conceptecheie.

  !II"................................1%1.&. Tipurile de psihoterapie 'i

  consiliere...................................................................................1$1.#. Coninutul activitii de psihoterapie 'i consiliere.

  !I"......................................................1&1.(. Coninutul activitii de psihoterapie 'i consiliere.

  !II".....................................................1)1.*. +ierene 'i intererene dintre psihoterapie 'i consiliere.

  !I"...........................................$%1.-. +ierene 'i intererene dintre psihoterapie 'i consiliere.

  !II".........................................$&1.). or/area terapeuilor precondiii, cuno'tine teoretice, a0iliti,

  co/petene............$#

  CAPITOLUL II. A0ordri psihanalitice n psihoterapie.

  $.1. Psihoterapia psihanalitic: 2enez 'i repere

  istorice..........................................................&%$.$. Aparatul psihic n

  psihanaliz..............................................................................................&&$.&. 3atricea teoretic a psihoterapiei phianalitice

  !I"............................................................##$.#. 3atricea teoretic a psihoterapiei phianalitice

  !II"...........................................................#-$.(. 4trate2ia

  etiolo2ic................................................................................................................#)

  CAPITOLUL III. A0ordri u/aniste n psihoterapie.

  &.1. Psihoterapia u/anist: 2enez 'i repere istorice !I".....................................................(1&.$. Psihoterapia u/anist: 2enez 'i repere istorice !II"...................................................(#&.&. 3etodele reprezentative psihoterapiei u/aniste !I".....................................................(*

  1

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  2/246

  &.#. Ariille de e5tindere a psihoterapiei u/aniste !I"...........................................................*)

  CAPITOLUL I6. A0ordri co2nitivco/porta/entale n psihoterapie.

  #.1. Psihoterapia co2nitivco/porta/ental: 2enez 'i repere

  istorice!I"..............................-1#.$. Psihoterapia co2nitivco/porta/ental: 2enez 'i repere istorice

  !II"............................-(#.&. unda/entele teoriei co2nitiv

  co/porta/entale.............................................................-7#.#. unda/entele teoriei co2nitiv co/porta/entale

  !II".......................................................)$#.(. Pa'ii procesului de psihoterapie 'i consiliere co2nitiv

  co/porta/ental.......................)(#.*. Ariile de e5tindere a psihoterapiei co2nitiv

  co/porta/entale..........................................7&

  CAPITOLUL 6. A0ordri pozitive n psihoterapie.(.1. Psihoterapia pozitivist: 2enez 'i repere istorice !I"..................................................77(.$. Psihoterapia pozitivist: 2enez 'i repere istorice !II"..............................................1%#(.&. Ariile de e5tindere a psihoterapiei pozitiviste............................................................1%-(.#. 3i8loacele cunoa'terii raionale, cunoa'terii intiutive..............................................111(.(. Psihoterapia pozitiv a0ordare transcultural........................................................11((.*. Psihoterapia pozitiv nvarea din propriile 2re'eli..............................................117

  (.-. Continuatori 'i tranor/atori......................................................................................1$(

  CAPITOLUL 6I. A0ordri inte2rative n psihoterapie.*.1. Psihoterapia inte2rativ: 2enez 'i repere istorice....................................................1$**.$. Ariile de e5tindere a Psihoterapiei inte2rative..........................................................1&1*.&. 9oua paradi2/ n psihoterapie.................................................................................1*.#. Psihoterapie inte2rativ psihoterapie eicient.......................................................1&7*.(. Psihoterapia inte2rativ...............................................................................................1#*

  CAPITOLUL 6II. +o/eniile aplicative ale consilierii 'i psihoterapiei.

  -.1. Arii 'i do/enii de aplicare a consilierii 'i a psihoterapiilor............................................1#)

  -.$. Psihoterapia n 0olile psihoso/atice...............................................................................1*#

  -.&. Psihoterapie 'i psihoar/acolo2ie.....................................................................................1-&

  CAPITOLUL 6III. or/area 'i co/petenele eticoproesionale ale

  psihoterapeuilor 'i consilierilor.

  2

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  3/246

  ).1. A0ilitile necesare pentru practicarea proesiunii de psihoterapeut 'i consilier........1-(

  ).$. A0ilitile necesare pentru practicarea proesiunii de psihoterapeut 'i consilier!II"...1)1

  ).&. +ezvoltare 'i analiz personal.........................................................................................1)#

  ).#. Cadrului etic 'i deontolo2ic al psihoterapeutului 'i consilierului...................................1)7

  ).(. ;valuarea /uncii de consiliere< psihoterapie...................................................................17-

  CAPITOLUL I=. Psihoterapia n 2rup.

  7.1. Istoria 'i evoluia psihoterapiei in 2rup............................................................................$%&

  7.$. >rupul ca actor terapeutic.............................................................................................$1$

  7.&. 4tatutul 'i rolul terapeutului n coordonarea activitaii 2rupului.................................$$*

  ?i0lio2raie.................................................................................................................................$$7

  3

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  4/246

  CAPITOLUL I. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: coninutul

  activitilor.

  1.1. T;3A I. Psihoterapie, consiliere, dezvoltare personal: conceptecheie. !I".

  +eli/itri conceptuale. Aria te/atic 'i o0iectivele actuale ale psihoterapiilor 'i consilierii

  psiholo2ice.

  Consilierea psihologic reprezint conceptul orientat spre aria ra ional din care trirea

  afectiv este exclus sau munimizat. Rela ia saupra modalit ii de reprezentare a consilierii n

  raport cu psihoterapia reprezint formarea n consiliere.

  Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie foarte larg de interven ii care

  impun o pregatire profesional de specialitate. Mai specific, termenul de consiliere descrie rela ia

  interuman de ajutor dintre o persoan specializat, consilierul, i o alta persoan care solicit

  asisten a de specialitate, clientul (Egan, !!"#. Rela ia dintre consilier i persoana consiliat este

  una de alian , de participare i cola$orare reciproc (%ve&, !!'#.

  Conceptul de consiliere sete definit ca rela ie dintre psiholog (format# i client, sata$ilit pe

  o $as teoretic, orienta prin intermediul unui instrumentar tehnic. $iectivele consilieriiconstitue sus inerea clientului n procesul de cunoa tere a diferitor aspecte a vie ii sale, cu impact

  n realizarea pro$lemelor impuse de mediul familial, social, profesional. )in perspectiva

  antropologic a raportului dintre cultur i $inomul normalitate $oal mental consilierea

  reprezint un moel de interven ie cu scopul men inerii individului n cadrul modelelor expresive,

  oferite de cultur, n afara modelelor de inconduit. Consilierea ca model al interven iei este

  caracterizat de mediul social*cultural marcat de consisten dinamic i tendin a spre eficien .

  Cu toate c consilierea este recomandat din punct de vedere tehnic ca orientat spre demersulra ional, eficient, al suprafe elor, nu exclude facorul ira ional, al profunzimilor. +ecesitatea de

  4

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  5/246

  aten ionarea consilierului se face daorit riscului de a deveni un agent al ra ionalit ii prin

  defens pe planul ira ional i eludare a conceptului fiin ei umane integrale. Exist o tangen

  dine exprimat ntre conceptul de consiliere i psihoterapie. Consilierea poate fi caracterizat ca

  un demers de psihoterapie focal. $iectivele sale dispun de un caracter mai restrns fa de cele

  ale psihoterapiei, centrate pe actualitate i dezvoltare.

  n sens larg consilierea reprezint ac iunea complex prin intermediul creia ,, se urmre te

  sugerarea modului de a proceda sau a modului de comportare care tre$uie s fie adoptat ntr*o

  situa ie dat sau, n general, n via a i activitatea cotidian -- (om a, !!/#. )irec ionat de

  principii i caracterizat de aplicarea teoriilor psihologice i a unui set recognosci$il de

  deprinderi de comunicare la preocuprile persoanale ale su$iectului, la pro$lemele i aspira iile

  sale. amenii se anajiaz ntr*o situa ie de consiliere atunci cnd persoana ce ocup, n mod

  o$i nuit sau temporar rolul de consilier, ofer sau este dispus explicit s ofere timp, aten ie,

  respect unei alte persoane ce manifest nevoia de asisten de specialitate. 0arcina consilierului

  reprezint oferirea su$iectului posi$ilitatea s exploreze, s descopere i s claarifice

  modalit ile de a tri, dispunnd de mai multe resurse i orientndu*se spre o existen ct mai

  $un (1etham i )r&den, !!2#.

  Concepte reprezentative3

  Modelul de interven ie. Reprezint mijloacele institu ionalizate prin intermediul crora o

  cultur tinde de a men ine individul n cadrul limitei modalit ilor precise de descrcare a

  tensiunilor psihice i a regulilor specifice4

  Modelul expresiv. Reprezint mijloacele institu ionalizate prin intermediulcrora o

  cultur permite descrcarea tensiunilor provocate prin represia specific4

  Model de inconduit. Model prin intermediul cruia su$iectul transgreseaz regulile

  sociale ntr*o manier prescris, fie anodin, fie prestigioas.

  Conform 5socia iei 6ritanice de resort, consilierea reprezint utilizarea ntr*o manier a$il i

  principial a rela iei dintre consilier i client n scopul de a sus ine i favoriza cunoa terea de

  sine, acceptarea, maturizarea i dezvoltarea resurselor persoanle. Consilierea constituie totalitatea

  ac iunilor interprinse de consilier n scopul de a favoriza angajarea clientului n activit ile care*l

  vor ajuta sa* i rezolve pro$lemele.

  Rela ia dintre consilier i client este una de alian , de participare i implicare reciproc. Consilierul va ajuta clientul s do$ndeasc o mai $un autocunoa tere, capacit i de comunicare

  5

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  6/246

  mai eficiente, s i modifice unele comportamente pro$lematice sau modele dezadaptative de

  gndire, s i amelioreze emo iile negative ct i consecin ele determinate de diferite traume, s

  i nsuseasc anumite strategii de adaptare, s previn apari ia unor pro$leme i s i men in

  starea de sntate mental. $iectivul consilierei const n procesul a ajuta su$iectul s* i

  clarifice mdul n care percepe via a, s nve e s* i ating scopurile prin intermediul deciziilor fundamentate i rezolvarea pero$lemelor de natur afectiv sau interpersonale.

  )emersul consilierii este creat pe dimensiunea perceptiv a tul$urrilor afective i

  comportamentale, dar i pe rezolvarea de pro$leme, dezvoltare i optimizare personal. 7rocesul

  consilierii pune pro$lema modalit ilor de nv are i a condi iilor n cadrul crora o persoan se

  poate dezvolta optim.

  +ivelul de dezvoltare i optimizare persoanl este indicat de3

  Capacitatea de a se deschide spre

  noi experien e4

  0entimentul de valorizare a

  poten ialului propriu4

  Capacitatea de auto*reflexie4

  7ercepera schim$rilor de sine

  pozitive4

  1lexi$ilitate4

  Creativitate4

  Respingerea rutinei.

  5tingerea unui nivel optim al dezvoltrii personal presupune3

  7erceperea sensului n via . 5cest proces presupune integrarea experien ei trecutului,

  capacitaatea de a tri prezentul i sta$ilirea viziunii spre viitor4

  5cceptarea de sine. Con tientizarea propriei persoane, a calit ilor pozitive i negative,

  manifestaea unie atitudini pozitive fa de sine4

  5utonomie. %ndependen , hotrre, rezisten la tensiune, imagine de sine cinsistent i

  sta$il4

  Contreol. Capacittea de control a propriilor activit i i asumarea respona$ilit ii fa de

  deciziile luate4

  Capacitatea de a avea rela ii pozitive.

  )efinirea procesului de consiliere psihologic implic urmtoarele caracteristici3

  6

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  7/246

  Rela ia interuman, alian , cola$orare4

  Consilier, format profesional, persoan care sus ine un mediu specific4

  Client, su$iect al interven iei, solicitantul ajutorului motivat pentru a*l o$ ine4

  $iective specifice ce in de personalitatea clientului, autocunoa tere, dezvoltare

  personal, rezolvarea situa iilor pro$lematice4

  8tilizarea tehnicilor din cmpul tiin elor comportamentului.

  )omeniul consilierii este separat de toate celelalte domenii datorit elementelor cu

  poten ial separator3

  0u$iectul interven iei, denumit client i nu pacient4

  ehnicile fololosite n atingerea o$iectivelor.

  )ificultatea de conturare conceptua a consilierii rezid n func ia cultural pe care

  o are. 7entru a pune pro$lema acestei dificult i este necesar perspectiva unei

  antropologii culturale asupra originii consilierii psihologice sus inute de dinamica

  mediului socio*cultural.

  0copul fundamental al consilierii este func ionarea psihosocial optim a

  persoanei9grupului. 5stfel o$iectivele consilierei pot fi definite n modul urmtor3

  . Pro/ovarea snt ii i a strii de 0ine. 1unc ionare optim din punct de vedere

  somatic, fiziologic, mental, emo ional, social i spiritual.

  :. +ezvoltarea persoanl. Cunoa terea sinelui, a imaginii de sine, capacitatea

  decizionalresponsa$il, rela ionare onterpersonal constructiv, controlul stresului,dehnici de nv are eficient, atitudinin creative, opinii voca ionale realiste.

  &. Preven ie. 5 dispozi iei afective negative, nencrederii n sine, a comportamentelor de

  risc, a conflictelor interpersonale, a dificult ilor de nva are, a dezadaptrii sociale, a

  disfunc iilor psihosomatice, a situa iilor de criz.

  )in punct de vedere a ariei de ac iune distingem3

  Consiliere n mediul organiza ional4

  7

 • 7/26/2019 Suport de Curs Psihoterapie

  8/246

  Consiliere voca ional4

  Consiliere psihologic*optimizare4

  Consiliere de cuplu i familie4

  Consiliere pastoral4

  Consiliere suportiv.

  Consiliere psihologic din punct de vedere al participan iilor 3

  Consiliere individual4

  Consiliere de grup * (de ex. familie, grupuri de angaja i#4

  Consiliere n grup * (de ex. grupul alcoolicilor anonimi#.

  Consilierea reprezint3

  Rela ia de cola$orare ntre consilier i cel consiliat4

  0e focalizeaz pe pro$lem4

  Este orientat spre comportamentele pro$lematice ale clientului, dar i spre optimizarea

  capacit ilor sale de comunicare, adoptarea deciziilor, etc.4

  %ntegreaz i aplic principii i strategii sp...