Surat Pernyataan care Worker

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Surat Pernyataan care Worker

Transcript

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangandibawahiniNama: Linda Mawar RiniUmur: 22 tahunAgama: IslamAlamat: Ngrancang,Rt 05 / Rw o5, Bojonegoro, Kedu, Temanggung

Tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus proses matching dan bersedia ditempatkan bekerja sebagai tenaga kerja Careworker (Kaigofukushishi) pada program G to G ke Jepangu ntukpenempatanTahun 2016.Demikiansuratpernyataaninisayabuatdengansesungguhnyatanpapaksaandaripihakmanapun.

Mengetahui, Orangtua,

()Bandung,.2015Yang menyatakan,

MATERAI6000

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangandibawahiniNama:Umur:Agama:Alamat:

Tidakakanmenuntutgantirugiapabiladalam proses penempatanditemukankasus yang diakibatkanolehCalon TKI sehinggacalon TKI dikeluarkannyadaripihaktempatpelatihanpada program G to G keJepanguntukpenempatanTahun 2016.Demikiansuratpernyataaninisayabuatdengansesungguhnyatanpaadapaksaandaripihakmanapun.

MATERAI6000Mengetahui, Bandung,.2015Orangtua, Yang menyatakan

(.)()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangandibawahiniNama:Umur:Agama:Alamat:

Menyatakanbahwasayatidakpernahbertattodiseluruhbagiantubuhsaya.Demikiansuratpernyataaninisayabuatdengansesungguhnyatanpaadapaksaandaripihakmanapun.

Bandung,.2015Yang menyatakan

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangandibawahiniNama:Umur:Agama:Alamat:

BersediaditempatkansebagaitenagakerjaCareworker (Kaigofukushishi)pada program G to G keJepanguntukpenempatanTahun 2016.Demikiansuratpernyataaninisayabuatdengansesungguhnyatanpapaksaandaripihakmanapun.

Bandung,.2015

MATERAI6000Yang menyatakan

()