Susunan Acara Upacara Bendera

  • View
    193

  • Download
    87

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JADWAL ACARA KEGIATAN UPACARA BENDERA

Transcript

SUSUNAN ACARA UPACARA BENDERADENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRAHMANIRAHIMUPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIHHARI SENIN TANGGAL ______ TAHUN ______ SEGERA DIMULAI.MASING-MASING PEMIMPIN BARISAN MENYIAPKAN BARISANNYA.PEMIMPIN UPACARA MEMASUKI LAPANGAN UPACARA.PENGHORMATAN PESERTA UPACARA KEPADA PEMIMPIN UPACARA DIPIMPIN OLEH PEMIMPIN BARISAN YANG PALING KANAN.LAPORAN SETIAP PEMIMPIN BARISAN KEPADA PEMIMPIN UPACARA.PEMBINA UPACARA MEMASUKI LAPANGAN UPACARA.PENGHORMATAN PESERTA UPACARA KEPADA PEMBINA UPACARA DIPIMPIN OLEH PEMIMPIN UPACARA.LAPORAN PEMIMPIN UPACARA KEPADA PEMBINA UPACARA BAHWA UPACARA SIAP DIMULAI.PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DIIRINGI LAGU INDONESIA RAYA.MENGHENINGKAN CIPTA DIPIMPIN OLEH PEMBINA UPACARA.PEMBACAAN TEKS PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 OLEH PETUGASPEMBACAAN TEKS PANCASILA, OLEH PEMBINA UPACARA DIIKUTI OLEH SELURUH PESERTA UPACARA.PEMBACAAN DASA PRASETYA SISWA YADIKA, DIIKUTI OLEH SELURUH SISWA/I YADIKAAMANAT PEMBINA UPACARA, PESERTA UPACARA DIISTIRAHATKAN.MENYANYIKAN LAGU WAJIB ............................ DAN MARS YADIKAPEMBACAAN DOA OLEH PETUGASLAPORAN PEMIMPIN UPACARA KEPADA PEMBINA UPCARA BAHWA UPACARA TELAH SELESAI DILAKSANAKAN.PENGHORMATAN KEPADA PEMBINA UPACARA DIMPIMPIN OLEH PEMIMPIN UPACARA.PEMBINA UPACARA MENINGGALKAN LAPANGAN UPACARA.DEWAN GURU DAN STAF KARYAWAN DAPAT MENINGGALKAN LAPANGAN UPACARAPENGHORMATAN KEPADA PEMIMPIN UPACARA DIPIMPIN OLEH PEMIMPIN BARISAN YANG PALING KANAN.PEMIMPIN UPACARA DAPAT MENINGGALKAN LAPANGAN UPACARAPENGUMUMAN-PENGUMUMAN.UPACARA SELESAI, BARISAN DIBUBARKAN DASA PRASETYA SISWA YADIKAKAMISISWA SMA-SMK YADIKA SOREANG, SELALU :BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.//MENJADI PENGAMANPENGAMAL PANCASILA,DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945.//PATUH DAN HORMAT KEPADA ORANG TUA,GURU DAN PEMERINAH REPUBLIK INDONESIA.//PATUH SERTA MELAKSANAKANTATA TERTIB SEKOLAH, BAIK YANG TERTULIS MAUPUN YANG TIDAK TERTULIS.//BERUSAHA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SISWA,DENGAN KONSEKUEN DAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB.//MENGUTAMAKAN KEJUJURANKEDISIPLINAN, KESOPANAN, KERAPIHAN DAN KEHARMONISAN, DALAM SEGALA TINDAKAN DAN PERBUATAN.//MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN SEKOLAH, SERTA SALING MENGHORMATI SESAMA SISWA.//MENGUTAMAKAN DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH, MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DENGAN BAIK DAN BENAR.//BERSAMA-SAMA MEWUJUDKAN CITA-CITA YAYASAN ABDI KARYA.//MENGUTAMAKAN DAN MENDAHULUKAN KEPENTINGAN ALMAMATER.//PANCASILA1. Ketuhanan Yang Maha Esa.2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.3. Persatuan Indonesia.4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945PEMBUKAANBahwa sesungguhnya kemerdekaan ituialah hak segala bangsadan oleh sebab itu,maka penjajahan diatas duniaharus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.//Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesiatelah sampailah kepada saat yang berbahagiadengan selamatsentosamengantarkan rakyat Indonesiake depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,berdaulat,adil dan makmur.//Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasadan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,maka rakyat Indonesia menyatakan dengan inikemerdekaannya.//Kemudian daripada ituuntuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadidan keadilan sosial,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itudalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesiayang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.// AudzubillaahiminasysyaitoonirrojiimBismillaahirrohmaanirrohiim Alhamdulillaahirobbilalamiin Wassholaatu wassalaamuala asyrofil ambiyaai walmursaliin waala aalihi washohbihi ajmaiin...Ya Allah Yang Maha Pengampun Ampunilah dosa dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami...Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian diantara kami serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu Guru kami dalam mendidik kamiYa Allah Yang Maha Pemurah Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan - Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsaYa Allah Yang Maha Kuasa Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta selamatkanlah kami dari semua marabahaya dan tipu dayaYa Allah Yang Maha Bijaksana Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan , maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba- Mu yang lemah iniRabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa adzaabannaar Subhanaa rabbika rabbil izzati ammaa yashifuun Wasalamun alal mursalin Walhamdulillahirabbilalamiin