Sve ostalo je glazba. Mozart-Bach-Scarlatti-Weiss

  • Published on
    05-Aug-2015

  • View
    17

  • Download
    1

DESCRIPTION

Programska knjiica za scenski kola "Sve ostalo je glazba. Mozart-Bach-Scarlatti-Weiss"

Transcript

Od rujna 2011.godine je lan Hrvatskog drutva glazbenih umjetnika. Frana Marija Vrankovi, mag.art. (Zagreb, 1986.) magistrirala je Kazalinu reiju i radiofoniju na Akademiji dramske umjetnosti Sveuilita u Zagrebu. Kao zavrnu kazalinu produkciju pod mentorstvom prof. Branka Brezovca 2011. postavila je The Two-Character Play Tennesseeja Williamsa na Sceni "Lea Deutsch" idovske opine u Zagrebu, a kao zavrnu radiodramu, napravila je radioadaptaciju i radioreiju Dva bijela hljeba Milana Begovia pod mentorstvom prof. Vedrane Vrhovnik. Dobitnica je Rektorove nagrade za ak. god. 2011./12. za DeSADU,. vol. 3 te Rektorove nagrade za ak. god. 2010./11. za predstavu DuLuM, Stipendije "Tomislav Durbei" 2008. te Stipendije Sveuilita u Zagrebu. Od 2008. lanica je Hrvatskoga drutva dramskih umjetnika. Sa skupinom studenata ADU 2009. osnovala je Festival DeSADu, u sklopu kojega reira koncertna itanja dramskih tekstova studenata dramaturgije. U sklopu ispitnih produkcija na studiju postavila je Pierotovo Ranjeno Srce ili Gospou Sreu Milana Begovia, Maskeratu Miroslava Krlee, Jelin izbor prema Kuginoj kui Augusta enoe, Gdje se Dri skrio? i dr. Za studija asistirala je u kazalitu na dvadesetak dramskih i opernih produkcija. Kao asistent redatelja sudjelovala je u meuakademijskim projektima arobna frula i Ivan Grozni, koji su nagraeni Posebnom Rektorovom nagradom. Reirala je desetak koncerata, evenata te predstava. U Gradskom kazalitu Jastrebarsko u reirala je autorski projekt Fora ili Mora? te Dok nas smrt ne rastavi Nine Horvat. Na Sveuilitu u Heidelbergu u Njemakoj reirala je jednoinku to ena umije Marije Juri Zagorke. Reirala je humanitarnu boinu predstavu Boina bajka o drvetu Mirte Zeevi, koncert Rc-its de l'autre monde Dalibora Bukvia u KDVL, Albatros Ranka Marinkovia na Sceni "Lea Deutsch", Pierotovo Ranjeno Srce ili Gospou Sreu M. Begovia na TTF-u, predstavu Vesele ene Hrvatske u produkciji Kazalita "Smjehotii", koja je nagraena "Srebrnim zubom" na Festivalu zlatnoga zuba 2009. u Pazinu, djeji igrokaz Koko kod frizera Nade Zidar-Bogadi u Panonskom Institutu u Gttenbachu u Austriji i druge predstave. Na francuskom jeziku vodila je dramsku skupinu L'Athliance Alliance-Franaise de Zagreb, na engleskom Theatre Group u sklopu IB programa u XV. gimnaziji u Zagrebu. Jo je u Zagrebu vodila grupu u dramskom studiju DeeNDi. God. 2007. bila je jedan od producenata kazalinoga festivala Ffrik!. Stalni je suradnik Festivala idovskoga filma u Zagrebu. Sudjelovala je na nekoliko meunarodnih kroatistikih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila radove u zbornicima tih skupova. Aktivno govori francuski, engleski, njemaki i panjolski jezik.

Udruga Sve ostalo je glazba iva Natali 4 HR 20000 Dubrovnik E-mail. sveostalojeglazba@yahoo.com Web. http://sveostalojeglazba.webs.com/

Scenski kola SVE OSTALO JE GLAZBAMozart-Bach-Scarlatti-WeissDAMJAN BUI, gitarist IVANA JELAA, pijanistica FRANA MARIJA VRANKOVI, redateljica, Mozart, istaica, Bach, Scarlatti, Weiss

Projekt naslovljen Sve ostalo je glazba zamiljen je kao ciklus glazbenoscenskih kolaa koji prikazuju razliite periode iz glazbene prolosti ija je misija klasinu glazbu pribliiti iroj publici. U nastojanju da to ostvarimo razbijamo kanonsku koncertnu formu, to ukljuuje sudjelovanje solista u scenskim interpolacijama unutar izvoenja kompozicija. Cilj ovoga projekta je, uz proirivanje interesa za klasinu glazbu, pokazati kako se i s klasinom glazbom moe postii suvremeni scenski izriaj te kako "ozbiljna" glazba s vremenom ne gubi ni vrijednost, ni znaaj, ni kvalitetu, ali ni mogunost uivanja recipijenata i izvoaa u njoj. Program ovoga scenskoga kolaa tematizira 18. stoljee kroz likove i djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johanna Sebastiana Bacha, Domenica Scarlattija i Silviusa Leopolda Weissa koji se susreu u imaginarnom prostoru izmeu sadanjeg vremena i pseudopovijesnoga susreta ta etiri skladatelja na zabavi u 18. st. Kroz izvedbu ovi se skladatelji oivljavaju i dolaze u izravnu komunikaciju s pijanisticom i gitaristom. Scenarij ovoga kolaa, prema poetnoj ideji Ivane Jelae raspisala je Frana Marija Vrankovi.

Damjan Bui (Rijeka, 1985.) osnovno i srednje glazbeno obrazovanje stjee u Glazbenoj koli I.M. Ronjgova, u klasi profesora Antonia Mrele, instrument gitara. Paralelno zavrava i ope osnovno obrazovanje, te Prvu hrvatsku suaku gimnaziju ope usmjerenje, u Rijeci. Nastavlja glazbeno obrazovanje upisavi Muziku akademiju u Zagrebu u klasi profesora Istvana Roemera 2004/2005 godine. Diplomirao je 2008. godine diplomskim solistikim koncertom, te stekao zvanje akademskog glazbenika gitarista, profesora gitare i magistra glazbe. Usavravao se aktivno sudjelujui na mesterclassevima eminentnih svjetskih gitarista i pedagoga Carla Marchionea, Zorana Dukia, Pavela Steidla, Costasa Cotsiolista, Marca Tamaya, Marcina Dylle, Paola Pegorara. Takoer je svirao u komornom sastavu s violinom te u gitaristikom kvartetu. Svirao je na nizu koncerata u sklopu Akademije, te samostalno u Hrvatskoj, Italiji, Austriji. Stipendist je Grada Rijeke i upanije Primorsko Goranske. Primljen je bez potrebe polaganja prijemnog ispita (zbog dobro odraenog masterclassa) na gitaristiku akademiju 'F. Tarrega' u Pordenoneu (Italija), u klasu priznatog profesora Paola Pegorara na specijalizacijski studij gitare, a sa istim mentorom studij nastavlja na Kunstuniversitat Graz u Austriji gdje je zavrio Master studij. Trenutano svira na instrumenta graditelja Petr Matoueka iz eke. Ivana Jelaa (Dubrovnik,1985.) osnovno i srednje glazbeno obrazovanje stekla je u Umjetnikoj koli Luke Sorkoevia u klasi prof. Marije Anti. 2008. g. diplomirala je na zagrebakoj Muzikoj akademiji u razredu prof. Ljubomira Gaparovia,nakon ega je upisala poslijediplomski studij specijalizacije na Akademiji za glasbo u Ljubljani u klasi prof. Tomaa Petraa. Usavravala se na mnogobrojnim meunarodnim majstorskim teajevima,najprije na ljetnim kolama u Dubrovniku,to ih je organizirala EPTA(R. Kehrer,J.F. Antonioli,D.Achatz,V. Krpan,E.Indjic i dr.) a u sklopu iste ljetne kole, 1998.g. ,prvi je put nastupila s Dubrovakim simfonijskim orkestrom,pod ravnanjem Tomislava Fainija,izvevi prvi stavak koncerta za klavir i orkestar Dmitrija Kabalevskog u atriju Kneeva dvora.Bila je to praizvedba tog djela u Hrvatskoj. Sudjelovala je na majstorskom teaju za Lied,za pjevae i korepetitore,to su ga na otoku Rabu vodili naa istaknuta umjetnica Dunja Vejzovi i prof. Konrad Richter. Tijekom svog kolovanja redovito je nastupala solistiki i s orkestrom (Dubrovaki simfonijski orkestar,Dubrovaki komorni orkestar,Hrvatski komorni orkestar) . Nastupala je u studentskim ciklusima Virtuoso u Hrvatskom glazbenom zavodu,projektu 7 u 7 za 70,obiljeavajui 70. obljetnicu skladatelja Dubravka Detonia te je odrala recital u sklopu 45. Tribine Darko Luki u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu kao i niz drugih zapaenih nastupa. Sudjelovala je na regionalnim i dravnim natjecanjima HDGPP-a,osvajavi prve i druge nagrade,te na EPTA-inom meunarodnom natjecanju za mlade pijaniste u Osijeku (2003.g ). Od 2006. godine redovito se usavravala kod prof. Noela Floresa,u Beu i Zagrebu. Djeluje i kao komorna glazbenica ,redovito nastupa s violinisticom Dorom Kamber, kojoj je i umjetnika suradnica na studiju specijalizacije na Muzikoj akademiji u Zagrebu,u klasi prof. Marije epuli. 2012. godine upisuje i poslijediplomski studij specijalizacije klavira na Muzikoj akademiji u Zagrebu, u klasu prof. Ljubomira Gaparovia.

U sklopu ovoga kolaa izvode se ove skladbe:W. A. Mozart (1719.-1787.): Sonata za klavir u F-duru, KV 332 J. S. Bach (1685.-1750.): Druga suita za violonelo, BWV 1008 (arr. P. Pegoraro ) D. Scarlatti (1685.-1757.): Sonata za klavir u f-molu, K 466 S. L. Weiss (1686.-1750.): Sonata L'infidele (Entree, Courante, Sarabande i Menuet) D. Scarlatti (1685.-1757.): Sonata za klavir u d-molu (Tocatta), K141

Premijera: 15. rujna 2012. u atriju palae Sponza u Dubrovniku

Recommended

View more >