Sveta Druina - 2013

  • Published on
    11-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    5

DESCRIPTION

Miklavev zvon, od 29.12. do 5.1.2014

Transcript

upnik Vinko trucelj Telefon 07/ 81.61.680 Mobilni telefon 041/71.69.39 Vinko 041/26.18.70 - Grega 031 35.19.55 - Joe Elektronska pota zupnija.sevnica@salve.si MIKLAVEV ZVON Glasilo upnije Sevnica SVETA DRUINA 29. december 2013 Kot Boji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite im globlje usmiljenje, dobrotljivost, poninost, krotkost, potrpeljivost. Prenaajte drug drugega in odpuajte drug drugemu. Kol 3, 12-21 MOLITEV K SVETI DRUINI Jezus, Marija in Joef vam priporoamo vse nae druine, da se v njih obnovijo udei milosti. Sveta nazareka druina, privlana ola svetega evangelija, ui nas z razumno duhovno urejenostjo posnemati vae kreposti. Podari nam jasen pogled, ki bo znal v vsakodnevnih resninostih ivljenja prepoznati dela Boje previdnosti. Stori v nas, da bomo ponovno cenili tiino, da bodo nae druine dvorana molitve, ter jih preoblikuj v majhne domae Cerkve. Obnovi eljo po svetosti, podpiraj nas v plemenitem naporu pri delu, vzgoji, posluanju, medsebojnem razumevanju ter odpuanju. Sveta nazareka druina, prebudi v nai drubi zavest o svetem in nedotakljivem znaaju druine, saj je neprecenljivo in nenadomestljivo dobro. Vsaka druina naj bo gostoljubno bivalie dobrote in miru za otroke in ostarele, za tistega, ki je bolan ali osamljen, za tistega, ki je ubog ali pomoi potreben. Jezus, Marija in Joef, k vam z zaupanjem molimo, vam se z veseljem izroamo. Druina, ki moli Vsi potrebujemo Boga. Potrebujemo njegovo pomo, njegovo mo, njegov blagoslov, njegovo usmiljenje, njegovo odpuanje. Vendar pa je potrebna preprostost. Za molitev v druini je potrebna preprostost. Molitev Oenaa, ko smo zbrani okoli mize ni nekaj izrednega, je mona. Tudi moliti skupaj roni venec v druini je zelo lepo, daje veliko moi. Prav tako moliti drug za drugega: mo za eno, ena za moa, oba za otroke, otroci za stare, stare stare... Molte drug za drugega. Takna je molitev druine in molitev krepi druino. Druina, ki ohranja vero Sveti Pavel primerja svoje ivljenje z bitko in s tekmo. Vero je ohranil zato, ker je ni samo branil temve jo je oznanjal, razirjal, ponesel dale. Ohranil je vero, ker potem, ko jo je prejel, jo je podarjal in el vse do obrobij ne da bi zavzel obrambno dro. In na kaken nain mi v druini ohranjamo nao vero? Jo drimo zase, za nao druino kot zasebno dobrino, kot raun v banki ali pa jo znamo s prievanjem, z gostoljubnostjo, z odprtostjo deliti z drugimi? Druina, ki ivi veselje Kako je z veseljem v tvojem domu? Kako je z veseljem v tvoji druini? Sami odgovorite na to. Resnino veselje, ki ga okuate v druinah, ni nekaj povrinskega, ne prihaja zaradi stvari, zaradi ugodnih razmer. Resnino veselje prihaja iz globoke skladnosti med osebami, ki jo vsi v srcu utijo in hkrati utijo lepoto ob tem, da so skupaj, da se medsebojno podpirajo na poti ivljenja. Osnova tega globokega utenja veselja je Boja navzonost, Boja navzonost v druini, njegova sprejemajoa, usmiljena in spotljiva ljubezen do vseh, predvsem pa potrpeljiva ljubezen. Potrpeljivost je Boja krepost, ki nas v druini ui, da imamo drug do drugega to potrpeljivo ljubezen. Da smo potrpeljivi. Potrpeljiva ljubezen. e ni Boje ljubezni tudi druina izgubi skladnost, prevladajo posamezni interesi, ugasne veselje. Medtem pa druina, ki ivi veselje vere, to spontano posreduje naprej. Vesele druine... Druine, ivite vedno z vero in preprostostjo, kot sveta nazareka druina. pape Franiek Danes je praznik sv. Druine. Prihodnja nedelja je 2. po boiu. Ob 11.30 bo maa na Graki gori. Ker je tudi prva nedelja v mesecu, vabljeni k molitvi ronega venca pred Najsvetejim ob 7.30. Ob 15.00 bo molitvena ura za duhovnike in redovnike poklice v upnijski kapeli. Pri vseh svetih maah bo ofer za cerkvene potrebe. V torek je zadnji dan civilnega leta Silvestrovo, tudi drugi sveti veer. Vabljeni smo k sveti mai, ko se bomo Bogu zahvalili za vse prejete dobrote, ki smo jih prejeli v iztekajoem letu in ga bomo prosili za blagoslov v letu, ki prihaja. Na silvestrovo, 31. 12. 2013, bo pri kipu Marije v Ronem dolu v zaselku Beek blizu Blance, sv. maa ob 23. uri. Ob 22. uri se zberemo na kriiu na Blanci z baklami, od koder se pe odpravimo do kapelice. V dolino se vrnemo do polnoi. Morebitni pohodniki iz Sevnice se o podrobnosti pohoda e dogovorimo. V sredo je Novo leto, praznik Marije, Boje matere in dan miru. Sv. mae bodo v upnijski cerkvi ob 8.00, 10.00 in 18.00 ter na Vranju ob 11.30. Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo stareje in bolne farane. Ob 16.00 bo sv. maa v Domu starejih obanov. Pri vseh maah bo prilonost za sv. spoved. Ta teden bomo blagoslavljali domove po Ledini, Zajji gori, Planinski cesti in ulicah po Sevnici. Zaradi boinih praznikov in blagoslovov domov bomo z veroukom ponovno zaeli v ponedeljek 13. januarja 2014. Letne naronine za verski tisk (preko upnijskega urada) za prihodnje leto znaajo: Druina 91,00 , Ognjie 28,00. Kdor eli prejemati verski tisk po poti, ali pa eli prekiniti naronino, naj nam to sporoi. Iskren Bog plaaj skupini iz Pod vrtae, Florjanske ulice spodnji del, Prvomajske, Kidrieve, Kajuhove in Tabornike, ki je ta teden oistila in okrasila cerkev. Prihodnjo soboto je na vrsti skuina iz marja in Planinske. OZNANILA S V E T E M A E od 29. decembra 2013 do 5. januarja 2014 NEDELJA, 29. 12. SVETA DRUINA Sevnica marje Sevnica Sevnica ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00 ob 18.00 za farane Ivanka in Joe Matjai Ante Podrug, obl. in Jurij Jezernik Marija Olui, pog. Veber in Jazbec Ponedeljek, 30. 12. sv. Janez Sevnica Sevnica ob 8.00 ob 18.00 Angela in Pavel Pinoza, obl. Franc Kastelic, obl. Ivan Puc, 30.d.p.p. Torek, 31. 12. sv. Silvester Sevnica Sevnica Beek ob 8.00 ob 18.00 ob 23.00 Silvo in Franika Luar Janko Stari Tonika in Ivan Kozinc Bogu v zahvalo Sreda, 1. 1. Marija, Boja Mati dan miru Sevnica Sevnica Vranje Sevnica ob 8.00 ob 10.00 ob 11.30 ob 18.00 Antonija Kunek in stari upevc Alojzij Oblak, 30.d.p.p. Dremakovi Andrej tih etrtek, 2. 1. sv. Bazilij Sevnica Sevnica ob 8.00 ob 18.00 Marija Kuleto Olui Marija Petek, 3. 1. Presveto Jezusovo ime Sevnica dom Sevnica ob 8.00 ob 16.00 ob 18.00 Joefa Popelar Vinko ikar druina Lipovek Justina Rome, 7.d.p.p. Sobota 4. 1. sv. Angela Sevnica Sevnica ob 8.00 ob 18.00 Andrej, obl. in Nea Taker Seniarjevi iz Lamper Janko, Stanislav, Helena in druina Mesojedec ter Marija in Joe Knez NEDELJA, 5. 1. 2. PO BOIU sv. Janez Sevnica marje Sevnica Gr. gora Sevnica ob 8.00 ob 9.00 ob 10.00 ob 11.30 ob 18.00 za farane Joefa Drobne ter druina Zeli Franika Brilej Martin in Marija Goriek Marija Koir, 7.d.p.p. Milka Gabri, 7. d.p.p.