Sveta trojica - 2013

 • Published on
  16-Mar-2016

 • View
  218

 • Download
  5

DESCRIPTION

Miklavev zvon, od 26.5. do 2.6.2013

Transcript

 • upnik Vinko trucelj Telefon

  07/ 81.61.680

  Mobilni telefon 041/71.69.39 Vinko

  041/26.18.70 - Grega

  031 35.19.55 - Joe

  Elektronska pota zupnija.sevnica@salve.si

  Spletna stran

  www.donbosko.si/sevnica

  MIKLAVEV ZVON

  Glasilo upnije Sevnica

  NEDELJA SV. TROJICE

  26. maj 2013

  Vse kar ima Oe, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo

  oznanjal. Jn 16, 12-15

  Sveti, Troedini Bog, ti si Ljubezen. Slavimo te in hvalimo, ker si ustvaril druino,

  da se tvoja Ljubezen po njej uresniuje in razirja. V asu, ko se eli razvrednotiti druino oeta, matere in

  otrok, se milostno ozri na nas, da bomo uresnievali tvoj nart Ljubezni. Prosimo te, da bi se vsi kristjani s pogumom in

  javno besedo zavzeli za vrednoto druine ter jo posredovali naim mladim.

  Nae druine, na narod in nae voditelje izroamo v varstvo Matere Marije, svetega Joefa in drugih zavetnikov druine. Stvarnik druine, sprejmi nae pronje in jih uslii po Kristusu, naem

  Gospodu. Amen.

 • OB ZAKLJUKU VEROUNEGA LETA Zakljuili smo e eno verouno leto. In sedaj, na koncu in hkrati na zaetku poitnic, prinesimo pred Gospoda vse, kar je bilo darovanega v celotnem katehetskem, olskem letu. Premislimo, koliko asa nam je podaril Gospod od septembra do danes. Koliko mesecev, tednov, dni, ur in minut nam je podaril! Pomislimo, kaj

  vse se je v teh minutah, urah, dnevih, tednih, mesecih zgodilo

  dobrega, manj dobrega, tekega, zelo tekega, prijetnega, veselega. Pomislimo za kaj vse se moramo Bogu zahvaliti, za kaj

  bomo prosili odpuanja in kaj polagamo v Njegove roke. Pred vrati so torej veroune poitnice, olske pa bodo hitro sledile. Odloili bomo ubenike in zvezke. Zasluili smo poitnice. Pa smo si jih res? Poitnice niso samo pravica, potrebno jih je zasluiti. e smo med olskim letom pridno delali, smo si jih sedaj zasluili. Zasluili smo si as za prijatelje in druino, saj so namenjene skupnemu druenju in spoznavanju drug drugega. Naj bomo na morju, v gorah, na izletu, ali kje drugje, spoznali

  boste kako lepo je iveti in imeti as drug za drugega. Kljub vsemu pa ne smemo pozabiti na Boga. Bog ne bo el na poitnice. e naprej nam bo podarjal mesece, tedne, dneve, ure in minute. Vedno bo z nami in v nas. In kakor si bomo med

  poitnicami vzeli as za prijatelje in druino, si moramo vzeti tudi as za nao nebeko druino. Naj nedelja ostane dan za to nao druino tudi med poitnicami. Kot obiskujemo prijatelje, obiskujmo tudi njih.

  ZAHVALA

  Ob koncu verounega leta se elim v imenu upnije in v svojem imenu zahvaliti vsem, ki ste ez vse leto skrbeli za duhovno rast naih otrok. Hvala katehistinjam in birmanskim animatorjem. Hvala mladim, ki ste pripravljali oratorijske dneve. Hvala

  otrokemu pevskemu zborku in njegovemu vodji. Naj Gospod blagoslovi vaa prizadevanja in vae delo poplaa z bogatim plailom!

  Vinko

  ZNAMENJA PRI MAI

  Umivanje rok Liturgino umivanje rok pri pripravi darov poznamo iz asov, ko so verniki pri darovanju prinaali najrazlineje darove, duhovnik pa jih je sprejemal in si pri tem umazal roke. Zato si jih je potem tudi umil.

  Simbolien pomen tega dejanja pa nam hoe sporoiti, da je umivanje rok nae oievanje, da moramo biti pred Bogom oieni grehov. Nae

 • roke so namre simbol dejanj, ki jih opravljamo v vsakdanjem ivljenju. Vedno znova smo poklicani k temu, da sprejemamo medse Kristusa s

  istimi in pripravljenimi srci. To izraa tudi kratka molitev, ki jo duhovnik moli med umivanjem rok: izmij, Gospod, mojo krivdo in oisti me grehov.

  MOLITVENI NAMENI ZA MESEC JUNIJ

  Sploni: Da bi med narodi prevladala kultura dialoga, posluanja in medsebojnega spotovanja. Misijonski: Da bi tam, kjer je sekularizacija najmoneja, kranska obestva uinkovito izvajala novo evagelizacijo. Slovenski: Da bi na Jezusovo pobudo vztrajno prosili Gospodarja

  etve, naj obudi med nami nove duhovne poklice.

  O Z N A N I L A Danes je praznik Svete Trojice.

  Prihodnja nedelja je 9. nedelja med letom. Je tudi prva nedelja v mesecu. Ob 7.30 vabljeni k molitvi ronega venca pred Najsvetejim. Ob 16.00 bo molitvena ura za duhovne poklice. Pri mai ob 10.00, se bomo zahvalili Bogu za verouno leto, ki je za nami. Pri vseh maah bo ofer za cerkvene potrebe. Pri mai ob 10.00 bo sklep verounega leta.

  V etrtek je zapovedan praznik sv. Renjega Telesa in Krvi Telovo. Sv. mae bodo v upnijski cerkvi po nedeljskem razporedu. Po veerni mai bo procesija z Najsvetejim, kjer bomo prosili za boji blagoslov pri delu. Vabljeni v im vejem tevilu, e posebej letonji prvoobhajanci.

  Ta teden bodo verouenci pri verouku prejeli sprievala, ki naj jih vrnejo v nedeljo pri sveti mai ob 10.00.

  Hvala vsem, ki ste v tem tednu pomagali pri urejanju upnijskega dvoria.

  V ponedeljek ob 16.00 je pogreb s sv. mao + Urke Zupani.

  V petek bomo konali s marnino pobonostjo. Vsem, ki ste se udeleevali ali vodili marnice iskren Bog plaaj.

  Mesec junij je posveen Jezusovemu srcu. Vabljeni k sveti mai!

  Prila je nova tevilka Druine in Ognjie.

  Iskren Bog plaaj skupini iz Peja ki je ta teden oistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za ienje in kraenje cerkve skupina iz Lonarjevega Dola.

 • S V E T E M A E od 26. maja do 2. junija 2013

  NEDELJA,

  26. 5.

  sv. Trojica

  sv. Filip

  Sevnica

  marje

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 9.00

  ob 10.00

  ob 19.00

  za farane

  Olga Novak

  Marija Juntez, obl.

  Vikica Valand in Stanko

  Peec Ponedeljek,

  27. 5.

  Alojzij Grozde

  Sevnica

  Pok.

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 16.00

  ob 19.00

  Marija Koleto

  Urka Zupani, pog. Joko Kova Ivan Kozinc

  Torek,

  28. 5.

  sv. Margareta

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 19.00

  Miran Breko

  Marija Valant

  Sreda,

  29. 5.

  sv. Maksim

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 19.00

  Martin Ober

  Julij Janei etrtek, 30. 5.

  sv. Renje Telo in Kri

  sv. Kancijan

  Sevnica

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 10.00

  ob 19.00

  za farane

  Franika Dremak in Rudi Krnik Franc vab, druina Kmetec, vab in Prus za Boji blagoslov in zdravje

  Petek,

  31. 5. obiskanje

  Device Marije

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 19.00

  Ana vegli

  Angela Kova Leke Marija

  Sobota

  1. 6.

  sv. Justin

  Sevnica

  Sevnica

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 15.00

  ob 16.00

  ob 19.00

  Marija Stopar

  za blagoslov druini za blagoslov druini Anton Kozmus, obl.

  NEDELJA,

  2. 6. 9. MED LETOM

  sv. Erazem

  Sevnica

  marje Sevnica

  Peje Sevnica

  ob 8.00

  ob 9.00

  ob 10.00

  ob 11.30

  ob 19.00

  za farane

  Alojz Breko Ivan Veber

  za blagoslov druini Danijela ikar, obl.