System bankowy w Polsce gospodarki rynkowej - gbv.de ?· System bankowy w Polsce w warunkach gospodarki…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>System bankowy w Polsce </p> <p>w warunkach </p> <p>gospodarki rynkowej </p> <p>pod redakcj^ naukowq Iwony Przychockiej i Jerzego Sikorskiego </p> <p>Warszawa 2008 </p> <p>SPIS TRESCI 3 </p> <p>Spis tresci </p> <p>Wstqp 7 </p> <p>JozefSobota Uwagi na temat sieci bezpieczenstwa sektora hankowego w kontekscie polityki pienic^znej (zarys problemu) 9 </p> <p>Krzysztof Biernacki Wplyw opodatkowania na sekurytyzacj^ aktyww bankowych w Polsce 19 </p> <p>Pawel Dziekanski Stabilizacjci cen, jako gfwny cel dziatania NBP a procesy rozwoju gospodarczego. Uwagi o polityce pieni^znej NBP wlatach 1999-2005 27 </p> <p>Aneta Ejsmond Wplyw bankowosci elektronicznej oraz kart platniczych na rozwj malej i sredniej przedsi^biorczosci w Polsce 45 </p> <p>Krzysztof Hofman Strategiczne aspekty procesw transformacji sektora bankowego w Polsce. Wnioski z dotychczasowych doswiadczen. Przewidywane kierunki dalszych zmian 63 </p> <p>4 SPIS TRfcSCI </p> <p>Urszula Jabloriska. Ewa Grzegorczyk-Kuznar Produkty bankowe a mikroprzedsi^biorstwa 75 </p> <p>Maciej W. Kierach Bank komercyjny jako istotny partner przcdsi^biorstwa wspomagajcjcy kreowanie jego sukcesu N9 </p> <p>Artur Kopijkowski-Gozuch Plski rynek kredytowy - analiza syntetyczna ze szczegolnym uwzgl^dnieniem gospodarstw domowych 105 </p> <p>Piotr Mochnaczewski Kontrola i monitoring projektw finansowanych przcz UE I b) </p> <p>Iwona Nowicka Kredyt technologiczny jako forma wspierania dzialalnosci innowacyjnej 129 </p> <p>Celina Piszczatowska Proces tworzenia Jednolitego Obszaru Platnosci w Euro (SEPA) w europejskim systemie bankowym 143 </p> <p>Iwona Przychocka Zatozenia dzialalnosci banku centralnego w Polsce na lata 2007-2009 15V </p> <p>Iwona Przychocka, Aleksandra Jastrz^bska Banki komercyjne a sektor malych i srednich przedsiebiorslw (na przykladzie Citibank Handlowy w Warszawie SA) 167 </p> <p>SPIS TRESCI 5 </p> <p>Maciej Sikorski Perspektywy rozwoju bankowosci elektronicznej w Polsce 175 </p> <p>Dariusz Sokolowski Sektor bankowy w Polsce 189 </p> <p>Andrzej Soloma Zakres korzystania z wybranych zrdet informacji o ustugach bankowych przez wlascicieli mikro- i malych przedsi^biorstw 205 </p> <p>Izabela Stalonczyk Analiza wybranych zabezpieczen zwrotnosci kredytw 219 </p> <p>Helena Stelmach-Leoniuk Rola bankw komercyjnych w procesie rozwoju gospodarki lokalnej 231 </p> <p>Anna Stocka Stabilnosc polskiego sektora bankowego 247 </p> <p>Ewa Tokajuk Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym na przelomie XX i XXI wieku 255 </p> <p>Piotr Witkowski Gwarancja bankowa w systemie zabezpieczenia naleznosci celno-podatkowych w mi^dzynarodowym obrocie towarowym 275 </p> <p>Barbara Wojsznis Wsplpraca uczestnikw systemu bankowego 297 </p> <p>6 SPIS TRfcSCI </p> <p>Krzysztof Zakovvski, Michal Zakowski Nowoczesne rozwiqzania multimedialne i internetowe w ksztaftowaniu konkurencyjnosci bankow 311 </p> <p>O autorch 327 </p>

Recommended

View more >