Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Systematiskt arbetsmiljarbete vid Institutionen fr vrdvetenskap och hlsa. Handlingsplanen fr 2010. bygger p resultaten frn arbetsmiljronder 2009, APT-mten, institutionsstyrelsemten, medarbetarsamtal samt Arbetsmiljbarometer III (2008). Ledarskap. Problem - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Systematiskt arbetsmiljarbete

  vid Institutionen fr vrdvetenskap och hlsa

 • Handlingsplanen fr 2010 bygger p resultaten frn arbetsmiljronder 2009, APT-mten, institutionsstyrelsemten, medarbetarsamtal samt Arbetsmiljbarometer III (2008).

 • Ledarskap

  ProblemMedarbetarna knner att ledningen r otydlig, frtroendet fr ledningen r delvis svagt, Medarbetare upplever att man inte fr konstruktiv kritik; vare sig positiv eller negativ,Medarbetarna upplever en stor del av planerade personalmten, t.ex. APT, som icke meningsfulla. Detsamma gller fr medarbetarsamtal och lnesamtal.

 • Chefskap beskrivning av nrmaste chef (2008)Stmmer heltStmmer delvisKvalitetsmedveten 17(32)*(30)**39(37)(41)Fljer upp beslut 6(16)(16)22(32)(35)Skapar sammanhllning12(27)(33)34(38)(38)Uppmuntrar sga ifrn11(19)(21)31(33)(35)r konsekvent 4(16)(20)36(38)(40)Fretrder verksamheten21(33)(35)34(34)(35)Ltt att fatta beslut19(35)(30)28(33)(38)Uppmuntra medarbetareatt delta i beslut10(22)(27)35(37)(38)Arbetar strategiskt17(26)(28)30(33)(36)Ltt att samarbeta med23(32)(38)43(42)(38)*SA **GU totalt

 • Positiv terkopplingfrn nrmaste chef (ja ofta + ja ibland, procent)* GU totalt

  20052008Ja, ofta6(18)*13(20)*Ja, ibland34(42)*22(44)*

 • Frtroende fr chef (mycket + ganska stort)Frtroende fr prefekt/enhetschefFrtroende frnrmaste chef2005:37(58)**2008:44(51)*(56)**47(63)*(66)**

  Frtroende fr dekan/motsvarande2005:43(44)**2008:44(33)*(42)**

  *SA ** GU totalt

 • Intresse fr chef- och ledarskap (mycket + ganska stort intresse)

  * SA ** GU totalt

  20052008Intresse fr chefsuppdrag29(31)*(35)**18(30)*(30)**Intresse fr annat ledningsuppdrag45(43)*(47)**27(38)*(36)**

 • HandlingHandlingLedningens arbetsfrdelning skall tydliggras, Delegationsordningen, rligen reviderad, skall kommuniceras bttre, Verksamhetens ledningsarbete i termer av uppdrag, rapportering och uppfljning skall gras mer transparant (t.ex. via sociala media ssom blogg och tvitter),Nytillsatta chefer skall pbrja GU:s chefsutvecklingsprogram HT 10, Planerade personalmten (t.ex. personalkonferens, utvecklingsdagar, APT), kommer att fljas upp vad gller innehll och nrvaro,Alla medarbetare skall ha medarbetarsamtal och erbjudas lnesamtal under 2010. Upplgget av samtal skall ske utifrn den akademigemensamma modellen. Det r bde chefs och medarbetares ansvar att frbereda sig infr samtalet och att skerstlla att det blir av vrde fr alla parter.

 • Samarbete, konflikter och diskrimineringProblemSamarbete, oenigheter och konflikter lses inte alltid konstruktivt, lyhrdheten r lg, Det finns tendens till att inte kritik framfrs,Krnkande srbehandling och diskriminering frekommer, Samarbete inom grupper och mellan grupper r delvis dligt.

 • Samarbete inom och mellan grupper (mycket + ganska dligt)2005 2008Inom gruppen lrare/forskare23(19)*20(19)*Inom gruppen TA32(13)*27(12)*Mellan lrare/forskare TA19(15)*24(16)*Mellan lrare/forskare stud 4(7)* 5(7)* Mellan TA stud 1(5)* 5(6)*

  * SA

 • Krnkande srbehandling * SA ** GU totalt

  20052008AnstlldaVid ngot tillflle39(19)*(19)**26(18)*(15)**Vid flera tillfllen13(7)*(6)**5(7)*(6)**StudenterVid ngot tillflle47(13)*(9)**19(10)*(8)**Vid flera tillfllen6(3)*(2)**3(2)*(1)**

 • Krnkande srbehandling * SA ** GU totalt

  20052008Du sjlvVid ngot tillflle14(8)*(8)**14(9)*(7)**Vid flera tillfllen4(4)*(3)**2(3)*(2)**

 • Samarbetssvrigheter och konflikter (mycket stora + ganska stora)

  GUSAVrdvetenskap2005:29 31602008:283030

 • Frisprkighetsrisk(Ja, helt skert + ja, troligen)

  Frsmrad stllning Ovilja chef Ovilja arb.kamr200542(28)*(27)** 57(37)*(35)**37(23)*(23)**200839(26)*(25)** 47(36)*(34)**24(23)*(23)**

  Knt oro att framfra kritik?2005: 33(19)*(20)**2008: 17(18)*(14)*** SA **GU totalt

 • Vem kan man tnka sig att vnda sig till vid konflikter? (2008)

  Ja, absolutja, kanskeNrmaste chef43(51)*(56)**26(29)*(27)**Hgre chef11(19)*(25)**31(37)*(37)**Arbetskamrat58(61)*(61)**32(30)*(31)**

  * SA ** GU totalt

 • Handlingven till institutionsstyrelsemtet anmls generella arbetsmiljproblem fr diskussion, Pbrja chefshandledning med Previas hjlp fr att strka chefernas roll och identitet.Tydliggra chefers och medarbetares ansvar vad gller att flja likabehandlingsplanen och aktivt verka fr en god arbetsmilj fr alla dr utanfrskap, srbehandling och diskriminering inte tillts.

 • Arbetsvillkor och organisationProblemFortsatta problem vid bokning av undervisningslokaler, Medarbetarna upplever att deras kompetens inte tillvaratas,Medarbetare knner otillrckligt inflytande, Arbetsbelastningen r fr hg, en stor del av medarbetarna upplever att kvlls- och helgarbete krvs,Verksamhetens ml r inte tillrckligt kommunicerade, tydliga eller uppfljdaNyanstllda upplever vissa svrigheter med att komma in i gemenskapen p institutionen, Frn gruppen administrativ personal har kritik mot arbetsmiljn framfrts vad gller t.ex. samarbete p olika niver.

 • Oroskllor(2008)Beroendet av externa anslag: 26 (41)*(34)** Nedskrningar: 6 (27)*(29)**Omorganisation p arbetsplatsen: 8 (20)*(21)**Varsel om uppsgning: 6 (14)*(12)**Otydlig ledning: 50 (12)*(12)**

  * SA**GU totalt

 • Pverka beslut och inflytande Pverkan p beslut (mkt stor + ganska stor):2005: 33(34)*(41)**2008:31(35)*(44)**

  InflytandeEnligt nskemlMindre n nskat2005:55(56)*(56)**37(34)*(35)**2008:52(55)*(54)**40(35)*(36)**

  * SA**GU totalt

 • Hur njd r man med olika aspekter av arbetet? (Mycket njd + ganska njd, 2008)GUSAVrdvetenskapArbetsuppgifter87 8791Arbetet som helhet868484Arbetskamraterna848686Dina prestationer848490Utmaning74 7370Nrmaste chefen656345Utvecklingsmjligheter 61 6159Mjligheter att pverka55 5455Arbetsbelastning46 5342Lnen413842

 • Njd med arbetet och anstllningen(mycket + ganska njd)

  *GU totalt

  Njd med jobbetNjd med arbeta p instNjd arbeta p GU200582(84)*84(79)*77(70)*200884(86)*74(79)*77(72)*

 • Engagemang1-5; 1 = mkt hgt, 5 = mkt lgtSAVrdvetenskap2005:M = 1.90M = 2.092008:M = 1.89M = 2.16

 • Stress och stressupplevelser (instmmer helt, 2008)GUSAVrdvet

  Kan inte slppa272328tankarna p jobbetEj tid att reflektera181520Fler arbetsuppgifter272328Fysiskt utmattad131312Psykiskt utmattad161620

 • HandlingFortsatt arbete med frbttring av lokalbokningssystem och organisation. Frgan kommer lyftas ter vid SA:s vergripande lokalgrupp, Fortsatt arbete med optimal arbetsfrdelning utifrn kompetens och resurser genom strre nrhet mellan chef och medarbetare inom respektive sektion, Arbetsmiljombud ska finnas inom varje sektion, Fortsatt utveckling och tydliggrande vad gller sektioneras uppdrag, innehll och struktur, Introduktion fr nyanstllda skall fortsatt erbjudas en gng per termin,

 • Handling (forts)Mentorskap skall introduceras dr varje nyanstlld tilldelas en mentor med uppgift att lotsa vederbrande in i verksamheten, organisatoriskt och socialt, Fortsatt uppmuntran att minst 25 medarbetare deltar i utbildning om medarbetarskap under 2010, Information om arbetsmilj och erforderliga dokument skall finnas p hemsidan, Fortsatt versyn av uppdragsbeskrivning fr administrativ personal. Vidare skall kompetensutveckling p individ- och gruppniv erbjudas. Frslag skall lggas om akademigemensamma utbildningar och aktiviteter.

 • Hlsa och hlsoriskerProblemMedarbetare upplever oro fr hlsorisker i samband med bl a bildskrmsarbete, har nack-, rygg-, muskel- och/eller ledbesvr,Medarbetare upplever smnsvrigheter pga. av tankar p jobbet, Det finns en begrnsad uppfattning om vilken hjlp man kan f frn fretagshlsovrden,

 • Hlsa (Skala 1 10; 1 = mycket dlig; 10 = mycket god [Andel 8,9,10] )

  GUVrdvetenskap2005: 65622008: 6972

 • Handling

  Vid medarbetarsamtalet fljs medarbetarnas hlsa upp,Uppmuntra till att friskvrdbidraget utnyttjas av de anstllda, Flj upp korttidssjukfrnvaron inom institutionen,Bjud in Previa fr en genomgng av deras verksamhet,Fortsatt versyn av fysiska arbetsplatsen dr ergonomiska lsningar skall prioriteras.

 • Vrdvetenskap jmfrt med fakultet/GU Bttre Mindre oro fr nedskrningar och omorganisationerSamarbetet lrare/forskare och TA bttreMer positiv terkoppling frn studenterMer frekvent med utvecklings- och lnesamtalStrre frtroende fr dekan

  Mindre braFrisprkighetsriskOtydlig ledningMindre njd med nrmaste chefMindre aktiv ledarstilMindre positiv terkoppling frn chefMindre frtroende fr prefekt, nrmaste chefSamarbetet inom TA mindre braKrnkande srbehandling, mobbning, mer frekvent

 • Jmfrelser ver tidBttreFrisprkighetsrisken har minskatMindre krnkande srbehandlingMindre samarbetssvrigheter och konflikterStrre frtroende fr prefekt

  SmreMindre njda med att arbeta vid institutionenMindre lne- och utvecklingssamtalIntresset fr chefsuppdrag och andra ledningsuppdrag

 • Studenternas arbetsmiljProblemDet finns rapporter om stickskador via kanyler i samband med trning av venprovstagning etc, framfrallt under VFU men ocks p KTC. Studenterna upplever svrigheter vad gller kommunikation med lrare och administratrer. Det gller t.ex. knnedom om till vem man vnder sig med ett rende samt brister i den lpande kontakten med lrare i kurser/program, Vid kursutvrdering har framkommit problem med den fysiska arbetsmiljn, t.ex. buller och kyla

 • HandlingImplementering av det PM fr stickskador som tagits fram av Lokala Arbetsmiljkommittn (LAK) i samband med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Tydliggra uppdragsbeskrivning och kommunikationsvgar fr dem det berr, Utveckla en kommunikationsverenskommelse gllande kontakt student-lrare,Information om arbetsmiljarbete och dess organisation skall finnas i varje kurs,En gng per mnad trffas representante