SZTUKA ANTYKU

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SZTUKA ANTYKU. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • SZTUKA ANTYKUW antyku pojciem sztuki rozumiano umiejtno wytworzenia jakiego przedmiotu wymagajc znajomoci okrelonych regu. Zastosowanie proporcji miao zapewni idealn harmoni, ktrej efektem jest pikno. Dziea tworzone zgodnie z greckimi zasadami byy pene umiaru spokoju i doskonaej harmonii. Wan kategori w antycznych rozwaaniach o sztuce stanowio pojcie mimesis, ktre oznaczao naladowanie rzeczywistoci w dzieach artystycznych

 • W odniesieniu do sztuki greckiej i rzymskiej uywa si wyraenia sztuka klasyczna. Formy wypracowane przez artystw antycznych uznane zostay w tradycji europejskiej za doskonae wzorowe, godne naladowania. W dziejach staroytnej Grecji okres klasyczny to przede wszystkim V w p.n.eAntyczny idea pikna:- umiar, oszczdno rodkw wyrazu, doskonao formy osignita dziki zastosowaniu kanonu, czyli waciwych proporcji, wewntrzny ad, harmonia, rwnowaga, rytmiczno, symetria, naladowanie natury (mimesis).

 • Nike z Samotraki III-II w. p.n.e - Marmurowy wizerunek bogini zwycistwa odnaleziony w 1863r na greckiej wyspie Samotraka.

 • Wenus z Milo II w p.n.e - Marmurowa rzeba uznawana za idea klasycznego pikna

 • Doryforos 430r p.n.ePrzykad ukazania postaci ludzkiej w kontrapocie, czyli przeciwwadze. Ciar ciaa spoczywa na jednej nodze, stopa drugiej lekko cofnitej dotyka ziemi czubkami palcw, a tuw i rami s dla rwnowagi odchylone w stron przeciwn do wysunitej nogi

 • Rzeba wspiera si na kamiennym pniu drzewa, po ktrym wije si w. Widoczne s na nim take resztki listkw. Podpora jest dzieem rzymskiego kopisty, ale wspomniane atrybuty prawdopodobnie wystpoway na brzowym oryginale. Apollo Belwederski by prawdopodobnie kopi rzeby stojcej naprzeciw wityni Apollina Patroosa na agorze ateskiejApollo Belwederski II w p.n.e (kopia rzeby z IV w p.n.e)

 • Grupa LaokoonaMarmurowa rzeba grecka odkryta w 1503r w Rzymie. Przedstawia Laokoona, kapana Apolla z Troi, zabijanego wraz z synami przez we

 • Afrodyta zdejmuje swoje szaty Muzeum Archeologiczne w Atenach.

 • Posg Posejdona odlew z brzu

 • August z Prima Porta marmurowa rzeba powstaa po 20 roku p.n.eCesarz w tunice i bogato zdobionym pancerzu, boso z maym Amorem na delfinie u stp.

 • Dyskobol dzieo Myrona okoo 450r p.n.e przedstawia ciao sportowca na chwil przed wyrzuceniem dysku.

 • Apollo z lir rekonstrukcja rzeby greckiej z IV w p.n.e

 • Kuros - grecka marmurowa rzeba antyczna z ok. 530 p.n.e. Znaleziony na cmentarzysku w Anawysos koo Aten. Na bazie posgu wypisana jest inskrypcja: Sta i westchnij przy grobie Krojosa, ktry poleg w pierwszym szeregu walczcych, zabity przez dzikiego Aresa.

 • Porzdki architektoniczneDorycki cechowaa surowo i prostota. Pozbawione bazy obkowane kolumny miay prost gowice, a lekkie wybrzuszenie w poowie wysokoci nadawao im smuko.Joski jest zdecydowanie bogatszy i subtelniejszy ni dorycki. Kolumna joska ustawiona na bazie ma gowice w ksztacie baranich rogw, nazywanych te limacznicami lub wolutami.Koryncki by jeszcze bardziej dekoracyjny ni joski. Wyrnia si gowic, ktra przypomina licie akantu uoona na ksztat kielicha.

 • Partenon w Atenach 480r p.n.e. Proporcje tej wityni i zastosowane w niej rozwizania techniczne stay si wzorem dla wielu innych budowli.

 • uk Septymiusza Sewera w Rzymie jeden z najlepiej zachowanych zabytkw Forum Romanum. Ozdobiony paskorzebami przedstawiajcymi sceny mitologiczne i historyczne.

 • Ruiny wityni Zeusa Olimpijskiego w Atenach najwiksza witynia staroytnej Grecji, jej fundamenty wniesiono ju w 6 w p.n.e

 • Teatr Dionizosa w Atenach okoo 330 r p.n.e wybudowany z kamieniau stp Akropolu na miejscu istniejcego od V w p.n.e teatru drewnianego. Mg pomieci okoo 17 tys widzw.

 • Koloseum w Rzymie I w Amfiteatr Flawiuszw mg pomieci okoo 45 tys widzw

 • Wazy greckie wykonane w technice czerwonofigurowej

 • Greckie malowido nacienne z II poowy V w. p.n.e. Fresk przedstawia staroytn uczt.Malowida cienne freski

 • KONIEC