Sztuka Cyrkowa, Sztuka ludzkich możliwości

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

  Wydzia Nauk Historycznych Katedra Etnologii

  Agnieszka Kwiatkowska Etnologia

  Studia Magisterskie Uzupeniajce Nr albumu 143259 / WNH

  SZTUKA CYRKOWA SZTUKA LUDZKICH MOLIWOCI

  Etnologiczny opis zjawiska kuglarstwa

  Praca magisterska Napisana pod kierunkiem

  Prof. dr hab. Iwony Kabziskiej

  Toru 2005

 • 2

  SPIS TRECI

  Wstp........................................................................................................................4

  Rozdzia I. Historia cyrku europejskiego...............................................................7

  I.1 Cyrk staroytny........................................................................................8

  Prehistoria........................................................................................................8

  Cyrki w Rzymie...............................................................................................9

  Kuglarze, grupy wdrowne............................................................................11

  redniowieczne jarmarki i karnaway............................................................13

  Linoskoczkowie i akrobaci w XVI XVII wieku.........................................14

  I.2 Cyrk nowoytny (od XVIII do XX wieku)...........................................16

  Wstp.............................................................................................................16

  A) CYRK W ANGLII................................................................................... 18

  Cyrk Astleya..................................................................................................18

  B) CYRK W FRANCJI..................................................................................20

  Cyrk Olimpijski Franconich.........................................................................20

  C) CYRKI NIEMIECKIE..............................................................................26

  Cyrk Wiedeski De Bacha..........................................................................26

  Ernest Renz..................................................................................................27

  Inne cyrki w Berlinie...................................................................................29

  D) CYRKI W ROSJI.....................................................................................31

  Cyrki w Petersburgu.....................................................................................31

  Cyrki wielkomiejskie.....................................................................................35

  Cyrki prowincjonalne.....................................................................................37

  Alfabet cyrkowy, dygici i zapanicy............................................................39

  Cyrk w okresie ZSRR....................................................................................41

  E ) SAWNE RODZINY CYRKOWE.........................................................44

  Wstp............................................................................................................44

  Chiarini najstarsza dynastia cyrkowa.........................................................44

  Rozdzia II :Widowiskowo cyrku. Zwizek cyrku z teatrem i filmem..........46

  II. 1 Pantonima i mimodramy...................................................................47

 • 3

  II. 2 Trapez..................................................................................................51

  II. 3 Chodzenie po linie. Sawni linoskoczkowie......................................54

  II. 4 Klownada. Historie najsawniejszych klownw...............................61

  II. 5 Cyrki teatry......................................................................................69

  II. 6 Sztuka cyrkowa w teatrze. Cyrkowe inspiracje w przedstawieniach

  teatralnych ..................................................................................................74

  II.7 Inspiracje cyrkowe w filmie................................................................77

  Rozdzia III : Nowe spojrzenie na cyrk. Dzisiejsza sztuka kuglarska..............79

  III. 1 Wstp...................................................................................................80

  III. 2 Nowe zastosowanie onglerki............................................................84

  Pochodzenie onglerki...................................................................................84

  onglerka a rozwj mzgu............................................................................85

  Przydatno onglerki w rnych dziedzinach aktywnoci czowieka..........87

  III.3 ,,Fire show wystpy z ogniem...........................................................90

  Fire- poi .........................................................................................................91

  Podzia ze wzgldu na poziom dowiadczenia w poi....................................93

  Podzia ze wzgldu na sposb struktury wystpu..........................................94

  Podzia ze wzgldu na opraw dwikow....................................................95

  Podzia wystpu ze wzgldu na ich charakter................................................95

  Podzia ze wzgldu na form.........................................................................96

  III. 4 Artyci uliczni...................................................................................98

  Wstp...........................................................................................................98

  Ulica szczeglne miejsce dla sztuki............................................................ 99

  Ulice Irlandii, Szkocji, Anglii, Holandii wybrane przykady...................100

  A) IRLANDIA...........................................................................................101

  B) SZKOCJA.............................................................................................102

  C) ANGLIA...............................................................................................103

  D) HOLANDIA.........................................................................................103

  Artysta uliczny nomada, wczga, kontestator.......................................104

  Relacje z publicznoci...............................................................................105

  III.5 Pedagogika cyrku.............................................................................107

  III.6 Spotkania i konwencje onglerskie.................................................109

  Zakoczenie................................................................................................ 112

  Bibliografia................................................................................................. 114

 • 4

  Wstp

  ,,Cyrk jest ostatnim schronieniem czystej sztuki.

  Francois Mauriac

  Tematem mojej pracy magisterskiej jest szeroko rozumiana sztuka cyrkowa. Pisz o

  kulturalnej i estetycznej ewolucji jakiej dokona cyrk, o jego spoecznej i obyczajowej

  funkcji w rnych epokach historycznych. Zaczynam od opisu dziejw cyrku, zwracajc

  uwag na rozwj jego rnych dyscyplin takich jak woltyerka, chodzenie po linie,

  klownada, akrobatyka oraz onglerka. Nie brakuje tu take opisw najwikszych dokona

  cyrkowych oraz wspomnie o mistrzach areny, ludziach o wyjtkowej zrcznoci, nabytej

  dugotrwa, wieloletnia prac. Nastpnie pisz o widowiskowym charakterze cyrku, oraz

  o elementach czcych cyrk z teatrem i filmem. W ostatniej czci pracy opisuje

  dzisiejsz sytuacje kuglarstwa w Polsce oraz nowe formy pochodzenia cyrkowego

  Skd pomys na taki temat pracy?

  Czynnikw skadajcych si na moja decyzje podjcia tej uwaam, e jeszcze

  nieznanej tematyki w dziedzinie nauk etnologicznych, jest wiele. Przede wszystkim

  kuglarstwo, onglowanie jest od kilku lat moja pasj i dziedzin w ktrej chciaabym si

  rozwija. Postanowiam pisa na temat cyrku, take dlatego, aby udowodni , e jest to

  sztuka rwnie wysoka i zasugujca na takie samo uznanie jak teatr, balet, czy opera. W

  naszym kraju sztuk cyrkow zawsze traktowano jako najpoledniejszego gatunku

  rozrywk dla mas. W mowie potocznej utar si zwrot ,,cyrk, ktrym okrelany jest

  splot czynnoci zaskakujcych swym karykaturalnym nadrealizmem. Tymczasem

  cyrkiem w XIX wieku fascynowali si wybitni romantyczni pisarze jak np. Goethe, a w

 • 5

  Cyrku Olimpijskim w Paryu bywa Juliusz Sowacki Chciaabym, aby ta praca

  przyczynia si do zmiany wyobraenia na temat cyrku.

  Czy cyrk jest rdem wzorcw kulturowych, ma wpyw na kultur?

  Uwaam, ze sztuka cyrkowa odznacza si licznymi walorami dydaktycznymi i

  humanistycznymi. Uczy solidarnoci, niezbdnej przy wsppracy na arenie, gdzie

  silniejszy, take psychicznie, musi pomc sabszemu. Cyrk jako wzorzec kultury czy w

  sobie odwieczny model odwagi i rwnowagi psychicznej z doskonaoci ciaa i jego

  estetyk.

  Jaki zwizek moe mie sztuka cyrkowa z etnologi?

  Myl, ze w grupach cyrkowych mona odnale wiele elementw etnicznych.

  Artyci cyrkowi, nazywani rwnie kuglarzami lub wagantami, rekrutowali si z

  rnych ras, narodw, wyznawali rne religie. Niektre cyrki europejskie, jak i budy

  jarmarczne tworzyy wsplnoty czy te komuny, nie znajce podziaw wedug

  pochodzenia, rangi socjalnej itp. Nie uznaway adnych hierarchii spoecznych, adnych

  protekcji, a decydujc rol odgryway w nich wycznie umiejtnoci.

  Dawny cyrk opiera si na patriarchacie, role ojca rodu za peni pryncypa.

  Przekroczenie progu cyrku byo jakby wejciem do nowej rodziny, ktra od tej pory

  udzielaa wszelkiej pomocy. Personel cyrku zobowizany by mie przy sobie

  odpowiednie legitymacje, wydawane przez dyrekcj . Chodzio o to , by do cyrkowej

  wsplnoty nie dopuci intruzw, ktrzy mogliby zagrozi rozbiciem jej zayej

  solidarnoci lub przywaszczy sobie tajemnice zawodu. W cyrkowej rodzinie panowa

  rwnie surowy rygor , zapobiegajcy nie tylko pijastwu, lecz take zbytniej swobodzie

  obyczajw.

  Moja praca jest podzielona na trzy gwne czci: historia cyrku, ze szczeglnym

  uwzgldnieniem elementw etnicznych, zwizek cyrku z innymi formami sztuki oraz

  wspczesne formy cyrkowe.

  Pierwsza cz pracy oparta jest na wiedzy, jaka zdobyam z ksiek na temat historii

  cyrku. W literaturze polskiej na temat historii cyrku jest niewiele ksiek. Przyznam si,

  e miaam wiele trudnoci z szukaniem pozycji o tej tematyce. Bogatym rdem wiedzy

  o cyrku jest dzieo ,,By cyrk Olimpijski... Bogdana Danowicza. W latach 1964-1967

  Danowicz by konsulem literackim Zjednoczonych Przedsibiorstw Rozrywkowych,

  ktrym podlegay rwnie cyrki. Wwczas to zacz sprowadza z zagranicy ksiki o

  cyrku, ktre nastpnie przekada i streszcza. Powsta w ten sposb pkaty maszynopis-

  brulion oraz artykuy w ,,Przekroju. Kilka lat pniej Danowicz popad w cik

 • 6

  depresje psychiczn i przestawszy by czynnym publicyst i reporterem, przystpi do

  pisania ksiki ,,By cyrk Olimpijski.... Jak sam stwierdzi podczas pisania pracy, bra

  przykad z ludzi cyrku, ich gbokiej pasji i nieugitoci.

  Druga cz pracy na temat zwizku cyrku z teatrem i kinem jest wynikiem moich

  poszukiwa zarwno w literaturze na temat historii i teorii cyrku, jak i zbierania

  informacji na temat cyrku w teatrze i filmie, poprzez uczestnictwo w przedstawieniach

  teatralnych i seansach filmowych.

  Trzecia ostatnia cz mojej pracy dotyczca wspczesnych zjawisk kuglarskich

  powstaa dziki informacjom ktre posiadam , poniewa aktywnie uczestnicz w polskich

  wydarzeniach zwizanych z ta tematyk. W Polsce jest to zjawisko zupenie nowe i

  jeszcze nie ma literatury temu powieconej. Ta cz mojej pracy jest najbardziej

  osobista, poniewa w duym stopniu dotyczy mnie samej i tego czym si zajmuj.

  Najczciej stosowan metod badawcz w tej czci pracy jest obserwacja uczestniczca.

  Korzystam tu take z rnych rde pisanych takich jak artykuy w gazetach , programy

  teatralne, foldery, informacje z internetu, wypowiedzi kuglarzy internautw na forum

  kuglarskim, ulotki. Dotaram take do niemieckiej gazety powiconej wspczesnemu

  cyrkowi ,,Kaskade

  Mimo wielu poszukiwa i gromadzeniu rnych informacji na temat cyrku uwaam ,

  ze nie wyczerpaam cakowicie tego obszernego tematu. O kadej specjalnoci cyrkowej,

  kuglarskiej mona byoby napisa osobn prac, Jednak jednym z gwnych celw jakie

  zaoyam sobie podejmujc si napisanie pracy o sztuce cyrkowej jest ukazanie tego

  szerokiego tematu w wietle bada etnologicznych, ktre moe w przyszoci by

  inspiracja do napisania innych prac.

 • 7

  Rozdzia I:

  Historia cyrku europejskiego

 • 8

  I.1. Cyrk staroytny

  Prehistoria

  Sztuka cyrkowa zaczyna si tam, gdzie zaczyna si sztuka rk ludzkich. Archeolog

  Arthur Evans, badacz Knossos na Krecie, zauway, e jeli przyj za cyrk zamknit

  przestrze, w ktrej manifestuje si zrczno i miao, to wwczas stanie si

  oczywiste, e jest on tak stary jak sama ludzko. Evans wykaza, e przedstawienia o

  charakterze cyrkowym byy prezentowane publicznie ju okoo 2400 r p.n.e, o czym

  wiadcz malowida znalezione w Knossos przedstawiajce rytualne skoki przez byka,

  wykonywane podczas ceremonii religijnych. Skok przez byka wymaga niezwykej

  odwagi i sprawnoci akrobatycznych. Jak pisz John i Alice Durantowie w ksice

  ,,Pictorial History of the American Circus , mimo i od czasu tych wyczynw upyno

  ju przeszo 4 tys, mao jest na wiecie cyrkw, ktre pokazywaby co na miar owych

  skokw. 1

  W tym samym mniej wicej okresie sztuka cyrkowa pojawia si w Chinach, Egipcie

  czy w Grecji. Unaoczniaj nam to zachowane freski z Grnego Egiptu oraz stare medale

  greckie, na ktrych znalazy si pierwotne formuy sztuki cyrkowej, takie jak akrobatyka,

  onglerka, klownada. W staroytnym Egipcie ju okoo 4600 p.n.e nad Nilem

  prezentowali swoje umiejtnoci kuglarze. W grobowcu z Memfis oglda mona

  malowida cienne ukazujce umiejtnoci akrobatyczne, ekwilibrystyczne, atletyczne.

  1 za John Durant, Alice Durant Pictoral History of American Circus, New York 1957

 • 9

  W Tebach mona zobaczy na murze filaru jedca uprawiajcego woltyerk. Domen

  kobiet ze staroytnego Egiptu byo onglowanie pikami.

  Cyrki w Rzymie

  Zdaniem Bogdana Danowicza wielkie widowiska cyrkowe na du skal w sposb

  zorganizowany wprowadzili staroytni Rzymianie. To wanie z jzyka aciskiego

  pochodzi nazwa ,,circus oznaczajca obwd lub okrg, wzdu ktrego rozgrywane byy

  wycigi rydwanw, a potem walki gladiatorw i inne pokazy zrcznociowe.2

  Najsynniejszym cyrkiem rzymskim byo Koloseum, nazwane te Amfiteatrem

  Flawiuszw. Uksztatowane w formie misy opierao si na 80 ukach. Koloseum mogo

  pomieci 85 tys. widzw.

  Najwikszym by Circus Maximus, ktrego budow rozpocz w 328 r. p.n.e.

  Tarkwiniusz. Cyrk ten, ktry mg pomieci 150 tys ludzi zbudowany by w ksztacie

  elipsy i pooony by pomidzy wzgrzami Awentyskim i Palatyskim. Pocztkowo

  program Circus Maximus obejmowa przede wszystkim wycigi rydwanw

  zaprzo...

Recommended

View more >