Sztuka kochania

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Ta lektura, podobnie ak tysice innych, est dostpna on-line na stroniewolnelektury.pl.Utwr opracowany zosta w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-dac Nowoczesna Polska.

  OWIDIUSZ

  Sztuka kochania .

  IJeeli kto z was, Rzymianie,nie wie, co mioci sztukadokaza est isia w stanie,niech w te ksice wiey szuka.

  Niecha uwanie odczytautworu tego stronice,a potem niecha stosu eprzepisy mo e w praktyce.

  Sztuk est kierowa okrtprzez oceanu otchanie.Sztuk azda na rydwanie.Sztuk est te miowanie

  Nie Ty sztuki te ta emnicnauczye mnie, Febusie.Nie zdraiy ich swym piewemlene ptaszyny milusie

  Nie z awia mi si Klioani e siostry-boginie,ak Hez odowi, gdy stadopas ongi w Askry dolinie. Dowiadczenie est mi isiaprzewodnikiem mym edynie

  IIMody onierzu, co pragnieszsuy i okry si chlubpod znakiem sodkie Weneryna pierw znale two lub.

  Nastpnie zdobd e mio.Zdobywszy umie zachowa.Cae iaania zaczepne

  u a. (mit. gr.) przydomek Apolla, boga soca. [przypis edytorski] io (mit. gr.) muza historii. [przypis edytorski] z o gr. poeta epicki, ur. miy a p.n.e., autor m. in. poematu ac i ni . [przypis

  edytorski] k a miasto w rodkowe Grec i, w pobliu gr Helikonu. [przypis edytorski] n a a. nu (mit. rzym.) bogini mioci. [przypis edytorski]

  http://www.wolnelektury.plhttp://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sztuka-kochaniahttp://www.wolnelektury.pl/http://www.wolnelektury.pl/http://nowoczesnapolska.org.plhttp://nowoczesnapolska.org.pl

 • wedug moich rad przeprowad.Jestem pewien, przy acielu,nie biesz tego aowa

  IIIGdy od wizw este wolny,korzysta z pomylne chwili,wybiera c t, czar ktrecae ycie twe umili.

  Wie, e owa pikno sodkanie zstpi ku tobie z niebana lekkich wiaterku skrzydachZnale na ziemi trzeba.

  Myliwiec wie, kdy w sidaszybkiego elenia zowi,wie, gie moe stawi czoookrutnemu odycowi.

  Ptasznik za w akich zarolachzastawi ma lep na ptaki.Rybak w akie woie chwytakarpie, liny i szczupaki.

  Ty, co kobiece piknociszukasz wrd ziemskich padow,naucz si zna dowa mie sca,gie obfity bie pow

  Nie potrzebu esz w tym celupodrowa po mrz fali nie potrzebu esz twe lubeszuka w lazurowe dali.

  Perseusz niech Andromedsprowaa z Indii spalone pasterz ygski niech w Grec iszuka kochanki i ony.

  Sam Rzym tyle piknych kobietw swoich starych murach miecii rzec mona bez przesady est to w wiecie ra niewieci.

  Ile agd ma Methymna,morze ryb, Gargara kosw,ile ptaszt w gbi lasw,ile gwiazd est wrd niebiosw,

  k (daw.) gie. [przypis edytorski] u z (mit. gr.) heros, syn Zeusa i Danae. [przypis edytorski] n o a (mit. gr.) crka krla Etiopii, Cefeusza (syna Zeusa) i Kas opei, oddana na poarcie smokowi

  morskiemu, wielorybowi (pustoszcemu kra za blunierstwo Kas opei, ktra twieria, e est piknie sza odNereid). Ocali Andromed Perseusz, ktry polubi zabiwszy potwora. [przypis edytorski]

  th na miasto na wyspie Lesbos, w staroytnoci znane z doskonaych win. [przypis edytorski] a a a miasto na poudnie od Troi, w staroytnoci znane z obfitych zbiorw. [przypis edytorski]

  Sztuka kochania

 • Tak s liczne w naszym mieciemode a cudne iewice.Nie darmo w nim sodka Wenusobraa swo stolic.

  IVNieporwnane piknocizna d Rzymianie szczliwipod portykiem Pompe usza,na Forum, w galeriach Liwii.

  Na Adonisowych witachsposobnoci nie s rzadsze lecz na skutecznie swe sidazastawia mona w teatrze.

  Zna iesz kobiet cudnych krocie:t oszuka biesz w stanie,tamta za mie ci przelotnie,inne dasz swe miowanie.

  Jako mrwki niosc ziarnotworz nieraz szyki dugiei ak gdyby oszalay,lata edne przez drugie

  Jako pszczoy, ktre tumnieun w asne dni pogodne z kp pachnce macierzankizbiera sodkie skarby miodne

  Tak kobiety do teatrupiesz rzesz nieprzebran.Kada wiie chce lecz kadapragnie zwaszcza by wiian.

  Romulus pierwszy z teatremzczy mio. Przez porwanieSabinek zdobyli sobieony rycerscy Rzymianie.

  Odtd, wierny swe tradyc iuwicone z bogw aski,teatr zastawia na cnotpuapki i samotrzaski.

  VCyrk est rwnie dobrym gruntemdo robienia zna omoci.

  o t k o u za ogrd publiczny, cz kompleksu teatralnego, aki Pompe usz Wielki zbudowaw poudniowe czci Pola Marsowego. [przypis edytorski]

  o u o anu na starszy plac w staro. Rzymie, religny, polityczny i towarzyski orodek miasta.[przypis edytorski]

  a i i ii portyk Liwii, powstay w latach p.n.e. [przypis edytorski] oni (mit. gr.) moieniec, ulubieniec Aodyty. [przypis edytorski] o u u (mit. rzym.) zaoyciel Rzymu, zab ca brata-bliniaka Remusa. [przypis edytorski] o ani Sa in k legenda z pocztkw Rzymu, wg ktre Rzymianie mieli porwa kobiety z plemienia

  Sabinw i po e za ony. [przypis edytorski]

  Sztuka kochania

 • Sid przy lube ak na blie .U ie to rd toku goci.

  Ciasnota ci zmusi wkrtceprzycisn si eszcze barie .iewcz zniesie to cierpliwieRozmow tw te nie wzgari.

  Wic konie na arenie chwal te, ktre ona chwali.Wic bstwa pochwal Wenus,co twe serce arem pali

  Kiedy kurz z areny padniena pier bia two e mie ,

  Flirt

  drc ze wzruszenia rkstrzepn lekko owe pyy.

  A eeli kurz nie padnie strzepn rwnie, nic nie szkoi.Niecha wii tw troskliwo,niech si na tw tkliwo zgoi

  VIPrzy ie chwila, gdy w triumfie,lnic od zota i purpury,cigniony przez konie nienew eie Cezar w nasze mury.

  Przed nim bd i w ka danachpokonanych Partw woe.Tum moiecw, ro e iewcztzgroma si na ich droe.

  Gdy o krlw, gr, rzek mianozapyta ci two a luba mw, ob ania bo inaczepewn bie two a zguba.

  Powiniene zaspokoiciekawo twego iewczciamwic o tym, o czym nie masznawet sabego po cia.

  Tu Tygrys bkitnowosy uiela ob anie a tuz wiecem trzcinowym na czolezacna posta Euatu

  Ci ecy to s woowie.Cho ich nie znasz swo drog,syp nazwiska pierwsze lepsze,co do nich pasowa mog.

  a to i nard tworzcy pastwo na terenie isie szego Iranu od ok. p.n.e. do n.e., uwikanyw liczne wo ny z Rzymem. [przypis edytorski]

  o i popr. forma M.lm: woowie. [przypis edytorski]

  Sztuka kochania

 • VIIUczty uatwia rwniedostp do iewic, a wino

  Wino

  (trzeba wyzna to otwarcie)nie est ich kras edyn.

  Wino czyni serce tkliwym.Mio dusz opromieniaWino i mio to pomierozpalony rd pomienia.

  Aby si o piknoci,bezpiecznie poczeka do dnia.Noc i wino li doradcy.Zwodniczy ma blask pochodnia.

  Dniem zobaczy ongi Parystrzy boginie Kto dniem sikle not, iewcz i purpur,ten na pewno nie pobi.

  Noc zaciera moc usterek(zgoicie si chyba ze mn).Noc nie ma brzydkich kobiet(zwaszcza gdy est baro ciemno).

  VIIICzy wylicza wszystkie mie sca,gie urza mona owyna kochanki? M poematbyby wwczas stutomowy

  Byoby to niepotrzebne ak mi si susznie wyda e nie sposb ednak pominkpielowe mie Ba e

  Gdy si o mioci ba e,na myl musz przy nam Ba e,gie kpiel kady dosta e,i z ran w sercu zosta e.

  Tam wre ycie namitnocina soneczne play modne .Tam na cnot iewic dybierzymski Esikus pogodny.

  IXDotd wyliczaem mie sca,gie zastawia trzeba sieci,w ktre nasza ukochanamimo woli swo e wleci.

  a Baiae, miasto nad Zatok Neapolitask,w staroytnoci funkc onu ce ako kurort i uzdrowisko.[przypis edytorski]

  Sztuka kochania

 • Teraz opowieie pragn,ak zdoby e mio trzeba.Kochankowie wszystkich kra w!Gos m bie gosem nieba.

  Zdobiesz kad kobietna ak uczu esz chrapk,tylko umie , gie naley,zrcznie zastawi puapk.

  Ta, co ci si podda nie chce,rcz, e by si poddaa,rcz, e mioci paa,tylko nie est dosy miaa.

  Mio zakazana ncirwnie mw, ak iewice.M ukrywa swo e e,lecz iewice zdraa lice.

  Jelibymy pierwsze krokiczyni zaprzestali, to byu stp naszych niewiast ro eznalazy si te e doby

  Na mikkich kach buha awic, ryczy aowica.Ry klacz na widok ogiera.Blednie od y iewica.

  Id do walki ufny w siebie,a wwczas mog ci przysic,oprze ci si z piknych kobietzaledwie edna na tysic

  XNa pierwszym twoim staraniemwinno by we cie w zayoz subretk sodkie piknoci,ku ktre uczuwasz mio.

  Jeeli subretka owama swe pani zaufanie,nie oszcza adnych darw,a co zechcesz to si stanie

  W e mocy ley pochwycichwil, kiedy pani tkliwaley w sodkim pomdleniui Amora ask przyzywa

  Jak zote kosy, tak cudniepromienie e oczta.W na ta nie sze gbie duszywnika Wenus umiechnita

  u tka (daw.) poko wka. [przypis edytorski]

  Sztuka kochania

 • Dokd Ilion by w aobie,nie zdoby go szturm unakw.W ie wesela przy konia,co w swym wntrzu kry wo akw.

  Wybierz chwil, gdy tw pikno rywalk zazdro pali.Wystpisz w roli mciciela.Wszystko atwo p ie dale .

  Wykorzysta dobry moment,pki wiatr dmie, pki aglewzdte Bdnym est przysowie,e po diable to, co nagle

  Pytasz, czy przezornie posiwzgldy subreteczki mie ?Odpowied est na to trudna.Problemat baro zawiy

  Czasem w suce -kochancepomocnic uzyskamy,inna bie chciaa ciebiezatrzyma dla siebie same .

  Ra wstrzyma si do czasuod amorw ze suc,

  Suga

  bowiem komplikac e rnespok ci potem zamc.

  Nie chwyta dwch srok za ogon.Na pierw skocz romans z e pani,a gdy wszystko si powieie,wwczas przy ie kole na ni

  XIZbada grunt przez sodki licik.Donie o twe duszy stanie.Niech tysice komplementwwypiewa e twe kochanie.

  Na unieszymi probybaga si wybran goi.Nie wstyd si prosi, gdy probanawet gniew bogw agoi.

  Udawa , e chcesz dar zoyu stp na milsze kochanki,lecz w ostatnie chwili nie da Obiecanki to cacanki

  Na wiksza sztuka polegana tym, aby nic nie dawszyotrzyma od ukochanedowd aski na askrawszy.

  ion Tro a. [przypis edytorski]

  Sztuka kochania

 • Z lku, by nie straci zysku,co z tego dowodu pynie,niczego ci nie odmwiSzczyt pragnie ci nie ominie

  Studiu cie sztuki nadobne,ra wam, moi Rzymianie,albowiem piknymi sowyatwo est zdoby kochanie.

  Niecha prost, niecha szczerbie waszych serc wymowa oma cie wszystkie sztucznei nienaturalne sowa.

  Jeeli ci list odele,nie czytan