SZTUKA WSPÓŁCZESNA

  • View
    90

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SZTUKA WSPCZESNA. Pop-art, popart. (z ang. popular art = sztuka popularna) - prd artystyczny w sztuce po II wojnie wiatowej wywodzcy si z ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Jego pocztki sigaj londyskiej grupy Independent Group. Lansowali oni nowy kierunek w sztuce, bliski dadaizmowi. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

SZTUKA WSPCZESNA

SZTUKA WSPCZESNAPop-art, popart(z ang. popular art = sztuka popularna) - prd artystyczny w sztuce po II wojnie wiatowej wywodzcy si z ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Jego pocztki sigaj londyskiej grupy Independent Group. Lansowali oni nowy kierunek w sztuce, bliski dadaizmowi. Charakteryzowa go eklektyzm, mieszanie rnych gatunkw sztuki, tworzenie kompozycji z przedmiotw codziennego uytku, przesiknicie wielkomiejskim charakterem. Styl wyrnia si nieograniczon swobod twrcz, dc do zobrazowania cywilizacji wielkomiejskiej i jej kultury masowej. Zwizek sztuki ze wspczesnym yciem codziennym ludzi i przedmiotw.Opisujc pop-art naley pamita o jego dwutorowoci - europejskiej, przede wszystkim angielskiej historii, oraz - chyba bardziej znanej - amerykaskiej. W Ameryce pop-art zacz rozkwita na pocztku lat 60. XX wieku, kiedy w Anglii waciwie wygasa. Cechy amerykaskiego pop-artu - obok wspomnianych wczeniej - to szczeglnie widoczna gigantyczno formatw, uywanie jaskrawych lub mdych kolorytw, wirtuozeria rysunku, a przede wszystkim wyrany zwrot ku figuracji.Twrcy akceptowali istnienie ikon kultury masowej, masowa produkcje przedmiotw i tym znakom ycia wspczesnego starali si nada status artystyczny. Andy Warhol (ur. 6 sierpnia 1928 r. w Pittsburghu, Pensylwania, USA, zm. 22 lutego 1987 w Nowym Jorku, USA) wszechstronny artysta, najbardziej znany przedstawiciel pop-artu.

Popiersie Andy'ego Warhola autorstwa Sawomira Micka w Alei Saw na Skwerze Harcerskim w Kielcach

Andy Warhol, Puszka zupy firmy Campbell, 1966

Andy Warhol, Pudeko patkw kukurydzianych firmy Kellogg, 1964

Andy Warhol, Wielka Coca-Cola, 1962

Andy Warhol, Zupa firmy Campbell, 1975

Andy Warhol, 15 banknotw dolarowych, 1962

Andy Warhol, Puszki Schlitz, 1961

Op-art (z jzyka angielskiego optical art - sztuka optyczna, sztuka wizualna), kierunek abstrakcyjnej plastyki wspczesnej czerpicej rodki wyrazu z psychologii widzenia. Znaczcy nurt lat 60. Symulowaa na obrazach pozorny ruch. Iluzja ruchu i zudzenie optyczne na obrazieOp-art polega na wywoywaniu efektw dynamiki i przestrzennoci przez tworzenie kompozycji uproszczonych kolorystycznie o strukturze zrytmizowanej. Odmiana abstrakcji geometrycznych polegajca na wywoaniu odpowiednich efektw optycznych (pozornego ruchu) w dwu lub trjwymiarowych kompozycjach bd na skutek wzajemnego oddziaywania kolorw, zmiany pooenia lub wielkoci jednej lub kilku powtarzanych w tych samych odstpach form (kwadratw, rombw, k, pasw). Victor Vasarely

Victor Vasarely (1908 - 1997) Wgry Francja Anconcagua, 1948 tempera, pyta pilniowa;130 x 91Dar artysty, 1959

Landart sztuka ziemi, to plastyczna ingerencja w wiat natury i w bezporednie otoczenie czowieka. Ingerencja estetyczna i najczciej tymczasowa, efemeryczna. Po tego rodzaju twrczoci pozostaj najczciej jedynie zdjcia, traktowane jak dokumentacja. I to, co zdaniem land artystw najwaniejsze - lad w pamici widzw, czy raczej uczestnikw. lad, ktry przypomina, e na kad rzeczywisto mona, przynajmniej od czasu do czasu, spojrze inaczej. W latach 70. i 80. zaznaczy swoje miejsce w sztuce ze wzgldu na rozmiary, ale te przez to, e postulowa zgodno sztuki z natur.

Rzebiarze tworzyli z naturalnych materiaw w naturalnych plenerach kompozycje monumentalne.

Jarek Kozakiewicz, to z wyksztacenia rzebiarz, ale z serca architekt krajobrazu. Projektuje na pograniczu rzeby, architektury i architektury krajobrazu. Wrd jego prac s m.in. Centrum Kultury "Brok" budowane na ruinach barokowego paacu; utworzone z mas ziemi olbrzymie ucho czyli Projekt Mars i ... Park Pojednania Narodw "Ogrody Europy" w Owicimiu.

Krajobrazy (Landscapes, 1998-1999)

Krajobrazy to projekt przedstawiajcy architektoniczny model naszego systemu planetarnego. Mapa Ukadu Sonecznego jest transponowana na Map Europy (w skali 1:4 000 000 dla orbit i 1: 400 000 dla planet). Kada z planet to jeden otwr w ludzkim ciele.

Jeden z tych pozornie tylko ideowych projektw - Projekt Mars (czyli lewe ucho) jest obecnie realizowany koo miasteczka Boxberg na uycach, na rekultywowanych, poprzemysowych terenach. W rodku ucha stanie amfiteatr.

A to ju rzeba przeniesiona na rzeczywisty podkad geodezyjny.

Kolejne projekty to Park Heksagonalny (Heksagonal Park, 2003) - rekultywacja terenw pokopalnianych w Uhyst (Niemcy) i prba wykorzystania wysokich kominw jako podstaw parku - platformy widokowej (Boxberg).

Wiea Mioci. (Love Tower, 2004) pomys na tereny zieleni w wielkich miastach, gdzie kady metr ziemi jest przeznaczany na inwestycje. Dwie wiee spotykaj si w pocaunku, a zielone rampy k podaj w ich wntrzu w gr.

.

Most Duchw, rzebiarska forma wstgi czca oba brzegi rzeki...Wiee Tlenowe. (Oxygen Towers, 2005). Podobny w przekazie, cho rny formalnie park. Gigantyczne drzewo - puco zamknite w budynku, w ktrym mona spacerowa pord zielonych konarw.

Richard LongJego Nasypy tworzone w Brytanii do koca lat 60 tych trway czsto tylko tak dugo, eby je sfotografowa.

Jacques Simon staje si klasyczn malark ziemi, dla ktrej roliny s farbami. Malarstwem w skali krajobrazu, widzianym jak rysunki z Nasca tylko z lotu ptaka. Prace z lat 90tych

Hiperrealizm, superrealizm lub fotorealizm kierunek w malarstwie XX wieku, ktrego celem jest przedstawianie rzeczywistoci z jak najwiksz precyzj. Nurt ten zrodzi si okoo 965 roku w Stanach Zjednoczonych. Malarze fotorealistyczni, korzystajc z zaoe pop-artu, gloryfikuj nie przekaman rzeczywisto. Tematami malarskimi staj si wystawy sklepowe, samochody lub ich fragmenty, zdjcia paszportowe itp. Posugiwa si fotografi jako rodzajem wygodnego i byskawicznego szkicownika. Hiperrealizm przyjmuje (rejestruje) cae bogactwo szczegw z dobrodziejstwem inwentarza, lecz pojawiajca si w nim symbolika, jest tylko zapisem symbolicznego znaczenia zarejestrowanych motyww.Katarzyna Kozyra

Po studiach zaprzestaa uprawiania rzeby na rzecz fotografii, wideo, wideo-instalacji, performances. W 1997 roku zostaa wyrniona PASZPORTEM POLITYKI jako najbardziej obiecujca polska artystka. Reprezentujc Polsk na 47. Biennale w Wenecji w 1999 roku otrzymaa honorowe wyrnienie. Obecnie mieszka w Berlinie i Warszawie Chopcy

ania

Olimpia

Piramida zwierzt

Wizy krwi

wito wiosny

twarze

HappeningForma paraartystyczna, ktra narodzia si na pocztku lat 50.Ulansowa si na pograniczu plastyki, sztuk widowiskowych i muzyki.Twrca kompozytor amerykaski John Cage (1912 -1992)Idea: zblienie sztuki do yciaRodzaj widowiska, w ktrym publiczno bierze czynny udzia.Dziaania happeningowe oparte s na przypadku i improwizacji.Autorem pierwszych polskich happeningw by Tadeusz Kantor.

Tadeusz Kantor