Tâche 3. Faire Comprendre

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

TCHE 3: Faire Comprendre

TCHE 3: Faire ComprendreCALDELAS GROBAS, M RITADespois de revisar a tche 1 e a tche 2 cabe dicir que non modifiquei ningn apartado xa que ao facer as actividades de comprensin oral e comprensin escrita non tiven dificultade para coordinar a idade da clase, cos obxectivos, contidos e capacidades.Link Tche 1: http://portafolioderita.blogspot.com.es/2013/09/tache-1-connaitre-sa-classe.htmlLink Tche 2: http://portafolioderita.blogspot.com.es/2013/10/tache-2-comment-sy-prende.htmlJustification.

Activit de Comprhension Orale:a) Une coute (fichier audio) ou le visionnage dune vido.

http://www.youtube.com/watch?v=Ym5ymwtCRTY&feature=youtu.beA actividade que se far referente a comprensin oral ser a seguinte:A profesora dividir a aula en dous grupos. A mestra lles explicar a actividade aos distintos grupos. Ambos grupos, farn unha conversa mediante preguntas e respostas habituais para iniciar e finalizar unha conversa. En primeiro lugar, se lles explicar a cada grupo o que ten que dicir. Grupo 1: Bonjour!Grupo 2: Bonjour, comment a va?Grupo 1: Trs bien et vous?Grupo 2: a va bien, merci.Grupo 1: bientt.Grupo 2: bientt.Trtase dunha actividade onde, os rapaces tean que interaccionar entre eles frases usuais noutra lingua distinta a que falan habitualmente. A actividade final que se realizar para saber se comprenderon o vocabulario empregado na cancin e no dilogo ser: repartir unhas fichas a cada alumno onde tern que colorear a accin que se traballou no aula anteriormente.

b) Une activit dvaluation de la comprhension.

Fichas para colorear:

Fichas para colorear:O material empregado para facer esta tarefa de comprensin oral foi atopado en internet, en concreto a cancin foi extrada da seguinte pxina web: http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect06/no_3/no_3.htmEn canto vdeo, foi realizado por min c programa GoAnimate, e despois modificado c movie maker.

c) La source du matriel graphique ou audiovisuel non-original.

A principio de curso, se lle explicar aos nenos e nenas que imos traballar os sados e as despedidas en francs. Ao comezo das clases se empezar proxectando a cancin de benvida e despois se cantar todos xuntos. Unha vez rematada esta tarefa se dividir a clase en dous grupos, os cales farn un dialogo entre todos para poder adquirir novo vocabulario e ao practicalo entre eles no aula podern levalo a cabo con outras persoas alleas ao centro escolar. Finalmente se realizar unha actividade para saber se comprenderon as novas palabras cunhas fichas onde se lles mostrarn das palabras cunha imaxe e tern que colorear a que escoitaron no dialogo e na cancin con anterioridade. Esta actividade ter unha duracin de 15-20 minutos aproximadamente.

d) Des activits de pr-coute peuvent tre prvues, mais elles sont pas obligatories. Si une activit de pr-coute est prvue, il est conseill destimer sa dure.

a) Un texte crit (conte, bande dessine etc.).

Activit de Comprhension crite:Unha vez presentada a temtica que se vai tratar, (os sados e as frases usuais para comezar unha conversa) se lles contar aos rapaces o poema mostrado anteriormente todas s mas ao chegar a clase despois da cancin de benvida.Unha vez tean memorizado o poema e o comprendan, se comezar a pasar os Bits de Intelixencia de palabras e imaxes. Bits de palabras: Bonjour, Comment a va?, Trs bien, A bientt, Bienvenue. Bits de imaxes: Persoa saudando, persoa preguntando que tal a outra, mano facendo ben, persoa despedndose, persoa dndolle a benvida a algun.

b) Une activit dvaluation de la comprhension.

Bits de palabras:Bonjour!Comment a va?Trs bien!A bientt!Bienvenue

Bits de imaxes:O poema foi recollido de internet, en concreto da pxina: http://www.cantata-web.fr/2009/09/02/bonjour-tout-le-monde/As imaxes utilizadas para os bits de intelixencia foron collidas de google imaxes.O vdeo foi realizado e gravado por mn.

c) La source du matriel graphique ou audiovisuel non-original.

Ao comezo do curso, se lles comezar explicando que se vai traballar os sados e as despedidas en francs. Ao inicio das clases despois da cancin de benvida, e o poema se lles pasarn os bits de intelixencia onde se lles mostrar o vocabulario esencial que aparece no poema. Despois, se escoitar o poema e ao finalizar de escoitalo a profesora e os rapaces comezarn a recitalo. E por ltimo para saber se comprenderon o vocabulario a mestra colocar os bits de intelixencia nunha mesa ou no chn e eles tern que unir as palabras coas sas imaxes correctas. Para realizar esta actividade, necesitarase ao redor de 10 ou 15 minutos.

d) Des activits de pr-coute peuvent tre prvues, mais elles sont pas obligatories. Si une activit de pr-coute est prvue, il est conseill destimer sa dure.

A actividade de comprensin oral consiste na adquisicin de vocabulario sobre o sado, a despedida e como levar a cabo unha conversa simple. Primeiro escoitaremos unha cancin, despois faremos un dilogo entre todos e por ltimo unha actividade para saber se comprenderon ou non os distintos conceptos.Na actividade de comprensin escrita tamn se tratar o mesmo vocabulario da actividade anterior, pero mediante un poema que o contar a mestra, unha vez se escoite se lles pasarn unha serie de bits e por ltimo, para saber se entenderon todo se far unha actividade onde tern que asociar as palabras coas imaxes.

3. Dcris tes activits (100 mots maximum pour chacune).

A cancin da actividade de comprensin oral, levarase a cabo durante todo o curso escolar, para iso ser necesario un ordenador e un proxector. Por outra parte, os bits de intelixencia se pasarn durante o primeiro semestre, despois de cantar e escoitar a cancin dos bos das.En canto a actividade de comprensin escrita, realizarase durante o primeiro semestre despois de pasar os bits, recitarase a poesa, onde primeiro se ver o vdeo.

4. Prcise le temps ncessaire pour laborer l'activit en cours et les ressources dont tu auras besoin. Tu devras aussi indiquer les sources du matriel non original.Comment tes-tu organis(e) pour raliser cette tche? A hora de realizar esta tarefa, en primeiro lugar lin todos os apartados e a medida que os fun vendo, comecei a organizarme segundo as explicacins do profesor no aula. Entn a partir diso empecei a realizar a tarefa.As-tu prouv des difficults? Lesquelles?Nesta tarefa tiven algunhas dificultades xa que comparando coas outras esta pareceume bastante mis complexa xa que unha continuacin das anteriores e tia que estar todo relacionado coas actividades.Quest-ce que tu as appris avec cette tche par rapport aux comptences indiques ci-dessus? Quest-ce que tu as appris dautre?En canto as competencias propostas nesta actividade, cabe dicir que reforcei os meus coecemos a hora de facer unha unidade didctica con actividades e tamn aprendn a facelas nun idioma estranxeiro xa que nunca antes a fixera.Quel est ton avis gnral sur la tche?A visin xeral desta tarefa, boa xa que resulta til facela por se algn da somos mestras dalgunha lingua estranxeira podemos saber como traballalas e como presentalas nun aula de forma atractiva e dinmica.

5. Rubrique rflexion. Merci pour votre attention!