Tâche 5. Évaluer

  • Published on
    27-Jul-2015

  • View
    104

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

1. A clase conta con 21 alumnos. Estn estn cursando o primeiro curso do segundo ciclo, dicir, terceiro de primaria.Trabllase a materia de plstica en lingua estranxeira, que neste claso o francs 2. O obxectivo que se pretenda acadar este:Desenvolver unha relacin de autoconfianza coa produccin artstica persoal, respectando as creacins propias e as das outras persoas, cunha actitude de interese e de admiracin polo distinto e/ou novo, sabendo recibir e expresar crticas e opinins, e utilizndoas como recurso para a mellora. 3. Busca das posibilidades da cor (tonalidades, gamas) en contrastes, variacins e combinacins, mesturando diversas clases de pintura, utilizando variados instrumentos e apreciando os resultados sobre diferentes soportesInterese por axustar o proceso de creacin, individual ou en grupo, s intencins previstas, planificando, seleccionando apropiadamente os materiais e instrumentos segundo as sas posibilidades plsticas, decidindo a tcnica mis adecuada, usando responsablemente instrumentos, materiais e espazos, asumindo as tarefas, respectando as normas que o 4. Antes de nada cabe recordar que actividade de producin oral consista en describir unha imaxe.Para avaliar a actividade de compresin oral teranse en conta os seguintes criterios:Describir as imaxes cun vocabulario axeitado. Clasificar as cores segundo a sa tonalidade Clasificar texturas, formas, calidades e cores atendendo a criterios de similitude ou diferenza. Utilizar termos e conceptos propios sobre a linguaxe plstica. Amosar respeto exposicins orais dos compaeiros 5. O mtodo de avaliacin para esta actividade o observacional. Observrase e prestrase atencin a exposicin do alumnado para logo telo en conta na avaliacinPara avaliar esta actividade usarase unha rbrica. Esta pasarase mentres cada alumno fai a exposicin da sa imaxe. Cada exposicin dura entre uns 5/10 min. Polo que ese o tempo que levara unha rbrica por alumno. A rbrica elaboreina eu mesma.O material para elaborar esta actividade o ordenador para facer a rbrica, impresora para tela en formato papel e folios. 6. 1234L'lve utilise un langage adquatLe langage nest pas adquatLe langage est amliorableLe langage est adquatLe langage est appropri et clairIl utilise des phrases cohrentesLes phrases ne sont pas cohrentesIl n'y a pas beaucoup de phrases cohrentesPresque toutes phrases sont cohrentesles phrases sont cohrentes et complexesIl dcrit tous les lmentsIl ne dcrit pas tous les lmentsIl dcrit un lmentIl dcrit presque tous lmentsIl dcrit tous les lments de claire formeIl classe les lments selon les couleursIl ne classe pas les couleursIl classe un lment selon sa couleurIl classe presque tous lments selon sa couleurIl classe tous les lments selon les couleursIl classe les lments selon les formesIl ne classe pas les formesIl classe un lment selon sa formeIl classe presque tous lments selon saIl classe tous les lments selon les formes 7. A actividade de producin escrita consista en crear un conto en francs.Os criterios que se teen en conta para avaliar a actividade de produccin escrita son: Escribir de forma correcta, clara e coherente en lingua estranxeira. Ter unha boa presentacin do traballo. Saber aplicar o aprendido na aula. Utilizar diferentes recursos para a creacin artstica. Empregar instrumentos, tnicas e materiais axeitados ao produto artstico que se pretende. 8. Para avaliar esta actividade haber que ler cada conto. Unha vez lido, procederase a avalialo. Para iso, cubrirase unha tboa cuns parmetros fixados. Esta tboa o recurso de avaliacin A avaliacin de cada conto ter unha duracin de entre 15 e 20 min. Os materiais para elaborar a tboa son: ordenador, impresora e papel. 9. Ademais, cada alumno respondera a un cuestionario, no se se lle preguntar se lle resultou doado ou non escribir e realizar o conto. Para responder este formulario tern uns 20 minutos. Unha vez feito o cuestionario, a mestra leer as respostas e far a rbrica. O formulario elaboreino co Google Drive. Que o recurso de avaliacin. Os materias para realizalo son ordenador e conexin a internet. O formulario atpase despois da presentacin. 10. 1234Une cohrence Le texte ne se et une comprend pas. rdaction Le vocabulaire est limitLe texte s'entend avec difficult. Il(Elle) rpte quelques motsLe texte se comprend assez de bien. Il(Elle) rpte une paire de motsLe texte se comprend bien. Il(elle) utilise un vocabulaire adquatUne prsentation du conteIl n'est pas bien prsent. Il est dsordonnIl n'est pas trs bien prsent, il(elle) pourrait s'amliorerIl est bien prsent mais un peu dsorganisIl est bien prsent et un bien organisIl utilise diffrentes techniques et des instrumentsIl utilise seulement une technique. Il(elle) n'applique pas d'instruments distinctsIl utilise peu d'instruments et techniques. Le conte n'est pas trs crateurIl utilise quelques techniques et instruments. Il y a assez de crativitIl utilise diffrentes techniques et des recours(resso urces), en obtenant un rsultat crateurOrthographeIl y a plus deIl y a trois ouIl y a une ouIl n'y a pas 11. A) Antes de comezar a tarefa tiven que ler as instruccins. Unha vez feito iso repasei as caractersticas da mia clase, as como o obxectivo e os contidos. Despois xa me puxen a facer a actividade, porque xa tia claro como quera avaliar. B) A dificultade hora de realizar esta tarefa foi que non saba como estructurala. Tia claro o que quera facer pero non saba como. 12. C) Nesta tarefa tivemos que escoller un mtodo para avaliar as actividades que fixemos, e anda que esto xa o realizamos noutras materias, nunca o fixemos nunha lingua estranxeira. Tampouco tiamos en conta todos os tipos de avaliacin que se nos explicaron na aula. D) unha tarefa interesante, que nos fai pensar en distintas formas de avaliar e como levalas practica. Somos ns os que facemos as fichas, cuestionarios e demais. Estas cousas son moi utiles, xa que como futuros docentes debemos telas claras, ademais de saber aplicalas.