Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500

  • Published on
    08-Apr-2018

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 1/21</p><p>1</p><p>Ti liu hng dn th nghim:</p><p>MNG TRUYN THNG CNG NGHIP</p><p>1. GII THIU CHUNG</p><p>1.1 Mc ch</p><p>Gip sinh vin lm quen vi h thng truyn thng cng nghip, c kh nng phn tch vtch hp truyn thng cho mt h thng tng ha cng nghip hin i. Mt s kin thcv k nng chnh cn t c:</p><p> Kh nng phn tch cu trc, chc nng v nguyn l hot ng ca h thngtruyn thng cng nghip</p><p> Phng php cu hnh v tch hp truyn thng cho cc thit b tryn thng cng</p><p>nghip Thit k giao din ngi my v vn hnh h thng qua h thng truyn thng</p><p>1.2 Yu cu thc hnh</p><p> Sinh vin trc khi n thc hnh phi c v chun b trc theo ti liu hngdn thc hnh trnh by cho cn b hng dn thc hnh. Nu khng t skhng c vo thc hnh.</p><p> Khi vo thc hnh tuyt i tun th theo ni qui ca phng v s hng dnca cn b hng dn. Sinh vin phi hon ton chu trch nhim nu gy ra saihng, s c do khng tun th ni qui hng dn thc hnh.</p><p> Sinh vin phi np bo co thc hnh cho cn b hng dn chm nht l mttun k t khi kt thc tt c cc bi thc hnh.</p><p> Bo co c th vit bng tay hoc in my, trnh by r rng sch s, th hinc ni dung chnh nh theo ti liu hng dn yu cu. Bn photo s khngc chp nhn.</p><p>1.3 M t bi thc hnh</p><p>Bi tp thc hnh s gip minh ha v trang b cho sinh vin kin thc c bn, thc t mtcch trc quan v h thng truyn thng cng nghip hin i c xy dng vi thit b dotp on Rockwell Automation ti tr. Vi nhng kin thc l thuyt v nguyn l logic hotng mt cch h thng c trang b trn lp, sinh vin c th tip cn v bc u lmquen thc hnh vi nhng nhim v thc t c bn thng gp trn h thng thc. Bi thchnh sc chia lm 2 phn chnh:</p><p> Phn 1: Tm hiu v lm quen vi h thng tng ha Rockwell Automation baogm cc khi nim c bn, cng c pht trin v minh ha vi cc v dn gin vcc chun truyn thng nh DeviceNet, ControlNet..</p><p> Phn 2: Trn c s nhng kin thc c hc v lm quen, sinh vin s thchnh nhng k nng c bn nh, cu hnh mng, cu hnh d liu v xy dng tchhp ng dng truyn thng cng nghip vi cc chun h tr.</p><p>Ni dung thc hnh sc chia thnh 2 bui v sc thc hin trong 90 pht.</p><p>Trng HBK H NiKhoa in</p><p>B mn iu khin Tng</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 2/21</p><p>2</p><p>2. NI DUNG BI THC HNH</p><p>2.1 BI 1: TNG QUAN V H THNG IU KHIN CNG NGHIP</p><p>2.1.1 Mc ch thc hnh</p><p>Bi thc hnh gip hc vin lm quen vi m hnh mng cng nghip ni chung v h thngmng truyn thng cng nghip ca hng Allen Bradley ni ring. Bi th nghim, gip hcvin bit cch cu hnh v cch s dng cc dch v ca mt vi mng truyn thng tiubiu ang c s dng trong thc tin. T hc vin c c hi tip cn trc quan v mhnh h thng iu khin cng nghip.</p><p>2.1.2 M t h thngHnh 1 di y minh ha mt h thng iu khin v gim st tiu biu gm 3 cp:</p><p> Cp trng: Cc thit b chp hnh, cc thit bc ni mng vi nhau thng quamng DeviceNet.</p><p> Cpiu khin: Gm cc PLC c kt ni vi nhau thng qua mng ControlNet. Cpiu khin v gim st: Gm cc PC, PanelView; cc thit b ny c kt ni</p><p>vi nhau v kt ni mng vi cp iu khin thng qua mng EtherNet.</p><p>2.1.3 Nhim v th nghim</p><p>A. Nhim v chun b nh</p><p> Tm hiu cu hnh mng v nguyn tc hot ng ca cc h thng mng:DeviceNet/ ControlNet/ EtherNet da trn ti liu tham kho.</p><p> Nu cc c im k thut c bn ca h thng mng EtherNet/ ControlNet/DeviceNet? So snh cc c im ny gia cc h thng mng?</p><p>Hnh 1: H thngiu khin cng nghip</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 3/21</p><p>3</p><p> Th no l t cu hnh mng? Ti sao phi t cu hnh mng? Nu phng phpt cu hnh cho mt h thng mng ni chung v ly v d mng EtherNet hocDeviceNet/ ControlNet vi cc thit b ti PTN Rockwell Automation .</p><p> Trnh by c ch trao i d liu trong mng EtherNet/ ControlNet/ DeviceNet.</p><p> Nhn xt v tnh nng v phm vi ng dng ca EtherNet/ ControlNet/ DeviceNet.</p><p>B. Nhim v ti phng thc hnhTm hiu v tr li cc cu hi sau y:</p><p> Da vo m hnh h thng iu khin cng nghip trn bn hy xc nh tng thit bc th ti mi cp: Model, cc module truyn thng, module I/O, cc chun giao tip,cable kt ni gia cc thit b ?</p><p> Tm hiu kt ni gia cc PC v PCL; gia PLC v cc thit b trong tng cp, vgia cc cp vi nhau? Tm hiu cch u dy ni mng gia cc thit b trong mngv gia cc mng vi nhau.</p><p> Tm hiu cc phn mm phc v cho vic kt ni, lp trnh iu khin, iu khin vgim st trn PC: Mc ch s dng, chc nng, nhim v, trong h thng iu khincng nghip. Phn mm RSLinx, RSView32, RSLogix5000, RSLogix Emulate5000,RSNetWorx, Panel Builder32.</p><p>Phn 1: S dng phn mm RSLinx t cu hnh mng EtherNet:</p><p>Giao din chnh khi khi ng phn mm RSLinx nh hnh di y:</p><p>Thit lp giao tip truyn thng EtherNet/IP vi biu khin (PLC)Phn mm RSLinx l phn mm kt ni gia biu khin RSLogix v phn mm</p><p>RSLogix 5000. truyn thng vi biu khin, ta phi cu hnh phn mm RSLinx ph</p><p>hp vi loi cng truyn thng hin c:</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 4/21</p><p>4</p><p>a chEtherNet(MAC): a chc gn cho mt m un trong h thng:</p><p>+ M un ny lun lu gia chEtherNet ca n.</p><p>+ Xc nh a chEtherNet ca thit b trn nhn.</p><p>+ Dng ca a chEtherNet: xx:xx:xx:xx:xx:xxa chIP: a chn nh cho mt m un truyn thng trn mng Ethernet c th.BOOTP:Cu hnh mt thit b yu cu mt a chIP trn mt mng EtherNet t my chBOOTP.</p><p>BOOTP Server:chng trnh phn mm nhn cc yu cu BOOTP t thit b EtherNet vn nh a chIP.</p><p>Kt ni thit b EtherNet/IP vi my tnh qua cp Ethernet</p><p>Gn a ch IP cho biu khin hay m un truyn thngNu khng c kt ni ni tip vi biu khin</p><p>1. Khi ng phn mm Server BOOTP</p><p>Start programRockwell softwareBOOTP-DHCP ServerBOOTP-DHCP Server</p><p>Hay</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 5/21</p><p>5</p><p>StartProgramRockwell softwareRSLinx toolsBOOTP-DHCP server</p><p>Khi bn ng phn mm BOOTP server, bn sc nhc save li nhng thay i.</p><p>+ Nu bn mun ghi li a chIP m bn n nh cho thit b, hy save s thay i li.</p><p>+ Thit b s lu gia chIP cho d bn c lu li nhng thay i y hay khng.</p><p>Nu bn c kt ni ni tip vi biu khin</p><p>Phn 2: S dng phn mm RSLogix 5000 cu hnh a ch IP cho biu khin</p><p>Cc bc thc hin: Ci t biu khin c s dng a chIP.</p><p>- Kt ni biu khin vi my tnh thng qua cp RS-232.</p><p>- Khi ng phn mm RSLogix 5000.</p><p>- Trong mc Controller Organizer, chn properties phn EtherNet port.</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 6/21</p><p>6</p><p>- Chn tab Port Configuration</p><p>- Nhp a chIP</p><p>- n Apply</p><p>- n OK</p><p>Phn 3: S dng phn mm RSNetWorx cu hnh mng DeviceNet khi offline:</p><p>-</p><p> Bc 1: Chun btrc khi thc hin- Bc 2: To mt file cho mng</p><p>- Bc 3: Ngt mng</p><p>- Bc 4: Cu hnh tng thit b</p><p>Thc hin c th cc bc:Bc 1:chun b trc khi thc hinGi thit danh sch cc thit bt vo mng v a chnh bng di y:</p><p>-</p><p> Bc 5: Cu hnh my Scanner- Bc 6: Lu</p><p>- Bc 7: Bo co RSNetWorx</p><p>- Bc 8: Download cu hnh tmng</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 7/21</p><p>7</p><p>Bc 2:To ra mt file cho mng: Phn mm RSNetWors s lu tr thng tin v cu hnhca mi thit b trn 1 file my tnh: - To mt file cu hnh DeviceNet</p><p>- t tn File lu tr cu hnh mng:</p><p>Bc 3:Ngt kt ni mng</p><p> ci t cu hnh, s dng phn mm RSNetworx xy dng nhng hnh v ha vmng. thc hin iu ny, chng ta hon thnh cc bc sau cho mi thit b:</p><p>Bc 4:Cu hnh cho tng thit b:</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 8/21</p><p>8</p><p>Thng thng, mi thit b s c nhng thng s th hin c tnh cho thit b.</p><p> cu hnh offline cho thit b, ta thc hin 2 bc: nh r a chca tng thit b</p><p> Cu hnh thng s cho thit b</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 9/21</p><p>9</p><p>Bc 5:Cu hnh my ScannerMc ch truyn thng cc thit b trong mng. chng ta ci t danh sch qut cc thitb trong my Scanner. Sau ta nh ngha vng nh cho d liu ca tng thit b.Thc hin</p><p>-</p><p>Upload cu hnh hin ti ca my Scanner</p><p>- Xc nh c tnh ca my Scanner</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 10/21</p><p>10</p><p>- Thit lp Alignment Option [Alignment Option m ta la chn p dng cho cu vo v u</p><p>ra]</p><p>- Gn cho mi thit b [thc hin bng tay] mt vng nh</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 11/21</p><p>11</p><p>Ch : nu ta s dng Automap on Add th ta b qua phn ny v khi mi thit b c</p><p>gn mt vng nh.Thc hin gn a chbng tay cho thit b:</p><p>- Download cu hnh cho my Scanner</p><p>1. Upload v lu Netword fileMt khi bn cu hnh xong h thng, upload ton b h thng v lu file. S ct tr nycu hnh tng thit b trong file offline.</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 12/21</p><p>12</p><p>2. Thc hin mt bo co NSNetWordx.</p><p>Ni dung ca bi bo co:- Thit b trong mng.- a chvng nh ca mi thit b trong my Scanner.- Cu hnh mi thit b.</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 13/21</p><p>13</p><p>2.2 BI 2: XY DNG GIAO DIN GIM ST THU THP S LIU</p><p>CHO H THNG IU KHIN N GIN</p><p>2.2.1 Mc ch th nghimGip hc vin tm hiu cc phn mm, kh nng tch hp v thit k giao din iu</p><p>khin v gim st trn PC cho mt h thng iu khin n gin, thng qua vic s dngphn mm RSLogix 5000 v RS Linx.</p><p>2.2.2 Nhim v thc hnh</p><p>Kt ni RSLogix 5000 vi PLC. S dng phn mm RSLogix 5000 lp trnh cho</p><p>PLC ca hng Rockwell, to kt ni gia RSLogix 5000 v PLC ti phng th nghim thng</p><p>qua cng Ethernet I/P, s dng RSLinx cu hnh kt ni. (Cch kt ni nh trnh by</p><p>bi th nghim s 1).</p><p>To mt chng trnh trong RSLogix 5000:</p><p> Khi ng RSLogix 5000.</p><p> Ta chn File-&gt; New s hin ra ca s New Controller.</p><p> Type: Loi PLC cn lp trnh.</p><p> Revision: Phin bn phn mm.</p><p>Name: Tn ca chng trnh. VD: My_Project_1.</p><p> Descripton: M t chng trnh.</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 14/21</p><p>14</p><p> Chassis Type: Loi khung ca PLC.</p><p> Slot: V tr ca biu khin trn khung.</p><p> Create In: Th mc cha chng trnh.</p><p>!!!Lu khit tn:Trong mt chng trnh Logix 5000, c thnh ngha tn cho cc phn tca chng trnh</p><p>nh l biu khin, a chd liu (tags), th tc, mun vo ra I/O,Tn chc php cha cc chci, ch</p><p>s v gch di, phi mu bng chci hay gch di, tia 40 k tv khng c cc gch di lin tc hay</p><p>k tip nhau,</p><p>Khai bo xong cc thng s ta n OK, nh vy ta to ra mt chng trnh</p><p>My_Project_1 c ui .ADC trong th mc C:\RSLogix 5000\Project.</p><p>Cu hnh biu khin: vo Edit -&gt; Controller properties s hin ra ca s di</p><p>y, lc du l cc thng tin mc nh ca biu khin ta c th thay i cc thng tin theo</p><p>mong mun.</p><p> General: cha ng cc thng tin ban u ca biu khin.</p><p> Date/Time: cu hnh mi gi v trng thi thi gian ca biu khin.</p><p> Serial Port: Cu hnh thng s cc cng ni tip ca biu khin.</p><p> System Protocol: Cu hnh cc thc giao tip gia cc cng ni tip </p><p>dng DF1 point to point, DF1 Master hay DF1 Slave.</p><p> File: xem li cc thng tin ca chng trnh .</p><p>To v cu hnh module vo ra I/O: Kick chut phi vo I/O Configuration -&gt; NewModule : ta tm v add cc module vo ra ca PLC bt u l cc module truyn thng , cc</p><p>module Digital I/O, Analog I/O, cc module khc v cc module c bit.</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 15/21</p><p>15</p><p>V d: Vi PLC CompactLogix 1769-L32E ta add module truyn thng 1769-SDN/B:</p><p> Click vo communication -&gt; chn 1769-SDN/B n OK.</p><p> Ta t tn cho module v d: Truyn_thng, phin bn (Revision) ta chn l 2,</p><p>Slot 1( v tr ca module trong khung , hay v tr ca module trn PLC).</p><p> Chn xong n OK.</p><p> Tip tc n OK.</p><p> Tip theo ta add cc module DigitalDC Input 1769-IQ32, Digital Output</p><p>1769-OB32, Analog Input 1769-</p><p>IF4 v Analog Output 1769-OF2.</p><p>Lp trnh bng gin thang (Ladder)</p><p> Ta vo Tasks-&gt; Main Task-&gt;</p><p>MainPrograme-&gt; MainRoutine</p><p>xut hin ca s sau:</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 16/21</p><p>16</p><p>2.2.3 Chun b thc hnh</p><p>a/Kim tra hotng ca b chuyni I/P:Kt ni cc thit b trong m hnh theo ssau:</p><p>Hnh 2.1. S kim tra hot ng ca b chuyn i I/P</p><p> iu chnh R1 cho p sut t 25 psi trn G1.</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 17/21</p><p>17</p><p> tn hiu ra t b ngun 38-200 mc nh nht (4mA) th p sut trn G2 l 3 psi</p><p>ng vi van kh nn m hon ton.</p><p> iu chnh tn hiu ra t 38-200 ln mc cao nht (20mA) th p sut trn G2 l 15 psi</p><p>tng ng vi van kh nn ng hon ton.</p><p>b/ Kim tra hotng ca cm bin p sut</p><p> Kt ni cc thit b theo s sau:</p><p>Hnh 2.2. S kim tra hot ng ca cm bin p sut</p><p> M van V2 v V4.</p><p> Kha R2 cha cp kh vo m hnh. Ta iu chnh c c 4 mA trn ng ho</p><p>tng ng l 0 psi trn G5.</p><p> Sau ta m v iu chnh R2 n khi c p sut 10 psi trn G5, ta iu chnh </p><p>c c 20 mA trn ng ho.</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 18/21</p><p>18</p><p> Sau khi ta iu chnh xong th lc tn hiu phn hi t cm bin 420 mA s tng</p><p>ng vi di p sut 010 psi.</p><p>2.2.4 Thu thp s liu qu trnh iu khin p sut s dng phn mm</p><p>RS Logix 5000</p><p>a/ Chng trnh (vit di dng gin thang)</p><p>Hnh 2.3. Chng trnh nhn dng</p><p>b/ Tin hnh thu thp s liu</p><p> Kt ni cc thit b theo s sau:</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 19/21</p><p>19</p><p>Hnh 2.4. S th nghim</p><p> Khi ng RSlinx kt ni PC vi PLC dng nhn dng.</p><p> Khi ng RS logix 5000 to chng trnh iu khin v np chng trnh vo PLC.</p><p> To trend v th theo cc bc sau:</p><p> Kick vo trend chn New Trend.</p><p> t tn d n v chn chu k trch mu.</p><p> Chn bin cn v th.</p><p> Chn mu hin th bin cn v.</p><p> Chnh thng s trc ta .</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 20/21</p><p>20</p><p> Click vo Apply -&gt; OK. Kick vo Run nu mun v th v click vo</p><p>Stop nu mun ngng v.</p><p> M van V1, V3 v V4.</p><p> iu chnh R1 v R2 cho p sut 25 psi trn G1 v 10 psi trn G2.</p><p> van kh nn ch kha hon ton.</p><p> Sau ta tng dn m van kh nn c 10% mt ln, ng vi mi ln th nghim ta</p><p>thu ly th. T mi th thu c ta tnh ton cc tham s v ghi vo bng sau:</p><p> m van(%) k T(s)</p><p>10</p><p>20</p><p>100</p><p>Trung bnh</p><p>Trnh by kt qu th nghim thu c:</p></li><li><p>8/7/2019 Tai Lieu Thi Nghiem Mang Truyen Thong Cong Nghiep EE3500</p><p> 21/21</p><p>Lu :</p><p> V van kh nn l van tc ng ngc nn trong qu trnh th nghim ta c s</p><p>quy i nh sau: mvan = 100% - mvan thc.</p><p> V van kh nn l phi tuyn nn khi ta th nghim cc gi tr m van khc</p><p>nhau s cho ta cc gi trkv T khc nhau. Chnh v vy, ta s ly gi tr tbk v</p><p>tbT thit k biu khin.</p><p>3. Ti liu tham kho</p><p>[1] Lu Hng Vit: Bi ging Mng truyn thng cng nghip.[2] Hong Minh Sn: "Mng truyn thng cng nghip" NXB Khoa hc k thut 2005.[3] Cc ti liu tham kho t trang web: http://www.rockwellautomation.com/</p><p> th nhn dng vi m van:</p><p>a) 30%</p><p>b) 50%</p><p>c) 70%</p></li></ul>